תוכן עניינים דף הבא »


[עמ' 6]

ועד ארגון יוצאי יז'רנה בישראל:

פרופ'  מנחם דול, פסח אלטמן, יצחק חרפ, עזריאל זמורה, דורה גוטפריד,
שלמה גוטפריד, דורה גלעד, חנה ירדני. שמעון קריץ, ליפא פישר, יעקב סגל, אבא כ"ץ.


היתה עיירה

 

[עמ' 7-8]

עם הספר

המערכת

בדחילו ורחימו ניגשנו למלאכת הקודש להציב יד לקדושי קהילת יזירנה, שהוכחדה על-ידי הצורר הנאצי במלחמת העולם השנייה. מאז העידן המר והנמהר, עת עלה הכורת על עריסת ילדותנו, עברו כבר שנות דור, אולם קול דמי אחינו זועק עדיין אלינו מגיא ההריגה - וצווינו אנו המעטים, שנשארנו לפליטה, להקים להם מצבה בצורת ספר וה שלפנינו. ואם גם ידענו, כי דלי לשון אנו להביע את עצמת השואה לכל עומקה, לא יכולנו ולא רצינו לפטור עצמנו מהאחריות הכבדה, שרבצה עלינו, מלרשום ומלהעלות לפחות את המעט שיכולנו.

ויספרו דפים אלה מחדש על החורבן והשואה, שפקדו את קהילת. יזירנה, כפי שפקדו את כל בית ישראל ; יספרו על אנקת תינוקות, שהושלכו חיים אלי קבר ועל "שמע-ישראל", שזעקו יהודים על עברי פי-בורות תהומיים, לשם הושלכו; אכן, יאירו דפים אלה מחדש את דרך הייסורים, בה צעדו יקירינו את מצעדם האחרון לפני מותם.

אך לא על השואה בלבד יסופר בספר וה, כי אם גם על חיים מפכים בעבר הלא-רחוק, עת עמדה עדיין קהילת יזירנה על תילה; עת חיו בעיירה זו -- בקו הדרכים לבוב-טרנופול -- יהודים עמלים, אנשי עם ומשכילים. ואם כי בזיעת אפיהם אכלו לחמם, ידעו גם לחיות. חיים יהודיים שלמים ותוססים. אכן, למרות היות יזירנה. היהודית קטנה ומעוטת אוכלוסין, הוציאה ממנה סופרים, רבנים, מנהלי בתי-ספר, עורכי עיתונים וסוחרים גדולים, וחבל על דאבדין.

ועז רצוננו, כי כאשר נעלעל בדפי הספר, ביחידות כבצוותא, תתגלה לנו מחדש יזירנה היהודית, יזירנה שלנו, כפי שעוצבה במשך דורות, על פינות החמד שלה, על בתיה בהם התגוררנו, על רחובותיה בהם התרוצצנו, על בתי מדרשיה ומתפלליהם, ובעיקר, על הדמויות היקרות, שנעקרו מתוכנו. ויהיו כל אלה לנו, ולבנינו אחרינו, למקור השראה וגאווה ולזכרון לדורות.

 

תוכן עניינים דף הבא »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Ozerna, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2021 by JewishGen, Inc.
Updated 8 Dec 2020 by LA