« Previous Page Table of Contents Next Page »

 

bia116.jpg

 

[Page 117]

Jews in Bialystok After the War

Editor's note: The following list appeared in the March-April 1946 issue of the Bialystoker Stimme.
It was compiled Jakov Pat and Dr. Chaim Szozskes, who visted Bialystok in 1945.

Surname First name(s) Page
OSEWICKI Awrom 117
OLSZAK Wolf 117
IZGUR Adam 117
ALPERN Aba 117
ANIMAN Mira 117
ANIMAN Awrom 117
OSTROBURSKI Szolem 117
OKUN Becalel 117
OSTRINSKI Jankl 117
OGUREK-DACHOWICZ Nechome 117
OSTROBURSKI Awrom 117
IZAK Leon 117
URSZANSKI Lejzer 117
URSZANSKI Chaim 117
URSZANSKI Michel 117
ATLAS Ester 117
INDURSKI Nisen 117
INDURSKI Lola 117
AMIEL Szymon 117
AMIEL Lea 117
ALKON Rywka 117
ALKON Meir 117
ABRAMOWICZ Gedalje 117
AJZENSZTAT Cywja 117
ALPERN Szabsaj 117
AZJA Jakow 117
ALKON Luba 117
AWROMICKI Binjomin 117
ABELSKI Chaja 117
ODIN Binjomin 117
APEL Szolem 117
ANDMAN Lejb 117
ABELEWICZ Grzegorz 117
BRENER Aba 117
BRENER Ida 117
BRAMSON Isroel 117
BALE Marja 117
BIALYSTOCKA Bela 117
BRENER Mojsze 117
BERMAN Chaja 117
BARASZ Chana 117
BIALYSTOCKI Mojsze 117
BERKOWSKI Dowid 117
BIBLOWICZ Awrom 117
BOROWSKI Gitl 117
BURSZTEJN Pejsach 117
BERIO Dora 117
BIALYSTOCKA Pesje 117
BOBKES Ida 117
BENER Awrom 117
BOJARSKI Szmuel 117
BABIKER Nachman 117
BABIKER Gole 117
BABIKER Chaja 117
BEKENSZTEJN Rywka 117
BABIKER Lejb 117
BARON Gole 117
BERKOWICZ Awrom 117
BACHRACH Awrom 117
BLUMSZTEJN Mojsze 117
BIKELS Zjuta 117
BOJARSKI Stawys 117
BARTNOWSKI G 117
BOGASZ Golda 117
BEKEROWICZ Awrom 117
BORUSZCZAK Josef 117
BAS Zina 117
BAS Lejzer 117
BLAZ Szlojme 117
BARAKIN Kalman 117
BONDNER Dwejre 117
BALGLEJ Rywka 117
BERMAN Mina 117
BOCZKOWSKI Leon 117
BIBELMAN-WEBMAN David 117
BIALYSTOCKI Jakow 117
GORDECKI Isroel 117
GOTLIB Isroel 117
GOTLIB Szymon 117
GERSZUNI Mojsze 117
GOTLIB Awrom 117
GRODZENSKA Sonja 117
GROSMAN Mira 117
GROSMAN Chaja 117
GOLDBERG Szmuel 117
GUREWICZ Genja 117
GOLDSZTROM Wolf 117
GROMADZKIN Chaim 117
GOLDMAN Szolem 117
GAZKOWSKI Wiktor 117
GOLDBERG Bela 117
GRYNSZTEJN Szmaje 117
GUTMAN Mojsze 117
GRABOWSKI Lejb 117
GLAZMAN Fejge 117
GRYNBERG Chaim 117
GLIKMAN Mojsze 117
GAGOWICZ 117
GORDON Mojsze 117
GOTLIB Szmajea 117
GOLUBOWICZ Sore 117
GOTLIB Szmuel 117
GEZES Kusiel 117
GOLDSTEJN Awrom 117
GERC Chola 117
GRYNBERG Lejb 117
GNIECUCKA Klara 117
GRAKOP Berel 117
DUBSKi Jankl 117
DUCZYNSKI Mojsze 117
DATNER Dr. Szmuel 117
DOBCZYNSKI Mojsze 117
DUBROWSKI Szmuel 117
DICHENCHAUZ Fejgeza 117
DACH Lejzer 117
DROGOCZYNSKI Lipe 117
DOWIDOWICZ Tewje 117
DIPERMAN Hersz 117
DOLINSKI Szejme 117
DIPOWICZ Leon 117
DOLIDZKI Leon 117
HALPERN Szlojme 117
HALPERN Fanja 117
HALPERN Natan 117
HAKMEJER Hersz 117
HIRSZHORN Markus 117
HAKNER Ruwen 117
HAKNER Isroel 117
HAKNER Zuzana 117
HAMBURG Jedidja Liber 117
WAJNTROB Alje 117
WAJNER Izak 117
WAJNCIMER Awrom 117
WAJNTROJB Awrom 117
WIDELEC Mordechaj 117
WARSZAWSKA Jeta 117
WAJNER Bela 117
WILENCZYK Szmuel 117
WAJNSZTEJN Lejb 117
WYSOCZEK Jakow 117
WELER Zalman 117
WADMAN Awrom 117
WADMAN Mojsze 117
WAJNER Masza 117
WERBLUD Sore 117
WAJNSZTEJN Tuvja 117
WERNICKI Mojsze 117
WALUN Josef 117
WRUBEL Chaim 117
WILANOWICZ Kalman 117
WASILKOWSKI Aleksander 117
WAJNER Tuwja 117
Weljon Bela 117
WAJNER-GLEZER Basja 117
WRUBEL Dowid 117
WAJSFELD Jakow 117
WARHAFTIG Hirsz 117
WRUBEL Pejsach 117
WOLINSKIČ 117
WINOGRAD Josef 117
WAJNSZTEJN Dina 117
ZUBOWSKI Rywka 117
ZUBOWSKI Cype 117
ZYLBERFENIG Jakow 117
ZASMAN Genja 117
ZACHARIJASZ Lejb 117
ZACHARIJASZ Chaim 117
ZABLUDOWSKA Sima 117
ZELIGZON Meir 117
ZEWKE Nachman 117
ZYLBER Izhok 117
ZUKOWSKI Meir 117
TRESEZANSKA Dina 117
TRAJEWSKI Pynchos 117
TRACHTENBERG Sonia 117
TRACHTENBERG Lejb 117
TRACHTENBERG Judl Meir 117
TABACZYNSKI Zalman 117
TRILING Elizabet 117
TERESPOLSKI Hersz 117
CZECHANOWSKI Kalman 117
CZECHOCKI Elizabet 117
JELIN Frida 117
JOSEM Hirsz 117
JALOWSKI Hirsz 117
JOPAK Efrajim 117
JOPAK Dina 117
JANOWSKI Arczyk 117
JALOWSKA Cyla 117
JALOWSKI Aleksander 117
JANOWICZ Rochel 117
JELIN Sonja 117
JABKO Mine 117
JELIN Pejsach 117
JAWOROWSKI Josef 117
LEWITANSKA Osne 117
LEWITANSKA Ida 117
LEDERMAN Meir 117
LEW Szymon 117
LESZCZ Mojsze 117
LEDERMAN Chane 117
LIFSZYE Meir 117
LICHENSZTEJN Ganan 118
LEWIN Awrom 118
LEDERMAN Sore 118
LIPA Edrze 118
LONDON Chaim 118
LONDON Fanja 118
LITWIN Szmuel 118
LICHTMAN Josef 118
LEWITANSKA Leon 118
LITWIN Szoul 118
LEWIT Boruch 118
LURJE Becalel 118
LEVIN Karl 118
LIN Genadi 118
LIPINSKA Fanja 118
LOJFER Szolem 118
LERER Genja 118
LEWARTOWICZ Ida 118
LOPATA Paltiel 118
MARKUS Awrom 118
MAZUR Zelig 118
MENACHOWSKA Lola 118
MAZUR Aron 118
MELIKOWSKA Melnik 118
MELAMED Rywka 118
MADAJ Sonja 118
MONEZE Bela 118
MEZRYCKI Josef 118
MANELIS Awrom 118
MELER Hersz 118
MADLINSKI Wolf 118
MINE-FELER Ida 118
MIDLER Binjomin 118
MELAMED Chaje 118
MELAMED Izchok 118
MILER Eliezer 118
MAJKOWSKA Cesia 118
MAJKOWSKA Sore 118
MIDLER Aleksander 118
MILER Szmuel 118
MAJZLER-LEW Sara 118
MATILSKA Mina 118
MATILSKA Welwel 118
MILNER Genesze 118
NACHEMOWICZ Sima 118
NACHEMOWSKI Efrajim 118
NAJMAN Sjome 118
NOWDOMSKA Ada 118
NEJFACH Josef 118
NIEWIADOMSKA Cywia 118
NOTOWICZ Naftoli 118
NAJDUS Fema 118
NAJMAN Awrom 118
NAREJN Don 118
NACHEMOWSKA Luba 118
SIDRE Awrom 118
SUWALKSI Jurek 118
SANDLER Awrom 118
SURANSKI Sore 118
SOKOLSKI Stanislaw 118
SJEMJAN Mojsze 118
SOLOWEJCZYK Sonja 118
SYDRANSKI-LIPKES Hala 118
STOLARSKA Luba 118
SOKOSKI Josef 118
SYBIRSKI Jakow 118
SPECTAROWSKI Szmuel Dr. 118
SUCHOWOLSKIČ Lejzer 118
SYBIRSKA Elka 118
SINEGEWICZ Dorosze 118
SEDLECKA Chana 118
SOKOLSKA Ada 118
SPRZANSKI Dowid 118
SPRZANSKI Aron 118
SAPIRSZTEJN Judl 118
SLONIMSKI Awrom 118
SKARBNIK Ruwen 118
SURAZKA Sonja 118
SAWEZYE Ida 118
EDELMAN Zalman 118
EPSZTEJN Zenia 118
ELENTUCH Lucjan 118
EPSZTEJN Szmuel 118
EPELHOLC Jakow 118
EPSZTEIN Izak 118
EDELSZTEJN Bronja 118
ERENKRAC Bluma 118
PYTLUK Hersz 118
PENSKI Berek 118
POKSZYWA Zuske 118
PERELSZTEJN Nadzja 118
POZNANSKI Zalman 118
PESZKIN Mojsze 118
PRZESZCZELENEC Haim 118
PILECKI Zelig 118
PILECKI-FARBER Sore 118
PILECKI Boris 118
PANICKA Lili 118
PERECMAN Basje 118
PLEBSON Rochel 118
PRENSKA Raja 118
PRZEPJURKO Josef 118
PENER Lejzer 118
POLAK Szolem 118
PATLUK Welwel 118
PJENTNICZAK Szolem 118
PUZNIAK Frida 118
PAKTOR Raja 118
PJENJONZEK Gerszon 118
PRYBUS Zalman 118
PRYBUS Ester 118
PAKTOR Gala 118
PIEKARSKI Berel 118
POLANSKA Mala 118
PEREJ Meir 118
PEJTRA Dowid 118
POTASZEWICZ Dora 118
FRIEDMAN Eljasz 118
FRIDMAN Dina 118
FABRICKI Jankl 118
FELDMAN Isroel 118
FARBER Chane 118
FINKEL Izak 118
FELDSZTEJN Isroel 118
FAJAND Isroel 118
FRIDMAN Sore 118
FINKELSZTEJN Szmuel 118
FAJNFELD Fiszl 118
FAJERMAN Motl 118
FINKELSZTEIN Szejne 118
FUKS-FEJWEZYNSKI Berta 118
FELDMAN Zygmunt 118
FRISZ Mojsze 118
FINK Sore 118
FARBER Szmuel 118
FUKS Lejb 118
FERTEL Binjomin 118
FRIDMAN Aron 118
FINKEL Rochel 118
FLIKER Izak 118
FINKEL Chaim 118
FINKEL Rochel 118
FINKEL Fradl 118
FINKEL Mordechaj 118
CAJTLIN Edza 118
CUKERMAN Awrom 118
CYBLUKIN Chane 118
CYTRON Gala 118
CYTRON Tobijasz 118
CYMULKIN-SENACHOWSKA 118
CIMERMAN Motl 118
CECHOCKA Elke 118
CYCOWICZ Genja 118
CYCOWICZ Chawa 118
KAPLAN Motl 118
KAPLAN Sara 118
KOWARSKI Leon 118
KISLER Efrajim 118
KAMELMAN Nochum 118
KAMELMAN Klina 118
KAMELMAN Regina 118
KAMELMAN Krystina 118
KAPLAN Pola 118
KUPER Nina 118
KRASZEWSKI Awrom 118
KAPLAN Szejne 118
KUROPANINA Sachar 118
KUSNER Frida 118
KOLESZNIK Dowid 118
KOLESZNIK Zalman 118
KOLESZNIK Szejne 118
KNIAZEW Berta 118
KNIAZEW Mira 118
KAC Josef 118
KLEMENTYNOWSKI 118
KANAN Awrom 118
KRONENBERG Lejb 118
KAPLAN Szprince 118
KALINISKI Genja 118
KALTINOWSKA Fejge 118
KUSEWICKI Salomon 118
KARATNICKI Zawel 118
KRASNOBRASKA Dina 118
KLIACZKO Min 118
KNYSZINSKA Stela 118
KNYSZINSKA Dr. Awrom 118
KOLODJANSKA Adasja 118
KREMER Dowid 118
KUROPATWA Iser 118
KWORT Boruch 118
KEJMAN Doniel 118
KAPLAN Hersz 118
KIWAJKO Binjomin 118
KARASJUK Awrom 118
KWORT Hersz 118
KAC Berl 118
KOBRYNSKI Mordechaj 118
KON Boruch 118
KUCYKOWICZ 118
KAMINEJECKA Nojmi 118
KORNJANSKI Chaim 118
KWORT Dina 118
KOSZYCER-KAGAN Sonja 118
KANEPOLSKA Irena 118
KOSZYCER Chaim 118
KOSZYCER Mojsze 118
KOTNICKA-SZUSTER Rosa 118
KOLOTNICKA-SZUSTER Bela 118
KISLER Efrajim 118
KAPLANSKI Chackel 118
KAPLAN Mojsze 118
ROZEN Jakow 118
ROZEN Fanja 118
ROZENBLUM Awrom 118
RIWKIND Menachem 118
REDAK Szolem 118
ROTZSTEJN Boruch 118
RAJZNER Szye 118
RUDNIK Gite 118
RUDNIK Janina 118
RUDNIK Awiwit 118
RASZKES BInjomin 118
RYZIKOW Mitrawa 118
RAZNOWSKA Sonja 118
ROZENCWAJG Isroel 118
RADESENGER Meir 118
ROZENBOJM Frida 118
RUDOWSKA Jacha 119
RABINOWICZ Fiszl 119
RAJZNER Nechl 119
RYBALOWSKI Ruwen 119
ROBOTNIK Berel 119
RUBINOW Awrom 119
RYBAK Gedalje 119
RUBNOW Sara 119
RYBALD Anka 119
RUBIN Dora 119
ROWIN Gersz 119
RAJTBORD Chawe 119
SZWARC Jasza 119
SZNAJDMAN Szolem 119
SZKLAREWSKI Isroel 119
SZTYSBERG Jakow 119
SZCZUPAK Chawe 119
SZCZUPAK Szymon 119
SZCZUPAK Chane 119
SZCZUPAK Szprince 119
SZMUKLER Sore 119
SZERENIEC Leon 119
SZMUSZ Pejsach 119
SZEFER Jusefina 119
SZALMUK Mordechaj 119
SZOR-MILENDER 119
SZUSTER Michel 119
SZUSTER Meir 119
SZUTZINGER Icek 119
SZEWACH Natan 119
SZEYGEL Szlojme 119
SZNAJDER Mojsze 119
SZKOLNIK Leje 119
SZPOGELSI Isroel 119
SZEJN Bronja 119
SZPERLING Boruch 119
SZAPIRO Sonja 119
SZTROJSBERG Simche 119
SZNAJDER Ida 119

 

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Białystok, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Binny Lewis
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2019 by JewishGen, Inc.
Updated 19 Nov 2016 by MGH