« Previous Page Table of Contents Next Page »

[Pages 294-305]

Pabianice Jewish Cemetery List 1847-1942

(Address: 57 Jana Pawła 11 St, Pabianice, Poland)

as transcribed from Macevot [gravestones] at Pabianice Cemetery in 1989 by the late Leon Dzialoszynski.

The original copy of this list is held by the Holocaust Museum and Research Centre in Melbourne, Australia, where it and other materials relating to Pabianice Jewish history were donated by Mr. Dzialoszynski's wife, Ester Dzialoszynski. The Regional Museum in Pabianice, Poland also holds a copy of this list.

Surname First names & remarks
1 ROZENWALD
2 ELKAN
3 MILER
4 GRIN
5 MILLER Elimelech
6 BRAJTBERG
7 JEDWAB Lajb
8 FAJTAG
9 DOMBEK
10 MOSZKOWICZ Fiszel
11 RAWSKI Lajb
12 BRESLER Mosze Hirsz
13 BRESLER Chaim
14 SZTAJNBERG Jakow
15 CYCANOWICZ Cwi (X4)
16 MILER Israel
17 MOSZKOWICZ Cadok
18 ARONOWICZ Sz. M.
19 SZABSOWICZ Szabtai
20 GRUND Jakow
21 LEWICKI
22 SRUMUTKI
23 CYCOWSKI
24 ROZENBLATM
25 WINTER Merer Z Wydawy
26 STASZEWSKI Jehuda
27 WAJS Baruch
28 GOLDBERG H.
29 BERMBAUM H.
30 FAJNZYLBER M. A.
31 GRINSZTAJN Michael Josef
32 ORDINANS Ester Mirjant
33 GUTMAN
34 CENDER
35 JEDWAB
36 SAWISLON
37 OPOCZYŃSKA Bluma
38 HILER E. Dwora
39 HERSZKOWICZ
40 TAFLOWICZ (X2)
41 ALEKSANDROWICZ
42 BRZEZIŃSKI
43 HELISZKOWSKI
44 KONOPNICKI Isr. Jach
45 JUDKIEWICZ Naftali
46 ZWIKIELSKI
47 KOCHMAN Baruch
48 HIRSZLIKOWICZ
49 KEMPNER Ben Cyjen [?]
50 HILER Mosze
51 KROTOSZYNSKI
52 BINER M. J.
53 AKS
54 MIGDAŁ Wolf
55 MIGDAŁ Zatman
56 JUZEFOWICZ
57 LIPINSKI
58 CYCANOWICZ
59 ŻARSKI Pinkus
60 LEWKOWICZ
61 SINICKI
62 HARTSZTARK
63 WAJNBERG
64 TENENBAUM
65 STATLENDER
66 BUZINSKI Stary
67 JAKUBOWICZ Sara
68 LIPIŃSKI
69 ZAWADZKI MaŁKa
70 KRUK
71 GOTHELF Mirjam
72 WARSZAWSKI
73 GRINSZPAN
74 KLEPKARCZYK Rosa
75 PIERNIKARZ
76 WAJSBERG
77 GRINISZPOEN
78 PILICER Arim
79 SZTERENFELD
80 WENZOWSKI
81 ROZENSZTAJN
82 PTASZKOWSKI
83 CYCANOWICZ Mordka
84 SAMSON Jechiel Atler
85 ROTKOPF M. W.
86 FUKS
87 BENCZKOWSKI
88 KOLER Josef
89 RUSZEWSKI
90 PODEMSKI
91 KAC (X2)
92 BARUCHOWICZ [?]
93 TENENBAUM
94 LEWKOWICZ J.
95 R-BINOWICZ
96 BERKOWICZ
97 LIBMAN
98 ROTKOPF
99 CYMBERKNOP
100 KIRSZBAUM B. J.
101 TRAGARZ
102 MOSZKOWICZ Zalman
103 GRABERG Mendel
104 GROSMAN Fajga
105 KRAKOWSKI
106 SZYNICKI
107 FLAM Ester MaŁKa
108 ŁĘCZYCKI Zisel
109 FRAJMAN
110 RODZINĄ Z. [From The Family Of] Bande
111 KUSZER
112 HALBERG Juta Rachel, Żona Lejzera (Wife Of Lejzor)
113 KALIŃSKI
114 PAKUŁA
115 FRE Szprinca
116 PACANOWSKA Basia
117 SADI
118 FOGEL Riwka [ ?]
119 ROZENBERG
120 FEDERMAN Zacharja- Żona (Wife) Pesa Chana
121 KAUFMAN-RUDA
122 LEDER Mosze Binem
123 ADLER Mosze Chaim
124 WAGMAN
125 GERSON
126 SZNAJBERG
127 FRIDE Jeszojahn
128 SIERADZKI H J. (X4)
129 COLA Noach
130 FINKIELSZTAJN Hersz Dawid
131 FISZER Ichak
132 KEMPNER
133 HERSZKOWICZ
134 FEDERMAN
135 MARKIEWICZ
136 JOB
137 KARNOWSKI Meier
138 SIERADZKI Zalman
139 ROZENBAUM
140 IZRALEWICZ Hersz Marmur
141 KOHN Kopel
142 JAROST Szymon
143 WAJNBERG
144 ZALABERB
145 NOSANOWICZ
146 GRINSZTAJN
147 HERSZKOWICZ
148 RAJBART
149 KOHN Simon
150 JORMER Herman
151 BRONICKI
152 ŁOZNOWSKI Jakow
153 ENGIL Ic Meier
154 MENACHEM Szlomo Luskier
155 SZTRASBERG Dawid
156 EFROMOWICZ
157 GLAS Aharon Ic.
158 SZPIRO Jakow
159 FUKS Js Mosze
160 ZELICHOWSKI
161 NAJMAN
162 LICERMIERSKI
163 RISES Josef Hersz
164 COLA Gerszon
165 JAMOIOSKI Abram
166 GROSMAN Dawid
167 WAGMAN
168 SKIERSZEWICZ
169 WOLFOWICZ
170 SZUJEWICZ
171 HERSZKOWICZ
172 PODEMSKI
173 KUSZER
174 KLEPKARCZYK
175 ZAJDE Chana
176 GELBART
177 JAKUBOWICZ Rachan [?] Żona (Wife Of) Z. S.
178 BRANER
179 NIRENBERG
180 NIRENBERG
181 STRYKOWSKI
182 SZLAMOWICZ
183 RAWSKI Hena
184 PODEMSKI M.
185 STASZEWSKI
186 GOTHELF
187 DAWIDOWICZ Ester Liba
188 ZALCBERG J.
189 FRIDMAN
190 ROZENTAHL
191 JEDWAB L. R.
192 BRONICKI
193 LEWKOWICZ
194 FOGEL R
195 NAJMAN
196 ROTKOPF
197 JOSKOWICZ
198 BIRNBAUM
199 KRALEWICZ
200 URBACH Szlomo Zalman
201 URBACH Joel
202 ISRALEWICZ
203 FISZER Broula
204 SIERADZKA Nacia
205 BUŁKO [& Yiddish Word]
206 HERSZKOWICZ
207 ROZENBERG
208 BANET
209 AKS Abr. Js.
210 KARZACH
211 BERENBAUM
212 NAJMAN I. D.
213 BRAM N
214 ROZENTAHL Ziskind
215 FRIDE Wolf
216 FAJNKINFEL [?]
217 SRUMUTKA Masza
218 MALE Masza
219 ZAWADZKA Mania
220 OBUCHOWSKA Chana
221 KRIMILEWSKA
222 SZILSKI
223 DAJNBERG D. A.
224 ROTBERG F.
225 ALTMAN
226 SKUROS Szymon Zona Rywca
227 KNOP R
228 BROMBERG
229 FISZER
230 LIRAPEL
231 ZAWADZKI
232 KANTROWICZ Sz.Jeh
233 KELER Fiszer
234 SISKE
235 SINICKI
236 LIBERMAN
237 MOSZKOWICZ
238 TAFLOWICZ
239 PAKAŁA Sz.
240 KRAKOWSKI
241 SEGAL
242 ROSENBLUM
243 SZIKE Lajb
244 ZWAZ [?]
245 LIPSZYC
246 GROSGLIK
247 GUTMAN
248 AWROMIN
249 DOZRAUCHOW [?]
250 KOHN
251 BARUCH Rozalia
252 SHALOM Josef
253 FUKS
254 KUPLOWICZ
255 GRESZBAUM M. D.
256 BANET
257 BARD Fiszek
258 SZTOKLINSKI
259 REDLUCH
260 NAJMAN
261 OPLCINSKI [?] Jehuda Szymon
262 BARSKI Zanlek
263 PRAPORT Jechesziel
264 MOSZKOWICZ Hirsz
265 LOHN
266 WARNER Jeszadn [?]
267 WILNER Abram
268 FISZKUSKI
269 ROZENWALD
270 BRSZTADN Sara Chana
271 PODEMSKI Machla
272 ZILBERSZTADIG
273 BUCHNER
274 SLTERTER Taube Abram Mosze
275 LINER Jochelek
276 LEWKOWICZ
277 BEER Sara
278 CYRANOWICZ
279 BEJLE
280 BERKOWICZ Miriam
281 ELKAN
282 LIBERMAN Fajga
283 MIGDAŁ Ester
284 SZADEK Pesa
285 ROZENTAL Juta
286 HERSZKOWICZ Sufra
287 PIERNIKARZ
288 KRIMAŁOWSKI
289 BOGDAŃSKI N.
290 LIBERMAN Snendel
291 SZOLKOWICZ
292 EDELMAN Szajndel
293 KOŹMIN
294 RAJCHBART Mandel
295 URBACH Sz. Z.
296 LAJNGART Dal
297 POMORANC M.
298 URBACH J. M.
299 STAHL Abr. Jos.
300 GUTMAN L
301 ISRAEL Zalman
302 OLOLIESKI Jakow
303 FUKS Mordhaj
304 BRAUM Mendel
305 KORZEC Abr.
306 RAJNSBAUM Z Tomaszowa Sz. Zak
307 HAKBERA Henech
308 COŁŁA Abr. Jech
309 MENDEL Kahsler
310 PIERZENIANCO
311 BIBER L.
312 JELENKIEWICZ
313 CHENCIŃSKI Berit
314 SZTAJNHAR J.
315 CHMURA Malka
316 LIPMAN M. E.
317 LIPMAN
318 KAUFMAN
319 AJLENBERG Dawid
320 KOPEL Jakow
321 CYRANOWICZ Lipman
322 LIBICKI
323 BORKOWICZ H. B.
324 JABŁOŃSKI R.
325 JOAB Lejzor
326 GROSGLIG Mosze
327 BERKENFELD
328 BORENSZTAJN
329 GRINBERG Ja. Jc.
330 FAJTLOWICZ
331 FAJTLOWICZ Josef
332 KUCIŃSKI Sz. Jesachad Rabin
333 JAKOW
334 KUCIŃSKI
335 JAKUBOWICZ Isel
336 ICCHAK Jecheskiel
337 JOEL Ostrowski
338 LEWIN Ahran
339 EPSZTAJN R
340 GWIAZDA
341 WAJC Chana Raj
342 BERENBAUM
343 WIDOWSKI
344 FRIDE
345 KEMPIŃSKI
346 KANTROWICZ
347 BLADO Rosa M. Aharon
348 BUKE Rachel
349 MOSZKOWICZ Sara
350 MILSZTOTER Rajzel
351 COLA Aiuda [?]
352 BERKOWICZ
353 BLUMSZTAJN Fajga
354 LEWKOWICZ Ester Jakob David
355 LIPIŃSKI
356 STOROSOM
357 GRINBAUM
358 ALBEK
359 MARKOWICZ
360 GOLDRING Fajga
361 BRONEK Szymon
362 NOLAK
363 GOLDRING Henoch
364 ZELICHOWSKI Josef
365 LINER M. J.
366 KAPŁAN
367 BEHM
368 FRIDE Mendel
369 KROJT Szymcha
370 LANDBERG J. Menach (BuŁKa)
371 MOTALA Jakow
372 CIECHANOWSKI Mendel
373 GRINBERG Jakow
374 ENSZTAJN
375 RAJCHBART Meir
376 ZIMLER
377 KERSZENBERG/HERSZENBERG
378 JOSKOWICZ M. M.
379 RAKIN [?]
380 ROZENSZTAJN Isr. Gedalse
381 LEWI
382 KOHN Szlomo
383 FINKIELSZTAJN
384 ISRAEL Laksman
385 COLA
386 PARZENCZEWSKI
387 GROSMAN Lajb
388 GLAS Jak. Ber.
389 KILE Zelig
390 ZILBERSZTAJN Szymon
391 ZILBERSZTAJN Perec
392 BRAUN
393 FRENKIEL M. P.
394 WAJNBERG
395 WAJS Gerszan
396 MARKOWICZ Mendel
397 BERKOWICZ Juta
398 KLAJN Sara Ryw
399 NOWALE Frajda
400 ROSENSZTAJN Utaj Zona Ds. G.
401 ICKOWIC Dwora
402 KOPEL Perek
403 MOROKO
404 DOKTORCZYK
405 WAJSMAN Berisz
406 JERKOWICZ J
407 FOGEL Eliezer
408 TORENHEIM
409 KAUFMAN
410 HIRCKI Nachum
411 JAKUBOWICZ [?]
412 JEDWAB
413 BIALIK Szmul Iser
414 FRAJMAN
415 GLIGSMAN
416 LICHTENSZTAJN
417 MILSZTAJN
418 HERSZKOWICZ
419 MOSZKOWICZ
420 ROZENBLUM
421 GLAS Herszeb
422 CZECHANOWSKI Mosze
423 RUBENSZTAJN
424 BENCEŁOWICZ
425 LIPSZYC Szaul
426 KRUL
427 LENER
428 RAJCHBART
429 ABBE Ester
430 LIPKE
431 SIERADZKI Lea
432 BERMAN
433 FURMAN
434 OZERNIAK
435 POZNANSKA (Babicia Romka – Romek’S Grandmother)
436 ALTER
437 BEŁCHATOWSKA
438 PRZEDBORSKI
439 WAJS Lea Żona Ezi
440 LIPSZYC Dobra Zo Je Wolf
441 GROSKLIK
442 KWIATKOWSKI
443 JANIAK Gedalia
444 ROZENBLAT
445 KRIGE
446 FERENC
447 JANOWSKI Cwi Elimelech
448 BARUCH
449 LANBERG
450 KAHNA
451 KORN Ab
452 MOSZKOWICZ
453 ROZENTAHL Eleksander Iskind
454 JEDWAB Abr
455 SUCHECKA Hendel Lea
456 KARIN Dziecko
457 GOLDRING
458 LEWKOWICZ
459 JANIAK
460 ZALCBERG
461 JEDWAB Isr
462 HERSZKOWICZ Hersz
463 GELBART Ziso
464 FAJWYSZAL
465 EKSZTAJN
466 GLAS Wolf
467 KWIATKOWSKI
468 LEWKOWICZ
469 SITNER
470 ROCHMAN Fajga
471 ADLER
472 RAJCMAN [?] Tila
473 CEDERBAUM
474 LAJBERG
475 KIRSZBAUM
476 JECHESKIEL
477 SLASZELSKO [?] Rachel
478 PRZEDBORSKI
479 JANUSZ
480 BERKOWICZ
481 BAJDAT Dwora
482 PRAPORT [?]
483 FUKS Mosze
484 GOLSZTAJN J. M.
485 GRINSZPAN A. C.
486 RIBA
487 WAJNGART
488 BRISZ
489 FAJNZYLBER
490 MĄDRY
491 TROBE
492 URBACH J. M.
493 KOHN
494 WIGODZKI
495 KASZTAN
496 CIECHANOWSKI Fajwek
497 LEWIN Baruch Mendel
498 ALTER
499 KLEPKARCZYK Syn Chunci
500 DZIAŁOSZYŃSKI
501 HELISZKOWSKI
502 ZANADZKI Josef
503 GRINSZTAJN Abram
504 ARONOWICZ
505 WAJS Eli
506 SIERADZKI
507 ENGEL
508 MĄDRA Rachel
509 URBACH Fajga Gitel Joel
510 KAUFMAN
511 HERSZKOWICZ
512 PAKUŁA
513 JANOWSKI MaŁKa
514 KOBERSZTAJN Żona
515 PRZEMYSŁOWSKI
516 PIETROKOWSKI
517 HALBER Rachel
518 KOHN
519 SZPIRO Miriam
520 PRZEDBORSKI
521 FRID
522 WAJS Abram
523 BLADEGDE [?] Mosze Aron
524 LIDZBARSKI Szlomo Abram
525 FAJWELMAN
526 ROZENBLUM
527 FRIDMAN
528 BARANOWSKI
529 SZLEZINGER
530 FRIDMAN
531 GOLDBERG
532 GADI
533 JUDKIEWICZ
534 BENEDIKT
535 SZMUEL
536 POZNAŃSKI
537 GLIKSMAN Ester
538 DZIAŁOSZYŃSKO Frajdel
539 DZIAŁOSZYŃSKI Jehuda Froim
540 SZTENCEL
541 ROTSZAJN
542 BILIŃSKI
543 KRININ
544 KOLSKI
545 JELINOWICZ Riwka
546 ARBACH
547 HALBERG Lejzer Meier
548 SIMON Kohn
549 BARUCH B. Meier
550 GNATEK Cl
551 LEWICKI
552 GERSZT
553 LEDER
554 GLIKSON
555 GNATEK
556 PIK Rabin
557 SZERAKOWSKI
558 WISZLICKI
559 PINCZEWSKI
560 GLAS Ch. J.
561 SZPYCYK
562 NAJMAN
563 LYPSZYC
564 WAJNBERG
565 GLAS Rachel Żona Wolfa
566 JOSKOWICZ
567 BERKENFELD
568 HENDELIS
569 MĄDRY
570 GRINBERG
571 LEWIN Josef Ber Żona Iowa
572 CHĘCIŃSKI
573 BERKOLC
574 ZILBERBERG
575 JAKUBOWICZ
576 KRISZIEK
577 JOSKOWICZ
578 GLIKSMAN Beila
579 DOMBEK
580 WILOHNER Icchak
581 GRINSZTAJN
582 ZILBERSZTANG
583 HALBERG Maha
584 SZTERN
585 SZILIT
586 KEMPIŃSKI
587 AJLENBERG
588 GOTELF Sara
589 GOTELF Ester
590 GRINSZTAJN Żona Gabriela
591 HUDES
592 ADLER Juta
593 ROTKOP Liba
594 KRAKOWSKI
595 PIECZAJNSKI
596 DĄBEK

 

pab305.jpg

Pabianice Jewish Memorial Stone at the Chelmno (Death Camp) Poland
where 4500 Pabianitzer Jews were executed

[Photograph taken in 2005]

 

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Pabianice, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 27 Jan 2017 by LA