Księga Pamiątkowa Ryk

Na wieczną pamiątkę córkom
i synom z ludu Israel
Męczennikom z gminy Ryki

Z hebrajskiego i jidysz na czeski przełożył Daniel Polakovic
Z czeskiego przełożył Andrzej Ciesla  Alef
Nazwisko (Last name) Imię (First name) Uwagi (Remarks)
Abramowitz Chana  
Abramowitz Mirjam  
Abramowitz Jechezkiel  
Abramowitz Riwka  
Abramowitz Jakob jej mąż
Abramowitz Rachela  
Abramowitz Abraham jej mąż
Abramowitz Jehoszua  
Abramowitz Lea  
Abramowitz Dawid  
Abramowitz Debora  
Openhajm Icchak  
Openhajm Hinda  
Openhajm Rosza  
Openhajm Lea  
Openhajm Izrael  
Openhajm Pinkas z rodziną
Openhajm Efraim z rodziną
Openhajm Chana  
Abramowitz Natan  
Abramowitz Rachela  
Abramowitz Chana  
Abramowitz Fajga  
Anglister Meir-Szalom jego żona Dina i sześcioro dzieci
Anglister Sane  
Anglister Sara jego żona
Anfanger   z rodziną
Eisner Lajbusz z rodziną
Ajger Lejb Chana Relis jego żona z rodziną
Ackermann Sara córka Fajgi Blum
Uczeń Fiszel z rodziną
Anglister Bajla  
Anglister Perec z dziećmi
  Bet return
Blaichman Mosze-Elimelech z rodziną
Brozdowicz Simcha z rodziną
Bronkesz Israel  
Bronkesz Nesia  
Bronkesz Serel  
Bronkesz Golda  
Blizinski Josef-Szymon  
Blizinski Sara jego żona
Blizinski Rachela ich córka
Blizinski Jerechamiel ich syn jego żona
Kon-Lejbel Herszel żona Chana i ich córki Szejndel, Brajndel and Chana
Kon-Lejbel Mosze-Elimelech Bajla jego żona, ich córki Chaja-Menucha i Chana, ich syn Szalom i Sara Perla Unteriud
Bricman Aron  
Bricman Chana  
Bricman Fajga  
Bricman Estera  
Bricman Perla  
Bricman Samuel  
Bricman Rafael  
Basakiewicz Bucze  
Basakiewicz Hadasa  
Basakiewicz Izrael z rodziną
Basakiewicz Riwka  
Basakiewicz Perla  
Basakiewicz Kopel  
Basakiewicz Samuel  
Basakiewicz Icchak  

[Page 588]

Bricman Bejnisz Ite z rodziną
Bauman Cyrel  
Bauman Fela  
Bauman Aron  
Bauman Eljezar  
Bauman Fajga i sześcioro dzieci
Borensztein Chana-Rajzla  
Borensztein Icchak  
Borensztein Sara z dziećmi
Borensztein Becalel  
  Gimmel return
Goldsztajn Mordechaj  
Goldsztajn Josef-Szymon  
Goldsztajn Estera  
Goldsztajn Nachum  
Goldsztajn Abracham  
Goldsztajn Kajla  
Goldsztajn Chana  
Goldman Abraham Icchak  
Goldman Lea  
Goldman Izrael Estera jego żona
Goldman Rajzla  
Goldman Pinkas jej mąż
Goldman Brajndel  
Goldman Benjamin  
Gitlmann Riwka  
Dudl (Badchan)   z rodziną
Gedanken Izrael-Jechiel z rodziną
Guber Ite  
Guber Meir  
Guber Chana  
Guber Estera  
Guber Zisze  
Guber Zew  
Guber Chawa  
Gutwajder Samuel  
Gutwajder Herszel  
Gutwajder Rut  
Gutwajder Mordechaj (Malte)  
Gutwajder Rachela  
Gutwajder Herszel  
Gutwajder Fajga  
Gutwajder Lejbel  
Gutwajder Josef  
Gutwaks Paltiel  
Gutwaks Rikel  
Gutwaks Awigdar  
Gutwaks Estera  
Gutwaks Riwka  
Gutwaks Ruchama  
Gutwaks Sara  
Gutwaks Trajga  
Gutwaks Lea  
Gutwaks Chana  
Gutwaks Lipe  
Gutwaks Szymon  
  Dalet return
Derfner Chaim jego żona
Derfner Mosze  
Derfner Herszke  
Derfner Estera  
Derfner Szaul  
  Hey return
Hochgelerenter Herszel-Cwi  
Hochgelerenter Frajda  
Hochgelerenter Menasze  
Hochgelerenter Josef  
Hochgelerenter Izrael  
Hochgelerenter Elke  
Handsztok Szabtai  
Handsztok Pesia  
Handsztok Bajla  
Handsztok Benjamin  
Handsztok Mosze  
Herszenberg Aron z rodziną
Holtzman Szymon  
Holtzman Brajndel jego żona
  Vav return
Wolman Isaschar  
Wolman Simcha  
Wolman Paja  
Winograd Malach  
Winograd Sara  
Winograd Abraham  
Winograd Jeszajahu  
Winograd Chana  
Winograd Rachela  
Winograd Fajga  
Wainblat Josef  
Wainblat Chana  
Wainblat Hersz  
Waintraub Chawa-Sara z rodziną
Wajnberg Mosze  
Wajnberg Szewa  
Wajnberg Sani  
Wajnberg Chaim  
Wajnberg Nachman  
Wajnberg Mendel  
Wajsfisz Mosze z rodziną

[Page 589]

Wadnsbrat Szaje  
Wadnsbrat Meir  
Wadnsbrat Josef  
Wadnsbrat Izrael  
Wadnsbrat Bune  
Weinstein Fajga i córka
Weinstein Libcze z dziećmi
Wajnberg Lejbel  
Wajnberg Mirjam z dziećmi
  Zayin return
Silberberg Icze-Meir z rodziną
Silberberg Jakob  
Silberberg Rose  
Silberberg Herszel  
Silberberg Mania  
Saltzberg Hercke z rodziną
Seifntreger Berel  
Seifntreger Henia  
Seifntreger Malka  
Seifntreger Rachela  
Seifntreger Cyrel  
Seifntreger Towa  
  Tet return
Tajchman Mosze  
Tajchman Ita  
Tajchman Natan  
Tajchman Perla  
Tajchman Herszel  
Tajchman Jankel  
Tajchman Meir-Szalom  
Tajchman Jadzia jego żona z dziećmi
Tajchman Gedalia  
Tajchman Ite z dziećmi
Tajchman Pinkas  
Tajchman Brajndel z dziećmi
Tajchman Jechiel  
Tajchman Estera-Chaja  
Tajchman Natan  
Tajchman Estera jego żona
Tajchman Rachela  
Tajchman Perla  
Tajchman Male  
Tajchman Meir  
Tajchman Bajla  
Tajchman Mosze-Chaim  
Tajchman Sara  
Tajchman Chawa  
Tajchman Frajde  
Tajchman Jechiel-Kalman  
Tajtelbaum Szamaj  
Tajtelbaum Eljezar  
Tajtelbaum Abraham  
Tajtelbaum Zalman  
Tajtelbaum Icchak  
Tajtelbaum Jirmijahu  
Tajtelbaum Josef  
Tajtelbaum Mosze  
Tajtelbaum Fajwel  
Tajtelbaum Cyrel  
Trauleser Szachna  
Trauleser Rajzla  
Trauleser Samuel  
Trauleser Abraham  
Trauleser Mordechaj  
Turek Izrael-Hersz  
Turek Golda  
Turek Mosze  
Turek Baruch  
Turek Malka  
Turek Helenka  
Turek Gitla  
Turek Mordechaj-Menasze jej syn
Turek Chana-Cyrel jej córka
Tajchman Eliezer  
Tajchman Josef  
Tajchman Cwi  
Tajchman Ester  
Tajchman Izrael-Ber  
Tajchman Rajzla  
Tajchman Lejzer z rodziną
Tajchman Mordechaj  
Tajchman Bajla  
Tajchman Mosze  
Tajchman Matis  
Tajchman Icze  
Tajchman Herszel z dziećmi
Tajchman Sane  
Tajchman Teme z dziećmi
Tajchman Pinkas jego żona z dziećmi
Tochtermann Chaim  
Tochtermann Tojwa Szejdel z rodziną
Teperman Szlomo  
Teperman Kopel  
Teperman Male z dziećmi
Turek   z rodziną
  Yod return
Judensznaider Baruch-Natan  
Judensznaider Szlomo  
Judensznaider Belce  
Judensznaider Dawid  
Judensznaider Zlata  
Judensznaider Szlomo  
Judensznaider Natan  
Judensznaider Izrael  
Judensznaider Mosze  
Judensznaider Kune  
Judensznaider Chana  
Judensznaider Matel  
Judensznaider Herszel  
Judensznaider Rozke  
Judensznaider Dawid  
Judensznaider Ruchama jego żona

[Page 590]

  Lamed return
Lewinger Sara  
Lewinger Mosze  
Lewinsohn Jakob  
Lewinson Tojwa z rodziną
Lew Akiwa  
Lew Basia  
Lew Rafael  
Lew Meir  
Lew Abraham  
Lew Gitla-Lea  
Lew Chana  
Lew Mosze  
Lew Gerszon  
Lichtenstein Frendl z rodziną
Lederhendler Szlomo z dziećmi
Liebermann Dawid  
Liebermann Choncze z rodziną
  Mem return
Mandelbaum Bejnisz  
Mandelbaum Tehila  
Mandelbaum Eliezer  
Mandelbaum Bunim  
Mandelbaum Henia  
Minski Elke (Winograd) i córka Gitla
Minski Samuel  
Minski Debora  
Minski Lea i Szymon Erlechmann jej mąż
Minski Sara  
Minski Riwka  
Mikowski Aron  
Mikowski Bajla  
Mikowski Abraham  
Mikowski Lewi  
Mikowski Lejbisz  
Mikowski Etel  
Mikowski Zimel i troje dzieci
Mikowski Mordechaj  
Mliczkiewicz Hersz-Dawid z rodziną
Minski Josef z dziećmi
  Nun return
Nurnberg Mosze  
Nurnberg Fajga  
Nurnberg Elke, Ete  
Nurnberg Sara-Lea  
Nurnberg Malach  
Nurnberg Jeszaja  
Nachteiler Fajwel  
Nachteiler Malka  
Nachteiler Mosze  
Nachteiler Szymon  
Nachteiler Matis  
Nachteiler Herszel  
Nachteiler Basia  
Nay Mosze-Dawid  
Nay Mirela  
Nay Nechemja  
Neuhaus Josel  
Neuhaus Jankele  
Neuhaus Hersz  
  Samech return
Suchodolski Josef  
Suchodolski Zahawa  
Suchodolski Chawa  
Suchodolski Abraham  
Suchodolski Szlomo  
Suchodolski Izrael  
Suchodolski Icchak  
Suchodolski Lea-Rojze  
Suchodolski Efraim  
Suchodolski Mosze  
Spektor Josef  
Spektor Debora  
Spektor Jentl  
Spektor Mordechaj  
Spektor Jerachmiel  
Spektor Sara  
Spektor Mosze  
Spektor Jakob  
  Ayin return
Ekhajzer Dawid  
Ekhajzer Chanele jego żona
Eksterman Herszel z rodziną

[Page 591]

  Peh return
Fridman Szymon  
Fridman Rajzla  
Fridman Chana  
Fridman Sara  
Fridman Szlomo  
Fridman Rebeka  
Fridman Mosze  
Fridman Libcze  
Fridman Chana  
Fridman Moredechaj  
Fridman Sara-Riwka  
Fridman Lea  
Fridman Chana-Dina  
Fridman Libcze  
Fridman Basia z rodziną
Fridman Herszel  
Fridman Sara  
Fajngezicht Fajga  
Fajngezicht Mosze  
Fajngezicht Sara  
Fajngezicht Malka  
Fajngezicht Pesia  
Fajngezicht Nechama  
Fajngezicht Icchak  
Fordheim Izrael  
Fordheim Ewa  
Fischtein Lejbisz  
Fischtein Chaja-Ita  
Fischtein Lejzer  
Fischtein Sara-Bluma  
Fischtein Frojcze  
Fischtein Matel  
Fischtein Szejndel  
Fischtein Meir  
Putermann Mosze  
Putermann Rachela  
Putermann Riwka  
Firanko Izrael  
Firanko Ester-Chawa  
Firanko Jakob z rodziną
Firanko Mosze  
Firanko Pinkas z rodziną
Firanko Batja  
Fajfer Itel-Lejb  
Fajfer Ester-Etal  
Fajfer Rachela  
Fajfer Natan  
Fajfer Meir  
Fajfer Sara  
Feldstein Samuel-Eli  
Feldstein Estera-Chana z rodziną
  Tzadik return
Cwibeker Baruch -Meir  
Cwibeker Lea  
Cwibeker Mosze  
Cwibeker Szewa  
Cwibeker Szymon  
Cwibeker Golda  
Cwibeker Chaja-  
Cwibeker Banjamin  
Cwibeker Munisz  
Cwibeker Mosze  
Cwibeker Lejzer  
Cwibeker Aron  
Cwibeker Abraham  
Cwibeker Icchak  
Cwibeker Jakob  
Cwibeker Eidel  
  Kof return
Kurcgant Mosze  
Kurcgant Estera-Frajda  
Kurcgant Natan  
Kurcgant Bluma  
Kurcgant Sara  
Kurcgant Szymon  
Kuperman Joel  
Kuperman Szasze  
Kuperman Ejg z rodziną
Kuperman Hersz-Dawid i Riwkele
Kojowski Bejnisz  
Kojowski Sara z rodziną
Kuperman Simcha z rodziną
Kuperman Joel  
Kuperman Chaim  
Kuperman Sara  
Kuperman Akiwa  
Kuperman Samuel  
Kuperman Ruchama  
Konigsberg Jakob  
Konigsberg Zilpa  
Konigsberg Aron  
Konigsberg Lea  
Konigsberg Teme  
Konigsberg Szamaj z dziećmi
Konigsberg Chana-Malka z dziećmi
Konigsberg Berel  
Konigsberg Gitla  
Konigsberg Ben Dawid  
Kesselbrener Szymon  
Kesselbrener Samuel  
Kesselbrener Choncze  

[Page 592]

Kesselbrenner Chaim z rodziną
Kesselbrenner Lea  
Kesselbrenner Malka  
Kesselbrenner Sara  
Kesselbrenner Szlomo-Mordechaj  
Kesselbrenner Menasze-Josef  
Kesselbrenner Chana  
Kesselbrenner Izrael-Icchak  
Kesselbrenner Jakob  
Korngold Izrael-Jakob  
Korngold Riwka-Debora  
Korngold Mordechaj  
Korngold Jehuda-Dov  
Korngold Dawid  
Korngold Zerach  
Korngold Estera-Elka  
  Resh return
Rogatkiewicz Jechezkiel  
Rogatkiewicz Bracha-Libe jego żona
Rogatkiewicz Chana  
Rogatkiewicz Abraham  
Rogatkiewicz Rachela jego żona
Romer Mosze -Eljezar  
Romer Rajzla  
Romer Jerechamiel  
Romer Sara  
Romer Jankiel  
Romer Chaim  
Romer Szyfra  
Rubinsztajn Chaim-Ber  
Rubinsztajn Malka  
Rubinsztajn Sara  
Rubinsztajn Hadasa  
Rubinsztajn Bracha-Libe  
Rubinsztajn Herszel  
Rubinsztajn Zindel  
Rozenkiewicz Samuel z rodziną
Rozenkiewicz Rachela z rodziną
Rozenkiewicz Chaja z rodziną
Rozenkiewicz Itel-Bat-Chewa z rodziną
Rottsztein Szalom z rodziną
Rottsztein Abraham z rodziną
Rozpor Izrael-Gerszon z rodziną
  Shin return
Schemker Josef  
Schemker Perla  
Schemker Mosze  
Schemker Arje  
Schemker Riwka  
Schemker Cipora  
Sztamfater Izrael-Meir  
Sztamfater Ester ich córki: Chaja, Chana, Lea
Sztamfater Jechiel ich syn
Sztamfater Berel z rodziną
Sztamfater Abraham z rodziną
Sztamfater Chaim  
Sztamfater Jehudit  
Sztamfater Sara-Golda  
Sztamfater Simcha  
Sztamfater Lea-Dina  
Szeingros Golda z rodziną
Szulman Lejb  
Szulman Trana  
Szulman Abraham  
Szulman Eidel  
Szulman Bajla  
Szulman Lea  
Szulman Tube  
Szulman Zosia  
Szulman Pesia  
Szulman Szlomo-Jeseles chazan- (kantor w synagodze)

Księga Pamiątkowa Ryk


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Ryki, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 30 Sep 2009 by LA