« Previous Page Table of Contents Next Page »

Index to the English translation of the Zgierz Yizkor Book (cont.)

Notes
[1] contents unclear
[2] Petje not certain about name
[3] added by Petje in [...] brackets
Polish spelling was used as most frequently found in vital records, even if incorrect
Index refers to the pagination of the published English translation which is different from the page reference in the web site
zd. = z domu [nee]
Initial “Y.” can be in Polish A., I., J., Ch., D., H., R., S. or Sz.
ABD - Ab Beit Din / Head of the Rabbinical Court / Przewodniczący Sądu Rabinackiego

Surname Given Name/s Nazwisko Imię / imiona Page / Strona
FAJNGOLD   return N. FAJNGOLD N. 239
FALMAN Chanoch Henech ben Yeshaya Zeev FELMAN Chanoch Henech syn Szai Wolfa 303
FARBSZTEJN Hershel FARBSZTAJN Hersz 458
FEIGENBAUM Yisrael Isser ben Yitzchak, Rabbi FAJGENBAUM Izrael Iser Ickowicz, rabin 287
FEIGENBAUM Yitzchak, Rabbi, Gaon and ABD of Warsaw FAJGENBAUM Icek, rabin, gaon i ABD Warszawy 287
FEILCHENFELD Dr., of Posen FEILCHENFELD dr z Poznania 331, 335
FEIN Elisha FAJN Elisza 57, 58
FEIN   FAJN   328
FEINER Refael FAJNER Rafał 629, 630
FEINER nee WARSHAWSKI Machtzia FAJNER zd. WARSZAWSKA Machcia 629, 630
FEITZUNTKA-YAKIR Naomi PIECZONTKA-JAKIR Noma 639
FELDMAN Brothers FELDMAN bracia 507
FELDMAN Nachum Michael FELDMAN Nuchem Michał 24, 672
FELDMAN Pesa, wife of Nachum FELDMAN Pessa Nuchemowa 672
FELDMAN Sh. FELDMAN Sz. 254
FELDMAN Wolf FELDMAN Wolf 672
FELDON Avraham, adopted son of Fishel FELDON Abram, adoptowany syn Fiszla 130
FELDON Binyamin ben Wolf FELDON Benjamin Wolfowicz 671
FELDON David Yosef ben Binyamin FELDON Dawid Jozef Benjaminowicz 671
FELDON Efraim Fishel ben Yosef FELDON Efroim Fiszel Joskowicz 106, 109, 118, 124, 130, 508, 581
FELDON Esther Malka wife of Fishel FELDON Estera Małka Fiszlowa 130
FELDON Fishel ben Binyamin FELDON Fiszel Benjaminowicz 671
FELDON Getzel ben David Yosef FELDON Gecel syn Dawida Jozefa 671
FELDON Gittel FELDON Gitla 664
FELDON Leib ben Moshe and Gittel, married Sura FELDON Lajb syn Moszka i Gitli, mąż Sury 664
FELDON Moshe FELDON Moszek 664
FELDON Perla Yehudit bat Fishel FELDON Perla Judesa córka Fiszla 130
FELDON Rachel Leah bat David Yosef FELDON Ruchla Łaja, córka Dawida Jozefa 671
FELDON shammes FELDON szames, dozorca 97
FELDON Shmuel FELDON Szmul 115, 270
FELDON Shmuel Yosef ben Binyamin FELDON Szmul Jozef Benjaminowicz 671
FELDON Tsharna, wife of David Yosef FELDON Czarna, żona Dawida Jozefa 671
FELDON Yerucham, adopted son of Fishel FELDON Jeruchem, adoptowany syn Fiszla 130
FELDON Yisrael Yitzchak ben Binyamin FELDON Izrael Icek Benjaminowicz 671
FELDON   FELDON   617
FELDON nee BORNSTEIN Sara bat Chaim and Mirel FELDON zd. BORENSZTAJN Sura córka Chaima i Mirli 664
FELDON nee FUCHS Roza, wife of Shmuel Yosef FELDON zd. FUKS Rojza, żona Szmula Jozefa 671
FELDON nee KALISZ Sara, wife of Binyamin FELDON zd. KALISZ Sura Benjaminowa 671
FELDON nee ZELANZI Feiga, wife of Yisrael Yitzchak FELDON zd. ŻELAZNA Fajga, żona Izraela Icka 671
FIELD Joyce FIELD Joyce X
FILIPECKI General Secretary FILIPECKI sekretarz generalny 14
FINKELSTEIN Avraham ben Leibel FINKIELSZTAJN Abram Lajbowicz 666
FINKELSTEIN Avraham Petachia ben Mendel and Dvora FINKIELSZTAJN Abram Psachie syn Mendla i Dwojry 113, 115, 666
FINKELSTEIN Dvora FINKIELSZTAJN Dwojra 666
FINKELSTEIN Dvora bat Yisrael FINKIELSZTAJN Dwojra Izraelówna 666
FINKELSTEIN Eliahu ben Avraham FINKIELSZTAJN Eliasz Abramowicz 666
FINKELSTEIN Frania, wife of Leibel FINKIELSZTAJN Frania Lajbowa 666
FINKELSTEIN Leibel ben Avraham FINKIELSZTAJN Lajb Abramowicz 666
FINKELSTEIN Leibish ben Yisrael FINKIELSZTAJN Lajbuś Izraelowicz 666
FINKELSTEIN Mendel FINKIELSZTAJN Mendel 122, 415, 666
FINKELSTEIN Mendel ben Yisrael FINKIELSZTAJN Mendel Izraelowicz 666
FINKELSTEIN Rivka Roda bat Yisrael FINKIELSZTAJN Rywka Ruda Izraelówna 666
FINKELSTEIN Rozka, wife of Eliahu FINKIELSZTAJN Różka Eliaszowa 666
FINKELSTEIN Yisrael ben Mendel and Dvora FINKIELSZTAJN Izrael syn Mendla i Dwojry 666
FINKELSTEIN Yisrael Yitzchak FINKIELSZTAJN Izrael Icek 113, 114
FINKELSTEIN nee ITZKOWITZ Mania, wife of Yisrael FINKIELSZTAJN zd. ICKOWICZ Mania Izraelowa 666
FINKELSTEIN nee OFFENHEIM Freidel, wife of Avraham FINKIELSZTAJN zd. OFENHAJM / OPENHAJM Frajdla Abramowa 666
FINKELSZTEJN Brothers FINKIELSZTAJN bracia 275
FINKELSZTEJN Eliahu FINKIELSZTAJN Eliasz 234
FINKELSZTEJN Sh. FINKIELSZTAJN Sz. 265
FISCHER Y. FISZER   165
FISCHER Zeev Wolf FISZER Wolf V, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XVI, 160, 215, 222, 226, 237, 268, 383
FISHEL Dr. FISZEL dr 110
Fishel of the Poor House Fiszel kierownik ochronki 480
Fishel Bunem [3] see HOLLANDER [3] Fiszel Binem [3] zob. HOLENDER [3]  
Fishele [SHAPIRO] [3] Rabbi of Strykow Fiszel [SZPIRO] [3] rabin Strykowa 322
FISHER Bina bat Shimon FISZER Bina Szymonówna 667
FISHER Celina FISZER Celina 667
FISHER Esther, wife of Mordechai FISZER Estera Mordkowa 668
FISHER Feivish ben Shlomo Zalman FISZER Fajwisz syn Szlamy Zalmana 668
FISHER Leib ben Shlomo Zalman FISZER Lajb syn Szlamy Zalmana 668
FISHER Mordechai ben Shlomo Zalman FISZER Mordka syn Szlamy Zalmana 668
FISHER Moshe (Moritz) ben Shlomo Zalman FISZER Moszek (Moryc) syn Szlamy Zalmana 668
FISHER Rota bat Yaakov and Celina FISZER Ruta córka Jakuba i Celiny 667
FISHER Sheina Malka bat Shimon FISZER Szajna Małka Szymonówna 667
FISHER Shimon ben Shlomo Zalman FISZER Szymon syn Szlamy Zalmana 667, 668
FISHER Shlomo Zalman ben Zeev of Kutno FISZER Szlama Zalman Wolfowicz z Kutna 668
FISHER Vove FISZER Wolf / Welwel 280, 359, 477, 757
FISHER W. FISZER W. 711
FISHER Wolf (Vovtshe) ben Shlomo Zalman FISZER Wolf (Wowcze) syn Szlamy Zalmana 668
FISHER Yaakov FISZER Jakub 667, 669
FISHER Yaakov ben Shlomo Zalman FISZER Jakub syn Szlamy Zalmana 668
FISHER Yaakov ben Zalman FISZER Jakub Zalmanowicz 668
FISHER Zeev “Wolf Toshiner” FISZER Wolf, “Wolf Tuszyner” 668
FISHER Celinka bat Zeev FISZER Celinka Wolfówna 667
FISHER Shlomo FISZER Szlama 621, 667
FISHER Shlomo (Salo) ben Yaakov FISZER Szlama (Salo) Jakubowicz 668
FISHER Zeev Wolf FISZER Wolf 418, 667-669, 726, 727, 731, 735, 736
FISHER   FISZER   266
FISHER nee HIMELFARB Dvora bat Moshe FISZER zd. HIMELFARB Dwojra Moszkówna 621
FISHER nee KATZ Zisa Reizel, wife of Leib FISZER zd. KAC Zysa Rajzla Lajbowa 668
FISHER nee KOPEL Chana bat Moshe Yaakov, wife of Shimon FISZER zd. KOPEL Chana córka Moszka Jakuba, żona Szymona 667-669
FISHER nee LIBRACH Tzipora, wife of Shlomo Zalman FISZER zd. LIBRACH Cypra, żona Szlamy Zalmana 668
FISHER nee MONITZ Mina, wife of Moshe FISZER zd. MONIC Mina Moszkowa 668
FISHER nee PINKUS Guta, wife of Wolf FISZER zd. PINKUS Gitla Wolfowa 668
FISHER nee ROBENLICHT Golda, wife of Feivish FISZER zd. RUBINLICHT Gołda Fajwiszowa 668
FISHER nee WISHLICKI Celina, wife of Yaakov FISZER zd. WIŚLICKA Celina Jakubowa 668
FISHMAN Bluma bat Yitzchak FISZMAN Blima Ickówna 671
FISHMAN Leon ben Yitzchak FISZMAN Leon Ickowicz 671
FISHMAN Morris FISZMAN Moryc / Moszek 671
FISHMAN Shlomek ben Yitzchak FISZMAN Szlamek Ickowicz 671
FISHMAN Tuya FISZMAN Tuja 671
FISHMAN Yitzchak FISZMAN Icek 671
FISHMAN nee KWAT Frania FISZMAN zd. CHWAT Frania 671
FISHMAN-FISHER Mary FISZMAN-FISZER Mary XV, 510, 667, 669
FISZER J., pianist FISZER J., pianista 227
FISZER M. FISZER M. 265
FISZER Shimon FISZER Szymon 177, 511
FISZER V. FISZER W. 377, 387, 538, 713, 719
FISZER Wolf ben Shimon FISZER Wolf Szymonowicz 508, 510, 541, 571, 667
FLAM Blima Rivka FLAM Blima Rywka 640
FLAM Esther FLAM Estera 640
FLAM Lipman FLAM Lipman / Litman 254, 267
FLAM Shia Mendel FLAM Szyja Mendel 640
FLAM Yeshayahu FLAM Szaja 599
FLAM nee MINTZ Chaya Freda FLAM zd. MINC Chaja Frajda 599, 640
FLINK Y. FLINK   266
FOGEL B. FOGEL / FOGIEL B. 233
FOGEL Bella, wife of Zelig FOGEL / FOGIEL Bajla Zelikowa 234
FOGEL Binyamin, father-in-law of Leibel SIRKES FOGEL / FOGIEL Benjamin, teść Lajba SYRKISA 410
FOGEL Hersch FOGEL / FOGIEL Hersz 67, 93
FOGEL Meir FOGEL / FOGIEL Majer 170
FOGEL Zelig FOGEL / FOGIEL Zelik 233, 234, 713, 719
FOGEL   FOGEL / FOGIEL   617
FRAKENBERG Yisrael FRANKENBERG Izrael 92
FRANEITIS priest FRANEJTIS ksiądz 352
FRANKEL A. FRENKEL / FRENKIEL A. 246
FRANKEL Yechiel of Radom, married Tzipora bat Yissachar SZWARC FRENKEL / FRENKIEL Chil z Radomia, mąż Cypojry Sucherównej SZWARC 342, 350, 354, 366, 752
FRANKEL Yitzchak Zelig (son-in-law of Y.M. POIZNER) FRENKEL / FRENKIEL Icek Zelik (zięć J.M. POZNERA) 151
FRANKEL   FRENKEL / FRENKIEL   246, 328
Freida Rachel widow Frajda Ruchla wdowa 372
FREILIN [2] from Przemysl FRAJLIN [2] z Przemyśla 546
FREISTADT   FRAJSZTADT   617
FREISTADT David ben Yitzchak FRAJSZTADT Dawid Ickowicz 679
FREISTADT Melech ben Yitzchak FRAJSZTADT Majlich Ickowicz 679
FREISTADT Peretz ben Yitzchak FRAJSZTADT Perec Ickowicz 679
FREISTADT Rivka bat Yitzchak FRAJSZTADT Rywka Ickówna 679
FREISTADT Roiza bat Yitzchak FRAJSZTADT Rojza Ickówna 679
FREISTADT Sarale bat Yitzchak FRAJSZTADT Sara / Serka Ickówna 679
FREISTADT Yitzchak FRAJSZTADT Icek 679
FREISTADT nee RAFAELOWICZ Mania, 2nd wife of Yitzchak FRAJSZTADT zd. RAFAŁOWICZ Mania, 2. żona Yitzchaka 679
FREISTADT nee RUBENSTEIN Gittel, 1st wife of Yitzchak FRAJSZTADT zd. RUBINSZTAJN Gitla, 1. żona Yitzchaka 679
FREJBERG S. FRAJBERG S. 233
FRENKEL Akiva, “Akiva Lerer” FRENKEL / FRENKIEL Kiwa, “Kiwa belfer” 596
FRENKEL Avraham FRENKEL / FRENKIEL Abram 177
FRENKEL Bendet, teacher FRENKEL / FRENKIEL Bendet, nauczyciel 212
FRENKEL Dova bat Akiva FRENKEL / FRENKIEL Doba Kiwówna 596
FRENKEL Emek (Emanuel) ben Yechiel, grandson of Yissachar Moshe SZWARC FRENKEL / FRENKIEL Emek (Emanuel) Chilowicz, wnuk Suchera Moszka SZWARCA 751, 752
FRENKEL Esther bat Akiva FRENKEL / FRENKIEL Estera Kiwówna 596
FRENKEL Zelig FRENKEL / FRENKIEL Zelik 291
FRENKEL nee SZWARC Tzipora bat Yissachar, wife of Yechiel FRENKEL zd. SZWARC Cypojra Sucherówna, żona Chila 348, 354, 752
FREUND Dr. FRAJND dr 262
FREUNDLICH Abraham Yaakov ben Shmuel FRAJNDLICH Abram Jakub Szmulowicz 674
FREUNDLICH Chele bat Shmuel FRAJNDLICH Hela Szmulówna 674
FREUNDLICH Estusha bat Yosef FRAJNDLICH Estusia Jozefówna 674
FREUNDLICH Hodes bat Shmuel FRAJNDLICH Hudesa Szmulówna 674
FREUNDLICH Masha bat Shmuel FRAJNDLICH Masza Szmulówna 674
FREUNDLICH Shmuel FRAJNDLICH Szmul 674
FREUNDLICH Shmuel ben Yosef FRAJNDLICH Szmul Jozefowicz 674
FREUNDLICH Yosef ben Shmuel FRAJNDLICH Jozef Szmulowicz 674
FREUNDLICH nee -- Ita Bracha Mindele FRAJNDLICH zd. -- Ita Brucha Mindla 674
FREUNDLICH nee -- Rivkale FRAJNDLICH zd. -- Rywka 674
FREUNDLICH nee GRINFARB Eidel, wife of Szmul FRAJNDLICH zd. GRYNFARB Ajdla Szmulowa 674
FREUNDLICH nee JAKUBOWICZ Aida bat Itche, wife of Yosef FRAJNDLICH zd. JAKUBOWICZ Ajdla Ickówna, żona Jozefa 674
Frida   Frajda   254
FRIDA Berish FRYDE Berysz 692
FRIDA nee RUS Zise Esther bat Fishel, wife of Berish FRYDE zd. RUS / RUSS Zysa Estera Fiszlówna, żona Berysza 692
FRIDENSON Y. FRYDENZON   492
FRIDMAN Alter FRYDMAN Alter 677, 678
FRIDMAN Avraham Yaakov ben Emanuel FRYDMAN Abram Jakub Manelowicz 678
FRIDMAN Emanuel ben Alter and Frumet FRYDMAN Emanuel / Manel syn Altera i Frymety 677, 678
FRIDMAN Malka Gittel bat Emanuel FRYDMAN Małka Gitla Manelówna 677
FRIDMAN Moshe ben Emanuel FRYDMAN Moszek Manelowicz 678
FRIDMAN nee WADOWSKI Frumet FRYDMAN zd. WADOWSKA Frymeta 677, 678
FRIDMAN nee WALTMAN Reizel bat David and Bina, wife of Emanuel FRYDMAN zd. WALDMAN Rajzla córka Dawida i Biny, żona Emanuela 677, 678
FRIDMAN-ROTKOWSKI Rachel bat Emanuel FRYDMAN-RUTKOWSKA Ruchla Manelówna 678
FRIEDMAN F., Dr. FRYDMAN F. dr 13
FRIEDMAN Nachum, married Tzipora AKERMAN FRYDMAN Nuchem, mąż Cypry AKIERMAN 593
FRIEDMAN nee AKERMAN Tzipora bat Avraham Yitzchak, wife of Nachum FRYDMAN zd. AKIERMAN Cypra córka Abrama Icka, żona Nuchema 593
FRIESTADT   FRAJSZTADT   115
FRISCHMAN David, born in 1860 in Zgierz, ben Shaul and Freda Beila, grandson of Avigdor, died 1922 in Berlin FRYSZMAN Dawid, ur. 1860 w Zgierzu, syn Szoela i Frajdy Bajli, wnuk Wigdora, zmarł 1922 w Berlinie 89, 93, 111, 160, 162, 222-228, 238, 269, 328, 336-342, 347, 351-353, 356, 374, 381, 396, 399, 417, 571, 715
FROGEL Dora / Dvora FROGIEL Dora / Dwojra 713, 717, 719, 735, 736
FROGEL Hirsch FROGIEL Hersz 733
FROGEL Yeshayahu FROGIEL Szaja 716, 736
FROGEL Yisrael FROGIEL Izrael 733
FROHMAN Menachem FROMAN Menachem 113
FRUG Russian poet FRUG poeta rosyjski 344
FRUGEL Aryeh FROGIEL Arie / Lajb 675
FRUGEL Betzalel ben Yisrael FROGIEL Calel Izraelowicz 268, 675
FRUGEL Dvora FROGIEL Dwojra 675
FRUGEL Malka bat Yisrael FROGIEL Małka Izraelówna 675
FRUGEL Mordechai Leib FROGIEL Mordka Lajb 675
FRUGEL Moshe ben Yisrael FROGIEL Moszek Izraelowicz 675
FRUGEL Yeshayahu FROGIEL Szaja 675
FRUGEL Yisrael ben Mordechai Leib FROGIEL Izrael syn Mordki Lajba 100, 117, 179, 242, 415, 435, 675, 676
FRUGEL nee KRIMLOWSKI Chana Sara, wife of Yisrael FROGIEL zd. KRYMOŁOWSKA Chana Sura Izraelowa 675, 676
FRUMER Tzvi Aryeh, Rabbi in Sochaczew and Lublin FRUMER Hersz Lajb, rabin w Sochaczewie i Lublinie 462
FUCHS Avraham ben Dov FUKS Abram Berkowicz 665, 666
FUCHS Chaim Leib FUKS Chaim Lajb XV, 216, 493
FUCHS Dov (Berl) ben Avraham FUKS Berek Abramowicz 666
FUCHS Freda, wife of Yaakov FUKS Frajda Jakubowa 665
FUCHS Moshe ben Avraham FUKS Moszek Abramowicz 666
FUCHS weaver FUKS tkacz 93
FUCHS Yaakov ben Avraham and Sara FUKS Jakub syn Abrama i Sury 629, 665, 666
FUCHS Yosef ben Avraham FUKS Jozef Abramowicz 666
FUCHS nee KOLSKI Chana FUKS zd. KOLSKA Chana 686
FUCHS nee LASLAU Sara bat Shlomo Yitzchak, wife of Avraham ben Dov FUKS zd. LESLAU Sura córka Szlamy Icka, żona Abrama Berkowicza 665, 666
FUCHS nee WARSHAWSKI Gitla FUKS zd. WARSZAWSKA Gitla 629, 630
FUNKENSZTEJN   FINKIELSZTAJN   50
GAD   return Berish / Dov, cantor, shochet GAD Berysz, kantor, rzezak 97, 106, 109, 111, 112, 118, 122
GAD widow GAD wdowa 112
GAD Yisrael Yitzchak, cantor, shochet GAD Izrael Icek, kantor, rzezak 111, 118, 122, 486
GADOMSKI Kazimierz Wojciech GADOMSKI Kazimierz Wojciech 4
GAHM David GAM Dawid 115
GAMBICKI Mordechai GĘBICKI / GEMBICKI Mordka 266, 267, 277
Gaon of Staszow Natan [FRENKEL], Gaon and ABD of Staszow, father-in-law of Reuven Yitzchak [IZRAEL] [3] Gaon Staszowa Natan [FRENKIEL], Gaon i ABD Staszowa, teść Rywena Icka [IZRAELA] [3] 303
GARBORSKI Szymon GARBARSKI Szymon 28
GARZON Herman GERSZON Herman 237
GAZIT nee SHEVACH Rina bat Avraham GAZIT zd. SZEJWACH Rina Abramówna 697
GEBEL German optician GEBEL optyk niemiecki 94
Gedalia the rabbi's son-in-law Gedalie zięć rabina 184
GELBARD Baruch GELBART Boruch 171
GELBARD Ch. GELBART Ch. 272
GELBARD Izabela, pen name “CZAJKA”, STACHOWICZ (from 2nd husband) GELBART Izabela, pseudonym “CZAJKA”, 2. voto STACHOWICZ 361, 753
GELBARD Jerzy GELBART Jerzy 361
GELBARD Leib, cantor GELBART Lajb, kantor 122, 165, 234, 508
GELBARD Moshe, shammes GELBART Moszek, szames 97, 106, 108, 118
GELBARD Sender GELBART Sender 602
GELBARD Frimet GELBARDT Frymeta 691
GELBARD Hirsch GELBARDT Hersz 691
GELBARD nee ROTKOPF Tzipora bat Avraham Dov, wife of Hirsch GELBART zd. ROTKOPF Cypra córka Abrama Bera, żona Hersza 691
GELBART Sh. Z. GELBART Sz. Z. 199
GELBART Y. A. GELBART A. 200
GELKOPF H. GELKOP H. 97
GEMBICZKI Hirsch Mordechai GĘBICKI / GEMBICKI Hersz Mordka 704
GEMBICZKI nee SHIMSHOWICZ Ita bat Yosef, wife of Hirsch Mordechai GĘBICKA zd. SZYMSIOWICZ Ita Jozefówna, żona Hersza Mordki 704
GERSZON Y. D. GERSZON D. 200
GIBRALTER Chaim Baruch GIBRALTAR Chaim Boruch 111, 171, 172, 613
GIBRALTER Henryk, engineer GIBRALTAR Henryk, inżynier 713, 718, 719
GIBRALTER Mendel GIBRALTAR Mendel 177, 497
GIBRALTER nee SZTACHELBERG Chavtsha bat Leizer GIBRALTAR zd. SZTACHELBERG Chawa Lajzerówna 687
GIBRALTER nee ZUCKER Bella bat Meir Leib and Chava GIBRALTER zd. CUKIER Bajla córka Majera Lajba i Chawy 613
GINCBERG Jozel, Count GINCBERG Josel, Hrabia 391
GINCBERG Menachem GINCBERG Menachem 275
GINCBERG   GINCBERG   510
GINCBURG Ch. GINCBURG Ch. 274
GINSBERG   GINSBERG   178
GINZBERG Kasriel GINCBERG Kasryel 113
GLASSTEIN Bolek ben Zalman GLASSZTAJN / GLASZTAJN Bolek Zalmanowicz 700
GLASSTEIN Miriam bat Zalman GLASSZTAJN / GLASZTAJN Mariem Zalmanówna 700
GLASSTEIN Zalman GLASSZTAJN / GLASZTAJN Zalman 700
GLASSTEIN nee SZEPS Genia bat Menachem Mendel GLASSZTAJN zd. SZEPS Genia Mendlówna 700
GLAZER David GLAZER Dawid 610
GLAZER Elia GLAZER Elia 610
GLAZER Eliahu Yaakov ben Eliezer GLAZER Elia Jakub Lajzerowicz 609
GLAZER Eliezer ben Eliahu Yaakov GLAZER Lajzer syn Eli Jakuba 609
GLAZER Mordechai GLAZER Mordka XIII, 273, 609, 610, 713
GLAZER Moshe GLAZER Moszek 21, 238
GLAZER Yaakov GLAZER Jakub 114, 273
GLAZER Zisha GLAZER Zysla 249
GLAZER nee COHEN Dova bat Mordechai GLAZER zd. KOHN / KON Doba Mordkówna 609
GLAZER nee LEBOW Sonia GLAZER zd. LEBOW Sonia 610
GLAZER nee RUBIN Genia GLAZER zd. RUBIN Genia 609
GLICENSZTEJN Henryk (Chanoch) GLICENSZTAJN Henryk (Henoch) 337, 342, 360, 753
GLICKSMAN Avraham Hirsch ben [= grandson of] Baruch Bendet (son-in-law of Yitzchak Zelig FRANKEL) [3] GLIKSMAN Abram Hersz syn [= wnuk] Borucha Bendeta (zięć Icka Zelika FRENKLA) [3] 152, 288
GLICKSMAN Baruch Bendet [1787-1848], Rabbi and Gaon of Lask [3] GLIKSMAN Boruch Bendet [1787-1848], rabin i gaon Łasku [3] 152, 287
GLICKSMAN Bendet ben Avraham Hirsch GLIKSMAN Bendet syn Abrama Hersza 152
GLICKSMAN Dvora GLIKSMAN Dwojra 611
GLICKSMAN Efraim Fishel GLIKSMAN Efroim Fiszel 611
GLICKSMAN Freda Perl GLIKSMAN Frajda Perla 611
GLICKSMAN Miriam GLIKSMAN Mariem 611
GLICKSMAN Mordechai GLIKSMAN Mordka 752
GLICKSMAN Moshe GLIKSMAN Moszek 237
GLICKSMAN P. GLIKSMAN P. 246
GLICKSMAN Pinchas Zelig ben Avraham Hirsch GLIKSMAN Pinkus Zelig syn Abrama Hersza 152, 322
GLICKSMAN Rivka Ita GLIKSMAN Rywka Ita 611
GLICKSMAN weaver GLIKSMAN tkacz 93
GLICKSMAN Wolf GLIKSMAN Wolf 62, 63
GLICKSMAN Yaakov GLIKSMAN Jakub 178
GLICKSMAN Yitzchak GLIKSMAN Icek 240, 241, 572
GLICKSMAN Yocheved GLIKSMAN Jochwet 611
GLICKSMAN Zeev GLIKSMAN Wolf 351, 364
GLICKSMAN   GLIKSMAN   246
GLICKSMAN Fishel the Lame, teacher, husband of Perl GLIKSMAN Fiszel “Chromy”, nauczyciel, mąż Perli 209, 221, 611
GLICKSMAN Shimshon Wolf ben Fishel the Lame, teacher GLIKSMAN Szymszon Wolf syn Fiszla “Chromego”, nauczyciel 209, 221, 244, 248, 611
GLICKSMAN Shlomo GLIKSMAN Szlama 245-248, 611
GLOBITZOWER Chana GLOBICOWER Chana 595
GLOWINSKA iron works GŁOWIŃSKA sklep żelaza 501
GLOWINSKI Moshe GŁOWIŃSKI Moszek 114, 200
GLOWINSKI Nachum, uncle of Esther GOTHELF GŁOWIŃSKI Nuchem, wuj Estery GOTHELF 566
GLOWINSKI Sh. GŁOWIŃSKI Sz. 165
GLOWINSKI Yitzchak GŁOWIŃSKI Icek 726
GLUSKIN Zeev GŁUSKIN Wolf 422
GOETHE   GOETHE   191, 341, 397, 756
GOLD master weaver GOLD mistrz tkacki 373
GOLDBERG A. GOLDBERG A. 265
GOLDBERG Akiva GOLDBERG Kiwa 255
GOLDBERG Golda GOLDBERG Gołda 602
GOLDBERG Leib of Łowicz GOLDBERG Lajb z Łowicza 112, 114, 122, 172, 539
GOLDBERG Nathan GOLDBERG Natan 60
GOLDBERG Aba Leibel GOLDBERG Abe Lajb 604
GOLDBERG Bronia GOLDBERG Bronia 605
GOLDBERG Bronya bat Moshe GOLDBERG Bronia Moszkówna 539, 604
GOLDBERG Chaim Leib GOLDBERG Chaim Lajb 612
GOLDBERG Czesia bat Moshe GOLDBERG Cesia Moszkówna 539
GOLDBERG Efraim Dov GOLDBERG Efroim Ber 612
GOLDBERG Eliezer GOLDBERG Lajzer 605
GOLDBERG Esther GOLDBERG Estera 604
GOLDBERG Esther Etka GOLDBERG Estera Etka 605
GOLDBERG Esther, wife of Moshe GOLDBERG Estera Moszkowa 540
GOLDBERG Etka bat Leib and Frieda GOLDBERG Etka córka Lajba i Frajdy 539, 540
GOLDBERG Frieda, wife of Leib, granddaughter of Avraham KONSKI GOLDBERG Frajda Lajbowa, wnuczka Abrama KOŃSKIEGO 539
GOLDBERG Gedalia GOLDBERG Gedalie 612
GOLDBERG Hadassah bat Rabbi Moshe, married Prof. Ralph KRAMER GOLDBERG Hudesa córka rabina Moszka, żona prof. Ralfa KRAMERA 465, 466
GOLDBERG Isser ben Eliezer GOLDBERG Isser Lajzerowicz 612
GOLDBERG Leibel ben Eliezer GOLDBERG Lajb Lajzerowicz 605
GOLDBERG Minia GOLDBERG Mina 604
GOLDBERG Miriam GOLDBERG Mariem 612
GOLDBERG Moshe GOLDBERG Moszek 604
GOLDBERG Moshe ben Leib and Frieda, married Esther GOLDBERG Moszek syn Lajba i Frajdy mąż Estery 539, 540
GOLDBERG Moshe Eliezer GOLDBERG Moszek Lajzer 605
GOLDBERG Moshe, Rabbi, born 1898 in Łódź, married Chaya BORNSZTEJN, died in the USA GOLDBERG Moszek, rabin, ur. 1898 w Łodzi, mąż Chai BORENSZTAJN, zm. w USA 10, 19, 464-465
GOLDBERG Pese GOLDBERG Pessa 612
GOLDBERG Sala bat Leib and Frieda GOLDBERG Sala córka Lajba i Frajdy 539, 540
GOLDBERG Sara Sala GOLDBERG Sura Sala 605
GOLDBERG Tz. GOLDBERG C. 254
GOLDBERG Tzasia GOLDBERG Cesia 605
GOLDBERG Tzila GOLDBERG Cyla 603
GOLDBERG Yitzchak GOLDBERG Icek 267
GOLDBERG Yoel GOLDBERG Joel 603
GOLDBERG Yosef ben Chaim Leib GOLDBERG Jozef syn Chaima Lajba 612
GOLDBERG Zvia GOLDBERG Cwija 612
GOLDBERG nee BORNSZTEJN Chaya bat Yitzchak Menachem “Mendel Siedlicer” GOLDBERG zd. BORENSZTAJN Chaja córka Icka Mendla “Mendla Siedlicera” 465, 466
GOLDBERG nee GERSHONOWITZ Esther GOLDBERG zd. GERSZONOWICZ Estera 605
GOLDBERG nee GRAND Miriam Rachel GOLDBERG zd. GRAND Mariem Ruchla 612
GOLDBERG nee KONSKI Freda GOLDBERG zd. KOŃSKA Frajda 604, 605
GOLDBERG-FINKELSTEIN Hala bat Leib and Frieda GOLDBERG-FINKIELSZTAJN Hala córka Lajba i Frajdy XVI, 539, 605
GOLDEN Ezra, writer GOLDEN Ezra, pisarz 421
GOLDENBERG Y. GOLDENBERG   254
GOLDFARB Shulem Hirsh GOLDFARB Szulim Hersz 674
GOLDSTEIN Chanoch ben Refael Asher GOLDSZTAJN Henoch syn Rafała Uszera 607
GOLDSTEIN Janek / Yaakov GOLDSZTAJN Janek / Jakub 607
GOLDSTEIN Peretz GOLDSZTAJN Perec 261, 263, 265, 607
GOLDSTEIN Refael Asher GOLDSZTAJN Rafał Uszer 607
GOLDSTEIN Sara GOLDSZTAJN Sura 607
GOLDSTEIN   GOLDSZTAJN   111
GOLDSTEIN DI-ZAHAV David GOLDSZTAJN DI-ZAHAW Dawid 607
GOLDSTEIN nee KOLSKI Esther GOLDSZTAJN zd. KOLSKA Estera 607
GOLDSTEJN Tzvi of Piotrkow GOLDSZTAJN Hersz z Piotrkowa 340
GOLDSZTEJN Eva GOLDSZTAJN Ewa 57, 58
GOLDWASSER Gittel GOLDWASER Gitla 249
GOLDWASSER Gittel GOLDWASER Gitla, nauczycielka 673
GOLOWODSKI school director GOŁOWODZKI dyrektor szkoły 375, 378
GOMBERG   GOMBERG / HOMBERG   227
GOMOLINSKI-HIRSHBERG Chava GOMOLIŃSKA-HERSZBERG Chawa 669
GONSZAROWSKI   GĄSIOROWSKI / GONSIOROWSKI   202
GORDON A. D. GORDON A. D. 272
GORDON Yaakov GORDON Jakub 234
GORDON Yehuda Leib, poet GORDON Juda Lajb, poeta 146, 331, 335, 344, 345, 352
GORNER Chana GURNER Chana 264-267
GORNER Genia GURNER Genia 264, 266
GORNER Shlomo GURNER Szlama 237
GORNER ? F. [= P.] GURNER P. 200
GORNICKI Asher ben Yosef and Reizel GÓRNICKI Uszer syn Jozefa i Rajzli 266, 607, 608, 707, 708
GORNICKI Ruth GÓRNICKI Ruta / Rywka 608
GORNICKI Yosef GÓRNICKI Jozef 608, 708
GORNICKI nee FREISTADT Raizel GÓRNICKA zd. FRAJSZTADT Rajzla 608, 708
GORODISKI Yehuda GORODISKI Juda 450
GOSZDZYK Asher GOźDZIK Uszer 416
GOTHEJNER David GOTHAJNER Dawid 177, 470
GOTHEJNER Jadzia, teacher GOTHAJNER Jadzia, nauczycielka 219, 220
GOTHELF Avraham GOTHELF Abram 508
GOTHELF Esther GOTHELF Estera XVI, 508, 566
GOTHELF Mina GOTHELF Mina 606
GOTHELF Miriam bat Yitzchak GOTHELF Mariem Ickówna 565
GOTHELF Shmuel GOTHELF Szmul 606
GOTHELF Yitzchak, married Esther ZIPROWI GOTHELF Icek, mąż Estery ZIPROWA XVI, 565
GOTHELF Yosef ben Shmuel GOTHELF Jozef Szmulowicz 606
GOTLIEB David GOTLIB Dawid 504, 544
GOTSCHAL Itta, wife of Yechezkel GOTSZAL Ita Chasklowa 688
GOTSCHAL Yechezkel GOTSZAL Chaskiel 688
GOTSZTADT A. GUTSZTADT A. 237
GOTSZTADT L. GUTSZTADT L. 237, 238, 253
GOTSZTADT Yaakov GUTSZTADT Jakub 237, 269
GOTSZTADT Yosef Leib GUTSZTADT Jozef Lajb 237, 255, 256, 275
GOTTFREUND Sh. GOTFRAJND Sz. 274
GOTTHEINER N. GOTHAJNER N. 265
GRA Gaon Reb Eliahu, the Vilna Gaon GRA Gaon Reb Elia, gaon Wilna 213, 761
GRABSKI   GRABSKI   225
GRAETZ historian GRAETZ historyk 328
GRAND Adam, brother of Mordechai GRAND Adam, brat Mordki 199, 547, 549, 550
GRAND Avraham (the “Old Stanik”), married Hodel GRAND Abram (“Stary Stanik”), mąż Hodeli 112, 113, 198, 547
GRAND Avraham David, brother of Gittel GRAND-FEIN GRAND Abram Dawid, brat Gitli GRAND-FEIN 507, 564, 612, 712
GRAND Avraham Dov GRAND Abram Ber 112
GRAND Bluma GRAND Blima 612
GRAND David GRAND Dawid 115
GRAND Dov ben Henech GRAND Ber Henochowicz 612
GRAND Dov ben Moshe Tzvi, brother of Mordechai GRAND Ber syn Moszka Hersza, brat Mordki XII, XVI, 198, 199, 546, 560
GRAND Gittel (married FEIN) GRAND Gitla (po mężu FEIN) 501, 503, 507, 508, 612
GRAND Henech ben Dov GRAND Henoch Berkowicz 612
GRAND Hertzke ben Avraham David GRAND Hercke syn Abrama Dawida 564
GRAND Miriam Rachele bat Moshe Yaakov GRAND Mariem Ruchla córka Moszka Jakuba 612
GRAND Mordechai ben Moshe Tzvi, brother of Dov GRAND Mordka syn Moszka Hersza, brat Bera XVI, 199, 234, 546, 564, 565
GRAND Moshe GRAND Moszek 234
GRAND Moshe Hirsch ben Avraham GRAND Moszek Hersz Abramowicz 115, 198, 565
GRAND Moshe Tzvi ben Dov GRAND Moszek Hersz Berkowicz 565
GRAND Moshe Yaakov ben Henech GRAND Moszek Jakub Henochowicz XVI, 255, 271, 386, 531, 533, 537, 538, 612, 736
GRAND Sara, sister of Mordechai GRAND Sura, siostra Mordki 547, 549
GRAND Shimon, brother of Mordechai GRAND Szymon, brat Mordki 199, 547, 549
GRAND Y. GRAND   253
GRAND Yaakov GRAND Jakub 418, 563
GRAND Yisrael GRAND Izrael 112
GRAND Yisrael Yitzhak GRAND Izrael Icek 563, 564
GRAND Yitzhak GRAND Icek 234, 281, 499
GRAND Yocheved GRAND Jochwet 612
GRAND nee ANTIGNES Sonia GRAND zd. ANTIGNES Sonia 612
GREENBERG see GRYNBERG GREENBERG zob. GRYNBERG  
GREPSZ [2]   GREPSZ [2]   263, 264
GRICEHENDLEER Jakow GRYCHENDLER Jakub 200
GRIM Brothers GRIMM Bracia 190
GRINBERG [3] see GRYNBERG [3] GRINBERG [3] zob. GRYNBERG [3]  
GROSS Moshe GROS Moszek 115, 177, 281
GROSS Moshe GROS Moszek 603
GROSS David ben Mordechai GROS Dawid Mordkowicz 603
GROSS Esther GROS Estera 603
GROSS Gittel GROS Gitla 603
GROSS Hirsch GROS Hersz 233, 234
GROSS Hirsch Leib GROS Hersz Lajb 603
GROSS Jeszik GROS Jeszyk (Josek) 510
GROSS nee BRAUN Falcza bat Herman, wife of Jeszik GROS zd. BRAUN Falcia Hermanówna, żona Jeszyka 510
GROSSER   GROSER   192
GRUNDWALD Zalman, starshi feldscher, “Zalman Feldscher” GRUNDWALD Zalman, starszy felczer, “Zalman Felczer” 439, 569, 588
GRÜNFARB M. D. GRYNFARB M. D. 200
GRYNBAUM Yitzchak, Sejm deputy GRYNBAUM Icek, poseł Sejmu 104, 236, 237, 359
GRYNBAUM   GRYNBAUM   507, 712
GRYNBERG Berek GRYNBERG Berek 32-35, 738
GRYNBERG Binyamin [Bendet], married Chana bat Yosef ZWIKELSKI [3] GRYNBERG Benjamin [Bendet], mąż Chany Jozefównej ZWYKIELSKIEJ [3] 147, 413
GRYNBERG Chaim GRYNBERG Chaim 488
GRYNBERG Fabian ben Gedalia, married Regina bat Hershel KOHN GRYNBERG Fajbuś / Fabian syn Gedali, mąż Reginy Herszówna KOHN VII, VIII, XI, XII, XIV, XVI, 114, 115, 173, 217, 223, 224, 226, 227, 233, 236, 238-241, 257, 279, 375, 414-418, 457, 567, 573, 612, 731, 735
GRYNBERG Gedalia ben Binyamin, married Fela / Feigele [BERKIE] of Kalisz [3] GRYNBERG Gedalie Benjaminowicz, mąż Feli / Fajgi [BERKIE] z Kalisza [3] 413-415, 435
GRYNBERG Hershel GRYNBERG Hersz 692
GRYNBERG Ita bat Hershel GRYNBERG Ita Herszówna 692
GRYNBERG L. GRYNBERG L. 734
GRYNBERG Michel GRYNBERG Michał 375
GRYNBERG P. GRYNBERG P. 236, 254
GRYNBERG R. GRYNBERG R. 254
GRYNBERG Utza (Eva Chava) bat Binyamin GRYNBERG Uca (Ewa Chawa) Benjaminówna 147
GRYNBERG nee KOHN Regina bat Hershel, wife of Fabian GRYNBERG zd. KOHN / KON Regina Herszówna, żona Fabiana 418, 612
GRYNBERG nee ROTHKOPF Sheindel GRYNBERG zd. ROTKOPF Szajndla 692
GRYNBERG nee ZWIKELSKI Chana bat Yosef, wife of Binyamin GRYNBERG zd. ZWYKIELSKA Chana Jozefówna, żona Benjamina 413
GRYNFARB Baruch Botshe GRYNFARB Boruch Bucie 94
GRYNFARB Harry GRYNFARB Harry / Hersz 674
GRYNFARB Tovia GRYNFARB Towie 236, 240, 241
GRYNFARB   GRYNFARB   372
GRYNSZTEJN Fishel GRYNSZTAJN Fiszel 497
GRYNWALD Meir GRYNWALD Majer 560
GRYNWALD Miss S. GRYNWALD Panna S. 261
GRZEGORZEWSKI Samuel, mayor of Zgierz GRZEGORZEWSKI Samuel, prezydent Zgierza 28, 31, 45, 306
GSHIR unknown acronym GSZIR nieznany akronim 327
GURFINKEL Avraham GURFINKIEL Abram 692
GURFINKEL nee RUS Miriam Dreizel bat Fishel, wife of Avraham GURFINKIEL zd. RUS / RUSS Mariem Drejzla Fiszlówna, żona Abrama 692
GUTMAN nee SIEDLOWSKI Bella bat Moshe and Ratza GUTMAN zd. SZYDŁOWSKA Bajla córka Moszka i Racy 699
GUTSZTAT Tzirel GUTSZTAT Cyrla 177
HAAM   return Achad / Echad, pen name of Asher Tzvi Hersz GINSBERG HA'AM Achad, pseudonim Uszera Hersza GINSBERGA 192, 354, 396
HABER-TOGENDREICH Rachel HABER-TUGENDRAJCH Ruchla 636
HAGER Menachem Mendel [ben Chaim] [1830-1884], Rabbi [3] HAGER Menachem Mendel [Chaimowicz] [1830-1884], rabin [3] 487
HaKOHEN A. Y. Sh. KOHN / KON A. Sz. XIV
HaKOHEN Adam KOHN / KON Adam 146
HaKOHEN Breina bat Rabbi Shlomo Yehuda Leib, sickly KOHN / KON Brajna, córka rabina Szlamy Judy Lajba, chorowita 304
HaKOHEN Breina bat Shalom Tzvi KOHN / KON Brajna córka Szulima Hersza 295, 303
HaKOHEN Chaya bat Shalom Tzvi KOHN / KON Chaja córka Szulima Hersza 295, 303
HaKOHEN Elazar, Rabbi and Gaon of Plock, Pultusk and Sochaczew, ABD Pultusk and Sochaczew KOHN / KON Lajzer, rabin i gaon Płocka, Pułtuska i Sochaczewa, ABD Pułtuska i Sochaczewa 296-298, 304
HaKOHEN Rivka bat Yeshaya, wife of Shalom ben Rabbi Shlomo Yehuda Leib KOHN / KON Rywka Szajówna, żona Szulima syna rabina Szlamy Judy Lajba 304
HaKOHEN Sara Blima, mother-in-law of Rabbi Shlomo Yehuda Leib HaKOHEN KOHN / KON Sura Blima, teściowa rabina Szlamy Judy Lajba KOHNA 304
HaKOHEN Shalom ben Rabbi Shlomo Yehuda Leib KOHN / KON Szulim syn rabina Szlamy Judy Lajba 304
HaKOHEN Shlomo Yehuda Leib ben Shalom Tzvi, third and last Rabbi of Zgierz, ABD of Zgierz, married Tzipora bat Rabbi Tzvi HaKOHEN, died 1942 in Treblinka KOHN / KON Szlama Juda Lajb syn Szulima Hersza, trzeci i ostatni rabin Zgierza, ABD Zgierza, mąż Cypry córki rabina Hersza KOHNA, zmarł 1942 w Treblince 84, 116, 175, 212, 292, 294, 295, 297-305, 307, 308, 310, 315, 319, 359, 435, 454, 591
HaKOHEN Tzvi ben Shalom (ben Rabbi Shlomo Yehuda Leib) KOHN / KON Hersz, syn Szulima (syna rabina Szlamy Judy Lajba) 304
HaKOHEN Tzvi Hirsch, Rabbi of Pultusk (1870-1878), second Rabbi and Gaon of Zgierz (1878-1898), son of Elazar, Rabbi and Gaon of Plock, Pultusk and Sochaczew, grandson or son-in-law of Rabbi Yaakov of Lissa, married daughter of Leib KAHANA, Rabbi of Cekeanow, brother-in-law of Rabbi and Gaon David Dov of Lask KOHN / KON Hersz Lajzerowicz, rabin Pułtuska (1870-1878), drugi rabin Zgierza (1878-1898), syn Lajzera, rabina i gaona Płocka, Pułtuska i Sochaczewa, wnuk lub zięć rabina Jakuba z Leszna, ożenił się z córką Lajba KAHANE, rabina Ciechanowa, szwagier rabina i gaon Dawida Bera z Łasku 84, 161, 296-299, 303, 304, 307
HaKOHEN Yitzchak Menachem / Mendel ben Shalom Tzvi, Rabbi and Gaon, brother of Shlomo Yehuda Leib, married daughter of Rabbi Yechiel Ichel ELBERG, divorced, remarried and divorced again, Rabbi of Zyrardow KOHN / KON Icek Mendel syn Szulima Hersza, rabin i gaon, brat Szlamy Judy Lajba, mąż córki rabina Chila ELBERGA, rozwiedzony, ożenił się drugi raz i znów rozwiódł się, rabin Żyrardowa 178, 212, 244, 290, 292-295, 299, 303, 310, 315-319, 454
HaKOHEN Mordechai ben Hillel KOHN / KON Mordka Hilelowicz 331, 335
HaKOHEN Pinchas, father of Chanoch Henech KOHN / KON Pinkus, ojciec Chanocha Henecha 284
HaKOHEN Shalom Tzvi ben Aharon, Rabbi of Grabów (1823-1827), first rabbi of Zgierz (1827-1877), “Der Alter Tzadik”, ABD of Zgierz, son-in-law of Yaakov Aharon HaKohen SZATAN KOHN / KON Szulim Hersz Aronowicz, rabin Grabowa (1823-1827), pierwszy rabin Zgierza (1827-1877), “Stary cadyk”, ABD Zgierza, zięć Jakuba Arona HaKohen SZATANA 30, 31, 82, 84, 159, 161, 212, 283-295, 298, 299, 303, 305-307, 319, 324, 328, 351, 356, 368 369, 415, 428, 429, 431, 498, 591, 609, 610, 715
HaKOHEN [= HELLER] [3] Yomtov Lipman, Rabbi of Zambrow KOHN / KON [= HELLER] [3] Jontef Lipman, rabin Zambrowa 391
HaKOHEN [nee IZRAEL] [3] Dvora bat Reuven Yitzchak, 2nd wife of Shalom Tzvi, married after his death Rabbi Yechiel Ichel ELBERG, the “Yoven Rebbetzin” KOHN / KON [zd. IZRAEL] [3] Dwojra, córka Rywena Icka, druga żona Szulima Hersza, po jego śmierci wyszła za rabina Chila ELBERGA, zwana “Drożdżowa Rabinowa” 293, 303, 310
HaKOHEN [RABINOWITZ] [3] Zadok [1823-1900], Chief Rabbi [3] KOHN / KON [RABINOWICZ] [3] Cadok [1823-1900], Nadrabin [3] 348
HaKOHEN nee HaKOHEN Tzipora bat Rabbi Tzvi, wife of Shlomo Yehuda Leib HaKOHEN KOHN / KON zd. KOHN Cypojra, córka rabina Hersza, żona Szlamy Judy Lajba 297, 304
HaKOHEN nee SZATAN Rachel, 1st wife of Rabbi Shalom Tzvi KOHN / KON zd. SZATAN Ruchla, pierwsza żona rabina Szulima Hersza 315
HALEVI Joseph, Prof. HALEWI Josef, Prof. 347
HALEVI Reuven, Rabbi of Dineburg, brother-in-law of Yaakov MILICHEWICKI HALEWI Rywen, rabin Dwińska, szwagier Jakuba MAŁACHOWICKIEGO 213
HALEVI Yehuda, Rabbi [c. 1075-1141] [3] HALEWI Juda, rabin [ok. 1075-1141] [3] 743
HALLER Haller's army HALLER wojsko Hallera 406
HALPERIN -- HALPERYN -- III
HALPERIN Chaya, granddaughter of Leibel HARON HALPERYN Chaja, wnuczka Lajba HARONA 619
HALPERIN-SPERLING [3] see SPERLING-HALPERN [3] HALPERYN-SZPERLING zob. SZPERLING-HALPERN [3]  
HALPERN Leibel HALPERN Lajb 114
HALPERN / HALPERIN Yitzchak Meir HALPERN / HALPERYN Icek Majer 113, 115, 179, 242
HALTRECHT Wolf Leib, Rabbi [1862-1939] [3] HALTRECHT Wolf Lajb [1862-1939], rabin [3] 215, 216, 415, 570, 580
HAMBURGER nee FUERSZTER Mrs. from Sosnowiec, bat David, older sister of Miriam EIGER nee FUERSZTER HAMBURGER zd. FERSZTER Pani Dawidówna z Sosnowca, starsza siostra Mariem EIGER zd. FERSZTER 373
HAMEIRI [2] Yitzchak HAMEIRI [2] Icek 274
HANDELIS head of school HENDELES dyrektor szkoły 219
HANDELISZ [HENDLISZ] David, Rabbi, “Reb Dovidshe” HENDLISZ Dawid, rabin, “Reb Dowidsie” 287, 288
HANESS Rabbi Meir Baal Ha-Nes HaNES Meir Baal, rabin 407
HANOWER M. H. HANOWER M. H. 200, 233
HARKAVI   HARKAWY   331, 335
HARON Avraham ben Yosef Meir HARON Abram syn Jozefa Majera 264-267, 620
HARON Leibel (Leibel Farber) ben Yitzchak HARON Lajb (“Lajb Farbiarz”) Ickowicz 172, 173, 178, 619, 701
HARON Roiza HARON Rojza 258
HARON Sara HARON Sura 620
HARON Yitzchak HARON Icek 619
HARON Yosef Meir ben Avraham, married Roiza BIKOWSKA HARON Jozef Majer Abramowicz, mąż Rojzy BYKOWSKIEJ 172, 173, 235, 239, 240, 381, 505, 545, 576, 620
HARON   HARON   172, 420, 511, 540, 585
HARON nee -- Feiga Rivka, wife of Leibel HARON zd. -- Fajga Rywka Lajbowa 701
HARON nee BIKOWSKI Roiza, wife of Yosef Meir HARON zd. BYKOWSKA Rojza, żona Jozefa Majera 620
HARON nee KONSKI Feiga Rivka bat Avraham HARON zd. KOŃSKA Fajga Rywka Abramówna 619
HARON-BAR CHAIM Elana bat Avraham HARON-BAR CHAIM Elana Abramówna 620
HARPAZI nee ZELNIK Tzila bat Berek HARPAZI zd. CELNIK Cyla Berkówna 682
HARUN see HARON HARUN zob. HARON  
HAUF Friedrich HAUF Frederyk 190
HEDIN   HEDIN   191
HEINE   HEINE   344, 396, 756
HEINSDORF Nota, Rabbi, brother-in-law of Leibish POZNER HAJNSDORF Nuta, rabin, szwagier Lajbusia POZNERA 200, 460, 600, 756
HEJNA Jan HEJNA Jan 11
HELLER master weaver HELER / HELLER mistrz tkacki 373
HELLER Yomtov Lipman [1578-1654], Rabbi [3] HELER / HELLER Jontef Lipman [1578-1654], rabin [3] 440
HELMAN Berl, undertaker HELMAN Ber, grabarz 497, 504
HELMAN Mordechai of Dinowicz HELMAN Mordka z Dunajewcy 402
HELMAN Moshe ben Mordechai, editor HELMAN Moszek Mordkowicz, wydawca 352, 353, 403
HENDELES / HENDLER Moshe HENDELES Moszek 176, 177, 233, 420, 436
HENDELES nee FUERSZTER Mrs., bat David, older sister of Miriam EIGER nee FUERSZTER HENDELES zd. FERSZTER Pani Dawidówna, starsza siostra Mariem EIGER zd. FERSZTER 373
HENDLISZ David [c. 1797-1859], Rabbi, son of the Rabbi of Brzeziny, uncle of David FRISCHMAN [3] HENDLISZ Dawid [c. 1797-1859], rabin, syn rabina Brzezin, wuj Dawida Fryszmana [3] 159-160
HENDLISZ [nee SZWARC] [3] Chana, wife of Reb David HENDLISZ [zd. SZWARC] [3] Chana, żona rabina Dawida 159
Henech   Henoch   180
Hershel barber Hersz fryzjer 538, 539
Hershel blacksmith Hersz kowal 182
HERSZKOWICZ Moshe HERSZKOWICZ Moszek 262
HERZL Dr. HERCL dr 184, 192, 235, 236, 257, 348, 394, 416, 419, 423, 569, 760
HERZOG Chaim Mendel HERCOG Chaim Mendel 122
HESNER German physician HESNER lekarz niemiecki 94
HILDESHEIMER Ezriel, Rabbi [1820-1899] [3] HILDESHAJMER Azriel [1820-1899], rabin [3] 331, 335, 750
HIMEL Yankel HIMEL Jankiel 509
HIMELFARB Avraham ben Moshe HIMELFARB Abram Moszkowicz 621
HIMELFARB Chaim HIMELFARB Chaim 621
HIMELFARB Chaim Hirsch ben Moshe HIMELFARB Chaim Hersz Moszkowicz 621
HIMELFARB Gella HIMELFARB Gela 621
HIMELFARB Hinda HIMELFARB Hinda 621
HIMELFARB Hinda Rivka HIMELFARB Hinda Rywka 621
HIMELFARB Kasriel ben Moshe HIMELFARB Kasryel Moszkowicz 621
HIMELFARB Moshe ben Avraham HIMELFARB Moszek Abramowicz 621
HIMELFARB Necha HIMELFARB Necha 621
HIMELFARB Yosef HIMELFARB Jozef 621
HIMELFARB nee WINOGRON Tauba HIMELFARB zd. WINOGRON Tauba 621
HIMMELFARB M. HIMELFARB M. 274
HINDENBERG   HINDENBURG   193
HINENBERG nee GORNICKI Paula HINENBERG zd. GÓRNICKA Pola 608
HIRSCHBERG Yeshayahu HERSZBERG / HIRSZBERG Szaja 669
HIRSCHBERG Eliahu of Zadonska Wola HERSZBERG / HIRSZBERG Eliasz z Zduńskiej Woli 669
HIRSCHBERG nee KOPEL Mindel bat Moshe Yaakov, wife of Eliahu HERSZBERG zd. KOPEL Mindla córka Moszka Jakuba, żona Eliasza 669
HIRSHENBERG Shmuel HERSZENBERG / HIRSZENBERG Szmul 337
HIRSZBERG   HERSZBERG / HIRSZBERG   274
HIRSZBERGER S., father HERSZBERG / HIRSZBERG F., ojciec 52
HOCHMAN Sh. HOCHMAN Sz. 265
HOFFMAN German industrial HOFMAN niemiecki przemysłowiec 93
HOFSTEIN Avraham HOFSZTAJN Abram 616
HOFSTEIN Chava HOFSZTAJN Chawa 616
HOFSTEIN Chaya of Holland HOFSZTAJN Chaja z Holandii 616
HOFSTEIN Leah HOFSZTAJN Łaja 616
HOFSTEIN Leibish HOFSZTAJN Lajbuś 616
HOFSTEIN Moshe Eliezer HOFSZTAJN Moszek Lajzer 616
HOFSTEIN Pese HOFSZTAJN Pessa 616
HOFSTEIN Wolf HOFSZTAJN Wolf 616
HOFSTEIN Yechiel HOFSZTAJN Chil 616
HOFSTEIN Yosef HOFSZTAJN Jozef 616
HOFSTEIN nee BASIOK Sima HOFSTEIN zd. BASIOK Syma 616
HOFSTEIN nee GRUZWORCEL Roiza bat Naftali Hertzke HOFSTEIN zd. GROSWURCEL Rojza córka Naftaliego Hercka 616
HOIZSZPIGIEL Chaim Zeev HAUSZPIGIEL Chaim Wolf 245
HOIZSZPIGIEL Shabtai, teacher, husband of Golda HAUSZPIGIEL Szapsie, nauczyciel, mąż Gołdy 209, 210
HOLLAND Cecilia HOLAND Cecylia 87
HOLLANDER Fishel Bunim ben Leizer, shochet, married Keila bat David Mordechai HOLENDER Fiszel Binem Lajzerowicz, rzezak, mąż Kajli córki Dawida Mordki 111, 118, 205, 428-430, 580, 757
HOLLANDER Glika bat Fishel Bunim, married Chaim Yaakov, had sons Avraham Mordechai and Shmuel Leizer [see EISENSCHMIDT] [3] HOLENDER Glika córka Fiszla Binema, wyszła za Chaima Jakuba, mieli synów Abrama Mordkę i Szmula Lajzera [zob. AJZENSZMIDT] [3] 431
HOLLANDER Keila bat David Mordechai, wife of Fishel Bunim HOLENDER Keila córka Dawida Mordki, żona Fiszla Binema 430, 431
HOLLANDER Leizer, shochet HOLENDER Lajzer, rzezak 429
HOLLANDER   HOLENDER   246
HONIGSTOCK Ber HONIKSZTOK Ber 617, 618
HONIGSTOCK David HONIKSZTOK Dawid 113
HONIGSTOCK Paula HONIKSZTOK Pola 617, 618
HONIGSTOCK Rivka HONIKSZTOK Rywka 617, 618
HONIGSTOCK Roza HONIKSZTOK Rojza 617, 618
HONIGSTOCK Yente HONIKSZTOK Jenta 617, 618
HONIGSTOK   HONIKSZTOK   507
HOREN Yisrael HORN / HORYN Izrael 105
HOREN Yosef Meir HORN / HORYN Jozef Majer 114
HORODLICKA   HORODLICKA   320
HOROWICZ Juszek HOROWICZ Josek 282
HOROWICZ master weaver HOROWICZ mistrz tkacki 373
HOROWICZ Mordechai Gershon HOROWICZ Mordka Gerszon 389
HOROWICZ   HOROWICZ   278, 412
HOROWITZ Avraham, Gaon HOROWICZ Abraham, gaon 403
HOROWITZ Chaim Meir HOROWICZ Chaim Majer 92
HOROWITZ Hersch HOROWICZ Hersz 82
HOROWITZ Pinchas [ben Tzvi Hirsch] [c.1731-1805], Rabbi of Frankfurt am Main, brother of Rabbi Shmelke [3] HOROWICZ Pinkus [Herszkowicz] [ok.1731-1805], rabin Frankfurtu nad Menem, brat rabina Szmelkego [3] 455
HOROWITZ Shlomo HOROWICZ Szlama 93, 141, 143, 391
HOROWITZ Shmelke [ben Tzvi Hirsch] [1726-1778], Rabbi of Nikolsburg, brother of Rabbi Pinchas [3] HOROWICZ Szmelke [Herszkowicz] [1726-1778], rabin Nikolsburga [Mikułowa], brat rabina Pinkusa [3] 455
HOROWITZ Yaakov Meir HOROWICZ Jakub Majer 141
HOROWITZ Yaakov Yitzchak [1745-1815], Rabbi, the Chozeh [The Seer] of Lublin [3] HOROWICZ Jakub Izak [1745-1815], rabin Lublina, Choze z Lublina [Widzący z Lublina] [3] 455
HUBERBAND Shimon, Rabbi [1909-1942] [3] HUBERBAND Szymon [1909-1942], rabin [3] XI, XVI, 158, 508, 451
Ichal / Ichel [ELBERG?] [3]   return Rabbi, teacher Ichel [ELBERG?] [3] rabin, nauczyciel 106, 108, 212
ICKOWICZ Batya ICKOWICZ Basza 264, 265
ICKOWICZ Ch. ICKOWICZ Ch. 272
ICKOWICZ Hirsh Leib ICKOWICZ Hersz Lajb 266, 267, 277
ICKOWICZ Paula ICKOWICZ Pola 264, 265, 267
ICKOWICZ-FORTH P. ICKOWICZ-FORT P. 266
IGNATOF-FAND David IGNATOF-FAND David 492
ISRAELSOHN Dr. IZRAELZON dr 352, 353
Itchele   Iczele   577
ITINSON-REICHERT Tamar ITINSON-RAJCHERT Temer XIV, 427
ITZKOWICZ Glika ICKOWICZ Glika 594
ITZKOWICZ Golda ICKOWICZ Gołda 594
ITZKOWICZ Hershel Tzvi ICKOWICZ Herszlik 114, 594
ITZKOWICZ Keila ICKOWICZ Kajla 594
ITZKOWICZ Lea ICKOWICZ Łaja 594
ITZKOWICZ Leibish ICKOWICZ Lajbuś 594
ITZKOWICZ Mendel ICKOWICZ Mendel 594
ITZKOWICZ Mindel ICKOWICZ Mindla 594
ITZKOWICZ Moshe ICKOWICZ Moszek 594, 595
ITZKOWICZ Moshe ICKOWICZ Moszek 113, 114, 266, 497
ITZKOWICZ Mrs. G. ICKOWICZ Pani G. 732
ITZKOWICZ Rivka ICKOWICZ Rywka 594
ITZKOWICZ Sarah ICKOWICZ Sura 594
ITZKOWICZ Shabtai ICKOWICZ Szapsie 114, 503, 594
ITZKOWICZ Yitzchak ICKOWICZ Icek 594
ITZKOWICZ Yona ICKOWICZ Jona 594
ITZKOWICZ Zelig ICKOWICZ Zelik 595
ITZKOWICZ Zisha ICKOWICZ Zysia 595
ITZKOWITZ Hirsch Leib ICKOWICZ Hersz Lajb 648
ITZKOWITZ nee MANDELMAN Dvora bat Yosef ICKOWICZ zd. MANDELMAN Dwojra Jozefówna 648
IZAK [=KÖHN] [3] Yitzchak Asher, rabbi, son-in-law of Yitzchak Izak [MARKIEWICZ], Tzadik of Rakowice and Rachel Lea bat Rafal LANDAU [3] KIN [KÖHN] [3] Icek Uszer, rabin, zięć Icchaka Ajzyka [MARKIEWICZA], cadyka Rakowic, zmarł 1848 w Łodzi, mąż Ruchli Łai córki Rafała LANDAUA [3] 324
IZBITZKI Fishel Bunem ben Yaakov Shimon IZBICKI Fiszel Binem syn Jakuba Szymona 626
IZBITZKI Keila bat Yaakov Shimon IZBICKA Kajla córka Jakuba Szymona 626
IZBITZKI Yaakov Shimon ben Avraham IZBICKI Jakub Szymon Abramowicz 626
IZBITZKI nee WECHSLER Freidel bat Yaakov Mendel IZBICKA zd. WEKSLER Frajdla córka Jakuba Mendla 626
JABOTINSKY   return Zeev Vladimir JABOTYŃSKI Wolf Włodzimierz 273, 275
JACOBS / JAKUBOWICZ Jerrold Laurence JACOBS / JAKUBOWICZ Jerrold Laurence 2nd page, I, II, IX, X, 341, 350, 752
JAKUBOWICZ Aharon JAKUBOWICZ Aron 52
JAKUBOWICZ Ava JAKUBOWICZ Ewa 643
JAKUBOWICZ B. JAKUBOWICZ B. 265
JAKUBOWICZ Bronia JAKUBOWICZ Bronia 643
JAKUBOWICZ Eliahu-Elias ben Mendel JAKUBOWICZ Eliasz Mendlowicz 644
JAKUBOWICZ Esther bat Itche JAKUBOWICZ Estera Iczówna 674
JAKUBOWICZ Hirsh JAKUBOWICZ Hersz 644
JAKUBOWICZ Isidor JAKUBOWICZ Izydor / Icek 86
JAKUBOWICZ Itche JAKUBOWICZ Icze / Icek 674
JAKUBOWICZ Jakob / Yaakov JAKUBOWICZ Jakub 52, 94
JAKUBOWICZ Meir JAKUBOWICZ Majer 50-52, 54
JAKUBOWICZ Mendel ben Hershel, the scribe JAKUBOWICZ Mendel syn pisarza rodału Hersza 643
JAKUBOWICZ Mendel ben Yisrael Hirsh JAKUBOWICZ Mendel syn Izrael Hersza 644
JAKUBOWICZ Mordechai JAKUBOWICZ Mordka 114, 503
JAKUBOWICZ Natasha bat Itche JAKUBOWICZ Natasza Iczówna 674
JAKUBOWICZ Paula bat Itche JAKUBOWICZ Pola Iczówna 674
JAKUBOWICZ Rivka, wife of Itche JAKUBOWICZ Rywka Iczowa 674
JAKUBOWICZ Rosa JAKUBOWICZ Róża 643
JAKUBOWICZ Shmuel JAKUBOWICZ Szmul 115
JAKUBOWICZ Yenta JAKUBOWICZ Jenta 644
JAKUBOWICZ Yisrael JAKUBOWICZ Izrael 114
JAKUBOWICZ   JAKUBOWICZ   274, 507, 712
JAKUBOWICZ nee BER Machla JAKUBOWICZ zd. BER Machla 643
JAKUBOWICZ-GOTHELF Malka JAKUBOWICZ-GOTHELF Małka 644
JAKUBOWITZ Leibel JAKUBOWICZ Lajb 672
JAKUBOWITZ Mendel JAKUBOWICZ Mendel 672
JAKUBOWITZ Moshe JAKUBOWICZ Moszek 672
JAKUBOWITZ Roda, wife of Leibel JAKUBOWICZ Ruda Lajbowa 672
JAKUBOWITZ Seitel bat Leibel JAKUBOWICZ Cejtla Lajbówna 672
JAKUBOWITZ-FELDMAN Feiga Rachel JAKUBOWICZ-FELDMAN Fajga Ruchla 672
JALAZNI Halina ŻELAZNA Halina 640
JALAZNI Leon ŻELAZNY Leon 640
JARANI councilor JARANI radny 56
JAWASKI Mendel ben Yosef ZAWADZKI Mendel Jozefowicz 686
JAWASKI Rachel bat Yosef ZAWADZKA Ruchla Jozefówna 686
JAWASKI Yitzchak ben Yosef ZAWADZKI Icek Jozefowicz 686
JAWASKI Yosef, baker ZAWADZKI Jozef, piekarz 686
JAWASKI nee ITZKOWICZ Chaya, wife of Yosef ZAWADZKA zd. ICKOWICZ Chaja Jozefowa 686
JAZONSKI Yechezkel JASZUŃSKI Chaskiel 272
JEDLICKI Jakob JEDLICKI Jakub 31, 37
Jedrzej   Jędrzej   195
JEROZALIMSKI Menachem Zeev HaKohen [1824-1828], Rabbi and ABD of Łódź, Rabbi of Janow and Kock [3] JEROZOLIMSKI Mendel Wolf HaKohen [1824-1828], rabin i ABD Łodzi, rabin Janowa i Kocka [3] 323
JEROZALIMSKI nee LANDAU Sara Rivka bat Rafael, the “Janower Rebbetzin”, wife of Menachem Zeev HaKohen JEROZALIMSKI, Rabbi and ABD of Lodz, Rabbi of Janow and Kock JEROZOLIMSKA zd. LANDAU Sura Rywka Rafałówna, “Janowska rabinowa”, żona Mendla Wolfa HaKohen JEROZOLIMSKIEGO, rabina i ABD Łodzi, rabina Janowa i Kocka 323, 600
JESELSON D. JESELSON D. 226
JOCHWED / JOCHWET lawyer, brother-in-law or son-in-law of Eliezer SHLUMIEL [1] JOCHWED prawnik, szwagier lub zięć Lajzera SZLUMIELA E2303 503, 567
JOSEPHUS Joseph ben Matityahu JOZEFUS Jozef Matysowicz 423
JOZEFOWITZ Chaim JÓZEFOWICZ Chaim 642
JOZEFOWITZ Chanina-Chuna JÓZEFOWICZ Chanine Chune 642
JOZEFOWITZ Daniel Gershon JÓZEFOWICZ Daniel Gerszon 640
JOZEFOWITZ Mendel ben Zelig and Miriam JÓZEFOWICZ Mendel syn Zelika i Mariem 642
JOZEFOWITZ Mendel Moshe JÓZEFOWICZ Mendel Moszek 642
JOZEFOWITZ Roza JÓZEFOWICZ Róża 640
JOZEFOWITZ Yaakov JÓZEFOWICZ Jakub 640
JOZEFOWITZ Yosef Zelik JÓZEFOWICZ Jozef Zelik 640
JOZEFOWITZ Zosia JÓZEFOWICZ Zosia 642
JOZEFOWITZ nee GLEDNER Zisa-Zosia JÓZEFOWICZ zd. GIELDNER Zysa Zosia 642
JOZEFOWITZ nee JASCZAMSKA Hela JÓZEFOWICZ zd. JASTRZEMBSKA Hela 642
JOZEFOWITZ nee WEISBERG Esther Malka JÓZEFOWICZ zd. WAJSBERG Estera Małka 640
JOZEFOWITZ-ALISH Chana JÓZEFOWICZ-ALISZ Chana 642
JOZEFOWITZ-COHEN Chaya JÓZEFOWICZ-KOHN Chaja 640
JOZEFOWITZ-FLAM Luba JÓZEFOWICZ-FLAM Liba 640
JOZEFOWITZ-KOLSKI nee ZAONCE Dvora JÓZEFOWICZ-KOLSKA zd. ZAJĄC / ZAJONC Dwojra 642
JUDKAWICZ Yisrael JUDKOWICZ Izrael 646
JUDKAWICZ nee LASKER Sara Blima JUDKOWICZ zd. LASKIER Sura Blima 646

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zgierz, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 20 Feb 2010 by LA