Księga Dęblina-Modrzyc

[Strona 554]

Lista Męczenników

 

Dęblin-Modrzyce

(koło Lublina, Polska)


Rodzice bracia i siostry, niechaj Bóg pomści
Których zamordowano i zgładzono w latach 5699-5705 (1939-1945)

Swięta Pamięć po nich nie zginie
Niechaj ich dusze będą włączone do żywych


Dniem pamięci jest Cheszwan 17


Związek Byłych Mieszkańców miasta
Dęblin-Modrzyce w Izraelu i Diasporze
Opłakujemy wszystkich, wspólnie ze świętym Izraelem,
którzy z rąk niemieckich morderców oraz ich wspólników
zginęli jako męczennicy w czasie drugiej wojny światowej oraz i po jej zakończeniu


 

Alef    

  Bet       

Gimel      

Dalet     Hey        
Vav    

Zayin     

Tet       

Yod         

Khaf    
Lamed    

Mem       

Nun      

Samech    

Ayin    
Pey          Tsadek     Kof        Reysh       Shin    


Nazwisko
(Family name)
Imię
(Given name)
A - (Alef)       powrót 
ANTOJGLICH Izaak  
ANTOJGLICH Estera  
ANTOJGLICH Frida  
ANTOJGLICH Szeba  
ANTOJGLICH Basia  
ANTOJGLICH Samson  
ANTOJGLICH Jonasz z rodziną
OPES Cywja  
ADLERMAN Izrael  
ADLERMAN Malka  
ADLERMAN Ljuba  
ADLERMAN Sara  
ADLERMAN Toba  
AJCHENBRENER Aaron  
AJCHENBRENER Ruchama  
AJCHENBRENER Rafael  
AJCHENBRENER Ryfka  
AJCHENBRENER Idel  
AJCHENBRENER Cypora  
AJCHENBRENER Symcha-Godel  
AJCHENBRENER Sonia i dziecko
AJCHENBRENER Bela  
AJCHENBRENER Mosze Lejb  
AJCHENBRENER Złata i syn Jechezkiela
AJCHENBRENER Lea-Tema i córka Sara
ALBSZTAJN Jakub-Szlomo  
ALBSZTAJN Fajga-Rejzel  
ALBSZTAJN Perel  
ALBSZTAJN Chana  
ALBSZTAJN Herszel  
ALBSZTAJN Eleazer  
ALBSZTAJN Szmul  
ALENBLUM Aaron-Hersz  
ALENBLUM Lea i dzieci
ALENBLUM Chana  
AKSELROD Józef  
AKSELROD Szejndla  
AKSELROD Sara i dziecko
AKSELROD Cwi i dziecko
AKSELROD Lejbel żona i dziecko
AKSELROD Herszel  
AKSELROD Izrael  
AKSELROD Rachel  
AKSELROD Estera  
ABRAMOWICZ Minchas-Mendel  
ABRAMOWICZ Meir  
ABRAMOWICZ Chana-Cyrel  
ABRAMOWICZ Ryfka  
ABRAMOWICZ Sara  
ABRAMOWICZ Abraham  
ABRAMOWICZ Gitla  
ABRAMOWICZ Chaim  
ABRAMOWICZ Rachel  
ABRAMOWICZ Józef  
ABRAMOWICZ Pesa  
ABRAMOWICZ Gitla  
ABRAMOWICZ Ruda  
ABRAMOWICZ Bajla  
ABRAMOWICZ Chaja  
ABRAMOWICZ Lea  
ABRAMOWICZ Abraham  
ABRAMOWICZ Rywa  
AJGLICKI Mosze żona i troje dzieci
AJGLICKI Abraham i żona
AJNSZYNDLERN Mosze  
AJNSZYNDLERN Hilda  
AJNSZYNDLERN Chaim  
AJNSZYNDLERN Symcha  
AJNSZYNDLERN Szlomo  
AJNSZYNDLERN Szlomo  
AJNSZYNDLERN Nesia  
AJNSZYNDLERN Perel  
ABENSZTAJN Jidel  
ABENSZTAJN Jakub  
ABENSZTAJN Cywia  
ABENSZTAJN Abraham-Josel  
ABENSZTAJN Toba  
ABENSZTAJN Mosze  
ABENSZTAJN Gimpel  
ABENSZTAJN Brajndla  
ABENSZTAJN Lejbel  
ABENSZTAJN Sara  
ABENSZTAJN Henia  
ABENSZTAJN Jakub  
ABENSZTAJN Dawid  
ABENSZTAJN Hinda  
ABENSZTAJN Eleazer  
ABENSZTAJN Gerszon  
ABENSZTAJN Estera  
ABENSZTAJN Baruch  
ABENSZTAJN Malka i dziecko
ABENSZTAJN Gerszon  
ABENSZTAJN Hadasa  
ABENSZTAJN Herszel  
ABENSZTAJN Paula  
ABENSZTAJN Brucha  
ABENSZTAJN Jakub  
ABENSZTAJN Chaim  
ABENSZTAJN Debora  
ABERKLAJD Abraham  
ABERKLAJD Estera  
ABERKLAJD Chana  
ABERKLAJD Dawid i dwoje dzieci
ABERKLAJD Sorel  
ABERKLAJD Mosze  
ABERKLAJD Izaak  
ORŁOWSKI Zalman  
ORŁOWSKI Nosek  
APELGOT Mendel  
APELGOT Estera  
APELGOT Hinda  
APELGOT Liza  
APELGOT Estera  
APELGOT Mosze  
AIDELSBERG Jechiel żona i dziecko
APELBOJM Rachel i czworo dzieci
APELBOJM Aba żona i dziecko
AJZENMAN Izrael i żona
AJZENMAN Izaak żona i dziecko
AJZENMAN Szolem  
ALBIK Symcha  
ALBIK Rajzla  
ALBIK Bat-Szeba  
ALBIK Izrael-Aaron  
ALBIK Estera  
ALBIK Elka  
APEL Mosze  
APEL Chana i dziecko
APELHUT Izraelisz  
APELHUT Jocheved  
APELHUT Aaron i żona
APELHUT Jakub  
APELHUT Sara  
APELHUT Lewi-Izaak  
APELHUT Zosia  
APELHUT Chaim  
APELHUT Estera  
APELHUT Szmaj  
APELHUT Fajga i dwoje dzieci
ANGLISTER Jonasz  
ANGLISTER Rachel  
ANGLISTER Sara  
ANGLISTER Lejbl  
ANGLISTER Gerszon  
ANGLISTER Genendla  
ANGLISTER Baruch  
ANGLISTER Mosze Hillel i rodzina
AJNSZYNDLERN Izrael-Lejb  
ARONIAK Meir  
ARONIAK Liba  
ARONIAK Beniamin  
ARONIAK Sara i dzieci
ARONIAK Matis i żona
ARONIAK Ezra i żona
AJDENBOJM Szmeryl i żona
AJDENBOJM Pinkas  
AJDENBOJM Izrael  
AJDENBOJM Jakub i żona
AIDELMAN Józef  
AIDELMAN Gitla  
AKSELROD Menucha  
AKSELROD Jakub  
AKSELROD Dawid-Jechiel  
AKSELROD Liba  
AKSELROD Izrael-Dawid  
AKSELROD Chaja  
UZURPATOR Idel  
UZURPATOR Chaja-Ita  
UZURPATOR Rinka  
UZURPATOR Mosze  
UZURPATOR Toba  
ABARBANEL Aaron  
ABARBANEL Motel  
ABARBANEL Ryfka  
 
B - (Bet/Vet)       powrót
BUKSZPAN Ryfka  
BUKSZPAN Mosze  
BUKSZPAN Genia  
BUKSZPAN Gitla  
BERGMAN Izaak  
BERGMAN Estera  
BERGMAN Izrael-Aaron  
BORKOWICZ Awigdawid  
BORKOWICZ Necha  
BORKOWICZ Ryfka  
BORKOWICZ Genendla  
BORKOWICZ Herczka i żona
BŁUNDOWSKI Andzia  
BŁUDNOWSKI Mosze  
BŁUNDOWSKI Rosa  
BŁUNDOWSKI Hela  
BŁUNDOWSKI Herszel  
BOROWSKI Rachel  
BOROWSKI Miriam i dwoje dzieci
BANDMAN Miriam i córka
BLECHSZTAJN Szyfra  
BLUSZTAJN Herszel  
BLUSZTAJN Sara  
BLUSZTAJN Pesach  
BLUSZTAJN Mindel  
BLUSZTAJN Szeps  
BLUSZTAJN Miriam  
BLUSZTAJN Szlomo  
BRONSZPIGIEL Aba  
BRONSZPIGIEL Estera  
BRONSZPIGIEL Rajzla i mąż Melech i dzieci
BRONSZPIGIEL Jechusza  
BUBIS Chana-Tasze  
BUBIS Jakub  
BUBIS Dina i dziecko
BUBIS Hodes  
BUBIS Chilcie  
BUBIS Chaim-Lejb  
BABER Miriam  
BABER Jechezkiel  
BABER Mosze  
BORENSZTAJN (SZULMAN) Bajla  
BORENSZTAJN (SZULMAN) Fajgele  
BAJCZMAN Mosze  
BAJCZMAN M  
BECHERBLUT Abram i żona
BECHERBLUT Nechamia i rodzina
BAJGIELMAN Lejbisz  
BAJGIELMAN Chaja  
BAJGIELMAN Chawa  
BAJGIELMAN Mosze  
BAJGIELMAN Dina  
BANIUCHOWSKI Rachel  
BANIUCHOWSKI Józef  
BORNSZTAJN Szmul  
BORNSZTAJN Sara  
BORNSZTAJN Estera-Malka  
BORNSZTAJN Elcia  
BORNSZTAJN Jonasz i rodzina
BUDNER Adela  
BUDNER Józef i dwoje dzieci
BLUSZTAJN Mosze  
 
G - (Gimel)       powrót
GELIBTER Józef  
GELIBTER Estera  
GRABOWNIK Chaim-Szmul  
GRABOWNIK Motel  
GRABOWNIK Szyndla  
GRABOWNIK Serka  
GRABOWNIK Ryfka  
GRABOWNIK Chaja  
GOLDSZTAJN Meir  
GOLDSZTAJN Sasza  
GOLDSZTAJN Sonia  
GOLDSZTAJN Gitla  
GOLDSZTAJN AIdel  
GOLDSZTAJN Gedaljachu  
GOLDSZTAJN Rózia  
GOLDSZTAJN Herszel  
GOLDSZTAJN Debora  
GOLDSZTAJN Izaak  
GOLDSZTAJN Rajzla  
GOLDSZTAJN Józef  
GOLDSZTAJN Lea  
GOLDSZTAJN Luba i dziecko
GORFINKEL Izrael  
GORFINKEL Perl  
GORFINKEL Ita  
GORFINKEL Chawa  
GORFINKEL Józef  
GORFINKEL Aaron  
GORFINKEL Lea  
GORFINKEL Krajndla  
GUTERMAN Jakub  
GERECHT Mosze-Józef  
GERECHT Lea  
GERECHT Jedyda  
GRYNGLAS Halewi-Izaak  
GRYNGLAS Rachel  
GRYNGLAS Mosze  
GRYNGLAS Bluma  
GRYNGLAS Chana  
GRYNGLAS Jochwed  
GOLDFINGIER Dawid i rodzina
GOLDFINGIER Jechiel  
GOLDINGIER Cwi  
GEDANKEN Abraham  
GEZJEWIAN Dawid  
GEZJEWIAN Sarah  
GOLDFARB Herszel  
GOLDFARB Gołda  
GOLDFARB Czarna  
GOLDFARB Abraham  
GOLDFARB Rachel  
GOLDFARB Debora  
GOLDFARB Mirela  
GOLDFARB Etel  
GOLDFARB Ryfka  
GOLDFARB Mosze  
GOLDFARB Mosze  
GOLDBERG Cyrel  
GOLDBERG Mosze  
GOLDBERG Estera i dwoje dzieci
GOLDBERG Pinkas  
GOLDBERG Abraham i rodzina
GOLDSOBEL Jakub i dzieci
GOLDBERGER Mordechaj-Szmul  
GOLDMAN Rachel  
GOLDMAN Pinkas żona i dzieci
GOLDMAN Lejbisz  
GOLDMAN Herszel  
GOLDMAN Lea i mąż
GOLDMAN Miriam  
GOLDMAN Debora  
GOLDMAN Chaja  
GOLDMAN Estera  
GOLDMAN Enzel  
GOLDMAN Perel  
GOLDMAN Abraham i rodzina
GRYNBERG Fajgela i rodzina
GRYNBERG Mordechaj  
GRYNBERG Mosze  
GROPAK Rajzela  
GOŁĄBEK Eljezer  
GOŁĄBEK Chaja  
GOŁĄBEK Jedyda  
GOŁĄBEK Lejbl  
 
D - (Dalet)       powrót
DAJCZER Rachel  
DAJCZER Mordechaj  
DAJCZER Estera  
DAJCZER Chaja  
DAJCZER Jechezkiel  
DAJCZER Chaja  
DAJCZER Rajzla  
DAJCZER Nojech  
DAJCZER Aaron  
DAJCZER Lejbel  
DAJCZER Estera  
DAJCZER Geule  
DAJCZER Ryfka  
DAJCZER Abraham  
DANOWICZ S i dzieci
DANOWICZ Perel  
DANOWICZ Hendel  
DANOWICZ Rajzla  
DANOWICZ Estera  
DANOWICZ Lejbel i ośmioro dzieci
DRAJBLAT Dina  
DRAJBLAT Sara-Ryfka  
DRAJBLAT Złata  
DYKSZTAJN Chaja  
DYKSZTAJN Abraham-Wolf  
DYKSZTAJN Chawa  
 
H - (Hey)       powrót
HOCHMAN Jonasz  
HOCHMAN Mindla  
HOCHMAN Mendel  
HOCHMAN Jonasz  
HOCHMAN Szalom  
HOCHMAN Rajzla  
HERSZENKRAFT Dawid  
HERSZENKRAFT Złata i dzieci
HERSZENKRAFT Mosze  
HOFTMAN Chawa  
HOFTMAN Jechazkiel  
HOFTMAN Sara i dzieci
HOFMAN Józef  
HOFMAN Szalom  
HOFMAN Rajzla  
HOFMAN Motel  
HOFMAN Gamliel  
HOFMAN Herszel  
HOFMAN Mosze  
HOFMAN Judyta  
HOFMAN Jakub  
HOFMAN Jonasz  
HELDMAN Lea-Gitla  
HELDMAN Mosze  
HELDMAN Tania  
HELDMAN Mendel  
HELDMAN Ljuba  
HELDMAN Aaron żona i dzieci
HELDMAN Kalman i żona
HELDMAN Złata-Dowa  
HOROWICZ Jechazkiel  
HOROWICZ Becalel  
HORWICZ Ryfka  
HORWICZ Złata  
HORWICZ Jechazkiel  
HORWICZ Lejbel i rodzina
HORWICZ Ben-Cien  
HONIGBAUM Chawa  
HONIGBAUM Bluma  
HONIGBAUM Rajzla  
HONIGBAUM Mosze-Józef  
HOCHMAN Pesel  
HALBERSBERG Mosze-Chaim  
HALBERSBERG Aaron  
HALBERSBERG Lejzer  
HERSZMAN Iczela  
HERSZMAN Lejbel  
HERSZMAN Herszel  
HERSZMAN Nojechum-Lejzor  
HERSZMAN Sara-Lea  
HERSZMAN Rachel  
HERSZMAN Chana  
HERSZMAN Mirela  
HERSZMAN Ryfka  
HERSZMAN Herszel  
 
W - (Vav)       powrót 
WAJNTRAUB Frajndla  
WAJNTRAUB Mosze  
WAJNTRAUB Genendla  
WAJNTRAUB Dawid  
WASERMAN Sara  
WASERMAN Debora  
WASERMAN Symcha żona i dziecko
WASERMAN Ryfka  
WASERMAN Mosze  
WASERMAN Hinda  
WASERMAN Balczia  
WASERMAN Malka  
WASERMAN Zlatka  
WASERMAN Efraim  
WASERMAN Jakub  
WASERMAN Nechema  
WASERMAN Ryfka  
WASERMAN Szejndla  
WASERMAN Jechiel  
WASERMAN Chana  
WASERMAN Hela  
WASERMAN Abe  
WASERMAN Szyja  
WASERMAN Złata  
WASERMAN Meir i troje dzieci
WASERMAN Lea-Gitla  
WISBOJM Mordechaj  
WISBOJM Jochwed  
WISBOJM Sara-Ryfka  
WISBOJM Chana-Perel  
WISBOJM Masza  
WISBOJM Itka  
WISBOJM Abraham  
WOLSKI Shejndla  
WOLSKI Izrael  
WOLSKI Mendel  
WOLSKI Jakub  
WOLSKI Isaschar  
WAJCHMAN Elai  
WAJCHMAN Chana  
WAJCHMAN Estera  
WAJCHMAN Itzak  
WAJCHMAN Manes  
WAJCHMAN Józef  
WAJCHMAN Manes  
WAJCHMAN Chana-Frajdla  
WAJCHMAN Mosze-Baruch  
WAJCHMAN Henia-Rojza  
WAJCHMAN Mates  
WAJCHMAN Toba  
WAJCHMAN Heniek  
WAJCHMAN Elai  
WAJCHMAN Brajndla  
WAJCHMAN Mosze-Lejb  
WAJCHMAN Mates  
WAJCHMAN Bajla  
WAJCHMAN Chawa  
WAJCHMAN Tubala  
WACHHOJZER(CIESZYŃSKI?) Yarme  
WAJNAPEL Aaron  
WAJNAPEL Andzia  
WAJNAPEL Józef  
WAJNAPEL Jakub  
WAJNSZTAJN Debora  
WAJNSZTAJN Izaak  
WAJNSZTAJN Rachel  
WAJNSZTAJN Bina  
WAJNSZTAJN Nojech i żona
WAJNBERG Izaak i żona
WAJNBERG Izrael  
WAJNBERG Chaja  
WEJCMAN Lea i dzieci
WEJCMAN Fajga córka Naftalego Ekhajzera
WEJCENBLIT Dawid i rodzina
WIERZBICKI Szymon  
WIERZBICKI Herszel  
WIERZBICKI Estera  
WIERZBICKI Motela  
WAJNBERG Mendela  
WAJNBERG Ita  
WAJNBERG Chana  
WAJNBERG Berela  
WAJNWURCEL Chaim-Szymon  
WAJNWURCEL Szajndla  
 
Z - Zayin       powrót
ZYLBERKLAJD Berisz  
ZYLBERKLAJD Ryfkele  
ZYLBERKLAJD Yehusha  
ZYGMAN Abe  
ZYGMAN Hela  
ZYLBERBERG Izrael-Józef  
ZYLBERBERG Szajndla  
ZYLBERBERG Jakub  
ZYLBERBERG Szmul  
ZYLBERBERG Ryfka  
ZYLBERBERG Perel  
ZYLBERBERG Estera  
ZYLBERBERG Mosze  
ZYLBERBERG Toba  
ZYLBERG Estera  
ZYLBERBERG Szmul  
ZYLBERBERG Ryfka  
ZYLBERBERG Nojech  
ZYLBERBOJM Chawa  
ZYLBERBOJM Marila córka Menchasa-Mendla Ekhajzera
ZYLBERBOJM Abraham Meir syn Moszego
ZYLBERBOJM Mosze-Dawid syn Mendla
ZUSMAN Izrael-Dawid  
ZUSMAN Motel  
ZUSMAN Chawa  
ZYSMAN Aaron-Mosze  
ZYSMAN Fiszel  
ZYMAN Jechiel-Izaak  
ZYMAN Szymon i żona
ZYLBERMAN Dawid  
ZYLBERMAN Sara(Saraka)  
ZYLBERMAN Chaim syn Dawidela
ZYLBERMAN Lea  
ZYLBERMAN Chaim syn Joska
ZYLBERMAN Toba i rodzina
ZYLBERMAN Abraham i rodzina
ZALCMAN Heniek  
ZALCMAN Pesel  
ZYLBERSZTAJN Mosze-Izaak  
ZYLBERSZTAJN Sara  
ZAMDNER Lejzer i żona
ZAMDNER Chaja i siostra
ZAMDNER Raca  
ZALC-HENDLER Lewi-Godel i rodzina
ZALC-HENDLER Mosze-Hersz i rodzina
ZALC-HENDLER Izrael i rodzina
ŻELECHOWSKI   i rodzina
ŻELECHOWSKI Arja i rodzina
ŻELECHOWSKI Izaak i rodzina
ŻELECHOWSKI Motel i rodzina
ZABOROWSKI Izaak  
ZABOROWSKI Estera  
ZABOROWSKI Becalel  
ZABOROWSKI Lejzer  
 
T - (Tet)       powrót
TAJCHMAN Aid-Rachel  
TAJCHMAN Herszel  
TAJCHMAN Izrael-Towja  
TENER Heniek  
TENER Józef  
TYSZLERMAN Józef  
TYSZLERMAN Abraham  
TAJSZYNDLER Szmul-Lejb  
TENENBOJM Sara  
TENENBOJM Chawa  
TENENBOJM Hodes i dwoje dzieci
TENENBOJM Chaim  
TENENBOJM Herszel i rodzina
TENENBOJM Pinkas i żona
TREGIER Lejbel i dzieci
TRALER Sasza  
TRALER Pesach i rodzina
TRALER Szmul  
TRALER Chaja  
TRALER Leizer  
TRALER Efraim i rodzina
TRALER Judyta  
TRALER Perel  
TRALER Sara  
TRALER Nosek  
TYSZELMAN Józef  
TYSZELMAN Jochwed  
TYSZELMAN Izaak  
TYSZELMAN Jakub  
TYSZELMAN Nosek-Dawid  
TURBINER Mala  
TURBINER Basia i mąż z dzieckiem
TURBINER Judyta i mąż z dzieckiem
TURBINER Lejzor-Ber  
TYRANGIEL Elai  
TYRANGEL Lea  
TYRANGEL Estera-Nesia  
TYRANGEL Mindel  
TYRANGEL Cyrel  
TYRANGEL Roza  
TYRANGEL Dawid  
TYRANGEL Idel  
TYRANGEL Chana  
TYRANGEL Chaja  
TYRANGEL Oszer  
TYRANGEL Izrael-Aaron  
TYRANGEL Mosze-Melech  
TROKIENBERG Jekutiel  
TROKIENBERG Szmul  
TROKIENBERG Jekl  
TROKIENBERG Pinkas  
TROKIENBERG Ryfka  
TROKIENBERG Ester i rodzina
CZECZKES Motel i rodzina
TAJTELBAUM Fajwla  
TAJTELBAUM Mosze  
TAJTELBAUM Rafael  
TAJTELBAUM Hinda  
TAJTELBAUM Fajga  
TAJTELBAUM Symcha  
TAJTELBAUM Michał  
TAJTELBAUM Dowa  
TAJTELBAUM Herszel  
TAJTELBAUM Dawidel  
TAJTELBAUM Mosze  
TAJTELBAUM Ajdel  
 
Y - (Yod)       powrót
JAMTOW Izrael  
JOMTOW Ryfka  
JOMTOW Miriam  
JOMTOW Sara  
JOMTOW Jechiel-Nojechmia  
JOMTOW Mindel  
JOMTOW Nata żona i 6-ro dzieci
JOMTOW Dawid i żona z dzieckiem
JOMTOW Mosze-Elejzer  
JOMTOW Cyrela i dziecko
JOMTOW Szaul  
JOMTOW Debora  
JOMTOW Mosze-Chaim  
JOMTOW Sara-Cyrel  
JOMTOW Hinda  
JOMTOW Cedok  
JOMTOW Chaim-Izaak  
JAMOWICZ Lea  
JAMOWICZ Dawid  
JAMOWICZ Izrael  
JAMOWICZ Cwi  
JAMOWICZ Herszel  
JAMOWICZ Józef-Nosek  
 
CH/C - (Chaf/Kaf)  powrót 
CHOLEWIŃSKI Szmaj  
CHOLEWIŃSKI Mendel i rodzina
CHOLEWIŃSKI Symcha  
CHOLEWIŃSKI Dawid  
CHOLEWIŃSKI Mendel  
CHOLEWA Lina  
CHOLEWA Izaak  
KOHEN Abraham  
 
L - Lamed       powrót
LINDOWER Chana  
LINDOWER Mendel  
LINDOWER Perela  
LINDOWER Chajala  
LINDOWER Nesia  
LINDOWER Lejzor  
LINDOWER Mosze  
LINDOWER Szmajela  
LINDOWER Gerszon  
LUBRECHT Elai  
LUBRECHT Debora  
LUBRECHT Izrael  
LEJCH Szymon  
LUKSENBURG Berel  
LUKSENBURG Chaja  
LUKSENBURG Lejbel  
LUKSENBURG Elai  
LUKSENBURG Jedidie  
LUKSENBURG Jechiel-Nehemja i rodzina
LUKSENBURG Genia  
LUKSENBURG Szejndla  
LUKSENBURG Perec  
LUKSENBURG Dawid  
LUKSENBURG Cypora i troje dzieci
LUKSENBURG Frajda  
LUKSENBURG Monisz  
LUKSENBURG Leje-Tasze  
LUKSENBURG Szmul-Nachum  
LANGLEBEN Akiba  
LANGLEBEN Sara-Gitla  
LANGLEBEN Szmul  
LANGLEBEN Fajga  
LANGLEBEN Jakub  
LANGLEBEN Cyrel  
LANGLEBEN Roza  
LACHMAN Chaim  
LIBNICKI Mosze  
LIBNICKI Rachel i troje dzieci
LEWIN Mordechaj-Lejb  
LEWIN Szejndla  
LEWIN Szlomo  
LEWIN Debora  
LEWIN Czesia  
LICHTARZ Malka  
LICHTARZ Jechiel  
LICHTARZ Chajna  
LICHTARZ Perel  
LICHTARZ Icze  
LICHTARZ Ryfka  
LICHTARZ Lejbel i żona
LICHTARZ Sara  
LICHTARZ Perel  
LICHTARZ Fruma  
LICHTARZ Kalman i dzieci
LAKIERMAN Sara  
LECHBROJT Pinkas  
LECHBROJT Rachel  
LECHBROJT Beniamin  
LAZWERT Makes  
LAZWERT Zysel i dzieci
LORBERBOJM Dina  
LORBERBOJM Joel syn Mosze
LICHTENSZTAJN Mendel nauczyciel
LICHTENSZTAJN Estera  
LICHTENSZTAJN Izrael  
LICHTENSZTAJN Mosze  
LICHTENSZTAJN Berel  
LICHTENSZTAJN Chaim  
LICHTENSZTAJN Chaja  
LEWKOWICZ Sara  
LEWKOWICZ Izrael-Dawid  
LEWKOWICZ Menucha  
LEWKOWICZ Chaja  
LEJBBRUDER Joska  
LEJBBRUDER Bajla  
LEJBBRUDER Izaak  
LEJBBRUDER Shmaj  
LEJBBRUDER Etel  
LEJBBRUDER Chana  
LEJBBRUDER Nachum-Lejb  
LEJBBRUDER Chaja-Basia  
LEJBBRUDER Mosze  
LEJBBRUDER Nesia  
LEJBBRUDER Lejzor  
LEJBBRUDER Mojszele  
LEJBBRUDER Gerszon  
LEJBBRUDER Henele  
LEJBBRUDER Chaim  
LEJBBRUDER Welwel  
LEJBBRUDER Lea  
 
M - (Mem)       powrót
MELAWER Neshela  
MELAWER Chaim  
MELAWER Rojzela  
MELAWER Itcak  
MANDELBOJM Icze-Meir  
MANDELBOJM Hersz-Nojechman  
MANDELBOJM Frumit  
MANDELBOJM Jechiel  
MANDELBOJM Hersz-Nojechum  
MANDELBOJM Neftaly  
MANDELBOJM Lajbel  
MANDELBOJM Szeba  
MANDELBOJM Neftaly  
MANDELBOJM Zjeni  
MANDELBOJM Basia  
MILGROJM Hinda  
MILGROJM Jakub  
MILGROJM Miriam  
MILGROJM Motel  
MILGROJM Estera  
MILGROJM Panja  
MILGROJM Cwi  
MILGROJM Chana  
MILGROJM Abraham  
MILGROJM Sara  
MILGROJM Zew  
MILGROJM Jedyda  
MILGROJM Godel i rodzina
MILGROJM Mindel  
MIKOWSKI Abraham  
MIKOWSKI Jerachmiel i rodzina
MELCER Mendel  
MANDELAJL Rochcze  
MANDELAJL Lejbl  
MANDELAJL Meir-Szmul  
MINC Izrael  
MINC Sara  
MINC Mosze i żona
MINC Malka  
MINC Minka  
MINC Ryfka  
 
N - (Nun)       powrót
NISENBOJM Chaim i żona
NISENBOJM Aaron-Izaak żona i dzieci
NISENBOJM Efraim-Dawid żona i dzieci
NISENBOJM Symka  
NISENBOJM Jakub  
NISENBOJM Ryfka  
NISENBOJM Nesia  
NISENBOJM Izaak  
NISENBOJM Nechema  
NISENBOJM Chaja  
NISENBOJM Mosze  
NISENBOJM Hersz  
NISENBOJM Basia  
NISENBOJM Efraim  
NUDELFUDYM Eljezer  
NUDELFUDYM Debora  
NUDELFUDYM Lea  
NUDELFUDYM Luba  
NUDELFUDYM Abraham  
NUDELFUDYM Sender i żona
NUDELMAN Jakub  
NUDELMAN Malka  
NUDELMAN Szmul  
NUDELMAN Szlomo  
NUDELMAN Kalman  
NUDELMAN Beniek  
NOWOMIEJSKI Abraham  
NELKIN Jakub  
NELKIN Cwi-Lea  
NELKIN Dawid-Jechiel  
NELKIN Luba  
NISENBLAT Dawid  
NISENBLAT Bajla  
NISENBLAT Lea  
NISENBLAT Szejndla  
NISENBLAT Chane-Necze  
NISENBLAT Gucza  
NISENBLAT Jachczia  
NISENBLAT Icze  
NISENBLAT Brucha  
NISENBLAT Abraham  
NISENBLAT Lolek  
NISENBLAT Abraham  
NISENBLAT Iczela  
NAJCHWAJZ Józef i syn Jakub i rodzina
NACHWAJZ Hersz  
NAJCHAWIZ Bracha i rodzina
NAJCHAWIZ Chaja-Tasza  
NAJCHAWIZ Nora  
NAJ Mirel córka Minkasa-Mendla
NAJ Nojechimja i rodzina
SIGAŁ Brajna  
 
S - (Samech)      powrót
SIGAŁ Cwi  
SIGAŁ Etel  
SIGAŁ Klara  
SIGAŁ Abraham  
STANISŁAWSKI Toba  
SAMET Idel  
SAMET Fajga-Lea  
SAMET Daw i żona
SAMET Rajzla i mąż
SAMET Mendel  
SAMET Sarah  
SAMET Mosze  
SAMET Josel  
SOBÓL Miriam  
SOBÓL Pinkas  
STOCKI Sasza  
STOCKI Pesach  
 
E - (Ayin)       powrót
EKHAJZER Dawid córka Minchasa-Mendla
EKHAJZER Józef syn Minchasa-Mendla
EKHAJZER Dawid syn Naftalego
EKHAJZER Chana córka Naftalego
EKHAJZER Lea  
EKHAJZER Izrael syn Naftalego
EKHAJZER Chawa córka Naftalego
EKHAJZER Ryfka córka Naftalego
EKHAJZER Justyna córka Naftalego
EKHAJZER Nechamia syn Mosze Dawida
EKHAJZER Chajala Córka Jakuba
EKHAJZER Chana córka Mosze Loberbojma
EKHAJZER Pola córka Józefa Rouvena
ELENBOJM Lea-Hinda  
EDELMAN Gitla  
ELENBLUM Szlomo  
ELENBLUM Zisel  
ELENBLUM Mosze  
ELENBLUM Fajga  
ELENBLUM Sara  
ELENBLUM Szmul  
ELENBLUM Frajdla  
ELENBLUM Chana syn Beryl?
ELENBLUM Aaron i rodzina
ELENBLUM Józef i rodzina
ELENBLUM Chana syn Szlomy?
EUROPA Rina  
EUROPA Lejzer i rodzina
EUROPA Icze  
EUROPA Fajga  
EUROPA Chaim-Jojne  
EUROPA Pesel  
ELDSZTAJN Estera  
 
P/F - (Pey / Fey)    powrót
PUTERFLAM Sara-Fajga  
PUTERFLAM Jakub  
PUTERFLAM Ryfkele  
PUTERFLAM Gerszon  
PUTERFLAM Estera  
PUTERFLAM Elka  
PUTERFLAM Eleazer  
PUTERFLAM Mania  
PUTERFLAM Estera  
PUTERFLAM Gerszon  
PUTERFLAM Nechama  
PUTERFLAM Szlomo  
PUTERFLAM Riwa  
PUTERFLAM Mosze  
PUTERFLAM Nehemja  
PUTERFLAM Abraham-Mendel  
PUTERFLAM Ita-Dina  
PUTERFLAM Nechama  
PUTERFLAM Szeba  
PUTERFLAM Gerszon  
PUTERFLAM Estera  
PUTERFLAM Malka  
PUTERFLAM Deborala  
PUTERFLAM Motala  
PUTERFLAM Chanala  
PUTERFLAM Herszel  
PUTERFLAM Lea  
PUTERFLAM Elka  
PUTERFLAM Nesia  
PUTERFLAM Pesach  
PUTERFLAM Szyfra  
PUTERFLAM Sara  
PUTERFLAM Mosze  
PUTERFLAM Gerszon  
PUTERFLAM Mosze  
PUTERFLAM Jedydja  
PUTERFLAM Zechryja  
PUTERFLAM Estera  
PUTERFLAM Gerszon  
PUTERFLAM Nechama  
PUTERFLAM Szlomo  
PUTERFLAM Rywa  
PUTERFLAM Mosze  
PUTERFLAM Szmul  
PUTERFLAM Nechymia  
PUTERFLAM Abraham-Mendel  
PUTERFLAM Ita-Dena  
PUTERFLAM Nechemia  
PUTERFLAM Szeba  
PUTERFLAM Gerszon  
PUTERFLAM Estera  
PUTERFLAM Malka  
PUTERFLAM Deborala  
PUTERFLAM Motala  
PUTERFLAM Chanala  
PUTERFLAM Herszel  
PUTERFLAM Lea  
PUTERFLAM Elka  
PUTERFLAM Nesia  
PUTERFLAM Pesa  
PUTERFLAM Szyfra  
PUTERFLAM Moszela  
PUTERFLAM Sara  
PUTERFLAM Mosze  
PUTERFLAM Szmajela  
PUTERFLAM Gerszon  
PUTERFLAM Mosze  
PUTERFLAM Jedyda  
PUTERFLAM Zecharja  
PUTERFLAM Gerszon żona i dwoje dzieci
PUTERFLAM Józef żona i dwoje dzieci
PUTERFLAM Bajla-Gitla i mąż
PUTERFLAM Motel  
PUTERFLAM Rachel  
PUTERFLAM Matis i rodzina
PUTERFLAM Josel i rodzina
PUTERFLAM Ryfka i rodzina
PUTERFLAM Rouven  
PUTERFLAM Estera i rodzina
PUTERFLAM Icze i rodzina
FAJNGIEZYCHT Mosze  
FAJNGIEZYCHT Szejndla  
PERLMUTER Fajga  
PERLMUTER Izrael  
PERLMUTER Mosze  
PERLSZTAJN Izrael  
PERLSZTAJN Jakub i rodzina
FICHTENBAUM Izaak  
PUDŁO Hersz  
PUDŁO Dina  
PUDŁO Szalom  
PUDŁO Jakub  
PUDŁO Basia  
PUDŁO Itzak  
PUDŁO Gitla  
FINKELSZTAJN Izrael i rodzina
FELDGAJER Lejele  
FELDGAJER Beniek(Beniamin)  
FAJERSZTAJN Brajndla  
FAJERSZTAJN Meir  
FAJERSZTAJN Itel  
FAJERSZTAJN Moszela  
FAJERSZTAJN Lenka  
FAJERSZTAJN Rochcze  
FAJERSZTAJN Herszel  
FAJERSZTAJN Symka  
FAJERSZTAJN    
FAJERSZTAJN Lejbel i żona
PUTERMAN Mejlech  
PUTERMAN Chaim  
PUTERMAN Chana  
PUTERMAN Mosze  
PUTERMAN Sara  
PUTERMAN Yitzak  
PUTERMAN Leon  
PUTERMAN Melech  
PUTERMAN Debora (Wasserman)  
PUTERMAN Chaim  
PUTERMAN Chana  
FEDERBUSZ Jerachmiel  
FEDERBUSZ Lea  
FEDERBUSZ Mania  
FRYDMAN Arja  
FRYDMAN Perela  
FRYDMAN Alter (Szucht)  
FRYDMAN Bina-Rachel  
FRYDMAN Szmul żona i dziecko
FRYDMAN Jakub żona i dzieci
FRYDMAN Motela i żona
FRYDMAN Berel żona i dzieci
FRYDMAN Izraelik  
FRYDMAN Rózia-Mindel  
PERLMAN Baruch  
PERLMAN Ryfka  
POMERANC Herszel  
POMERANC Chaja  
POMERANC Chawa  
FELDMAN Joel  
FELDMAN Syma  
FELDMAN Lejbel i rodzina
FELDMAN Estera-Rajzla i rodzina
FELDMAN Chana-Sara  
FELDMAN Lea  
FAJGIENBLAT Mosze-Jude  
FAJGIENBLAT Sara  
FUSMAN Cewtel  
FUSMAN Nesia  
FUSMAN Bajla  
FUSMAN Serel  
FUSMAN Meir  
FUSMAN Gerszon  
FUSMAN Debora (Wasserman)  
FUSMAN Joska  
FUSMAN Serel  
FUSMAN Moszela  
FUSMAN Gerszon  
FUSMAN Izaak  
FUSMAN Abraham  
FUSMAN Noami  
FUSMAN Misza  
FAJGIENBOJM Lozerel  
FAJGIELBOJM Hodel  
FAJGIELBOJM Jidel  
FAJGIELBOJM Elejzor  
FAJGIELBOJM Bacelel  
FAJGIELBOJM Dina  
FAJGIELBOJM Mordechaj  
FAJGIELBOJM Brucha  
FORES Aaron i żona
PREZENT Jiszeju  
PREZENT Lea  
FLUK Mendel  
FLUK Chaja  
FLUK Zlatka  
FLUK Fajga  
FLUK Mosze  
FLUK Hersz-Dawid  
FLUK Dina  
FLUK Szalom  
FLUK Jakub  
FLUK Yitzak  
FLUK Szmul  
FLUK Basia  
FLUK Gitla  
FELDWEBER Estera  
FELDWEBER Jakub  
FELDWEBER Róża i dziecko
FLAMENBOJM Awigdawid-Wolf  
FLAMENBOJM Itka  
FLAMENBOJM Lejbisz-Mendel  
FLAMENBOJM Debora-Lea  
FLAMENBOJM Sara  
FLAMENBOJM Chaim-Aaron  
FLAMENBOJM Meir  
FLAMENBOJM Perela  
FLAMENBOJM Symcha  
FLAMENBOJM Pinkas  
FLAMENBOJM Jeszajahu  
FLAMENBOJM Arja  
FICHTENBOJM Lewi  
FICHTENBOJM Józef  
FICHTENBOJM Gitla  
FICHTENBOJM Izrael  
FICHTENBOJM Lewi-Godel  
FICHTENBOJM Samsza-Mechel i rodzina
PRAJM Luba  
PRAJM Izrael  
 
TZ - (Tsadek)       powrót
CUKIERFAJN Izrael i rodzina
CENTNARSKI Lazar i żona
CENTNARSKI Jakub  
CENTNARSKI Matil  
CENTNARSKI Rajzla  
CUKIERMAN Chaim-Mendel  
CUKIERMAN Mosze  
CUKIERMAN Chaja-Bajla  
CUKIERMAN Mendel  
CUKIERMAN Michael  
CUKIERMAN Becalel  
CUKIERMAN    
CUKIERMAN Sara  
CUKIERMAN Itka  
CUKIERMAN Rachel  
CUKIERMAN Mosze  
CUKIERMAN Perel  
CUKIERMAN Gitla  
CYTRYNBOJM Szabtaj  
CYTRYNBOJM Sara  
CYTRYNBOJM Toba  
CYTRYNBOJM Aaron  
CYMRYNGBLAT Ryfka  
CYMRYNGBLAT Herszel  
CYMBROWICZ Cadok  
CYMBROWICZ Miriam  
CYMBROWICZ Lejbel  
CYMBROWICZ Estera  
CUKIER Abraham  
CUKIER Lejzor i żona
CUKIER Gerszon i żona
CUKIER Szmaj i żona
CUKIER Dawid  
CUKIER Chana-Liba  
CUKIER Sara  
CUKIER Jidel  
CUKIER Motel  
CUKIER Molly  
CUKIER Jechiel  
CUKIERSZTAJN Złata  
CUKIERSZTAJN Chaja  
CUKIERSZTAJN Abraham-Wolf  
CYGIELMAN Nojech i żona
CWAJGIENBERG Mosze  
CWAJGIENBERG Abraham  
CWAJGIENBERG Welwel  
CWAJGIENBERG Isaschar-Ber  
CWAJGIENBERG Chaja-Sara  
CWAJGIENBERG Matil  
CYRKLEWICZ Lozer i żona
CYRKLEWICZ Eli  
 
K - (Kof)       powrót
KACZKIE Szmul  
KACZKIE Ryfka i syn
KACZKIE Note  
KACZKIE Ryfka  
KACZKIE Szmul  
KACZKIE Albert  
KACZKIE Motel  
KACZKIE Lea  
KACZKIE Joel  
KACZKIE Meir-Szalom  
KLAJNER Malke i syn
KUŚMIRZ Mandel  
KUŚMIRZ Syma  
KUŚMIRZ Gerszon żona i syn
KUŚMIRZ Joel  
KUŚMIRZ Meir  
KAWA Aaron żona i syn
KAWA Mendel żona i syn
KAWA Izydor doktor
KAWA Debora  
KAWA Szaja żona i dzieci
KUSZKIEWICZ Lejbcza  
KUSZKIEWICZ Chana  
KUSZKIEWICZ Dawid żona i dwoje dzieci
KUSZKIEWICZ Sara mąż i dwoje dzieci
KUSZKIEWICZ Mosze żona i troje dzieci
KUSZKIEWICZ Frajda i dwoje dzieci
KUSZKIEWICZ Szlomo żona i troje dzieci
KUSZKIEWICZ Gitla mąż i dwoje dzieci
KUSZKIEWICZ Czarna  
KUSZKIEWICZ Miriam  
KABIBER Gitla  
KABIBER Rywa  
KIRSZENBLAT Aaron  
KIRSZENBLAT Nesia  
KIRSZENBLAT Sonia  
KIRSZENBLAT Andzia  
KIRSZENBLAT Mosze  
KIRSZENBLAT Meir  
KIRSZENBLAT Meir  
KOJFMAN Motel  
KOJFMAN Mincza  
KOJFMAN Baśka  
KANARIENFOGIEL Karol  
KANARIENFOGIEL Elka i syn
KRZYNOWER Lozer  
KRZYNOWER Frajdla  
KRZYNOWER Zyndel  
KRZYNOWER Jechiel i rodzina
KUPCZYK Motel  
KUPCZYK Jakub  
KUPCZYK Rachel i dzieci
KUPCZYK Lojzer  
KAMIŃSKI Nosek  
KAMIŃSKI Sarala  
KAMIŃSKI Bensyjon  
KAMIŃSKI Chaim  
KAMIŃSKI Chajala  
KAMIŃSKI Zysela  
KAMIŃSKI Debora  
KAMIŃSKI Lili  
KAMIŃSKI Jehuda  
KAMIEŃ Mosze  
KAMIEŃ Adela  
KUPERMAN Mosze  
KUPERMAN Zuz  
KLAJNMAN Abraham-Baruch  
KLAJNMAN Gitla  
KLAJNMAN Rachel  
KLAJNMAN Etel  
 
R - (Reysh)       powrót
RABINOWICZ Gerszon i rodzina, Rabin
RABINOWICZ Sala i rodzina
RABINOWICZ Aaron  
RABINOWICZ Chana  
ROZEN Mosze  
RABINOWICZ Malka  
RABINOWICZ Szmul-Eli  
RABINOWICZ Szlomo-Jechezkiel  
RABINOWICZ Szaul  
RABINOWICZ Nojechman  
ROZEN Chawa  
ROZEN Aaron  
ROZEN Elejzer  
ROZMARYN Szmul  
ROZENBLAT Mosze  
ROZENBLAT Izrael  
ROZENBLAT Chajala  
ROZENSON Abraham-Izaak  
ROZENSON Mirela  
ROZENSON Aaron  
ROZEMAN Mosze  
ROZENCWAJG Izrael  
ROZENCWAJG Miriam  
ROZENCWAJG Abraham  
ROZENCWAJG Kalman  
ROZENCWAJG Rajzla  
ROZENCWAJG Szaul  
ROZENCWAJG Izaak  
ROZENCWAJG Regina i rodzina
ROZENCWAJG Chana  
ROZENCWAJG Ryfka  
ROZENCWAJG Gitla  
ROZENCWAJG Rachel  
ROZENCWAJG Abraham  
ROZENCWAJG Chaim  
ROZENCWAJG Sara  
ROZENCWAJG Meir  
RECHTMAN Szmul  
RECHTMAN Gitla  
RECHTMAN Rachel  
RECHTMAN Izrael  
RECHTMAN Sarala  
RECHTMAN Dawid  
RECHTMAN Szyfra  
RECHTMAN Mendel  
RECHTMAN Abraham  
RECHTMAN Meir  
RECHTMAN Zalman  
RECHTMAN Etel  
RECHTMAN Toba  
RECHTMAN Minka  
RECHTMAN Gołda  
RECHTMAN Józef  
RECHTMAN Samson  
ROZENMAN Eljezer  
ROZENMAN Bajla  
ROZENMAN Mosze i żona
ROZENMAN Beniamin żona i dzieci
ROZENMAN Chana-Lea mąż i czworo dzieci
ROTERMAN Rajzla  
ROTERMAN Ita  
ROTERMAN Jechiel  
ROTERMAN Chana  
ROTERMAN Fajga-Lea i dzieci
ROTERMAN Lea  
ROTERMAN Szeba  
ROTERMAN Lejzer  
ROTERMAN Lea-Tasze  
ROTERMAN Ita  
ROTERMAN Szeba  
ROTERMAN Rajzela  
ROTERMAN Estera  
ROTERMAN Miriam  
ROTERMAN Eljezer  
ROTERMAN Ichezkiel  
ROTERMAN Aaron  
ROMAN Pesa-Mindel  
ROTEMAN Mosze  
ROTEMAN Henia  
REZNIKOWICZ Mosze  
REZNIKOWICZ Liba  
REZNIKOWICZ Lea  
REZNIKOWICZ Syma  
REZNIKOWICZ Cyrel  
REZNIKOWICZ Malka  
REZNIKOWICZ Alter  
ROCHENSZWALB Mosze-Melech  
ROCHENSZWALB Sara-Lea  
ROCHENSZWALB Jehuda-Lejb  
ROCHENSZWALB Jechiel  
ROCHENSZWALB Perel  
ROCHENSZWALB Shejndla  
ROCHENSZWALB Eta  
ROCHENSZWALB Isajachu-Asar  
ROCHENSZWALB Chaim-Lejzer  
ROZENBURG Dawid  
ROZENBERG Szyfra  
ROZENBERG Boez  
ROZENBERG Etel  
ROZENBERG Gołda  
ROZENBERG Czarna  
ROZENBERG Szeba  
ROZENBERG Izaak  
ROZENBERG Nojechman  
ROZENBERG Matil  
ROZENBERG Chaim  
ROZENBERG Ajdel-Lea  
ROZENBERG Chaim-Rouven  
ROZENBERG Szejndla  
ROZENBERG Chaja-Pesel  
ROZENBERG Icze  
ROZENBERG Mosze  
ROZENBERG Eljezer  
ROZENBERG(SPEKTOR) Mosze  
ROZENBERG(SPEKTOR) Nojechman  
ROZENBERG(SPEKTOR) Frajdala  
ROZENBERG(SPEKTOR) Icze  
ROZENBERG(SPEKTOR) Szalom  
ROZENBERG Lea  
ROZENBERG Ryfkela  
ROZENBERG Iczela  
ROZENBERG Jakub-Mendel  
ROZENBERG Arja-Lejb  
ROZENBERG Bajla  
ROZENBERG Józef  
ROZENBERG Mendel-Motel rytualny rzeźnik
ROZENBERG Frumit i synowa z dziećmi
ROZENBERG Rachel  
ROKMAN Estera  
ROZENWAJN Pinkas  
ROZENWAJN Ryfka  
ROZENWAJN Berel żona i dzieci
ROZENWAJN Mordechaj żona i dziecko
ROZENWAJN Herszel żona i dziecko
ROZENWAJN Nojechamia  
ROZENWAJN Gitla  
ROZENWAJN Aaron  
ROZENWAJN Chane-Tasze  
RPZENWAJN Estera i mąż
ROZENWAJN Eljezer  
ROZENWAJN Ryfka  
ROZENWAJN Lea  
ROZENWAJN Izaak  
ROZENWAJN Nojechma-Lea  
ROZENWAJN Brucha-Chawa  
ROZENWAJN Abraham-Lejb  
ROZENWAJN Eljezer  
ROZENWAJN Pesia-Mindla mąż i dziecko
ROZENWAJN Hodel mąż i dziecko
ROZENWAJN Icyk-Izaak  
ROZENWAJN Chaja-Liba  
RUBINSZTAJN Szmul-Areles  
RUBINSZTAJN Mechla  
RUBINSZTAJN Alter  
RUBINSZTAJN Dawid  
RUBINSZTAJN Miriam  
RUBINSZTAJN Jechusza żona i dziecko
RUBINSZTAJN Jechezekiel  
RUBINSZTAJN Lea  
RUBINSZTAJN Roza  
RUBINSZTAJN Estera  
RUBINSZTAJN Herszel  
RUBINSZTAJN Berisz i rodzina
RUBINSZTAJN Chawa i dzieci
ROZENFELD Hinda  
ROZENFELD Abraham  
ROZENFELD Nosek  
ROTENBERG Symcha  
ROTENBERG Toba  
ROTENBERG Malka  
ROTENBERG Perel  
ROTENBERG Itka  
ROTENBERG Meir  
ROTENBERG Aaron  
RAJZMAN Bronia  
RAJZMAN Bunis i żona
RAJZMAN Mendel  
ROTSZYLD Henech  
ROTSZYLD Mosze  
ROTSZYLD Beniamin  
ROTSZYLD Akiba  
ROTSZYLD Rajzela  
ROTSZYLD Rikel  
 
Sh/S - (Shin/Sin)   powrót
SZERMAN Baruch  
SZERMAN Szejndla  
SZERMAN Dawid  
SZERMAN Szlomo  
SZERMAN Sara  
SZERMAN Nojechman-Lejb  
SZERMAN Izaak  
SZERMAN Lewi  
SZERMAN Perel-Lea  
SZERMAN Fruma  
SZERMAN Gołda  
SZERMAN Szaul  
SZERMAN Motil i dzieci
SZERMAN Pesa  
SZERMAN Debora  
SZERMAN Chana  
SZERMAN Szalom-Meir  
SZERMAN Joel  
SZERMAN Nahman-Lejzor  
SZERMAN Abraham-Szlomo  
SZERMAN Ruchama  
SZERMAN Chana-Szprynca  
SZTAJNFELD Izrael  
SZTAJNFELD Miriam-Dina  
SZTAJNFELD Lejbisz  
SZTAJNFELD Judyta  
SZTAJNFELD Perela  
SZTAJNFELD Lusia  
SZTAJNFELD Monisz  
SZTAJNBUCH Welwel  
SZTAJNBUCH Gitla  
SZTAJNBUCH Szmul żona i dziecko
SZTAJNBUCH Genendla  
SZTAJNBUCH Mosze  
SZTAJNBUCH Pesia  
SZTAJNBUCH Izrael-Lejb  
SZTAJNBUCH Rachel  
SZTAJNBUCH Herszel  
SZTAJNBUCH Szejndla  
SZTAJNBUCH Berel  
SZTAJNBUCH Gitla  
SZTAJNBUCH Sara  
SZTAJNBUCH Ryfka  
SZTAJNBUCH Malka  
SZTAJNBUCH Dawid i troje dzieci
SZTAJNBUCH Debora  
SZTAJNBUCH Pesia mąż Nisenbojm i dzieci
SZTAJNBUCH Izrael  
SZTAJNBUCH Miriam-Dina  
SZTAJNBUCH Judyta  
SZTAJNBUCH Lejbisz  
SZTAJNBUCH Sara-Ryfka  
SZUSTER Chaim-Jechuda  
SZUSTER Gołda  
SZUSTER Bajla-Ita  
SZUSTER Ajga  
SZUSTER Baruch-Meir  
SZTAJNBOJM Dawid  
SZTAJNBOJM Bajla-Ryfka  
SZTAJNBOJM Izaak  
SZTAJNBOJM Frajdla  
SZTAJNBOJM Malka  
SZULMAN Estera  
SZULMAN Jakub  
SZULMAN Emanuel  
SZULMAN Chaja-Sara  
SZULMAN Jehusza  
SZTAJNGARD Rajzla  
SZTAJNGARD Moniek  
SZTAJNGARD Chana  
SZTAJNGARD Aaron  
SZTAJNGARD Pola  
SZPINGER Nechama  
SZYLDKROJD Chaim  
SZYLDKROJD Jechiel  
SZYLDKROJD Dawid żono i czworo dzieci
SZYLDKROJD Chaja mąż i dwoje dzieci
SZYLDKROJD Gołda i dziecko
SZYLDKROJD Malka  
SZYLDKROJD Perel  
SZYLDKROJD Zelda  
SZYLDKROJD Chana  
SZYLDKROJD Sara  
SZYLDKROJD Józef  
SZYLDKROJD Mirela i dwoje dzieci
SZLIMER Malka  
SZLIMER Jerachmiel  
SZLIMER Zjisza  
SZLIMER Gitla  
SZLIMER Jerachmiel  
SZLIMER Miriam  
SZLIMER Mosze  
SZLIMER Chaim  
SZLIMER Izrael  
SZLIMER Estera  
SZLIMER Rachel  
SZLIMER Cyma  
SZLIMER Perel  
SZLIMER Frumcia  
SZLIMER Oszer-Mordechaj  
SZLIMER Lejbisz  
SZLIMER Estera  
SZLIMER Chaja  
SZMEKIER Pesach  
SZMEKIER Chaja  
SZMEKIER Chaim-Meir  
SZMEKIER Czesia  
SZMEKIER Izrael  
SZMEKIER Szaul  
SZMEKIER Rachel  
SZMEKIER Sara-Bluma  
SZMEKIER Berel  
SZMEKIER Welwel  
SZMEKIER Chana  
SZMEKIER Rachel  
SZMEKIER Daniel  
SZMEKIER Chawa  
SZMEKIER Chana  
SZMEKIER Rachel  
SZMEKIER Jechiel  
SZMEKIER Lea  
SZMEKIER Chana  
SZMEKIER Rachel  
SZMEKIER Józef  
SZYLINGIER Szmul  
SZYLINGIER Itela  
SZYLINGIER Abraham  
SZYLINGIER Izrael  
SZYLINGIER Elihu  
SZYLINGIER Chaja  
SZWARCBERG Wolf  
SZWARCBERG Rajzla  
SZWARCBERG Rachel  
SZWARCBERG Jonasz  
SZWARCBERG Sara  
SZWARCBERG Chaja  
SZWARCBERG Jedyda  
SZWARCBERG Józef  
SZYLING Estera  
SZYLING Mosze  
SZYLING Jochebed  
SZYLING Pinkas  
SZYLING Ajga i dzieci
SZYLING Izaak  
SZYLING Toba  
SZYLING Lejbel i rodzina
SZAFHARTC Iccak-Szochet szochet
SZAFHARTC Jechiel  
SZYFHARTS Jakub  
SZYFHARTS Rachel i rodzina
SZYFHARTS Nachum  
SZTAMLER Hillel i żona
SZTAMLER Perec i rodzina
SZTAMLER Chaim-Rouven i rodzina
SZTAMLER Szlomo  
SZTAMLER Szejndla i rodzina
SZTAMLER Lipa i rodzina
SZTAMLER Shiela  
SZTAMLER Bluma  
SZTAMLER Abraham  
SZTAMLER Rachel  
SZTAMLER Rajzla córka Yehuszy
SZTAMLER Lajbel  
SZTAMLER Fajga  
SZTAMLER Szeba  
SZTAMLER Lea  
SZTAMLER Rachel  
STRECHMAN Lea córka Abrahama
STRECHMAN Molly  
SZAJNZYCHT Chaim-Hallel  
SZAJNZYCHT Frumit  
SZAPIRO Chana  
SZAPIRO Mosze  
SZAPIRO Blumcza  
SZAPIRO Mensza  
SZAPIRO Judyta żona i córka
SZAPIRO Gołda i córka
SZAPIRO Jankiel i mąż
SZAPIRO Chaja syn Chany
SZAPIRO Jankiel  
SZTAMFATER Liba syn Menszy
SZTAMFATER Efraim  
SZNAJDERMAN Chawa  
SZNAJDERMAN Hercog  
SZNAJDERMAN Estera  

 

Księga Dęblina-Modrzyc


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Deblin, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2019 by JewishGen, Inc.
Updated 30 Apr 2008 by LA