JewishGen Home Page

An affiliate of

JewishGen Online Worldwide Burial Registry

Cemetery Information

Cemetery Identification
Cemetery ID: CZ-08498
Cemetery Name:
Section:
Cemetery Location
Country: Czech Republic
City: Chrudim  
Street:
Cemetery Details
Number of Burials: 116
Number of Photographs: 0
Cemetery Description: Chrudim, Pardubice region, okres Chrudim. Source was Karlova Univerzita, Praha, Filozofická fakulta: Diplomová práce: Židovské osídlení v Chrudimi a okolních obcích. CHARLES' UNIVERSITY in PRAGUE, Faculty of Philosophy: Thesis on Jewish settlement in Chrudim and vicinity
Data last updated: 07/24/2019

JewishGen Online Worldwide Burial Registry JOWBR FAQ
JewishGen Databases JewishGen Home Page
Edmond J. Safra Plaza | 36 Battery Place | New York, NY 10280
646.494.5972 | info@jewishgen.org | © 2021, JewishGen, Inc. All rights reserved.