« Previous Page Table of Contents Next Page »

[Page 336]“The First Wyszkower Ladies Auxiliary”

Founded by Molly Parawer in 1922, and received the charter (recognized by law) in 1924, and from then on, runs as the “First,” and continues regularly with its work, sent help to Wyszkow, now also does aid work for the landsleit and for the community at large.

 

From right, top row: Yeta Ritchman, Tillie Chernin; Bottom right: Molly Parawer, Khava Frost, Anna Fine.

The work of the “First” is directed by the chairwoman Molly Parawer and the officials:Vice chairman – Khava Frost
Finance secretary – Annie Fine
Protocol secretary – Tillie Chernin
Tillie Chernin is now finance and protocol secretary

Treasurer – Itke Richman
Trustee (controller) – Francis Margolis

 

United Wyszkower Committee in New York

Top: Richman (Reichman Yitzchok); second row from right: HaRav Tz. Bronstajn, Velvel Radziminsky, Leibel Bromberg, Itke Reichman, Rivka Rosen.
First row from right: Tch. Apelboim, Chava Frost, Max Kavitch, Shaul and Mindel Steinmark, Moishe Freedman, and Molly Leibowitz (Widelec).

Translated by Pamela Russ


[Page 339]

Index of Geographic Names

  A (E, I, O or U)
Abu-Agila 137
Odessa 124
Uzbekistan 199
Auschwitz 196, 199
Hungary 195, 196
Usawna (Olszanka?) 12
Ural 178
Uruguay 6, 8, 212, 232, 237, 238
Otwock 22, 53, 98, 99, 141
Italy 64, 225
Aleksander 19, 22, 26, 58, 96, 97, 98, 99, 130, 162
Amerika 38, 44, 45, 46,70, 72, 80, 85, 99, 100, 103, 109, 124,128, 129,139, 140, 191, 193, 199, 207, 208, 209, 210, 215, 217, 221, 222, 223, 228, 234, 235
Amselof 193
Amshinov 22, 58, 98, 120, 121, 128
Inzewycz 177
Ostrow 35, 36, 37, 171, 185, 190, 197
Ostrowieck 61
Ostrow- Mazowieck 41, 64, 178, 194, 213, 219
Ostrolenka 11, 14, 38, 57, 90, 123, 132
Argentina 6, 8, 44, 86, 89, 108, 132, 136, 199, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 228, 229, 232, 235, 236, 237
Arkhangelsk 131, 198
Eretz-Yisrael 26, 52, 58, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 96, 99, 123, 128, 133, 135, 199, 205, 206, 222, 234, 236, 237
Ozstczecze 12
 
  B (V)
“babske-barg” 47
Bavaria 135
Brzoza 12
Vald 12
Bock 61, 76
Baranov 192
Baranowitz 171
Bar-Sheva 136
Bug 11, 12, 14, 17, 25, 45, 47, 50, 58, 82, 101 131, 143, 146, 164, 167, 168, 195, 200
Buenos-Aires 33, 37, 60, 73, 84, 87, 91, 99, 104, 105, 106, 110, 196, 209, 215, 229, 230, 231, 232, 237
Bialystok 38, 46, 61, 97, 103, 106, 130, 161, 166, 168, 170, 174, 175, 178, 185, 191, 196, 197, 198, 200
Bydgoszcz 195
Biten 177
Bnai Brak 81
Bergen Belsen 196
Berditchev 123
Belina 11
Berlin 134, 166, 236
Brazil 235
Brańszczyk 11, 12, 61, 71, 128, 196, 224
Bronx 201
Bruk 190
Brisk 51
Bryansk(Bransk) 39
 
  G
Goworowa 124
Galveston 228
Galicia 115, 117, 118
Ganges 13
Givat Hashlosha 51, 70
Givat Mikhal 65
Gura 11
Ger 19, 22, 26, 58, 96, 97, 98, 99, 121, 122, 123, 128, 131, 132, 146, 148, 153, 162
Grobnik 176
Grodzisk 12
Grodno 170, 185
Grajewe 177
Grokhow 53, 121
Grembkow/Grebkow 12
 
  D
Dodzhilov 146
Dalekes 55, 57
Dombrowe/Dabrow 12
Dvina 198
(Deutschland) Germany 44, 46, 57, 64, 137, 168, 171, 214, 225, 227, 230, 237, 239
Dlugosiodlo 57, 61, 79, 86
Dafna 63, 65
Detroit 213, 219, 228, 235
Denir 168
Dereczin 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
South-America 45, 58, 72, 196
 
  H
Efraim (mounts) 65
 
  V (W)
Woleszczyn 192
Warka 99, 120
Warsaw 11, 12, 14, 26, 29, 33, 34, 38, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 61, 64, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 96, 97, 104, 106, 115, 116, 117, 118, 119,122, 123, 125, 132, 137, 138, 142, 143, 147, 153, 154, 157, 160, 163, 164, 169, 185, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 226, 236, 237
Vigoda 23
Wytanki 12
Vilna 82, 117, 176, 185
Wien/Vien/Vienna 115
Wyelitczke 14
Weiden 238
Wisla 19, 50
White Russia 44, 168, 191
Wloclawek 71, 80
Wengrow 42, 43, 129, 165, 178, 190, 197
Wroclaw 196, 199
 
  Z
Zaleczhe/Zalecze 12
Zombrowa 171, 178, 197
Zakroczym 108, 124
Zareby Koscielne 166
Zhomaki/Ziemaki 12
Zyrardow 101, 132
 
  Kh (H)
Haifa 80, 98, 194, 206, 207,208, 210, 214, 215, 217
 
  T (Cz)
Towarne 192
Toloczyn 168, 169
Targovna/Targowa 11
Tiberias 99
Tuchlin 11
Turina 11
Turkistan 43
Tiktin 197
Tluszcz 186
Tehran 206, 214
Trauenstein 135
Trachenbad 193
Treblinka 174, 199
Czajkiewicz 191
Czyzewo 185
Ciechocinek 99
Tshehanovcy 166
Czekanow 90
Czechoslovakia 199
Chelyabinsk 178
Czerwin 121
Czerwinsk 12
Czestochowa/Częstochowa 14, 71
 
  Y (J)
Jablone/Jablon 11
Jadow 38, 39, 42, 43, 46, 76, 86, 165, 168, 170, 185
Januszewycz 178
Jericho 65
Dead Sea/ Yam Hamalakh 65
Jedwabne 176
Joszcolt 196
Jerusalem 52, 65, 101, 211, 220, 222
Israel/Yisrael 4, 6, 8, 38, 52, 82, 89, 96, 97, 99, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 136, 137, 200, 201, 202 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 226, 227, 228, 231, 233, 234, 235, 237, 238
 
  Kh/K/Ch
Koziol 164
Kfar-Uno 162
Kfar-Khasidim 69
Chęciny 79
Kherson 124
 
  L
L'adi 130
Lodz 53, 64, 120, 146, 185, 228
Latin America 89
Lochow 25, 47, 51, 106, 165
Lachowicze 170, 171
Lomza 108, 124, 176
Lomianki 194, 195, 196
London 199
Los Angeles 6, 8, 50, 55, 57, 124, 127, 157, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 225, 227, 228, 229, 235
Lubavitz 96
Lod 177
Lublin 96
Luniniec 169
Legnica 202
Lithuania 12, 44
Leipzig 14
Lemberg (Lvov) 33, 45, 125
 
  M
Masovia 11
Malkin 105, 165, 166
Montevideo 59, 95, 164, 211, 218, 219, 232, 235, 237, 238
Manischewitz 41
Moscow 183, 184, 192, 199

[Page 340]

Makow 31, 82, 90, 108, 124
Mizac 213, 219
Miadanek 199
Munich 135
Miedzywodzie 192
Machteshim 65
Mlawa 59, 71, 75
“Maavarot” 65
Maale Akrabim 65
Mexico 104, 213, 219, 228, 238
Massada 65
Mrotszk/Mrozyvc 12
Merchavia 115, 117
 
  N
Nadgosze 13
Nowydwor 124, 131
Narew 50
Nasielsk 108, 129,
Negev 134, 137
Nahariah 137
Nakhlat Yitzhak 137
Dan River (Nakhal HaDan) 65
Lower Silesia 199, 230
New York 6, 8, 38,43, 48 43, 83, 85, 89, 99, 101, 102, 124, 125, 127, 131, 169, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228,238, 239
Njeman 183
Nitzana
Ness Ziona 65
Novorodke 99
Netanya 65, 135, 136, 210, 217
 
  S
Sobibor 199
Sodawne 190, 197
Son ?
Sochaczew 130
Samarkand 37, 196, 199
Sokolow 189
Sokoly 64
Sodom 65
Sukhodoly/Suchodoly 12
Stok 168, 190
Stokholm 33
Sterdin 97
Struge 201
Siberia 43, 136, 198
Sinai 135, 136
Slobodke 186
Slonim 171, 172, 174, 177, 178, 179
Smolniki 192
Serock/Srotsk 11, 18, 86, 90, 91, 108, 124, 132, 213, 219
Skrazisk 121
Skuszew 25, 100, 168
 
  I/E/A (Ayin)
Evron 137
Ein-Gedi 65
Einat 70
Akko 188
England 191
Atlit 136
 
  F and P
Pobrusk 193
Powiszla 115, 118
Palestine 44,74, 77, 88, 154, 157
Falkow 12
Poplawes 43, 88
Paris 14, 177, 196, 199
Poremba 60, 61, 62, 97, 98, 196, 197, 224
Fareinikte Staten (United States) 77, 82, 85, 238
Pozen 55, 142
Pultusk 11, 13, 14, 28, 29, 30, 43, 57, 59, 60, 75, 76, 78, 90, 91, 98, 107, 132, 167, 177, 189, 194, 196, 213, 219, 239
Poland 5, 6, 7, 8, 11, 12, 44, 48, 59, 61,70, 71, 84, 86, 91, 101, 115, 118, 120, 123, 11, 132, 140, 162, 164, 166, 171, 177, 185, 188, 189, 196, 199, 200, 201, 202, 205, 210, 211, 218, 224, 227, 228, 230, 236, 237, 238, 239
Piotrkow 13
Piasetchny 193
Pinsk 33, 43, 51,100, 109
Pyeczkali/Pierzchaly 12
Plock 11, 12, 120
FSS”R (USSR) 166
Peterburg 14
Prague 196, 199
Praga 82
Frankreikh (France) 6, 8
Prasznysz 170
Fruszhew/Proszew 12
Pruczewska–Wiulka/Przetycz Wloscianska 12
Puszkow 190
Preisin ?
Petakh-Tikvah 39, 70, 210, 217
 
  Tz
Tzfun America (North America) 58
 
  K
Kovne 185, 186, 187
Kotlas 198
Kaluszyn 167
Kalish 120
Komorow 178
Kamion 11
Komisarka 35
Kamientchik/Kamieńczyk 11, 61, 91, 130, 196
Canada 99, 213, 219
Kosow 165, 166, 168
Costa Rica 89
Kopiec 192
Kock/Kotsk 53, 120
Cordoba 235
Kartuze Breze 19
Kielcz 131
Kiev 178
Klosow 71
Krakow 12
Krasnaya Sloboda 191
 
  R
Radzymin 22, 47, 51, 53, 58, 63, 64, 91, 95, 98, 101, 106, 120, 121, 134, 148,162, 185, 197
Radzalow 96
Rovno 193
Rosario 235
Rejowiec 192
Ruda Jaworska 180, 182
Ruda Lipiczanska 180, 182
Rukhama 65
Roszan 76, 88, 106
Russia 31, 43, 97, 99, 136, 166, 168, 178, 179, 198, 228, 230, 238
Rybniki 107
Rybienko 13
Rypin 132, 200
Ramat-Gan 11, 78, 80, 163
Rejowski/Rejowiec 192
 
  Sh
Sweden 225
Shchanka 61, 224
Szczyrk 192
Szczecin 134, 185
Chicago 228
Silesia 225, 228
Sieczka 185
 
  T
Tel-Aviv 4, 6, 8, 14, 26, 33, 40, 52, 69, 70, 102, 108, 120, 121, 129, 136,137, 166, 184, 195, 196, 200, 201, 205, 206, 208, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 234, 238
Tel Mond 70, 80

 

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Wyszków, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 6 Jan 2018 by LA