« Previous Page Table of Contents Next Page »

Pages 589 - 595

Index of Names (Cont'd)

SurnamesGiven NamePage
Vav return
VABUNProfessor245
VANAMiss271
 
P. 590
 
WOHLHENDLERAdza216
WOHLHENDLERItshe65, 275
WOHLHENDLEREster199
WOHLHENDLERM.215
WOHLHENDLERReb Shlomoh198
WACZEWODABerl150
WOCHLTELAdela245
WALDFOGELAbraham168, 240, 241, 268, 269, 402, 207, 534, 537, 546, 548
WALDFOGELDov534, 546
WALDFOGELYosef567, 568
WALDFOGELYisroel235, 240
WALDFOGELMordechai159
WALDFOGELMordechai-Dovid227, 238, 242
WALDFOGELShimeon39, 168, 202, 206, 237, 459
 "Welwele the Water Carrier"132
WALTERWacek268
WALCZEK 348
WALINSKIEmanuel206
WALINSKILeah'tshe39, 69, 135, 173, 203
 Wolf the Rabbi60
WOLFYosef203
 Wolf the small one133
WOLKOWICZEmanuel207
WOLKOWICZZev210, 211. 212
WOLKOWICZYeheil-Meir459, 460, 479, 493
WOLKOWICZM.143, 175, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 229, 241, 246, 248, 254, 267
WAGDAG.302
WAKSReb Chaim-Eliezer60, 87
WAKSMANAbraham402
WAKSMANAbraham-Moishe34, 143, 174, 184, 186, 187, 196, 229, 231, 238, 252, 459, 476
WAKSMANDovid247
WAKSMANHela370, 371
WAKSMANYehuda290, 363, 366, 537, 548
WAKSMANYisroel366, 383
WAKSMANMichal119, 132, 184, 192, 218, 237, 239, 458
WAKSMANMendl119
WAKSMANthe Family458
WAKSMANShlomoh41, 206, 222, 531, 542
WAKSMANShlomoh-Gabriel174, 181, 185, 201, 202, 205, 206, 259, 531, 532, 533, 534, 542, 543, 545, 546
WAKSMANSh.L.180, 181, 300, 301, 362, 369, 371
WAKSMAN 167, 469
WARGON BEN-YITZHAK 404
WARGONReb Chaim37, 469
WARGONYecheil395, 401
WARGONMiriam482
WARGONReb Ruven38
WARGON 405
WARHAFTIKDr.40, 366, 367
WARSAWSKIA.193, 213, 214, 224
WARSAWSKIChaya218
WARSZACKIYecheil179, 185, 187, 478
WARSZACKISh.175, 187
WIDISLAWSKIGitl190, 221
WIDISLAWSKIDovid181, 190, 218, 221
WIDISLAWSKIY.216
WIDISLAWSKIYankl402
WIDISLAWSKIYakov190, 220, 221
WIDISLAWSKILeah181, 190, 210, 221
WIDISLAWSKIFishel180
WOITORKEWICZ 318
WILMAN 250
WURCLGitl220
WITROWSKIChaim499, 501, 505, 507
WITROWSKIY.507
WIGOCKIYakov375
WIGOCKIYosef268, 375
WIGOCKIEliash395
WIGOCKIPola300, 361
WIDRAWICZLeah212
WITALSKI 137
WITENBERGA.223
WITENBERGBerl31, 33
WITENBERGDina217, 300, 362, 370
WITENBERGHershl167, 192, 293, 296, 300, 354, 362
WITENBERGWelwel179, 413
WITENBERGChaim188, 189, 530, 543,
WITENBERGYakov34, 35, 39, 166, 173, 189, 194, 217, 261, 295, 300, 353, 362, 370
WITENBERGYissachar217, 298, 300, 356, 357, 362, 370
WITENBERGLeibl the Shamas (sexton/rabbi's assistant)63, 155, 160
WITENBERGthe Family460
WITENBERGManya370, 414
WITENBERGNatan413
WITENBERGS.218
WITENBERGMiss298, 300, 356, 362
WITENBERGTzvi219
WITENBERGKuba170
WITENBERGShmuel-Leib168, 231, 237, 238
WITENBERGShifra188, 190, 199, 212, 246, 266, 460, 530, 544
WILHELMAbraham167, 170, 366, 394, 436, 521
WILHELMIta323
WILHELMAlter523
WILHELMGitl300, 361
WILHELMZelig218, 317, 323, 364, 400
WILHELMLewek366
WILHELMManiek322
WILHELMthe family436
WILHELMFeiwel167
WILHELM 133
WILNBERGProfessor204, 260
WILNERArya345
WILSON 204
WINDMANYitzhak381
WINTERAbraham135, 201, 259
WINTERLeibl183, 247
WINTERMoishe137, 275
WINTERE.519
WINTERShlomoh201
WINERArbe40, 179, 259, 260, 261, 374
WINERAsher68, 239
WINERB.218
WINERBerek268, 269
WINERGobrish (Engineer)252, 262, 296, 354
WINERHela189
WINERHeniek218
WINERH.247, 253
WINERYakov268, 299, 300, 351, 359, 361
WINERM.499
WINERMadza262
WINERMax500
WINERN. 218
WINERF.201, 218, 268
WINERShmuel39, 164
WINERShlomoh201
WISAMEKStaszek373
WISOCKA 262
WIEWIURKAAbraham67
WIELUNSKIAnek268
WIELUNSKID.143, 167, 192, 194, 219, 221
WIELUNSKIKuba137
WIELUNSKIShimek201
WIERSZBICKIShlomoh295, 353
WIERNIK 383
WICENTOWSKIYisroel531, 546, 556, 557
WICENTOWSKITzvi37, 201
WICENTOWSKIRuchl556, 557
WAJNAPELDr.165, 194, 250
WAJNBAUMthe Family431
WAJNBERGReb Berish490
WAJNBERGTusya152, 186, 245, 253, 458, 459
WAJNBERGLudwig41, 152, 167, 173, 186, 239, 259, 260, 262, 270, 251, 275
WAJNBERG 218
WAJNTRAUBReb Ahron64
WAJNTRAUBReb Yeheil the Rabbi35, 51, 64, 228, 469, 471
WAJNTRAUBReb Yakov-Dovid35, 37, 38, 64, 120, 227, 240, 468, 469
WAJNTRAUBL. 179,259, 260, 261, 374
WAJNTRAUBMichal493
WAJNTRAUBReb Mordechai64, 374
WAJNTRAUBReb Noach the Rabbi64, 529, 531, 542, 556
WAJNTRAUBFrimet35, 120, 469
WAJNTRETERYitzhak143, 175, 182, 187, 188, 212, 524
WAJNTRETERYeshayahu187, 188
WAJNMANChana221
WAJNMANYitzhak520
WAJNMANYisroel519
WAJNMANLevi-Dov100, 519
WAJNMANMoishe220, 520
WAJNMANthe Family431
WAJNREICHMoishe216, 229, 295, 299, 300, 353, 359, 361
WAJNSZTOKShoshona265
WAJNSZTOK 114, 210, 482
WAJSHenek117, 235
WAJSReb Moishe93
WAJSFishel185, 196
WAJSand wife515, 517
WAJS 152
WAJSBERGAbraham272
WAJSBERGTuvya188
WAJSBERGYama209
WAJSBERGYakov374, 405
WAJSBERGYosef62
WAJSBERGYisroel482
WAJSLICYakov267
WAJSENBERG 519
WAJSKOP 501
WEITZMANDr. Chaim334
WAJCENBLATChana216
WLADOWSKIShlomoh185
 
P. 591
 
WLASZCZAWSKIG. 208
WLASZCZAWSKIGula482
WLASZCZAWSKIDwoyra173
WLASZCZAWSKIReb Yosef-Ber254, 263, 268, 410
WLASZCZAWSKILeibl170, 227, 482, 523
WLASZCZAWSKIMoishe582
WLASZCZAWSKITzina206
WELFFRAJDEmanual the Rabbi of Przedborz78, 80, 87, 490, 492
WELFFRAJDReb Yeshayahu the Rabbi489, 490, 491
WENGLONSKIGitl221
WENGLINSKIYakov183, 210, 220, 221
WENGLINSKILeizer521
WENGLINSKI (FEIERMAN)Malka444
WENZEL 253
WERTHAJMDoba216, 308
WERTHAJMSholom-Dovid198, 216
WRACLAWSKIYenta308
WRACLAWSKIMindl216
WRACLAWSKIFradl216, 308
 
SurnamesGiven NamePage
Zayin return
 Zaba and Dwoyra276, 280
ZOBERMANAbraham501
ZOBERMANH.194
ZOBERMANYosef170
ZOBERMANNoach69, 231
ZOBERMANFeiwel257
ZOBERMANShimeon159
ZAGONShachna40
ZYONCZKOWSKIR.247
ZYONCZKOWSKI 206
ZJONCDov228
ZIONCReb Dovid62, 235
ZALCMANChula338
ZALCMANYehuda184, 192, 196
ZALCMANYitzhak408
ZALCMANPola408
ZALCMANShimeon245, 325, 332, 338
ZALCMAN 401, 516
ZAMBEKA. 193
ZAMBEKHilel34, 179, 184, 200, 295, 353, 530, 533, 542
ZAMBEKChaya179
ZAMBEKSh.206
ZANDBAND 62, 400
ZANDBERGDovid-Shlomoh279
ZANDBERGDovid105
ZANDBERGChaim-Dovid187
ZANDBERGYehuda70, 283
ZANDBERGYosef210
ZANDBERGYehezkeil251
ZANDBERGEidl67, 143
ZANDBERGYakov197
ZANDBERGLeibish187, 205, 206, 258, 531, 542
ZANDBERGManya180
ZANDBERGMoishe201, 202, 205, 206, 284, 355, 531, 542, 545
ZANDBERGNechamya69, 105, 121, 164, 228, 236
ZANDBERGFishel183, 220, 221
ZANDBERGR.201
ZANDBERG 297, 372
ZASLOWSKIArya189
ZAKSAhron173, 530, 541
ZAKSYitzhak205, 283, 284
ZAKSLeibl247, 267
ZAKSManya257
ZAKSDr. Mieczislaw296, 297, 299, 310, 354, 355, 359, 404
ZAKSMrs.135
ZAKSRegina180, 245, 469
ZAKSReb Shlomoh the Hazan (Cantor)27, 28, 41, 50, 51, 63, 100, 106, 159, 173, 185, 205, 251, 260, 263, 267, 283, 284, 461, 469, 528, 539
ZARSKIYakov218
ZARSKILola192
ZUKINChaim the Advocat (lawyer)39, 174, 187, 257, 532, 543
ZILBERReb Abraham30
ZILBERBERGYafa199, 200
ZILBERBERGLeibl184, 437, 480
ZILBERBERGF.192, 219
ZILBERBERGSh.213
ZILBERMANM.501
ZILBERMANSara557
ZILBERSZACIcik105
ZILBERSZACGabriel131
ZILBERSZACHodl131
ZILBERSZACHenek105
ZILBERSZACHershl119, 514
ZILBERSZACZalman119, 168, 227, 240, 241
ZILBERSZACReb Yeshayahu 105
ZILBERSZACYisroel131
ZILBERSZACYosef131
ZILBERSZACLeibish105, 227
ZILBERSZACShmuel21, 46
ZILBERSZAC 164, 227, 229, 238, 300, 361, 383
ZILBERSZTAJNA.B.170
ZILBERSZTAJNAbraham414
ZILBERSZTAJNAvigdor58
ZILBERSZTAJNIta187, 207, 482
ZILBERSZTAJNA.208, 268, 269
ZILBERSZTAJNDovid-Tzvi the rabbi487
ZILBERSZTAJNHenech394, 395, 400, 405, 414, 414, 415
ZILBERSZTAJNChaya188, 192, 212
ZILBERSZTAJNYosef270
ZILBERSZTAJNY.27, 50
ZILBERSZTAJNYisroel58
ZILBERSZTAJNSendor367
ZILBERSZTAJNShmuel269
ZILBERSZTAJNSara216
ZINGERDovid-Yeheil108, 123, 125, 214, 216
ZINGERY.Ch.231
ZINGERYosef105
ZINGERMendl41
ZISKINDD.500
ZAJDMANAba402
ZAJDMANGocek375
ZAJDMANGershon405
ZAJDMANHersh-Leib230, 231, 295, 353, 404
ZAJDMANWolf21
ZAJDMANYamele412
ZAJDMANYakov210
ZAJDMANNatan402
ZAJDMANSolche520
ZAJDMANRasha67
ZAJDMANRuchl218
ZAJDMANRuszka405
ZAJDMANShmuel-Zainwel235
ZAJDMAN 212, 216, 223, 311
 Zainwel the Melamed (religious teacher)38
ZLATNIKHenek543
ZLATNIKYakov569
ZLATNIKReb Shmuel-Zainwel569
ZNAJMIROWSKILeon165, 195, 295, 317, 353, 400, 401
ZNAJMIROWSKIMrs.217
ZNAJMIROWSKIG.194
ZEIRATzvi570
ZEIRAShlomoh129, 570
ZELWERA.215
ZELWERReb Henok-Henek35, 60
ZELWERCh.214
ZELWERReb Yisroel the religious judge35, 60
ZELWERReb Shmuel35, 60
ZELWERthe Rabbi214, 215, 236, 241
ZELIGSONYosef189, 194, 217, 224
ZELIGSONReb Yakov-Yehoshua62, 228, 229, 235, 236
ZELIGFELDReb Boruch-Mordechai the Scribe115, 254
ZELIGFELDYosef-Mendl115, 116, 194, 254
ZELIMANZ.215, 216
ZELIMANYosef217
ZELIMANMrs.216
ZELIKOWICZIta188, 212
ZELIKOWICZU.241
ZELIKOWICZMeir and family437
ZELIKOWICZMoishe414
ZEMELBluma216
ZRUBAVELYakov136, 204, 205, 206
ZORACHShmuel42
JABOTINSKIZev186
JABSKIA.245
JOLANDZMrs.394
JARNOWIECKIAbraham227
JARNOWIECKI 194
JARSKILeah192, 219
JAREK 270
JUCHAWSKI 300, 362
JLUCHAWSKIA Pole269
JELANKAChava199
 
SurnamesGiven NamePage
Chet return
CHABAD 76
 Chava147
 Chava the Kleiner (small one)206
 Choze (a visionary) the Admor (master) of Lublin 59, 76, 77, 78, 79, 80, 88 95, 101
CHURGIN 569
 Chaya147
 Chaim Ben Eta the Rabbi78
 Chaim the Rabbi of Chszanow102
 Chaim the Rabbi of Wolbrom492
 Chaim-Yakov "Wasele" 237
 Chaim-Dovid the Melamed (religious teacher)264
 Chaim the Radziner529
 Chaim the Shoykhet (ritual slaughterer)55
 Chaimke the Rabbi of the Bonfire80
CHMIELNICKIReb Yakov-Yitzhak the Rabbi495
 Henoch the Rabbi of Aleksander77
 "Khesed Abraham" the Rabbi Reb Abraham Yissachar Hakohan the Admor (master) of Radomsk25. 32. 49, 56, 58, 62, 89, 92, 94, 100, 104, 113, 122, 131, 156, 178, 228, 264, 415, 471
  25. 32. 49, 56, 58, 62, 89, 92, 94, 100, 104, 113, 122, 131, 156, 178, 228, 264, 415, 471
 
P. 592
 
HASSONTamar563
 "Chafetz-Chaim" the Rabbi110
CHASZCOWSKIDovid175, 177, 184, 185, 189, 190, 194, 200, 210, 212, 213, 218, 253, 301, 314, 460, 461, 493
CHASZCOWSKIMiriam290, 301, 306, 307, 308, 406
CHATUMIChana531
CHATUMIM.205
 
SurnamesGiven NamePage
Tet return
T.Shlomoh280
TOBIASZBronya216
TOBIASZYitzhak531, 542
TOBIASZ-SZTEJNRuchl247
TABENKINYitzhak384, 386
 Tadek224
 Tauba the "Rattler'265
 Moshke's Taubele132
TANSKIEleizer70, 133, 209
TACAMoishe189
TAKORSZMoishele300, 361
TARTAKOWERDr.477
TARLADr.189, 210
TARNOWSKI 49
 Tuvya the Gabai (Sexton)84, 105, 113
TUCHMAJERthe Girls185
TUCHMAJERHershl196
TUCHMAJERMoishe217
TUCHMAJER 411
TUNDAWSKIMoishe571
TURINAdam286
TURNHAJMReb Moishe88
TURNERB.247
TWERSKIYoel93
TWERSKIN.276
TIBERGAbraham-Yakov227, 274, 519
TIBERGReb Bunim487
TIBERGWolf & Tzurl517, 520
TIBERGZasha216
TIBERGZisman39, 66, 173, 200
TIBERGYisroel37, 121, 196
TIBERGReb Moishe the Amdur (Master)487
TIBERGMoishe517, 531, 542
TIGERthe Girls185
TIGERBela245, 266
TIGERChaim431
TIGERYehuda-Hersh122, 191, 216, 226, 231, 239, 241, 293, 295, 299, 350, 359
TIGERYeheil202, 206, 207, 208, 476, 482
TIGERYosef122
TIGERYitzhak295, 353, 431
TIGERM.224
TIGERMiriam217
TIGERN.181
TIGERSara180
TYLItche228, 272, 373
TYLReb Meir31, 228
TYLSam499
TINDL-TAUSUNGDr.260
TAJCHNERAbraham220, 221
TAJCHNERTadek404
TAJCHNERLeibish496
TAJCHNERKuba404
TAJCHNERSh.190, 220, 221
TAJCHNERShlomoh405
TAJCHNER 299, 359
TANAI-KOSZICKI 281
TELMANDora374, 375
TELMANYakov52
TELMANLeah175, 177, 178, 190, 200, 201, 533, 534
TEMERDovid413
 Temerl41, 203, 204
TENENBOIMDwoyra132
TENENBOIMZala523
TENENBOIMZindl132
TENENBOIMLeah216
TENENBOIM 212, 132
TENENBOIMYelin253, 314, 215
TENCERReb Leizer27, 30, 40, 50, 67, 111, 155, 461, 466
TEPERMAN 401
TKASZ 221
TRONReb Yeheil120, 174, 216, 531, 542, 559
TROTSKY 205
TRUSKOLAWSKIAba167
TRUSKOLAWSKIBelche167, 257
TRUSKOLAWSKIMoishe366
TRUSKOLAWSKI 194
TRAJMANand Family437
TREMBACKI 383
CZISZEKEfriom213
CZERWIN 516
 
SurnamesGiven NamePage
Yod return
JACOBSONthe Rabbi212
YARBLUMMeir206
YASZCZUMBSKI 34
 Eidl the Melamed (Religious teacher)264
 Yoel Hersh31, 47
YUDNHERCEidl 203
YUDKEWICZAbraham-Yitzhak438
YUDKEWICZG.516
YUDKEWICZHilel185, 196
YUDKEWICZHershl170, 531
YUDKEWICZYakov184, 530, 544
YUDKEWICZYeshayahu559
YUDKEWICZMrs.265
YUDKEWICZTzipora408
YUDKEWICZReb Shlomoh249
YUDKEWICZ 438
YUDKINMoishe133
YUSTMANBela300, 361
YUSTMANDovid300, 361
YUSTMANReb Mendl300, 361, 402
YUSTMANFamily438
YUSTMANReb Pinchas-Menachem115
 Yosl Mashka's67, 68, 70
 Yosl'a Levi141
 Yosef-Ber the Melamed (religious teacher)37, 38, 39
 Yosef HaLevi the Hasid, the Rabbi of Biala Cerkow77
 Yosef-Boruch the Rabbi of Neistat87, 97
 Yosef Tzadek (Righteous man)131
YURBORSKIShimeon66, 292, 349
YURBORSKI 257, 529, 542
YURISDr.41, 181, 182, 206, 213
YURKEWICZReb Yitzhak-Mendl39
YOSZKEWICZLewek42
 Yehezkeil the Rabbi of Yablonge102
 Yehezkeil the Rabbi of Kuzmir80, 97, 98, 126
 Yehezkeil Zainwel31
 Yeheil191
YMINIBenyamin174, 184, 185, 392
YMINIB.464, 467, 558
YMINIthe Family558
YELINMrs.314
 Yentl147
 Yentl the Lame one68
 Yekl "Chanukah-Candles"70
 Yakov-Yosef the Melamed (religious teacher)69, 265
 Yekl -"Ragic"236
 Yekl the Teamaker122
 Yekl'e250
 Yekl133
 Yakov "Tepel Farfel's"69
 Yakov the Rabbi of Lithuanian75
 Yakov-Dovid the Rabbi of Walbosz105
 Yakov-Yosef the Rabbi of Polna77
 Yakov-Yitzhak Admor (Master) of Przysucha527
 Yakov Gidzeler117
 Yakov Hakohan122
 Yakov of Podjaworek495, 496
 Yitzhak the Tinsmith167
 Yitzhak the Melamed (Religious teacher)308
 Yitzhak-Shaya37, 38
 Yitzhak-Mayer the Rabbi of Warka60, 63, 79, 87, 487
 Yitzhak the Rabbi of Przysucha75, 76, 79
 Yitzhak-Abraham the Rabbi of Pinczow76
 Yitzhak-Mordechai Hakohan the Rabbi93, 95, 97
 Yitzhak-Dovid the Rabbi of Szelkow93
 Yitzhak-Feiwel105
 Yitzhak Genendel's105
YSZURUNPesa438, 494
 Yeshayahu the Baker123
 Yeshayahu-Perec "the book binder"32
 Yeshayahu'le the Rabbi of Przedborz53, 79, 94, 229
 Yeshayahu'le the Rabbi of Konsk118
 Yisroel146
 Yisroel?Yitzhak Admor (Master)64
 Yisroel the Preacher the Rabbi of Kozieniec77
 Yisroel the Religious Judge178
 Yissachar-Dov the Rabbi of Walborsz88
 
SurnamesGiven NamePage
Kaf/Chaf return
CHADARuchl212
CHAMISZWUNA 251
CHANAUGICZ 212
 Chaskele the Rabbi of Kuzmir (Kazimierz Dolny)53
CHASKELEWICZ 374
CHASKELEWICZ 288
CHASKELEWICZ 165, 365
 Chatzkele "the Dandy"151
KOHENDovid476
KOHENDovid-Henek123
KOHENDoba216
KOHENYehezkeil393
KOHENYakov-Yosef39, 48, 163, 165
KOHENMoishe298, 356
KOHENMichal41
KOHENMisha192
KOHENM.A.192
KOHENReb Natan557
CHOJNOCKIYeshayahu250
CHOJNOCKIMoishe170
CHOPAK-SLOWIAKFela442
CHLAPSKIMoishe367
 
P. 593
 
 "Knesset Yehezkeil" the Rabbi Reb Yehezkeil the Admor of Radomsk37, 39, 57, 68, 92, 93, 100, 104, 113, 122, 131, 145, 149, 156, 228, 415, 469, 485
KNA'ANIAbraham189
CHENCZINSKIZlata404, 457
CHENCZINSKIYakov168, 169, 227, 240
CHENCZINSKIYitzhak457
CHENCZINSKI 369, 404
KATZAsher393, 394
KATZChana393
KATZYadzja218
KATZMeir366
KATZR.192
KATZENELSONBerl276
KATZENELSONYitzhak552
KATZENELSONRuchel276
 
SurnamesGiven NamePage
Lamed return
LANSZICKIA.175, 210, 212, 213
LAGLERSadie222
LAGERPhilip222, 503
LOFEREdward250, 293, 295, 350, 353
LAZAR 327, 332, 337, 344
LACHMANReb Mendel37, 110, 121, 169, 214, 238, 240, 241, 242, 297, 357, 459, 470, 471
LACHMANYitzhak175, 189, 191, 193, 194, 196, 210, 212, 213, 214, 221, 460, 532, 544
LACHMANReb Rachmeil470, 471
LACHMANReb Yisroel470
LACHMANShmuel175, 189, 191, 210, 212, 406, 560, 530, 533, 544, 545
LACHMAN 241, 400, 470
LANGNASDr. H.194
LANDAUAhron Eidl108, 125
LANDAUBerish119
LANDAUChaim402
LANDAUReb Yeheil the Rabbi30, 56, 58, 173, 528, 529, 537, 538, 539
LANDAUYoske31, 60
LANDAUYehoshua227
LANDAUYakov174, 375, 529, 542
LANDAUYenkl201
LANDAUYitzhak108, 125, 240
LANDAUYizroel-Ahron37
LANDAUMalka217
LANDAUReb Mendele61, 117, 123
LANDAUNaftli-Hertz the Rabbi489
LANDAURywka216, 316, 526, 528, 539
LANDAU 216, 316
LANDNERMrs.369, 434
LANDESChaya197
LASKERYizroel485, 486
LASKERMichal485
LOKERBerl219
LORYEB.245
LORYEYatka33, 52, 105, 110
LORYEMasha33, 105, 143
LORYEFeiwel187, 188, 189, 224
LORYERuth199, 216
LUBETKINTzviah387, 388
LUBELSKIAbraham30
LUBELSKIDr. 167, 309
LUBELSKIWolf the Hazan (cantor)21, 45
LUBRAK 194
LUDMIRReb Shimeon527, 531
LUDKEWICZAnje405
LEWIHershel and Zeinwel30
 Levi-Yitzhak the Rabbi of Berdichev83
LEWINSONAbraham276
LITKEWICZGuta and Chana375
LITKEWICZFamily439
LITKEWICZCipa216
LULULeibel250
LUSTIGEREster188
LUSTIGERZalman168
LUSTIGERChaim169, 227, 238, 241
LUSTIGERTzvi381
LUSZCZANOWSKIRywka188
LACHOWERDwora276
LIBERMANReb Abraham198
LIBERMANAdela197
LIBERMANHilel530, 533
LIBERMANH.215, 216, 482
LIBERMANYehuda143, 170. 175. 180.181, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 211, 212, 213, 214, 219, 221, 246, 247, 266, 440, 528, 530, 532, 534, 535, 542, 546, 548, 549
LIBERMANYosef220, 221
LIBERMANYakov181, 182, 189, 190, 191, 219, 220, 221, 476, 477, 479
LIBERMANMeir34
LIBERMANMordechai531
LIBERMANMoishe190, 221, 533
LIBERMANthe family440, 441
LIBERMANPinchus190, 221
LIBERMANRuwin167, 173, 184, 196, 252
LIBERMANRuchl181,219, 220, 221
LIBERMANShimeon179, 269
LITMANOWICZAbraham-Meir116
LITMANOWICZBeila115
LITMANOWICZPintshe178
LITMANOWICZPinchus58
LITMANOWICZShlomoh58, 116, 117
LITMANOWICZ 219, 398
LITMANOWICZYehezkeil116, 119
LITMANOWICZL.215
LITMANOWICZReb. Lipman30, 56, 57, 78, 89, 114. 115
LITMANOWICZReb Mendl30, 565, 114, 115, 117
LITMANAbraham209
LITMANYakov Yosef and Sam499
LITMAN 192
LICHTReb Dovid Leibish499
LICHTENSZTAJNA.391, 397
LICHTENSZTAJNMrs.391
LICHTENSZTAJNChaim ben Dovid402
LICHTENSZTAJNY.245
LICHTENSZTAJNFamily440
LILIENBLUM 252
LIMANLeibish Mendl189
 Lipa194
 Lipa Malamed (teacher)38, 264
LIPLPesach239
LIPSZICAbraham136, 174, 202, 260, 531, 532, 542
LIPSZICB.212
LIPSZICReb Boruch Yitzhak the rabbi528, 537
LIPSZICYocheved212
LIPSZICDovid207
LIPSZICReb Mendel39, 70, 273
LIPSZICShmuel374
LIPSZIC 250, 251, 544
 "Leibke Revolutionary"148, 150, 151
 "Leibele the Water Carrier"156
 "Leibele the Klezmer"155, 461
LEIBOWICZShlomoh-Boruch104
LEIBEK 306
LEIBEKH.28, 52, 153, 288, 482
 Leizerke Hasan [cantor]82, 97
LEIZEROWICZKeila325
LEDERMANAbraham235
LEDERMANRoyza392
LEHMANChaim198
LEHMANYosef114, 235, 236, 534, 546
LEHMANYakov374
LEHMANMoishe-Benyamin116, 120, 196, 198, 216, 224, 235
LEHMANPola374
LEWYitzhak41, 203
LEWINLeizer41, 181, 183, 203, 220
LEWARTOWSKI 200
LEWINSKI 41
LEWENTAL 30
LEWKOWICZA.237, 261, 262
LEWKOWICZAdolf129, 168
LEWKOWICZEster219
LEWKOWICZDovid503, 505, 506, 507, 509
LEWKOWICZDave222
LEWKOWICZDr. Hifek262
LEWKOWICZChanania39, 69, 71, 132, 257
LEWKOWICZMeir185
LEWKOWICZMarek250
LEWKOWICZMoishe27, 28, 30, 33, 34, 40, 41, 50, 63, 155, 173, 184, 200, 261, 461, 462, 466, 485, 503, 507
LEWKOWICZSadie257
LECHNERNote and the Rabbi489
LENIN 205
LENK 205
LENKOWICZ 393
LESING 260
 
SurnamesGiven NamePage
Mem return
 Meir-Ber38
 Meir-Dovid105
 Meir-Gabriel134
 "Crazy Meirl"105
MANDELAbraham219, 221
MANDELEliezer247, 532, 543
MANDELTuvya183, 189, 219, 220, 221
MANDELE 250
MENDELSZTAMProfesssor71
MANETA 375
MANETAManya305, 306, 307, 308
MANELAAdvocat (Lawyer)292, 295
MANELESRuchel210
MASYadsza353, 355, 381
MASLAJNSKITzvi-Hirsh500
MACKEWICZDr. Hifek393
MARAWICZ 218
MARGESZESDr. Sh.503
MARGOLEWSKIB.211
MARGOLEWSKIDovid185, 211, 533, 534, 545
MARGOLEWSKIYehuda39, 121
MARGOLEWSKIC.143
MARZONOWICZ 251
 
P. 594
 
MARTENFELDYissachar399
MARTENFELDMeir199
MARTENFELDMarya343
MARTENFELDMarek307
MARKOWICZAlek298, 356, 375
MARKOWICZAleksander405
MARKOWICZDovid213
MARKOWICZChaim294, 299, 314, 317, 351, 353, 359
MARKOWICZV.227
MARKOWICZYadsza394
MARKOWICZYakov194
MARKOWICZYakov Dentist297, 298, 310, 355, 356, 359
MARKOWICZYeshaiyahu394
MARKOWICZManya39, 242, 254
MARKOWICZMordechai38
MARKOWICZthe family441
MARKOWICZN.199
MAKOWICZNadya (WOLFOWICZ)441
MARKOWICZAkiva375
MARKOWICZEliash414
MARKOWICZ (Kuba)404
MARKUSProfessor Reb Ahron24, 48, 81, 84, 85, 88, 89, 98, 528, 534
MARZONGolda301
MARZONYakov301, 363
MARXKarl208
MASZINSKI 69
MOSZKOWICZAhron170, 221
MOSZKOWICZZlaty216
MOSZKOWICZYakov-Shmuel181, 189, 219, 221, 247, 541, 530, 544
MOSZKOWICZIta181
MOSZKOWICZL.170, 207
MOSZKOWICZL.M.183
MOSZKOWICZMordechai204, 208, 312, 482
MOSZKOWICZthe family441
MOSZKOWICZEtka188
MOSZKOWICZFishel269
MOSZKOWICZFranya407
MOSZKOWICZTz.194
  520
 M.H.391
KONIECPOLERM.H. - R. (Dovid)163
 Maheral of Prague76
MUSKATYeshaiyahu the Rabbi87
MUSKARD 515, 516, 519
MITELMANDr.30, 154, 238, 239, 252, 257, 270, 462, 502
MITELMANHenrik30
MITELMANKuba30, 262
 Michal the water-carrier34, 156, 184
 Michal Melamed37, 154, 227, 248, 265, 462
MICHELB.Y.276
 Michalek292, 349
MILYONERItshe170
MILYONERMoishe170, 349
MINDICZ 163
MINSKIAbraham27, 33, 50, 63, 173, 184
MINSKIAbrahamtshe232, 234, 254, 462, 463, 559
MINSKIH.218
MINSKIY.479
MINSKIYissachar199, 217, 224, 245, 290, 291, 346, 391, 397, 402, 405, 408
MINSKIM.194
MINSKINechemia295, 309, 311, 353, 402
MINSKI 218
MINCDovid, Yehuda and Sarah571
MINCChaim408
MINCYosef292, 293, 294, 295, 347, 349, 350, 351, 353
MINCYisroel292, 293, 294, 295, 347, 349, 350, 359
MINC 165
MINSZKEWICZ 400
 Mike159
MEIZELBerish165, 184, 185
MEIZLISZDob Berish the Rabbi24, 47
MEITLISItshe210
MEITLISChana216
MEITLISM.223, 268, 269
MEITLIS 165, 191
MEICHEROWSKIAbraham365
MLINARSKI 212
MLINKOWICZItshe523
MLINKOWICZMoishe395
 Malka the Midwife239
 Menachem the Rabbi of Amshinow (Mszczonow)94
 Menasha203
MEDWYEDEWFrimet69, 222
MEDWYEDEWShimeon70, 222, 258
MEDWYEDEW 385
MEJINSKI 209
MEDEMWladimir41, 136
MALECHYakov180
MENALEYakov220, 221
 Mendele the Rabbi56
 Mendele the Rabbi of Otwock58
 Mendele the Rabbi of Ger (Gora Kalwaria)58
 Mendele the Admor of Kock63, 78, 79, 80, 82, 114, 487
 Mendele the Admor of Strykow64
 Mendele the Head of the Yeshiva274
 Mendele the baker150
 "Mendele"337
MENDELSON 41
MENDELSONSenator216
MERMERINSKIYisroel130, 200
MERKINYosef of Iyzbice78
MERKINBetzaleil158
MERKINYisroel157, 519, 520
MERKIN-STAMLERFanny520
MERKIN-MORGENSZTERNCela and Ruchel520
MERKINMax Eric203
MERKIN 223
 Moishe Lelewer the Rabbi47, 53, 78, 79, 112, 495, 527, 537
 Moishe Lipa's31
 Moishe "Korech" [book binder]32
 Moishe the Rabbi56
 Moishe the Rabbi of Kutno75
 Moishe-Benyamin104
 Moishe-Wolf ("Kazhal")70, 411
 Moishe the Tinsmith167
 Moishe-Itche the Guard228, 229
 
SurnamesGiven NamePage
Nun return
NOWAKShlomoh523
NOMBERGEleizer65, 274
NOMBERGHersh-Dovid32, 64, 65, 115, 151, 152, 198, 252, 272, 273, 274, 275, 432, 503
NOMBERGYehezkeil65
NOMBERGMoishe39, 65, 274, 275
NAMENDovid211
NORDAUDr. Max178, 211
NARDMANLeibel37
NORMANSara196
NORMBERGand wife517
NASZELSKI 520
NOJMANDovid210
NOJMANNuta156
NOYSZTATMelech181, 380
 Nachum Hakohen the Rabbi53
NUNBERGEsther and Dovid558
NUNBERGDov572
NUNBERGYakov-Yenkele the sabateur532, 572
NUNBERGPerl216
NUNBERGFamily532
NIGERSh.273
NYUMANShmuel247
NILTUNShaya251
NISENBAUMSerka367
NIEMIEC 253
NITSITSKIDr. 309, 310
NIRDr. Nachum (Rafalkes)41, 206
NAJMANA.223
NAJMANY. M.151
NAJMANSh.143, 477, 479
NAJMANShlomoh170, 181, 182, 183
NAJMANShmuel180, 182, 183, 188, 191, 212, 214, 220
NAJMANSara220, 221, 447
NAJMARKBen-Shlomoh201
NAJMARKTosha320
NAJMARKYeheil-Dovid69, 70, 164
NAJMARKShlomoh184, 196, 229, 256
NAJKRONGuta, Chana and Chava442, 464, 520
NAJKRONChaim-Benyamin391, 397, 442, 463, 464
NAJKRONYosef55, 59, 69, 114, 119, 155, 163, 463
NAJKRONRuwen40, 168, 213, 218, 223, 235, 463
NAJKRON 217, 408
NAJSZTATMoishe499
NAJSZTETERReb Yakov-Dovid104
N.M. 274
NELER 295, 352
NESTNisen391, 392, 397
 Nusan-Dovid the Admor of Szidlowiec90, 97
 "Nusan the Redhead"70
 
SurnamesGiven NamePage
Samech return
SABAZeeiv100, 124
SABOTOWSKIHercke374
SABOTOWSKIZeeiv154, 268, 290, 372, 375, 534, 537, 545, 548
SABOTOWSKIChaim374
SABOTOWSKIM.180
SABOTOWSKIMordechai374
SOBOLAhron21,45
SOBOLDovid233, 237, 408
SOBOLNisen217, 257, 358
SOBOLF.194, 213, 239
SOBOLRena405
SOBOLShlomoh227, 268
SAWINSKI 317
 "Solche the Mesughene (crazy one)"72, 200
 
P. 595
 
SOLECKIRusza222
SAMBER 212
SANDOMIRSKIDudek250, 414, 415
SANDOMIRSKIMalcha209
SANDOMIRSKISara415
SANDOMIRSKI 186
SANDELYosef286
SASIL 148
SAFKOWERReb Yosef154, 236, 237
SAKProfessor181, 534, 546
SOKOLOWNachum33, 177, 178, 214, 276, 469
SOFERYakov and Ruchel530, 543, 559
SOFERReb Yekel33, 174, 185
SOFERReb Leib-Fishel33, 559
STON 516
STAROSTCKI 232
STOPNICKIA.Y.196
STOPNICKIRuchele369
STRAWINSKIEliezer56
STRAWINSKITuvya-Leizer31
STRAWINSKIY.185, 196
STRAWINSKIMiss374
STUDNICKIAbraham391, 397
STROZHINSKIMoishe131
SILIWERReb Yitzhak115, 117
SIMON 234
SINGALOWSKIDr. Ahron69, 71
SIRATAGershon469
SIRKINDr. Nachman173, 276, 337
SIRKISZReb Yual Dein (religious judge)24, 35, 47
SIRKEWICZHershel137
SEIDENBERGZlata447
SLAWIAKYitzhak167
SLAWIAKfamily442
SLAWAK 366, 375
SLAWIAKSala69, 258
SLAMNITSKIM.245
SLAMNITSKINuta345
SEGALChana190
SEGALOWICZZ.151
SEDLETSKIHarry222
SELKEWICZM.507
SENDELMANDr.499
SECEMSKI 213, 218, 503, 505, 506, 507
SECEMSKA-GIL 296, 297, 354, 355
SECEMSKIMarian301
SAFRAA.Sh.272
SKALKEReb Mordechai554
SKAMSKI 137
SKURNICKIYehezkeil181, 183, 214, 219, 220, 221, 224, 247, 266, 453
SKURKEYaekl155, 173
SKURKEMoishe461
SKLADKOWSKIDr.234, 235

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Radomsko, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Max Heffler

Copyright © 1999-2020 by JewishGen, Inc.
Updated 25 Feb 2005 by MGH