« Previous Page Table of Contents Next Page »

[עמ' 319]

דפי הנצחה

ליקט מ.ד

 

על אלה יכאב הלב שנכרתו בידי זדים!

לזכר עולם הננו מנציחים את שמותיהם.

אחותנו היקרה פייגה לבית אלטמן, בעלה וולקה,
אחינו משה אלטמן שנספו בשואה

יהא זכרם שמור לעד

 
המנציחים:

פסח אלטמן
מיכאל אלטמן
שמואל אלטמן
חיפה

[עמ' 320]

נשמתם עדן

הורינו

אסתר מלכה ברר לבית חרפ

הערש ברר

 
אבינו, הערש ברר, אחד מנכבדי העיירה, תלמיד חכם, מלומד בתורה ובספרות וידע כללי, איש ישר, שומר מצוות, איש מאמין, מסור ונאמן למסורת, הלך תמיד בדרך האמת והיושר, טוב לב, מסור למשפחה, רודף צדק, מקובל על הבריות, אהוד על כל מיודעיו, היה פעיל בעבודה ציבורית.

אמנו אסתר מלכה, אשה צנועה, נותנת צדקה לעניים, שומרת ונאמנה למסורת.

יהא זכרונם שמור לנצח

 

בנותיהם: לאה קורנגולד לבית ברר
רייזל ברר
חיפה- תל אביב

[עמ' 321]

למזכרת נצח להורי, אסתר ווולף פישר שנפטרו ביז'רנה. אבי וולף היה פעיל למען הציבור, שנים ארוכות היה ראש הקהילה, בעל צדקה, עזר לעניים ולנצרכים. היה נותן להם תפוחי אדמה לפסח ועצי הסקה בחורף. היה תלמיד חכם.

אמי אסתר היתה אשה שעזרה לנשים נזקקות. הלכה להתפלל כל שבת, שמרה על הכשרות  ועל מסורת האבות.

משבעה אחים ואחיות אני היחידה שנותרה בחיים אחרי תקופת החורבן. ארבעה אחים עם משפחותיהם ושתי אחיות עם משפחותיהן נרצחו.

 

 

לזכרם לנצח:

לייבוש פישר ומשפחתו
יוסף פישר ומשפחתו
שלום פישר ומשפחתו
מאטל פישר ומשפחתה
יוסף קלמן, גיסי, ומשפחתו
אחותי חנה ובעלה אברהם זמורה ובנם ישראליק
אחי שלום פישר

זכרם לא ימוש מאתנו לעד

המנציחה: רגינה גינצבורג לבית פישר,תל אביב

[עמ' 322]

 

גלעד, לזכר הורינו היקרים שנספו בשואה

שרה פוקס, בת גרשון ואסתר טירקעל
ליב פוקס, בן יוסף ויוכבד.
לזכר עולמים של אחינו
יעקב פוקס, בן ליב ושרה פוקס
שעבר את מדורי הגיהנום בתקופת השואה,
ניצל ומת בהתקפת לב והוא רק בן 59.

יהא זכרם ברוך!

 

 

המנציחות: הבנות והאחיות:

דבורה גלעד -אלישבע יפה לבית פוקס – חדרה

[עמ' 323]

לזכרון עולמים

 

הורינו – אליהו גוטפריד – פערל גוטפריד

אחותנו: דבורה פוקס לבית גוטפריד

גיסנו: אברהם פוקס

 

אבינו היה איש נכבד, שומר מצוות,רודף צדק,
פילנטרופ , ציוני מסור, איש טוב לב, מסור למשפחה.

יהא זכרם ברוך!


המנציחים: דבורה גוטפריד לבית זמורה – שלמה גוטפריד – חדרה

[עמ' 324]

לזכר עולמים

הורינו: מאיר זמורה
אטל זמורה לבית פיירינג
אחיותינו:
אידה
טינציה ובעלה יעקב זמורה
וילדיהם: עזריאל (דזיונעק) ורוניה
מניה עם בעלה שלמה בלאט.

על אלה יכאב הלב, שנכרתו בידי זדים.

יהא זכרם שמור לעד.

 
 

 

המנציחים:

דבורה גוטפריד לבית זמורה
עזריאל זמורה חיים זמורה
חדרה – חיפה

[עמ' 325]

לזכרון נצח לאהובינו ויקירינו

הורים ואחים
אמי מרים איידעל
אבי שלום איידעל
אחותי לייצי ובעלה יחיאל בין
אחותי אסתר ומשפחתה
אחי בוני שנפל כגיבור במלחמת העולם הראשונה ב- 1916

כבוד לזכרם.

ת.נ.צ.ב.ה

המנציח: איידעל נתן ומשפחתו

ארצות הברית

 

לזכרון נצח

סבי דוד בלאושטיין
סבתי טאובע
אמי שושנה (רוזה)
אבי בן ציון בלאושטיין
אחי משה

נשמתם עדן

המנציחה: דוזיע (דבורה) איזאווער לבית בלאושטיין
ארצות הברית

[עמ' 326]

נשמתם עדן

לזכר הורינו היקרים

אבי דוד בלאושטיין
ואשתו שושנה לבית לחוביץ'
ובנם משה

יהא זכרם שמור לעד

המנציחה: רגינה שוואלב לבית בלאושטיין
תל אביב

YYYYYYY

 

נשמתם עדן

לזכר אחיותי היקרות ומשפ.

שושנה (רוזה) מוסציסקר לבית בלאושטיין
בעלה שלמה מוסציסקר
בנם ד"ר יוסף מוסציסקר, רופא ובנו משה
שרלוטה בלאושטיין ובניה בן-ציון ודוד
פרידה קרפ לבית בלאושטיין
בעלה אסיו קרפ
בתם טוסיה
יוהאסיא נוסבאום לבית בלאושטיין
בעלה ברונעק נוסבאום
בתם טוסיה ובנם דוד

יהא זכרם שמור לעד

המנציחה:

רגינה שוואלב לבית בלאושטיין
תל אביב

[עמ' 327]

מצבת עד לזכר חברנו – בן עירנו היקר והנכבד

יוסף זילברברג בן יעקב
שנפטר בניו יורק ארה"ב
שנים רבות היה מזכיר החברה היז'רנאית  בארה"ב "בני שלמה"
איש תורה וידע, נאמן למסורת, רודף צדק, שומר מצוות, ישר ואהוד על כל מכריו,
מקובל על הבריות, השתתף בחיי הציבור, עזר לנזקקים, טוב לב,
ביתו היה פתוח לידידיו ולמכריו, ציוני מובהק.

יהא זכרו שמור לעד.

המנציחים: ועד יוצאי יז'רנה בישראל:
אלטמן פסח, דול מנחם, חרפ יצחק, זמורה עזריאל, חנה ירדני,
גוטפריד דבורה ושלמה, קריץ שמעון, סגל יעקב, פישר ליפא.

YYYYYYY

 

לזכרון נצח ליקירינו ואהובינו

הורים ואחיות

אמי בלומה חרפ
אבי אברהם חרפ
אחותי פופע ובעלה יעקב ביק
וילדיהם
אחותי רחל ובעלה

כבוד לזכרם!

יהיו שמותיהם חרותים לנצח.

זכרם לא ימוש מאיתנו

המנציח: יוסף חרפ, ארצות הברית

[עמ' 328]

על אלה יכאב הלב שנכרתו בידי זדים

חיים צוטנברג

סבי. הוא היה אדם ישר, הגון, תלמיד חכם, אינטיליגנטי, עסקן ציבורי, שלא-על-מנת-לקבל-פרס, ציוני. שמר על מצוות קלות כחמורות, כל חייו היו קודש לעזרה לזולת. התווכח עם חילוניים, כדי להוכיחם, שתורת ישראל אמת ושיחזרו בתשובה שלמה. איש מתון היה, מסור ונאמן למסורת, לא דיבר לשון הרע ולא רכילות כל ימי חייו. הלך בדרך האמת והיושר, אפשר להגיד עליו שהיה צדיק. חינך את שתי בנותיו בדרך הישר והצדק: את אמי רבקה ודודתי מרים.

אמי רבקה

היתה אשה כשרה, טובת לב, פקחית ואינטיליגנטית.
היתה מסורה אלי בכל ליבה כאהבת אם לבנה.
דודתי מרים ודודי יעקב אסט הי"ד
ושתי בנותיהם שפרה ואסתר
דודתי מרים היתה תמיד מוכנה לעזור לזולת.

ת.נ.צ.ב.ה

המנציח: יהושע גליקמן, גבעתיים

YYYYYYY

 

נר נשמה, מצבת עד לנספים בשואה

לזכרון נצח לסבנו היקר, הדודה והאחות הבלתי נשכחים, על משפחותיהם,

שהוכחדו על ידי הרוצחים הנאצים ועוזריהם, יימח שמם.

הסבא עזריאל שוואב
הדודה באשע ובעלה ברל רוזנפלד בלייך
האחות פרומה ובעלה שמחה
והבת מלכה
האחות מניה ובעלה יצחק
וילדיהם מונק ופייגלה

תהא מנוחתם עדן

והמקום ינקום את דמם!

המנציחים: האחות סימה ובעלה שלמה
משפחת ורהפטיג (אמיתי)
עפולה

[עמ' 329]

לזכר הורינו ואחותנו היקרים

אמי היקרה רייזעל כ"ץ
אבינו היקר יודל כ"ץ
אחותנו היקרה סלובה כ"ץ

זכרם לא ימוש מאיתנו לעד

לא נשכחם לנצח

המנציחים: חנה רייכמן לבית כ"ץ
מקס רייכמן
קנדה

 
לזכרון נצח

בעלי ואבי
יוסף כספי (זילברמן)

יליד יז'רנה, עלה לארץ בשנת 1936. תרם את תרומתו לבניית הארץ. בטיולינו ברחובותיה של חיפה, בעיקר על הר הכרמל, היה מוצאו מצביע בגאווה על גדרות מעשה ידיו – ידי אומן. חבר ה"הגנה", פקיד בכיר במשרד האוצר,התמסר בכל מאודו ונפשו לעבודתו, כי למען מולדתו היקרה פעל.

יהי זכרו מבורך לעד.

המנציחים:
אלמנתו: עליזה
בתו: נורית
חיפה

[עמ' 330]

על אלה יכאב הלב שנכרתו בידי זדים

נשמתם עדן

הורינו היקרים
ארנסטינה קלינגר לבית רוזנשטוק
ווילהלם (זאב) קלינגר
בת דודה
סאלקא חרטינר

שנספו בידי הנאצים ימ"ש ועוזריהם בתקופת השואה

יהא זכרם ברוך לעד.

המנציחים:
אנה דול לבית קלינגר
הנכדה ד"ר יהודית שרף לבית דול
מנחם דול
חיפה

 
YYYYYYY

לזכר משפחתי שנספתה בשואה

היקרים:

אשתי סאלא קאלאפער לבית דרעסלר
אמי זשאנעטא קאלאפער
אחותי אמאליה קאלאפער
אחי יהודה קאלאפער
סבי סאניע רוזנפלד
דודי, דודתי ומשפ'
נתן רוזנפעלד, מאטל רוזנפעלד,
נאציו רוזנפעלד, משה רוזנפעלד
בן  דודי נתן רוזנפעלד ומשפ'

יהיו שמותיהם חרותים לנצח

המנציח:
ד"ר נורמן קאלאפער
גרמניה

[עמ' 331]

לזכר עולמים

בעלי ואבי
משה ( מוניע) שטייגר
שנקטף בדמי ימיו


קשה להשלים עם הרעיון כי משה איננו. כל ימיו השתדל לעזור לחולים, לנחם את הסובל. יליד יז'רנה, סיים בית ספר תיכון בטרנופול, למד רפואה  באיטליה, המשיך בלבוב, אולם לא סיים. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, התגייס לצבא ונלחם בנאצים. אחרי המלחמה חזר לפולין אולם לא יכול היה להישאר בארץ, בה נספו מיליוני יהודים. עלה לישראל, נכנס לעבודה בבית חולים רמב"ם בשנת  1951. היה חבר ועד העובדים. עבד במסירות.

יהא זכרו שמור לעד!

זכרו לא ימוש מאיתנו לנצח!

המנציחים:
אלמנתו: ברוניה
בנו: דורון חיים
חיפה

 
YYYYYYY

על אלה יכאב הלב שנכרתו בידי זדים

לזכר הורי ואחותי היקרים שנספו בשואה

אמי רחל פישר לבית שפס
אבי לייב פישר בן יחיאל
אחותי רייזל בת לייב ורחל פישר

מצבת עד לזכרם

זכרם לא ימוש מאיתנו לנצח ת.נ.צ.ב.ה

המנציח:
ליפא פישר
בת ים

[עמ' 332]

גלעד לזכרון נצח

נשמתו עדן

בעלי היקר באנשים, אבינו היקר, סבי היקר
משה בן שמעון הליצ'ר

היה אחד מנכבדי העיירה, חבר המועצה המקומית, חבר מועצת הקהילה היהודית, יושב ראש איגוד הסוחרים והסיטונאים, איש מאמין, מסור ונאמן למסורת, ישר ואהוד על כל מכריו, טוב לב ומסור למשפחה, מקובל על הבריות, מלומד, ציוני פעיל, פילנטרופ. ביתו היה פתוח לידידיו ולמתן עזרה לנזקקים.

זכרו לא ימוש מאיתנו
 
המנציחים:
זופיה אנדרמן לבית הליצ'ר, צילה
ציימר לבית הליצ'ר, זליג אנדרמן,
יאן ציימר, מיכאל אנדרמן
אשקלון
 
לזכר עולם

לוסיה פוקס, בתם של נוסיה ושאולו
נספתה בשואה בזבורוב

יהא זכרה קדוש

המנציח:
ועד ארגון יוצאי יז'רנה
חיפה

[עמ' 333]

לזכרון נצח ליקירי ואהובי
אבא-אמא, דוד, סבא

דוד משה קורצרוק וסבתא פייגה קורצרוק

סבתא וקרובים:
אמי רייזל קורצרוק
אבי שמעון קורצרוק
אחי אברהם – חיים
ומשפחתו
סבי יוסף שכטר
סבתי העניע לבית גוטפריד
אחי סבתי נחמן גוטפריד
אחי העניק
אחותי חנה
דודי משה קורצרוק
סבתי פייגה קורצרוק
אחותי לאה
ומשפחותיהם

 

סבא יוסף, סבתא הניה שכטר לבית גוטפריד

[עמ' 334]

אחותי חנה קורצרוק

כבוד לזכרם

יהיו שמותיהם חרותים לנצח!

זכרם לא ימוש מאיתנו

המנציח: דוד קורצרוק ומשפ.
רעיתו ובתו
קנדה

 
 
לזכרון נצח

לאשתי
סוניה פוקס
נהרגה בתאונה
בהדר יוסף (ישראל).

בגן עדן תהא נשמתה

המנציח: א.מ. פוקס

[עמ' 335]

אברהם רוזה ז"ל
ברכה רוזה ז"ל

 

על אלה יכאב הלב שנכרתו בידי זדים

הרוצחים הנאצים ועוזריהם ימ"ש!

לזכרון נצח

לאבי היקר
אברהם רוזה

שנרצח על ידי הרוצחים הנאצים באקציה הראשונה, 2 ביולי 1942 יחד עם הרוקח מינץ, מנהל (האחוזה) קלינגר ואחרים, הובאו לקבר ישראל בבית הקברות ביז'רנה, בקבר אחים. אבי היה שומר מצוות, נעים הליכות, מלומד, מחסידות הוסיאטין. תלמידיו, שרכשו אצלו את יסודות התורה והחכמה, של היהדות והאהבה לעם ישראל וארץ ישראל, נפוצים בארצות שונות וגם בישראל.

[עמ' 336]

אמי האהובה ברכה רוזה לבית שענהויט
נפטרה בה' בתמוז 1940
הייתה אשה חרדית טובה, קשורה למסורת האבות היהודית,
הייתה מעניקה צדקה, ועזרה לנזקקים, קיימה
את מצוות הכנסת כלה, ביקור חולים ואהבת הבורא.

זכרם לא ימוש מאיתנו לנצח!

יהא זכרם קדוש!

המנציח: בנם: צבי רוזה, קרית חיים

 

לזכר ד"ר חנא ליטוואק


נולד בצברוב על יד יז'רנה, בוגר בית הספר לרפואה בקרקוב.
היה פעיל בתנועה הציונית; בשנת 1933 נבחר לועד הארצי.
ניספה בשואה יחד עם אשתו ובנו.

יהי זכרם ברוך.

המנציח: ליפא פישר

 

YYYYYYY

לזכרון עולם

אמנו חוה, רעיתי וגיסתי שרה לבית מרדר
אחינו ממשפחת חרפ: הערש, ליפא, יעקב ובני ביתם. אהרון

המנציחים:
חיה הובר לבית חרפ, רמת גן. – יצחק חרפ, חיפה

 

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Ozerna, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2021 by JewishGen, Inc.
Updated 7 Dec 2020 by LA