„Księga Staszowa”
(Polska)

50°33' / 21°10'

Tłumaczenie z
„Sefer Staszów”

Pod redakcją: Elhanan Erlich

Wydany  w Tel  Avivie, 1962


 

Podziękowanie

Koordynator projektu

Jean-Pierre Stroweis

 

Zezwolenie wydane przez: Shimon Tuchman, z”l, Prezes, Irgun Staszów w Izraelu

Tłumaczenie z: „Sefer Staszów” („Księga Staszowa”), Redaktor: E. Erlich,
Tel Aviv, Byli Rezydenci Staszowa w Izraelu i w Diasporze, 1962 (hebrajski, jidisz, angielski, 690 strony)

Uwaga: oryginał książki można obejrzeć na stronie internetowej NewYork Public Library: Staszow


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.Staszów synagoga

תרגום לעברית

English translation

 

Spis treści

Tlumaczenie z hebrajskiego i jidysz na angielski: Jean-Pierre Stroweis i Ruth Rotenberg;
tłumaczenie z angielskiego na polski: Dobrochna Fire
(J = w języku jidysz; H = po hebrajsku; A = po angielsku; P = po polsku)

 

Zdjęcie: Synagoga w Staszowie   5
Spis Treści   7
Mapa miasta Staszowa Shoshana Shabbat (Fuchs) 13
 
Przedmowa
 
Ner Tamid: Wieczne światło (Słowa wstępne redaktora) (H, J & A) Elchanan Erlich 13, 16
Czego może dokonać siła woli (H, J, & A) Shlomo Heiman 20, 21
Dzieciństwo i młodość w Staszowie Yechezkel Kirszenbaum 21
 
Historia Żydow w Staszowie
 
Historia Staszowa i jego gminy żydowskiej (H & J) Dr. N.M. Gelber 25, 47
Staszów, siedziba „Chacham Cwi” (H) Meir Shimon Geshuri 36
Wędrowny kaznodzieja z Kozienic, autor
„Odpowiedzi na temat słomianych wdów” ze Staszowa (H)
Meir Shimon Geshuri 38
Gmina żydowska (H) Zvi Goldberg 41
Daty i wydarzenia (H) Elchanan Erlich 43
Staszów cnoty (J) Rabbi Dr. David Graubart 61
Daty i wydarzenia (J) Elchanan Erlich 63
Jak wyglądał Staszów w dziewiętnastym wieku (J) Herszel Pomerancblum 68
 
Finansowe Branże i Instytycje
 
Bank Spółdzielczy (H) Zvi Goldberg 71
„Social Action” w czasie Drugiej Wojny światowej (H) Zvi Goldberg 72
Obuwnictwo (J) Menahem Lifshitz 74
Związek żydowskich Rzemieślników (J) Meir Weber 78
Kupcy (Handlowcy) (J) Moshe Rotenberg 80
Zegarmistrze i złotnicy (J) Moshe Rotenberg 83
Kapelusznicy (J) Moshe Rotenberg 85
Dane statystyczne (J) Elchanan Erlich 87
Obwieszczenie bojkotu (J) Elchanan Erlich 89
 
Torah i Rabinat
 
Rabbi Mordechal'le Pardes (H) Meir Shimon Geshuri 93
W sadzie sprawiedliwych (H) Meir Shimon Geshuri 96
Rabbi Szemuel Po”M i Rabbi Jehuda Leib (H) Meir Shimon Geshuri 102
Rabbi Icak Dawid Szapira (H) Meir Shimon Geshuri 103
Rabbi Awrema'le z Parysowa (H) Meir Shimon Geshuri 104
Obrzędowi rzeźnicy w Staszowie (H) Meir Shimon Geshuri 109
Rabbi Graubart (Niech pamięć sprawiedliwych będzie błogosławiona) (J) N. Shemen 111
Rabbi Mosze Szealtiel Gert (J) Rabbi Dr. David Graubart 130
 
Organizacje i Instytucje Kulturalne
 
Organizacja syjonistyczna i jej branże (H) Elchanan Erlich 135
Haszomer Hacair [Młoda Gwardia] (H) Ya'akov Shiloni 153
Haszomer Hacair w latach trzydziestych (J) Meir Blusztajn 157
Nasza “Siedziba” (Komórka) - Poważana w Polsce (H) Frida Ajzenberg 160
Ruchy „Mizrachi” [Religijny Syjonizm] i „Torah veAvoda” [Tora i Praca] (H) M.S. Geshuri 162
Haszomer Hadati [Religijny Robotniczy Syjonizm] (H) Yosef Blusztajn 168
Organizacja “Agudat Izrael” [Anty-Syjonistyczna Ortodoksja] (H) Elchanan Erlich 169
„Bund” [Związek żydowskich Robotników] w Staszowie (H) Ya'akov Shiloni 175
Biblioteka „Pereca” (H) M. Wajnbaum-Fiszof 179
Organizacje charytatywne w Staszowie (H) Elchanan Erlich 181
Haszomer Hacair [Młoda Gwardia] (J) Chaim Bulwa 185
Haszomer Hacair [Młoda Gwardia] (J) Ruven Blank 193
Początki Mizrachi [Religijnego Syjonizmu]
i Ceirei Mizrachi [Młodzieży Religijnego Syjonizmu] (J)
Rabbi Benyomin Groybart 196
Organizacja Mizrachi [Religijnego Syjonizmu] w Staszowie (J) Yosef Blusztajn 198
Lewy Poalej Syjon [Robotniczy Syjonizm] (J) Khaye Solnik 204
Poalej Syjon [Robotniczy Ruch Syjonistyczny] w Staszowie (J) Ya'akov Buchman 207
Robotnicy Staszowa w niepodległej Polsce (J) Yeszayohu Lowczyk 211
Klub Sportowy „HaKoach” [Siła] (J) Yonatan Tochterman 213
Teatr amatorski i kółka dramatyczne (J) Mosze Rotenberg 216
 
Wspomnienia i Folklor
 
Dzieciństwo i młodość w Staszowie (H) Yechezkel Kirszenbaum 221
Z dni mojej młodości w Staszowie (H) Pinchas Szirman 230
Kampania wyborcza w Staszowie (H) Yitzhak Grinbojm 235
Ze Staszowa do Izraela (H) Ya'akov Shiloni 237
Dom mojego ojca (H) Bina Nusbojm 242
Dwudziestego Tamuza (Dzień Pamięci Hercla) (H) David Goldwasser 244
Tak wyglądał Staszów (J) Herszel Pomerancblum 245
Dzień pamięci Hercla w Staszowie (J) I. Sztajnbojm 260
Wspomnienia ( 1905-1923) (J) Nusyn Ajdelsberg 264
Krwawy Yom Kippur [Dzień pojednania] (J) Avraham Josel Rotenberg 271
Wspomnienia i obserwacje (J) Pinchas Goldhar 274
Lata naszego dzieciństwa (J) Moshe Rotenberg 286
Muzycy, kantorzy i melomani (J) Moshe Rotenberg 295
Szabat o zmroku (J) Moshe Rotenberg 299
Wspomnienia (J) Reuven Blank 300
Upamiętnienie naszego rodzinnego miasteczka (J i A) Shlomo Heiman 309
Było miasteczko Staszów (J) Yehial Wahnsztok 311
Pożucam cię, Staszów (J) Haja Solnik 314
Las golejowski (J) Yutzhak Kozuchowicz 316
Osoby i wydażenia (J) Michael Czapnik 318
Staszów, moje miasteczko (J) Haim Wagner 321
Inteligencja Staszowa (J) Reizel Bukszpan 322
Ukryte pudła (J) Szprinca Warger 325
Przesądy i popularne wyrażenia (J)   327
 
Osobistości i Specjalne Jednostki
 
Kantor Pinchas Szirman (H) Meir Shimon Geshuri 331
Kantor Abraham Icak Szirman (H) Meir Shimon Geshuri 336
Rabbi Benjamin Tochterman (H) Meir Shimon Geshuri 337
Rabbi Szymon (Szymale) Melamed (B-g zemść jego Krew) (H) Elchanan Erlich 338
Rabbi Cwi Goldbart (święć jego Pamięć) (H) Elchanan Erlich 340
Gercel Erlichman (H) Aaron R. 341
Dawid Sznaifer (H) Meir Blusztajn 343
Mosze Rawe”d (H) Cipora Sznifer 346
Wystawa Kirszenbojma w Paryżu (H) Israel G. 348
Zamożni, intelligentni i honorowi żydzi (J) Moshe Rotenberg 349
Chaim Berisz Rozenmuter (J) Reuven Blank 359
Rabbi Herszel Wolman (B-g zemść jego Krew) (J) Sara Zalcman 361
Rabbi Alter Buchwald (B-g zemść jego Krew) (J) Michael Zalcman 363
Herszel Lewowicz (J) Elchanan Eerlich 364
Kantor Motel Goldfarb (J) Pani Tilly Gewirtz 365
 
Szoa
 
Na drodze męki i zagłady (H & A) Elchanan Erlich 369
„Nawet szatan nie wymyślił zemsty za śmierć małego dziecka” (H) Chana Bursztajn 396
Jako zwieżęta w lesie (H & A) Gabriel Singer 398
Z „aryjskimi” papierami do Niemiec (H) Zahava Lebowicz 404
Upamiętnienie dla tych, którzy nie mają upamiętnienia (H) Elchanan Erlich 406
Pamiętnik z getta (J & A) Joseph Goldstein 417
Ostatnia walka (J & A) Menahem Lifshitz 449
Wspomnienia i fakty (J) Szmuel Szaniecki 458
Ku pamięci [Yizkor] polskiego miasteczka (J) David Ajdelsberg 472
Polski zdrajca (J) Ya'acov Buchman 475
Paschalna noc w Oświęcimiu (J) Sabina Ajdelsberg-Wiszlitcka 486
Pieśni (J) Yitzhak Kozuchowicz 489
Przeklinając (pieśń) (J) Haim Wagner 491
Zemsta! (pieśń) (J) Ya'acov Szternlicht 491
Przetrwanie w lesie (J) Meyer Bidlawsky 492
Ze Skarżyska przez „Amler” do głębi lasu (J) Natanael Erlich 494
Za dzisięć kilo cukru (J) Perl Goldflus 499
Takeśmy się tułali (J) Yehuda Felberg 502
Nasi polscy sąsiedzi (J) Avraham Zylbersztajn 506
Świeczka pamięci dla mojej zmarłej rodziny (J) Menahem Lifshitz 507
Wizja suchych kości (Ezechiel) (J)   512
Zagłada kongregacji (J & A) Elchanan Erlich 513
Kiedy gmina znika (J) Elchanan Erlich 519
Dział zdjęć i ogłoszeń ofiar (J)   526
Lista ofiar z Sefer Staszów (H)   612
Ku pamięci [Yizkor] (H)   622
 
W Okolicach Staszowa
 
Synowie i córki osieckich ofiar nazistowskich wrogów (H) Shlomo Groshauz 625
Zdjęcia miasteczka Osiek i lista zmarłych (H)   628
Połaniec Lista ofiar (H) Dovid Schnipper 633
Osiek - synowie i córki - ofiary nazistów (H)   642
Kurozwęki (J) Zaccaria Koszeniecki 644
Rytwiany (J) Mordechai Sosewicz 646
Szydłów (H) Yissachar Wicnik 648
 
Zrzeszenia Byłych Staszowian w Izraelu i Wokół Świata
 
Zrzeszenie byłych Staszowian w Izraelu (H) Tuvia Nissengarten 653
Ku pamięci Staszowian, którzy zmarli
w czasie Wojny o Niepodległość Izraela (H)
Tuvia Nissengarten 657
Społeczna i narodowa misja „Stowarzyszenia” [Society] (J) N. Shemen 661
Nasz Landsmanschaft w mieście Los Angeles (J) Ya'akov Beker 672
Staszów-Raków Landsmanschaft w Argentynie (J)   674
Nasza organizacja w São Paulo (J) Pinie Ajzenberg & Haim Wagner 677
Staszowianie wokół świata (J) Mordechai Sosewicz 681
Wydanie tej księgi (H & J) Yoel Fiszof 687
Błogosławieństwo dziękczynne (H) Elchanan Erlich 688


 Yizkor Book Project    JewishGen Home Page  


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
Emerita Yizkor Book Project Manager, Joyce Field
Contact person for this translation Jean-Pierre Stroweis
This web page created by Max Heffler

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 22 Oct 2018 by MGH

There have been visits to this page since the 26 Oct 2011