« Previous Page Table of Contents Next Page »{722}


Świeczka pamiątkowa

Rocie, córce błogosławionej pamięci reb Jakuba i Celiny Fiszerów, zmarłej w łódzkim getcie w roku 5702/1942,
Naszej ślicznej i niezapomnianej córeczce Celince, która zginęła z rąk niemieckich morderców w łódzkim getcie w roku 5702/1942.

Niech pamięć ich będzie błogosławiona, a dusze ich niech cieszą się Ogrodami Edenu.

Pamiątkę tę wystawił Zew Fiszer.


{723}


Świeczka pamiątkowa:

Mojemu wujowi i teściowi reb Jakubowi, synowi błogosławionej pamięci reb Zalmana Fiszera z Łodzi [142]
I jego najstarszemu synowi Szlomo (Salo) Fiszerowi,
Których pochłonął holocaust, niech Bóg pomści ich dusze.

Pamiątkę tę wystawił Zew Wolf Fiszer z Izraela.


{725}


Świeczka pamiątkowa rodzinie reb Zalmana Fiszera:

Reb Szlomo Zalmanowi Fiszerowi, synowi błogosławionej pamięci reb Zeewa znanego jako reb Wolf Tosziner, jednemu z najczcigodniejszych obywateli miasta Kutna. Był wspaniałomyślnym, wielkodusznym człowiekiem, kupcem materiałów drzewnych i właścicielem prowincji [143] w regionie Kutna. Pod koniec życia przeprowadził się do Warszawy i tam zmarł;

Jego żonie błogosławionej pamięci Cyporze z.d. Librach z Ozorkowa;

Ich synom:
Reb Lejb Fiszerowi i jego żonie błogosławionej pamięci Zisie Rajzel z.d. Kac z Kalisza,
Reb Mosze (Morycowi) Fiszerowi i jego żonie błogosławionej pamięci Minie z.d. Monic z Warszawy,
Reb Wolfowi (Wowcze) Fiszerowi i jego żonie błogosławionej pamięci Gucie z.d. Pinkus z Łodzi,
Reb Fajwiszowi Fiszerowi i jego żonie błogosławionej pamięci Gołdzie z.d. Robenlicht z Łodzi,
Reb Mordechajowi Fiszerowi i jego żonie błogosławionej pamięci Esterze z Ozorkowa,
Reb Szymonowi Fiszerowi i jego żonie błogosławionej pamięci Chanie z.d. Kopel ze Zgierza,
Reb Jakubowi Fiszerowi i jego żonie błogosławionej pamięci Celinie z.d. Wiślickiej z Łodzi;

Ich córkom:

Rywie żonie reb Avrahama Perla z Nowego Jorku,
Lei żonie reb Lejba Eizenrobicza z Piotrkowa,
Gelli żonie reb Judela Libracha z Łodzi,
Mani żonie reb Izaaka Bergera z Warszawy.

Niech dusze ich będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawiły wnuki:
Marila Mandelzon z.d. Fiszer z Izraela,
Zew Wolf Fiszer,
Jakub Fiszer z Izraela,
Tzasha Fisher Rosenblum z.d. Fisher z Kanady,

Mary Fishman z.d. Fisher z Kanady.


{724}


Świeczka pamiątkowa rodzinie reb Mosze Jakuba Kopela:

Reb Mosze Jakubowi synowi błogosławionej pamięci reb Elimelecha Kopela, uczonego w Torze i naukach świeckich, dumnego Żyda, jednego z najczcigodniejszych obywateli miasta Pabianic,
I jego żonie, błogosławionej pamięci Binie, córce reb Szimsona Poznańskiego;

Ich córkom:

Mindel i jej mężowi błogosławionej pamięci reb Elijahu Hirszbergowi ze Zduńskiej Woli,
Chanie i jej mężowi błogosławionej pamięci reb Szymonowi Fiszerowi ze Zgierza,
Szajndel i jej mężowi błogosławionej pamięci reb Szymonowi Srebrnikowi ze Zgierza,
Hindzie i jej mężowi błogosławionej pamięci reb Menachemowi (Maksowi) Prinz z Łodzi,
Malce i jej mężowi błogosławionej pamięci reb Baruchowi (Bronkowi) Walmanowi z Łodzi;

Ich synom:

Jehudzie Kopelowi i jego żonie błogosławionej pamięci Sali z.d. Dońskiej z Radomska
I Szymsonowi Kopelowi i jego błogosławionej pamięci żonie z Sosnowca.

Niech ich dusze będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawiły wnuki:

Zew Fiszer z Izraela,
Jakub Fiszer z Izraela
Tzasha Rosenblum-Fisher z Kanady,
Mary Fishman-Fisher z Kanady,
Jeszajahu Hirszberg z Holandii,
Mosze Jakub Srebrnik z Izraela,
Chawa Gomolińska Hirszberg z Polski,

Arie syn Menachema Prinza z Izraela.


{725}


Świeczka pamiątkowa:

Błogosławionej pamięci Jehudzie Lejb Waldmanowi, synowi błogosławionej pamięci Aszera Anszela i Liby z.d. Warszawskiej Waldmanów, ze znakomitej zgierskiej rodziny, zamordowanych przez nazistów 28 szwat 5703 / 3 lutego 1943 roku;

Naszym drogim i wspaniałym dzieciom:
Szymonowi, ur. 2 ijar 5795 / 5 maja 1934,
Alizie, ur. 21 siwan 5699 / 8 czerwca 1939
Pochłoniętym przez holocaust dnia 30 aw 5703 (1943).

Niech ich dusze będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawiła Tzasha Waldman-Rosenblum z.d. Fisher z Montrealu.


{726}


Wieczne światło rodzinie Dawidowiczów:

Błogosławionej pamięci reb Szmulowi Dawidowiczowi, znakomitemu obywatelowi miasta Zgierza,
I jego żonie błogosławionej pamięci Rywie Dawidowicz z.d. Poznaczowskiej
Pochłoniętym przez holocaust;

I ich dzieciom:

Błogosławionej pamięci Pinchasowi synowi reb Szmula i Rywy Dawidowiczów, zmarłego w obozie śmierci w Majdanku,
Błogosławionej pamięci Izaakowi, synowi reb Szmula i Rywy Dawidowiczów, zmarłego w obozie śmierci w Majdanku,
I jego żonie Geni Dawidowicz z.d. Zylberberg – zmarłej w Szoah.

Niech ich dusze będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawiła Mary Dawidowicz-Fishman z.d. Fisher z Montrealu.


{727}


Na wieczną pamiątkę moich drogich rodziców:

Błogosławionej pamięci reb Izaaka Fiszmana
I błogosławionej pamięci Frani Fiszman z.d. Kwat,

A także moich braci i sióstr: Tui Fiszman, Leona Fiszmana, Blumy Fiszman, Szlomka Fiszmana i Belli Fiszman (wszyscy urodzeni w Radomiu),
Którzy zginęli w Szoah z rąk niemieckich morderców.

Niech Bóg pomści ich krew!

Pamiątkę tę wystawił Morris Fishman z Montrealu – ten, który przeżył.


{728}


{górna ramka}

Na wieczną pamiątkę:

Mojego ojca Beniamina Feldona, syna Wolfa, zmarłego przed wojna,
Mojej matki Sary Feldon z.d. Kalisz, zmarłej w getcie w Borzęcinie,
Mojej siostry Rojzy Gitel z mężem Zalmanem Kosiaszem i dziesięciorgiem dzieci – zmarłych w getcie w Borzęcinie,
Mojej siostry Ryfki Rachel z mężem Aaronem Abramowiczem i dwojgiem dzieci – zmarłych w getcie,
Mojego brata Szmula Józefa Feldona z żoną Rozą z.d. Fuchs i pięciorgiem dzieci,
Mojego brata Izraela Izaaka Feldona z żoną Fajgą z.d. Zelanzi i dzieckiem – zmarłych w getcie łódzkim,
Mojego wuja Dawida Józefa Feldona z żoną Charną, zmarłych przed wojną,
Ich córki Rachel Lei z rodziną oraz ich syna Gecela z rodziną – wszyscy zmarli w getcie łódzkim.

Pamiątkę tę wystawił jedyny, który przeżył, syn i brat Fiszel Feldon z rodziną.

{dolna ramka}

Pamięci naszych zgierskich rodzin wymordowanych przez niemieckich morderców, niech imię ich będzie starte, na chwałę Boskiego Imienia w latach 1939-45:
Naszych rodziców:
Błogosławionej pamięci Nachuma i Pesy Feldmanów,
Błogosławionej pamięci Lejbela i Rody Jakubowiczów,
I naszej siostry Zajtel Jakubowicz.

Pamiątkę tę wystawiły dzieci:
Wolf Feldman z żoną z Nowego Jorku,
Feiga Rachel Jakubowicz-Feldman z Nowego Jorku,

Moshe i Mendel Jakubowicz z Glasgow, Szkocja


{729}


Świeczka jarcajtowa rodzinie błogosławionej pamięci Abrahama Przedworskiego:

Ojcu reb Abrahamowi, synowi Szymona Przedworskiego {górne zdjęcie po prawej}, zmarłemu w Łodzi 19 adar 5702/ 18 marca 1942,
Siostrze Chai Rachel i jej mężowi Izraelowi Lejbowi Baumowi {górne zdjęcie po lewej}, zmarłym w łódzkim getcie 25 ijar 5702 (1942),
Matce Chawie, córce Elijahu Szragi, zmarłej w łódzkim getcie w siwan 5702 (1942),
Siostrze Ryfce, jej mężowi Izaakowi Nejmanowi i ich trójce dzieci, zmarłym w Auschwitz w Paschę roku 5701 (1941),
Bratu Elijahu Szradze, jego żonie i dwojgu dzieciom, zmarłym w Łodzi 20 tammuz 1942,
Siostrze Jochewed, zmarłej 1 tiszri 5704 [144] (1943),
Siostrze Dworze {dolne zdjęcie po prawej}, zmarłej 20 kislew 5701 (1940),
Bratu Szymonowi {dolne zdjęcie pośrodku}, zmarłemu 5 szwat 5704 (1944),
Bratu Izaakowi {dolne zdjęcie po lewej}, zmarłemu 29 tewet 5702 (1942).

Pamiątkę tę wystawili Shomo David i Fishel Przedworski, Gittel Goldwasser i Esther Keila Russ z Nowego Jorku.


{730}


{ta ramka Izkor zajmuje ponad dwie strony}

Na wieczną pamiątkę.

Minęło już ponad trzydzieści lat, odkąd ustały hitlerowskie zbrodnie – a ja wciąż jeszcze mam przed oczami wszystkie te wyrafinowane metody zabijania, za pomocą których mordowano nasz naród. Jak wszyscy inni, tak i ja straciłem swoich bliskich, wymordowanych przez niemieckie bestie.

Mój drogi ojciec Szmul Frejndlich zmarł w Zgierzu w roku 1929. Moja ukochana matka Ejdel Frejndlich z.d. Grynfarb zamordowana została w łódzkim getcie w roku 1941. Mój najdroższy, ukochany brat Abraham Frejndlich został zamordowany w getcie w Łodzi w roku 1942. Moją drogą, kochaną siostrę Ryfkę Poznańską wraz z mężem Jechezkielem i dwojgiem dzieci zabito w roku 1942. Także moje najdroższe siostry Chełe, Masza i Hodes zostały zabite przez Niemców, podobnie jak moja droga żona Aida z.d. Jakubowicz i cudowne dzieci Estusza i Szmul, rodzice mojej żony, moi teściowie Icze i Ryfka Jakubowicz wraz z córkami Nataszą, Ester i Paulą. Podobnie moi drodzy wujowie: Szulem Hirsz Goldfarb z żoną i dwojgiem dzieci, Isser Działyński (?) z żoną z.d. Grynfarb i córką Chełe Eisen, a także jej mąż Lozer i ich dwoje dzieci; Harry Grinfarb, uczciwy Żyd, zmarł w Ameryce w roku 1973.

Moja droga i ukochana ciotka Rachel Rubin z.d. Grinfarb zmarła w Ameryce w roku 1971.
Moje szwagierki Ita Bracha Mindełe, Riwkałe i ich brat Efraim zostali zamordowani w łódzkim getcie.

Nie zapomnę moich bliskich i drogich krewnych, ofiar mordów hitlerowskich, do końca mojego życia.
Nigdy nie wolno nam wybaczyć mordercom naszego ludu.

Pamiątkę tę wystawił Józef Frejnlich z Hajfy, syn i brat, jedyny, który przeżył.


{732}


Na wieczną pamiątkę:

Naszego ojca reb Izraela Frugela, syna Mordechaja Lejba {górne zdjęcie po prawej} – zmarł w Izraelu siódmego dnia Paschy 5711 (1951),
Naszej matki Chany Sary Frugel z.d. Krymłowskiej (?) {górne zdjęcie po lewej} – zmarła w Izraelu 23 ijar 5713 (1953),
Naszych sióstr: Estery, jej męża Wolfa Siwicza (?)i ich syna, zmarłych w łódzkim getcie, oraz Malki Frugel;
Naszych braci: Betzalela Frugela, jego żony i ich dwojga dzieci, zmarłych w łódzkim getcie, oraz Mosze Frugela, jego żony i syna, zmarłych w Poznaniu.

Niech ich dusze będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawili: Arie Frugel z rodziną i Jeszajahu i Dwora Frugel z rodziną.


{733}


{górna ramka}

{zdjęcie: rodzina Frugel i Chana Sara Frugel przed aliją do Ziemi Izraela w roku 1936}

{dolna ramka}

Pamięci:

Naszego ojca Fajbisza Preszkera, syna Jehudy,
Naszej matki Rachel Preszker z.d. Żychelińskiej
Zmarłych w Szoah,
Oraz naszego brata Meira Preszkera zmarłego przed wojną w wieku 12 lat.

Pamiątkę tę wystawili: Szalom Preszker rodziną oraz Ester Preszker-Grussman z rodziną.


{734}


Na wieczną pamiątkę:

Naszego ojca Emanuela, syna Altera i Frumet Fridman, zmarłego przed wojną,
Naszej matki Rajzel Fridman, córki Biny i Dawida Waltmana,
Naszej siostry Malki Gittel (Mani) Fridman,
Obie zmarły w Szoah.

{zdjęcie po prawej: dziadek Dawid Waltman}
{zdjęcie po lewej: Malka Gittel Fridman}

Pamięci:

Naszego dziadka reb Dawida Waltmana, zmarłego w Szoah,
Naszej babki Biny Waltman, zmarłej w Zgierzu przed wojną,
Naszego wuja Abrahama Waltmana, jego żony Rachel z.d. Buczan i ich synów Binema i Lipmana,
Naszej ciotki Hindy, jej męża Hilela Czyżynskiego i ich trojga dzieci: Biny Lei, Abrahama Izraela i Estery Rachel,
Naszej ciotki Pessy, jej męża Zyskinda Mendelewicza i ich dzieci Biny i Mosze,
Naszej kuzynki Maszy córki Szlomo i Cypory Waltman.
Wszystkich pochłonął holocaust.

Pamięci:

Naszych dziadków Altera i Frimet z.d. Wadowskiej Fridmanów, zmarłych przed wojną,
Naszej ciotki Dwory Gittel, jej męża Jakuba Wadowskiego i ich czworga dzieci: Alty Chai, Beili Mindel, Mirełe i Mosze – zmarłych w Szoah,
Naszego wuja Noacha Waltmana, jego żony Frani z.d. Buczan i ich dzieci: Biny, Mosze i Leiba.

Niech ich dusze będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawili: Rachel Fridman-Rotkowski, Abraham Jakub i Mosze Fridman, dzieci Rajzel i Emanuela Fridmana.


{735}


Pamięci:

Mojego ojca Izaaka Freistadta zmarłego w białostockim getcie,
Mojej matki Gittel Freistadt z.d. Rubinstein, prawej kobiety, zawsze gotowej do pomocy każdemu, kto był w potrzebie, zmarłej przed wojną w roku 1935,
Mojego brata Dawida Freistadta zmarłego w białostockim getcie,
Moich sióstr Rywki i Rojzy Freistadt zmarłych w obozie wraz z tysiącem innych kobiet,
Mojego brata Melecha Freistadta,
Mani Freistadt z.d. Rafaelowicz, drugiej żony mojego ojca i ich małej córki Sarałe, którzy wyszli z getta w niewiadomym kierunku.

Niech ich dusze będą związane w węzełku życia.

Pamiątkę tę wystawił Perec Freistadt z rodziną.


{736}


{zdjęcie: stoją – Mordechaj, Rozka, Abraham, Hirsz, Mania. Siedzą – ojciec Szlomo, matka Sara, Szaja Cincinatus}

Pamięci naszych ukochanych:
Rodziców: reb Szlomo Cincinatusa, syna Aarona,
I Sary Cincinatus z.d. Widgdorowicz;
Sióstr: Miriam Mani Cincinatus
I Rachel Rozki Cincinatus;
Braci: Jeszai Szai Cincinatusa,
Cwi Hirsza Cincinatusa,
Abrahama Cincinatusa
I Mordechaja Cincinatusa.
Wszystkich pochłonął holocaust.
Aarona Cincinatusa, który zmarł w Izraelu w 1961 roku,
Jego żony Róży i córek Lei i Diny, zmarłych w Szoah w Wilnie.

Pamiątkę tę wystawili: Tola Efron-Cincinatus z rodziną

I Jakub Cincinatus z rodziną z Izraela.


{737}


Kilka słów o mojej rodzinie:

Mój ojciec, ostatni żydowski starszy cechu w Zgierzu, urodził się we wsi Wola Jankowa pod Radomskiem. Według moich obliczeń mógł osiąść w Zgierzu między rokiem 1890 a 1892. Matka pochodziła ze Zgierza, z rodziny Wigdorowiczów.

Nikogo z mojej rodziny nie było w mieście w dzień wypędzenia Żydów ze Zgierza. Ojciec został już wcześniej aresztowany przez nazistów i uwięziony w Radogoszczu. Moja matka i siostry Mania i Rozka były w Warszawie. Ja wraz z moimi trzema braćmi Jeszają, Abrahamem i Mordechajem byliśmy za Bugiem, po stronie radzieckiej. Jeszajahu został zabity w getcie wileńskim. Hirsz przystąpił do partyzantów i zginął w końcu 1943 roku.

Abraham i Mordechaj, a także moja siostra Tola i jej syn zdobyli aryjskie papiery. Przez pewien czas udało im się trzymać razem, w końcu jednak musieli się rozdzielić, gdyż tworzyli za dużą grupę. Tola i jej syn przeżyli i mieszkają dziś w Izraelu. Abraham i Mordechaj zostali zamordowani. Moi rodzice i siostry Rozka i Mania zginęli w warszawskim getcie.

Pamiątkę tę wystawił Jakub Cincinatus.


{738}


{górna ramka}

Świeczka pamiątkowa dla rodziny Zelgowów:

Mojego ojca Józefa Zelgowa,
Mojej matki Rajzel Zelgow z.d. Brzezińskiej – oboje zmarli przed wojną.
Mojej siostry Pauli Zelgow zmarłej w Samarkandzie, w Rosji,
Mojego brata Abrahama Zelgowa i jego dwojga dzieci, zamordowanych w getcie w Chełmnie,
Mojego brata Izaaka Zelgowa z żoną Bronią z.d. Turczyńską i ich dzieckiem, zamordowanych w Buczaczu,
Mojej siostry Chawy, jej męża Motka Epsztajna i ich dziecka, zmarłych podczas wojny,
Mojego brata Izraela Zelgowa, zmarłego w Izraelu 3 aw 5621/ 1961 roku.

Pamiątkę tę wystawili: Ester Zelgow-Traub i Mosze Zelgow Ben-Josef.

{dolna ramka}

Pamięci mojej drogiej żony
Chany Zelgow z.d. Zajdenwurm
I mojego jedynego syna Jossiego, lat 3,5
Zamordowanych w warszawskim getcie.

{zdjęcie Chany i Jossiego}

Pamiątkę tę wystawił Mosze Ben-Josef (Zelgow)


{739}


Wieczne światło pamięci mojej rodziny:

Naszego ojca Berla Zelnika, syna Abrahama Jakuba, jednego ze zgierskiej „starej gwardii” (zdjęcie po lewej),
Naszej matki Chai Gnendel Zelnik, córki Szlomo Eliezera Lemkowicza z Łodzi {zdjęcie po prawej} – oboje zginęli w Chełmnie,
Naszych braci:
Abrahama Jakuba Zelnika, jego żony Mani z.d. Finkelsztajn i ich córki, zmarłych w getcie w Głownie,
Lemela Zelnika z żoną Dorą, zamordowanych w obozie w Chełmnie,
Eliezera Zelnika, partyzanta, zabitego nad rzeką Odrą,
Naszej siostry Cypory i jej męża Chanana Lernera, zmarłych w getcie w Warszawie.

Niech pamięć ich będzie błogosławieństwem!

Pamiątkę tę wystawili: córka i siostra Cila Harpazi z.d. Zelnik z rodziną oraz syn i brat Nachum Zelnik z rodziną.


{740}


Na wieczną pamiątkę!

Mojego ojca reb Pinchasa Zelnika, syna Dawida, sekretarza społeczności żydowskiej Zgierza, zabitego w Siedlcach,
Mojej matki Chai Blimy Zelnik, córki reb Beniamina Szczarańskiego, urodzonej w Zgierzu, zmarłej w warszawskim getcie 13 stycznia 1943 roku (7 szwat),
Mojej siostry Gittel Hendel Zelnik, urodzonej w Zgierzu w roku 1926, zamordowanej w Siedlcach,
Mojej siostry Sary Lei Zelnik, urodzonej w Zgierzu w roku 1927 zamordowanej w getcie warszawskim,
Mojego brata Beniamina Zelnika, urodzonego w Zgierzu w roku 1929, zamordowanego w Siedlcach,
Mojego brata Noty Zelnika, urodzonego w Zgierzu w roku 1935, zamordowanego w getcie warszawskim.

Pamiątkę tę wystawiła Chava Tusk-Zelnik z Nowego Jorku.


{741}


Na wieczną pamiątkę:

Reb Eliezera, syna błogosławionej pamięci Jakuba
I jego żony Zisel Korczerj,
Zmarłych w podeszłym wieku przed II wojna światową.

Reb Eliezer był znanym w mieście chasydem i uczonym z wielkim żydowskim sercem. Dom ich był zawsze otwarty dla wszystkich potrzebujących. On sam pracował ciężko i uczciwie, aby wyżywić swoją dużą, pobłogosławioną licznym potomstwem rodzinę.

Niech ich dusze będą związane węzełkiem życia.

Pamiątkę tę wystawił Józef Korczerj z Paryża, ich jedyny pozostały przy życiu syn.


{742}


{Ta ramka zajmuje ponad dwie strony}

Błogosławionej pamięci reb Michał Kuperman

Michał, wnuk błogosławionej pamięci reb Jakuba Kupermana, pochodził z dynastii aleksandrowskiej i był w Zgierzu aleksandrowskim chasydem.

Był uczony w Torze, wykształcony i posiadał wszystkie cnoty, jakich mędrcy wymagają od całej osoby. Był uosobieniem prawości, uczciwości, miłości bliźniego i bojaźni bożej. Modlitwy jego były ciche i pochodziły z największych głębi jego duszy.

Ojciec jego, Mendel Kuperman, nie został nagrodzony aliją do Ziemi Izraela, ponieważ umarł nagle. Zdołał jednak przekazać swoje marzenie dzieciom, które odbyły aliyę jako pionierzy około 50 lat temu i zajęły się odbudową Kraju.

Reb Michał był aktywny w ruchu syjonistycznym jako członek zgierskiej organizacji Mizrachi. W domu jego zawsze panowała ciepła syjonistyczna atmosfera. W cieple tym wzrastała jego córka Adela, która jako dorosła osoba poszła w ślady ojca.

W czasie inwazji hitlerowskiej reb Michał niósł pomoc najbardziej cierpiącym i potrzebującym. Pomagał tym, którzy byli w kłopotach pieniężnych, nawet ryzykując życie. Wśród tych, którzy po holocauście przybyli do Ziemi Izraela, wielu opowiadało o jego działalności w tych krytycznych chwilach. Nie sprzeniewierzył się swoim ideałom nawet w tym najtrudniejszym momencie, kiedy ludność Zgierza została wypędzona do łódzkiego getta na Bałutach. Chociaż sam uciśniony i prześladowany, nigdy nie zaniedbał wyciągnięcia pomocnej ręki do potrzebującego. Ponieważ właściciel piekarni był jego krewnym, reb Michał miał możliwość dostarczania głodnym chleba.

Jego rodzina wraz z pozostałymi Żydami zgierskimi została w roku 1941 wypędzona
do getta, skąd wysłano ich do krematoriów. Wszelki ślad po nich zaginął.

Zamordowano wspaniałą rodzinę. Niech ich pamięć będzie błogosławiona na wieki.


« Previous Page Table of Contents Next Page »
  1. Zew Wolf Fiszer musiał poślubić swoją najbliższą kuzynkę. Return
  2. tłumacz angielski nie rozumie znaczenia tego słowa. Return
  3. Rosz Ha-Szana Return

This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zgierz, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 19 Sep 2004 by OR