« Previous Page Table of Contents Next Page »[English pages 111-113, Yiddish pages 237-239]

Partial List of Martyrs

Translations by Yocheved Klausner

 

Family name First name(s) Gender Remarks Page(s)
   Alef
OBJEDRZYNSKI Ezra M 237, 111
ABELEWICZ Nochum M 237, 111
ABELEWICZ Pejsach M 237, 111
ABRAMOWICZ Hersz M 237, 111
Arke M occupation: porter. Nickname: Ahrele the porter 237, 111
OZDER Dr. M 237, 111
IGLEWICZ Zelig M 237, 111
AJZENSZTEJN Anjela F 237, 111
AJZENSZTEJN Edzja F 237, 111
ALTERWAJN Josef M 237, 111
OLSZTEJN Adela F 237, 111
OLSZTEJN Chaim M 237, 111
OSOWICKI Szoul M 237, 111
OSTROW M 237, 111
OSJASZ Ruszka F 237, 111
OSKOLA Aron Artur M 237, 111
EFROS Chonon M 237, 111
OKON Mordechaj M 237, 111
ARONCZYK Kalman M 237, 111
   Bet
BABIKER M 237, 111
BANK Jankel M 237, 111
BAS Awrom M 237, 111
BAK Fiszl M 237, 111
BARAN M 237, 111
BOROWIK Judl M 237, 111
BOROWIK Szepsel M Photo. Died 01.01.1944 in Suprasl 237, 111, 166
BORAKS Elijahu Edek M 237, 111
Basze F 237, 111
BASZEFKIN Boruch M 237, 111
BASZEFKIN Lejb M 237, 111
BASZEFKIN Szmuel M 237, 111
BOJMAC Simche M 237, 111
BULGAR Chaim M 237, 111
BURAK Itke F 237, 111
BURSZTEN Lejb M 237, 111
BURSZTEN Szlojme M 237, 111
BIALA Chaje F 237, 111
BIBER Tanje F 237, 111
BITENSKA Etel F 237, 111
BIRMAN Cypora F 237, 111
BIRNCWAJG Wacek M 237, 111
BLUM Chawe F 237, 111
BLUMENCWAJG Nojmi F 237, 111
BERLIN Dr. M 237, 111
BERMAN Chaim Isroel M 237, 111
BERSOWICKI Kalman M 237, 111
BERKMAN Sjome F 237, 111
BRAMSON Solomon M Photo. Died in Russia 164
BRODSKI Njunje F 237, 111
BROJDE M 237, 111
   Gimmel
GOLADN M 237, 111
GOLDBERG Izchok M 237, 111
GOLDBERG Mojsze Misza M 237, 111
GOLDBERG Sjome F 237, 111
GOLDBERG Elje M 237, 111
GOLDMAN Jakow M 237, 111
GOLDFARB M 237, 111
GOLDSZTEJN Arnold M 237, 111
GOLDSZTEJN Henjek M 237, 111
GOLDSZTEJN Nosen M 237, 111
GALTER Awrom M 237, 111
GALTER F 237, 111
GARBER Awrom M 237, 111
GORDON Dzek Jakow M 237, 111
GUTMAN Ejdel F 237, 111
GUTMAN Chaim M 237, 111
GUTKOWSKA Manja M 237, 111
GURNICKI Chaim M 237, 111
GURNICKA Sima F 237, 111
GUREWICZ Dr. M 237, 111
GRZECHJEN Alek M 237, 111
GLOZ Chaim M 237, 111
GLATSZTEJN Jechezel M 237, 111
GLIKSMAN Rochel F 237, 111
GOCZYNSKI Rochel F 237, 111
GEFON Wladislaw M 237, 111
GERSZUNI Szlojme M 237, 111
GERSZTENKORN Leon M 237, 111
GRAJEWER Jankl M 237, 111
GROSMAN M Engineer 237, 111
GRUBLIAK Cypora F 237, 111
   Dalet
DAWIDOWICZ Dora M 237, 111
DATNER Mika M 237, 111
DATNER Roza F 237, 111
DOROGOJ Fejtcze M 237, 111
DORKE 237, 111
Dowid M Born in Vilna. Nickname David the Vilner 237, 111
DWORECKI Zajle F 237, 111
DLUGACZ Sonja F 237, 111
DLUGACZ Pola F 237, 111
DEWELTOW Sora F 237, 111
DERECZYNSKA Sora F 237, 111
DREJER Josef M 237, 111
   Hey
HOLENDERSKI Dr. M 237, 111
HALPERN Mojsze M 237, 111
HALPERN Sjome F 237, 111
HALPERN Fanja F 237, 111
HERC Adela F 237, 111
   Vav
WOLOWCZYK Jankl M 237, 111
WOLKOWISKI Wolf M 237, 111
WANENGESZYKT Josef M 237, 111
WANAGINSKI Josef M 237, 111
WARSZAWSKA Riwa F 237, 111
WIDERMAN Awrom M 237, 111
WAJNBERG Awrom M 237, 111
WAJNSZTEJN Jochewed F 237, 111
WAJNSZTEJN Lejb M 237, 111
WAJNSZTEJN Kopl M 237, 111
WAJS Meir M 237, 111
WAJSENBERG Henjek M 237, 111
WAJCMAN Jochewed F 237, 111
WILCZYNSKA Gitl F 237, 111
WIERNIK Renja M 237, 111
WYSOCKI Lejb M 237, 112
WLOSZEZOWSKI M 237, 112
WORNE Dowid M 237, 112
   Zayin
ZONSZAJN Rochel F 237, 112
ZAPACZKOWSKI Tanja F 237, 112
ZAKS Dr. M 237, 112
ZEJFMAN Jechiel M 237, 112
ZYLBERBERG Zorach Zyskind M 237, 112
ZYLBERSZTEJN Hela F 237, 112
ZYSMAN Manja M 237, 112
ZELWIANSKI Lejb M 237, 112
ZELAZO Sjome F 237, 112
ZIELONOGURA Chanoch M 237, 112
ZIELENIECKA F 237, 112
   Chet
CHMELNIK Mordechai M Photo 164
   Tet
TAUB Jochewed F 237, 112
Tanja F 237, 112
TARTACKI Motl M 237, 112
Tajbel F Born in Vilna. Occupation: nanny 238, 112
TENENBOJM TAMAROF Mordechaj M Photo 238, 112, 163
TREGER Ljole F 238, 112
CZAPNIK Grisza M 238, 112
Czapke 238, 112
   Yod
JAWOROWSKI Mojsze M 238, 112
Jandrza F 238, 112
FURMAN Jankele M Occupation: wagon driver 238, 112
DER GRINER Josele M Nickname: the green one, the gray one 238, 112
JOSEM M First brother 238, 112
JOSEM M Second brother 238, 112
JOSKOWICZ Zosze M 238, 112
Jofe M 238, 112
JAKUBOWICZ Szlojme Lozer M 238, 112
Mjetek M 238, 112
JAKUBOWICZ Julek M 238, 112
Jaszke M 238, 112
Jehudit F 238, 112
JURKOWSKI Born ib Krynki 238, 112
JEDLINA Sora F 238, 112
Isroel M Israel the carpenter 238, 112
   Kaf
CHAWES Awrom M 238, 112
CHAZAN Awrom M 238, 112
CHALEF Chana F 238, 112
CHOROSZUCH Lejzer M 238, 112
Chackl M 238, 112
   Lamed
LOBZOWSKI 238, 112
LAPCZYNSKI Chaim M 238, 112
LAKS Blume F 238, 112
LUNSKI Grisza M 238, 112
Ljonje F Nickname: the black one 238, 112
Ljoncze F 238, 112
LAJWENT Nechome F 238, 112
LICHTENSZTEJN Josef M 238, 112
LICHTENSZTEJN Menasze M 238, 112
LICHTENSZTEJN Fejge F 238, 112
LIFSZYC 238, 112
LEBJED Jakow M 238, 112
LEW Chone F 238, 112
LEWIN Awrom M 238, 112
LEWIN Chana F 238, 112
LEWIN Reuwen M 238, 112
LEWIN Szejne F Maiden name: Patt 238, 112
LEWITAN Liza F 238, 112
LEWINSON Hanka F 238, 112
LEWINSKA F 238, 112
LEWINSKI Ch. M occupation: librarian 238, 112
LENINGRADEC Aljoza M 238, 112
LERMAN Ljola F 238, 112
LERNER Jakow M 238, 112
   Mem
MADAJSKER Riwa F 238, 112
Matus M 238, 112
MIODOWNIK Judl M 238, 112
MALINJAK Isroel M 238, 112
MALMED Izchok M 238, 112
MALER Tadek M 238, 112
MALAREWICZ Lilke F 238, 112
MANDEL Hersz M 238, 112
MANDELBLIT Lejb M 238, 112
MANELA Hela F 238, 112
MARGOLIS Bronja F 238, 112
MARGOLIS Josef M 238, 112
MARGOLIS Isroel M 238, 112
MARDECKI 238, 112
MARMORWEG 238, 112
MOSKOWITZ Doniel M 238, 112
MUCZNIK Meir M 238, 112
KACZEMOCH Mulje M 238, 112
MURAWIEC Anjela F 238, 112
MAJZLER Awrom M 238, 112
MINC Ljolek M 238, 112
MELAMED Jakow M 238, 112
MENDELSON Chawe F 238, 112
MERSIK Cwi M 238, 112
MERSIK Basze F 238, 112
Mojsze M Nickname: Moshe "Daddy" 238, 112
   Nun
NOWOGRUCKI Jehudit F 238, 112
NOWODRORSKI Mojsze M 238, 112
NAJMAN Awrom M 238, 112
NAJMAN Rochel F 238, 112
NIRENBERG Helena F 238, 112
   Samech
SOBOL Etel F 238, 112
SAWICKI Berl M 238, 112
MELMAN M Engineer 238, 112
SANE 238, 112
SOKOLOWICZ 238, 112
SAREWICZ 238, 112
SUCHODNICKI Elijezer M 238, 112
SUCHACZEWSKA Fanja F 238, 112
SUCHACZEWSKI Jojne M 238, 112
SURASKI Hersz M 238, 112
STRYKOWSKA Hinde F 238, 112
STRYKOWSKI Chaim M 238, 112
STRYKOWSKI Misza M 238, 112
STREBLANSKI Izchok M 238, 112
SIWOWICZ Henjek F 238, 112
SIWOWICZ Jentl F 238, 112
SICZ Fanja F 238, 112
SIROTKIN Hersz M 238, 112
SCHRONIS M Engineer 238, 112
SLAPAK Mojsze M 238, 112
SEGAL Dr. M 238, 112
SEGAL Tanja F 238, 112
SEGAL Rojze F 238, 112
   Ayin
EDELMAN F Unmarried woman 238, 112
EDELSZTEJN 238, 112
ETINGOLD Dobe F 238, 112
ETINGOLD Szlojme M 238, 112
Etel F 238, 112
ELSNER Hanke F 238, 112
EPSZTEJN Wolf M 238, 112
   Peh
POGORELSKI Tanchum M 238, 112
POZNANSKI 238, 112
PAT Amnon M 238, 112
POTOCKI Aron M 238, 112
POLAK Rochel F 238, 112
POMERANC Owadja M 238, 112
POPORC Szolem M 238, 112
PACANOWSKA F 238, 112
PARAZOWSKI 238, 112
PLASKOWSKA Menucha F 238, 112
PETLUK Gedalje M 238, 112
PELC Henjek M 238, 112
PERELSZTEJN Mojsze M 238, 112
PERECKA F 238, 112
Pnina F 238, 112
FOGELMAN Awrom M 238, 112
Fanja F 238, 112
FARBER Henach M 238, 112
FAJERKIN M Engineer 238, 112
FAJERMAN Mojsze M 238, 112
FAJERSZTEJN Stela F 238, 112
FISZER M Engineer 238, 112
FLOJMENBOJM Hersz M 238, 112
FLEJSZER 238, 112
FEL Frida F 238, 112
FELDER Zalman M 238, 112
Fradl F 238, 112
FRANEK 238, 112
FRIDMAN Gine F 238, 112
FRIDMAN Chaim M 238, 112
Fride F 238, 112
FRENKEL Franke M 238, 112
Cwi F 238, 112
   Tzadik
CYBULSKI Szymon M 238, 112
CELNIKER Pinches M Photo. Died 1944 in Suprasl 238, 112, 166
   Kof
KAWE Josef M 238, 112
KOZAK Nochum M 238, 112
KOT Bejbe F 238, 112
KACZALSKA Basje F 238, 112
KACZALSKA Bina F 238, 112
KACZALSKA Hinde F 238, 112
KOCZWARSKI Mojsze M 238, 112
KOLE Born in Krynki 238, 112
KOLTUN Hersz M 238, 112
KON Chaim M 238, 112
KON Nera M 238, 112
KAPLAN Zenje F 238, 112
KAPLAN Mirjam F 238, 112
KAPLAN Misza M 238, 112
KAPLANSKI 238, 112
KAC Efrajim M 238, 112
KORJANSKA Osne F 239, 112
KORJANSKA Dwora F 239, 112
KORJANSKA Rywka F 239, 112
KWART Jojne M 239, 112
KWARC 239, 112
KOJFMAN Bela F 239, 112
KUCHAREWSKI Sasza M 239, 112
KUCHAREWSKI M Brother of Sasha 239, 112
KUSTIN 239, 112
KUSEWICKI Sawke M 239, 112
KURAZA Ester F 239, 112
KURTE Awrom M 239, 112
KUSZNIR Sjome F 239, 112
KISLER Jojel M 239, 112
KIRZNER Binjomin M 239, 112
KLARFELD Bela F 239, 112
KENIGSBERG Chana F 239, 112
KNAPINSKA Sora F 239, 112
KRAMARZ Monjek M 239, 112
KRAMARZ Ruwen M 239, 112
KRYNSKI Judl M 239, 112
KRACOWSKA Chawa F 239, 112
   Resh
ROGOZYNSKI Kuba M 239, 112
ROZEN Mila M 239, 112
ROZENBLAT Sora F 239, 112
ROZENBLUM Felek M 239, 112
ROZENBLUM Frume F 239, 112
ROZENBERG Ruwen M 239, 112
ROZENTAL Hersz M 239, 112
ROZENFELD Sora F 239, 112
ROZENSZAJN Rochel F 239, 112
ROTBARD Mojsze M 239, 112
RATKER Roze F 239, 112
ROTSZYLD Hersz M 239, 112
RATICKI Szalka M 239, 112
RACLAW Binjomin M 239, 112
RUBIN Awrom M 239, 112
RUBIN Lejzer M 239, 112
RABINOWICZ Zawel M 239, 112
RUBINSZTEJN Aron M 239, 112
RUBINSZTEJN Bube F 239, 112
Ruszke F 239, 112
RUSKA Mute M 239, 112
RIJOL Szejne F 239, 112
RYBA Awrom Nachman M 239, 112
RYBALOWSKA Frida F 239, 112
RYBAK Chaja F 239, 112
RYBKA Josef M 239, 113
RAJZNER Lejzer M 239, 113
RAJZNER Szmuel M 239, 113
REZNIK Szlojme M 239, 113
REMBISZEWSKI Hersz M 239, 113
   Shin
SZAJAK Gedaljohu M 239, 113
SZACHNES Cyla F 239, 113
SZAPIRO Broche F 239, 113
SZWARC Chaje F 239, 113
SZUSTER Chajim M 239, 113
SZURIK Bira M 239, 113
SZURIK Hela F 239, 113
SZTIFELD 239, 113
SZTEPER Nachman M 239, 113
SZTERN 239, 113
SZTERNFELD Isroel M 239, 113
SZTROJSBERG Chajcze F 239, 113
SZCZEPJACKI 239, 113
Szajke M Shayke from Czechanovice 239, 113
SZLUMIJEL Lipe M 239, 113
SZLAJFER Binjomin M 239, 113
Szlojme M 239, 113
SZLENGER Marek M 239, 113
SZMIT Sonja M 239, 113
SZNAJDER Arje M 239, 113
SZEDLER Hersz M 239, 113

 

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Białystok, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Binny Lewis
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2019 by JewishGen, Inc.
Updated 17 Nov 2016 by LA