« Previous Page Table of Contents Next Page »

[Page 195]

Notes

A. The Demographic Development of the Jews of Roman and Surroundings

 1. Ion Bojoi–Ioniţă Ichim – Judeţul Neamţ, [The Neamtz County,] Academy Press, R. S. R., Bucureşti 1974, p. 97 Return
 2. Bishop Melchisedec–Útefanescu – Cronica Romanului şi a Episcopiei de Roman, [The Chronicle of Roman and the Roman Diocese] vol. I, Bucureşti, 1874 p. 37; Pompei Gh. Samaran – Medicina şi farmacia în trecutul românesc 1382–1775, [Medicine and Pharnacy in the Romanian past 1382–1775]vol. I, Călăraşi, p. 245 Return
 3. Domniţa Hordila – Populaţia Romanului în primele sale veacuri de existenţă [The population of Roman in the first centuries of its existence] in: Istoria oraşului Roman, [The History of the City of Roman] Roman, 1992, p. 58 Return
 4. Izvoare şi mărturii privind evreii din România (“I.M.E.R.”) [Sources and Testimonies regarding the Jews of Romania] II/1, Bucureşti, 1998, p. 217 Return
 5. “I.M.E.R.” I, Bucureşti, 1986, p. 111 Return
 6. Melchisedec cited work, p. 37; “I.M.E.R.” II/I, p. 16 Return
 7. Domniţa Hordila, cited article Return
 8. “I.M.E.R.” II/1, p. 158 Return
 9. Ibidem, p. 170 Return
 10. Ibidem, p. 17, 160 Return
 11. Idem, II/2, p. 58 Return
 12. S. Svemer – Falstendige chronologie fin der idişe gheşichte (Yiddish), Iaşi, part I, 1923, p. 103; Paul Cernodoveanu “Evreii în epoca fanariotă” [“The Jews in the Phanariot Era”] “Magazin istoric” [“History Magazine”], March, 1997 Return

[Page 196]

 1. M. Schwartzfeld – Vechimea evreilor în Moldova şi Valahia [“The antiquity of the Jews in Moldova and Valachia”] in “Analele Societăţii Iuliu Barasch” [“The Annals of the Iulius Barasch Society”], III/1889, p. 117 Return
 2. P. G. Dimitrev – Moldova în epoca feudalismului. Recensămintele Moldovei în anii 1772, 1773 şi 1774, [Moldova in the Feudal era. Moldova Censes in 1772, 1773, and 1774] vol VII, part II, Chişinău, 1975 Return
 3. P. Racanu “Lefile boierilor Moldovei în 1776” [“The Salaries of the Moldovan Boyars in 1776”], Iaşi, 1887 Return
 4. Dan Ripa–Buicliu – N. Capsali–Vasilescu “Un document cămătăresc” [“An usurious document”] in “An. Inst. Ist. Iaşi” [“Annals of the Jassy Historical Institute”], 1997 ; “I.M.E.R” II/2, p. 349 Return
 5. Melchisedec cited work, part II, Bucureşti, 1875, p. 155, 156 Return
 6. A. Axelrad “Popa şi ovreiul” [“The Priest and the Jew”] “Curierul israelit” [“Israelite Courier”]/5.X.1937; Dr. V. Gomoi – Repertor de medici, farmacişti, veterinari din ţinuturile româneşti înainte de 1870 [Index of physicians, pharmacists and veterinarians in the Romanian Counties before 1870], vol. I, indicates the exact year Return
 7. Epifanie Cozarascu – Asistenţa medico–sanitară. Începuturile [Medical and Sanitary Assistance. The Beginnings] in: Istoria oraşului Roman [The History of the City of Roman], Roman, 1992, p. 182–183 Return
 8. M. Schwartzfeld, cited work, p. 132 Return
 9. I.M.E.R. II/2, 1991, p. 435–6 Return
 10. Ibidem, p. 445–447 Return
 11. Ibidem, p. 452–453 Return
 12. N. Iorga – Istoria poporului românesc [The History of the Romanian People], vol. II, Bucureşti, 1927, p. 213 Return
 13. N. Iorga – Documente privitoare la familia Callimachi [Documents regarding the Callimachi family], vol. I, Bucureşti, 1902, p. 536; Bibliografia analitică a periodicelor româneşti [The Analitic Biography of the Romanian Periodicals], vol. II, Bucureşti, 1970, p. 168 Return

[Page 197]

 1. Scarlat Callimachi – S. Cris. Cristian – Călători şi scriitori despre evreii din Principatele Româneşti [Travellers and Writers on the Jews in the Romanian Principalities], Iaşi, 1935, p. 104–105 (cites Dr. Joh. Ferdinand Neigebauer – Beschrebung der Moldau und Walachei [Account of Moldavia and Valachia (German)]– Leipzig, 1848), p. 362 Return
 2. Dezvoltarea economiei Moldovei [The Development of the Moldavian Economy], 1848–1864, Bucureşti, 1963, p. 362 Return
 3. N. SUȚU – Notaţii statistice [Statistical Notes] – Opere economice [Economical Works], Bucureşti, 1957, p. 146–7 Return
 4. Analele parlamentare ale României [Anals of Romanian Parliament], Vol. XII, part II, Bucureşti, 1902, p. 533 Return
 5. Dr. Elias Schwartzfeld – From the history of the Jews – Inpopulare–repopulare şi întemeierea târgurilor şi târguşoarelor din Moldova [Population–repopulation and the Establishment of the Towns and Townlets of Moldova], Bucureşti, 1914, p. 66; I. Kara în “R.C.M.”, 454/1980 Return
 6. Alex. Lahovary – Marele dicţionar geografic al României [The Great Geographic Dictionary of Romania], Bucureşti, 1898, vol. I–IV Return
 7. Iacov bar Aşer Psantir – Divrei haiamim learţot Rumenie [The History of the Romanian Countries (Hebrew)], Iaşi, 1871, vol. II, p. 26 Return
 8. I.S. Valentineanu “Ebrei în România” [“Jews in Romania”], Bucureşti, 1886 Return
 9. “Romanu”, Roman/27.VII.1886, 6.X.1886 Return
 10. “Revista israelită” [“Israelite Review”], year I n. 18, p. 563 Return
 11. “Romanu”, Roman/22.I.1888 Return
 12. Idem, 4.IX.188 Return
 13. “Revista israelită” [“Israelite Review”], year I n. 18, p. 563 Return
 14. “Anuarul naţional al României 1891–1892” [“National Year Book of Romania 1891–1892”], Bucureşti, 1892, p. 632 Return
 15. M. O. 7/11.IV.1895 Return
 16. Documente privind istoria economică a României. Oraşe şi târguri. Moldova [Documents regarding the History of the Romanian Economy. Cities and Towns. Moldova], series A, vol. II, Bucureşti, 1960; Secretariatul de Stat al Moldovei 1832–1862 [The State Secretariat of Moldova 1832–1862] (inventory) Return

[Page 198]

 1. Dr. G.Z. Petrescu – “Medicina publică în Moldova acum 100 de ani” [“Public Medicine in Moldova 100 years ago” in “Revista ştiinţelor medicale” [“Medical Sciences Review”], 1/1931 Return
 2. Arh. F.C.E.R., Mape Kaufman I; “Analele parlamentare ale României“ [Annals of the Romanian Parliament], vol. XII, part II, Bucureşti, 1902, p.472 Return
 3. Theodor Codrescu “Uricariul” [“The Bailiff”]II, Iaşi, 1892; Marius Mircu Croitorul din Back [The Tailor from Back], Edit. Cartea Românească, Buc., 1979, p. 60 Return
 4. “Romanu”, Roman/28.VIII.1883, 19.X:1883, 39.X.1883, 20.VIII.1884 Return
 5. Idem, 15.VIII.1884 Return
 6. Acad. N. Cajal – Dr. Harz Kuller (coordinators) – Dr. Liviu Rotman – Evreii şi începuturile industriei româneşti. [The Jews and the Beginnings of the Romanian Industry] (“Contribuţia evreiilor din România la cultură şi civilizaţie” [“The Contribution of the Jews of Romania to Culture and Civilization”], Bucureşti, 1996). Return
 7. “Romanu”, Roman/10.VI.1883 Return
 8. N. Iorga – Istoria românilor prin calatori [The History of Romania (as related) by Travellers], Vol. II, Bucureşti, 1925, p. 264 Return
 9. Ferdinand Johann Neugebauer – “Mănăstirile Moldovei din Carpaţi” [“Moldova's Carpathians Monasteries”] “Propăşire” [“Prosperity”], year I, n. 5/1844
 10. “Romanu”, Roman/24.I.1885 Return
 11. I.B. Brociner – Chestiunea evreilor pamânteni [The Question of Native Jews], Iaşi, 1901, p. 64–65 Return
 12. Leonida Colescu – Recensământul general al populaţiei României [The General Census of the Population in Romania], Bucureşti, 1905, p. XLV, XLVII, 74, 79 Return
 13. Statutele Comunităţii Israelite din Roman [The Statutes of the Israelite Community of Roman], Roman, 1905 Return
 14. Emil D.B. Vasiliu – Situaţia demografică a României [The Demographic Situation of Romania], Edit. Cartea Românească [Publishing], Cluj, 1912 Return

[Page 199]

 1. Problema evreiască în stenogramele Consiliului de Miniştri [The Jewish Problem in the Council of Ministers Reports], Buc. 1996, p. 72, 81, 93, 99 Return
 2. Dezvoltarea economică a Moldovei… [The Economic Development of Moldova…] p. 46 Return
 3. Radu Rosetti – Pentru ce s–au răsculat ţăranii [What did the Peasants Revolt for], Edit. Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 324 Return
 4. Gh. Matei Răsunetul internaţional al răscoalei ţăranilor din 1907 [The International Echo of the 1907 Peasants Revolt], Bucureşti, 1957, p. 170, 172, 173 Return
 5. “Diplomaţi italieni despre 1907” [“Italian Diplomats on 1907”] in “Magazin istoric” [“History Magazine”]/Oct. 1997 Return
 6. “Egalitatea“ [“The Equality“]/6.III.1907, 30.III.1907 Return
 7. “Cronica israelită“ [“The Israelite Chronicle”], VII, n. 10/10.III.1907 Return
 8. Marea răscoală a ţăranilor din 1907 [The Great Peasants' Revolt of 1907], Editura Academiei [Academy Press], 1987, p. 74 Return
 9. Octav Gavrilescu “1907 pe teritoriul fostului judeţ Roman” [“1907 within the Territory of the former Roman County”] in Istoria oraşului Roman [The History of the City of Roman], Roman, 1992, p. 240 Return
 10. M. Schweug – Eroismul ostăşesc al evreilor în actualul război mondial [The Military Heroism of the Jews in the Current World War], Bucureşti, 1915
 11. Dr. W. Filderman – Adevărul asupra problemei evreieşti din România în lumina textelor religioase şi statisticei [The Truth about the Jewish Problem in Romania in the Light of the Religious Texts and the Statistics], Bucureşti, 1925, p. LXXXII. Jews of Roman that also died in the war: Solomon G.I., in the battle of Dealul Porcului, born in Gădinţi – Roman (“Revista cultului mozaic” [“The Mosaic Cult Review”], 675/15.IX.1988) = R.C.M.; Poplingher Haim, Iţic a.k.a. Isac Zilberman in the battle of Călugăreni, Leizer Strul (Strule) corporal, 4th Sanitary Company; wounded were Iancu Leiba (54th Infantry Regiment) and Mendel Smil David (Reg. 14 inf.), while Idel Moisa of the 54th Infantry Regiment was decorated with the “Crucea comemorativă” [“Commemorative Cross”] with the Mărăşeşti strap (State Archives Neamtz, Roman Jewish Community Collection, dos. 46/1946, 64/1944) Return

[Page 200]

 1. “Curierul israelit” [“The Israelite Courier”]/18.VII.1934 Return
 2. “Egalitatea”[“The Equality”]/12.II.1926 Return
 3. Idem, of 29.XII.1906;– I. Brand – Roman (wines), A. Schorr, N. Sanilovici – Roman (spirits) also won bronze medals with honors (“Egalitatea” [“The Equality”]/19.I.1907) Return
 4. M.O. 213/12.IX.1936 şi M.O. 243/19.X.1936 Return
 5. “Gazeta evreiască” [“The Jewish Gazette”]/18.VI.1943 and “Curierul israelit” [“The Israelite Courier”]/13.III.1932 Return
 6. Istoria oraşului Roman [The History of the City of Roman], Roman, p. 266,268 Return
 7. Arhivele Statului fil. Neamţ, Com. Evr. Roman [The State Archives, Neamtz branch, Jewish Community Roman] Register 1/1020, dos. 103/1945, dos. 31/1947 Return
 8. Idem, dos. 9/1940, dos. 47/1942–1943 Return
 9. Matatias Carp/Cartea neagră – Fapte şi documente – Suferinţele evreilor din România – 1940–1944 [The Black Book – Facts and Documents – The Suffering of the Jews in Romania – 1940–1944], Bucureşti 1946, vol. I, p. 156 Return
 10. Arh. Stat. Neamţ, Com. Evr. Roman, [The State Archives, Neamtz branch, Jewish Community Roman] dos. 30/1941 Return
 11. S.C. Cristian – Patru ani de urgie [Four Years of Wrath], Bucureşti, no year, p. 127 Return
 12. Arh. Stat. Neamţ, Com. Evr. Roman, [The State Archives, Neamtz branch, Jewish Community Roman] dos. 25, 27, 28, 29/1941 Return
 13. Idem, dos. 64/1943 Return
 14. Idem, dos. 38/1943 Return
 15. Idem, dos. 37/1943 Return
 16. Idem, dos. 40/1942–1943 Return
 17. Idem, dos. 49/1943 Return
 18. Idem, dos. 38/1943 Return
 19. Idem, dos. 68/1943 Return
 20. S.C. Cristian, cited work, p. 81 Return
 21. Arh. Stat Neamţ, Comunitatea Evreilor Roman, [The State Archives, Neamtz branch, Jewish Community Roman] dos. 79/1944 Return

[Page 201]

 1. Idem, dos. 80/1944 Return
 2. Idem, dos. 81/1944 Return
 3. Idem, dos. 82/1944 Return
 4. S. Cris. Cristian, cited work, p. 80 Return
 5. Perioda unei mari restrişti [The Period of a Great Tribulation], Bucureşti, 1997, Hasefer Publishing, part I, p. 453 Return
 6. Legislaţia antievreiască [The Anti–Jewish Legislation] , Bucureşti, 1993, Hasefer Publishing, p. 441, 446, 475, 480 Return
 7. Perioda unei mari restrişti [The Period of a Great Tribulation] , part II, p. 115 Return
 8. Ibidem, p. 290 Return
 9. Matatias Carp, cited work, vol III, p. 42 Return
 10. Arh. Stat. Neamţ Comunitatea evr., Roman [The State Archives, Neamtz branch, Jewish Community Roman], dos. 92/1944 Return
 11. Ibidem Return
 12. Idem, dos. 86/1944 Return
 13. Arh. Stat. Neamţ, Serv. Sanitar Roman [The State Archives, Neamtz branch, Sanitary Service Roman], dos. 4/1942, p. 46 Return
 14. Idem, Com. Evr. Roman [Jewish Community Roman], dos. 92/1944 Return
 15. Idem, dos. 64/1944 Return
 16. Legislaţia antievreiască [The Anti–Jewish Legislation] – photo Return
 17. Arh. Stat. Neamţ, Com. Evr. Roman [The State Archives, Neamtz branch, Jewish Community Roman], dos.99/1944 Return
 18. Idem Return
 19. Arh. Stat. Neamţ, Serviciul sanitar Roman [The State Archives, Neamtz branch, Sanitary Service Roman], dos.2 4/1941 Return

 

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Roman, Romania     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Jason Hallgarten

Copyright © 1999-2022 by JewishGen, Inc.
Updated 14 May 2018 by JH