Table of Contents Next Page »

Zdjęcia z Księgi Pamięci Garwolina

List of pictures

Translated by Andrzej Ciesla

[See the enlarged pictures by clicking on the thumbnails]

2 Rabin Mojsze Menachem ROMER
[Rabbi Mojsze Menachem ROMER]
3 Zjazd rabinów z gmin żydowskich powiatu garwolińskiego
[Congress of the rabbis from the Jewish communities in the Garwolin county]
4 Rabin Jeszaja-Klonimus TENENBOJM
[Rabbi Jeszaja-Klonimus TENENBOJM]
4 Szyfra, Dwojra, Belcze z mężem Izraelem TENENBOJM.
Nechama, rebecen Ita, córka Jechiela RUBINA
[Szyfra, Dwojra, Belcze and her husband Israel TENENBOJM.
Nechama. Rebezzen Ita, daughter of Jechiel RUBIN]
5 D. BERMAN przy pracy w magistracie
[D. BERMAN at work in the Municipal Office]
6 Szmuel-Hersz MOKOTOW, Josef BLAS, Dawid BERMAN
[Szmuel-Hersz MOKOTOW, Josef BLAS, Dawid BERMAN]
6 Liga Kulturalna w Garwolinie 1921
[Cultural League from Garwolin 1921]
7 Jankew Menasze ZYNGIER
8 Jankew Menasze ZYNGIER z żoną Chawą przed wyjazdem do Palestyny
[Jankew Menasze ZYNGIER his wife Chawa before his departure to Palestine]
9 Alter KLAJMAN
11 Grupa He Cha-Luc z Garwolina
[He Cha-Luc group from Garwolin]
13 Szkoła Ludowa w Garwolinie
[Folk School in Garwolin]
14 Meir BRUKARZ
17 Chaim-Dawid BRUKARZ z rodziną
[Chaim-Dawid BRUKARZ and his family]
18 Grupa pracowników z drukarni Szolema SZWARCA
[A group of workers from the printing house of Szolem SZWARC]
19 Mój brat Berysz
[My brother Berysz]
21 Przedszkolacy z nauczycielka Bertą
[Kindergarten children with their teacher Berta]
23 Zysze NOCHGIELD-NUNGOLD
24 Grupa uczniów z kursów wieczorowych
[A group of the evening school students]
27 Szajgl LEWIN
27 Grupa członków Bundu z Garwolina
[A group of BUND members from Garwolin]
29 Ulica Długa w Garwolinie
[Długa street in Garwolin]
31 Borech SZAJN
31 Mój ojciec reb. Chanina-Natan i mama Estera-Golda. Między nimi siostra i mój brat
[My father Reb. Chanina-Natan and my mother Ester-Golda. My sister and my brother between them]
32 Reb. Melech (Elimelech) HOCHBERG
33 Grupa młodych działaczy Ha-Mizrachi z Garwolina.
[A group of young Ha-Mizrahi activists from Garwolin]
34 Moja siostra Kajla i brat Lejbusz
[My sister Kajla and my brother Lejbusz]
35 Uczestnicy obozu przygotowawczego Kibutz He-Haluc w Garwolinie
[Participants of a training camp Kibbutz He-Chaluc in Garwolin]
37 Komisja Towarzystwa Opieki nad Biednymi Chorymi Żydami (“Ezras Chojlim Anjim) z Garwolina.
[“Ezras Chojlim Anjim” Society from Garwolin]
39 Reb. Jankew-Hirsz FOJGLER z żoną. Słynny chasyd z Parysowa
[Reb. Jankew-Hirsz FOJGLER and his wife. Famous Chasid from Parysów]
40 Reb. Szmuel Mordka RABINOWICZ syn admora Mejera -Szolema z Kałuszyna. Brat admora Jechosi-Oszera z Parysowa
[Reb. Mordka RABINOWICA son of Admor Mejer-Szolem from Kałuszyn. Brother of Admor Jechosi-Oszer from Parysów]
41 Ryfka PERKAL
43 Grupa działaczy społecznych z Garwolina
[Social activists from Garwolin]
45 Szkoła Ludowa w Garwolinie
[Folk School in Garwolin]
47 Członkowie organizacji Paolej Syjon z Garwolina.
[Members of Poale Cijon from Garwolin]
49 Dom na ul. Kościuszki , koniec ul. Długiej
[A house in Kościuszki street, corner of Długa street]
50 A. LIPSKI, Lejbel ROZENBERG, Kajla HOCHBERG, Lejbel MOKOTOW, Szlojma ZYLBERMEL, Meir BOROWSKI, Kajla SZAJN, Izrael SOKÓŁ, Rochla BLAS, Hersz WÓDKA
51 Beryl AMBARAS
53 Mosze KLAJMAN
55 Przedstawienie “Kuni Lemel”.
[Performance “Kuni Lemel”]
59 Drużyna piłki nożnej “Ha Poel” (Robotnik*)
[Football team “Ha-Poel” (Robotnik*)]
63 Agudat Israel z Garwolina.
[Agudas Isroel from Garwolin.]
65 Icchok-Ajzyk i Leja, rodzice Michala KOJFMANA
[Icchok-Ajzyk and Leja, parents of Michal KOJFMAN]
68 Michal KOPENHOJZ(KOJFMAN) w 1921 roku
[Michal KOPENHOJZ (KOJFMAN) in 1921]
69 Michal KOPENHOJZ(KOJFMAN) z żoną Sarą
[Michal KOPENHOJZ (KOJFMAN) and his wife Sara]
72 Kibuc achszary He-Chaluc Ha-Mizrachi podczas wizyty u Ceirei Mizrachi w Garwolinie
[Kibbutz achszara He-Chaluc Ha Mizrahi while visiting Ceirei Mizrahi in Garwolin]
73 Mojsze HANDKAN
75 Bankiet na cześć p. HANDKANA podczas jego wizyty w Izraelu
[Reception in honour of Mr. HANDKAN during his visit in Israel]
77 Mojsze HANDKAN z żoną Sarą
[Mojsze HANDKAN and his wife Sara]
78 Siedzą od prawej: moja teściowa Chajele, moja matka Estera-Leja, na jej kolanach siedzi mój młodszy brat Zalman.
Stoją: moje siostry: Brajndla MASZYNKA, Chaja-Rochla, Chaja-Gryne, bratiszek Jechiel NACHMAN.
Na samej górze: mój szwagier Josef-Josele KOCKI, siostra Przezyli: Mojsze Handkan, ja i moja żona SoreleHadasa Niech pamięć ich będzie błogosławiona!
Przeżyli: Mojsze HANDKAN, ja i moja żona Sorele. Przed nami siedzie nasz syneczek Dow
[Sitting from right: my mother-in-law Chajele, my mother Estera-Leja, my little brother Zalman sitting on mother`s lap.
My sisters: Brajndla MASZYNKA, Chaja-Rochla, Chaja-Gryne, my little brother Jechiel NACHMAN.
On top: my brother-in-law Josef-Josele KOCKI, sister Hadasa Let their memory be blessed!
Survived: Mojsze HANDKAN, me and my wife Sorele. Our little son Dow sitting in front of us. ]

Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Garwolin, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Binny Lewis
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2019 by JewishGen, Inc.
Updated 16 Jun 2011 by LA