JewishGen Home Page

An affiliate of

JewishGen Online Worldwide Burial Registry

Cemetery Information

Cemetery Identification
Cemetery ID: CZ-08505
Cemetery Name:
Section:
Cemetery Location
Country: Czech Republic
City: Dřevíkov  
Street:
Cemetery Details
Number of Burials: 209
Number of Photographs: 0
Cemetery Description: Pardubický kraj, okres Chrudim. From the work UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Filozofická fakulta, Katedra archivnictví a pomocných věd historických: Diplomová práce: “Židovský hřbitov v Dřevíkově. Epigrafická studie o vývoji židovského náhrobního nápisu venkovského hřbitova v 18. – 20. století“ Vypracovala: Lucie Benedikta Petrusová, Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Ivana Ebelová, Csc., Oponent: Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, Csc. (CHARLES' UNIVERSITY in PRAGUE, Faculty of Philosophy, Department of Archival Science: THESIS: Jewish cemetery in Dřevíkov, Epigraphical study on development Jewish epitaph of rural cemetery in the 18 th – 20 th century. Author/candidate: Lucie Benedikta Petrusová, Supervisor: Doc. PhDr. Ivana Ebelová, Csc., Oponent: Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Data last updated: 07/24/2019

JewishGen Online Worldwide Burial Registry JOWBR FAQ
JewishGen Databases JewishGen Home Page
Edmond J. Safra Plaza | 36 Battery Place | New York, NY 10280
646.494.5972 | info@jewishgen.org | © 2021, JewishGen, Inc. All rights reserved.