Table of Contents


“Town of Bar” – Name Index

Name
Pages
Abram 202, 237
Abramenko 279
Abramov 237
Abramovich 169, 182, 190, 191, 298
Aleichem 6, 34, 47, 74, 136, 312
Alexandrovsky 280
Aliger 210
Altschuler 210
Altucher 195
Altukher 196, 199
Ambinder 118
Andrusev 134, 141, 142, 143, 149, 196
Anshin 160, 199, 275, 276, 281, 284
Anshina 279, 286
Aranovich 199
Arnoldov 299
Artsimovich 210
Ashkenazi 233
August 234
Averbach 210
Averbukh 18, 186, 199, 202, 232, 250
Axelrods 141
Ayzenberg 199
Azgur 210
Azrilyevich 202
Baker 91
Balaban 263
Banduryansky 199
Bar 118
Barabtarl 226
Barabtora 250
Barenboym 203
Barer 253
Barladin 291
Barlbarlach 43
Baron 199, 298
Barondess 299
Barovia 224
Barskover 245
Barsky 18, 134, 141, 258, 278
Baruch 42
Basyuk 199
Batsutsa 79
Beckerman 91
Beditman 251
Beer 121
Bekelman 253
Bekker 91
Belfer 118, 193, 194, 195, 252, 279, 280, 281, 284
Ben Ionovich 102
ben Sarah 56
ben Yosef 56
Berchenko 300
Berdichevsky 199
Beregras 203
Berenshtein 252
Berenshteyn 118
Berenzon 203
Bereta 118
Berger 253
Bergman 281
Bernes 210
Bey 199
Bialik 34
Bichuch 120, 121, 122
Bintel 199
Bizyaev 281
Blayman 259
Bleck 126
Blekhman 170
Blinder 263
Blumenthal 296, 297
Blunter 210
Blyakh 203
Bogoraz 302
Bolinzon 203
Bondarenko 134
Bonduryansky 305
Bonuchar 230
Bonyak 253, 259
Borovska 178
Boruch 225, 273
Botvinnik 210, 284
Brandeis 119
Brandes 118
Bredkay 118
Bresler 118
Bril 251
Briman 125
Brodsky 118
Bromerg 250
Bronfenmacher 91
Bronfman 91
Bronislaw 291
Bronshtein 229, 248
Broyt 250
Brubeyn 118
Brum 199
Brush 163, 165
Bruskina 185
Bryl 203
Bukovsky 173
Bunarsky 285
Burd 203
Burda 199
Burshtein 275
Burshteyn 243
Bykhovsky 185
Chaimovich 14
Chajkowski 118
Chakos 279, 280
Chazan 118
Chemerisky 263, 298
Chemerovsky 247
Chepurnyuk 135
Chernelevsky 15
Chernikhovsky 34
Chernomorets 300
Cheya 37
Chuck 199
Chuykov 193
David 202
Denikin 110, 124
Dobrovolsky 15
Dodik 143, 166, 167, 195
Drabkin 226
Dragunsky 210
Drayzin 118
Dresin 118
Dumer 199
Dunaevich 43, 199, 291, 305
Duvan 241
Duvana 241
Dzikovetsky 245
Edison 118
Efimov 210
Efshtein 253
Ehrenburg 184, 210
Einshtein 252
Eisenberg 241
Elkis 199
Elokim 281, 284
Elstershamis 118
Elyukim 195
Engel 200, 293
Ephroimsky 280
Epshteyn 251
Epstein 245
Erhardt 118
Essas 70
Estershamis 280
Esther 34
Estis 167
Estsis 232
Etingeym 200
Evel 252
Eyltershamis 252
Factor 200
Faibishenko 275
Farber 233
Farbman 275
Faterman 118
Fayfel 250
Faygol 263, 275
Fayngit 265
Fefer 246
Felberg 18, 118, 174, 178, 232, 241, 250, 275, 280, 281, 284
Feldberg 118, 196, 279
Feldman 281
Ferman 173
Fershteyn 252
Fiereshtein 165
Fiks 253
Fiktelshteyn 253
Filberg 132, 196, 197
Finkelstein 237, 248
Firer 203
Fishelevich 195, 276
Fishev 118
Fishman 200, 250
Fishov 118
Fishova 253
Fitermaler 250
Fix 203
Fleischer 250
Fleyscher 118
Fleyschman 118
Fogelman 250
Freidzon 195
Freilikh 200
Frenkel 118, 237, 245, 248, 251, 299
Freydzon 299
Fridel 250
Fridman 232
Fridmanzova 233
Friedman 18, 200, 265
Fritzman 118
Frunze 262
Fuchs 252
Fuhs 229
Gaase 230
Gak 118
Galant 77
Galchevsky 126, 127
Galkner 228
Galperin 252
Gamarnik 91
Gampel 190
Gantmacher 210
Garber 118, 280, 284, 285, 287
Gastello 185
Gdalevich 251
Gekhtman 250
Gelfand 210
Gelfman 115
Geller 259
Gelman 118, 200, 232, 233, 249, 250, 253
Gelowicz 131
Genadinich 203
Genadivik 253
Gerberg 284
Gerenshtein 250
Gerenstein 250
Gershenson 250
Gershenzon 118, 200, 238, 252
Gertzenshtein 284
Gerwitz 252
Gerzenshtein 195, 279
Gerzenstein 279
Getsilevich 284
Geylman 241
Gibel 250
Gilels 298
Gilko 118
Gilman 18
Glier 210
Glubar 203
Gluts 118
Gluzman 200, 279
Goikhberg 200
Golberg 263
Golbert 197
Goldberg 250
Goldenberg 248
Goldis 252
Goldman 81, 118, 200, 284
Goldmans 141
Goltsman 251
Goltzer 200
Gonikman 281
Gonor 185
Gonta 99, 112
Gontmacher 195, 279, 283, 286
Gontmakher 284, 303
Gordon 203
Gorenshtein 229
Gormand 200
Gornbein 118
Goykher 203
Greenbaum 263
Greenberg 250
Greenman 251
Greenshtein 200, 203, 275, 280, 281, 285
Gres 158
Grigoriev 123
Grigoryevich 278
Grinshpan 129
Gritsenko 178
Grum 200
Gruzman 200
Guberman 253
Gudak 242
Gulkis 200, 203
Gulko 195, 226
Gumpel 275
Guralnik 91
Gurevich 210
Gurshal 149
Gurvich 300
Gusev-Orenburzhsky 127
Gvozdev 118, 284
Halevi 42
Hammer 272
Hanover 38, 108
Heev 246
Heifer 118
Heine 68
Hertzman 229, 237, 247, 248
Herzenstein 279
Herzl 69
Hetman 21, 179, 180
Heydrich 129
Hoda 169, 170
Horowitz 55
Ilyinsky 210
Ioffe 210
Itskovich 14, 253
Ivashevskiy 301
Izakovich 224
Izrailevna 304
Kai 200
Kalonimus 57
Kalorit 118
Kan 200
Kantorovich 210
Kantselmakher 200
Kantselson 232
Kapelyushnik 91
Kaplun 264
Kaplunovsky 281
Kapusta 16
Karetnik 284, 290
Karmelyuk 13, 14, 15, 16, 22
Kasha 200
Kasher 118
Kasimir 230
Kassil 210
Kat 240
Katin 241
Kats 239
Katsev 91
Katsnelzon 299
Katz 18, 118, 203, 229, 232, 248, 252, 263
Katzenelenson 118
Katzman 246, 253
Kauman 165
Kazakevich 210
Keba 143
Keller 300
Kelman 160, 275, 283
Kenavska 118
Kesler 195, 279, 280
Khaim 200
Khariton 18, 210, 232
Kharzis 284
Khaylo 200
Khayt 203
Khazin 118, 253
Kheyfits 200
Khinchin 210
Khmary 127
Khmelnitsky 22, 38, 77, 99, 101, 109, 123, 131, 231, 281, 283
Khoda 278, 281
Khovich 284
Khovichthe 274
Kibalchich 115
Kildish 264
Kiperman 18, 232, 245, 253
Kisenzon 203
Kleban 143, 146, 200, 279, 303
Kleiman 200, 224
Kleinerman 264
Kletz 178
Kleyman 254, 280
Knirel 201
Knopman 201
Kodler 118
Kodner 118, 203
Kogan 233, 279
Kolesnik 91
Kolesnikov 91
Koliveprik 133, 134, 149
Kolodchenko 134
Kolomir 225
Kolomoisky 260
Komarova 275
Kondratyuk 196
Kordonsky 284, 286, 290
Korenfeld 260
Kortsenshteyn 279, 304
Koshevy 159
Koshka 37
Kosmodemyanskaya 185
Kotsyubinsky 227, 228, 301
Koumanov 163
Kovich 233
Kovpak 185
Koyfman 118, 247
Kozak 118
Kozyakin 193
Krahmalnik 250
Kraitman 260
Krakhmalnik 118, 170, 172
Krase 118
Krasilovsky 203
Krasner 201, 250, 253
Krasnianskaya 160
Krasnyanska 281
Krasnyansky 178
Kravets 91, 165
Kravtsov 91
Kraytman 201
Kremin 178, 179, 180, 195, 275
Krentsina 162
Kreyzo 237
Krivanek 233
Krivonos 22, 37, 38, 99, 100, 101, 106
Krokhmalnik 138
Krokhmalny 229
Kruglov 141
Kryts 201
Kulik 135
Kun 6
Kuperman 163, 167, 178, 263
Kupershtein 162, 281, 282, 286
Kushnir 260
Kuts 195, 281, 283, 285
Kutz 291
Kuznetsov 134
Kuznetsova 286
Lakhterman 201, 280
Landau 210, 229
Lande 226
Lando 280
Lashmanova 125
Latishman 232
Latkovsky 96
Lavochkin 240
Leib Sarah 56
Leibman 238
Leiderman 126
Leifer 250, 284
Leiferman 252, 264
Leonidovich 190
Lerer 118
Lerner 163, 265
Lerners 141
Levenson 121
Leviman 265
Levin 118
Levit 241
Levitov 241
Levitova 18, 232
Levi-Yitzhak 206
Levkovich 135
Leyfer 201, 253, 275
Leyferman 264
Leyker 118
Leykes 34, 60, 61, 62
Leyvant 201, 228
Libman 169
Lieber 54
Lieberman 204
Liebman 170
Litynsky 105, 106, 201
Lizin 118
Lobe 253
London 191, 192
Loshak 119
Ludker 201
Luk 118, 201, 250, 276, 278, 290, 295
Lukacher 247
Lutsak 171, 281
Luzer 228
Lyubomirsky 96
Mack 133
Magazanik 298
Magazinik 250
Magner 233
Mahler 91
Maidman 201
Makhno 13, 124
Maksymchuk 134
Malamud 126
Maliy 134
Malkiman 226
Manyak 197
Mar'yanovsky 296
Marakhovsky 203
Marantz 118, 229, 233, 238, 246, 248
Mark 229
Markizon 279, 284
Markus 229
Maroor 118
Marshak 210
Masenzhnik 178
Master 222
Matrosov 185
Maydman 118, 284, 291
Mayfman 265
Mazur 118
Mediap 252
Medzhibozhsky 272
Meer 237
Meerovna 169
Meidbraer 279
Meir 42
Mekhilovich 233
Melakhzuber 126
Melamed 36, 39
Melamud 261, 262
Melikes 118
Melnik 134
Mendel 47, 248
Meshchuk 158
Meshenberg 230
Mezhman 149, 196
Miller 178, 280, 281, 285
Minkin 133
Mints 160, 253, 286, 290
Mintz 251, 275, 279, 290
Mishchenko 178
Mishuk 275
Mishuris 203, 286
Mitbrayt 264
Mitelman 275
Moiseevich 167, 237
Molchanovsky 163
Monyak 284
Moock 281
Mook 182, 186, 187, 189, 190, 276, 277, 280, 284
Mordkovich 201
Moreynis 18, 118, 229, 232, 233, 237, 243, 248, 301, 302
Morozov 300
Moschel 163
Mosenkis 226, 229
Moses 203
Moshel 201, 260
Moshes 280, 284
Moshkovich 284
Moskalenko 197
Motel 62
Muterperil 42
Nachman 206
Naftulinshen 201
Naftulishin 281
Naidorf 203
Nakinzon 201
Natanzon 241
Nelin 299
Nickelshpurg 226, 238
Nikelshpurg 249
Noer 275, 284
Norbut 256
Nordshtein 247
Novak 178, 210
Novakovsky 276
Nudelman 304, 305
Oistrakh 118, 173, 182, 201
Okopnik 250
Oksman 201, 251
Okulov 229
Oskarovna 279
Ostropoler 272
Oxman 141
Oykher 233
Oystrakh 210
Ozerovsky 281, 283
Pachkar 259
Pankevich 280, 281
Pateshman 283
Pechker 253
Pekerman 251
Peldesh 251
Pendler 285, 286, 287
Perelman 279
Perelmuter 251
Perelos 118
Peretz 34, 118
Perovskaya 115
Perselin 118
Petlyura 120, 123, 124, 125, 138
Petrogradsky 284
Pfeffer 118
Pildish 252
Pinchuk 173
Pinelis 166
Pinkhusovna 167
Pitkus 201
Pivenshtein 201
Pivnik 204
Plivdish 264
Polina 282
Polishchuk 135, 251, 265
Poltin 225
Polyak 118, 279, 283, 284
Popovsky 204
Portnikov 91
Portnov 91
Postnikov 95
Poteshman 195
Predko 170
Prince 275
Prityka 276
Prokhoret 281
Prukhnitsky 135
Pukhemovich 259
Pustilnik 284
Rabinovich 279
Rafalovich 233, 253, 265
Raidun 260
Raifazen 228
Raize 184
Raizman 210
Rapoport 118, 201, 204, 246, 253, 265
Rapoport-Friedland 228
Raydun 284
Raykhinshteyn 201
Razhen 233
Razhener 300
Rendel 201
Revchuk 201
Reyzen 210
Reyzer 118
Reznick 201
Reznik 91
Reznikov 91
Reznikovich 91
Rif 250
Rizhyi 118
Roiter 260
Roos 293
Rosenblatt 18, 232, 265
Rosenblith 241
Rosenthal 250
Rozen 118
Rozenblit 232
Rozenshteyn 204
Rubanov 300
Rubinchik 185
Rupnevsky 96
Ruzansky 178
Ryzha 237, 248, 252, 284
Ryzhiy 247, 249, 252, 253
Ryzhy 282, 287
Saburov 185
Saligorsky 118
Saltrennikov 246
Salzmann 185
Samoilovich 43, 190
Sandler 91
Sanits 252
Sanuler 204
Sas 250
Schatz 280
Schinsky 216
Schlafer 305
Schlafman 275
Schlafmann 284
Schnayden 204
Schnayder 118, 264, 270
Schnayper 281
Schneider 91, 169
Schumacher 91
Schuster 91, 177, 265, 275, 304
Schwartz 204
Schwarzbard 125
Segal 118, 178, 201, 265, 283
Seifer 118
Sekuler 282
Seltzer 18
Semesenko 123
Semyonovich 172, 179
Serber 229, 237
Serebriyska 241
Serebriysky 225
Sforim 34
Shafir 232
Shamis 243
Shapiro 118, 201
Shatken 118
Shechtman 248
Sheinbuch 118
Sheinfayn 299
Shekhtman 81
Shelmover 251
Shepel 126
Sheynbach 118
Shichtman 237
Shikhel 204
Shikhman 241
Shiman 118
Shiringen 250
Shister 204
Shkolnik 126, 250
Shlafer 118
Shlak 204
Shlomovich 14, 190
Shmukler 201
Shnaider 252
Shoemaker 91
Shor 201
Shpakevich 243
Shpiegelman 202, 277, 278
Shpun 195
Shtarkman 202
Shteinberg 251, 252
Shterenberg 142, 160, 251, 252
Shtock 118, 226, 227, 253
Shtrik 252
Shtulboym 250
Shuster 202
Shusterman 275, 284
Shvets 202, 204, 245
Simche 36
Sirkis 42, 237, 263
Sirota 202, 263, 278, 279, 290, 295
Sitnik 280
Skalkovsky 102
Skidan 125
Skipka 252
Skoropadsky 182
Skvirer 62
Slobodyanyuk 180
Slutsky 143
Snitserenko 238
Sobol 180, 284
Sokolovsky 123
Soyfer 264
Spector 252, 265
Spielberg 173, 291
Spirt 118
Srul 36
Srulevich 251
Stanislav 178
Staroripinsky 15
Stasenko 177
Stelmakh 91
Sternik 202
Stolyar 251, 265
Straus 231
Strauss 230, 231
Struk 123
Sumin 284
Sumina 275, 291
Surkis 204
Susman 118
Svetlov 43
Tabachnik 118, 202, 204, 252, 253
Tabak 251, 280
Takar 91
Tanenboym 247
Tarasovsky 202, 276
Tarle 210
Tarlov 171, 172, 179, 195
Tarnopolsky 275
Task 202
Teper 253
Teperman 284
Thomas 231
Timerman 298
Tinkevich 252
Tkach 91, 118, 202, 259, 265
Tkachuk 167, 178
Todt 172
Toker 91
Tov 34, 60, 61, 62, 63, 206, 272
Tozer 275
Trachman 204
Trachtenberg 239, 283
Traktman 118
Treser 279, 286, 304
Trinkman 246
Tsarfis 275
Tseitlin 225
Tselinker 247
Tselman 279
Tsimbler 204
Tsoen 118
Tsvek 118
Tsviling 226
Tulchinsky 272
Turner 91
Tusk 284
Tverskaya 62
Tversky 62, 272
Tyutyunik 123
Tzadekayte 63
Tzelman 251
Udler 202
Ulyanov 303
Umedman 118
Usherov 260
Vainberg 203
Vakar 281
Valkovich 118
Valoviti 118
Vasserman 202
Vasyukovsky 180
Vaynbrand 202
Vayner 202, 253
Vayser 284
Vaysman 284
Velgosh 202
Velichko 101
Verkhivker 34, 60
Vernadsky 77
Veselskaya 286
Veselsky 286
Vilsker 118
Vinnitsky 286
Vinokur 91, 195, 280, 284
Virman 118
Vishnevetsky 100
Volynets 126
Volyoreld 252
von Rath 129
von Werdum 48, 58
Voskoboynik 173, 202
Voytenko 288
Vrublevsky 254
Vul 275
Vuldman 195
Waldeck 172
Wasserman 118
Waynberg 241
Wayner 118
Waynman 275
Waysman 118
Weber 91
Weinberg 195
Weisfeld 195
Weisman 280
Weiss 252
Weizmann 114
Wiesel 128, 163
Wisemans 141
Wolf 34, 60
Yakerson 124, 125
Yanovskaya 284
Yanovsky 279
Yanshtein 202
Yastremets 118
Yurgilevich 238
Zabarka 170
Zack 250, 279
Zaidman 42, 143
Zaitsev 233
Zakharenko 226
Zakharenkov 226
Zakman 118, 203
Zalich 34, 47
Zalitrinik 118
Zalzberg 118
Zaydman 43, 118, 143, 144, 145, 146, 202, 220, 251, 252
Zborowski 109
Zeidi 42, 221
Zektser 202
Zeldovich 210
Zeleny 123
Zeltser 232, 252
Zeltzer 251, 279
Zelvedman 118
Zeydman 118
Zheleznyak 111, 112
Zhelyabov 115
Zholtovsky 43, 49
Zhovner 251
Zhovtis 267
Zhukov 197
Zilberman 118, 202, 243, 253, 300
Zinger 204
Zlotnik 251
Zon 118
Zuckerman 251
Zusman 118
Zutler 202

 

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Bar, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2021 by JewishGen, Inc.
Updated 1 Feb 2021 by LA