Księga Dęblina-Modrzyc
(Polska)

51°34' / 21°50'

Tłumaczenie Sefer Deblin-Modzjitz

Redaktor: D. Stokfish

Wydrukowano w Izraelu 1969


 

Z angielskiego przełożył

Andrzej Cieśla

 

Tłumaczenie: Sefer Deblin-Modzjitz (Księga Dęblina-Modrzyc),
Redaktor: D. Stokfish, Wydawca Organizacja Dęblin-Modrzyce w Izraelu i zagranicą, Wydrukowano w Izraelu 1969


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.


 

Spis Treści


Przedmowa do wydania angielskiego i podziękowania  
 
A. Było kiedyś miasto
Historia Dęblina-Ireny według źródeł historycznych 14
Zniszczenie żydowskiego Dęblina w liczbach 17
B. Demblin: Miasto na początku tego stulecia 18
Abraham Szmelcsztajn:Wspomnienia z pierwszej wojny światowej 38
Andzia Szmelcsztajn-Tyszman: Co pamiętam o moim rodzinnym mieście 42
Chaim Traler: Dęblin-Modrzyce przed 50-ciu laty 55
Welwel Tyszman: O pierwszej wojnie światowej i pierwszych latach po jej zakończeniu… 63
Mindel Zyngier: Początek 65
Meckla Kaplanski-Bukszpan- Miasto jak wszystkie inne 67
Dr. Kalman Paris- Moje wspomnienia o Dęblinie, 69
Beniamin Szmit- Wspomnienia z dawnych lat 74
Dawid Wajchman-Wspomnienia i wizerunki z mojego rodzinnego miasta 75
Izaak-Aaron Jomtow-Wielka żydowska rodzina 80
Izaak Apelgot - O mojej rodzinie i moim mieście 82
Izrael Rozenwajn - Wspomnienia z dzieciństwa 84
O dęblińskim życiu - z gazety The Observer 88
Fidelis Stampian - Żydzi Dęblina przed Holokaustem 92
Chaim-Meir Goldberg - Ludzie i zdarzenia w Dęblinie 107
Arje Bukszpan - Partie polityczne w Dęblinie-Modrzycach 117
Lejbel Bukszpan - Ugrupowania chasydzkie, syjonistyczne i komunistyczne 121
Abraham Goldber - W poszukiwaniu młodości 127
Lejbel Nodelfodym - Pierwsza żydowska szkoła siedmioklasowa 128
Beniamin Zylberman - Partie i postacie 130
Mosze Waserman - Działalność zawodowa, praca kulturalna, osobistości 146
Beniamin Zylberman - Rzemieślnicy i kupcy 158
Herszel Nisenbojm - O życie robotników w Dęblinie 160
Rojza Heldman-Bantman - Nasz Żydowski Bank 166
Dawid Szulman - Dom, organizacje rewizjonistyczne, modrzyccy chasydzi 167
Cwi Ajchenbranner - “Wielkie Swięta” w naszym mieście 170
A.B. Jadar - W sali koncertowej 174
Część zdjęciowa A 178
 
B. Postacie
M. Kipnis - Rabin Izrael, Admor z Modrzyc i jego nigguny 198
Szmuel Rotsztajn - Życie, twórczość i śmierć modrzyckiego rabina, Saula Tauba 208
Pieśni chasydzkie modrzyckiego rabina 213
N-Bar Orjan - Z Modrzyc na ulicę Dizengof 219
Arje Bukszpan - Rabin Abraham Szmelcensztajn 223
Andzie Szmelcensztajn - Listy i odpowiedzi 224
Zew Szmelcensztajn - Mój ojciec Abraham ha-Lewi Szmelcensztajn 229
Mordechai Halamisz - Beniamin Demblin (Tajtelbojm) 232
Beniamin Demblin Tajtelbojm - Z “Leksykonu Nowej Literatury Żydowskiej” 234
G. Kersel - Beniamin Tene 237
Wolf Tenenbojm - Chaim Traler 237
Beniamin Zylberman - O naszych znanych postaciach 239
Arje Bukszpan - Szmuel (Oralis) Rubinsztajn 253
Szapiro Brandszpigel - Na pamiątkę moim drogim i bliskim 254
Cwi Ajchenbrenner - Nuach Ekhajzer, Szmuen, Szorstki 255
Mandel Goldsztajn - Rodzina Sendwicerów 258
Mosze Waserman - Reb Dawid Ben-Szmuen Zylberman (Fachkers) 259
Zechawa Amic - Droga jej życia to tylko same dobre uczynki 260
Chaja Goldfarb - Pamięci Altera i Biny-Rachel Frydmanów 262
Izaak Apelhod - Reb Jaakow Apelhod 263
S. Perlmuter - Jermojehu Wanapol 265
Chaim Goldebrg - Abraham Abranowicz i Józef-Natan Cholewiński 266
Izaak Sztamler - Na pamiątkę męczenników z rodziny Sztamler 267
Abraham Szulman - Uwieczniając moich rodziców, siostry i braci 269
 
W obronie państwa Izrael  
Al Hamiszmar Daily - Aleksander Kestelbojm (Armon) 270
Hadassa Ajchenbrenner- Dziecko-męczennik - Alek Kestenbojm 271
Komandos Szamaja Szajewicz 276
Michael, Sara-Lea i Dinela Szajewicz - Nasz syn Szamaja Szajewicz 277
Cwi Ajchenbrenner - “Szybszy od orła, silniejszy od lwa” Na pamiątkę komandosa Szaja Szajewicza 279
Arje Agassi 281
Część zdjęciowa B 284
 
C. Holokaust 290
Beniamin Tene - Dzieciństwo 292
Mosze Waserman - Ustanawiamy was żywym pomnikiem 294
Arje Bokszpan - Jizkor (Pamiętaj!) 296
Dawid Szulman - Nie zapominaj! 297
Jakub Ekhajzer - Zniszczenie Dęblina 298
Stępień Fidelis - Dęblińscy Żydzi podczas okupacji niemieckiej 310
Cwi Ajchenbrenner - Tak zniszczono Dęblin 336
Andzia Tupolski - W gettcie i w obozach 384
Aida Milgrojn-Cytrynbojm - Dzieci dęblińskie -jak je uczyliśmy, dodawaliśmy im odwagi i jak je uratowaliśmy 387
Chaim Sztamfater - Kurów-Modrzyce-Buchenwald 394
Debora Rzeźnik - Dzieci już więcej nie zobaczyliśmy 398
Roda Lindower - Wspomnienia o hitlerowskim piekle 399
Beniamin Sztamler - Ich ostatnia podróż 402
Żydzi dęblińscy opowiadają o holokauście 404
S. Perlmuter - Pierwszy Pesach w dęblińskim obozie 416
Chaja Szyldkrojt - Zniszczenie mojego rodzinnego miasta 418
Aaron Kaczke - Z Dęblina do Bergen-Belsen 421
Chana Goldberg -Moja droga udręki z Dęblina do Dachau 425
Estera Apelbojm - Z warszawskiego getta do dęblińskiego obozu 439
Pesia Kanner (Golderet) - Przysięga mojego ojca 444
Chaja-Brocha Rozenberg-Urbach - Tragiczny los dęblińskiej żydowskiej rodziny 450
Mendel Sztajnbach - Z obozu do obozu 452
Meir Ajchenbrenner - Pierwsze pół roku zgrozy 458
Mirjam Cymbrowicz - Ocalenie z piekła 464
Aba Bronszpigel - Urodziłem się w 1938 roku 466
Chaja Zylberberg-Wajnberg - Opowieści ocalonej 467
Estera Szapiro-Tenenbojm - Wyzwolili nas Rosjanie 473
Zachewa Amic - Drugie wygnanie 475
Josef Dajczer - Nie znajduję siły aby to wszystko opowiedzieć 478
Malka Lederman-Flek - Szóstego maja 1942 roku 484
Maltitichu Cukerman - Jedyna dusza z dwóch tysięcy, która pochowana była według żydowskiego obrządku 485
Estera Kaminski -Przeżyłam tylko ja i moje dzieci 486
Chaja Goldfarb-Rozenberg - Ocalałam z córka ja i 494
Avromele Abelsztajn - Udało mi się uratować kilku Żydów 496
Avromele Albensztajn - Zamordowani po wyzwoleniu 500
Szafti Perlemuter - Żydowski ruch oporu w gettcie i w obozie 501
Aba Bantman- Męczeńska droga Jechiela Bantmana 505
Dr. Kalman Paris- Zniszczenie żydowskiego Dęblina 514
Cypora Szyling - Nigdy nie zapomnę tamtego dnia (17 Cheszwan) 525
Izrael Bubis - Rok 1942 528
Arje Albert - “Obchodzenie” na pamiątkę Męczenników w Domu Nauki 531
Rabiego modrzyckiego w Tel-Awivie  
Część zdjęciowa C 532
 
D. Mieszkańcy z Dęblina-Modrzyc w Izraelu i na świecie 538
Arje Bukszpan -Przegląd działalności organizacji Dęblińsko-Modrzyckiej organizacji emigracyjnej w Izraelu 540
Wolf Tenenbojm - Towarzystwo Dęblina we Francji 543
Część zdjęciowa D 546
 
E. Strony uwieczniające Męczenników 552
Lista Męczenników 554
Nekrologi 572 Yizkor Book Project    JewishGen Home Page  


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
Emerita Yizkor Book Project Manager, Joyce Field
Contact person for this translation Andrzej Cieśla
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2022 by JewishGen, Inc.
Updated 30 Apr 2008 by LA