Księga Pamiątkowa Ryk

Zdjęcia z Księgi Pamiątkowej Ryk

Przypisy w nawiasach z gwiazką pochodzą od tłumacza

Z hebrajskiego i jidysz na czeski przełożył Daniel Polakovic
Z czeskiego przełożył Andrzej Ciesla

Strona
(page)
Podpis pod zdjęciem (photo caption)
8-9 Mapa Ryk według szkicu p.Mandelbauma. 1.Urząd Gminy i posterunek policji 2.Remiza strażacka 3.Areszt 4.Młyn 5.Granica getta
 13 Icchak Nachlieli
 14 W Lesie Męczenników w Jerozolimie z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Męczennikom z Ryk
 16 Ci z Ryk , którzy przeżyli na odsłonięciu tablicy pamiątkowej w Lesie Męczenników w Jerozolimie
 25 Rabin Jehuda Lejbusz ha-Hurvic
 27 Rabin i uczony Jehuda ha-Hurvic (Engel) błogosławionej pamięci, dajan (ławnik*) rycki, wnuk Zerachi ha-Lewi, autora Ha-Maor
 61 Ulica Wylot w Rykach
 75 Grupa młodych członków Gordonii.Stoją od lewej: Efraim Wyszkowicz, Israel Rubinsztajn, (mieszka w Izraelu) Mendel Tajtelbaum, Ichcak Springer.Siedzą od prawej: Mosze Apelker (mieszka w Izraelu), Szlomo Pobrożnik, i Mosze Zuckerkop (mieszka w Izraelu)
 76 Grupa młodych członków Gordonii z Ryk.Stoją od lewej do prawej: Efraim Wyszkowicz, Baruch Hermanowicz, Estera Derfner, Hinda Kirszbaum.Siedzą od prawej: Icchak Springer, Israel Rubinsztajn (mieszka w Izraelu), Szlomo Pobrożnik
 77 Młodzi z ryckiej Gordonii
 81 Po wielkim pożarze Ryk w 1925 roku. (fotografował Alter Kacyzne*)
 82 Akiwa Ajger
 91 Hana Borensztein-Goldmann
 92 Abraham Borensztein
101 M.Derfner
108 Zwykły dzień targowy.Lejbusz Gorke, czapnik, przed swoim straganem
111 Rodzina Jehiela Derfnera
113 Moi rodzice Gerszon i Chana Derfner
130 Uczniowie chederu. (przed synagogą*)
152 Icchak Towa Stanisławski
160 Grupa młodzieży , członków Zeirei Agudat Yisrael z Ryk.Stoją od prawej: Elijachu Wajsfisz, Szlomo Feinsilber, Nate Fajfer, Sz.Wajnberg
161 Miriam Stanisławska
162 Rodzina Malecha Lederhandlera
164 Rafael Ledermann
173 Karole Tajchman-Davidman
182 Arje Lejb Borensztein
187 Simcha Wajnberg
188 Rodzina Lejba Wajnberga.Stoją: Debora, Szlomo, Simcha.Siedzą: Miriam, Mosze i ojciec Lejb
192 Młodzi muzykanci z Ryk
205 Nachman Abramowitz
211 Bejt-ha -midrasz w Rykach (dom nauki przy synagodze*) sfotografowana w 1966 roku przez Jakoba Handsztoka podczas jego wizyty w Rykach
225 Szames Dan (Sługa, woźny*)
244 Bucele Bricman (jeden z ryckich dorożkarzy*)
260 Baruch Mair Eideles (Cwibeker)
265 Malach Zuckerkop
271 Rynek w Rykach w roku 1925 (fotografował Alter Kacyzne*)
292 Od prawej: Rafael Ledermann, jego matka Zosia i siostra Cipora
296 Od prawej: Cipora Anglister i Alte Lew
313 Rabin Icchak Openhajm
315 Stoją od prawej: Roza Openhajm i Sara Kuperman. Między siedzącymi: Gitla Turek, Riwka Kuperman, Rochcze Openhajm
319 Mosze Tajtelbaum
320 Bracia Tajtelbaum i Sara Tajchman
321 Wielka rodzina Rabina Izraela Gerszona Rospora
328 Moja mama Zosia Tajchman, siostry Rajzla i Fajgele oraz mój brat Abraham.Zdjęcie zrobione w ryckim gettcie
329 Od lewej: Chawa, Sara i Choncze-wszystkie zginęły. z prawej: Jakob Hersz Tajchman.Uciekł z obozu koncentracyjnego, mieszka w Ameryce
330 Od prawej: Rajzla Tajchman i Mania Schlimer.Obie zginęły.Na lewo Perla Tajchman mieszka w Izraelu
341 Bracha Ben-Josef (Borensztein)
342 Riwka i Abraham Icchak Mikowscy
346 Mosze Mikowski po prawej z Netaneaelem Tajchmanem i Nachumem Goldsztajnem
347 Grupa młodzieży.Stoją od prawej: Mosze Stern, Mirel Anfanger (mieszka w Izraelu) i Mordechaj Fuchsmann. Siedzą: Turek, NN, Choncze Mikowski
351 Kajla Tajchman-Goldmann
352 Stoją od prawej: Kajla Goldmann (mieszka w Argentynie), Icchak Becalel Borensztein i Sara Borensztein zginęli w obozie koncentracyjnym. Siedzą: Sorke Tajchman, Chana Rajzla Borensztein-obie zginęły i Sara Tajchman, mieszka w Los Angeles
353 Sorke Tajchman
354 Becalel Borensztein
355 Benjamin Goldmann przeżył warszawskie getto zginął w wypadku podczas podróży do Belgii
360 górne: Gitla Kuperman
360 dolne: Mosze Silberspurn, mąż Gitli Kuperman
361 Rodzina Joela Kupermana
363 Stoją od lewej: Gitla Kuperman, Mordechaj Fuchsmann, Sara Stern.Siedzą od lewej: Sorke Lerner, NN, Frandel Rottsztein, Ite Wolf
364 Reuven Rospor i Riwka Kuperman
365 Dzieci z Ryk
366 Reuven Lew
368 Riwka Gitlman znana jako "Czarna Riwka" z córką i wnuczkami
370 Szymon Puterman
371 prawe: Nasza matka Rachel Puterman
371 lewe: Samuel Puterman (Izrael) siostra Riwka Fureman i Riwka Lerner-obie zginęły
373 Moja matka Grinkorn
374 Jakob Mosze i Chaja Sara Tajchmanowie
375 Zaręczeni z rodziny Tajchmanów
376 Rodzina Tajchmanów
378 Syn Rabina Natana Fajfra
379 Po lewej córka Rabina Rachela Fajfer z siostrami Silberberg i Sosanną Borensztein
380 Luba Rzeźnik (Opozdower)
382 Mosze Sztamfater
384 Widok Ryk na zdjęciu Jakoba Handsztoka, 1968. (mylna data powinno być 1966*)
388 Josl Neuhaus
389 Gadalia Blankacz
390 Stoją od prawej: Littmann, Goldmann, Rzeznik, Goldmann Szlomo
Siedzą: Israel Borensztein, Chana Goldmann i Baruch Littmann
395 górne: Moja siostra Golda
395 dolne: Moja cała rodzina
396 NN, Stanisławski, NN
397 Grupa młodzieży. Stoją: Meir Opozdower, Jechiel Bukler.Siedzą: Mosze Lerner i Aron Szulman
399 Przed odjazdem Mosze Lernera i J.Stanisławskiego do Izraela.
Stoją od prawej: Chaim Opozdower, Meir Fajfer, Chaim Gerszon Apfelker, Isaschar Sztamfater,
Matel Wajsfisz, Chanok Afelker, Abracham Szulman, Meir Witzman i Pesach Rinder.
Siedzą: Simcha Wajnberg, Eli Wajsfisz, J.Stanisławski, Mosze Lerner, Chaim Goldberg i Jerachmiel Romer
400 Grupa członków Gordonii z nauczycielem Mordechajem Fuchsmannem
406 Rodzina Malacha i Malik Tenerów
408 Rachela Langewicz-Ledermann
411 Jakob Mandelbaum
418 Szaul Mleczkowicz
419 Jakob Handsztok
421 Grupa kobiet żydowskich podczas prac przymusowych w czasie okupacji nazistowskiej w Rykach
428 górne: Chaja Cwibeker
428 dolne: Golda Cwibeker
440 górne: Lichtensztein i Turbiner, zginęli w obozie w Dęblinie
440 dolne: Adela Szulman
441 Gerszon Tajchman z rodziną
443 W zakładzie krawieckim 1942. Szlomo Dawid Turbiner, Mordechaj Goldman, Szymon Gadel. Zdjęcie zrobione w gettcie.
444 W barakach Shellingera 1942. Siedzi Herszl Turbiner
445 prawe: Herszel-dziecko Tajtelbaumów, które z całą rodziną odwieźli hitlerowcy
445 lewe: Fajga (po prawej) i Cwija Goldsztajn, getto w Rykach 1942
446 Mordechaj Seifentreger
447 Rodzina Seifentregerów: Berel z żoną i dzieckiem
448 Motel Seifentreger (mieszka w Ameryce) z siostrą Malkele, która zginęła w obozie koncentracyjnym
450 Aszer Sztamfater
451 S.Z.Judenszneider
452 Szlomo Zalman Judenszneider z matką i czterema starszymi siostrami. (Błąd w orginale-powinno być 3 siostry*)
454 prawe: Siostry Trengel, Henia Boskiewicz i Rajzla Gender
454 lewe: Moszele Rospor
456 Siostra Bat-Szewy Rzeźnik-Perla Winograd (siedzi) z Malą Mikowski-Langiewicz
471 prawe: Siostry Perla i Golda Shlimer
471 lewe: Bluma Bleichman
477 Liczna rodzina Lejbla Szulmana zgromadzona przed jego domem
478 Chaim Ber Rubinsztajn
491 Zdjęcie z obozu śmierci Buchenwald
500 Estera Anglister Szternberg. (Nowy Jork)
502 Na rynku 1925. (Fotografował Alter Kacyzne*)
522 Israel Isser Goldmann poległ w boju jako żołnierz Armii Czerwonej
523 Szewa Fischtein. Toronto Kanada
525 Motel Fischtein
526 Motel Fischtein z kolegami nad stawem. Z prawej Szlomo Kojowski, Lejzer-Ber Turbiner, Becalel Borensztein, Natan Kurcgan, Natan Kojowski, Szlomo-Dawid Turbiner, Chaim Zalcberg, Ben-Cijon Rothalc, Mates
533 Motel Fischtein w mundurze polskiego oficera (pierwszy od prawej)z ówczesnym premierem Polski Władysławem Gomółką
komendantem Łodzi mjr.Serkiesowem, marszałkiem Polski Rolą Zymierskim i prezydentem Polski Bolesławem Bierutem
535 Motel odjeżdża do Izraela w 1948 roku
536 Motel Fischtein na wizycie u premiera Izraela Yitzchaka Ben-Tzvi
538 Riwka Tajchman-Gerecht
539 Balcze Tajchman
546 Jeden z ryckich Męczenników którego nikt nie może poznać, nikt nie zna jego nazwiska
551 Tutaj był kiedyś żydowski cmentarz- dzisiaj ugór.Wszystkie nagrobki zniszczono
552 Budynek mikwy (rytualna łaźnia*)
554 Ulica Kapitulna w słoneczne południe-pusta i wymarła.Wszystkie zdjęcia robione Jakubem Handsztokiem podczas jego wizyty w Rykach w 1966 roku
555 Jeden ze Sprawiedliwych wśród Narodów Swiata-Tadek Stec w swoim zakładzie fryzjerskim
569 Stoją od prawej: Rafael Grinkorn, Malach Zuckerkop i Malach Derfner.
Siedzą: Sara Tajchman-Korn, Herszel Friedmann, Dawid Mleczkowicz, Meir Szalom Milgrum, Jechezkiel Asz i Herszel Teichmenn
571 Rada Ryckiego Landsmannszaftu w Kanadzie.
od prawej: Szymon Grajcer, Aszer Minski, Rafael Kojowski, Gienia Gutwajder-Beckerman im inni
572 Rada Ryckiego Landsmannszaftu w Izraelu:
od prawej: J.Stanisławski, J.Borensztein, J.Mandelbaum, S.Wajnberg, J.Handsztok i N.Nachlieli
573 Pamięci Męczenników z Zydowskiej Gminy Ryki i ich okolic, Keren Kajemet LeIsrael (Zydowski Fundusz Narodowy)
576 Las Męczenników W Jerozolimie (Yaar Kedoshim)
577 Zydzi z Ryk na uroczystym spotkaniu w Izraelu
579 górne: Icchak Ajger
579 dolne: Gitla-Lew Lustingman
580 Młodzi członkowie Gordonii
581 Spotkanie w Izraelu w 1968 roku, pamięci Męczenników z Ryk
od prawej: Gedaliahu Bronks, Icchak Nachlieli, Simcha Wajnberg i goście Kadisz Luz i Abraham Wolfsohn
582 Spotkanie w Izraelu w 1968 roku pamięci Męczenników z Ryk
583 Spotkanie byłych mieszkańców Ryk w Izraelu
584 Swiatło dla Męczenników (drzeworyt Borensztajna)
600 górne lewe: Rochcze Gutwajder
600 górne prawe: Szlomo Pobrożnik
600 środkowe lewe: Heniek Gutwajder
600 środkowe prawe: Rodziny Jechoszuy Springera
600 dolne prawe: Toba i Baruch Goldmanowie
600 dolne lewe: Abraham Trumer
601 górne prawe: Josef Gutwajder
601 górne lewe: Abraham Nachteiler
601 środkowe lewe: Samuel Gutwajder prezes ryckiej gminy żydowskiej
601 dolne prawe: Josef Gutwajder i Abraham Winograd
601 dolne lewe: Rut Gutwajder
602 górne prawe: Malka-Perla i Sarka Tajchman
602 górne lewe: Awigdor Rozencwajg i jego żona Etal
602 dolne prawe: Szymon Cwibeker i Chana Springer
602 dolne lewe: Natan ben-Jechiel Tajchman
603 górne prawe: Rodzina Friedmanów (Szymon Weczias)
603 górne lewe: Izrael Tajchman
603 dolne prawe: Rodzina Awigdora Rozencwajga. Przeżyła tylko córka Toba
603 dolne lewe: Chanele Ekhajzer i mąż Dawid.W środku córka Mania która przeżyła i mieszka w Izraelu. (Chanele Ekhajzer była akuszerką*)
604 górne prawe: Roze Flechser
604 górne lewe: Rodzina Flechserów
604 dolne prawe: Josef Uczeń
604 dolne lewe: Josef Szajngart
605 górne prawe: Jakob Mleczkowicz
605 górne lewe: Małżeństwo Mleczkowiczowie.Oboje zmarli w Kanadzie
605 dolne prawe: Mosze Zuckerlmacher
605 dolne lewe: Siostry Rosenmanówny
606 górne prawe: Krawiec Szymon Gadeles z pomocnikami
606 górne lewe: Jakob Apelker
606 dolne prawe: Chazan (kantor) Szlomo Sztamfater z rodziną
606 dolne lewe: Zalcberg z kolegą
607 górne prawe: Eliezer Bauman
607 górne lewe: Miriam Stanisławska, Mania Firanka i Rochcze Trengel
607 dolne prawe: Chana Teperman
607 dolne lewe: Ruchama Lew (córka Gitla mieszka w Bostonie w USA)
608 Siostry Mikowskie
609 Natan Tajchman (mieszka w Izraelu) jego żona Sarl-Branka (nee Bronkesz) i Abraham Eksterman (mieszka w Brazylii)

Księga Pamiątkowa Ryk


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Ryki, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 30 Sep 2009 by LA