Księga Pamięci, Sokółka
(Sokółka, Poland)

53°25' / 23°30'

Przekład
Sefer Sokolka

Wydawca: Encyklopedia Diaspory Żydowskiej, Jerozolima, 1968


 

Podziękowania

Koordynator projektu

Waldemar Daszuta

 

This is a translation from Sefer Sokolka (Księga Pamięci, Sokółka),
Wydawca: Encyklopedia Diaspory Żydowskiej, Jerozolima, 1968

Nota: oryginalne wydanie jest dostępne na stronie internetowej NY Public Library: Sokolka


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.


 

sok001.jpg

 

Biblioteka Pamięci Społeczności Żydowskich

Księga Pamięci

Sokółka
(Stowarzyszenie Sokólskie w Izraelu)

Das Buch Fon
Sokolka

Komitet redakcyjny: Ester Miszkinski, David Yardeni, Ben-Zion Hasid, Yekutiel Chinski

Wydawca: Encyklopedia Diaspory Żydowskiej, Jerozolima, 1968

Encyklopedia Diaspory Żydowskiej
(Dzieciom naszych amerykańskich rodaków)

 

Księga Pamięci, Sokółka – English translation

 

Wstęp do wersji polskiej

Przedstawiona poniżej Księga Pamięci Żydów sokólskich jest polskim przekładem angielskiego tłumaczenia oryginału napisanego w języku hebrajskim. Przekładem na tyle wiernym, na ile było to możliwe, biorąc pod uwagę dość specyficzny język użyty przez Autorów. Język ten starałem się zachować. W tłumaczeniu angielskim jest wiele pomyłek i przeinaczeń dotyczących faktów historycznych, szczególnie tych z wczesnej historii Sokółki. Być może pojawiają się one już w oryginale. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, ponieważ nie znam hebrajskiego. Trudno mi oceniać, czy wymienione usterki są wynikiem niedoskonałości wersji angielskiej i braku znajomości historii Sokółki przez tłumacza Sylwyna Rose’a, czy też pojawiają się już w oryginale.

W tłumaczeniu polskim poprawiłem tylko pisownię kilku polskich nazwisk wymienionych w Księdze i niektórych lokalnych nazw geograficznych. Nie dokonywałem żadnych innych poprawek. Księga nie jest opracowaniem historycznym. Jest to zbiór wspomnień mieszkańców Sokółki, która już nie istnieje, wspomnień naszych dawnych sąsiadów. Zapisali je tak, jak je zapamiętali.

Nie jest moją rolą, by poprawiać pamięć, niezależnie od tego, jaka ta pamięć jest. Z tego samego względu zrezygnowałem ze sporządzenia i zamieszczenia przypisów historycznych. Nazwiska i pojęcia żydowskie występujące w tekście, dla których udało się ustalić pisownię polską, zostały odpowiednio skorygowane; te, dla których nie było to możliwe, pozostawiłem w wersji, w jakiej występują w tłumaczeniu angielskim – zapisane kursywą.  Podobnie postąpiłem z wyrażeniami, które najlepiej brzmią w oryginalnej wersji. Ponieważ nie przetłumaczono dotychczas na język angielski rozdziałów napisanych w języku jidysz, polska wersja Księgi ich nie zawiera.

Czytelnikom wiele z zawartych poniżej treści może wydać się kontrowersyjnymi, nieprzyjemnymi, a czasem także niesprawiedliwymi i krzywdzącymi, czy też wręcz obraźliwymi. Należy pamiętać, że Księgę pisały emocje. Emocje ludzi tragicznie potraktowanych przez los. Również i tych treści nie usiłowałem upiększać ani wygładzać, bowiem przestałyby być autentyczne. Oddajmy zatem głos Autorom, ludziom ze świata, którego już nie ma.

Tłumaczenie: Waldemar Daszuta
Korekta i redakcja: Dorota Krawczyk
Marzec 2012

Spis Treści

    Strona
Przedmowa   9
O twoim zniszczeniu, Sokółko David Yardeni 13

 


 Yizkor Book Project    JewishGen Home Page  


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
Emerita Yizkor Book Project Manager, Joyce Field
Contact person for this translation Waldemar Daszuta
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2022 by JewishGen, Inc.
Updated 20 Feb 2016 by LA

There have been visits to this page since 20 Feb 2016