Table of Contents

[Page 205]

List of Martyrs – Fejér County

 

Székesfehérvár

Hirschler Pál dr.
Citron Zoltán
Boros István dr.
Mermelstein Mór
   

A

 
Adler Dávid
Adler Dávidné
Adler Éva
Adler Edit
Adler Pál
Adler Pálné
Adler Erika
Adler Ferencné
Adler Jutka
Adler Miklósné
Adler Gyurika
Aczél Istvánné
Aczél Géza
Adler Regina
Adler Anikó
Adler Sanyika
Adler Ernõ
Adler Teréz
Amsel Ferenc
Amsel Ferencné
Arnstein Miksa
Arnstein Miksáné
Arnstein Pál
Arnstein János
Arnstein György
Armuth Mór
Auerbach Lili
Auerbach József
   

B

 
Bakonyi Lászlóné dr
Bakonyi Judit
Balogh Dezsõné
Barta Imre
Barta József
Barta Józsefné
Barta Pannika
Barta Sándorné
Barta Juditka
Bauer Mihály
Barta Károly
Brummaier Julianna
Bálint Ferenc
Bálint Ferencné
Bán József dr.
Bán Józsefné dr.
Bán Lászlóné
Bán Róbert
Bán Katika
Bán Sándor
Bán Sándorné
Bárdos Áronné
Bátori Józsefné
Bátori Anikó
Benda Margit
Beregi Sándor
Beregi Sándorné
Beregi Árpád
Berényi Lajos
Berényi Lajosné
Berényi Józsefné
Berényi Samu
Berényi Aladár
Berényi Aladárné özv.
Bársony Kálmánné
Berényi Júlia
Berger Józsefné
Berger András
Berger Samu
Berger Samuné
Berger György
Berger Ignác
Berger Ignácné
Berger Erzsi
Berger Izidorné
Berger Mór
Berger Ilona
Berger Edit
Berger Gyula
Berger Gyuláné
Berger Éva
Berger Imréné
Berger Évike
Berger Iván
Bergmann Elek
Berkovics Dávid
Berkovics Dávidné
Berkovics László
Berkovics Miklós
Berkovics Mór
Berkovics Sándorné
Berkovics Sámuel
Berkovics Ilona
Bánó Jenõ
Berkovics Rózsi
Berkovizcs József
Berndorfer György
Berndorfer Györgyné
Berndorfer Katika
Bernstein Lászlóné
Bernstein János
Bernstein Zsuzsika
Bíró Vilmos
Bíró Sándor
Bíró Sándorné
Bíró Jutka
Bíró Tibor
Bíró Zoltán
Bíró Ervin
Bleuer Arnoldné özv.
Bleuer Jenõ
Block Sándor
Block Sándorné
Blum Mihály
Blum Mihályné
Bogdán László
Bognár R. Judit
Bokor Imre
Bokor Nándor
Bokor István
Boros Istvánné dr.
Boros Jánosné
Boskovits Lászlóné
Boskovits Évike
Böhm Margit
Braumann Ferenc
Braumann Ferencné
Braun Pálné
Braun Veronika
Braun Oszkár
Braun Sándor
Braun Sándorné
Braun Irma
Braun Etel
Braun Gyula
Braun Gyuláné
Braun Rózsi
Braun Rudolf
Bruck Sándorné
Bruck Imre
Bruck Imréné
Brust Arnold
Brust Arnoldné
Brust László
Brust Karolin
Brust Mariska
Brust Sámuel
Brust Sámuelné
Brust Géza
Brust Gézáné
Brust Imre
Brust Imréné
Brust Gyurika
Brust Imre
Brust József
Brust Józsefné
Brust Mariska
Brust István
Brust Istvánné
Brust Lajos
Brust Évike
Brust Magduska
Brust Sándor
Brust Bözsi
Brust Marika
Brust Ferenc
Brust Jenõ
Brust Katalin
Bolgár Pálné
Bolgár györgy
Brust Irén
Brust József
Brust Kálmánné
Brust Sándorné
Brust László
Brüll Zsigmond
Brunner Jenõ
Brunner Jenõné
Bruck Miklós
Bruck Ernõ
Bruck Ernõné
Braun Mór
Braun Mórné
Bánó Jenõ
Berger Ödön
Berger Ödönné
Berger Tamás
Brust Katalin
Brust Sári
Brust Klári
Besztercei Györgyné
Besztercei Ágnes
Bodó Margit
Bánóczi Ferenc Pál
Bárdos Imre
Békés Róbert dr.
Bleier Miklós
Bolgár László
Braun András
Burg Hermann
Burg Hermanné
Burg Istvánné
Burg Katika
Brust Jolán
   

C

 
Citron Zoltánné
   

D

 
Deák Kornélia
Darvas Imre
Dancig Jakab
Dancig Jakabné
Dancig Márta
Dancig Istvánné
Dancig Ágnes
Darvas Jenõ
Darvas Jenõné
Domán László
Dénes Anna
Deutsch Margit
Deutsch Erzsébet
Deutsch Tibor
Deutsch Oszkár
Deutsch Fanni
Deutsch Sándor
Deutsch Sándorné
Deutsch Kató
Deckner Árminné
Deckner Sarolta
Deutsch Irén
Deutsch Miksáné
Deutsch Gyula
Deutsch Gyuláné
Deutsch Hermanné
Deutsch György dr.
Deutsch György
Deutsch Zsigmondné
Deutsch Antal
Deutsch K. Aladár
Deutsch Miklós
Deutsch Vera
Deutsch László
Deutsch Ferike
Deutsch Lászlóné
Deutsch István
Deutsch Istvánné
Deutsch Ignácné
Deutsch Aladár
Deutsch Imréné
Deutsch Ági
Deutsch Pali
Dénes József
Dénes Józsefné
Dénes János
Dénes Andor
Dénes Andorné
Dénes György
Diener Sámuel
Diener Sámuelné
Diener Sándor dr.
Diener Imre
Donáth Jenõ
Donáth Jenõné
Donnenberg Frida
Dreifinger István
Dreifinger Istvánné
Dus Béla
   

E

 
Ehrlich Pálné
Ehrlich Sándor
Ehrlich Kató
Éliás Imréné
Erdös László
Elelk István dr.
Engel Géza
Erdély Gyula dr.
Elefánt Erzsébet
Éliás Józsefné
Egri Klára
Éliás Imréné
Eisler Adolf
Eisler Adolfné
Eckstein Sámuel
Eckstein Sámuelné
Eckstein Rózsi
Egri László
Erdõs Fülöpné
Erdélyi Gyula dr.
Éliás Simon
Éliás Simonné
Éliás László
Éliás József
Eppinger ignác
Eppinger Ignácné
Eppinger Andor
Eppinger Andorné
Eppinger Lacika
Erdõs Lajosné
Erõs Árpád
Erõs Árpádné
Elefánt Lajos
Engel Géza
   
   
F  
   
Falus Jenõ Iván
Falus Péter Imre
Faragó Béla
Faragó Béláné
Farkas Károly
Farkas Károlyné
Farkas Lajos
Farkas Judit
Farkas Zsigmondné dr.
Fehér Miklós
Fehér Miklósné
Feldmann Tiborné
Feldmann Lenke
Feldmann Mórné
Feldmann Sándorné
Feldmann Ilonka
Fenyves Béla
Fenyves Béláné
Feith József
Fenyves György
Fried Lenke
Fenyves Ibi
Földes Antal
Földes Antalné
Földes Ivánka
Fellner Jakab
Fenyves Béláné
Fenyves Imre
Fischer Jenõ
Fleischer József
Fleischer Józsefné
Fuchs Jutka
Fuchs Sruli
Fenyves Zoltán Dr.
Fenyves Gyula
Fenyves Gyuláné
Fenyves Tamáska
Fischer Adolfné
Fischer Gyula
Fischer Zsigmondné
Fischer Józsefné
Fischer Éva
Fischer György
Fischer Sándorné
Fleischer László
Fleischer Lászlóné
Fleischer Andriska
Fleischer Gyula
Fleischer Gyuláné
Fleischer Mór
Fleischer Mórné
Fleischer Éva
Fleischer Rozália
Fleischer Miklós
Fleischer Jenõ
Fleischmann Andor
Fleischmann Gézáné
Fleischmann Ferenc
Fleischmann László
Fleischmann Lászlóné
Fleischmann György
Freud Béla
Földes Sándor
Földes Sándorné
Frankl Irén
Frankl Szidónia
Frankl Fáni
Freisager Zoltán
Freisager Zoltánné
Freisager Tibor
Freud Manó
Friedenthal Ágnes
Fried Margit
Fried Géza
Fried Ferenc
Fried Ferencné
Fried Klári
Fried Vilmos
Fried Vilmosné
Fried József
Friedmann Adolf
Friedmann Adolfné
Fuchs Lajosné özv.
Friedmann Elvira
Friedmann István
Friedmann Imréné
Friedmann Mártonné
Friedmann Lipótné
Friedmann Lipót
Friebert Lipót
Freibert Lipótné
Freibert Magda
Freibert Andor
Frimm Árpádné
Frisch Miklós
Frisch Miklósné
Frisch Tibor
Frisch Ferenc
Frisch Ferencné
Frisch István László
Frisch János
Frisch Edit Éva
Fritz Antal
Fritz Antalné
Frommer Ernõné
Frisch Adolfné dr.
Frisch Adolf dr.
Fuchs Mór
Fuchs Mórné
Fuchs Zsigmond
Fuchs Zsigmondné
Fürst Sándorné
Fürst László
Fürst Helén
Fürst Frida
Fürst Ivica
Füredi Andor
Füredi Andorné
Füredi Tibor
Füredi László
Freud Béla
   

G

 
Gams Andor
Gams Jánosné
Gams Imre
Gams László
Gams Lászlóné
Gams Judit
Gams Klári
Gerõfi István
Ganzl István
Gábor Iluska
Gábor Istvánné
Gábor Editke
Gábor Gyula
Gábor Gyuláné
Gál Simonné
Gáti István
Glantz László
Goldmann József
Grünsberger Sándor
Grünsberger György
Gaál Sári
Ganzl Erzsébet
Grünhold Etel
Gere Ede
Gere Edéné
Grüner Edit
Gáti Mihály dr.
Gáti Mihályné dr.
Grosz Sándorné
Grosz Ignácné
Grosz Jenõné
Grosz Ottó
Gál Mátyás
Gál Magdus
Gál András
Gecsei Ágnes
Gelb Adolf
Gellis Jakab
Gellis Jakabné
Gerber Károlyné
Gerber János
Gerber Olga
Geröfi Árminné
Geröfi Lipótné
Geröfi László
Geröfi Sándor
Geröfi Sándorné
Geröfi Katalin
Geröfi Margit
Gerstenfeld Ignác
Geröfi Márta
Grosz Ferencné
Grosz Imike
Grosz Irén
Grosz Lajos
Grosz Károlyné
Grosz Márta
Grosz József
Grosz Józsefné
Grosz Imre
Grosz Imréné
Grosz Bernát
Grosz Bernátné
Grosz Jenõ
Grosz Mórné
Glancz Sándor
Glancz Sándorné
Glancz Klárika
Glancz Lacika
Glancz Adolf
Glancz Lajosné
Glancz Marika
Glaser Ármin
Glaser Árminné
Gimersi László
Gimersi Lászlóné
Goldberger Ignác
Goldberger Ignácné
Goldberger Béla
Goldberger Béláné
Goldberger Etel
Goldberger Sarolta
Goldberger Arnold
Goldschmied János
Goldstein Ferenc
Gombos Hugó
Gombos Hugóné
Gombos Ella
Göndör Samu
Göndör Samuné
Göndör György
Göndör Györgyné
Göndör Marika
Gráf József
Gráf Károly
Gránitz Jenõné
Gránitz Zsuzsa
Glük Mór
Glück Mórné
Grünbaum István
Grünbaum Istvánné
Grünbaum Ignácné
Grünbaum Anna
Grünberg Ernõné
Grünfeld Vilmos
Grünfeld Vilmosné
Grünfeld Mórné
Grünfeld Gézáné
Grünfeld Sarolta
Grünfeld Adolf
Grünfeld Róza
Grünhut Ferenc
Grünhut F. Erzsi
Grünhut Julika
Grünwald Samu
Grünwald Samuné
Grünwald Béla
Gutentag Lajos
György Oszkár
György Oszkárné
Gutmann Erzsébet
Gutmann Ella
Gutmann Ferencné
Gutmann Miklós
Gutmann József
Gutmann Józsefné
Gutmann Rezsin
Gutmann Erzsi
Gyõri Margit
Gyõri Samuné
Gyõri Samu
Gyémánt Izidor
Gyémánt Edit
   

H

 
Hajdu Aladár
Hajnal Lajos
Hajnal Lajosné
Hajnal Katalin
Hajnal Miklós
Hajnal István
Halász Sándor
Halász Sándorné
Heimlich Lajos
Heimlich Lajosné
Heimlich Béla
Heinrich Sándorné
Heinrich Gyuri
Heinrich Katinka
Heinrich Hermann
Heinrich Dezsõné
Heinrich Dezsõ
Heinrich Palika
Heller Pál dr.
Heller Pálné dr.
Heller Adolfné
Hermann Ignácné
Hermann Lajosné
Hermann Judit
Hirschler Sándorné
Heller Izidorné
Horváth Istvánné
Hirsch Z. Mendel
Hirsch Z. Mendelné
Hirschler M-né özv.
Hoffman Sándor
Hoffman Sándorné
Hochwald Mórné
Hollander Ignác
Hollander Ignácné
Holzweber I. Jakab
Horovitz Ferenc
Horváth Istvánné
Höbscher Jenõ
Hübscher Adolf
Hübscher Ilonka
Hübscher Lajos
Hercog Ferenc dr.
Herceg Dezsõ
Herceg István dr.
Herceg Ferenc dr.
Hoffman György
Hollós Vilmosné
Hollós Ilona
Hollós Ferencné
Hont Márta
Hont Miklós
Hont György
Hirschl Kornélia
Hirschhorn Sándorné
   

I

 
Izsák Ignác
Izsák Ignácné
Izsák Mórné
Izsák Tilda
Izsák Elek
Izsák Elekné
Izsák Györgyi
Izsák Ildikó
Immerglük Károly
   

J

 
József Andor
József Andorné
József Irén
Jasser Samuelné
   

K

 
Kalmár Zoltán
Kalmár Zoltánné
Kalmár Magda
Kara Jenõ
Kara Katalin
Kara Jenõné
Kara Tamás
Kádár Albinné dr.
Kádár András
Kádár Miklós
Kádár László dr.
Kálmán Béla
Kálmán Béláné
Kálmán Marika
Kálmán Sándor
Kálmán Ilonka
Kántor Imre
Káldor Ágnes
Katscher Elza
Kepes János dr.
Kepes Jánosné dr.
Kende István dr.
Kertész Géza
Kertész Gézáné
Keller József
Keller Józsefné
Keller Júlia
Keller György
Keller Katalin
Klein Magda
Kaufmann Ibolya
Krausz József
   

L

 
Lõwinger Mártonné
László Bözsi
Landler Ferenc
Landler Jenõ
Lang Lajos
Langsam István
Leitner Endre
Lichtenstein Gyula
Löwinger Jónás
Löwinger Aladár
Löwinger László
Lukács Endre
Lánczos Andor dr.
Lánczos Andorné
Lánczos Anna
Löwy Károlyné
Löwinger Józsefné
Langermann Vilmos
Langermann Vilmsoné
Langermann Ili
Langermann Vilma
Lax Bertalan
Lax Bertalanné
Laufer Miklós
Laufer Miklósné
Laufer Tibor
Laufer Jenõ
Laufer Jenõné
Láng Rezsõné dr.
Láng Zoltán dr.
László Dávidné
László Mária
László Jenõ
László Jenõné
László Pál
László Imre
László Lajos
László Béla
Lázár István
Leopold Adolfné
Leopold Sándor
Leopold Sándorné
Lesslauer Sándor
Lesslauer Sándorné
Licht Vilmos
Licht Vilmosné
Liebermann Nándor
Liebermann Nándorné
Liebermann Endre
Ligeti Imréné
Ligeti Endre
Ligeti I. Tibor
Ligeti Juliska
Losonci Ödön
Losonci Ödönné
Losonci Róza
Löwy Szerén
Löwy Márkné dr.
Löwy Endre
Löwy Klementin
Löwinger Márton
Löwinger Miklósné
Löwinger János
Löwinger Imre
Löwinger Klári
Löwinger Józsefné özv.
Löwinger József
Löwinger Ferenc
Löwinger Józsefné
Löwinger Izidorné
Löwinger Aladárné
Löwinger György
Lukács Kálmánné
Lukács Imre
Lukács Andor
Lukács Lívia
Lukács Ferenc
Lukács Géza
Lusztig Miklós
Lukács Gézáné
Lurija Berta
Lurija Janka
Lübeck Endre
Lübeck Endréné
Lübeck Miklóska
   

M

 
Mann Józsefné
Mann István
Maron Géza
Maron Gézáné
Maron Árpád
Martin Ignác
Martin Ignácné
Markovits Albert
Markovits Albertné
Markovits István
Mauthner Pál
Mauthner Pálné
Mauthner Henrik
Mauthner Henrikné
Mauthner József
Mauthner Margit
Mauthner Erzsébet
Mauthner Marika
Mayer József
Mayer Józsefné
Marmorstein Menyhért
Marmorstein Menyhértné
Maron Vilmosné
Melczer Gusztáv
Melczer Gusztávné
Mermelstein Mórné
Merson Pál dr.
Merson Pálné dr.
Merson Ágnes
Merson Zsuzsika
Merõ Gyula
Mihalek Lajosné
Mitzki Jenõ
Moskovitz Jenõ
Moskovitz Jenõné
Moskovitz Zsuzsi
Müller Viktor
Müller Viktorné
Müller György
Mannheim Pál
Millhoffer Ödön
Márton Jakab
Máron Jakabné
Miczki Sándorné
Márkus Hugóné
Márkus János
Mittelman Vilmosné
Mittelman Tamás
Mittelman Vilmos
   

N

 
Nagy Lajos
Nasitz Tibor dr.
Nasitz Tiborné dr.
Nasitz Kati
Neustadt Manóné
Nemes Sándorné
Nemes Zsuzsi
Nemes György
Nemes Károlyné
Nemes Jenõ
Nemes Marianna
Nemes Ferenc
Nemes Ferencné
Nemes Judit
Nemes Pál
Nemes Pálné
Neuhauser Imre dr.
Neuberger Klára
Neuhart Regina
Neubart Sándor
Neubart Sándorné
Neubart Endréné
Neubart István
Neubart Edit
Neubart Regina
Neubart Ignác
Neubart Ignácné
Neulinger Salamonné
Neulinger Klára
Neumann Lászlóné
Novák Ármin
Novák Árminné
Németh Dezsõné
Németh Marika
Németh Rezsõ
Németh Rezsõné
Németh Lajosné
Neuberger Jakabné
Neuberger Regina
Németh Rózsa
Nádas Endre
Ney Jenõ
Ney Jenõné
   

O

 
Oláh Imre
Ötvös Józsefné
Ötvös Évike
Ösztereicher Mihály
   

P

 
Paál Gyuláné
Pauk Sándor
Pauk Sándorné
Paskusz Laura
Paskusz Lajos
Paskusz Lajosné
Paskusz Sándorné
Paskusz Samu
Paskusz Gyurika
Paskusz Péter
Paskusz Ervin
Petõ Miksáné
Petõ János
Pollák Rezsõ
Pollák Rezsõné
Pollák Ilonka
Pollák Henrik
Pollák Jánosné
Pollák Teréz
Pollák Béla
Pollák Bélané
Pollák Jakab
Pollák Jakabné
Pollák József
Pollák Józsefné
Pollák Klári
Pollák J. Gyula
Pollák J. Gyuláné
Pollák Ödön
Pollák Gizella
Porász Lajos
Porász Lajosné
Porász Évike
Possel Gusztáv
Possel Gusztávné
Possel Artúr
Práger Jenõ
Práger Jenõné
Práger Zsuzsika
Pfeiffer Ferenc
Pick Jenõ
Pfeiffer Alfréd
Pfeiffer Alfrédné
   

R

 
Radó Dávid
Radó Ferencné
Radó János
Rechnitzer Ignác
Rechnitzer Ignácné
Rechnitzer Erzsi
Reich Dezsõ
Révész Gyuláné
Raáb Jenõ
Raáb Márta
Reich Antal
Reich István
Reichard Jenõ
Reichard Jenõné
Reiner Tilda
Resanszky Károlyné
Ripp József
Ripp Józsefné
Ripp Gyurika
Román Imre
Róna Gyuláné
Róna Antal
Róna Gézáné
Róna Tamás
Rosner Imre
Rosner Imréné
Rosner Judit
Rosner Ignácné
Rosenberg Pál
Rosenberg Pálné
Riesz Dezsõ
Riesz István
Róna Imre
Róna Imréné
Rosenbaum Mór
Rábai Zoltán
Rosenberg György
Rudbányai Imre ifj.
Rudbányai Imréné
Rudbányai János
Rudbányai Imre
Rosenberg Pál özv.
Rosenberg Zsigmondné
Rosenthal Mihály
Róth Judit
Róth Pál
Róth Pálné
Róth Dániel
Róth Edit
Römer Sándor
Römer Sándorné
Römer Márta
Rosenberg Sándor
Rosenberg Andráska
   

S

 
Sachs Matild
Sachs Helén
Salzberger István
Salzberger Istvánné
Salzberger Jánoska
Sándorfi Endréné
Sándor Samu
Scheiber Ferenc
Scheiber Honi
Scheiber Rózsi
Schiller Sándorné
Schiller Samu
Schiller László
Schlesinger Illés dr.
Schlesinger Illésné dr.
Schlesinger József
Schulz József
Schmelzer Adolf
Schmideg Gyula
Schmideg Gyuláné
Schmideg Flóra
Schmideg Irén
Schmideg Jenõ
Scheidner Gyuláné
Scheidner István
Schönhaus László
Schönhaus Lászlóné
Schönhaus Péterke
Schön Adolf
Schön Adolfné
Schön Ernõ
Schön Ernõné
Schön Lajos
Schön Lajosné
Schön Márkusz
Schön Márkuszné
Schönfeld Miksa
Schönfeld Miksáné
Schönheim Lajos dr.
Schönheim Lajosné dr.
Stein Miklósné
Steiner Ernõné
Stern Lajos
Scönheim Gyula
Schwarcz Bernát
Schwarcz Bernátné
Schwarcz Béla
Schwarcz Béláné
Schwarcz Arnold
Schwarcz Arnoldné
Schwarcz Pál
Schwarcz Adolfné
Schwarcz Adolf
Schwarcz Manóné
Schwarcz Manó
Schwarcz Dávid
Schwarcz Dávidné
Schwarcz Irén
Schwarcz Vera
Schwarcz Miksáné özv.
Schwarcz Gáborné özv.
Schwarcz Tamás
Sági Jenõ
Sági Péter
Scher Miklós
Schlesinger Ági
Schlesinger Hadasza
Schlesinger Jánoska
Schlesinger Mihály
Schlesinger Sári
Schõnfeld Renée
Schultz József
Schwarcz Ági
Schwarcz Ágnes
Schwarcz Alajos
Schwarcz Alajosné
Schwarcz Andor
Schwarcz Andorné
Schwarcz Béla
Schwarcz Béláne
Schwarcz E. Tamás
Schwarcz Ferencné
Schwarcz György
Schwarcz Imre
Schwarcz Jakab
Schwarcz Jakabné
Schwarcz József
Schwarcz Józsefné
Schwarcz Karolin
Schwarcz Lajos
Schwarcz Mór
Schwarcz Mórné
Schwarcz Péter
Schwarcz Róbert
Schwarcz Robi
Schwarcz Sándorné
Sebestyén Andorné
Sebestyén Tiborné
Senkei László
Senkei Etel
Senkei Rudolf
Senkei Rudolfné
Simond István dr.
Singer Gyula
Singer Jakabné özv
Singer Jenõ
Singer Józsefné
Singer Ödön
Singer Ödönné
Singer Sámuelné
Sinkó József dr.
Sipos Ágnes
Sipos Józsefné
Solti Sándor
Somogyi Frigyes
Somogyi I. Gábor
Sonnenschein Tiborné
Spierer Béla
Spierer Ferenc
Spierer Ferencné
Spierer Piroska
Spitzer Ágika
Spitzer Arnoldné
Spitzer Erzsébet
Spitzer Jenõ
Spitzer Jenõné
Spitzer József
Spitzer Józsefné
Spitzer Judit
Spitzer Károlyné
Spitzer Lajos
Spitzer Lajosné
Spitzer Márta
Spitzer Regina
Spitzer Vilmosné
Springer Jenõné
Springer József
Springer Józsefné
Springer Tamás
Stärk Izidor
Stärk Izidorné
Stärk Samu
Stärk Samuné
Stark Tivadar
Stausz Jenõ
Stausz Jenõné
Steckler Adolf
Steckler Adolfné
Steckler László
Stein Ferenc
Stein József dr.
Stein Józsefné dr.
Stein Marika
Stein Miklós
Stein Miklós
Stein Miklós dr.
Stein Miklósné
Stein Miklósné dr.
Stein Tamás
Steiner Adolf
Steiner Adolfné
Steiner Ágnes
Steiner Andor
Steiner Dezsõ
Steiner Ida
Steiner Ilus
Steiner Imre
Steiner Józsa
Steiner Lajos
Steiner Lajosné
Steiner László
Steiner Lászlóné
Steiner Lipótné özv.
Steiner Rózsi
Steinkisszer Menyus
Steinkisszer Menyusné
Stelczer József
Stelczer Józsefné
Stelczer Magda
Stern Ernõ
Stern Ernõné
Stern Ernöné
Stern Gábor
Stern Györgyné
Stern Imre
Stern Imréné G. Erzsike
Stern János Péter
Stern József
Stern Józsefné
Stern Károlyné
Stern Láso
Stern Mártonné
Stern Mihályné
Stern Mórné özv.
Stern Sándor
Strausz Éva
Strausz J. Dezsõ
Strausz J. Dezsõné
Strausz Miksa
Strausz Miksáné
Stre. Zs. Katalin
Streit Ferenc
Streit Ferencné
Streit Sándor
Stren Éva Ilona
Stren I. János
Stren Márton
Stren R. Miklós
Stuffer Dezsõ
Stuffer Lajos
Stuffer Sándor
Svéd Luci
Svéd Zoltán
Svéd Zoltánné
   
   
SZ  
   
Szabados Jakabné
Szabados János
Szabados Pálné
Szaksz Simon
Szalay Dezsõ
Szalay Dezsõné
Szántó Antal
Szántó Antalné
Szántó Árpád
Szántó István
Szántó Jenõ
Szántó Jenõné
Szántó ödön
Szántó Ödönné
Szántó Zoltán
Szarvas Imre
Szarvas Imréné
Szatmári László
Szatmári Lászlóné
Szegõ Miklós dr.
Székely Géza
Székely Gézáné
Szeletcsei Sándor
Szigeti Kató
Sziklai Andor
Sziklai Dezsõ
Sziklai Dezsõné
Sziklai György
Sziklai István
Sziklai Jenõ
Sziklai Jenõné
Sziklai Miklós
Sziklai Miklósné
Sziklai Sándor
Sziklai Zoltán
Szilágyi Károly dr.
Szilágyi Ignác dr.
Szilágyi Ignácné dr.
Szilágyi László
Szilasi Manó
Szilasi Manóné
Szusz Sándor
Száusz Jenõ
Száusz Jenõné
Száusz József
Száusz Józsefné
Száusz Pál
Száusz Sándorné
Száusz Tamás
   

T

 
Takács Mórné
Takács Mór
Takács Sándor dr.
Takács Sándorné dr.
Tisch Juci
Tehel Miksáné
Tenczler Béláné
Takács Imre dr.
Takács László
Takács Pál
Takács Andor
Takács Ferenc
Tehel Istvánné
Tehel Katinka
   

U

 
Ullmann Andor
Ullmann Hugó
Ullmann Hugóné
Ullmann Imréné
Ullmann Rózsi
Ullmann Erzsi
Ullmann József
Ullmann Zsuzsika
Ullmann Irén
Ullmann Lajos dr.
Ullmann Józsefné
Ullmann József
Ulmann Sándorné
Ungár Ferencné
   

V

 
Vadász István
Vadász János
Vadász József
Vadász Józsefné
Vadász Károly
Vágó Klári
Vágó László
Vágó Lászlóné
Vágovitsné Kertész Jolán
Vajda Bandika
Vajda József
Vajda József
Vajda Károly
Vajda Klára
Vajda Pál
Vándor Andor
Váradi Ignácné
Váradi Ilonka
Váradi Imre
Váradi István
Váradi István
Váradi Jenõ
Váradi Jenõné
Váradi Jenõné
Váradi László
Váradi Lászlóné
Várnai Jenõ
Vas Endre
Vas Endréné
Vas Ferike
Verbély Ernõ
Verböczi Artúr
Verböczi Artúrné
Verböczi Feri
Verböczi Józsika
Verböczi Lászlóné
Verböczi Öcsike
Verböczi Zolika
Verböczi Zsuzsika
Vermes Jenõ
Vermes Jenõné
Vermes Katalin
Vermes László
Vértes Aladár
Vértes Aladárné
Vértes Antal
Vértes Antalné
Vértes István
Vértes József
Vidor Anikó
Vidor Ferenc
Vidor Imike
Vidor Imréné
Vidor Izidor
Vidor Izidorné
   

W

 
Waldhauser Andorné
Waldhauser Béla
Waldhauser Béláné
Waldhauser Ottó
Weinberger Dezsõ
Weinberger Dezsõné
Weinberger Pál
Weinberger Sándorné
Weisz Ábrahám
Weisz Ábrahámné
Weisz Aladár
Weisz Aladárné
Weisz Árpád
Weisz Babi
Weisz Dávid
Weisz Dávidné
Weisz Évike
Weisz Ferenc
Weisz György
Weisz György
Weisz Gyula
Weisz Gyula
Weisz Ignác
Weisz Ignácné
Weisz Imre
Weisz István
Weisz István
Weisz István
Weisz Istvánné
Weisz Jakabné
Weisz Jenõ
Weisz Jenõné
Weisz József
Weisz József
Weisz Józsefné
Weisz Józsefné
Weisz Józsefné
Weisz Józsefné
Weisz Józsefné
Weisz Károly
Weisz Károly
Weisz Klári
Weisz Klárika
Weisz Lajos
Weisz Lajosné
Weisz Lajosné
Weisz László
Weisz László
Weisz Lászlóné
Weisz Manó
Weisz Manóné
Weisz Margit
Weisz Marianna
Weisz Mihály
Weisz Mihályné
Weisz Miklósné
Weisz Miksáné
Weisz Ödön
Weisz Ödönné
Weisz Péter
Weisz Péter
Weisz Rezsõ
Weisz Sámuelné
Weisz Sándor
Weisz Sándorné
Weisz Sándorné
Weisz Simonné
Weisz Vera
Weisz Veronika
Weisz Zsuzsa
Weltner Jutka
Weltner Karcsika
Weltner Rezsõné
Weltner Sándor
Weltner Sándor
Weltner Sándorné
Weltner Sándorné
Werner Béla
Werner Béláné
Werner Imre
Werner Lászlóné
Wessely György
Wetzer Ernõ
Wetzler Ernõ
Wiener Ármin
Wiener Ármin
Wiener Árminné
Wiener Árminné
Wiener Eszti
Wiener János
Wiener János
Wimmer Béla
Wimmer Béláné
Wimmer Imre
Wimmer Lászlóné
Wirt Anna
Wohl Lajosné
Wohl Jánosné
Wohl József
Wohl Józsefné
Wohl Lajos
Wohl László
Wohl Lászlóné
Wohl Mariska
Wohl Miklós
Wolf László
Wolkenstein Herman
Wolkenstein Hermanné
   

Z

 
Zoldán Salamon
Zoldán Salamonné
Zelkovics Hermanné
Zelkovics Béláné
Zelkovics Samu
Zelkovics Mira
Zelkovics Jenõ

 

Deportees with no clear
information about their fate

Balázs Vera
Békés Zsuzsi
Blum Erzsébet
Brusz Rózsi
Bruszt Mária
Egri Klára
Fenyves Ibi
Fried Lenke
Godstein Borbála
Gróf Lilly
Grünhold Etel
Klein Mária
László Bõzsi
Lebovits Cili
Leopold Klára
Róth Irén
Schiller Éva
Weisz Mária

 

[Page 220]

Székesfehérvár

Róth Sándor dr.
Alpern Miklós
Alpern Miklósné
Alpern Magda
Alpern József
Alpern Józsefné
Alpern Rudolf
Alpern Rudolfné
Alpern Imréné özv.
Alpern Gyuláné özv.
Alpern Salamonné özv.
Antal Samuné özv.
Arnstein Mihály
Arnstein Mihályné
   
Balog Olga
Blau Mór
Braun Dávidné
Braun Dávid
Budai Dániel
Budai Dánielné
Brenner Márton
Brenner Mártonné
   
Deutsch Antal
Deutsch Antalné
Deutsch Sándorné özv.
Deutsch György
   
Ehrlich Dezsõ
Ehrlich Dezsõné
Eisler Ignácné õzv.
Éliás Adolf
Éliás Adolf
Éliás Etel
Éliás Júlia
Éliás Netti
Éliás Gyuláné
Éliás Gyula
Éliás Jenõ
Éliás István
Éliás Imre
Éliás Ferencné
   
Fischer Henrik
Fischer Irén
Fischer Sándor
Fischer Dezsõ
Fischer Dezsõné
Führnberg Gáborné özv.
Führnberg Zsigmondné
Führnberg Zsigmond
Führnberg Ervin
Führnberg Tibor
Fiegelstock Elekné özv.
Freireich Izsák
Fülöp Endre
Fülöp Endréné
Fülöp Róbert
F. Deutsch Ilona
Freud Márkuszné özv.
Fischer Jenõné
Führenberg Sarolta
   
Glancz Jákob
Glancz Aladár
Glancz Aladárné
Glancz Magda
Glancz Ágnes
Glancz Berta
Glancz Vilma
Glancz Hermina
Glancz Izidor
Glancz Regina
Glancz Simonné
Glancz György
Glancz Zsigmondné
Glancz Zsigmond
Glancz Ignácné
Glancz Ignác
Goldner Mórné dr.
Goldner Mór dr.
Goldner Lajos
Gonda Simonné özv.
Gehringer Lipótné özv.
Grosz Hermanné
Grosz Herman
Grosz Mária
Grosz Elemér
Guttmann Andorné
Guttmann György
Guttmann Imréné
Guttmann Pál
Guttmann Ágnes
Guttmann Éva
Gyenes Miksáné
Gyenes Miksa
   
Harmat Imréné dr.
Harmat Éva
Harmat Anikó
Hidasi Mórné
Hidasi Mór
Holczer Mór
Holczer Mórné
Hirsch Gyula dr.
Hirsch Gyuláné dr.
Hirsch Józsefné
Heisler Ágnes
   
Juhl Béláné özv.
   
Krausz Dezsõ
Krausz Vera
Krausz Gyula
Krausz László
Krausz Sándor
Kánitz Anna
Kánitz Salamonné
Kánitz Andorné
Kánitz Andor
Klein Jenõné
Klein Jenõ
Klein Andor
Klein Andorné
Klein István
László Béla
László Béláné
László Lajosné
László Lajos
Láng Ignácné
Landler Stefánia
Löwi Artúr
Löwi Artúrné
Löwi István
Löwi Judith
Láng Adolfné özv.
Leizerovits család
   
Molnár Vilmosné özv.
Markovits Áron dr.
Markovits Áronné dr.
Milder család
   
Niederberger László
Niederberger Lászlóné
Niederberger Róbert
Neumann Arnold
Neumann Arnoldné
   
Österreicher Gyuláné özv.
   
Pollák Hermann
Pollák Hermannné
Pollák Teréz
Pollák József
Pollák Sándor
Polacsek Sándor
Polacsek Erzsébet
Polacsek Éva
Polacsek Zsigmondné
Polacsek Pál
Pálos István
Pálos Mihály
   
Rosenthal Simonné
Reich Szilárdné
Reich Márton
Reich Tiborné
Reich Mártonné özv.
Reich Sándor
Reich Lajos
Róna Dezõné özv.
Reich Lajosné
Reich György
Reich Jakabné özv.
Reh Simonné
Róna Dezsõné özv.
Róth Sándorné özv.
Róth Judit
Rosenthal Simonné özv.
Róth Sándorné
Róth Judit
   
Schlesinger Ignácné
Schmideg Andor
Schmideg Andorné
Schmideg Géza
Schmideg Gézáné
Schreiber Fülöp
Schreiber Fülöpné
Schreiber József
Schwartz Nátánné
Schwartz Tamásné
Sherfer Aladár
Sherfer Aladárné
Sherfer Éva
Sherfer József
Sherfer Ödön
Sherfer Simonné özv.
Spatz Mór
Spatz Mórné
Spierer István
Spierer Mihályné özv.
Spierer Rózsi
Spitzer Jakab
Spitzer Jakabné
Stampfer Józsefné özv.
Stern Lajos
Stern Lajosné
Stern Endre
Stern Mór
Stern Mórné
Strasser Emil
Strausz Edit
Strausz Éva
Strausz Ferencné
Strausz György
Strausz Gyula
Strausz Gyuláné
Strausz Ignác
Strausz Ignácné
Strausz Lajos dr.
Strausz Lajosné dr.
Strausz Ödön
Strausz Ödönné
Strausz Pál
Strausz Pálné
Strausz Sándor
Strausz Zsigmondné özv.
Stren Erzsébet
Szabó László dr.
Szántó Lajos
   
Tauszig Tibor
Tauszig Lajos
Tauszig Lajosné
Tauszig Ibolya
Tauszig Jenõ
Tauszig László
   
Weisz Imre
Weisz Imréné
Weisz Róbert
Weisz Andor
Wolf Józsefné
   
Zucker Jenõ
Zucker Jenõné
Zucker Anna
Zucker Simonné özv.
Zucker Magda

 

[Page 222]

Sárosd

Braun Henrik
Braun Henrikné
   
Deutsch Oszkár
Deutsch Oszkárné
   
Goldner Imréné
Goldner Iván
Goldner Zsuzsanna
Goldner József
Goldner Józsefné
Goldner Ferencné özv.
Goldner Lipótné özv.
   
Heisler Géza
Heisler Gézáné
   
Lehrer Ernõ
Lehrer Ernõné
   
Mandl Imre
Mandl Imréné
   
Schwartz Frida
   
Weisz Mária
Weisz István
Weisz Lajos

 

Etyek

Bruck Pál
Bruck Pálné
Brick Ferenc
Bruck Mária
Csillag István
Diamant Alajos
Diamant Alajosné
Eckstein Mayer
Eckstein Mayerné
Eckstein Judit
Eckstein Ignác Izidor
Eckstein Tibor
Fantusz Adolf
Fantusz Adolfné
Fantusz Irén
Fleischmann Miksa
Fleischmann Miksáné
Klein Oszkár
Klein Józsefné

 

[Page 223]

Igar

Berger Jakabné özv.

 

Káloz

 

Rácalmás

Back Manóné
Back Sándorné
Back Sándor
Back Adél
Back Mária
Deutsch Mórné özv.
Krausz Lipótné
Krausz Aranka
Krausz Eszter
Singer Károlyné özv.
Singer Teréz
Braun Izidor
Braun Izidorné
Bruck ...-né
Bruck Frigyesné
Bruck Imre
Bruck Imréné
Bruck Miklós
Bruck Miklósné
Buschler László
F. Dezsõ
Farkas Károly
Fischer Gyula
Fritz Antal
Fritz Antalné
Fritz János
Goldberger Dávidné
Grun István
Grun Józsefné
Grun Miklós
Gyenes Géza
Gyenes Gézáné
Herczeg Imre János
Herczeg Jenõ
Herczeg Jenõné
Holczweber ...
Holczweber ...-né
Joharn Sándor
Klein Károly
Klein Lajos
Klein Lajosné
Krammer Margit
Liebermann Endre
Liebermann Nándor
Liebermann Nándorné
Nándor Aranka
Nándor Irma
Nándor Irma
Nándor József
Nándor József
Nándor Klára
Nándor Ödön
Nándor Olga
Nõvére Margit
Rank Ármin
Reményi Ödönné
Rosenczweig Bella
Róth Károlyné
Schwarcz Sándor
Schwarcz Sándorné
Schwarcz Stefánia
Spitz József György
Spitz József Györgyné
Spitz Sándor
Spitz Sándorné
Spitzer Magda
Spitzer Ödön
Spitzer...  
Stern Jakab
Stern Jakabné
Weisz Ágnes
Weisz Aladár Áron
Weisz Aladár Áronné
Weisz Gyula
Weisz Henrik
Weisz Henrikné
Weisz István

 

[Page 224]

Iváncsa

Epstein Márton
Epstein Mártonné
Epstein Pál
Epstein Bernátné özv.
Grünbaum István
Grünbaum Istvánné
Grünbaum Sándorné
Laufer Sándor
Laufer Sándorné
Laufer István
Schwartz László
Schwartz Lászlóné
Schwartz László ifj.
Spieler Júlia

 

Kajászószentpéter

Perlusz Ignác
Perlusz Ignácné
Stern Zsigmondné özv.
Stern Jenõ
Stern Erzsébet
Stern Iván
Stern Péter
Szaki Jenõ

 

Alcsút-Tabajd

Fürst Sándor
Fürst Sándorné
Kerekes Istvánné
Weisz Ignácné

 

Baracska

Burger Béla
Burger Béla
Burger János
Burger István
Kohn Arnoldné
Kohn Dénes
Kohn József
Kohn Józsefné
Kohn Jenõ
Kohn Jenõné
Kohn Imre
Kozma Ferencné
Leitner Ferencné
Leitner Ferenc
Leitner Margit
Leitner Mihály
Takács Sándor
Weisz Gizella
Weisz Sándor
Weisz Sándorné

 

Csákvár

Bruszt Lipótné
Fischer Imre
Fischer Tamás
Klein Péter
Kohn József
Kohn Miklós
Komjádi Szerén
Korda Miklásné
Klein Istvánné
Kohn Józsefné
Kohn Izidor
Klein Gáspár
Klein Gáspárné
Kohn Sándor
Reichardt Mór
Reichardt Mórné
Redl Iván
Redl Sándorné özv.
Stauber Antal
Stauber Mór

 

[Page 225]

Csór

Weisz László
Weisz Simon
Weisz Zsuzsanna

 

Lepseny

Goldsmann Benõ
Goldsamm Gyuláné özv.
Goldsmann Péter
Mand Karolin
Neumann Gyuláné özv.
Neumann József
Neumann Magdolna
Szántó Ferencné özv.
Steiner Dezsõ
Steiner Magdolna

 

Mór

Weisz Lajos dr.
Weisz Lajosné
   
Adler Vilmos
Arnstein Ödönné
   
Bálint Antal
Bálint Andorné
Bálint András
Blum Dávid
Blum Dávidné
Berger László
Berger Lászlóné
Berger Adrienn
Berger Éva
Berger Vera
Berger Szerén
Bruszt Géza
Bruszt Gézáné
Bruszt Imre
Brusz Imréné
Bruszt György
Bruck Hermann
Bruck Hermanné
Bruck Etel
Bruck Gertrúd
Berliner Sándorné
Berliner Jenõ
Becsek Sándorné
Becske Judit
Berglac Judit
Berglac Sándorné
   
Deutsch József
Deutsch Miklós
Deutsch Elemér
Deutsch Elemérné
Deutsch Ernõné
Deutsch Tibor
Deutsch Zoltánné
Deutsch Ágnes
Dukasz Mórné
Dukasz Borbála
Dukasz Gyula
Dukasz István
Dukasz Istvánné
Dukasz Kató
Dukasz János
Dukasz Jánosné
   
Ehrenfeld Béla
Ehrenfeld Béláné
Ehrenfeld István
Eibis Teréz
   
Frimm Árpádné
   
Gábor Andor
Ganzl F. Viktorné
Guttmann Ferencné
Guttmann Miklós
Guttmann Ella
Guttmann Erzsébet
Gyenes Oszkár
Gyenes Gábor
Gescheid Tóbiás
Hochstädter Jenõ
Hochstädter Ernõ
Hochstädter Károlyné
Hochstädter Károly
Hochstädter Vera
Holzweber Jakab
   
Klein Izidorné özv.
Klein Józsefné
Klein József
Klein Rózsi
Klein Ilona
Kemény Imréné
Kemény Gizike
Kemény Lacika
   
Lõwy Miksáné dr.
Lõwy József dr.
Lõwy Józsefné dr.
Lõwy Zsuzsi
Lõwy Antalné
Lõwy Józsefné
Lõwy Fáni
Lõwy Regina
Linder Sándor dr.
   
Mayer Endréné
Mayer Endre
Mayer József
Mayer Józsefné
Mayer Anna
Mayer László
Mayer Lászlóné
Mayer Jenõné
Mayer Tamás
   
Ney Ignác
Nicker Ervin
   
Pagit József
Pagit Helén
   
Reichenfeld Miksa
Reichenfeld Miksáné
Reichenfeld István
Reichenfeld Mórné
Róth Ferenc
Róth Ferencné
Róth László
   
Singer Sándor
Singer Sándorné
Singer Tibor
Schiller Béla
Schiller Béláné
Schloss Henrik
Schloss Johanna
Svéd Henrik dr.
Steiner Ede
Steiner Edéné
Steiner Sándor
Steiner Pálné
Steiner Pál ifj.
Steiner István
Steiner Fülöp
Steiner Fülöpné
Steiner Gyula
Steiner Júlia
Steiner György
Steiner Imre
Steiner Jenõ
Steiner Jenõné
Steiner Éva
Stern Manó
Stern Pál
Stern József
Stern Józsefné
   
Waldhauser Lajos
Weltner Vilmos
Weltner Vilmosné
Weltner Ágnes
   
Zinzheim Jakab
Zinzheim Istvánné
Zinzheim Judit

 

[Page 226]

Sárkeresztúr

Arnstein Henrikné özv.
Brust Dezsõné
Brust Ágnes
Brust Ferenc
Brust Sándor
Brust Zsigmond
Brust Zsigmondné
Brust Józsefné özv.
Éliás Albert
Éliás Albertné
Éliás Pál
Glancz Imréné
Glancz József
Glancz Magdolna
Glancz Zsuzsanna
Gonda Illésné
Greiner Rudolf
Greiner Éva
Greiner Zoltán
Kántor Gézáné
Kántor Gábor
Kántor Mária
Lustig Adolf
Lustig Adolfné
Sapsovits Náthán
Sapsovits Náthánné
Sapsovits Andor
Schiffer László
Schiffer Lászlóné
Schiffer Aranka
Schiffer Éva
Spitz József
Spitz Józsefné
Spitz Anna
Weisz Ignácné dr.
Weltner Imréné
Weltner András
Weltner Imre

 

[Page 227]

Kápolnásnyék

Aczél Nelli
Auerbach Mili
Berényi Józsefné
Berényi Éva
Benda Margit
Boros Jánosné
Dénes József
Dénes Józsefné
Dénes János
Deutsch Miksa
Deutsch Miksáné
Donnenberg Frida
Egri Lörinc
Egri Lörincné
Egri László
Erdélyi Ödön
Erdélyi Ödönné
Erdõs Fülüpné
Fisch Henrikné dr.
Fisch Judit
Fleischner Gyula
Fleischner Gyuláné
Fleischner Jenõ
Fleischner Miklós
Fuchs Lajos
Füredi Andor
Füredi Andorné
Füredi Tibor
Füredi László
Grosz Gyõzõ
Grosz Gizella
Grosz Ignácné
Grünfeld Róza
Gyémánt Izidor
Gyémánt Izidorné
Gyémánt Edit
Harmat Dezsõné
Harmat András
Harmat Judit
Hajdu Aladár
Hirschler Sándorné
Klein Simonné
Klein Zoltán
Klein Zoltánné
Klein Vera
Klein Miksáné
Krausz Géza
Krausz Gézáné
Krausz Magda
Krausz Károly
Kalmár Vilmosné
Klein Lajosné
Klein László
Krón József
Krón Józsefné
Krón Györgyi
Krón Ede
Krón István
Krón Istvánné
Krón Zsuzsi
Laufer Dezsõné özv.
Mayer József
Mauthner Henrik
Mauthner Henrikné
Mauthner Erzsébet
Mittermann Vilmos
Mittermann Vilmosné
Mittermann Tamás
Mauthner József
Mauthner Margit
Németh Lajosné
Nyéki Iván
Nyéki Béláné özv.
Nyéki Márton
Nyéki Dénes
Reisz Dezsõ
Reisz István
Rosenberg Zsigmondné
Spät Imre
Spät Imréné dr.
Spät Görgy
Szabados Jakabné özv.
Szabados Pálné
Szabados János
Szántó Antal
Szántó Antalné
Österreicher Mihály
Weisz Béláné
Weisz Béla
Weisz Simon
Weszely Andor
Weszely Andorné
Weszely Péter
Weszely György
Weisz Izidor
Weisz Ilonka
Weisz László
Weisz Lászlóné
Weisz György
Weisz Babi
Wohl Mária

 

[Page 228]

Gádony

Benda Margit
Kalmár Vilmosné
Schwarcz Ernõné
Weisz Lászlóné
Weisz Erzsébet
   
Weisz György
Weisz Ilona

 

Alap

Braun László
Éliás Józsefné
Éliás Józsefné özv.
Hollander Józsefné
Hollander Tibor
Lipsitz Hugó
Lipsitz Hugóné
Lipsitz Ibolya
Lipsitz Lili
Weisz Jenõné
Weisz Gyuláné
Weisz Erzsébet
Weisz István
Weisz Sándor
Weisz Simon
Weisz Béla
Weisz Béláné

 

Cece

Baar Ignác
Baar Ferenc
Baar Sándor
Baar Sándorné
Fischer Mihályné özv.
Flesch Ignácné özv.
Fleischer Izidor
Fleischer Izidorné
Fleischer János
Goldschmied Albert
Goldschmied Albertné
Grünwald Ella
Grünwald István
Grünwald Ilona
Hahn Jenõné özv.
Káldor Vilmos
Káldor Vilmosné
Kohn Bernátné özv.
Lichter Gyula
Lichter Gyuláné
Lichter Klára
Lukács Vilmosné
Lukács Vilmos
Lukács Klára
Pollák Jenõ
Pollák Jenõné
Pollák Ágnes
Pollák Nándor
Pollák Györgyi
Pollák Vilmos
Pollák Ferenc
Pollák Rózsi
Strasser Sándor
Straser Sándorné
Strasser Zsigmond
Weisz Erzsébet
Weisz Frida
Weisz Piroska

 

[Page 229]

Felcsút

Fantusz Edéné özv.
Fantusz Tiborné
Fantusz Zsuzsanna
Guttmann Dezsõ
Guttmann Imre
Guttmann Jenõ
Guttmann Jenõné
Guttmann Erzsébet
Guttmann György
Guttmann Ignácné
Lichtenstein Ernõ
Lichtenstein Ernõné
Lichtenstein Teréz
Lichtenstein Lenke
Lichtenstein Zsiga
Lichtenstein Zsigmondné
Lichtenstein Jenõné
Lichtenstein Andriska
Marsik Henrikné
Muhlard Lajos
Muhlard Lajosné
Muhlard Judit
Muhlard Záli
Muhlard Róbert
Strumpf Bernát
Strumpf Bernátné

 

Bicske

Fränkel Ernõ dr.
   
Blau József
Balabán Béla
Balabán Béláné
Balabán Kató
Balabán Dóra
Balabán Károly
Balabán Andor
Balog Róza
Balog Cecília
Benedek Gyuláné
Benedek Gyula
Benedek Lacika
Benedek Ödönné
Berger János
Blau Józsefné
Balu Pál
Breuer Mihály
Breuer Zoltánné
Breuer Gézáné özv.
Deutsch Miklós
Deutsch Miklósné
Deutsch Ferenc
Deutsch Erzsébet
Drach Ignác
   
Eisler Hermanné
Eisler Hermann
Eisler Lajos
Erdész Miklós dr.
Feldmann Ignác
Feldmann Ignácné
Feldmann Rella
Földes László
Fränkel Hermanné özv.
Freud Béláné
Freud Béla
Freud Malvin
Freud Antal
Freud Andor
Freud Miksa
Fleischmann Ödönná
   
Gelb Dániel
Gombos Ferenc
Gombos Ferencné
Gottlieb Imre
Gottlieb Imréné
Gottlieb Lajos
Grünstein Mór
Grünwald Józsefné õzv.
   
Haas Jenõ
Haas Jenõné
Haas Tibor
Haas Vilmos
Hajnal Árpád
Hajnal Árpádné
Hermann Imre
Hermann Imréné
Hermann Iván Tamás
Hermann Jenõ
Hermann Jenõné
Hermann László
Hermann Lipót
Hermann Marika
Hermann Sándor
Hirschhorn Bertalané özv.
Hirschhorn Róza
Hoffmann Gyuri
Hoffmann Sándorné
Holczer Bella
Holczer Fülöpné özv.
Hollós Károly
Hollós Károlyné
Hollós László
Hönigsfeld Judit dr.
Hönigsfeld Tivadar dr.
Hönigsfeld Tivadarné dr.
   
Kálmán Ági
Kálmán Béla
Kálmán Béláné
Kern Andorné özv.
Kern Dániel
Kern Dánielné
Kern Józsefné özv.
Kern Marika
Klein Ernõ
Klein Ernõné
Klein György
Klein Gyurika
Klein István
Klein Jenõ
Klein Magda
Klein Miklós
Klein Pál dr.
Klein Pálné dr.
Klein Róbert
Klein Szerén
Krammer Judit
Krammer Marianna
Krammer Sámuel
Krammer Sámuelné
Krammer Tivadar
Krammer Tivadarné
Kren Jenõ
Kren Jenõné
Kren Márta
   
Láng Sándor
Lederer Gyula
Lederer Gyuláné
Lederer Imre
Lederer Jenõke
Lederer József
Lederer Lipót
Lederer Lipótné
Lederer Oszkár
Lederer Oszkárné
Leitner Elza
Leitner Margit
Leitner Sámuel
Leitner Sámuelné
Lichtenstein Anna
Lichtenstein Gyula
Lichtenstein József
Lichtenstein László
Lichtenstein Lászlóné
Lichtenstein Lenke
Lichtenstein Mór
Lichtenstein Mórné
Ligeti Manóné özv.
Ligeti Miklós
Löwenstein Juci
Löwenstein Leoné özv.
   
Marsik Sámuelné
Marsik Sámuel
Mikolsburger József
Mikolsburger Józsefné
   
Nádas Lajos
Nádas Misi
Nádas Lajosné
Nádas Marika
Neumann Ignácné
Neumann Ignác
Neumann József
Neumann Lászlóné
Parnesz Manóné
Parnesz Andor
Parnesz Péter
Preszburger Dezsõ
Preszburger Dezsõné
   
Riesz Lipótné özv.
Rónai Manóné özv.
   
Salamon Antal
Salamon Antal
Schlesinger Sándorné
Schlesinger Sándor
Schõn Endréné
Steiner Áronné
Steiner Áron
Steiner Sándor
Steiner Gyurka
Steiner László
Steiner Dezsõné özv.
Steiner Lászlóné
Steiner Sándorné
Steiner Évike
Schlesinger Mihály
Székelyné özv.
Székely Andorné
Székely Andor
Székely Györgyné
Szemere Tamás dr.
Szemere Tamásné dr.
Szirmai Árminné özv.
Szmuk Mose dr.
   
Taub Hermanné
Taub Hermann
Taub Emil
   
Ulmann Lajos dr.
   
Weisz Jenõné
Weisz Pál
Weisz Ferenc
Weisz Sándor

 

[Page 231]

Martonváásr

Balassa Mór
Balassa Mórné
Boskovits Béla
Braun Mór
Braun Ferenc
Braun Janka
Braun Margit
Braun József
Budai Béla
Budai Béláné
Beri István
Beri Istvánné
   
Déri István
   
Friedmann Farkas
Fischer Lajosné
Fischer Lajosné
Grósz Ignácné
Grósz Gábor
Grósz Pál
Grósz Zsuzsa
Grumbas Béláné
   
Heinrich Sándor
Heinrich Sándorné
Hacker Vilmosné
Hacker Vilmos dr.
   
Klein Lajos
Klein Lajosné
Klein Zsuzsanna
Krausz Zsigmond
   
Mautner Arnoldné
Mautner Arnold
Mautner Imre
Mautner Jenõ
Mautner László
   
Ofner Berta
Ofner Miklósné
Ofner István
Ofner Jolán
   
Rechnitzer Ferenc
Rechnitzer Ilona
Rechnitzer Sándorné
Rechnitzer Sándor
Rechnitzer János
   
Schein Lajos
Schein Lajosné
Schein János
Schein Anna
Schein Margit
Schwarcz Imre
Schwarcz Aranka
Schwarcz Magda
Schwarcz Sándor
Schwarcz Sándorné
Schwarcz Vilmosné
Schwarcz Vilmos
Simon B. Szerén
Sonnenschein Miksáné
Sonnenschein Ernõ
Steiner József
Stern István
Stern Aladár
Stern Aladárné Janka
   
Varga István dr.
Varga Istvánné dr.
Weisz Lipótné
Weisz Lipót
Weisz Simonné
Weisz Pálné
Weisz Lajos dr.

 

[Page 232]

Seregéles

Berger Fülöp dr.
Berger Fülöpné
Braun Vera
Csillag Dezsõ
Csillag Dezsõné
Decker Sámuel
Deckner Árminné
Deckner Sári
Kis Mihály
Kis Nándor
Klein Bernátné
Klein Sándor
Klein Sándorné
Krausz Lajos
Medák Ernõ dr.
Medgyesy Edéné özv.
Reh Józsefné
Rehnl kisleánya
Rosenfeld  
Rosenfeldné  
Schwarcz Dávid
Schwarcz Dávidné
Steiner Irmuska
Steinernné özv.
Szigeti Klára
Szigeti Klári
Szigeti Lajosné
Szigeti Nándor
Thek Józsefné
Thek kisleány
Tolnai Ávrahám
Tolnai Ávrahámné
Weisz Imi
Weisz Izidor
Weisz Izidorné
Weisz Kálmán
Weisz Kálmánné
Wolf  
Wolf Edit
Wolfné

 

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Székesfehérvár, Hungary     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2017 by JewishGen, Inc.
Updated 8 Dec 2012 by LA