JewishGen Home Page

An affiliate of

ViewMate
ViewMate Posting VM 94567

Submitted by Margarita I Lacko

Information Picture Question
Category: Translation - Hungarian
Approval Date: 7/25/2021 12:53 PM
Family Surname: unknown
Country: Hungary
Town: Budapest
Date of Image: 1945?
Click the picture to enlarge

This is the testimony (2nd page) of someone who lived in Budapest during the Nazi occupation. I would appreciate a translation of both pages.

You must be registered and logged in to respond to images.
Read the FAQs here to learn how to send thanks to a translator.


On  Response 
7/25/2021 4:58 PM for a short furlough, they took my Parents to the ghetto, with my old Grandmother and aunts, they were crowded into Wesselényi street 32 ?? 15 (people?) in one room in the most inhumane sanitary conditions for old people and little children. Those my age were gathered and taken to concentration camps. I managed to escape, going from the safehouse with the help of a Christian girlfriend to a Christian couple who were poor working-class people, the man worked in the Opera garage as a car washer. These were ?? people and they got emergency housing (1 room) in Paulay Ede street, they had already taken in another Jewish woman before me, and they gave one of their two beds to the two of us. Since my existing papers would have gotten me caught, my girlfriend who took me to my rescuers, and freely ??, got in touch with my cousin R_ Sz_, a deaf-mute artist, who was doing intensive rescue work in the glass house on Vadász street by creating false papers. (I note as an aside that 9 of his charcoals while he was a prisoner at the internment camp at Kistarcsa, can be seen on the walls of Jad Vasem.) He made the false refugee certificate, according to which my name was ?_ É_, and he even made my "parents'" marriage certificate. I was presented as having escaped up to Pest from the Russians. With this certificate, I was even entitled to food tickets. The first days of my stay there were spent in awful fear. My hosts went to work and their lodgings were on the first floor on the courtyard side across from the [building supervisor/landlord/landlady] ...

rövid szabadságra, Szüleimet elvitték a gettóba, öreg Nagyanyámmal, nagynénjeimmel együtt a Wesselényi utca 32ben voltak bezsúfolva ?? 15 ?? egy szobába a legembertelenebb szanitárius körülmények között öreg emberek és kis gyerekek számára. Korombelieket összeszedték és koncentrációs táborokba vitték. Nekem sikerült még a védett házból megszöknöm s egy keresztény barátnőm segitségével eljutottam egy keresztény házaspárhoz szegény munkásemberek voltak a férfi az Opera garázsban volt autómosó. Ezek ki??ázott emberek voltak s a Paulay Ede utcában kaptak egy szükséglakást (1 szobásat) akik már előttem egy zsidónőt befogadtak s a két ágyukból egyet átengedtek a kettőnk részére. Miután a meglevő papirjaimmal csak lebukhattam volna, barátnőm aki odakisért megmentőinkhez, és szabadon m??tett, érintkezésbe lépett unokabátyámmal R_ Sz_(?) süketnéma festőművésszel aki a Vadász utcai üvegházban nagy intenziv mentőmunkát végzett hamis papirok előállításával. (Mellékesen megjegyzem, hogy 9 szénrajza amit a kistarcsai internáló táborban töltött mint fogoly, a Jad Vasém falain láthatók) Ő elkészitette a hamis menekült igazolványt, miszerint nevem ?_ É_, s még "szüleim" házassági levelét is elkészitette. Ugy szerepeltem mint aki az oroszok elől menekült fel Pestre. Ezzel az igazolvánnyal még élelmiszerjegyre is jogosultam. Ottartózkodásom első napjai borzalmas félelemben teltek el. Házigazdáim elmentek a munkába s lakásuk földszinti udvari lakás volt szemben a házmes[ter] ...

You must be registered and logged in to respond to images.
Read the FAQs here to learn how to send thanks to a translator.

Have a ViewMate success story? Please share it using the Help page form.
All times shown on ViewMate are in US Mountain Time
Last Updated 1 Apr 2019
ViewMate idea and author: Bernard Israelite Kouchel ז״ל
Web Author: Josef Herz, updated by John Berman, Gary Sandler
Edmond J. Safra Plaza | 36 Battery Place | New York, NY 10280
646.494.5972 | info@jewishgen.org | © 2022, JewishGen, Inc. All rights reserved.