« Previous Page Table of Contents Next Page »

Zdjęcia z Księgi Pamięci Żelechowa (ciąg dalszy)

List of pictures (cont.)

[See the enlarged pictures by clicking on the thumbnails]

101 Szolek Altman
102 Organizacja Bund w Żelechowie z Menachemem Afani Ogólnik
[Bund organization in Żelechów with Menachem Afani Ogólnik]
103 Pierwsza żydowska szkola podstawowa w Żelechowie z nauczycielką Fanią Ogólnik
[First Jewish primary school in Żelechów,with the teacher Fani Ogólnik]
104 Sprzedawca Volk Cajtung (Wiadomości Ludowe)
[Volks Cajtung seller]
105 Sara Kaner w roli Diny (mieszka w Los Angeles)
[Sora Kaner as Dina (lives in Los Angeles)]
108 Żydowski dom dziecka
[Jewish orphanage]
108 Terca Wajncyjer
108 Mordechaj Isz-Tol
112 Pierwsi syjoniści z Żelechowa
[First Zionists from Żelechów]
113 Mordka Szpajzman
113 Gerszon Morderman (mieszka w Izraelu)
[Gerszon Morderman (lives in Israel)]
114 Grupa Paolej Syjon
[Paolej Syjon group]
114 Organizacja młodzieżowa Poalej Syjon
[Youth organization Poalej Syjon]
115 Legitymacja Żydowskiego Funduszu Narodowego, Jakowa Weisledera
[Jakow Weisleder's Jewish National Fund membership card]
117 Młodzież syjonistyczna zgromadzona w dzień odjazdu Mojsze Lerera do Ziemi Izraela
[A group of young Zionists gathered on the day of Mojsze Lerer's departure for the Land of Israel]
117 Grupa żydowskich pionerów
[A group of Jewish pioneers]
117 Grupa Paolej Syjon
[Paolej Syjon group]
117 Pierwsi żelechowscy syjoniści
[First Zionists from Żelechów]
117 Bez podpisu
[no caption]
119 Juda Ben Szalom
119 Pesach Majmon (syn Mossna Mojszego Jankiela)
[Pesach Majmon (son of Mossna Mojsze Jankiel)]
120 Młodzieżowa organizacja Gordonia
[Youth organization Gordonia]
121 Odjazd Judy Ben-Szaloma do Izraela
[Departure of Juda Ben Szalom for Israel]
121 Żelechowiacy na kursie przygotowawczym w Zagnańsku
[At preparatory course in Zagnansk]
122 Pesach i Szmuel Szmajz,żydowski oddział w armii angielskiej w ziemi Izrael
[Pejsach and Szmuel Szmajz from a Jewish unit within the British Army in the Land of Israel]
123 Grupa młodzieżowej organizacji Gordonia zgromadzona z okazji odjazdu do Ziemi Izraela Pesacha Mohonem Lererem
[A group of youth organization Gordonia gathered on the occasion of Pesach Mohonem Lerer's departure for The Land of Israel]
125 Komisja wyborcza Związków Zawodowych
[Trade Union voting comittee]
125 Pierwsza żydowska szkoła w 1918 roku. Nauczycielka żona Ogólnika
[First Jewish primary school in 1918. The teacher is Ogólnik's wife]
125 Koło pionerów
[Pioneer circle]
125 Koło młodzieżowe
[Youth circle]
125 Przywódcy Związków Zawodowych
[The leaders of the Trade Unions]
125 Pierwszy żydowski dom dziecka im. B Michalewicz
[First Jewish orphanage, named after B.Michalewicz]
125 Młodzież Bundu
[Young members of Bund]
127 Menachem i Fania Ogólnik
[Menachem and Fania Ogólnik]
127 Aaron Nadler
128 Chaim Ankerman
128 Jankiel Garfinkiel
129 Perec Szlomkiewicz
129 Meir Jechiel Dramlewicz

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zelechow, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 5 Apr 2010 by LA