תוכן עניינים


ספר יזירנה בעברית

פתח דבר

אל הקוראים,

את הספר הזה כתבו ההורים שלנו עבורנו, ילדיהם שנולדו וגדלו בארץ.  יז'רנה הייתה לדידנו מושג עמום, "העיירה היהודית" עליה למדנו בבית הספר,  עוד פרק בסיפור נורא על גורלם של מי שנשארו שם ונספו בשואה.

הורי, שרה לבית מרדר ויצחק חרפ, כמו הורים רבים אחרים, לא שיתפו אותנו בשברון ליבם. את כאבם הם נשאו בינם לבין עצמם תוך שהם חסים עלינו הילדים.

אלא  שיחד עם העדר ביטויי הכאב מולנו הילדים, נמנעו מאיתנו גם יתר הסיפורים, סיפורי חיים מפכים, עשירים בעשייה, תקוות וחלומות של קרובי המשפחה ובני העיירה. נוכח השתקת הסיפור והכאב הטשטשו הדמויות ונבלעו  אל תוך רקע חיוור, רשת מלאת חורים של ידיעה עמומה וקרעי עובדות.

אני חושבת איך נסעו יוצאי העיירה המבוגרים לבדם מחיפה לירושלים להסרת הלוט מעל לוח הזיכרון לעיירה במרתף השואה שעל הר ציון. היה להם זה את זו להתחבק שם ולבכות. אותנו, ילדיהם, לא לקחו.

טיפין טיפין התוודענו למה שקרה שם למשפחות ולחברים שנותרו מאחור. היינו עסוקים בעניינינו, למדנו, עבדנו, גידלנו ילדים, לא שאלנו.

את הספר הזה הם הכינו בשבילנו, שנקרא כשנהיה מוכנים, כשנרצה לדעת. חלק גדול מהעדויות כתבו  הורינו ביידיש, שהתקשינו להבין, בין השאר, משום שגם היא "הושתקה".

עברו שנים, "מסך הברזל" נפתח. אנשים החלו לנסוע למחוזות ההם, לראות, לגעת, אולי לנסות להבין. גם אני נסעתי. לא בקלות גילינו את  יז'רנה, ואז הופתענו לגלות שהגבולות זזו והיא באוקראינה, ולא בפולין.

בינתיים – רשת האינטרנט התפתחה והתחברתי לקבוצה של יוצאי יז'רנה, בעיקר בארה"ב. נתבקשתי לסייע להם בתרגום ספר יז'רנה לאנגלית. אמרתי שאני מוכנה לעזור, אם נכין גם תרגום עברי. שורי גרינברג, ילידת טורונטו, שאביה יליד יז'רנה, לקחה על עצמה את עריכת הספר  באנגלית. חיפשנו ומצאנו בארץ ומחוץ לה צאצאים של יוצאי יז'רנה שנרתמו לתרום ולעזור. אחרי כשבע שנים של שיתוף פעולה בעבודה מאומצת, התוצאה מונחת לפניכם.

הרבה הפתעות הזדמנו לי תוך כדי עבודה, הרבה סיפורים שמצאו את הדרך לגולל את עצמם. למדתי שהיה בעיירה בנק קואופרטיבי יהודי; גם בית ספר עברי היה, והיה צדיק אחד "עושה ניסים" שגם אוקראינים כיבדו את קברו. קראתי ציטוט מעיתון ביידיש שציין שיז'רנה הצטיינה בכך שיהודים רבים בה חיו מעבודת אדמה! למדתי אפילו שהיו בה קוראים לעיתון "הארץ". אבל עיקרו של הספר הוקדש לסיפורי האימה של המלחמה ותוצאותיה, וביניהם גורלו של מפקד מחנה הריכוז שהיה בעיירה.

את השירים ביידיש ששובצו בספר, אלה שנכתבו על ידי משוררים בני יז'רנה, החלטנו להביא כאן ללא תרגום.

תרגום הספר לעברית נעשה בעיקרו על ידי מתנדבים, כמעט כולם בני משפחות של יוצאי יז'רנה. יתכן שהעבודה לא תמיד מושלמת מבחינה מקצועית, אבל ההתגייסות של האנשים מחפה לדעתי על החסר הזה.

טלילה (חרפ) פרידמן

אלול תש"פ – אוגוסט 2020

 

תוכן עניינים


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Ozerna, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2021 by JewishGen, Inc.
Updated 4 Sep 2020 by LA