Cover page gar000.gif

 

 

GARWOLIN

 

Księga Pamięci Garwolina

 

Tłumaczenie z:

Garvolin: yizker bukh

 

Z hebrajskiego i jidysz na czeski przełożyli
Judith i Michael Dunayevsky
Z czeskiego przełożył Andrzej Ciesla

 

Wydał Związek Ziomkostw Garwolinian

Tel-Awiw * New York
Izrael 1972
* Paryż

 

KOMITET REDAKCYJNY
 
IZRAEL Główny Redaktor: Natan NUNGOLD
    (Zysze NOCHGIELD)
  Sekretarz: Ryfka KIRSZENBOIM-HOCHBERG
    Aaron Agmon ANGLISTER
    Meir-Szalom LEWIN
    Chaja FAJNGEBOIM JOMTOW
    Mojsze KLAJNMAN
    Baruch SZAJN
    (Opracowanie graficzne, redakcja części hebrajskiej)
       
NOWY JORK Przewodniczący: Michal KOJFMAN
  Sekretarz: Pesia POLAK
       
PARYż Przewodniczący: Mojsze HANDKAN
    Jechiel NAJMAN
    Cyril FUTERFRAM
    Chaim SZTABOWICZ
    Samson KAZIEROW
    Chaim RUSZNIEWSKI
       
Zespół techniczno-finansowy:      
       
  Przewodniczący: Jechiel-Meir RUBIN
    Szlomo NACHSZON
    Juda RUBIN
    Rachela HIRSZWELD-WAMPAM
    Cypora CISZYŃSKI-KIRSZENBOIM
    Jaakow KLEJNBOIM

 

Spis treści

* Rozdziały napisane w orginale w języku hebrajskim są oznaczone literą (H) a rozdziały w jidysz literą (Y)

Autor
(Author)
Tytuł rozdziału
(Chapter)
Strona
(Page)
Garwolin i okolice (Y) Josef Milner 01-03
Ha-Raw (H) Baruch Szajn 02-03
Ha-Dajan (H) Meir Jechiel Rubin 04
Lata 1917-1918-1919 (Y) D. Ben Dow Berman 05-06
Księga Pamiątkowa jako micwa dla pokoleń (H) Jaakow Menachem Zinger zal 07-08
Uwagi o Garwolinie (Y) Alter Klajman 11-13
To się stało (Y) Meir Brankarz 14-22
Działalność polityczno-społeczna młodzieży (Y) Zysze Nochgielt-Nungold 23-25
Moje dzieciństwo (Y) Szejndla Lewin 27-30
Trzynaście lat w Garwolinie (H) Baruch Szajn 31-40
O ile pamiętam (Y) Ryfka Perkal-Lewin 41-50
Piękny sen (wiersz) (Y) Beryl Ambaras 51-52
Wspomnienia o miasteczku (Y) Mojsze Klajnman 53-63
Słońce już zaszło (Y) Michal Kojfman 64-72
Jedna z milionów (Y) Mojsze Handkan 73-78
Dom mojego ojca i moje miasteczko (H) Amaron Agman Anglister 79-90
Nasza rodzina (H) Szlomo Blas 90-91
Dom mojego taty (Y) Meir Szolem Lewin 93-97
Dom mojego dziadka (H) Mojsze Bursztajn 98-102
Dom reb. Matytjachu Rubina (H) Meir Jechiel Rubin 103
Dom moich rodziców (H) Jechiel Fiszman 104
Mój dom (Y) Ryfka Hochberg-Kirszenboim 103
Trudno uwierzyć (Y) Cypora Ciszyński (Fajcze Kirszenboim) 105-106
Chaim Melamed “Kaleka” (Y) Rachela Hirszfeld vom Fom 109
Do biografii “garwoliniaka” (Y) Chaim Wolf Sztabowicz 110-112
Garwoliński grabarz (Y) Sz. Tenenboim 113
Nasz dom (Y) Chana Karpfman -Rozenberg 114-117
Mój dziadek (Y) Joszuch Vomfom (zal) 118-121
Garwolin trzech epok i trzech pokoleń (Y) Szlomo Nachszon-Szlang 122-123
Moje miasteczko Garwolin (Y) Johoszua Sokol 124-126
Wspomnienia (H) Meir Borowski 127
Jeden z rodziny (Y) Izrael-Meir Popower 128
Dom reb. Lejbla Aransona (zal) (H) Jechiel Rubin 129
Nie zapomnieć o mieście (Y) Alter Klajnman-Borowski 130
Moje rodzinne miasto (H) Chaim Rubak 131
Bejt-Midrasz w Garwolinie (H) Mojsze Bursztajn 131-132
Organizacje gospodarcze w mieście (H) B. Sz 133
Rzemieślnicy (Y) M. R 133-134
Stracona Simchat Tora (Y) Juda Rubin 135
Wspomnienia o Garwolinie (Y) Chana Hermanowicz 136-137
Dziecko (portret) (H) Aaron Agman-Anglister 137
Ulica Przechodnia (Y) Estera Trusterman-Zylberman 138
Wspomnienie (Y) Ryfka Perkal-Lewin 139
Wspomnienia (Y) Rochla Miller 140
Początek zagłady (Y) Mordka Rotman 140
Bejtar w Garwolinie (H) Juda Rubin 141
Na Kartach moich wspomnień (Y) Zysze Nochgield 142-144
Było kiedyś. . . (Y) Alter Klajnman 145-155
Historyjka z przeszłości (wiersze) (Y) Beryl Ambaras 156-157
Wyemigrowałem do Ziemi Izraela (H) Izrael Aronson 158-161
Nowe drogi życia (Y) Meir Szolem Brukarz 162-163
Wizyta w Garwolinie w maju 1971 (Y) M. Sz. B 163
Pompa-opowiadania z morałami (H) Brusz 164-169
Szkice liryczne (Y) Meir Brukarz 167-169
Ślubne życzenie (wiersze) (Y) Beryl Ambaras 170-172
Miniatury (Y) Mojsze Klajnman 173-178
List do Garwolinian (Y) Michal Kojfman 180-181
Garwolin (Y) Sz. L. Sznajderman 181
Postacie z Garwolina (Y) Alter Klajnman 182-185
Po co żyję (wiersze) (H) Acharon Agman Anglister 186
Moje przeżycia z września (Y) Meir Herc 187-193
Koniec gminy Garwolin (H) Meir Klajnboim 194-195
Pogrzeb Męczenników H) J. H 195
Co przeżyłem u Niemców (Y) Mojsze Klajnboim (Bat Jam) 196-204
Z listu Mendel Cymbrowicz 204
Kiedy wybuchła wojna (Y) Cyryl Minc 205-206
Rodzina Kurcer (Y) Matka 206
Na ruinach Garwolina. (Y) Icze Klajnman 207
Na aryjskiej stronie (Y) Chana Karpman-Rozenberg 208-215
Z moich wspomniej o miasteczku H) Jechiel Fiszman 216
U Chasydów w Górze Kalwarii (H) Meir -Jechiel Rubin 217
Szukam swojej rodziny (Y) Fajwel Pitkowicz 218
Moje własne przeżycie (Y) Szyja Bryf 219
Zagłada (Y) Awrum Rozenberg 220
Moja podróż pełna ucierpienia (Y) Arje Heldenberg 223
A cud się nie stał (Y) Szapsaj Radoszyński 224
Pod okupacją hitlerowską (Y) Mojsze Klajman 225-228
Rodzinne strony (Y) Aleksander 229-242
Hołd naszemu domowi (H) Jechuda Chaja Jomtow 243-245
Nagrodą uszczypnięcie (epizod) (H) Acharon Agman Anglister 246
Z Garwolina do Auschwitz (H) NF “SZ” 247-254
Cmentarz (H) Szmuel Moses 255-259
Jidysz (wiersz) (Y) Mojsze Klajman 261-264
Naprawdę byłem w Oświęcimiu Zysze Nochgeld 261-264
Krwawe wiersze (Y) Mojsze Klajman 265-266
Rodzina Klajnmanów (nekrolog)   267
Z Doliny Płaczu (Y) Aachor Lande (zal) 268-269
Ludzie piszą (Y) Izrael Grynszpan 269
Ludzie piszą (Y) Izrael Grynszpan 270
Uciekł ze zwojem Tory (Y) Mosze Fiszman, Jechuda Rubin 270
Śmierć rabina (H) Nachman Abramowir (zal) 271
Zniszczenie Garwolina (H) Nachman Hungold 272
O związku ziomków Garwolina (Y) Juda Rubin 273
Tak zaczynaliśmy (Y) Zysze Nochgield 274-276
Avra ha-Rahamim… (H)   277
 
Na pamiątkę zmarłych towarzyszy
 
Herszel Lajfer (H) Jechiel Fiszman 278
Mojsze Rosenberg (H) Jechiel Fiszman 278
Cypojre (Fajga) Anglister (H) Baruch Szajn 278-279
Na pamiatkę młodej żonie (H) Acharon Anglister 279
Lejbel Mokotow (H) Baruch Szajn 280
Jehoszua Karpman (H) Aarom Agman Anglister 279
Jehoszua Vomfom   282
Bo człowiek jest drzewem w sadzie (H) Mosze Klajman 282
Zawsze pierwsze (H) Jechiel Fiszman 282
Wielka żałoba po garwolinianach (H) Baruch Szajn 283
Trudno pogodzić się z faktem Chaja Fajgenboim 283
Życie pełne czynów (H) Mordechaj Isz-Tow (zal) 283
On był… (H) Acharon Agman 284
Roza I Awraham (H) Ich syn Meir 284
Isaschar-Dow-Blank - Życiorys (H) J. Hameiri 285
Człowiek z garwolińskimi korzeniami (H) Mojsze Bursztajn 285
Miłujący Torę i dobroczynność (H) Jechiel Fiszman 285
Jeden z pierwszych (H) Baruch Szajn 286
Miłujący Torę (H) Acharon Agman 286
Reb. Szmuel Laksman (Y) Szlojme Nachszonszlag 287-288
W białym ubraniu (H) Jechuda Rubin 288
Rodacy z Garwolina, którzy zginęli w Holokauście   289-293
Moja rodzina (Y) Szymszon Kazirow 294
Garwolinianie odwiezieni do Treblinki z getta w Parysowie   295
Rodacy z Garwolina   296-298
Strony na wpisanie uwag   299-301
Pamięci żołnierzy Armi Obrony Izraela (Ca-Ha-La)   302
Na pamiatkę zmarłych rodaków z Garwolina   303
 
Mapa Garwolina według Barucha Szajna    
 
Zdjęcia z Księgi Pamięci Garwolina    


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Garwolin, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2023 by JewishGen, Inc.
Updated 18 Mar 2013 by LA