ספר  הזכרון  ליזירנה

(אוז'רנה, אוקראינה)

49°38' / 25°20'

מתורגם מ-

ספר יזירנה

עריכה:  י. זיגלמן

חיפה, 1971


 

ריכוז  פרויקט  התרגום

טלילה חרפ - פרידמן ו שרה אדל - גרינברג

 

זהו תרגום מ-ספר יזירנה

עריכה:  י. זיגלמן, ועד יוצאי יזירנה בישראל, בחיפה,  1971 (עברית, יידיש, 354 עמ')

הערה: ניתן לדפדף בספר המקורי באתר אינטרנט של הספרייה הציבורית של ניו יורק Jezierna


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.


 

English

 

רשימת  פרקים

 
פתח דבר
 
[ע]= עברית    [פ]= פולנית    
 
שם המחבר עמוד
הייתה עיירה 9
ועד ארגון יוצאי יז'רנה בישראל [ע] 6
עם הספר [ע] המערכת 7-8
תודות [ע] 10
יהודי יז'רנה יהושע פוקס 11
הצדיק מיז'רנה גבריאל הרמן גרין 13
מיז'רנה לארץ ישראל [ע] חנה מרדר-ירדני 15
הצוואה של הקדושים שלנו מנחם דול 20
 
חיים והווי 29
שאטן טאנץ ש.י. אימבר 27
יז'רנה ד"ר נחמן בלומנטל 28
זינט כ'האב געזען... ש.י. אימבר 64
עירי כפי שאני זוכר אותה שמעון קריץ 66
איך עברו עלינו שנות ילדותנו צבי זמורה 72
העיירה שלי א.מ. פוקס 77
דאס יידישע ליד י.א. ליסקי 88
על התפתחותה של עיירה ליפא פישר 89
אויף מיין קבר ש.י.אימבר 90
בעלי מלאכה ועסקים קטנים ביז'רנה גאדל פוקס 91
מסחר ביז'רנה ליפא פישר 98
חקלאים ,סוחרים ומקצועות אחרים ליפא פישר, פסח אלטמן,
עזריאל זמורה, יצחק חרפ, שמעון קריץ
100
פעילות ציונית אחרי מלחמת העולם הראשונה יונה פוקס 108
ארגונים יהודיים ביז'רנה ליפא פישר 111
גוונים של ציונות עזריאל זמורה 117
דבר מוזר שקרה עם עיתונאי   120
תנועות חלוציות עזריאל זמורה 124
בתי ספר ביז'רנה יצחק חרפ 126
מקצת זכרונותי מעירנו יז'רנה [ע] דבורה גלעד (פוקס) 129
הנוער היז'רנאי היהודי צמא להשכלה ליפא פישר 131
התיאטרון שלנו יצחק חרפ 132
בנייתו מחדש של בית הכנסת ביז'רנה ליפא פישר 134
משוררים, סופרים, אנשי רוח ובמה [ע] ליקט מ. דול 137
אפיזודה בשם י.א.ליסקי 143
ראשי קהל וכלי קודש ביז'רנה פסח אלטמן 144
צו די קומענדיקע ש.י. אימבר 145
דף מספר הזכרונות על יז'רנה [ע] לוטה פרנקל (מרדר) 146-148
 
מבית ומקרוב 151
מעט זכרונות יואל שוואם (כראפ) 151
פרץ המלמד מ.ד 152
בכפרים מסביב ישראל שפירא 154
יז'רנאים בצבאות שונים ליפא פישר, יצחק חרפ, עזריאל זמורה 155
במאבק נגד הנאצים דוד קורצראק 160
אדוארד גרובר ז"ל מ.ד 162
משפחה יהודית מ.ד . 165
בעיירה שלמה וורהפטיג 167
משפחת זילברמן (כספי) [ע] שרה קליין 169
יעקב כספי הדייג [ע] מפי אנשל, ישכה 171
משפחת פישר ביז'רנה ליפא פישר 172
דוד בלאושטיין רבקה בלאושטיין-שוואלב 173
משפחת חרפ [ע] יצחק חרפ 174
כמיהה וגעגועים לעיירה [ע] עזריאל זמורה 175
משפחת כ"ץ [ע] דינה כ"ץ 178
משפחת חרפ וצאצאיה [ע] טבלה 179
קריאה להתגייסות מתנדבים 180
 
חורבן וכליון 185
מלחמת העולם השנייה [ע] מנחם דול 183-204
שואת יז'רנה [ע] דורה מנטל למפרט 205
מקרקוב ליז'רנה ש.ח 226
שנה ביז'רנה וארבעה חודשים בזבורוב עם הגרמנים מנחם דול 230
קורותינו בכלא מנחם דול 254
הגיהנום שלי דר' נחום קאלאפר 265
גורל אחד בכל מקום [ע] ז'אק כ"ץ 266
נע ונד בגלות ליפא פישר 268
השיבה ליז'רנה [ע] ליפא פישר 277
ש.י. אימבר ביז'רנה תחת הכיבוש הנאצי דורה בלאושטיין 289
האחות דורה מנחם דול 290
קורותיהם של שעונים ותצלום מנחם דול 293
לוח זכרון - יזכור [ע] 304
על חיי יהודי יז'רנה באמריקה ערך ליפא פישר 305-307
באמריקה יוסף פוקס 307-309
 
יד ושם 315
רשימת הקדושים 312-318
דפי הנצחה 319-336
בממלכת  היודנראט לוסיה פוקס  
הערות לפואמה מ.ד.
מסמכים שונים [344-352]
תוכן הספר 353-354

 


 Yizkor Book Project    JewishGen Home Page  


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
Emerita Yizkor Book Project Manager, Joyce Field
Contact persons for this translation שרה אדל - גרינברג and טלילה חרפ - פרידמן
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2021 by JewishGen, Inc.
Updated 8 Dec 2020 by LA