« Previous Page Table of Contents

List of Jewish population that probably resided in Jedwabne
prior to 1939 {cont.}


NAZWISKO IMIĘ ROK URODZENIA MIEJSCE URODZENIA RODZICE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ŹRÓDŁO UWAGI
Surname Given Name Year of Birth Town of Birth Parents Town of Residence Source Comments
  
KAC Return Chaim Icek 1892 Jedwabne Moszk i Leja Radzik Jedwabne 1911 OBR małżeństwo w 1911 w Radziłowie z Czaplicką Sorą Rywką
KAC Szmul Chaim 1894   Jankiel 1858 i Sora Szejtla 1865 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KAC Abram Sanko 1896   Jankiel 1858 i Sora Szejtla 1865 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KAC Sanko 03.01.1889   Owsiej 1860 i Chana 1866 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KAC Chaim Socher 1891   Owsiej 1860 i Chana 1866 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KAC Abram Lejba 1897   Owsiej 1860 i Chana 1866 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KAC Gerszko Mejer 1903   Owsiej 1860 i Chana 1866 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KAC Dawid 1905   Owsiej 1860 i Chana 1866 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KAMINOWICZ Moszek 05.07.1903 Jedwabne Chackiel i Rywka Jedwabne    
KAWIOR Nosen 19.08.1894   Abram Ick 1866 i Szima 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KAWIOR Chona 1891   Abram Ick 1866 i Szima 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KAWKIEWICZ Jankiel       Jedwabne 1939 PZUW żona Peltyńska Estera; dzieci Chaim 1901; Chaja Sora 1894
KIWAJKO Bendet       Jedwabne 1939 PZUW  
KOMISARCZUK Szolim 1894   Abram 1866 i Szejna 1863 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KONOPKA Chaim Lejb 1881 Jedwabne Eljasz Dawid zmarł przed 1902 i Etka zmarła przed 1902 Jedwabne OBŚ małżeństwo w 1902 w Śniadowie z Bursztyn Ryfką
KONOPKA Dwejra Fejga 06.02.1891 Jedwabne Mejer Gerszk 1864 i Bluma Bibersztejn 1868 Jedwabne    
KORNECKI Tubin       Jedwabne 1939 PZUW  
KOSSACKI Wolf Lejba 1894   Całka 1840 i Sora Leja 1857 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KOSSACKI Dawid 1897   Całka 1840 i Sora Leja 1857 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KOSSACKI Mejer Chaim 1888   Całka 1840 i Sora Leja 1857 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KOSACKI Dawid 1905 Jedwabne Chaim i Jetka Stawiska Jedwabne OBG małżeństwo w 1934 w Grajewie z Teperowicz Chają 1911
KOSACKI Icek Jankiel 12.04.1897   Dawid Zelman i Syma Płucka Jedwabne 1908 UPKdsPWsiostra Chaja Sora 1898
KOSACKA Szejna Leja 08.02.1888 Jedwabne Mendel i Gołda Małka Kamińska Jedwabne Akta metrykalne  
KOSACKI Rubin Moszke       Jedwabne 1939 PZUW  
KOWALSKA Chana Rochla 27.09.1904 Jedwabne Chemel i Sora Bejla Sapożnik Jedwabne Akta metrykalne  
KRAMARSKI Chaim Mendel 24.05.1887   Aron 1866 i Małka Leja 1866 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KRAWCZUK Lejba 1894   Moszk i Dwejra Rochla 1865 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWCZUK Ick 1886   Moszk i Dwejra Rochla 1865 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWCZUK Abram 1896   Moszk i Dwejra Rochla 1865 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWIECKA Fejga 1918   Esel Jedwabne SZŚD przebywała w dniach 09-16.06.1941 w Szpitalu w Łomży
KRAWIECKI Chona Rubin 13.11.1894   Lejba 1867 i Ena Liba 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWIECKI Ick 1897   Lejba 1867 i Ena Liba 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWIECKI Wolf 1903   Lejba 1867 i Ena Liba 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWIECKI Gerszk  1905   Lejba 1867 i Ena Liba 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWIECKI Fajba 30.03.1887   Szmul Dawid 1855 i Mirla 1854 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWIECKI Rubin  1876   Szmul Dawid 1855 i Mirla 1854 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWIECKI Boruch 18.01.1894   Szmul Dawid 1855 i Mirla 1854 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWIECKI Mendel 10.09.1894   Szmul Dawid 1855 i Mirla 1854 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
KRAWIECKI vel RUBINOWICZ Boruch Zelek 20.02.1889 Jedwabne Wolf Berek 1847 i Riwka Rochla Makowska 1853 Jedwabne 1910 UPKdsPW małżeństwo w 1909 w Radziłowie z Pieniążek Chawą Dwejrą
KRAWIECKI vel RUBINOWICZ Rubin 1881   Wolf Berek 1847 i Riwka Rochla Makowska 1853 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KRAWIECKI vel RUBINOWICZ Izrael Chaim 1886   Wolf Berek 1847 i Riwka Rochla Makowska 1853 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KRUK Estera 1914   Marchus JedwabneSZŚD przebywała w dniach 17-28.04.1941 w Szpitalu w Łomży; żonata
KRUK Juszk Mendel 07.10.1888   Zelman 1833 i Sosia Goldberg 1844 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KRUK Abram 1868   Zelman 1833 i Sosia Goldberg 1844 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KRUK Moszk Icek 1872   Zelman 1833 i Sosia Goldberg 1844 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KRYSZTAŁ Mejer 12.04.1887   Izrael Fajba Jedwabne 1908 UPKdsPW  
KRYSZTAŁOWICZ vel SZKLARKIEWICZ Cypa 1900 Jedwabne Eli i Chaja Marjem Mrozowicz Jedwabne 1930 Akta metrykalne  
KRZYWONOS Dawid Ber 1897 Jedwabne Iczk Herszk i Rejzla Żołądź Jedwabne 1920 Akta metrykalne  
KRZYWONOS Jenta Rywka 1903 Jedwabne Iczk Herszk i Rejzla Żołądź Jedwabne 1923 Akta metrykalne  
KRZYWONOS Orzeł       Jedwabne 1939 PZUW  
KUBRZAŃSKI Judka Lejba 07.08.1889   Owsiej i Mindla 1862 Jewdanbe 1910 UPKdsPW  
KUBRZAŃSKI Josif Gersz 1897   Owsiej i Mindla 1862 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KUBRZAŃSKI Abram Dawid 1905   Owsiej i Mindla 1862 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KUBRZAŃSKI Berek Wolf 1889   Zysko 1852 i Chawa Perła 1856 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KUBRZAŃSKI Abram Lejzor 1883   Zysko 1852 i Chawa Perła 1856 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KUBRZAŃSKI Lejba 1887   Zysko 1852 i Chawa Perła 1856 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KUBRZAŃSKI Jankiel 1892   Zysko 1852 i Chawa Perła 1856 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KUBRZAŃSKI Dawid 1895   Zysko 1852 i Chawa Perła 1856 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
KULAWSKI Juszk  27.11.1886   Eljasz  1849 Jewdabne 1908 UPKdsPW  
KULAWSKI Abram Lejba 1879   Eljasz 1849 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
KULAWSKI Szmul Chaim 1881   Eljasz 1849 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
KULAWSKI Szoel Berek 1883   Eljasz 1849 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
KURLENDER Josel Berek 1904 Jedwabne Jankiel i Etka Mindla Przestrzelska Jedwabne 1932 Akta metrykalne  
KUROPATWA Chaja       Jedwabne 1939 PZUW  
LASKA Gerszon       Jedwabne 1939 PZUW  
LASKA Return Moszek 1910   Gerszon i Fejga JedwabneSZŚD przebywał w dniach 28-30.03.1940 w Szpitalu w Łomży; żona Leja
LASKA Szimon 1921   Gerszon Jedwabne SZŚD przebywał w dniach 16.02-02.03.1941 w Szpitalu w Łomży
LEWIN Chawa       Jedwabne 1939 PZUW  
LEWIN Mejer Szaja 21.01.1894   Juszk Lejba 1858 i Jacha Rywka 1858 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
LEWINOWICZ Josel 31.07.1894   Jankiel Ajzyk 1866 i Guta Kaimska 1870 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
LEWINOWICZ Sender 1899   Jankiel Ajzyk 1866 i Guta Kaimska 1870 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
LEWINOWICZ Chaim 17.12.1902 Jedwabne Jankiel Ajzyk 1866 i Guta Kaimska 1870 Jedwabne UPKdsPW małżeństwo w 1930 w Szczuczynie z Skora Chaszka; dziecko Szejna 1931
LUBEL Abram       Jedwabne 1939 PZUW  
ŁOJEWSKI Moszek 1927   Chaim i Sora Aleksandrowicz Jedwabne SZŚD przebywał w dniach 03-05.10.1939 w Szpitalu w Łomży
ŁOJEWSKI Abram Gerszk 27.09.1894   Fajba 1855 i Inda Leja 1855 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ŁOJEWSKI Ick Moszk 1897   Fajba 1855 i Inda Leja 1855 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ŁOJEWSKI Mordchaj 05.10.1886   Froim Ick 1858 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
ŁOJEWSKI Abram Lejbka 10.06.1889   Froim Ick 1858 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
ŁOJEWSKI Mejer Fajba 09.10.1887   Moszko i Ejdla 1860 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ŁOJEWSKI Chaim Elia 1882   Moszko i Ejdla 1860 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ŁOJEWSKI Jeruchim 1894   Moszko i Ejdla 1860 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
MAKOWSKI Return Izrael Jankiel 12.09.1894   Chaim 1867 i Ita 1869 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
MAKOWSKI Moszk Aron 23.11.1894   Pejsach 1858 i Szejna 1860 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
MAKOWSKI Izrael Zelk 1885   Pejsach 1858 i Szejna 1860 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
MAKOWSKI Abram Chaim 1894   Szlema 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
MAKOWSKI Izrael 1884   Szlema 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
MAKOWSKI Szlema Aron 1900   Szlema 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
MARCHEWKA Icek Jankiel       Jedwabne 1939 PZUW  
MARCHEWKA Inda 1919   Lejzor Jedwabne SZŚD przebywała w dniach 31.05-03.06.1941 i 05-13.06.1941w Szpitalu w Łomży, żonata
MARCHEWKA Izrael Wolf 21.07.1879 Jedwabne Jankiel i Chaja Sora Jedwabne OBR małżeństwo w Radziłowie w 1900 z Grabowską Sorą Fejgą
MARCHEWKA Chaja Rochla 15.06.1906 Jedwabne Izrael Wolf i Sora Fejga Grabowska Jedwabne OBR małżeństwo w Radziłowie w 1928 z Szlifsztejn Lejbą
MARCHEWKA Nochim 1914   Pinches i Jenta Jedwabne SZŚD przebywał w dniach 20-23.07.1940 w Szpitalu w Łomży
MATKOWSKI Benjamin 1904   Jankiel i Fejga Jedwabne SZŚD przebywał w dniu 11.07.1941 w Szpitalu w Łomży
MĘCZKOWSKI Judka       Jedwabne 1939 PZUW  
MICHAŁOWSKI Kiwa       Jedwabne 1939 PZUW  
MODZELEWSKI Mowszo Josel 1877 Jedwabne Eljasz i Chajka Jedwabne OBR małżeństwo w 1903 w Radziłowie z Czapnik Esterą Leją
NEJMARK Return Wolf 14.01.1894   Berek i Bunia 1852 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NEJMARK Mendel 1872   Berek i Bunia 1852 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NEJMARK Josel Wolf       Jedwabne 1939 PZUW  
NEJMARK Moszk Wolf 25.11.1894   Juszk 1870 i Bejla Estera 1874 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NEJMARK Chona Wolf 05.06.1887   Juszk Icko 1863 i Jospa 1869 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
NEJMARK Benjamin 13.03.1889   Juszk Icko 1863 i Jospa 1869 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
NEJMARK Srul Chaim 1893   Juszk Icko 1863 i Jospa 1869 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
NEJMARK Juszk Wolf 1888 Jedwabne Moszk Szimek i Itka Liba Jedwabne OBW małżeństwo w Wiźnie w 1906 z Mienczkowską Rejzlą
NIEDŹWIECKI Jankiel Mortchaj 1894   Abram Aron 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NIEDŹWIECKI Chaim Gerszk 1898   Abram Aron 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NIEDŹWIECKI Icko Lejba 1900   Abram Aron 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NIEDŹWIECKI Juszk Dawid 1902   Abram Aron 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NIEDŹWIECKI Icek Mejer 1894   Chonek 1847 i Fruma Małka 1849 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NIEDŹWIECKI Jankiel Lejba 1879   Chonek 1847 i Fruma Małka 1849 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NIEDŹWIECKI Chaim Juszk 1883   Chonek 1847 i Fruma Małka 1849 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NIEDŹWIECKI Owsiej Mortchaj 1888   Chonek 1847 i Fruma Małka 1849 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NIEDŹWIECKI Moszk Gerszk 18.07.1870   Chonek 1847 i Fruma Małka 1849 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NITEWICZ Gerszk Tewi 1887   Icko 1862 i Kejla Jedwabne 1908 UPKdsPW  
NITEWICZ Dawid 1890   Icko 1862 i Kejla Jedwabne 1908 UPKdsPW  
NITEWICZ Izrael Jankiel 01.10.1887   Szejna Gołda 1865 panna Jedwabne 1908 UPKdsPW  
NOWENSZTERN Całko 30.01.1900 Jedwabne Jankiel Gerszk 16.06.1875 i Ryfka Spektorowska 21.10.1875 Jedwabne Akta metrykalne  
NOWENSZTERN Boruch 09.08.1902 Jedwabne Jankiel Gerszk 16.06.1875 i Ryfka Spektorowska 21.10.1875 Jedwabne Akta metrykalne  
NOŻYK Jankiel Moszk 02.03.1889   Icko 1865 i Chaja Liba 1865 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
NOŻYK Mejer Ajzyk 1891 Jedwabne Icko 1865 i Chaja Liba 1865 Jedwabne UPKdsPW małżeństwo w 1922 w Szczuczynie z Sprząską Gołdą
NOŻYK Gerszk 1896   Icko 1865 i Chaja Liba 1865 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
NOŻYK Moszk Zelek 21.04.1894   Mejer 1858 i Frejda 1861 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NOŻYK Szloma 1893   Mejer 1858 i Frejda 1861 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
NOŻYK Moszk Jankiel 1896   Mejer 1858 i Frejda 1861 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
OLSIEWICZ Return Dawid 1923 Jedwabne Juszk Gerszk 1895 i Sora Szklarkiewicz 1896 Jedwabne Akta metrykalne  
OLSIEWICZ Fejga 20.07.1918 Jedwabne Juszk Gerszk 1895 i Sora Szklarkiewicz 1896 Jedwabne Akta metrykalne  
OLSIEWICZ Chaja 25.06.1920 Jedwabne Juszk Gerszk 1895 i Sora Szklarkiewicz 1896 Jedwabne Akta metrykalne  
PALUCH Return Jankiel       Jedwabne 1939 PZUW  
PALUCH Lejba Gerszko 1880 Jedwabne Jankiel i Chana Rywka Jedwabne OBR małżeństwo w Radziłowie w 1900 z Berman Brajną
PANICZ Juszk 20.10.1894   Mejer Gerszk 1869 i Etka 1867 Jedwabne UPKdsPW  
PANICZ Szmul Berek 1895   Mejer Gerszk 1869 i Etka 1867 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PANICZ Izrael Fajba 1904   Mejer Gerszk 1869 i Etka 1867 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PECYNOWICZ Szmul Dawid 1894   Berek 1857 i Rejzla 1858 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PECYNOWICZ Eljasz       Jedwabne 1939 PZUW  
PELTYNOWICZ Moszk Ick 23.10.1886   Berek 1850 i Rejzla 1848 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
PELTYNOWICZ Lejzor Enoch 1871   Berek 1850 i Rejzla 1848 Jedwabne UPKdsPW  
PELTYNOWICZ Abram Pinches 1880   Berek 1850 i Rejzla 1848 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
PELTYNOWICZ Lejba 11.06.1894   Moszk Berek 1858 i Perła Rywka 1859 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PELTYNOWICZ Lejzor Chaim 1881   Moszk Berek 1858 i Perła Rywka 1859 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PELTYNOWICZ Enach Pejsach 1887   Moszk Berek 1858 i Perła Rywka 1859 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PERŁOWAGÓRA Moszk Zelman 08.01.1894   Szolim Szimek 1867 i Szejna Estera 1870 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PERŁOWAGÓRA Ick 1895   Szolim Szimek 1867 i Szejna Estera 1870 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PERŁOWAGÓRA Nota 1897   Szolim Szimek 1867 i Szejna Estera 1870 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PERŁOWAGÓRA Jankiel 1901   Szolim Szimek 1867 i Szejna Estera 1870 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PERŁOWAGÓRA Abram 1905   Szolim Szimek 1867 i Szejna Estera 1870 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PIEKARSKI Szlema  18.04.1894   Izrael 1867 i Bejła 1870 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
PIEKARSKI Izrael Ick 1887 Jedwabne Jankiel i Estera Jedwabne OBSZ małżeństwo w 1913 w Szczuczynie z Sawicką Toubą
PIEKARSKI Jankiel     Zejlich Jedwabne 1939 PZUW żona Gołda 1893; dzieci Chaja 1912; Pesza 1915
PIEKARSKI Gerszk 28.06.1873 Jedwabne Szlema i Chajka Jedwabne Akta metrykalne  
PIEKARSKA Marim Rywka 30.07.1878 Jedwabne Zelik i Cypa Rochla Jedwabne Akta metrykalne  
PRUE Chaim Josef 1904 Jedwabne Wólf Ber i Liba Zełda Jedwabne OBR małżeństwo w Radziłowie w 1927 z Sztabińską Etką Rochlą
PRZESTRZELSKI Chaim 23.01.1887   Jankiel 1854 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
PRZESTRZELSKI Izrel Motel 1893   Jankiel 1854 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
RADWANOWICZ Return Moszk Gerszk 09.08.1887   Gutman 1862 i Rywka 1867 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
RADWANOWICZ Wolf 1890   Gutman 1862 i Rywka 1867 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
RADWANOWICZ Chaim Lejzor 1897   Gutman 1862 i Rywka 1867 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
RADZIK Nochim 20.05.1894   Motek 1869 i Rochla 1871 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ROBAK Izrael 24.09.1886   Jankiel 1866 i Mejta 1869 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
ROBAK Dawid 1896   Jankiel 1866 i Mejta 1869 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
ROBAK Ick Lejba 1899   Jankiel 1866 i Mejta 1869 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
RODSZTEJN Wolf 10.08.1887   Aron Jankiel 1860 i Rochla 1861 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
ROTBUT Ałter       Jedwabne 1939 PZUW  
RZECZKO Jankiel 1880   Jonasz Chaim 1858 i Chana Rejzla 1857 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
RZECZKO Aron Ick 12.09.1887   Jonasz Chaim 1858 i Chana Rejzla 1857 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
RZECZKO Chaim 1885   Jonasz Chaim 1858 i Chana Rejzla 1857 Jedwabne 1908 UPKdsPW żona Lerman Ałta 1886; dziecko Mojżesz 1917
RZECZKO Nosen 1892   Jonasz Chaim 1858 i Chana Rejzla 1857 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
RZECZKO Ick Ajzyk 1899   Jonasz Chaim 1858 i Chana Rejzla 1857 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
RZECZKO Chana 13.07.1924 Jedwabne Szmul i Roza Wapner Jedwabne Akta metrykalne  
SALOMON Return Gerszk 31.07.1889   Ajzyk 1855 i Mirka Jordańska 1853 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
SALOMON Zelek Berko 27.09.1883   Ajzyk 1855 i Mirka Jordańska 1853 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
SALOMON Abram Mowsza 1881   Ajzyk 1855 i Mirka Jordańska 1853 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
SALOMON Motek 1888 Jedwabne Ajzyk 1855 i Mirka Jordańska 1853 Jedwabne UPKdsPW małżeństwo w Radziłowie w 1910 z Wasersztejn Chaną Baszą
SALOMON Enach Mejer 1893   Ajzyk 1855 i Mirka Jordańska 1853 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
SALOMON Saul Girsz 23.10.1894   Owsiej Izrael 1861 i Zełda 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
SALOMON Jankiel Uriasz 1885   Owsiej Izrael 1861 i Zełda 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
SALOMON Ick Eljasz 1888   Owsiej Izrael 1861 i Zełda 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
SALOMON Rubin Dawid 1890   Owsiej Izrael 1861 i Zełda 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
SALOMON Josel Berek 1892   Owsiej Izrael 1861 i Zełda 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
SALOMON Chaim Lejb 1897   Owsiej Izrael 1861 i Zełda 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
SALOMON Mejer 1900   Owsiej Izrael 1861 i Zełda 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
SAPERSZTEJN Zusza 1889   Zelman 1858 i Estera 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SAPERSZTEJN Nochim Gerszk 1876   Zelman 1858 i Estera 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SAPERSZTEJN Chajkiel 1879   Zelman 1858 i Estera 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SAPERSZTEJN Dawid 1882   Zelman 1858 i Estera 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SAPERSZTEJN Ick 1888   Zelman 1858 i Estera 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SAPERSZTEJN Notek 1893   Zelman 1858 i Estera 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SAPERSZTEJN Joszko 1900   Zelman 1858 i Estera 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SAPOŻNIAK Lejzor 01.11.1886   Gerszk 1857 i Leja 1961 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
SAPOŻNIAK Dawid Jankiel 1900   Gerszk 1857 i Leja 1961 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
SAPOŻNIAK Judka Dawid 03.09.1889   Zelk 1848 i Szejtla 1849 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SAPOŻNIAK Jankiel Szloma 1881   Zelk 1848 i Szejtla 1849 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SERWETARZ Judel       Jedwabne 1939 PZUW żona Wajnsztejn Szprynca; dziecko Pełtyeł 1912
SOROŻKO Jankiel Motko 1885 Jedwabne Lejba i Chaszka Jedwabne OBR małżeństwo w 1907 w Radziłowie z Blumert Chaną; miał również siostrę Małkę 1897
SOSNOWSKI Zundel       Jedwabne 1939 PZUW  
SPEKTOROWSKA Małka Rejzla 14.01.1904 Jedwabne Moszk Hersz i Eora Tauba Jedwabne Akta metrykalne  
SPEKTOROWSKA Rochla 08.03.1906 Jedwabne Moszk Hersz i Eora Tauba Jedwabne Akta metrykalne  
STOLARSKA Enta Rywka 1903 Jedwabne Izrael i Estera Jedwabne OBR małżeństwo w Radziłowie w 1927 z Mońkowskim Jankielem; miała brata Szmula Berka 1895
STRIAKOWSKI Szajko 1897   Całka Boruch 1872 ( zmarł 1932) i Kejla 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Daniel Ick 27.07.1894   Całka Boruch 1872 ( zmarł 1932) i Kejla 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Beniamin 1905   Całka Boruch 1872 ( zmarł 1932) i Kejla 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Mendel 1906   Całka Boruch 1872 ( zmarł 1932) i Kejla 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Izrael Mejer 1909   Całka Boruch 1872 ( zmarł 1932) i Kejla 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Iser 1910   Całka Boruch 1872 ( zmarł 1932) i Kejla 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Iser 1894   Szmerek 1872 i Chaja Dwejra 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Mejer Gersz 1893   Szmerek 1872 i Chaja Dwejra 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Berek 1900   Szmerek 1872 i Chaja Dwejra 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Chaim 1905   Szmerek 1872 i Chaja Dwejra 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Jonasz 1911   Szmerek 1872 i Chaja Dwejra 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
STRIAKOWSKI Wolf 1878 Jedwabne Gerszko i Dwejra Jedwabne OBG małżeństwo w Grajewie w 1904 z Kantor Libą Fejgą
STROMIŁOWICZ Judka Dawid 18.12.1894   Peltyn Moszk i Cyrla 1858 Jedwabne 1915 UPKdsPW brat Nison
SZIMBORSKI Jankiel Lejbka 01.12.1888   Ick 1863 i Rochla 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZIMBORSKI Moszk 1893   Ick 1863 i Rochla 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZIMBORSKI Aron Mendel 1896   Ick 1863 i Rochla 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZKLANIEWICZ Mojżesz       Jedwabne 1939 PZUW  
SZKLARKIEWICZ Daniel  1903   Aron i Hajdyna Jedwabne SZŚD przebywał w dniach 20-24.01.1940 w Szpitalu w Łomży; żona Marie
SZKLARKIEWICZ Chaim Wolf 1887   Aron i Hajdyna Jedwabne OBR małżeństwo w 1909 w Radziłowie z Bagińską Rywką; brat Moszk Zelik 1900
SZKLARKIEWICZ Jankiel Berek 24.10.1888   Ick Wolf 1865 i Liba 1865 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZKLARKIEWICZ Szolim Nochim 1885   Ick Wolf 1865 i Liba 1865 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZKLARKIEWICZ Abram Aron 1900   Ick Wolf 1865 i Liba 1865 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZTERN Herszk 01.09.1888   Jankiel i Fejga Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZYDŁO Berek 01.10.1889   Abram Lejzor 1863 i Leja 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZYDŁO Jankiel 16.12.1884   Abram Lejzor 1863 i Leja 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZYDŁO Moszk Szloma 27.05.1886   Abram Lejzor 1863 i Leja 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
SZYMBORSKI Icek     Mendel Jedwabne 1939 PZUW  
TYSZKOWSKI Return Judka Lejb 28.11.1894   Mejer 1868 i Sora 1872 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
URWICZ Return Berek Lejzor 11.04.1894   Nochim 1865 i Rywka 1868 Jedwabne Akta metrykalne  
URWICZ Mejer Rafał 1900   Nochim 1865 i Rywka 1868 Jedwabne Akta metrykalne  
WAJNSZTEJN Return Bejnus Wolf 1894   Abram 1862 i Touba Itka 1866 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
WAJNSZTEJN Josif Mejer 1896   Abram 1862 i Touba Itka 1866 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
WAJNSZTEJN Ick Eljasz 1898   Abram 1862 i Touba Itka 1866 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
WAJNSZTEJN Peltyn 1904   Abram 1862 i Touba Itka 1866 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
WAJNSZTEJN Beniamin     Abram Jedwabne 1939 PZUW  
WAJNSZTEJN Lejbka 1889   Moszk Wolf 1858 i Chaja Leja 1862 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
WAJNSZTEJN Izrael Mendel 1881   Moszk Wolf 1858 i Chaja Leja 1862 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
WAJNSZTEJN Mejer Gerszk 1884   Moszk Wolf 1858 i Chaja Leja 1862 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
WAJNSZTEJN Ick 1891   Moszk Wolf 1858 i Chaja Leja 1862 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
WAJNSZTEJN Szmul Berek 1893   Moszk Wolf 1858 i Chaja Leja 1862 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
WAJNSZTEJN Szmul      Mojżesz Jedwabne 1939 PZUW  
WAJNBERG Josel  1894   Chaim Lejba 1868 i Maria 1866 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
WASERSZTEJN Ajzyk       Jedwabne 1939 PZUW  
WASERSZTEJN Całka 1889   Abram Josel Jedwabne 1910 UPKdsPW  
WASERSZTEJN Ick Ajzyk 1875   Abram Josel Jedwabne 1910 UPKdsPW  
WASERSZTEJN Nochim Gerszk 1879   Abram Josel Jedwabne 1910 UPKdsPW żona Czerwonka Gitla; syn Abram 1901
WIERZBA Juda 1903 Jedwabne Dawid 1861 i Sora Rywka 1864 Jedwabne OBR małżeństwo w Radziłowie w 1930 z Ebensztejn Szyfrą
WIERZBA Sura       Jedwabne 1939 PZUW  
ZABIELA Return Ena Małka 1901 Jedwabne Abram 1878 i Marim Rywka 1878 Jedwabne Akta metrykalne  
ZABIELA Cywia 1909 Jedwabne Abram 1878 i Marim Rywka 1878 Jedwabne Akta metrykalne  
ZABIELA Chaja Sora 1915 Jedwabne Abram 1878 i Marim Rywka 1878 Jedwabne Akta metrykalne  
ZABOROWSKI Abram       Jedwabne 1939 PZUW  
ZABORSZCZYK Naftel 1887   Mejer 1854 i Etka 1853 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
ZABORSZCZYK Matys Juszk 1878   Mejer 1854 i Etka 1853 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
ZABORSZCZYK Gerszk 1882   Mejer 1854 i Etka 1853 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
ZABORSZCZYK Moszk 1889   Mejer 1854 i Etka 1853 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
ZAJDENSZTADT Abram       Jedwabne 1939 PZUW  
ZAJDENSZTAT Socher 1894   Gerszon 1850 i Jacha 1852 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ZAJDENSZTAT Abram Jankiel 1876   Gerszon 1850 i Jacha 1852 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ZAWADOWICZ Moszk Izrael 1894   Mejer Gerszk 1864 i Szejna Touba 1867 Jedwabne 1915 UPKdsPW żona Chana Małka 1901
ZAWADOWICZ Całko Ick 1900   Mejer Gerszk 1864 i Szejna Touba 1867 Jedwabne 1915UPKdsPW żona Karmin Jenta; dziecko Szajna Inda 1926 Grajewo
ZAWADOWICZ Etka Rochla 1896 Jedwabne Mejer Gerszk 1864 i Szejna Touba 1867 Jedwabne Akta metrykalne  
ZBENOWICZ Owsiej 1911 Jedwabne Chonek i Chaja Rejza Jedwabne OBW małżeństwo w 1935 w Wiźnie z Paluch Minuchą
ZIELENIEC Jankiel       Jedwabne 1939 PZUW  
ZIMNY Chaim Lejzor 1894   Chona Lejba 1855( w 1919 USA) i Mariam Cypa 1859 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ZIMNY Szmul Chaim 1894   Judka 1865 i Chana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ZIMNY Chacek 1893   Judka 1865 i Chana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ZIMNY Boruch Wolf 1900   Judka 1865 i Chana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ZIMNY Pejsach 1904   Judka 1865 i Chana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
ZIMNY Wolf       Jedwabne 1939 PZUW  
ŻYŁKOWICZ Brajna 1898 Jedwabne Icek Herszk 1877 i Bejla Estera Jedwabne OBG małżeństwo w Grajewie w 1933 z Fistun Gerszonem Lejbą 1882

« Previous Page Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Yedwabne, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2022 by JewishGen, Inc.
Updated 10 Sep 2005 by LA