The Staszów Book
(Poland)

50°33' / 21°10'

תרגום מיידיש לעברית של
ספר סטאשוב

עורך ראשי: אלחנן ארליך ז”ל

הוצאה לאור: תל-אביב, 1962


 

רכז הפרוייקט

Jean-Pierre Stroweis

 

באישורו של שמעון טוכמן ז”ל, יו”ר ארגון יוצאי סטאשוב בישראל

This is a translation from: Sefer Staszów (The Staszów book), Editor: E. Erlich,
Tel Aviv, Former Residents of Staszów in Israel and in the Diaspora, 1962 (H,Y,E, 690 pages).

הערה: ניתן לדפדף בספר המקורי באתר אינטרנט של הספרייה הציבורית של ניו יורק Staszow


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.בית הכנסת בסטאשוב

English translation of book

Tłumaczenie na język polski

 


תורגם ע”י זאן פייר סטרווייס

עמוד מחבר כותרת המאמר - בעברית
5 צילום בית הכנסת של סטאשוב
7 תוכן העניינים
13 שושנה שבת (פוקס) מפת העיר סטאשוב
 
הקדמה
13 אלחנן ארליך נר תמיד (דברי העורך)
16 אלחנן ארליך נר תמיד (דברי העורך)
20 שלמה הימן כוחו של רצון
21 שלמה הימן כוחו של רצון
 
תולדות היהודים בסטאשוב
25 דר. נ. מ. גלבר לתולדות היהודים בסטאשוב
36 מאיר שמעון גשורי סטאשוב - מקום מגוריו של "החכם-צבי"
38 מאיר שמעון גשורי המגיד מקוזיניץ "ותשובת העגונה" מסטאשוב
41 צבי גולדברג הקהילה היהודית
43 אלחנן ארליך תאריכים ומאורעות
47 דר. נ. מ. גלבר תולדות סטאשוב והקהילה היהודית בה
61 הרב דר. דוד גרויברט סטאשעוו של מעלה
63 אלחנן ארליך תאריכים ומאורעות
68 הרערשל פומראנצבלום איך סטאשוב נראתה במאה ה-19
 
ענפים ומוסדות כלכליים
71 צבי גולדברג הבנק הקואופרטיבי
72 צבי גולדברג הפעולה הסוציאלית בימי מלחמת העולם השנייה
74 מנחם ליפשיץ מפעל הנעליים
78 מאיר וועבער ארגוני בעלי מלאכה יהודיים
80 משה ראטנבערג סוכני מכירות
83 משה ראטנבערג שענים וצורפים
85 משה ראטנבערג כובעים
87 אלחנן ארליך נתונים סטטיסטיים
89 אלחנן ארליך הצהרת חרם
 
תורני ורבני
93 מאיר שמעון גשורי ר' מורדכי'לה פרדס
96 מאיר שמעון גשורי בפרדס הצדיקים
102 מאיר שמעון גשורי ר' שמואל פו"מ ורבי יהודה ליב
103 מאיר שמעון גשורי הרב יצחק דוד שפירא
104 מאיר שמעון גשורי רבי אברהמ'לה מפוריסוב
109 מאיר שמעון גשורי השובי"ם בסטאשוב
111 נ. שמן הרב גרובארט זצ"ל
130 הרב דרץ דוד גרויבארט הרב ר' משה שאלתיאל גערט
 
הסתדרויות ומוסדות תרבות
135 אלחנן ארליך ההסתדרות הציונית ושלוחותיה
153 יעקב שילוני השומר הצעיר
157 מאיר בלושטין השומר הצעיר בשנות השלושים
160 פרידה איזנברג קננו - שם דבר בפולין
162 מ. ש. גשורי המזרחי ותנועת תורה-ועבודה
168 יוסף בלושטין השומר הדתי
169 אלחנן ארליך ההסתדרות אגודת ישראל
175 יעקב שילוני ה"בונד" בסטאשוב
179 מ. וינבום-פישוף ספריית "פרץ"
181 אלחנן ארליך מוסדות צדקה בסטאשוב
185 חיים בולווא השומר הצעיר
193 ראובן בלנק השומר הצעיר
196 הרב בנימין גרויבארט הקמת תנועות "המזרחי" ו "צעירי מזרחי"
198 יוסף בלושטין ארגון מזרחי בשטטל
204 חייה סאלניק "לינקע פועלי ציון"
207 יעקב בוכמאן פועלי ציון בסטאשוב
211 ישעיהו לאווטשיק עובדי סטאשוב בפולין העצמאי
213 יונתן טאכטערמאן מועדון הספורט "הכח"
216 משה ראטנבערג תיאטרון חובבים וחוגי דרמה
 
זכרונות והווי
221 יחזקאל קירשנבוים ילדות ונעורים בסטאשוב
230 פנחס שירמן מימי נעורי בסטאשוב
235 יצחק גרינבוים מסע הבחירות בסטאשוב
237 יעקב שילוני מסטאשוב לישראל
242 בינה נוסבוים בית אבא
244 דוד גולדווסר כ' תמוז
245 הערשל פאמעראנצבלום כך היה סטאשוב
260 י. שטיינבוים יום הזכרון ל-הרצל בסטאשוב
264 נתן איידלסבערג זכרונות
271 אברהם יאסל ראטנבערג יום כיפור העקוב מדם
274 פנחס גאלגהאר זכרונות והערות
286 משה ראטנבערג ימי הילדות שלנו
295 משה ראטנבערג מוזיקאים, חזנים ושוחרי מוזיקה
299 משה ראטנבערג שבת בין השמשות
300 ראובן בלנק זכרונות
309 שלמה הימן מצבת זכרון לעיירתנו
311 יייאל וויינשטאק היה שטטל ושמו סטאשוב
314 חייה סאלניק אני נוטש אתך, סטאשוב
316 יצחק קאזוכאוויטש יער גוליוב
318 מיכאל טשאפניק מוסדות וארועים
321 חיים וואגנער סטאשוב, השטטל שלי
323 רייזל בוקשפאן סטאשוב הרוחני
325 שפרינצע ווארגער הקופסאות הנטושות
327 אמנות פלא וביטויים עממיים
 
אישים וטיפוסים
331 מאיר שמעון גשורי החזן פנחס שירמן
336 מאיר שמעון גשורי החזן אברהם יצחק שירמן
337 מאיר שמעון גשורי ר' בנימין טוכטרמן
338 אלחנן ארליך ר' שמעון (שימל'ה) מלמד. הי"ד
340 אלחנן ארליך ר' צבי גולדברג ז"ל
341 אהרון ר. גצל ארליכמן
343 מאיר בלושטין דוד שניפר
346 ציפורה שניפר משה ראב"ד
348 ישראל ג. תערוכת קירשנבוים בפאריס
349 משה ראטנבערג בעלי-בתים, משכילים יהודיים
359 ראובן בלנק חיים בעריש ראזנמוטער
361 שרה זאלצמאן ר' הערשל וואלמאן הי"ד
363 מיכאל זאלצמאן ר' אלטער בוכוואלד הי"ד
364 אלחנן ארליך הערשל לעוואוויטש
365 מרס. טילי געווירץ חזן מאטל גאלדפארב
 
השואה
369 אלחנן ארליך בנתיב הייסורים והחדלון
396 חנה בורשטין (גרוסברג) "נקמת ילד קטן עוד לא ברא השטן"
398 גבריאל זינגר כחיות-יער
404 זהבה לבוביץ בניירות "אריים" לגרמניה
406 אלחנן ארליך ציון לאלה שלא זכו לציון
417 יוסף גולדשטיין יומן מהגטו
449 מנחם ליפשיץ הקרב האחרון
458 שמואל שאניעצקי זכרונות ו עובדות
472 דוד איידלסבערג יזכור לשטטל בפולין
475 יעקב בוכמאן הבוגד הפולני
486 סאבינע איידלסבערג-ווישליצקא ליל הסדר באושוויץ
489 יצחק קאזוכאוויטש שירים
491 חיים וואגנער קללות (שיר)
491 יעקב שטערנליכט נקמה! (ליד)
492 מאיר בידלאווסקי הישרדות ביער
494 נתנאל ארליך, גבעתיים מסקארזשיסקו, דרך ”עמלער“, אל תוך היער
499 פערל גאלדפלוס עבור עשר קילוגרמ סוקר
502 יהודה פלדברג כך התגלגלנו
506 אברהם זילבערשטין השכנים הפולניים
507 מנחם ליפשיץ נר נשמה לבני משפחתי שנספו
512 חזון העצמות היבשות
513 אלחנן ארליך בהישמד קהילה
519 אלחנן ארליך כאשר קהילה נעלמה
526 מדור תמונות ומודעות החללים
612 רשימת משפחות החללים
622 יזכור
 
הסביבה
625 שלמה גרוסהויז אהה, בני אושיק!
628 תמונות אושיק ורשימת משפחות
633 דוד שניפר עיירתי פלאנץ'
642 תמונות פלאנץ' ורשימת משפחות
644 זכריה קאזשעניצקי ז"ל קארעזוואנק
646 מרדכי סאשעוויטש ריטווין
648 יששכר ויצ'ניק שידלוב
 
אירגוני יוצאי סטאשוב בישראל ובתפוצות
653 טוביה ניסנגרטן אירגון יוצאי סטאשוב בישראל
657 טוביה ניסנגרטן לזכר בני-עיר שנפלו במלחמת השיחרור
661 נ. שמן המשימה הלאומית והחברתית של "סוסייטי"
672 יעקב בעקער ארגון יוצא סטאשוב בלוס אנג'לס
674 ארגון יוצא סטאשוב ורקוב בארגנטינה
677 פיניע אייזנבערג און חיים וואגנער ארגון יוצא סטאשוב בסאו פאולו
681 מרדכי סאשעוויטש יוצא סטאשוב בעולם
687 יואל פישוף להופעת הספר
687 יואל פישוף להופעת הספר
688 אלחנן ארליך ברכת שהחיינו
 
אנגלית
V אלחנן ארליך נר תמיד (דברי העורך)
VI שלמה הימן כוחו של רצון
VIII אלחנן ארליך בהישמד קהילה
XIII שלמה הימן מצבת זכרון לעיירתנו
XV גבריאל זינגר כחיות-יער
XXII מנחם ליפשיץ אירגון יוצאי סטאשוב בישראל
XXV יוסף גולדשטיין לזכר בני-עיר שנפלו במלחמת השיחרור
XXXVI אלחנן ארליך בנתיב הייסורים והחדלון


 Yizkor Book Project    JewishGen Home Page  


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
Emerita Yizkor Book Project Manager, Joyce Field
Contact person for this translation Jean-Pierre Stroweis
This web page created by Mike Kalt

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 31 Jan 2014 by LA

There have been visits to this page since the 13 Oct 2011