Table of Contents Polish Pages »

 

Ksiega Pamięci

Żelechowskiej Gminy Żydowskiej

Wydana Centralnym Landsmanszaftem Żelechowa w Chicago

1953

 

Z jidysz na czeski przełożył Michael Dunayevsky
Z czeskiego przełożył Andrzej Ciesla

 

Redaktor Naczelny Sekretarz redakcji
A. Wolf Jasni Lejbisz Wajsleder

Komitet redakcyjny:

Isz-Tow Mordechaj   Tel Awiw.Izrael
Aszlak Szalom   Melbourne, Australia
Iglicki Abraham   Wenezuela
Aszlak Gedalia   Melbourne, Australia
Boruchowicz Mosze   New York
Bornsztajn Herszel   Melbourne, Australia
Bran Cyrel   Kostaryka
Guberek Szymon   Bogota, Kolumbia
Grajcar Lajbel   New York
Drezner Baruch   Bogota, Kolumbia
Hochgelernter Szmilke   Melbourne, Australia
Hochgelernter Szalom   Kostaryka
Hefner Israel   Paryż, Francja
Wajsleder Dawid   Kostaryka
Tochbrach Sara   Bogota, Kolumbia
Yehuda Ben Szalom   Haifa, Izrael
Koberman Golda   Barranquilla, Kolumbia
Laksman Szmuel   Izrael
Mesinger Hanina   Paryż, Francja
Miszpotym Josek   Santos, Brazylia
Nachtajler Godel   Argentyna
Najman Sara   Sao Paolo, Brazylia
Fisz Szlomo   New York
Cybulkiewicz Mosze   Barranquilla, Kolumbia
Roterman Ajzyk   Panama
Rotfarb Motel   Melbourne, Australia
Roterman Ela   Barranquilla, Kolumbia
Rochwergier Abraham   Argentyna
Szpajzman Mordechaj   Tel Awiw, Izrael
Sznapstajler Jechiel   Melbourne, Australia


Spis Treści

III.Przedmowa komitetu wydawniczego
 
A. Wolf Jasny: Żelechów, wymordowana społeczność żydowska (przedmowa w jidysz i w hebrajskim) 5
 
Rozwój osadnictwa żydowskiego w Żelechowie i życie religijne.
 
Szolem Aszlak: Dawny Żelechów (Y) 31
Meir Wajncyjer: Dwór Rebego (Y) 41
Jechiel Rozenboim: Typy i postawy pobożnych Żydów (Y) 42
Szlojme Brański: Oni uczyli mnie Tory (Y) 44
Szymon Guberek: Chedery w których się uczyłem (Y) 48
Szolem Aszlak: Żelechowska niezawodna kobieta (Y) 49
Mojsze Baruchowicz: Rada Gminy ,organizacje charytatywne i partie religijne(Y) 51
Mojsze Goldfarb: Żelechów mojego dzieciństwa (Y) 59
 
Pierwsza rosyjska rewolucja
 
Szolem Aszlak: Sytuacja ekonomiczna Żydów przed pierwszą wojną światową (Y) 65
Herszel Takier(Majnster): W przeddzień rewolucji 1905 (Y) 69
Szolem Aszlak: Żydowski robotniczy ruch rewolucyjny (Y) 71
Mojsze Cybulkiewicz: Żydowscy szewcy i polscy hutnicy (Y) 77
Jankiel Majnster: Herszel Taker,bohater żydowskiego ruchu rewolucyjnego w Żelechowie(Y) 78
J.M.Wajsenberg: „Jekl-stolarz” fragmenty ze „A Sztetł”..(Y) 80
 
Okres międzywojenny
 
Lejbisz Wajsleder: Żelechów jaki pamiętam (Y) 89
Jechiel Chybkiewicz: Życie społeczne w czasie pierwszej wojny światowej (Y) 95
Szulek Altman: Partia Bund (Y) 101
Terce Wancyjer: Organizacja dziecięca Skif (Y) 108
Mordechaj Isztow: Pierwsze organizacje kulturalne „Naprzód” i „Kadima” (Y) 108
Mordche Szpajzman: Ruch syjonistyczny (Y) 113
Jehuda Ben Szalom: Młodzieżowy ruch syjonistyczny (Y) 119
Lejbisz Wajsleder: Działalność społeczna w Żelechowie (Y) 127
Jakub Szerman: Po wojnie polsko- sowieckiej (Y) 135
Isroel Wajsman: Kiedy szalał antysemityzm (Y) 136
Jede Ben Szalom: Zwykli Żydzi (Y) 137
Lejbl Grajcer: Żelechowscy garbarze (Y) 138
Isroel Wajnberg: Srodowisko chasydzkie..(Y) 141
Isroel Najszteter: Piątkowy wieczór w miasteczku (Y) 142
Ester–Altman Kijewski: Wizyta w miasteczku w roku 1933 (Y) 143
J.Miszpotim: Epizody z mojego życia w Żelechowie (Y) 145
Mojsze Cybulkiewicz: Cech rzemieślników i Bank Spółdzielczy (Y) 146
Szimon Guberek: Sport w Żelechowie (Y) 147
Mojsze Baruchowicz: Kasa bezprocentowa (Y) 149
 
Żelechów w zwierciadle literatury żydowskiej
 
A. Wolf Jasny: J. M. Wajsenberg-artysta,który uwiecznił Żelechów w literaturze żydowskiej (Y) 153
Szulek Altman: Wajsenberg i jego „A Sztetł” (Y) 165
Mosze Goldfarb: J. M. Wajsenberg jakiego widziałem (Y) 167
Szlojme Brański: Rodzina Wajsenberga (Y) 168
J.Papiernikow: Wpływ Wajsenberga na twórczość młodych pisarzy(Y) 172
Mojsze Knaphajs: Wspomnienia o J.M Wajsenbergu (Y) 174
 
Jechiel Lerer
 
Felhendler: Życie i twórczość zamordowanego poety (Y) 181
Nieznana wersja „Davis Abas-Szewe” Jechiela Lerera (Y) 184
Mojsze Grosman„Mój rodzinny dom”,pieśń o żydowskim miasteczku, Polska.(Y) 187
A. W. I. –poeta,który opiewał Żelechów (Y) 189
 
Przypisy do biografii Jechiela Lerera
 
Sz. Brański: Jego droga życiowa (Y) 190
J. Papiernikow: Rebe i jego uczeń (Y) 191
M. Bojm: Pierwsze utwory poetyckie Jechiela Lerera (Y) 192
Rachel Ojerbach: Jechiel Lerer w getcie warszawskim (Y) 193
 
Żelechów w walce.Cierpienie i zagłada
 
Godel Nachtajler: Pierwsze trzy miesiące okupacji niemieckiej (Y) 197
Perl Wajnberg: Niemiecki „rabunek” (Y) 202
Mojsze Baruchowicz: Przeżyłem zagładę (Y) 203
Sore Wajnberg: Moje wspomnienia z czasów hitlerowskich (Y) 236
Szmul Laksman: Moje przyżycia w czasie drugiej wojny światowej (Y) 239
Mojsze Szyfman: Męczeńska śmierć cadyków z Żelechowa i Ryk (Y) 250
Szmul Hochgelernter: Likwidacja żelechowskiego getta i moja wędrówka między życiem i śmiercią(Y) 253
Swije Rozental-Worcelman: Strażacy getta i ich koniec (Y) 259
 
Partyzancka walka z okrutnym niemieckim okupantem
 
Isras Najszteter: Działalność podziemia w Żelechowie w czasie okupacji niemieckiej (Y) 260
Srolem Sztajnhendler: Nasza walka z Niemcami (Y) 262
Josel ŁUKOWIECKI: Przeżycia żelechowskiego partyzanta (Y) 263
Mendel Gerecht: W partyzanckich oddziałach 267
Mandel Korcarz: U sowieckich partyzantów 271
Jakub Szerman-Solnica: Żelechowiacy w powstaniu w getcie warszawskim (Y) 274
Cwija Rozental: Jak zastrzelono Czesie Majchel (Y) 276
 
W ukryciu po aryjskiej stronie
 
Hinde Rubinsztajn: Moje przeżycia (Y) 277
Chana Winograd-Cackiewicz: Jak przeżyłam hitlerowską zagładę (Y) 280
Dwojre Popowska: W kryjówkach po aryjskiej stronie (Y) 282
Cywja Rozental: Wśród chłopów (Y) 286
Frejde Gorfinkel-Gecht: Po aryjskiej stronie (Y) 289
 
Żelechowiacy w obozach śmierci
 
J.Asatonowicz: Na Majdanku,w Oświęcimiu i w innych obozach (Y) 292
Fejge Gutrajch: Wspomnienia z obozu śmierci (Y) 303
Jankiel Farba: Egzekucje w obozie w Będzinie (Y) 306
 
Przeżycia żelechowskich Żydów we Francji
 
Chanine Mesinger: Niemiecka zagłada Żydów we Francji (Y) 307
B.Waserman: Z francuskimi Żydami do Oświęcimia (Y) 310
Izaak Gelbart: Marsz Smierci po „wyzwoleniu” Oświęcimia (Y) 312
 
Powrót do „domu” po wyzwoleniu
 
Szmuel Laksman: W moim rodzinnym miesteczku po wyzwoleniu (Y) 315
Hanke Aszlak: Moja tragiczna noc w Żelechowie (Y) 318
 
Pochowany po żydowsku
 
Ekshumacja i pogrzeb 17 ofiar hitlerowskich (Y) 320
Dokumenty o ekshumacji i o naprawieniu nagrobków zniszczonych przez Niemców (Y) 324
Na pamiątkę dusz Męczenników (Y) 327
Rocznica i wspomnienie Męczenników z Żelechowa (Y) 328
Zdjęcia zmarłych i zamordowanych (Y) 329
Nazwiska zaginionych i zamęczonych żelechowskich Żydów 389
 
Dodatek pierwszy
 
Żelechowskie rodziny. (Y)
 
Dodatek drugi
 
Żelechowscy Żydzi i ich landsmanszafty (Y) XV
 
Uwagi
 
Zdjęcia z Księgi Pamięci Żelechowa  

 

Table of Contents Polish Pages »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zelechow, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Max G. Heffler

Copyright © 1999-2023 by JewishGen, Inc.
Updated 29 Apr 2017 by MGH

There have been visits to this page since 31 Dec 2011