Table of Contents Next Page »


E

 

The Jewish Communities in Slovakia

The name in parentheses is Hungarian, followed by the German name, where available

Name Page
 
Aleksince (Elecske) return 93
 
Banovce nad Ondavou (Banoc) return 99
Banska Bystrica (Besztercebanya, Neusohl)   103
Banska Stiavnica (Selmecbanya, Schemnitz)   108
Barca (Barcza)   393
Bardejov (Bartfa, Bartfeld)   112
Batorove Kesy (Batorkeszi)   97
Beckov (Becko)   111
Belusa (Bellus)   98
Bes (Bos)   123
Biel (Bely)   516
Bojna (Bajna)   245
Bol (Boly)   516
Bolesov (Boleso)   94
Bosaca (Bosac)   95
Bosany (Nagybossany)   218
Botany (Batty an)   331
Bratislava (Pozsony, Pressburg)   65
Brezno (Breznobanya, Bries)   121
Brezova (Brezova)   117
Brezovica (Brezovica)   119
Budkovce (Butka)   93
Bystre (Tapolybeszterce)   174
 
Cabaj-Capor (Cabaj-Csapor) return 90
Cachtice (Csejte)   478
Cadca (Csaca)   474
Cajla (Cajla, Zeil)   442
Cana (Hernadcsany)   473
Casta (Czeszte, Schaltmannsdorf)   483
Certizne (Csertez)   484
Chtelnica (Vittenc)   484
Čirč (Csircs)   481
Cifer (Czifer)   479
Circ (Csircs)   479
Cuz (Csuz)   476
 
Detva (Gyetva) return 149
Dezerice (Dezser)   102
Diakovce (Deak)   150
Diosek (Dioszeg)   150
Dobra (Dobra)   212
Dobsina (Dobsina, Dobschau)   136
Dolny Kubin (Also Kubin)   138
Dolny Stal (Allistal)   141
Domaniza (Domanizs)   428
Drietoma (Drietoma)   152
Dubnica (Dubnic)   135
Dunajska Streda (Dunaszerdahely)   143
Dvory nad Zitavou (Udvard)   134
 
Farkasd (Farkasd) return 462
Feledince (Feled)   450
Filakovo (Fulek)   448
 
Gajary (Gajar, Gairing) return 124
Galanta (Galanta)   128
Gbely (Egbell)   547
Gelnica (Golnicbanya, Gollnitz)   132
Giraltovce (Giralt)   126
Gnazda (Gnezda)   385
Guta (Guta)   125
Gyres (Nagygeres)   516
 
Habura (Habura) return 315
Handlova (Handlova, Krieckerhau)   171
Hanusovce (Hanusfalva)   172
Hlinik (Vagagyagos)   170
Hlohovec (Galgoc, Freystadtl)   166
Hnusta (Nyusta)   175
Holic (Holics)   152
Horne Ozorovce (Felsoozor)   164
Horne Saliby (Felsoszeli)   164
Humenne (Homonna, Homennan)   156
Huncovce (Hunfalu, Hunsdorf)   161
 
Ilava (Illava) return 90
 
Jablonica (Jablonic) return 282
Jacovce (Jac)   286
Jelka (Joka)   283
Jelsava (Jolsva)   284
 
Kecerovske Peklany (Kecerpeklen) return 312
Kezmarok (Kesmark, Kasmark)   505
Klenovec (Klenoc)   258
Kokava (Kokova)   176
Kolbasov (Kolbaso)   395
Kolta (Kolta)   484
Komarno (Komarom, Komorn)   487
Komjatice (Komjat)   486
Konus (Konyus)   492
Kosice (Kassa, Kaschau)   495
Kotesova (Nagykotesso)   187
Kralovsky Chlmec (Kiralyhelmec)   514
Kremnica (Kormocbanya, Kremnitz)   516
Krompachy (Korompa, Krompach)   510
Krupina (Korpona, Krapfen)   512
Kurima (Kurima)   493
Kysucke Nove Mesto (Kisucaujhely)   509
 
Ladomirova (Ladomer) return 291
Leles (Lelesz)   310
Lemesany (Lemes)   311
Levice (Leva, Lewentz)   293
Levoca (Locse, Leutschau)   288
Lipany (Hethars)   308
Liptovsky Hradok (Lipotujvar)   301
Liptovsky Svaty Mikulas (Liptoszentmiklos)   302
Lucenec (Losonc)   295
Lukov (Luko)   300
Luky (Luki)   301
 
Malacky (Malacka) return 331
Male Sarluzky (Kissallo)   260
Marikova (Mariko)   428
Markusovce (Markusfalu)   409
Medzilaborce (Mezolaborc)   313
Michalany (Mihalyi)   329
Michalovce (Nagymihaly)   323
Mliecno (Tejfalu, Milchdorf)   330
Moconok (Mocsonk)   320
Modra (Modor, Modern)   315
Modry Karmen (Kekko)   317
Moldava nad Bodvou (Szepsi, Moldau)   318
Moravske Lieskove (Morvalieszko)   351
Moravsky Svaty Jan (Morvaszentjanos)   334
Myjava (Miava)   321
 
Nacina Ves (Natafalva) return 363
Nadas (Nadas)   334
Namestovo (Nameszto)   360
Neded (Negyed)   336
Nemecke Pravno (Nemetprona, Deutschproben)   362
Nitra (Nyitra, Neutra)   351
Nizny Komarnik (Alsokomarnik)   182
Nova Bana (Ujbania)   339
Novaky (Novak)   337
Nove Mesto nad Vahom (Vagujhely)   345
Nove Zamky (Ersekujvar, Neuhausel)   341
 
Oslany (Oszlany) return 86
 
Parkan (Parkany) return 460
Pavlovce nad Uhom (Paloc)   430
Pecovska Nova Ves (Pecsujfalu)   452
Perbenik (Perbenyik)   454
Pered (Pered)   454
Petrzalka (Ligetfalu, Engerau)   443
Pezinok (Bazin, Bosing)   438
Piestany (Postyen)   443
Plesivec (Pelsoc)   451
Podolinec (Podolin)   429
Poprad (Poprad, Deutschendorf)   435
Povazska Bystrica (Vagbeszterce)   426
Pozdisovce (Pazdics)   431
Predmier (Predmer)   428
Presov (Eperjes, Preschau)   464
Pribeta (Perbete)   456
Priekopa (Prikopa)   460
Prievidza (Privigye, Priwitz)   457
Pruske (Pruszka)   455
Puchov (Pucho)   432
 
Racistorf (Recse, Ratzensdorf) return 538
Radosina (Radosna)   524
Radosovce (Radosoc)   399
Radvan nad Hronom (Radvany)   532
Rajec (Rajec)   519
Raslavica (Totraszlavica)   535
Ratkova (Repas)   523
Reca (Rete)   537
Revuca (Nagyrocze)   521
Rimavska Sec (Rimaszecs)   534
Rimavska Sobota (Rimaszombat)   531
Rozhanovce (Rozgony)   525
Roznava (Rozsnyo, Rosenau)   529
Ruzomberok (Rozsahegy, Rosenberg)   526
 
Sabinov (Kisszeben) return 363
Sahy (Ipolysag)   539
Sala nad Vahom (Vagsellye)   542
Samorin (Somorja, Somerein)   554
Sarisske Luky (Sebeskellemes)   556
Sastin (Sasvar, Schossberg)   534
Secovce (Galszecs)   414
Selice (Seloce)   390
Sena (Szina)   392
Senec (Sempc)   399
Senica (Szenic, Senitz)   395
Sered (Szered)   421
Siroke (Siroka)   554
Skalica (Szakolca, Skalitz)   418
Slovensky Meder (Totmegyer)   551
Smolnik (Szmolnok, Schmolnitz)   391
Snina (Szinna)   393
Sobotiste (Sobotist)   366
Sobrance (Szobranc)   368
Solivar (Totsovar)   559
Somotor (Szomotor)   373
Spisska Bela (Szepesbela, Waltensdorf)   402
Spisska Nova Ves (Ig1o, Zipser Neudorf)   405
Spisska Sobota (Szepesszombat, Georgenberg)   483
Spisska Stara Ves (Szepesofalu, Altendorf)   410
Spisske Podhradie (Szepesvaralya, Kirchdorf)   412
Stakcin (Sztakcsin)   395
Stara Bystrica (Obeszterce)   380
Stara Dala (Ogyalla)   380
Stara Lubovna (Olublo, Lublau)   383
Stara Tura (Otura)   382
Stitnik (Csetnek)   553
Stranany (Sztrajnyan)   329
Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely)   374
Stropkov (Sztropko)   385
Stubnianske Teplice (Stubnyafurdo)   551
Stupava (Stomfa, Stampfen)   377
Sucany (Szucsany)   374
Surany (Nagysurany)   548
Surty (Szurthe)   376
Svaty Benadik (Garamszentbenedek)   340
Svaty Jur (Szentgyorgy, Sankt Georgen)   370
Svaty Kriz (Szentkereszt)   372
 
Tardosek (Tardoskedd) return 263
Tarkan (Nagytarkany)   281
Tekovske Sarluhy (Nagysallo)   258
Tibava (Tiba)   256
Tisovec (Tiszolc)   257
Topolcany (Nagytapolczany, Grosstopoltschan)   236
Tornala (Tornalja)   249
Trebisov (Toketerebes)   260
Trencianska Teple (Trencsentepla)   270
Trencianske Teplice (Trencsenteplic)   271
Trencin (Trencsen, Trentschin)   274
Trnava (Nagyszombat, Tyrnau)   265
Trnovec (Tornoc)   545
Trstena (Trsztena)   279
Tura Luka (Turoluka)   246
Turany (Turan)   376
Turciansky Svaty Martin (Turocszentmarton)   252
Turna nad Bodvou (Torna)   248
Turzovka (Turzofalva)   246
Tvrdosin (Turdossin)   235
 
Ubla (Ublya) return 84
Uhorska Ves (Magyarfalu)   84
Ujlak (Bodzasujlak)   85
Urmin (Urmeny)   88
 
Varin (Varna) return 176
Veca (Vagvecse)   198
Velka Bytca (Nagybicscse)   183
Velka Ida (Nagyida)   182
Velky Kapušany (Nagy Kapos)   189
Velke Kostolany (Nagykosztolany)   187
Velke Ripnany (Nagyrepeny)   191
Velky Mager (Nagymagyar, Magendorf)   193
Velky Meder (Nagymegyer)   195
Velky Saris (Nagysaros)   197
Vinne (Vinna)   177
Vrable (Verebely)   204
Vradiste (Vradist)   421
Vranov (Varanno)   209
Vrbovce (Verboc)   203
Vrbove (Verbo, Werbau)   200
Vrutky (Ruttka)   207
Vycapy-Opatovce (Vicsapapaty)   178
Vyhne (Vihnye)   34
Vysna Rybnica (Felsoribnicze)   180
Vysny Svidnik (Felsoszvidnik)   180
 
Zabokreky nad Nitrou (Nyitrazsambokret) return 216
Zarnovica (Zsarnoca)   233
Zborov (Zboro)   218
Zdana (Zsadany)   221
Zeliezovce (Zseliz)   231
Zemianska Olca (Nemesocsa)   197
Zilina (Zsolna, Sillein)   222
Zlate Moravce (Aranyosmarot)   228
Zvolen (Zolyom, Altsohl)   212

Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Pinkas Hakehilot, Slovakia     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2023 by JewishGen, Inc.
Updated 5 May 2017 by LA