Table of Contents Next Page »

List of Jewish population that probably resided in Jedwabne
prior to 1939


A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z


Wykaz ludności żydowskiej, która mogła najprawdopodobniej mieszkać w Jedwabnem przed 1939 r., zestawiony na postawie źródeł archiwalnych przez Leszka Koconia, kierownika Oddziału w Łomży Archiwum Państwowego w Białymstoku (maj 2001 r.)
 
“List of the Jewish population that probably resided in Jedwabne prior to 1939”. This document based on the archival sources has been prepared by Mr. Leszek Kocon, Manager of the Lomza branch of the State Archives in Białystok (May 2001).
 
NAZWISKO IMIĘ ROK URODZENIA MIEJSCE URODZENIA RODZICE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ŹRÓDŁO UWAGI
Surname Given Name Year of Birth Town of Birth Parents Town of Residence Source Comments
 
ABRAMSKA Return Rochla       Jedwabne rok 1939 PZUW  
ABRAMSKI Abram Szmoil 17.12.1878 Jedwabne Niszko i Rochla Jedwabne UPKdsPW w 1902 ślub w Grajewie z Abramską Wiszką
ADAMSKI Icek       Jedwabne rok 1939 PZUW  
ARONDOHN Tauba 1896 Jedwabne Lejba i Bejła   OBŁ w 1919 małżeństwo z Koziński Abram w Łomży
ATŁASOWICZ Abram Ick 1873 Jedwabne   Jedwabne UPKdsPW jego żona Leja urodzona 1884
ATŁASOWICZ Juszk Chaim 16.03.1894 Jedwabne Abram Ick Jedwabne UPKdsPW  
ATŁASOWICZ Chackiel 1904 Jedwabne Abram Ick Jedwabne UPKdsPW  
ATŁASOWICZ Szymko Lejb 1902 Jedwabne Abram Ick i Enda Gitla Wasersztejn Jedwabne do 1927 OBŁ w 1927 małżeństwo z Gołąbek Chawą Leją w Łomży, mieli dziecko urodzone w Łomży w 1929 o imieniu Chaim Pinches
ATŁASOWICZ Sara 1921   Abram Jedwabne SZŚD przebywała w dniach 03-10.04.1941 w Szpitalu w Łomży
ATŁASOWICZ Ick 01.12.1894 Jedwabne Szmuil i Sora Rywka Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
ATŁASOWICZ Perec 1898 Jedwabne Szmuil i Sora Rywka Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
ATŁASOWICZ Dawid 1899 Jedwabne Szmuil i Sora Rywka Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
ATŁASOWICZ Mojsze 1900 Jedwabne Szmuil i Sora Rywka Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
ATŁASOWICZ Abram 1902 Jedwabne Szmuil i Sora Rywka Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
ATŁASOWICZ Josel 1903 Jedwabne Szmuil i Sora Rywka Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BEJMAN Return Abram 1872   Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW żona Rywka urodzona w 1873
BEJMAN Josel Rubin 1894   Abram i Rywka Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BEJMAN Moszk 01.12.1894   Szmul i Touba Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BEJMAN Chaim Zawel 1882   Szmul i Touba Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BEJMAN Chona Berek 1885   Szmul i Touba Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BEJMAN Abram Mejer 1890   Szmul i Touba Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BEJMAN Szloma 1891   Szmul i Touba Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BIMSZTEJN Izrael Josif 23.07.1887   Szmul i Chana Jedwabne dane z 1910 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Moszk Chaim 1894   Abram i Szyfra Odes Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Szlema 1902   Abram i Szyfra Odes Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Basia 1917   Jankie i Ałta Jedwabne SZŚD przebywała w dniach 10.10-08.12.1940 w Szpitalu w Łomży, jej mąż miał na imię Szaja
BINSZTEJN Abram 1874   Beniamin Wolf i Mariam Dwejra Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Chona Rubin 1877   Beniamin Wolf i Mariam Dwejra Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Lejba Gersz 1876   Beniamin Wolf i Mariam Dwejra Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Moszk 1884   Beniamin Wolf i Mariam Dwejra Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Chaim Ick 16.03.1894   Beniamin Wolf i Mariam Dwejra Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Fajba 1898   Beniamin Wolf i Mariam Dwejra Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Fajba 19.07.1894   Dawid 1875 i Liba Leja 1875 Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Moszk Gerszk 07.01.1887   Dawid i Itka Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Juszk 17.01.1894   Dawid i Itka Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Mejer 08.05.1887   Dawid i Bejla Jedwabne dane z 1908 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Berek Lejba 1882   Dawid i Bejla Jedwabne dane z 1908 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Abram Ick 1884   Dawid i Bejla Jedwabne dane z 1908 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Mendel 1890   Dawid i Bejla Jedwabne dane z 1908 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Chaim 1895   Dawid i Bejla Jedwabne dane z 1908 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Abram Mejer 15.11.1894   Jankiel i Brajna 1870 Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Moszk Zelek 1901   Jankiel i Brajna 1870 Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BINSZTEJN Mejer 1887   Beniamin Wolf i Mariam Dwejra Jedwabne dane z 1908 roku UPKdsPW żona Nichoma z domu Nejmark; dzieci: Izak 1907 i Chawa
BINSZTEJN Szmul       Jedwabne dane z 1939 roku PZUW  
BLACHARSKI Dawid Berek 20.04.1894   Chaim Mortchaj ( zmarł w 1936 w Szczuczynie i Mariam Leja Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BLACHARSKI Pejsach Wolf 1885   Chaim Mortchaj ( zmarł w 1936 w Szczuczynie i Mariam Leja Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BLACHARSKI Abram Nochim 1882   Chaim Mortchaj ( zmarł w 1936 w Szczuczynie i Mariam Leja Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BLACHARSKI Aron Judka 1888   Chaim Mortchaj ( zmarł w 1936 w Szczuczynie i Mariam Leja Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BLACHARSKI Dawid Berek 1892 ? ` Chaim Mortchaj ( zmarł w 1936 w Szczuczynie i Mariam Leja Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BLACHARSKI Moszk Gerszk 1895   Chaim Mortchaj ( zmarł w 1936 w Szczuczynie i Mariam Leja Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BLACHARSKI Izrael Moszk 20.07.1887   Eljasz Juszk i Jospa Chaja Jedwabne dane z 1908 roku UPKdsPW  
BLACHARSKI Jankiel 1882   Eljasz Juszk i Jospa Chaja Jedwabne dane z 1908 roku UPKdsPW  
BRAMS Girsz 18.05.1894   Moszk i Judes Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BRAMS Szmerko 1885   Moszk i Judes Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BROMSZTEJN Gutman 17.04.1889 Jedwabno Chaim Lejba i Judessa Jedwabne dane z 1910 i 1939 roku UPKdsPW małżeństwo w 1909 roku w Radziłowie z Berman Małką
BROMSZTEJN Abram 1878   Chaim Lejba i Judessa Jedwabne dane z 1910 roku UPKdsPW  
BROMSZTEJN Ick 1884   Chaim Lejba i Judessa Jedwabne dane z 1910 roku UPKdsPW  
BRONOWICZ Josel       Jedwabne dane z 1939 roku PZUW  
BRZOZOWSKI Aron Mejer 1897 Łomża Ick Herszk i Leja Rywka Jedwabne w 1931 OBŁ małżeństwo w 1931 w Łomży z Srebrołow Chana Chinka
BRZOZOWSKI Izaak 1888 Jedwabne Dawid i Etka   OBŁ małżeństwo w 1919 w Łomży z Dunowicz Rochlą Leją, dziecko Abram urodzone w Łomży w 1914
BRZOZOWSKI Aron Mejer 1897 Łomża Moszk Chaim i Leja Rywka Rozenblum Jedwabne w 1923 roku OBŁ małżeństwo w 1923 w Łomży z Wajner Sorą
BURSZTYN Berek 1894   Szmul Chaim i Estera Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BURSZTYN Abram Juszk 1892   Szmul Chaim i Estera Jedwabne dane z 1915 roku UPKdsPW  
BURSZTYN Jankiel Moszk 1896 Jedwabne Szmul Chaim i Estera Jedwabne w 1930 roku UPKdsPW i OBŁ małżeństwo w 1930 w Łomży z Finkielsztejn Małką; dzieci Lejb Dawid 1932 i Icchok Eljasz 1931 urodzone w Łomży
BURSZTYN Zelman Wolf 20.12.1908 Tykocin Izrael i Masza Jedwabne w 1934 roku OBW małżeństwo w 1934 w Wiźnie z Fajntuch Sora Chana
BURAK Zelman      Aron Jedwabne 1939 PZUW  
BURSZTYN Izrael     Mordko Jedwabne 1939 PZUW  
CHMIELEWSKI Return Zorach 1894   Gerszk Moszk 1872 i Sora Rywka 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CHMIELEWSKI Ick 1900   Gerszk Moszk 1872 i Sora Rywka 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CHMIELEWSKI Josel Berek 1903   Gerszk Moszk 1872 i Sora Rywka 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CHMIELEWSKI Lejba  1906   Gerszk Moszk 1872 i Sora Rywka 1873 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CHUDOMSKA Sora Bluma 22.11.1882 Jedwabne Beniamin i Chana Zilbunsztejn   Akta metrykalne  
CZAPNICKI Mnasza 29.04.1894   Berek i Chaja Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CZAPNICKI Chackiel 1897   Berek i Chaja Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CEDYK Chaim Josel 11.06.1894   Izrael Lejba 1873 i Chaja Leja Jakubińska 1872 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CEDYK Ick Moszk 1898   Izrael Lejba 1873 i Chaja Leja Jakubińska 1872 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CEDYK Dawid 1906   Izrael Lejba 1873 i Chaja Leja Jakubińska 1872 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CEDYK Szejna Rochla 1910 Jedwabne Izrael Lejba 1873 i Chaja Leja Jakubińska 1872 Jedwabne 1931 OBŁ małżeństwo w 1931 w Łomży z Panicz Rafael mieszkańcem Kolna
CEGŁA Estera Sora 1902 Łomża Kopel i Chana Rywka Goldman ( mieszkali w Jedwabnem w 1926) Jedwabne 1926 OBŁ małżeństwo w 1926 w Łomży z Goldsztejn Chaimem
CEGŁA Kielman 06.02.1889   Wolf Berek Jedwabne 1910 UPKdsPW  
CEGŁA Mortchaj Dawid 1878   Wolf Berek Jedwabne 1910 UPKdsPW  
CEGŁA Ick Mejer 1895   Wolf Berek Jedwabne 1910 UPKdsPW  
CEGŁA Judko Lejba 1903   Wolf Berek Jedwabne 1910 UPKdsPW  
CHILEWSKI Berek       Jedwabne 1939 PZUW  
CHILEWSKI Lejba     Moszk Jedwabne 1939 PZUW  
CHIPELEWSKA Chawa 1904 Jedwabne Mejer i Sora Rochla Jedwabne 1933 OBŁ małżeństwo z Gryngras Srulem w Łomży w 1933 roku
CHIPELEWSKI Ick Hersz 1900 Jedwabne Mejer i Sora Rochla Jedwabne 1927 OBŁ małżeństwo w 1927 roku w Łomży z Chmielnik Peszą Małką z Wizny: dzieci: Jechiel ur. 1929 Łomża
CZAPNICKI Dawid 1880 Jedwabne Wolf i Fejga Jedwabne 1906 OBW małżeństwo w 1906 w Wiźnie z Bobrowską Chaszką
CZAPNICKI Zysko 1903 Jedwabne Izrael Wigdor i Szejna Judessa   OBŁ małżeństwo w 1936 w Łomży z Szumską Esterą Dwejrą
CZAPNICKI Szejma 04.02.1887   Judko Jankiel i Leja Jedwabne 1908 UPKdsPW  
CZAPNICKI Ick Gerszk 1882   Judko Jankiel i Leja Jedwabne 1908 UPKdsPW  
CZAPNICKI Eljasz 1898   Judko Jankiel i Leja Jedwabne 1908 UPKdsPW  
CYNOWICZ Josel       Jedwabne 1939 PZUW  
CYNOWICZ Mejer 15.04.1894   Juszk 1870 i Szirka Rejza 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CYNOWICZ Izrael Chaim 1901   Juszk 1870 i Szirka Rejza 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CYNOWICZ Gerszk Zelik 1903   Juszk 1870 i Szirka Rejza 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
CYNOWICZ Moszk Lejba 1905   Juszk 1870 i Szirka Rejza 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
DAMSKI Return Icek       Jedwabne 1939 PZUW  
DANOWSKI Beniamin 20.01.1887   Abram i Jospa Chaja Jedwabne 1915 UPKdsPW  
DANOWSKI Juszk 1883   Abram i Jospa Chaja Jedwabne 1915 UPKdsPW  
DANOWSKI Gerszk  29.11.1885   Abram i Jospa Chaja Jedwabne 1915 UPKdsPW  
DANOWSKI Jankiel 1889   Abram i Jospa Chaja Jedwabne 1915 UPKdsPW  
DANOWSKI Pinkus 1896   Abram i Jospa Chaja Jedwabne 1915 UPKdsPW  
DANOWSKI Codek 27.09.1894   Abram i Jospa Chaja Jedwabne 1915 UPKdsPW  
DREJARSKI Fajba       Jedwabne 1939 PZUW  
DUSZNICER Sora  1905 Jedwabne Eljasz i Chana   OBŁ małżeństwo w 1924 w Łomży z Fiszman Gerszonem mieszkańcem Brześcia nad Bugiem
ENOWICZ Return Moszk 1925 Jedwabne Lejba i Sora Wajnsztejn Jedwabne SZŚD przebywał w Szpitalu w Łomży w dniach 25-28.01.1940 i 26-28.92.1940
FARBER Return Mojżesz Chackiel       Jedwabne 1939 PZUW żona Rochla
FISZKOWSKI Abram Szlema 1894   Mejer i Chaja Rywka 1871 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
FISZKOWSKI Chaim Lejba 1896   Mejer i Chaja Rywka 1871 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
FISZKOWSKI Dawid 1900   Mejer i Chaja Rywka 1871 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
FISZKOWSKI Szimek 1903   Mejer i Chaja Rywka 1871 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
FRYDMAN Chackiel 1894   Boruch Jankiel  i Chaja Sora Jedwabne 1915 UPKdsPW  
FRYDMAN Abram Dawid 1891   Boruch Jankiel  i Chaja Sora Jedwabne 1915 UPKdsPW  
FRYDMAN Icko Mejer 1881   Boruch Jankiel  i Chaja Sora Jedwabne 1915 UPKdsPW  
FRYDMAN Kiejla 1880 Jedwabne Boruch Jankiel  i Chaja Sora Jedwabne OBŁ małżeństwo w 1920 w Łomży z Ismachowiczem Lejzorem, mieli 5 dzieci urodzonych między 1903 a 1914 w Łomży
FRYDMAN Abram Gersz 1889   Jankiel i Zełda Rochla Jedwabne 1910 UPKdsPW  
FRYDMAN Dawid 22.05.1887   Lejba  Jedwabne 1908 UPKdsPW  
FRYDMAN Kielman 1867   Lejba Jedwabne 1908 UPKdsPW  
FRYDMAN Fajba 1873   Lejba Jedwabne 1908 UPKdsPW  
GABINET Return Rochla 1890   Judel Raczkowski i Jedka Jedwabne SZŚD przebywała w dniach 12.03-17.03. 1940 w Szpitalu w Łomży; jej mąż Gabinet Jankiel - robotnik
GABINET Tauba 23.01.1924 Jedwabne Szaja i Leja Ćieśluk Jedwabne    
GABINET Lejzor 29.10.1929 Jedwabne Szaja i Leja Ćieśluk Jedwabne    
GARBARSKI Mejer Moszk 1887   ? I Liba 1856 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
GARBARSKI Moszk 1882   ? I Liba 1856 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
GERZON Gersz 27.01.1889   Izrael Tobiasz 1840 i Chaja Sora 1843 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GERZON Abram Moszk 1872   Izrael Tobiasz 1840 i Chaja Sora 1843 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GERZON Chaim Berek 1878   Izrael Tobiasz 1840 i Chaja Sora 1843 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GŁADSZTEJN Gerszon 1883 Jedwabne Abram Aron i Szejna Gitla Lewińska Jedwabne 1910 OBR małżeństwo w 1910 w Radziłowie z Bejnsztejn Gitlą
GOELMAN Judka Lejba 1879 Jedwabne Lejzor i Badana Jedwabne 1905 OBR małżeństwo w 1905 w Radziłowie z Januszewską Rejzą
GOELMAN Gerszon 01.12.1886   Moszko Juszk 1864 i Cipa 1863 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
GOELMAN Ick Gerszek 1890   Moszko Juszk 1864 i Cipa 1863 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
GOELMAN Abram Wolf 1895   Moszko Juszk 1864 i Cipa 1863 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
GOELMAN Oszer 1900   Moszko Juszk 1864 i Cipa 1863 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
GOLDBERG Szmul Rubin 1910     Jedwabne SZŚD przebywał w dniach 07-30.10.1939 w Szpitalu w Łomży; jego żona Mindla
GOLDMAN Aron Jankiel 23.04.1894   Szlema 1869 i Rochla 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
GOLDMAN Chaim Judka 1900   Szlema 1869 i Rochla 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
GOLDMAN Juszk 1902   Szlema 1869 i Rochla 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
GORFINKIEL Benjamin       Jedwabne 1939 PZUW  
GORFINKIEL Joel 13.06.1889   Peltyn 1850 i Zysla Sora 1856 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GORFINKIEL Szmuel 1898   Peltyn 1850 i Zysla Sora 1856 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GRAJEWSKA Rykla       Jedwabne 1939 PZUW  
GRĄDZKI Izrael       Jedwabne 1939 PZUW  
GRĄDOWSKI Majer     Lejba Jedwabne 1939 PZUW  
GRINGRAS Beniamin Zoruch 25.10.1888   Gerszon Fałko 1867 i Szejna 1870 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GRINGRAS Abram Isak 1897   Gerszon Fałko 1867 i Szejna 1870 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GRINGRAS Fiszk Zelik 1901   Gerszon Fałko 1867 i Szejna 1870 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GRINGRAS Szmul 1903   Gerszon Fałko 1867 i Szejna 1870 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GRINGRAS Jankiel Lejzor 1904   Gerszon Fałko 1867 i Szejna 1870 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GRONDOWSKI Eljasz 27.12.1924 Jedwabne Berek i Bluma Striakowska      
GRONDOWSKA Hana     Berek i Bluma Striakowska      
GRONDOWSKI Enoch Mejer 1882 Jedwabne Wolf Berek i Mariaszka Frydman Jedwabne 1906 OBR małżeństwo w 1906 w Radziłowie z Adamską Sorą Bejlą
GRONDOWSKI Icek       Jedwabne 1939 PZUW  
GRONOWICZ Tewel 1886 Jedwabne Abram(nieżyjący w 1912) i Liba Jedwabne 1912 OBR małżeństwo w 1912 w Radziłowie z Gringras Sora Estera
GRONOWICZ Jankiel Gerszk 13.09.1887   Abram 1857 i Etka 1857 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
GRONOWICZ Szia 1883   Abram 1857 i Etka 1857 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
GRUDZIŃSKI Szimek 06.02.1894   Szlema i Chaja 1869 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
GRUDZIŃSKI Chaim Lejba 1879   Szlema i Chaja 1869 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
GRUDZIŃSKI Ick 1883   Szlema i Chaja 1869 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
GRUDZIŃSKI Jankiel 1902   Szlema i Chaja 1869 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
GULKIER Berek       Jedwabne 1939 PZUW  
GULKIER Wolf 1897 Jedwabne Berek i Jacha Jedwabne 1927 OBSZCZ małżeństwo w 1927 w Szczuczynie z Brykman Miriam 1906
GUSIACKI Fajba       Jedwabne 1939 PZUW  
GUTMAN Bejns       Jedwabne Notarialne żona Monk Cyrla ur. 1907 córka Josela i Fejgi Glinki
GUTSZTEJN Chaim Jankiel 01.05.1889   Icko 1863 i Brajna 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GUTSZTEJN Socher Lejba 1884   Icko 1863 i Brajna 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GUTSZTEJN Boruch Juszk 1886   Icko 1863 i Brajna 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GUTSZTEJN Lejzor Gilel 1900   Icko 1863 i Brajna 1860 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GUZIACKI Mordchaj Juszk 10.11.1886   Fajba 1861 i Szejna 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GUZIACKI Gimpel 1893   Fajba 1861 i Szejna 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GUZIACKI Chaim Rubin 1903   Fajba 1861 i Szejna 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GUZIACKI Lejzor Wolf 1903   Fajba 1861 i Szejna 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
GUZIACKI Abram Gerszk 1905   Fajba 1861 i Szejna 1864 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
ICKOWSKI Return Lejzor 1867     Jedwabne 1939 PZUW żona Sora Rajchla 1867; synowie Berek Zelek 31.12.1888 i Abram Daniel 1904
IZAAK Aria Aron 1889   Mejer 1848 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
IZAAK Judka  1874   Mejer 1848 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
IZAAK Motek 1878   Mejer 1848 Jedwabne 1910 UPKdsPW  
JAKUBOWICZ vel JAKUBOWSKI Return Neach 1894   Wolf Lejba 1856 i Chajka Itka 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JAKUBOWICZ vel JAKUBOWSKI Naftel 1878   Wolf Lejba 1856 i Chajka Itka 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW żona Zagowska Kiejla; dzieci Neska 1908; Rochla 1911; Chackiel 1904
JAKUBOWICZ vel JAKUBOWSKI Benjamin 1883   Wolf Lejba 1856 i Chajka Itka 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JAKUBOWICZ vel JAKUBOWSKI Zelman Gersz 1887   Wolf Lejba 1856 i Chajka Itka 1856 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Berek 1894   Ick 1866 i Badana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Moszk 1891   Ick 1866 i Badana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Izrael Jankiel 1897   Ick 1866 i Badana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Josel 1900   Ick 1866 i Badana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Peltyn 1902   Ick 1866 i Badana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Fiszk 1904   Ick 1866 i Badana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Mortchel 1909   Ick 1866 i Badana 1868 Jedwabne 1915 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Jankiel 11.02.1887   Wolf 1859 i Mariem 1855 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Ick Gerszk 1877   Wolf 1859 i Mariem 1855 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
JANKIELEWSKI Kielman 1882   Wolf 1859 i Mariem 1855 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
JEDWABIŃSKI Litman 01.10.1886   Icko 1865 i Masza 1859 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
JEDWABIŃSKI Judka 1887   Icko 1865 i Masza 1859 Jedwabne 1908 UPKdsPW  
JEDWABIŃSKI Nochim 1885 Jedwabne Moszk Fajba i Etka Jorduńska Jedwabne 1907 OBR małżeństwo w 1907 w Radziłowie z Rutkowską Fejgą

Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Yedwabne, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 10 Sep 2005 by LA