Schematic of the cemetery in Prčice, Bohemia:

Josefina
Pachnerová
+ 1914
51 let
Ludvík
Katz
Sedlec
+ 1912
65 let
Abraham Fried
+ 1902
81 let
Josef
Mautner
+ 1902
75 let
Johana
Mautner
+ 1928
92 let
Gali
Klauber
+ 1903
60 let
Albrecht
Klauber
+1901
78 let
?
? Fried
Prčice
+ 1896
51 let
Terezie
Friedová
Prčice
+ 1917
68 let

?
?
Moses
Straus 
+ 1880
72 let 
Franziska
Straus
+ 1885
Antonia
Straus
Prčice
+ 1873
27 let
 

PRČICE JEWISH CEMETERY - state in 2000

Šimon
Mautner
Prčice
+ 1889
54 let
František
Schwartz
Lidkovice
+ 1889
1 rok
?
?
Elias Mautner
+ 1878
 
Marie Kominíková
Prčice
+ 1919
76 let
Bohumil
Trávníček
Sedlec
+ 1915
72 let
Josef
Pentlička
Prčice
+ 1915
62 let
?
Josefine
Mautner
Prčice
+ 1911
84 let
Vít Mautner
Prčice
+ 1910 
81 let
Therezie Mautner
Prčice
+ 1916
80 let
Anna Trávníčková
Sedlec +1914
88 let

 
JosefTrávníček,
obchodník, Sedlec 
+ 1908   75 let
?
?
?
?
?
?
?
Marie Kominiková
+  1929   76 let
 
Marek Kominik
+  1922   76 let


Return to GemeindeView page for Prcice

Return to GemeindeView Home

Return to Austria-Czech SIG Homepage Home