« Previous Page Table of Contents Next Page »{743}


{zdjęcie: stoją: Chaim i Gołda Kohen, Sara Kuperman. Siedzą: dziadek reb Jakub Kuperman, reb Michał Kuperman i jego dzieci Meir, Kana, Menachem i Adela}

Świeczka pamiątkowa czystym duszom:

Mojego dziadka i babki Jakuba i Hindy Kupermanów,
Mojego ojca Mendla syna Jakuba i Hindy Kupermanów,
Mojej matki Chany Gittle (Andzi) Kuperman, córki Michała i Chai Gołdy Lichtensztajn z Płocka,
Mojego brata Michała (Mechela) Kupermana, jego żony Sary, ich córki Adeli z mężem, ich synów Menachema i Meira i ich córki Chany.
Wszystkich pochłonął holocaust.

Niech pamięć ich będzie błogosławiona!

Pamiątkę tę wystawili: Jaffa (Szejna Eidel) Rakocz, córka Mendla i Chany z rodziną oraz Mosze Nachszon Kuperman, syn Mendla i Chany z rodziną.


{744}


{górna ramka po prawej}

Pamięci:

Józefa Jawaskiego, piekarza,
Jego żony Chai z.d. Ickowicz
I ich trojga dzieci Izaaka, Mendla i Rachel,
Którzy przepadli w Szoah.

{górna ramka po lewej}

Pamięci:

Meira Kolskiego z żoną Tamarą, dziećmi i wnukami,
Którzy mieszkali w Zgierzu przy ulicy B. Joselewicza.
Zostali zamordowani na chwałę Boskiego Imienia w latach 1939-45.

Pamiątkę tę wystawiła ich córka Chana Fuks z Nowego Jorku.

{dolna ramka po prawej}

Pamięci:

Mosze Rozencwajta, (Oleinik [89*])
I jego żony Dwory z.d. Zaonce,
Właścicieli sklepu przy ulicy Sieradzkiej
I ich siedmiorga dzieci.
Wszystkich pochłonął holocaust.

{dolna ramka po lewej}

Pamięci:

Awigdora syna Mosze Reicherta,
Jego żony Awy z.d. Milsztajn
I ich synów Mosze i Ezry.
Wszyscy zginęli w Szoah.


{745}


Na wieczną pamiątkę:

Naszych błogosławionej pamięci wuja i ciotki Lejzera i Jachcze Sztachelbergów
I ich dzieci błogosławionej pamięci Beniamina Sztachelberga i Chawczy Sztachelberg-Gibralter,
Zamordowanych w latach 1939-45.

Pamiątkę tę wystawili: Frania (Rubenstein) Levitt z Montrealu,
Leib Leon Rubenstein,
Dr Yosef Rubenstein z Nowego Jorku,
Michael Rubenstein z Montrealu,
Shlomo Rubenstein z Nowego Jorku,

Dzieci błogosławionej pamięci Leizera i Bałczy Rubenstein, wnuki błogosławionej pamięci Józefa i Malkałe Rubenstein.


{746}


{ta ramka Izkor zajmuje ponad dwie strony}

Pamięci moich ukochanych rodziców, braci i sióstr, niech Bóg pomści ich krew, pochłoniętych przez holocaust:

Mojego ojca reb Kalmana Barucha, syna Izaaka Szmula Rozenblata, urodzonego w Będzinie, w Polsce. Był bojącym się Boga i uczonym Żydem. Kochał bliźniego i pomagał potrzebującym. Był chasydem rabbiego z Sokołowa i należał do jego bliskiego otoczenia. Został zabity przez nazistowskiego najeźdźcę, niech imię jego będzie starte, w roku 1940, w wieku 53 lat;

Mojego najstarszego brata Izaaka Szmula, syna Kalmana Barucha,
Zabranego do obozu pracy w Rosji i tam zmarłego w roku 1942 w wieku 33 lat,
Jego żony Lei Roni z.d. Erlich z Radomska, zmarłej w obozie śmierci,
Ich córki Michli, zmarłej w wieku 8 lat;

Mojego brata Izraela Wolfa, syna Kalmana Barucha, zmarłego w warszawskim getcie w roku 1942 w wieku 31 lat,
Jego żony Dwory z rodziny Lewi z Aleksandrowa koło Łodzi, zmarłej w obozie śmierci,
Ich córki Rut, zmarłej w wieku 6 lat,
Ich syna urodzonego w pierwszych dniach wojny, którego imienia nie pamiętam;

Mojej siostry Luli, córki Kalmana Barucha i Ryfki Rozenblat, wziętej z domu razem z ojcem i zmarłej w roku 1940 w wieku 20 lat;

Mojego brata Rafaela Mendla, syna Kalmana Barucha i Ryfki Rozenblat, zmarłego w obozie śmierci w Auschwitz w roku 1944, w wieku 22 lat.

Niech pamięć ich będzie na wieki wyryta w moim sercu.

Pamiątkę tę wystawiły: Fela, córka Kalmana Barucha i Ryfka Rozenblat-Gotlib, córka i siostra, które przeżyły obozy śmierci w Auschwitz i Bergen-Belsen.


{747}


Pamięci:

{górne zdjęcie po prawej: reb Kalman Rozenblat}
{górne zdjęcie po lewej: Lula Rozenblatt}
{dolne zdjęcie po prawej: Lea Ronia, Michla i Izaak Szmul Rozenblat}

{dolne zdjęcie po lewej: Izrael Wolf Rozenblat}


{748}


{ta ramka Izkor zajmuje półtorej strony}

Na ich pamiątkę!

{górne zdjęcie po prawej: Abraham Dow Rotkopf}
{górne zdjęcie po lewej: Mindel Rotkopf}

Pamięci:

Mojego ojca Abrahama Dowa, syna Jakuba i Ester Ity Rotkopf,
Mojej matki Minel, córki Abrahama Jakuba i Frumet Zelnik;

Moich sióstr: Rachel Rotkopf,
Cypory, jej męża Hirsza Gelbarda i ich córki Frimet,
Ryfki Lei (Reginy) {dolne zdjęcie po lewej}, jej męża Jechiela Szewacha i ich córki.

Wszyscy przepadli w Szoah.

Mojego wuja Szaula Rozensztraucha i jego żony, mojej ciotki Miriam z.d. Zelnik, zmarłych przed wojną,
Ich syna Nachuma Rozensztraucha, jego żony Chany córki Tanchuma i Liby Bigeleisen i ich córki – zmarłych w Szoah,
Mojej ciotki Szajndel Grynberg z.d. Rotkopf – zmarłej przed wojną,

Mojego wuja Herszela Grynberga, jego córki Ity, jej męża i córki – zmarłych w Szoah.


{749}


{górna ramka}

Mojego wuja Mordechaja Zelnika i jego żony, mojej ciotki Lei z.d. Wajnberg – zmarłych przed wojną,
Ich córki Fajgi z mężem i dziećmi,
Ich córki Cypory z mężem i dziećmi,
Ich syna Szlomo Szymona Zelnika z żoną i dziećmi,
Ich syna Simchy Zelnika z żoną i dziećmi.

Wszystkich pochłonął holocaust.

Niech ich dusze będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawił Szmul Aszer Rothkopf-Rothkowski

{dolna ramka}

Na wieczną pamiątkę:

Mojego ojca reb Fiszela Rusa i jego żony Perel,
Mojej siostry Chany Rachel, jej męża Jechiela Meira Katka i ich ośmiorga dzieci,
Mojej siostry Ity Fajgi, jej męża Izraela Pruskiego i ich czworga dzieci,
Mojej siostry Chai Rojzy, jej męża Meira Rozena i ich siedmiorga dzieci,
Mojej siostry Miriam Drajzel, jej męża Abrahama Gurfinkla i ich trojga dzieci,
Mojej siostry Zise Ester, jej męża Berisza Fridy i ich dzieci,
Mojego brata Mosze Nechemii, zmarłego w młodym wieku,
Mojego szwagra Izraela Izaaka Wajkselfisza i jego pięciorga dzieci.

Wszystkich pochłonął holocaust.

Niech ich dusze będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawił Chaim Zalman Rus z Berlina.


{750}


{ta ramka Izkor zajmuje ponad półtorej strony}

Pamięci naszej drogiej rodziny:

{górne zdjęcie}
Naszego ojca Gedalii Rozmana, syna Meira – zmarłego w Szoah,
Naszej matki Pessy Roznam z.d. Szneps – zmarłej w Szoah;

{dolne zdjęcie}
Naszej siostry Rozki, jej męża Ben-Ziona Lifszyca i ich córki Miry – zmarłych w Słonimiu,
Naszego brata Jakuba Rusa z żoną i dziećmi – zmarłych w Paryżu.

Niech pamięć ich będzie błogosławiona na wieki!


{751}


{górna ramka}

Pamięci:

Naszej ciotki Malki i wuja Izaaka Buczanów
I ich dzieci Feli i Ryfki,
Fredy z mężem Waltmanem i dziećmi,
Rachel z mężem Waltmanem i dziećmi,
Leona Buczana z żoną i dziećmi,
Reuwena Buczana,
Z których wszyscy przepadli w Szoah.

Pamiątkę tę wystawili: Regina Bialostocki-Rozman z  rodziną,

Mordechaj Rozman z rodziną, Pinchas Rozman

{dolna ramka}

Na wieczną pamiątkę moich rodziców:
Błogosławionej pamięci Lejba i Rajzen Rozenbergów,
Siostry Mani, jej męża Mordechaja i dwojga dzieci,
Sióstr Zisel, Fajgi i Pessy Lei oraz jej męża Szmula,
Cioci Fredy
I brata Szmula.

Wszyscy zginęli w getcie łódzkim.
Pamiątkę tę wystawił Hirsch Rosenzweig z Nowego Jorku.


{752}


Na wieczną pamiątkę mojej rodziny:

Matki Chai,
Brata Eliezera, syna Jerachmiela, jego żony Malki i dzieci Szmula, Zalmana i Jerachmiela, zamordowanych w sierpniu 1944 roku,

Sióstr Naomi i Towy,

Braci: Natana, syna Jerachmiela, jego żony Ester Rachel i ich dzieci: Jerachmiela, Abrahama, Efraima i Chaimla, zamordowanych w łódzkim getcie w roku 1942.

Pamiątkę tę wystawił Chaim Itche Shaiak z Nowego Jorku.


{753}


Pamięci:

{zdjęcie}

Naszego ojca błogosławionej pamięci reb Szaloma Cwi Szewacha, syna błogosławionej pamięci Jakuba i Rywli – zmarłego w Szoah,
Naszej matki błogosławionej pamięci Chawy Rachel Szewach z.d. Holtzman – zmarłej w Treblince,
Naszej siostry błogosławionej pamięci Perl Diny – zmarłej w Treblince.

Pamiątkę tę wystawili: Abraham Szewach z rodziną, Cypora Mankita z.d. Szewach i Szamul Szewach rodziną.


{754}


{zdjęcie: stoją nad grobem, od prawej do lewej: błogosławionej pamięci reb Mendel Szewach, błogosławionej pamięci reb Lipman Szewach, błogosławionej pamięci pani Rywla Szewach, błogosławionej pamięci pani Leahle Radzińska, błogosławionej pamięci pani Radzińska. Siedzą od prawej do lewej: błogosławionej pamięci reb Szalom Cwi Szewach, błogosławionej pamięci reb Wowe Wolf Szewach}

Pamięci:

Naszego ojca błogosławionej pamięci reb Wolfa Szewacha i jego żony błogosławionej pamięci Simałe,
Naszego wuja błogosławionej pamięci reb Lipmana Szewacha i jego żony błogosławionej pamięci pani Ester,
Naszego wuja błogosławionej pamięci reb Mendla Szewacha i jego błogosławionej pamięci żony,
Naszej ciotki błogosławionej pamięci pani Lei z.d. Szewach i jej męża błogosławionej pamięci reb Aarona Radzińskiego oraz ich dzieci,
Naszej ciotki błogosławionej pamięci Rachle z.d. Szewach i jej męża.

Wszystkich pochłonął holocaust.


{755}


Pamięci:

Błogosławionej pamięci pani Chany Szewach z.d. Cymerman {zdjęcie},
Mojej drogiej żony i naszej drogiej matki, niezapomnianej, zmarłej w Jerozolimie 11 szwat 5734/ 1974 roku, złożonej na wieczny spoczynek na Har Menuchot w Jerozolimie.
Niech pamięć jej będzie błogosławiona!

Pamiątkę tę wystawił mąż Abraham Szewach i córki: Ester Szewach z rodziną, Rina Gazit z rodziną, Nili Kaminer z rodziną.


{756}


{ta ramka Izkor zajmuje ponad dwie strony}

Wieczny płomień pamięci mojej rodziny:

Mojego ojca Mosze Aszera, syna Izraela Siedlowskiego {górne zdjęcie po prawej}, zmarłego w warszawskim getcie,
Mojej matki Racy Siedlowskiej z.d. Sozon {górne zdjęcie po lewej}, zmarłej w Treblince,
Mojego brata Szmula (Salka) Siedlowskiego {dolne zdjęcie po prawej}, zmarłego po wojnie w Warszawie, w Polsce,

Mojej siostry Miriam (Maryśki) Siedlowskiej {dolne zdjęcie po lewej}, zmarłej w Treblince.


{757}


{zdjęcie: prawdopodobnie Maks}

Mojego wuja Maksa, syna Izraela Siedlowskiego, zmarłego w Zgierzu po wojnie,
Mojego wuja Michała, syna Izraela Siedlowskiego,
Mojej ciotki Rózi Siedlowskiej i jej męża,
Mojej ciotki Mani Siedlowskiej i jej męża,
Mojej ciotki Feli Siedlowskiej i jej męża Brzezińskiego
Oraz ich dzieci: Sali, Ali i Chilka.
Wszystkich pochłonął holocaust.

Niech pamięć ich będzie błogosławiona!

Pamiątkę tę wystawiła Bella Gutman-Siedlowska (córka Mosze i Racy)


{758}


Wieczny płomień pamięci rodziny Szepsów:

Reb Menachemowi Mendlowi, synowi Mosze Jakuba Szepsa, jednemu z najczcigodniejszych obywateli Zgierza, urodzonemu w Zgierzu w roku 1870. Reb Menachem przeniósł się do Łodzi w roku 1903. Był współzałożycielem najlepszych łódzkich gimnazjów hebrajskich. Był także właścicielem fabryki chemikaliów. Synom swoim zapewnił hebrajskie, syjonistyczne wykształcenie;

Żonie jego, Ryfce, córce reb Izraela Mosze Szwarcmana, uczonego w Torze i świeckiej wiedzy, z miasta Turku, zmarłego w roku 1938.

Doktorowi Józefowi, synowi Menachema Mendla Szepsa, zmarłemu w Zgierzu w roku 1898. Był on znanym zgierskim lekarzem. Hojnie wspierał Żydów i sprawę syjonistyczną. Jako kapitan armii polskiej został zabity w Katyniu [90*] wraz z setkami innych żydowskich lekarzy w Polsce;

Geni Glassztajn, córce Menachema Mendla Szepsa urodzonej w Zgierzu w roku 1901. Otrzymała wyższe wykształcenie. Wraz z mężem Zalmanem i dwojgiem dzieci Bolkiem i Miriam zmarła w getcie łódzkim w roku 1943.

Inżynierowi Simsze, synowi Mosze Jakuba Szepsa, urodzonemu w Zgierzu. Był on profesorem chemii w Instytucie Politechnicznym w Baku, w Rosji. Zmarł w Szoah.

Doktor Salce Abrahamowicz, córce Mosze Jakuba Szepsa, urodzonej/emu w Zgierzu w roku 1903. Był/a lekarzem w Leningradzie. Zmarł/a w Szoah [91*]

Józefowi, synowi Mosze Jakuba Szepsa urodzonemu w Zgierzu w roku 1903. Wyemigrował do Basle, gdzie założył fabrykę jedwabiu i zapoczątkował fundację pomocy uciekinierom z Europy Wschodniej. Przez długie lata był syjonistą. Zmarł w roku 1943.

Pamiątkę tę wystawiły dzieci reb Menachema Mendla i Ryfki Szepsów z Tel Awiwu, dr Szmul Sheps z Genewy i Zofia Moskowicz z.d. Szeps.


{759}


Pamięci naszych drogich rodziców:

Reb Aarona Sperlinga, syna reb Awigdora Meira i Tuny z Łodzi {zdjęcie po prawej}, zmarłego w bardzo młodym wieku w Łodzi,
Glicki (Geni) Sperling córki reb Lejbla i Fajgi Ryfki Haron {zdjęcie po lewej}, urodzonej w Zgierzu i po długim życiu zmarłej w Tel Awiwie 26 tammuz 5728/1968 roku.
Nasza ukochana i szlachetna matka pozostała wdową i całe swoje życie poświeciła wychowaniu swoich córek w duchu syjonizmu i miłości Ziemi Izraela.

Niech dusze ich będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawiły córki Chaja Halpern z rodziną i Rachel Szpiro z rodziną.


{760}


Na wieczną pamiątkę naszej drogiej rodziny:

{zdjęcie po prawej: Chaja Sarkowiak}
{zdjęcie po lewej: Ryfka Rachel Sarkowiak}

Naszego dziadka błogosławionej pamięci reb Jakuba Izaaka Sarkowiaka
I naszej babki Cirel z.d. Białostockiej – oboje zmarli w warszawskim getcie;
Naszego ojca reb Awigdora Jechezkiela Sarkowiaka, syna reb Jakuba Izaaka i Cirel,
Naszej matki Ryfki Rachel z.d. Kolbert – oboje zmarli w warszawskim getcie;
Naszego brata Abrahama zmarłego przed wojną,
Naszego brata Berla Dowa zmarłego w warszawskim getcie
Naszej siostry Chai zmarłej w warszawskim getcie,
Naszego brata Menachema Mendla zmarłego w warszawskim getcie.

Niech dusze ich będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawili: Simcha Binem i Eliakim Noach Sarkowiak.


{761}


Pamięci:

Naszego wuja Fiszela Sarkowiaka, syna Jakuba Izaaka i naszej ciotki Cirel Malki,
Ich dzieci Mali, Sary i Lei,
Którzy przepadli w warszawskim getcie;

Naszego wuja Lejbisza Sarkowiaka zmarłego w łódzkim getcie i naszej ciotki Lei z.d. Blank,
Ich córek: Hindy z mężem, Aidy i Sary z mężem Mosze Kohenem,
Ich syna Fiszela Sarkowiaka, jego żony Chany Ryfki i ich syna Mosze.
Wszystkich pochłonął holocaust.

Naszego wuja Abrahama Mosze Rajsmana i naszej ciotki Perel z.d. Sarkowiak,
Ich córek; Fajgi z mężem, Chai z mężem, Frumy i Cirel,
Którzy zmarli w getcie łowickim na tyfus.

Niech dusze ich będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawili: Simcha Binem i Eliakim Noach Sarkowiak, synowie Awigdora Jechezkiela i Ryfki Rachel.


{762}


{górna ramka}

Pamięci rodziny Szymkowiczów

Ojca Józefa Szymkowicza, syna Mosze i Mirel, urodzonego w Zgierzu, zmarłego w getcie łódzkim,
Matki Maszy Szymkowicz, urodzonej w Łasku, zmarłej w getcie łódzkim,
Sióstr: Ester, Fajgi, Chany Ryfki z mężem Fiszelem Sarkowiakiem ze Zgierza i ich synem Mosze – Chana i Mosze zmarli w Auschwitz, Fiszel w getcie łódzkim;
Ity z mężem Hirszem Mordechajem Gembickim ze Zgierza – Ita zmarła w Treblince, Hirsz Mordechaj w getcie warszawskim;
Brata Izraela Izaaka i jego dwojga dzieci Mosze i Rajzele – Izrael zmarł w Auschwitz, dzieci w getcie łódzkim.

Pamiątkę tę wystawili Mosze i Rachel Szymkowicz z Izraela.

{dolna ramka}

Pamięci mojej drogiej rodziny:

Błogosławionej pamięci ojca Abrahama Jehudy Szwarca i matki Pessy,
Teścia Jakuba Ringa i jego żony Bałczy oraz ich trojga dzieci,
Braci: Izraela Izaaka z żoną Roszą,
Kaufmana z żoną Sally i córka Leahle,
Józefa z żoną i małym synkiem,
Męża Loli Altera i jej dzieci Abrahama i Rachełe,
Dwojga dzieci mojej młodszej siostry, Jehudy i Abrahama,
Zabitych na chwałę Boskiego Imienia.

Pamiątkę tę wystawił Baruch Szwarc.


{763}


Zgierzanom, którzy padli w wojnach za Izrael:

{górna ramka}

Kapitan Dawid Aloni {zdjęcie}

Dawid Aloni był synem Jakuba i Ester z.d. Katz. Urodził się 13 cheszwan 5696/ 9 listopada 1935 roku w Tel Adaszim w dolinie Jezreel.

Chodził do szkoły dla dzieci robotników. Później studiował w średniej szkole „Szalwa” w Tel Awiwie, gdzie uważano go za jednego z najlepszych studentów. Wstąpił do Izraelskich Sił Obronnych i zapisał się na kurs dla oficerów. Potem powrócił na studia na Uniwersytecie w Rechowot, które ukończył w roku 1963 z tytułem magistra rolnictwa. Wstąpił na studia doktoranckie. Wraz z wybuchem Wojny Sześciodniowej wrócił do swojej jednostki jako kapitan wywiadu. Po bitwach o Synaj został przeniesiony na front syryjski. Jego transporter opancerzony przewrócił się podczas marszu na Wzgórza Golan, a on został ciężko ranny. Zmarł 12 siwan 5727/ 20 czerwca 1967 roku po dziesięciodniowej walce o życie.

Pozostawił żonę i dwie córki.

Niech pamięć jego będzie błogosławiona.

{dolna ramka}

Szmul Abraham Bornsztajn {zdjęcie}

Urodził się 4 adar 5688/ 1928 roku jako syn Aarona Izraela i Ryfki Bornsztajn. Pochodził z chasydzkiej dynastii z Kocka i był wnukiem admorów Sochaczewa i Sokołówa. Odebrał wykształcenie w szkole Bilu i w średniej szkole Moria. Przystąpił do Hagana w wieku 14 lat. Kiedy był już tylko o krok od spełnienia jednego ze swoich największych marzeń, edukacyjnej podróży do USA, wybuchła Wojna o Niepodległość. Bez wahania zarzucił swoje plany i pośpieszył zaciągnąć się do wojska jako ochotnik. Padł na wzgórzach Nazaretu w Lag Ba-Omer (18 ijar) 5708/ 1948 roku.

Niech pamięć jego będzie błogosławieństwem!


{764}


{górna ramka}

Sierżant Dow Bliman {zdjęcie}

Błogosławionej pamięci Dow Bliman, syn Leopolda i Towy z.d. Honigstock, urodził się w roku 1947 i odbył aliję do Izraela w roku 1957.

Ukończył szkołę średnią i w roku 1972 uzyskał tytuł licencjata inżyniera elektryka na Technion. Wojna Jom Kipur wybuchła, kiedy był w trakcie studiów magisterskich. Poległ na Wzgórzach Golan piątego dnia wojny.

Pozostawił żonę i syna.

Niech pamięć jego będzie błogosławiona!

{dolna ramka}

Oded Ben-Jamin (Szczarański)

Syn reb Mosze Sczarańskiego ze Zgierza, urodzony 13 kislew 5683/ 12 grudnia 1923 [145] roku w Tel Awiwie. Celował w nauce i z sukcesem ukończył szkołę średnią Herzlia.

Wstąpił do armii z wybuchem II wojny światowej. Po zwolnieniu studiował nauki przyrodnicze na uniwersytecie. Zapamiętano go jako geniusza w matematyce i w fizyce. Został powołany do służby w epoce powstania państwa izraelskiego i poświęcił się całkowicie zadaniom, jakie mu powierzano.

5 szwat 5708/ 1942 roku, kiedy wraz ze swoją 35 dywizją śpieszył na pomoc Gusz Ezionowi, razem z przyjaciółmi został zabity w górach Hebronu.

Niech pamięć jego będzie błogosławieństwem!


{765}


{górna ramka}

Aszer Górnicki {zdjęcie}

Aszer Górnicki, syn Józefa i Rajzel, urodził się 11 kwietnia 1924 roku w Zgierzu. Ukończył szkołę elementarną i kilka klas szkoły średniej.

Gdy wybuchła wojna, wraz z ojcem uciekł do Rosji, gdzie wywieziono go do pracy w lasach Syberii. W maju 1946 roku wrócił do Polski, jednak nie był w stanie pozostać w miejscu, gdzie mordowano jego naród, w tym jego matkę i siostrę.

Przedostał się do Niemiec, a stamtąd do Izraela, gdzie wraz z wybuchem Wojny o Niepodległość przystąpił do Gachal [146]. Po dwóch miesiącach służby poległ na polu walki w Ein Szemer 28 października 1948 roku. Początkowo odnotowany jako zaginiony w bitwie; po znalezieniu ciała pogrzebano go na cmentarzu wojskowym w Afla 9 sierpnia 1949 roku.

Niech pamięć jego będzie błogosławieństwem!

{dolna ramka}

Sierżant Motti Katz {zdjęcie}

Motti Katz urodził się jako syn Mosze i Cypory (Feli) Katz 3 grudnia 1944 roku/ 17 kislew 5705 w Tel Awiwie.

Uczył się w nowej szkole średniej i był członkiem młodzieżowego ruchu „Machanot Ha-Olim”. Po maturze wstąpił do Nachal [147] i do grupy „Reim” w Negew. Był sierżantem łączności w batalionie spadochronowym.

Padł w bitwie na granicy syryjskiej 28 aw 5724/ 6 sierpnia 1964 roku.

Pozostawił wiersze, po jego śmierci opublikowane w antologii „Im Bo Ha-Szemesz” („O zachodzie”). Przedmowę napisał Natan Alterman.

Niech pamięć jego będzie błogosławiona!


{766}


Sierżant Menachem Katz {zdjęcie}

Menachem był synem Cypory i Joawa Katzów. Urodził się 3 kwietnia 1938 roku w Tel Awiwie. Chodził do szkoły Tzafon i do średniej szkoły Szalwa. Był alumnem Ha-Szomer Hatzair, w grupie Jami. Dwukrotnie wziął udział w zawodach żeglarskich i dwa razy był mistrzem kraju.

Przeniósł się z Nachal do armii i służył jako spadochroniarz. W Wojnie Sześciodniowej służył w 11 Dywizji Pancernej.

Poległ w Blozie 4 dnia wojny Jom Kipur. Był ochotnikiem, spieszył na pomoc ciężarówce, która zjechała z drogi i znalazł się w zasięgu ognia 3 Armii Egipskiej.

Był żonaty, pozostawił trójkę dzieci.

Niech pamięć jego będzie błogosławieństwem!

{dolna ramka}

Major Jakub Sziloh (Szilek) {zdjęcie}

Jakub był synem Maurycego i Janiny Szilek. Urodził się w Kaliszu 15 listopada 1935 roku. Rodzina przeniosła się do Zgierza, gdy chłopiec miał 3 lata. Jako dziecko przeszedł przez okrucieństwa wojny. W wieku 13 lat odbył aliję z Młodą Aliją i wstąpił do kibucu Gan Szmul. Kontynuował naukę w szkole Szewach. W wieku 17 lat zaciągnął się do armii, do oddziału spadochroniarzy, gdzie służył jako nauczyciel i przewodnik. Brał udział w wielu bitwach, w tym w kampanii synajskiej. Kiedy został ranny w wypadku, przeniósł się do łączności.  Podczas Wojny Sześciodniowej zgłosił się do misji specjalnej w grupie 37. Był nawigatorem samolotu wojskowego. Czwartego dnia wojny – 28 ijar 5727/7 czerwca 1967 roku – dosięgła go kula wroga w bitwie pod Szechem (Nablus). Był wybornym żołnierzem i został pośmiertnie awansowany.

Pozostawił żonę i córkę.

Niech pamięć jego będzie błogosławieństwem!

« Previous Page Table of Contents Next Page »
  1. data hebrajska i angielska się nie zgadzają: grudzień 1923 odpowiada rokowi 5684. Return
  2. Gachal to dywizja dla niedawnych imigrantów. Return
  3. Nachal to premilitarny korpus kadetów. Return
  89*   tak w tekście angielskim. Być może chodzi tu o zawód – olejarz (przyp. tłumacza – Z.G.) Return
  90*   jeśli zmarł w Katyniu, to data 1898 odnosi się prawdopodobnie do jego urodzenia, nie śmierci (przyp. tłumacza – Z.G.) Return
  91*   tekst angielski podaje imię tej osoby jako „Saltza, córka Mosze Jakuba Szepsa”, dalej jednak odnosi się do niej jako „on” („he”) – najoczywiściej pomyłka. Z tekstu trudno wywnioskować, czy był to „pan doktor”, czy raczej „pani doktor” (przyp. tłumacza – Z.G.) Return


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zgierz, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 9 Jan 2006 by MGH