« Previous Page Table of Contents


Zapisani W Księgach

Listy osób urodzonych, poślubionych i zmarłych w Łopusznie zostały odtworzone z akt stanu cywilnego okręgu bóżniczego i gminy w Łopusznie. Pochodzą z lat 1874 – 1938. Akta z lat 1874-1903 przechowywane są w Archiwum Państwowym w Kielcach. Akta z lat 1904 –1938 znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łopusznie. Nie zachowały się akta z lat 1913 – 1919 – najprawdopodobniej uległy spaleniu podczas działań I wojny światowej. Z tego czasu zachowały jedynie wspomniane już wcześniej: „Księgi śmierci”, pisane ręką „oglądaczy zwłok”, łopuszańskich felczerów Krajskopfa i Jakubowcza.

Lektura list stanu cywilnego wymaga jednak pewnych komentarzy.

Po pierwsze - listy te, aczkolwiek stanowią pełny wypis z akt stanu cywilnego nie są kompletne. Głownie z powodu tego, że Żydzi dosyć niechętnie rejestrowali się w księgach stanu cywilnego i traktowali ten obowiązek dość obojętnie. Wpisy urodzeń i zgonów dokonywane były w dowolnym terminie, kilka, a nawet kilkadziesiąt lat od wydarzenia. Stąd bardzo często data wpisu w aktach nie jest zgodna z faktycznym rokiem urodzenia. Np. Mindla Wikińska urodzona w roku 1888 wpisana jest w aktach na podstawie zeznań świadków w roku 1937, podobnie jak Chaim Szmul Wikiński , urodzony w roku 1899. Takich przypadków jest bardzo dużo. Wpisu dokonywano zwykle w przypadku konieczności uregulowania spraw spadkowych i rodzinnych, konieczności uzyskania paszportu czy metryki potrzebnej do ślubu. Np. wspomniany już Izrael Kapitulnik dokonał wpisu urodzeń dzieci w roku śmierci pierwszej żony. Stąd czytelnik musi wiedzieć, że data wpisu niekoniecznie odpowiada rzeczywistej dacie urodzin czy zgonu. Warto także wiedzieć, że w księgach metrykalnych Łopuszna odnotowywano także śluby religijne jego mieszkańców, zawarte w innych miastach.

Po drugie – księgi w Łopusznie nie były prowadzone dość starannie, a władze nie były zbyt rygorystyczne w przestrzeganiu obowiązków rejestracyjnych. Stąd bierze się przyczyna istnienia w zapisach ksiąg lat, w których nie odnotowano ani urodzin, ani zgonów, co było rzeczą bardzo mało prawdopodobną.

Przygotowanie list nastręczało także sporo trudności związanych z niejednolitym zapisem żydowskich imion i nazwisk, zarówno w aktach w języku rosyjskim, jak i polskim. Stąd czytelnik znajdzie różne wersje imion, np. Chaim i Haim, Hersz, Herszel, Herszla, czy Icek, Icio, Icyk, bardzo często zapisywanych także fonetycznie, tak jak się mówiło językiem jidysz w centralnej Polsce np. Szejwa (Szewa, Szewach), Mnyl ( Emanuel), Lejbuś ( Lejb, Lejba ), Ajzyk ( Izaak), Kałma ( Kalman). Także imiona kobiece zapisywane były tak jak podał rodzic. Stąd i Ester i Estera, Rojza i Rajzla, Sura, Sora i Sara czy tak jak akurat wpisał urzędnik stanu cywilnego np. Chaja i Haja.

Przy odtwarzaniu list zachowałem pisownię oryginalną ( stąd czasem różna pisownia tych samych nazwisk i imion np. Kenigsztajn, Kenigsztejn, czy Konotkiewicz, Konotkowicz.

Wspomniane nieścisłości nie umniejszają jednak w niczym wartości list. Listy te są dziś bowiem , trwałym, materialnym śladem po tych, którzy swe życie związali z Łopusznem. Śladem, którego nie zatarł czas i którego nie zdołała zetrzeć w proch zbrodnicza

ręka faszyzmu. Zwłaszcza lista zmarłych jest symbolicznym pomnikiem postawionym na żydowskim cmentarzu w Łopusznie, po którym nie został żaden ślad. Dziś w miejscu cmentarza jest tylko niewielki las, a pośród drzew pozostał tylko jeden kamień.

Urodzeni w Łopusznie

1874
 1. Aleksandrowicz Herszla
 2. Aleksandrowicz Fajgla
 3. Ajndorf Henoch
 4. Adler Hinda
 5. Albirt Dawid
 6. Albirt Herszel Lejba
 7. Albirt Icio Majer
 8. Borensztajn Dawid
 9. Czerchowski Szaja
 10. Feldsztajn Łaja
 11. Guterman Abram
 12. Gołębiowska Gołda
 13. Godfrid Gołda
 14. Kotlicki Chaskiel
 15. Miodownik Bajla
 16. Markson Efraim
 17. Markson Josek
 18. Mela Icek Mnyl
 19. Paciorkowski Mortka Fiszel
 20. Podliński Lejbuś
 21. Rechtman Złata Łaja
 22. Rotsztajn Mortka
 23. Rajzman Izrael
 24. Rozenwald Szlama Mortka
 25. Rozencwajg Icek
 26. Strawczyński Moszek Jankiel
 27. Szkło Mindla
 28. Szkło Izrael
 29. Szlamowicz Cypla
 30. Sztejn Ruchla Rajzla
 31. Wajnsztajn Aron Henoch
 32. Wajsblum Estera Chana
 33. Wajsblum Pinkus Szlama
 34. Wajsblum Icek
 35. Weltman Szlama Henoch
 36. Zylbersztajn Brandla
 37. Zylbersztajn Cywa

1875
 1. Aleksandrowicz Lejzor
 2. Borensztajn Tauba
 3. Borensztajn Icek
 4. Borensztajn Rajzla
 5. Cukrowicz Chawa
 6. Chmielnicki Chaim
 7. Gruszka Chaja
 8. Gołębiowska Sura
 9. Gutman Abram
 10. Gutman Kalma
 11. Dutkiewicz Aron
 12. Krajskopf Brandla
 13. Markiewicz Kajla
 14. Młynarski Abram
 15. Płuciennik Sura
 16. Rajzman Frandla
 17. Ryng Gitla
 18. Strawczyński Szmul
 19. Strawczyński Nuta
 20. Skibowska Sura
 21. Sznajdrowicz Pesla
 22. Wajsblum Szaja
 23. Wikińska Ewa
 24. Żelazo Berek

1876
 1. Albrt Herszla
 2. Albirt Berek
 3. Adler Aron
 4. Aleksander Ajdla
 5. Borkowska Estera
 6. Waldsztajn Abram
 7. Wolanowska Chana
 8. Wajsblum Moszek
 9. Wikiński Chaskiel
 10. Gerszonowicz Estera
 11. Gołębiowska Rajzla
 12. Kotlicka Gołda
 13. Karpusińska Małka
 14. Linker Estera
 15. Markson Chaja
 16. Markson Eliasz
 17. Markson Sura
 18. Manela Zysla
 19. Płuciennik Gerszon
 20. Podliński Wolf
 21. Rechtman Berek
 22. Rajzman Mnyl
 23. Skórnicki Daniel
 24. Tajtelbaum Chemia
 25. Henigman Estera Fajdla
 26. Charendorf Gitla
 27. Cymerman Moszek
 28. Sztajn Majer
 29. Feder Aron

1877
 1. Aleksander Mojsze
 2. Aleksander Estera
 3. Albirt Bajla
 4. Borensztajn Fajwel
 5. Wajsblum Szmul
 6. Wyrzychowska Bajla
 7. Wajnryb Sura
 8. Herszlikowicz Gołda
 9. Dutkiewicz Chana
 10. Żarnowski Abram
 11. Zarnowski Jankiel
 12. Żarnowski Moszek
 13. Zylbering Chana
 14. Zylbering Rajzla
 15. Zylbersztajn Szmul
 16. Kotlicki Mortka
 17. Laskowski Michael
 18. Linker Icek
 19. Lewkowicz Berek
 20. Paluch Berek
 21. Rajzman Josek
 22. Rozenkranc Moszek
 23. Rozenkranc Małka
 24. Rozenwald Sura
 25. Rozenblum Estera
 26. Strawczyński Chimel
 27. Strawczyńska Kajla
 28. Sosnowski Lejbuś
 29. Strawczyński Jankiel
 30. Tajtelbaum Gołda
 31. Charenzowski Izrael
 32. Cukier Mnyl
 33. Szkło Fajgla
 34. Szjkło Mindla
 35. Szkło Bajla
 36. Szafir Nuchym
 37. Feldsztajn Kajla
 38. Feldsztajn Sura
 39. Frajman Kasryl
 40. Jakubowicz Jakub

1878
 1. Albirt Berek
 2. Albirt Szlama
 3. Blumensztyk Gitla
 4. Wajsblum Cyrla
 5. Wołnowska Szajndla
 6. Waldman Katia
 7. Waldman Frandla
 8. Gruszka Abram
 9. Goldmer Icyk
 10. Guterman Moszek
 11. Guterman Dawid
 12. Zylbering Nocha
 13. Kozłowski Lejbuś
 14. Krajskopf Sura
 15. Markiewicz Lejba
 16. Paciorkowska Rajzla
 17. Pfefer Jankiel
 18. Płuciennik Chana
 19. Rutkowska Łaja
 20. Skibowski Froim
 21. Strawczyński Josek
 22. Sytrawczyńska Chana
 23. Feldsztajn Ruchla
 24. Frydberg Icyk
 25. Charenzowski Berek
 26. Charenzowski Abram
 27. Cukier Chaim
 28. Sztajnfeld Wolf
 29. Jakubowicz Lewek

1879
 1. Aleksander Lejbuś
 2. Aleksander Chana
 3. Albirt Chaim
 4. Borensztajn Szlama
 5. Wajnryb Chaja
 6. Gołębiowska Gitla
 7. Godfrid Pinkus
 8. Dutkiewicz Pesla
 9. Kozłowska Chana
 10. Zylbering Icek
 11. Linker Icek
 12. Markiewicz Ruchla
 13. Manela Etla
 14. Młynarska Gitla
 15. Markson Majer
 16. Płuciennik Abram
 17. Rajzman Zyndel
 18. Rozenkranc Uryn
 19. Rozenkranc Towa
 20. Rozenwald Chaim
 21. Sosnowska Chana
 22. Strawczyńska Małka
 23. Feldsztajn Izrael
 24. Charendorf Bluma
 25. Chornung Perla
 26. Cukier Uryn
 27. Szkło Lubka

1880
 1. Albirt Małka
 2. Albirt Szmul
 3. Aleksander Lejbuś
 4. Blumensztajn Icyk
 5. Borensztajn Liba
 6. Wajsblum Dwojra
 7. Wajsblum Jankiel
 8. Wyrzychowska Rywka
 9. Wikiński Fiszel
 10. Weltman Chaja
 11. Weltman Ruchla
 12. Wajsblum Estera
 13. Herszlikowicz Herszla
 14. Gołębiowski Chemja
 15. Zylbering Sura
 16. Żelazo Chaja
 17. Żarnowski Szlama
 18. Kotlicki Moszek
 19. Karpusińska Gitla
 20. Konotkowicz Cyrla
 21. Kostersztajn Abram
 22. Lejwand Lejbuś
 23. Miodecka Rajza
 24. Markson Moszek
 25. Młynarski Ajzyk
 26. Miłecki Szmul
 27. Miłecki Moszek
 28. Proszowski Pinkus
 29. Płuciennik Josek
 30. Rutkowski Abram
 31. Rajzman Rachela
 32. Rozenblat Chana
 33. Strawczyńska Chaja
 34. Strawczyński Mortka
 35. Skibowska Rywka
 36. Tajtelbaum Szajndla
 37. Feder Rajzla
 38. Frucht Majer
 39. Chmielnicki Alter
 40. Cukier Chemja
 41. Cukier Berek
 42. Czerchowski Szmulk
 43. Czerchowski Izrael
 44. Czerchowski Majer
 45. Sztajnfeld Ruchla
 46. Jakubowicz Frymel

1881
 1. Aleksander Izrael
 2. Aleksander Bajla
 3. Aleksandder Szajndla
 4. Albirt Liba
 5. Blumenfeld Kopel
 6. Borkowska Liba
 7. Borensztajn Frymel
 8. Blumenson Estera
 9. Wołnowski Abram
 10. Wołnowski Moszek
 11. Wikińska Pesla
 12. Wajsblum Szlama
 13. Waldsztajn Szlama
 14. Gołębiowski Zysma
 15. Gruszka Jankiel
 16. Goldmer Boruch
 17. Dutkiewicz Mnyl
 18. Dutkiewicz Icek
 19. Zarnowska Hindla
 20. Zarnowski Lejbuś
 21. Zylberberg Dawid
 22. Kotlicka Szaja
 23. Kozłowska Bajla
 24. Krajskopf Alma
 25. Linkier Pesla c. Chila
 26. Linker Pesla c. Berka
 27. Linker Herszla
 28. Linker Dunia
 29. Markiewicz Izrael
 30. Mortkowicz Bajla
 31. Oblęgorski Szmerek
 32. Oblęgorska Maria
 33. Promnicki Abram
 34. Paciorkowski Fajwel
 35. Strawczyński Judka
 36. Strawczyńska Chana
 37. Strawczyńska Pesla
 38. Sosnowski S zmul
 39. Feldsztajn Maria
 40. Frajman Zysma
 41. Cukier Rajzla
 42. Szkło Fajwel
 43. Szkło Pesla

1882
 1. Albirt Jankiel
 2. Cymerman Wolf
 3. Charendorf Mortka
 4. Gołębiowska Chana
 5. Herszlikowicz Abram
 6. Lewkowicz Gitla
 7. Miodecka Pesla
 8. Manela Izrael
 9. Markson Rywka
 10. Margulis Dawid
 11. Oblęgorska Ruchla
 12. Oblęgorska Estera
 13. Proszowski Judka
 14. Rozencwajg Jankiel
 15. Rozenblum Moszek
 16. Rozenwald Izrael
 17. Rajzman Szajndla
 18. Rajzman Rajzla
 19. Szejer Lejzor
 20. Sztajnfeld Moszek
 21. Szafir Jakub
 22. Wikińska Rywka
 23. Weltman Moszek Chaskiel
 24. Wajsblum Boruch
 25. Zylberberg Jakub

1883
 1. Aleksander Małka
 2. Aleksander Josek
 3. Albirt Maria
 4. Albirt Icyk
 5. Borensztajn Tauba
 6. Blumenfeld Moszek
 7. Borkowski Cyna
 8. Cukier Frandla
 9. Cukier Kalma
 10. Cukier Sura
 11. Cukier Icek
 12. Czałczyński Kisril
 13. Czerchowski Lejba
 14. Dutkiewicz Mariem
 15. Feldsztajn Gitla
 16. Frydman Chana
 17. Frydman Hersz
 18. Frydburg Maria
 19. Guterman Szlama
 20. Gołębiowska Jochwet
 21. Gołębiowski Dawid
 22. Jakubowicz Chana
 23. Karupsiński Szmul
 24. Kestersztajn Josek
 25. Konotkowicz Chaja
 26. Lubiński Chemja
 27. Linker Chaskiel
 28. Lejwand Icek
 29. Młynarski Szmul
 30. Promnicka Gitla
 31. Rajzman Dawid
 32. Rajzman Kajla
 33. Rybowska Frymel
 34. Rozenkranc Frymel
 35. Strawczyńska Fajgla
 36. Strawczyński Szlama
 37. Szkło Abram
 38. Szkło Fajgla
 39. Szkło Rywka
 40. Szkło tauba
 41. Wajsblum Jankiel
 42. Weltman Chana
 43. Żelazo Sura

1884
 1. Aleksandrowicz Josek
 2. Aleksander Lejba
 3. Aleksander Moszek
 4. Albirt Bajla
 5. Albirt Maria
 6. Blumenfeld Masza
 7. Blumenson Lejbuś
 8. Bebelski Moszek
 9. Borensztajn Icyk]
 10. Borensztajn Maria
 11. Cukier Icyk
 12. Cukier Ruchla
 13. Duńska Chana
 14. Einhorn Izrael
 15. Feder Icio
 16. Feldsztajn Lejbuś
 17. Frajman Chaja
 18. Frucht Frajndla
 19. Frydberg Brandla
 20. Goldmer Ita
 21. Gruszka Mariem
 22. Herszlikowicz Szmul
 23. Gołębiowska Gitla
 24. Jakubowicz Gitla
 25. Kozłowska Nacha
 26. Laskowski Szlama
 27. Lewkowicz Herszel
 28. Linker Chana
 29. Linker Pesla
 30. Linker Jankiel
 31. Manela Boruch
 32. Miłecki Mortka
 33. Miodownik Tauba
 34. Oblęgorska Rachela
 35. Oblęgorska Estera
 36. Okowita Mariem
 37. Płuciennik Estera
 38. Podlińska Gitla
 39. Promnicki Lejbuś
 40. Promnicki Szmul
 41. Proszowski Josek
 42. Rajzman Nacha
 43. Rozenwald Chaja
 44. Rozenwald Ruchla
 45. Skibowska Tauba
 46. Sosnowska Sura
 47. Sosnowska Szajndla
 48. Strawczyńska Estera
 49. Strawczyńska Fajgla
 50. Strawczyński Fajwel
 51. Strawczyński Izrael s. Berka
 52. Strawczyński Izrael s. Herszla
 53. Strwaczyński Wolf
 54. Sztajnfeld Moszek
 55. Wajsblum Icyk
 56. Waldsztajn Chaja
 57. Weltman Abram
 58. Wikińska Rajzla
 59. Zylbering Chana
 60. Zylbering Jankiel
 61. Zylbering Jentel
 62. Zylbering Majer
 63. Żarnowska Cyrla
 64. Żarnowska Szajndla
 65. Żarnowska Złat

1885
 1. Ainhorn Moszek
 2. Albirt Izrael
 3. Aleksander Hela
 4. Aleksander Rywka
 5. Aleksander Sura
 6. Aleksandrowicz Chaim
 7. Amburska Chaja
 8. Blumenson Dwojra
 9. Charendorf Chana
 10. Dutkiewicz Rywka
 11. Feldsztajn Josek
 12. Feldsztajn Moszek
 13. Fredman Frymel
 14. Gołębiowska Chana
 15. Gotfryd Pinkus
 16. Guterman Mendel
 17. Hentman Abram
 18. Karpusińska Ruchla
 19. Karpusiński Jankiel
 20. Kaufman Fajwel
 21. Lejwan Szaja
 22. Margulis Ronia
 23. Rozengerg Abram
 24. Szkło Estera
 25. Szafir Efroim
 26. Sznajdrowicz Perla
 27. Sztajnfeld Josek
 28. Młynarska Chana
 29. Wajsblum Sura
 30. Weltman Chaja
 31. Żarnowski Jankiel

1886
 1. Ainhorn Chinda
 2. Albirt Izrael
 3. Albirt Perla
 4. Borensztajn Estera
 5. Bebelska Chana
 6. Chmielnicka Gitla
 7. Ciapa Bajla
 8. Cukier Bajla
 9. Weltman Bima
 10. Herszlikowicz Chaja
 11. Goldmer Izrael
 12. Gołębiowski Izrael
 13. Gołębiowski Aba
 14. Dutkiewicz Izrael
 15. Feder Szyfra
 16. Krakowski Moszek
 17. Kestersztajn Estera
 18. Markson Izrael
 19. Ossja Eliasz
 20. Podliński Jaskiel
 21. Pańska Chana
 22. Rozenkranc Bendet
 23. Sosnowska Chaja
 24. Sosonwski Chaim
 25. Sosnowska Sura
 26. Strawczyńska Rywka
 27. Strawczyńska Ruchla
 28. Strawczyński Bendet
 29. Sznajdrowicz Chaja
 30. Żelazo Bajla

1887
 1. Albirt Izrael
 2. Albirt Sara
 3. Aleksandrowicz Efroim
 4. Aleksandrowicz Berek
 5. Aleksandrowicz Gitla
 6. Amburski Josek
 7. Borensztajn Estera
 8. Cukier Berek
 9. Dutkiewicz Szajndla
 10. Feder Dyna
 11. Frajdman Pesla
 12. Frydburg Pesla
 13. Goldszajd Jakub
 14. Goldmer Pesla
 15. Gutman Maria
 16. Gutwirt Małka
 17. Jakubowicz Manuel
 18. Kotlicki Mnyl
 19. Linker Icyk
 20. Markowicz Ruchla
 21. Markson Icyk
 22. Miodownik Chana
 23. Miodownik MOszek
 24. Markson Menachim
 25. Promnicki Aron
 26. Płuciennik Jankiel
 27. Rybowska Chana
 28. Rozenwald Jankiel
 29. Ryng Chaim
 30. Sadowski Moszek
 31. Strawczyński Szmul
 32. Wogman Icio
 33. Waldsztajan Chendla
 34. Waldsztajn Mindla
 35. Żarnowski Jankiel

1888
 1. Albirt Pesla
 2. Aleksander Chenoch
 3. Aleksander Gitla
 4. Aleksander Małka c. Moszka
 5. Aleksander Zendel
 6. Aleksander Małka c. Icka
 7. Aleksander Moszek
 8. Aleksandrowicz Chana
 9. Amburska Fajgla
 10. Biderman Sura
 11. Bojgen Sura
 12. Boruchowicz Sura
 13. Borensztajn Liba
 14. Ciapa Szmul
 15. Czałczyński Pinkus
 16. Dutkiewicz Moszek
 17. Feldsztajn Berek
 18. Fridman Pesla
 19. Frucht Fajgla
 20. Gołębiowski Moszek
 21. Goldlust Łacia
 22. Henigman Moszek
 23. Herszlikowicz Rajza
 24. Konotkiewicz Rajza
 25. Lewin Chaim
 26. Linker Rachela
 27. Liker Chaim
 28. Lewkowicz Chaja
 29. Manela Pesla
 30. Miodecki Lejzor
 31. Młynarski Icyk
 32. Promnicki Moszek
 33. Pudlińska Maria
 34. Rybowski Jankiel
 35. Rudkowska Rywka
 36. Skibowska Chawa
 37. Sosnowski Moszek
 38. Sosnowski Mortka
 39. Strawczyńska Itla
 40. Spirystus Icyk
 41. Weltman Abram
 42. Weltman Rywka c. Herszla
 43. Weltman Rywka c. Jaskiela
 44. Wikińska Rywka
 45. Żarnowski Abram
 46. Żarnowski Wolf

1889
 1. Albirt Pesla
 2. Aleksandrowicz Chaja
 3. Bebelska Fajgla
 4. Borkowska Ela
 5. Brok Herszla
 6. Charendorf Aba
 7. Czartoszewska Sura
 8. Feder Estera
 9. Ginsberg Szlomo
 10. Gołębiowski Izrael
 11. Godfrid Rachela
 12. Godfrid Sura
 13. Goldryng Icyk
 14. Kestersztajn Łaja
 15. Korpusiński Abram
 16. Kotlicki Jankiel
 17. Kozłowska Maria
 18. Linker Lejzor
 19. Linker Rywka
 20. Markson Pinkus
 21. Miodownik Chaja
 22. Miodownik Izrael
 23. Miłecki Boruch
 24. Moszkowicz Chaja
 25. Ossja Zysma
 26. Rajzman Icyk
 27. Rajzman Ruchla
 28. Rozenberg Abram
 29. Rozenberg Chaim
 30. Rozenberg Gitla
 31. Rusinek Chenania
 32. Strawczyński Fajwel
 33. Strawczyński Symcha
 34. Szkło Chana
 35. Szkło Fajwel
 36. Wajnsblum Miłka
 37. Wagman Dawid
 38. Żarnowski Icyk
 39. Żarnowska Pesla
 40. Żelazo Izrael
 41. Żelazo Maria

1890
 1. Aleksander Dyna
 2. Borensztajn Icyk
 3. Cukier Sura- Łaja
 4. Cukier Sura- Gitla
 5. Fridman Łaja
 6. Gołębiowski Chuna
 7. Goldmer Bajla
 8. Goldszajd Rebeka
 9. Gołębiowska Chindla
 10. Herszlikowicz Rywka
 11. Dutkiewicz Icyk
 12. Jakubowicz Icek
 13. Konotkiewicz Jankiel
 14. Konotkiewicz Rachmil
 15. Łubiński Pinkus
 16. Miodownik Icyk
 17. Miodecki Eliasz
 18. Marymont Chana
 19. Płuciennik Izrael
 20. Rajzman Dobra
 21. Rozenberg Łaja
 22. Rozenwald Lejzor
 23. Strawczyński Srul
 24. Spirytus Szaja
 25. Szczerba Kasril
 26. Waldsztajn Abram
 27. Weltman Chaim- Chanania
 28. Zylberberg Icyk

1891
 1. Aleksandel Abela
 2. Aleksander Mnyl
 3. Borensztajn Rachela
 4. Bojgen Estera
 5. Charendorf Herszla
 6. Cukier Abram
 7. Cukier Jankiel
 8. Dembicka Chaja
 9. Dutkiewicz pesla
 10. Dutkiewicz Sura
 11. Feldman Estera
 12. Feder Jakub
 13. Feder Rachela
 14. Frydłowski Josek
 15. Gołębiowski Chaim
 16. Gruszka Chaja
 17. Jakubowicz Jakub
 18. Kenigsztajn Moszek
 19. Karpusińska Maria
 20. Krakowska Chaja
 21. Markson jankiel
 22. Miodecki Chemja
 23. Miodownik Abram
 24. Pańska Gołda
 25. Proszowski Abram
 26. Proszowski Szaja
 27. Rusinek Rucjhla
 28. Rozenkranc Estera
 29. Rajzman Josek
 30. Strawczyńska Pesla
 31. Strawczyński Szmul
 32. Weltman Josek
 33. Sosnowska Frajdla
 34. Wikiński Szlama
 35. Wikińska Mindla
 36. Wołnowski Chemja

1892
 1. Albirt Chana
 2. Aleksander Chana
 3. Aleksander Mejloch
 4. Borkowska Mirla
 5. Borkowska Frymet
 6. Borkowski Moszek
 7. Borensztajn Icyk
 8. Borensztajn Szajdla
 9. Boruchowicz Jankiel
 10. Charenzowska Gitel
 11. Cukier Cypra
 12. Czerchowska Estera
 13. Czerchowski Moszek
 14. Fedman Lejzor
 15. Feldsztajn Szmul
 16. Karpusiński Chaim
 17. Konotkiewicz Izrael
 18. Lejwan Henia
 19. Lewkowicz Icyk
 20. Lewkowicz Jakub
 21. Moszkowicz Lejzor
 22. Oblęgorska Frymet
 23. Rajzman Icyk
 24. Rajzman Moszek
 25. Rajzman Rywka
 26. Sosnowska Chana
 27. Sosnowski Kalma
 28. Strawczyński Fajwel
 29. Strawczyński Icyk
 30. Strawczyński Szaja
 31. Szkło Moszek
 32. Sztajn Szlama
 33. Waldsztajn Szlama

1893
 1. Albirt Izrael
 2. Aleksander Abram
 3. Aleksander Gitla c. Mnyla
 4. Aleksander Gitla c. Izraela
 5. Aleksandrowicz Mortka
 6. Aleksandfrowicz Szlama
 7. Aleksandrowicz Szyja
 8. Amburska Sura
 9. Berger Chaim
 10. Borensztajn Fajgla
 11. Borensztajn Wigdor
 12. Blumenson Chawa
 13. Charenzowska Estera
 14. Dutkiewicz Hersz
 15. Frydłowska Czerna
 16. Goldman Szlama
 17. Goldsztajn Salomon
 18. Gutman Frymet
 19. Henigman Boruch
 20. Kenigsztajn Liba
 21. Konotkiewicz Abramn
 22. Laskowski Calel
 23. Lewkowicz Chana
 24. Linker Maria
 25. Markson Chaim
 26. Markson Judka
 27. Miodownik Chaja
 28. Ossja Pesla
 29. Rozenberg Szlama
 30. Rozenberg Sura
 31. Skibowska Estera
 32. Sznajdrowicz Rywka
 33. Weltman Gerszon
 34. Weltman Chaskiel
 35. Weltman Frymet

1894
 1. Albirt Chil
 2. Albirt Icyk
 3. Albirt Jochwet
 4. Aleksander Jakub
 5. Aleksander Pesla
 6. Aleksandrowicz Dawid
 7. Aleksandrowicz Rajza
 8. Amburska Małka
 9. Bojgen Maria
 10. Borensztajn Małka
 11. Borkowski Szymon
 12. Biderman Małka
 13. Boruchowicz Herszla
 14. Borensztajn Mria
 15. Borensztajn Ruchla
 16. Chęciński Berek
 17. Dembicki Nuchym
 18. Feder Chinda
 19. Feder Icyk
 20. Federman Szymon
 21. Feldsztajn MOszek
 22. Goldblum Chil
 23. Gołębiowski Izrael
 24. Gruszka Rywka
 25. Gutman Gerszon
 26. Kestersztajn Rajzla
 27. Kenigsztajn Szlama
 28. Markson Abram
 29. Miodownik Fajgla
 30. Miodownik Icyk
 31. Mordkowicz Łaja
 32. Oblęgorska Chaja
 33. Oblęgorska Chawa
 34. Oblęgorski Jakub
 35. Podliński Moszek
 36. Rechtman Chana
 37. Rozenberg Jakub
 38. Rybowski Chaskiel
 39. Rybowski Zelman
 40. Ryng Szlama
 41. Sosnowska Chana
 42. Sosnowski Chaim
 43. Sosnowski Majer
 44. Sosnowski Mortka
 45. Strawczyńska Chaja
 46. Szczerba Lejzor
 47. Waksman Wigdor
 48. Waldsztajn Chil
 49. Weltman Maria
 50. Weltman Maloch
 51. Weltman Izrael
 52. Wrocławska Pesla
 53. Zylberberg Reuwen

1895
 1. Aleksander Krusza
 2. Aleksander Lejbuś
 3. Aleksander Moszek
 4. Aleksandrowicz Chemja
 5. Biedny Chaim
 6. Blumenson Izrael
 7. Borensztajn Izrael
 8. Borensztajn Kiwa
 9. Charenzowska Estera
 10. Cukier Elka
 11. Czerchowska Ruchla
 12. Dutkiewicz Josek
 13. Fedman Izrael
 14. Fridman Moszek
 15. Gołębiowska Pesla
 16. Gołębiowski Szoel
 17. Gotlib Abram
 18. Gutman Josek
 19. Linker Moszek
 20. Oblęgorska Gendla
 21. Proszowska Ruchla
 22. Rusinek Izrael
 23. Sosnowski Chenanja
 24. Strawczyński Dawid
 25. Strawczyński Szmul
 26. Waldsztajn Gołda

1896
 1. Albirt Izrael
 2. Aleksander Izaak
 3. Amburska Rywka
 4. Bebelski Izrael
 5. Borensztajn Wolf
 6. Borensztajn Josek
 7. Bojgen Szajndla
 8. Borensztajn Boruch
 9. Borensztajn Kisril
 10. Borkowska Chawa
 11. Chęciński Mortka
 12. Cukier Izrael
 13. Cukier Jankiel
 14. Cukier Szaja
 15. Cukier Ulik
 16. Frajman Szmul
 17. Goldmost Berek
 18. Goldryng Maria
 19. Goldryng Chaim
 20. Goldszajd Izrael
 21. Gruszka Nuchym
 22. Henigman Maria
 23. Herszlikowicz Lejbuś
 24. Kastersztajn Jankiel
 25. Lewkowicz Szmul
 26. Miodecki Izrael
 27. Miodecki Zelik
 28. Ossja Rajzla
 29. Pańska Chawa
 30. Pańska Łaja
 31. Rajzman Szlama
 32. Rechtman Abram
 33. Rozenberg Perec
 34. Rutkowski Jankiel
 35. Sosnowski Mosiek
 36. Sosnowska Sura
 37. Strawczyński Udes
 38. Strawczyński Kałma
 39. Strawczyński Zelik
 40. Szkło Welwek
 41. Wajnsztok Moszek
 42. Weltman Izrael
 43. Wikiński Abram
 44. Wierzychowska Chana
 45. Żarnowski Aminel
 46. Żarnowska Pesla
 47. Żelazo Chindla
 48. Żelazo Kisril

1897
 1. Aleksandrowicz Aron
 2. Aleksandrowicz Gitla
 3. Aleksandrowicz Lejbuś
 4. Borensztajn Liba
 5. Borensztajn Kisril
 6. Borensztajn Moszek
 7. Blumenson Moszek
 8. Blumentczyk Fajwel
 9. Brzyski Zalman
 10. Charenzowska Dwojra
 11. Ciapa Boruch
 12. Ciapa Dawid
 13. Cukier Icyk
 14. Cukier Lejzor
 15. Dutkiewicz Łaja
 16. Feldman Fajgla
 17. Feldsztajn Frymet
 18. Frydłowski Moszek
 19. Gołębiowski Aba
 20. Gołębiowska Gitel
 21. Gołębiowska Pesla
 22. Gołębiowski Zysman
 23. Goldman Efroim
 24. Gutman Chana
 25. Jakubowicz Rywka
 26. Kenigsztajn Izrael
 27. Linker Aron
 28. Markson Małka
 29. Markson Wigdor
 30. Miodownik Chaja
 31. Oblęgorski Icyk
 32. Oblęgorska Łaja
 33. Podlińska Frajdla
 34. Rajzman Chana
 35. Rubinowicz Chaja
 36. Rubinowicz Lejbuś
 37. Rusinek Wolf
 38. Rybowski Abram
 39. Sosnowski Szmul
 40. Strawczyńska Chaja
 41. Strawczyński Herszla
 42. Szkło Chaja
 43. Szczerba Towia
 44. Wajsblum Chawa
 45. Weltman Berek s. Chaskiela
 46. Weltman Izreael s. Berka
 47. Wierzychowski Izrael
 48. Żarnowski Szmul

1898
 1. Aleksander Chaim
 2. Aleksandrowicz Nuta
 3. Aleksandrowicz Sura
 4. Biderman Dawid
 5. Borensztajn Szmul
 6. Czerchowska Sura
 7. Dębińska Ruchla
 8. Fajgenblat Rachela
 9. Fajgenblat Mendel
 10. Feder Chawa
 11. Feder Josek
 12. Frajmel Herszla
 13. Gancarski Chaskiel
 14. Grinbaum Lejbuś
 15. Gruszka Maria
 16. Gofman Abram
 17. Guterman Icek
 18. Majzel Maria
 19. Markowicz Brandla
 20. Miodecki Jankiel
 21. Ossja Perec
 22. Płuciennik Josek
 23. Rozenberg Perec
 24. Rozenbaum Estera
 25. Rechtman Tamara]
 26. Sosnowska Chana
 27. Strawczyński Lejbuś
 28. Strawczyński Wolf
 29. Waldsztajn Perec
 30. Waldsztajn Szmul

1899
 1. Albirt Chaja
 2. Albirt Izrael
 3. Albirt Herszla
 4. Aleksander Abram
 5. Aleksander Sura
 6. Aleksandrowicz Abela
 7. Borensztajn Izrael
 8. Borensztajn Lejbuś
 9. Borensztajn Lejzor
 10. Borensztajn Sura
 11. Borkowski Eliasz
 12. Bojgen Małka
 13. Blumenson Jankiel
 14. Bebelski Chil
 15. Boruchowicz Majer
 16. Brzyski Icyk
 17. Brzyska Sura
 18. Charenzowski Abram
 19. Charenzowska Estera
 20. Charenzowski Herszla
 21. Charenzowska Jochwet
 22. Charenzowski Icek
 23. Charenzowski Majloch
 24. Charenzowska Szajndla
 25. Cukier Moszek
 26. Dębiński Judka
 27. Feldsztajn Abram
 28. Feldsztajn Dawid
 29. Fridman Szlama
 30. Frucht Chaja
 31. Waldsztajn Symcha
 32. Weltman Chil
 33. Wikiński Rachmil
 34. Wierzchowski Symcha
 35. Gruszka Tauba
 36. Herszlikowicz Aron
 37. Goldryng Zysma
 38. Gelbart Fajgla
 39. Gelbart Moszek
 40. Kenigsztajn Majer
 41. Markson Estera
 42. Moszkowicz Mindla
 43. Pański Lejbuś
 44. Podlińska Frymet
 45. Rozencwajg Mortka
 46. Rajzman Rywka
 47. Rybowski Abram
 48. Rybowski Dawid
 49. Rozenberg Noach
 50. Rozenfarb Szlama
 51. Sosnowski Berek
 52. Sosnowska Chana
 53. Strawczyńska Chana
 54. Strawczyński Lejbuś
 55. Strawczyński Lejzor
 56. Strawczyński Moszek
 57. Szczerba Szmul
 58. Żelazo Tojba

1900
 1. Aleksander Abram Berek
 2. Aleksander Abram Jakub
 3. Aleksander Itla
 4. Aleksander Maria
 5. Aleksander Sura
 6. Albirt Fajwel
 7. Albirt Herszla
 8. Borensztajn Aba
 9. Borensztajn Berek
 10. Bojgen Rajza
 11. Ciapa Abram
 12. Ciapa Judka
 13. Cukier Jakub
 14. Wajnsztok Icyk
 15. Wajsblum Elka
 16. Waks Abram
 17. Goldman Beniamin
 18. Gruszka Manela
 19. Gruszka Sura
 20. Grinbaum Abram
 21. Gotfrid Maria
 22. Guterman Moszek
 23. Goldmer Chana
 24. Gotlib Wolf
 25. Dutkiewicz Rajza
 26. Zilberszac Chana
 27. Żarnowski Moszek
 28. Zarnowski Szmul
 29. Żarnowska Rajzla
 30. Kuźnicki Jankiel
 31. Miodownik Zajwel
 32. Machtyngier Abram
 33. Manela Mortka
 34. Markson Chaim
 35. Miodecki Fajwel
 36. Oblęgorska Chawa
 37. Oblęgorska Chaja
 38. Oblęgorska Frymet
 39. Oblęgorski Jankiel
 40. Proszowska Estera
 41. Proszowska Sura
 42. Płuciennik Izrael
 43. Rajzman Uryn
 44. Rozenberg Moszek
 45. Sosnowski Herszla
 46. Sosnowski Moszek
 47. Szejn Chaja
 48. Szejn Moszek
 49. Szkło Icio
 50. Frajman Izrael

1901
 1. Albirt Chilel
 2. Albirt Izrael
 3. Aleksander Zendel
 4. Aleksanddrowicz Abram
 5. Borensztajn Estera
 6. Chęciński Jankiel
 7. Chęcińska Lejba
 8. Weltman Rywka
 9. Weltman Chilel
 10. Feldsztajn Chaja
 11. Frucht Kajla
 12. Gołębiowski Chilel
 13. Goldszajd Gitla
 14. Gruszka Chana
 15. Guterman Kałma
 16. Grinbaum Herszla
 17. Dutkiewicz Mariem
 18. Dutkiewicz Moszek
 19. Dutkiewicz Chilel
 20. Dutkiewicz Josek
 21. Kotlicka Chana
 22. Kotlicki Izrael
 23. Lejbowicz Chana
 24. Miodownik Chilel
 25. Miodownik Josek
 26. Oblęgorska Frymet
 27. Oblęgorska Estera
 28. Podliński Moszek
 29. Rajzman Fajgla
 30. Rozenwald Frymet
 31. Rechtman Złata
 32. Strawczyńska Chana
 33. Strawczyński Abram
 34. Zilbercat Symcha
 35. Żarnowski Szaja

1902
 1. Aleksandrowicz Lejbuś
 2. Borensztajn Menachem
 3. Borensztajn Chana
 4. Ciapa Chana
 5. Charenzowski Lejbuś
 6. Cukierman Judka
 7. Czuchowski Jankiel
 8. Feldsztajn Chana
 9. Feldsztajn Chaja
 10. Frydbeg Moszek
 11. Icykowicz Maria
 12. Icykowicz Szajndla
 13. Kenigsztajn Sara
 14. Krakowski Moszek
 15. Kopel Nuta
 16. Mozes Dawid
 17. Mozes Rywka
 18. Markson Szewa
 19. Majzel Aba
 20. Miłecka Łaja
 21. Miłecki Szlama
 22. Pański Ajzyk
 23. Paciorkowska Chaja
 24. Paciorskowki Abram
 25. Szkło Chinda
 26. Szkło Moszek
 27. Szkło Lejba
 28. Szkło Szmul
 29. Rozenberg Chilel
 30. Strawczyński Lejbuś
 31. Wikiński Szmul
 32. Wikiński Lejbuś
 33. Wikiński berek
 34. Wikiński Chilel
 35. Wierzchowski Chilel
 36. Borensztajn Szmul
 37. Goldryng Chaskiel
 38. Gruszka Nuchym- Moszek
 39. Gruszka Nuchym
 40. Guterman Moszek
 41. Grinbaum jakub
 42. Zylberberg Chilel
 43. Żarnowski Wolf

1903
 1. Albirt Chilel
 2. Aleksander Fajgla c. Szlomy
 3. Aleksander Gitla
 4. Aleksander Fajgla c. Mnyla
 5. Aleksander Chana
 6. Aleksander Bajla
 7. Rozensztajn Zelik
 8. Borkowska Chana
 9. Borkowski Szmul
 10. Borensztajn Moszek
 11. Borensztajn Chilel
 12. Borensztajn Fajgla
 13. Borensztajn Izrael s. Dawida
 14. Borensztajn Izrael s. Szlomy
 15. Blumenson Izrael
 16. Boruchowicz Pinkus
 17. Cukier Sura
 18. Ciapa Łaja
 19. Ciapa Henia
 20. Ciapa Kajla
 21. Czerchowski Moszek
 22. Dutkiewicz Chilel
 23. Dutkiewicz Szajndla
 24. Dutkiewicz Chaja
 25. Feldsztajn Chilel
 26. Fridberg Wigdor
 27. Frajman Abram
 28. Gruszka Rywka
 29. Godfrid Nesia
 30. Godfrid Maria
 31. Guterman Izrael
 32. Gutman Kałman
 33. Hessel Abram
 34. Kotlicki Jankiel
 35. Korpusiński Michel
 36. Lejwand Małka
 37. Lubelska Hela
 38. Lubelska Rojza
 39. Lubelska Mindla
 40. Płuciennik Jankiel
 41. Rechtman izrael
 42. Rybowska Chana
 43. Rybowska Perla
 44. Ryng Chil
 45. Ryng Josek
 46. Ryng Moszek
 47. Ryng Abram
 48. Ryng Pesla
 49. Rajzman Binem
 50. Strawczyński lejzor
 51. Strawczyńska Tamar
 52. Strawczyński Abram
 53. Sosnowski Moszek
 54. Sosnowska Rojza
 55. Strawczyński Lejzor
 56. Waksman Rywka
 57. Waldsztajn Izrael
 58. Weltman Pinkus
 59. Waldsztajn Moszek
 60. Zilbercat Ruda
 61. Zilberbaum Frymet
 62. Żarnowski Chaim
 63. Żelazo Izrael

1904
 1. Albirt Izrael
 2. Albirt Abram
 3. Albirt Fruma
 4. Albirt Chilel
 5. Albirt Moszek
 6. Borensztajn Jankiel
 7. Biderman Eliasz
 8. Borkowski Jankiel
 9. Brzeski Szmul
 10. Wikiński Kasryl
 11. Wikiński Chilel
 12. Wikińska Liba
 13. Weltman Jankiel
 14. Gołębiowski Chilel
 15. Gruszka Maria
 16. Hercberg Josef
 17. Gotlib Nuta
 18. Dębiński Szmul
 19. Zylbersztajn Ruchla
 20. Zylberberg Frymeta
 21. Zylberberg Moszek
 22. Zylberberg Frymeta Idesa
 23. Zylberberg Izrael
 24. Zylberberg Chaja Estera
 25. Zylberberg Chaim
 26. Markowska Gitla
 27. Markowska Rojza
 28. Ickowicz Moszek
 29. Kastersztajn Aron
 30. Kotlicki Szlama
 31. Kotlicki Michael
 32. Kotlicki Mendel
 33. Konotkiewicz Kasryl
 34. Konotkiewicz Jankiel
 35. Konotkiewicz Herszel
 36. Konotkiewicz Icyk
 37. Konotkiewicz Sura
 38. Korman Estera
 39. Korman Rywka
 40. Korman Hinda
 41. Korman Chaja
 42. Miodecki Boruch
 43. Miodecka Sura
 44. Miłecka Tauba
 45. Miłecki Moszek
 46. Lewkowicz Lejbuś
 47. Lewkowicz Fajwel
 48. Nidziński Hersz
 49. Paciorkowska Rywka
 50. Rusinek Abram
 51. Rozenberg Bajla
 52. Rajzman Rojza
 53. Ryng Tewje Berek
 54. Ryng Pesla
 55. Ryng Sura
 56. Rusinek Chaja Łaja
 57. Strawczyński Boruch
 58. Strawczyński Szaja
 59. Strawczyńska Sura
 60. Strawczyńska Gitel
 61. Starwczyńska Necha
 62. Strawczyński Szejwa
 63. Chęciński Herszel
 64. Chęcińska Sura
 65. Feldsztajn Frymeta
 66. Feldsztajn Icyk
 67. Feldsztajn Josek
 68. Feldsztajn Gendel
 69. Feldsztajn Estera
 70. Feldsztajn Chinda
 71. Frucht Jakow
 72. Frucht Izrael
 73. Cukier Chana
 74. Cukier Rywka
 75. Czerchowski Berek
 76. Czerchowska Małka
 77. Jakubowicz Sura

1905
 1. Aleksander Boruch
 2. Albirt Pesla
 3. Albirt Chilel
 4. Albirt Lejba
 5. Borensztajn Szyma
 6. Borensztajn Mnyl
 7. Borkowski Jankiel- Lejb
 8. Wierzchowski jankiel
 9. Wikiński Jankiel
 10. Wajnsztok Jankiel
 11. Weltman Chaja
 12. Wikińska Chaja
 13. Fedman Izrael
 14. Dutkiewicz Chaja
 15. Dutkiewicz Pesla
 16. Dutkiewicz Estera
 17. Dutkiewicz Sura
 18. Dutkiewicz Moszek
 19. Żarnowski Moszek
 20. Lejwan Emanuel
 21. Markson Pesla
 22. Markson Jente-Sura
 23. Miłecki Dawid
 24. Miodownik Mortka
 25. Podliński Chilel
 26. Podliński Eliasz
 27. Rybowski Chil
 28. Frajman Estera
 29. Frucht Chemja
 30. Heses Judka
 31. Żarnowski Fiszel
 32. Cukier Frymeta
 33. Cukier Josef
 34. Cukier Abram
 35. Czerchowska Ruchla
 36. Szkło Estera
 37. Jakubowicz Etel

1906
 1. Aleksandrowicz Dawid
 2. Aleksander Pinkus
 3. Aleksander Hania
 4. Aleksander Szlama
 5. Borensztajn Icek
 6. Borensztajn Majer
 7. Blumensztyk Tauba
 8. Boruchowicz Chaskiel
 9. Wikińska Frajdla
 10. Wikiński Herszla
 11. Gutman Małka
 12. Gutman Szmul
 13. Gutman Machul
 14. Gutman Szejwa
 15. Gruszka Gitla
 16. Goldmer Sura
 17. Gryman Icyk
 18. Zylberman Boruch
 19. Kopel Jankiel
 20. Lejwan Estera
 21. Markson Josif
 22. M Kalma
 23. Ossja Szymon
 24. Paciorkowski Gerszon
 25. Rajzman Moszek
 26. Strawczyński Ojzer
 27. Strawczyński Chaim
 28. Sosnowska Ruchla
 29. Chęcińska Rachel
 30. Feldsztajn Gitla
 31. Feldsztajn Chawa
 32. Feldsztajn Chaja
 33. Feldsztajn Chaim
 34. Feldsztajn Maria
 35. Feldsztajn Lejbuś
 36. Frydberg Chaim
 37. Feldman Moszek

1907
 1. Albirt Lejba
 2. Albirt Sura
 3. Albirt Łaja
 4. Albirt Hanka
 5. Albirt Chaja
 6. Albirt Pesla
 7. Albirt Moszek
 8. Aleksander Fajgla
 9. Apelsztajn Sura
 10. Apelsztajn Kałma
 11. Borensztajn Rywka
 12. Blumensztyk Berek
 13. Wikińska Chaja
 14. Wikiński Aron
 15. Wajnsztok Chaim
 16. Waldsztajn Szlama
 17. Feldman Kalman
 18. Gruszka Abram
 19. Grinbaum Josef
 20. Goldman Szlama
 21. Godfrid Estera
 22. Żarnowski Moszek
 23. Kopel Chana
 24. Lejwand Abram
 25. Miodownik Szejwa
 26. Miłecka Dyna
 27. Ossja Ruchla
 28. Ossja Pesla
 29. Płuciennik Herszla
 30. Rusinek Mortka
 31. Sosnowska Fajgla
 32. Sosnowska Łaja
 33. Sosnowska Złata
 34. Solnik Efroim
 35. Frajman Zelman
 36. Ojzen Chaim
 37. Ojzen Szejwa
 38. Ojzen Manuel
 39. Ciapa Estera
 40. Cukier Estera
 41. Czerchowska Estera
 42. Sztejnfeld Izrael
 43. Szkło Icek
 44. Szkło Jankiel

1908
 1. Aleksandrowicz Fajgla
 2. Aleksander Ita
 3. Aleksander Frajndla
 4. Albirt Szaja
 5. Borensztajn Kasryl
 6. Borensztajn Moszek
 7. Biderman Eliasz
 8. Wikiński Izrael
 9. Wajsblum Elka
 10. Weltman Abram
 11. Waks Berek
 12. Gołębiowski cek
 13. Gruszka Chaja
 14. Gruszka Fajgla
 15. Gutman Ajdla
 16. Gutman Rachla
 17. Zylberberg Chana
 18. Kenigsztajn Chilel
 19. Markson Gendla
 20. Młynarski Wolf
 21. Manela Ruchla
 22. Manela Fajgla
 23. Ossja Izrael
 24. Podliński Kałman
 25. Ryng Chaim
 26. Rozencwajg Moszek
 27. Rajzman Szajndla
 28. Rajzman Necha
 29. Strawczyńska Idesa
 30. Strawczyński Zelik
 31. Strawczyńska Łaja
 32. Strawczyński Icio
 33. Sosnowski Szmul
 34. Fridberg Judka
 35. Frajman Szmul
 36. Chucka Estera
 37. Chgucki Chil
 38. Cukierman Lejbuś
 39. Cukierman Fajgla
 40. Cukier Raszka
 41. Cukier Małka
 42. Ciapa Bajla
 43. Ciapa Perla
 44. Cukier Katia
 45. Cukier Brucha
 46. Cukier Estera
 47. Cukier Rajza
 48. Cukier Ruchla
 49. Szkło Chaja
 50. Czerchowski Herszla
 51. Ojzen Chilel
 52. Jakubowicz Abram

1909
 1. Aleksander Kałma
 2. Aleksander Gitla
 3. Albirt Izrael
 4. Albirt Mortka
 5. Blumenson jankiel
 6. Blumenson Icio
 7. Blumenson Szmul
 8. Bebelska Sura
 9. Waksman Bajla
 10. Waldsztajn Maria
 11. Waldsztajn Estera
 12. Waldsztajn Rywka
 13. Waldsztajn Ruchla
 14. Wikiński Fajwel
 15. Wikińska Ruchla
 16. Wikiński Abram
 17. Guterman Mortka
 18. Gołębiowski Izrael
 19. Zylberberg izrael
 20. Konotkowicz Pesla
 21. Konotkowicz Gitla
 22. Konotkowicz Łaja
 23. Konotkowicz Lejba
 24. Konotkowicz Icek
 25. Konotkowicz Jankiel
 26. Konotkowicz Abram
 27. Lewkowicz Gitla
 28. Luftman Chil
 29. Markson Izrael
 30. Markson Abram
 31. Markson Jankiel
 32. Majzel Sura
 33. Oblęgorska Rywka
 34. Oblęgorska Chaja
 35. Rajsztejn Chaskiel
 36. Rozenwald Moszek
 37. Rapoport Ruchla
 38. Rapoport Szaja
 39. Rozenberg Chinda
 40. Frydłowska Krusa
 41. Horowicz Estera
 42. Horowicz Jankiel
 43. Chęcińska Małka
 44. Czerchowska Kajla
 45. Czerchowski Izrael

1910
 1. Aleksandrowicz Czarna
 2. Aleksandrowicz Szmul
 3. Borensztajn Sara
 4. Borensztajn Tauba
 5. Borensztajn Abram
 6. Blumensztyk Lejzor
 7. Wajnsztok Lejbuś
 8. Weltman Bajla
 9. Weltman Rajzla
 10. Weltman Chaja
 11. Gołębiowska Estera
 12. Gołębiowski Aba
 13. Gołębiowska Rywka
 14. Gołębiowska Genia
 15. Gruszka Dawid
 16. Goldmer Gołda
 17. Gancarski Lejbuś
 18. Dutkiewicz Lejba
 19. Dutkiewicz Mendel
 20. Dembińska Liba
 21. Dembiński Rywen
 22. Dembińska Gitla
 23. Dembińska Sara
 24. Kopel Ruchla
 25. Nizińska Sara
 26. Miodecki Berek
 27. Ossja Chaim
 28. Rajzman Szajndla
 29. Rajzman Machul
 30. Sosnowski Moszek
 31. Feldsztajn Jankiel
 32. Grinbaum Raszka
 33. Grinbaum Wolf
 34. Ciapa Lija
 35. Cukier Liba
 36. Cukier Liba-Gitla
 37. Cukier Estera
 38. Czerchowski Majer
 39. Sztajnfeld Chaja
 40. Sztajnfeld Fajgla

1911
 1. Albirt Maria
 2. Albirt Dawid
 3. Albirt Berek
 4. Albirt Chaja
 5. Ajzenberg Sora
 6. Aleksandrowicz Chinda
 7. Aleksandrowicz Efroim
 8. Ojzen Icyk
 9. Aleksander Szmul
 10. Borensztajn Gabriel
 11. Biderman Ajdela
 12. Biderman Gitel
 13. Gruszka Chana
 14. Kotlicki Alter
 15. Lewkowicz Jankiel
 16. Lejwand Henia
 17. Miłecka Chawa
 18. Ossja Gołda
 19. Ossja Bajla
 20. Płuciennik Gitla
 21. Podliński Lejbuś
 22. Plaster Chil
 23. Rechtman Fajgla
 24. Rusinek Fajgla
 25. Rajzman Endel
 26. Rozenfarb Fruma
 27. Strawczyńska Chinda
 28. Strawczyński Menasze
 29. Strawczyński Szmerek
 30. Strawczyński Lejbuś
 31. Strawczyński Jankiel
 32. Strawczyńska Estera
 33. Strawczyński Dawid
 34. Strawczyńska Fajgla
 35. Strawczyńska Ałta
 36. Cukier Estera]Cukier Rywka
 37. Cukier Rywka-Małka
 38. Cukier Maria
 39. Sztajnfeld Kałma
 40. Sztajnfeld Gitla
 41. Sosnowski Josek
 42. Sosnowski Chaim
 43. Charenzowski Icyk
 44. Charenzowski Moszek
 45. Frucht Josek
 46. Kotlicki Alter
 47. Wikińska Estera
 48. Wikiński Chaim
 49. Wikińska Gitla
 50. Wikiński Aron
 51. Wikińska Sora- Brandl
 52. Wikiński Aba
 53. Wierzchowski Symcha
 54. Wierzchowska Gołda
 55. Wierzchowksi Moszek
 56. Waldsztajn Rywka
 57. Żarnowski Aron
 58. Zarnowska Dobra
 59. Zarnowski Chaim
 60. Żarnowski Berek

1912
 1. Albirt Abram
 2. Aleksandrowicz Fajgla
 3. Aleksandrowicz Sara
 4. Altsztajn Abram
 5. Gruszka Chaskiel
 6. Gancarski Eliasz
 7. Grinbaum Aron
 8. Grinbaum Perla
 9. Dutkiewicz Estera
 10. Dutkiewicz Lejbuś
 11. Dutkiewicz Mariel
 12. Dutkiewicz Majer
 13. Zylbersztajn Fajgla
 14. Zylbersztajn Szlama
 15. Zylberberg Ajzyk
 16. Żarnowski Nacha
 17. Kastersztajn Gołda
 18. Kestersztajn Pesla
 19. Kasza Estera
 20. Kasza Szlama
 21. Liskowskai Icyk
 22. Liskowska Mirla
 23. Liskowski Herszel
 24. Liskowska Złata
 25. Liskowska Brandla
 26. Liskowski Liba
 27. Markson Chaskiel
 28. Oblęgorski Icyk
 29. Płuciennik Liba
 30. Płuciennik Łaja
 31. Proszowski Herszla
 32. Podliński Gabriel
 33. Rusinek Dwojra
 34. Rafałowicz Abram
 35. Rafałowicz Sara
 36. Rajzman Abram
 37. Feldman Dobra
 38. Feldman Mendel
 39. Feldman Berek
 40. Feldman Izrael
 41. Feldman Wolf
 42. Feldman Załma
 43. Cukier Moszek
 44. Cukier Chinda
 45. Cukier Gilda
 46. Cukier Brucha
 47. Cukier Moszek
 48. Czerchowski Gitel
 49. Strawczyński Zelik
 50. Strawczyńska Brandla
 51. Strawczyński Rubin
 52. Strawczyński Szaja
 53. Strawczyński Perec

1913 1919 - ?

1920
 1. Aleksander Berek
 2. Aleksander jefroim
 3. Cukier Hendla
 4. Feldsztajn Abram
 5. Grynbaum Perla
 6. Goldszajd Chaskiel
 7. Grundman Izrael
 8. Proszowski Pinkus
 9. Proszowski Aron
 10. Rusinek Tauba
 11. Weltman Aba
 12. Żarnowska Sura
 13. Zarnowska Ajdla

1921
 1. Aleksander Abram
 2. Cisłowski Jakub
 3. Kapłan Haim
 4. Kopel Estera
 5. Weltman Uryn-Majer
 6. Zylberberg Mordka

1923
 1. Aleksander Hersz
 2. Aleksander Załam
 3. Borensztajn Wigdor
 4. Feldsztajn Estera
 5. Gołębiowski Lejzor
 6. Kałmowicz Izrael
 7. Lewkowicz Nuchym
 8. Markson Abram
 9. Norman Gida
 10. Proszowski Ajzyk
 11. Klingier Haim
 12. Rozencwajg Haja
 13. Sosnowski Mordka
 14. Sosnowski Hilel
 15. Sosnowska Estera
 16. Sosnowski jankiel
 17. Sosnowski Majer
 18. Żarnowski Wolf
 19. Żarnowski Gabriel
 20. Żarnowski Dawid

1924
 1. Aleksander Zełma
 2. Borensztajn Icek
 3. Gancarski Chaim
 4. Gancarski Chil
 5. Gancarski Eliasz
 6. Grinbaum Joel
 7. Gołębiowska Sura
 8. Gołębiowska Hana
 9. Grinbaum Rywka
 10. Herszkowicz Rywka
 11. Manela Estera
 12. Proszowski Josek
 13. Proszowska Hawa
 14. Rusinek jankiel
 15. Rusinek Szlama
 16. Strawczyński Pinkus

1925
 1. Feldsztajn Kajla
 2. Kapitulnik Szmul
 3. Kapitulnik Chaim
 4. Kapitulnik Łaja
 5. Kapitulnik Gitla
 6. Kapitulnik Herszla
 7. Kapitulnik Jankiel
 8. Kapitulnik Moszek
 9. Kaufman Frula
 10. Kaufman Haskiel
 11. Kaufman Szul
 12. Kenigsztejn Josek
 13. Laskowska Haja
 14. Laskowska Złata
 15. Laskowska Liba
 16. Laskowski Abram
 17. Lewkowicz Chawa
 18. Lejwand Moszek
 19. Oblęgorski Aba
 20. Rozencwajg Chaim
 21. Strawczyński Abram
 22. Weltman Chil

1926
 1. Aleksander Rywka
 2. Aleksander Jakub
 3. Alekander Liba
 4. Aleksander Abram
 5. Borensztajn Nacha
 6. Finkler Chaim
 7. Feldsztajn Moszek
 8. Kałmowicz Moszek
 9. Luftman Szmul
 10. Proszowski Szulim
 11. Rozencwajg Perla
 12. Ścisłowska Maria
 13. Strawczyński Lejba
 14. Weltman Berek

1927
 1. Aleksander Sura
 2. Borensztajn Wolf
 3. Borensztajn Wigdor
 4. Cukier Chaja-Liba
 5. Cukier Dina
 6. Dziadek Kajla
 7. Grinbaum Chaim
 8. Gancarska Sura
 9. Konotkiewicz Dawid
 10. Konotkiewicz Rywka
 11. Oblęgorski Lejzor
 12. Szkło Kopel
 13. Wikiński Wolf
 14. Żarnowska Chaja

1928
 1. Feldsztajn Icek
 2. Goldfeld Dwojra
 3. Herszlikowicz Moszek
 4. Herszlikowicz Rojza
 5. Strawczyńska Estera

1929
 1. Aleksander Ojzer
 2. Frajman Sura
 3. Kapitulnik Kałma
 4. Zwierz Jentla

1930
 1. Aleksander Lejzor
 2. Grynbaum Mindla
 3. Oblęgorska Estera
 4. Proszowski Lejzor
 5. Żarnowska Sura
 6. Żarnowski Lejzor
 7. Żarnowska Gitla

1931
 1. Aleksander Estera
 2. Borensztajn Lejzor
 3. Borensztajn Herszel
 4. Cukier Kajla
 5. Frajman Moszek
 6. Feldsztajn Chaja
 7. Janklewicz Moszek
 8. Lewkowicz Całel
 9. Proszowski Zelik
 10. Proszowski lejzor
 11. Szczerba Abram
 12. Szczerba Izrael
 13. Weltman Abram
 14. Weltman jankiel
 15. Wodzisławski Abram
 16. Zylberberg Abram
 17. Zylberberg Chaim-Szmul
 18. Zylberberg Chaim-Ajzyk
 19. Zwierz Westera
 20. Żarnowski Abram
 21. Żarnowska Nacha

1932
 1. Albirt Lejbuś
 2. Konotkiewicz Mendel
 3. Cukier Masia
 4. Gołębiowski Szmerek
 5. Konotkiewicz Chana
 6. Kaufman Chana
 7. Mendlewicz Luba
 8. Mendlewicz Szmul
 9. Mendlewicz Nuchym
 10. Wajnsztok Majer
 11. Zylberberg Pinkus
 12. Zylberberg Ajzyk
 13. Zylberberg Majer

1933
 1. Cukier Gitla
 2. Czałczyński Jankiel
 3. Grynbaum Gitla
 4. Janklewicz Rajzla
 5. Ostym Pesla
 6. Rozencwajg Dawid

1934
 1. Aleksander Chil
 2. Feldsztajn Frymeta
 3. Genat Estera
 4. Genat Ruchla
 5. Genat Dwojra
 6. Gerszon Łaja
 7. Gancarska Ruchla
 8. Horenzowska Łaja
 9. Horenzowski Kasryl
 10. Kasza Jankiel
 11. Rajzman Lejbuś
 12. Sosnowska Pesla
 13. Sosnowska Marjem
 14. Zylberberg Chana

1935
 1. Albirt Icek
 2. Borkowska Chaja
 3. Cukier Szmul
 4. Czałczyński Szulim
 5. Czałczyński Lejzor
 6. Dębiński Abram
 7. Frydman Liba
 8. Feldsztajn Kałma
 9. Gancarski Josek
 10. Gancarski Izrael
 11. Gancarski Josek-Lejb
 12. Gruszka Szulim
 13. Ickowicz Szyma
 14. Laskowski Szyja
 15. Luftman Berek
 16. Luftman Chawa
 17. Ossja Sara
 18. Proszowska Rywka
 19. Rozenblat Hirsz
 20. Strawczyńska Dobra
 21. Szlamowiocz Chaim
 22. Sosnowska Łaja
 23. Wajnsztok Bajla
 24. Wajnsztok Mendel
 25. Zylbersztajn Estera
 26. Zylberberg Chaja
 27. Żarnowski Moszek

1936
 1. Aleksander Aria-Lejb
 2. Albirt Rojza
 3. Albirt Bina
 4. Blumenson Lejb
 5. Ciapa Załma
 6. Frajman Lejbuś
 7. Finkler Mordka
 8. Finkler Blima
 9. Goldszajd Chaim
 10. Korman Chaja
 11. Korman Moszek
 12. Korman Herszel
 13. Korman Mindla
 14. Rajzman Rywka
 15. Strawczyńska Nacha
 16. Weltman Jankiel
 17. Wajnsztok Chaja
 18. Żarnowski Hilel

1937
 1. Borycki Dawid
 2. Borycka Ruchla
 3. Czerechowski Uryn
 4. Czałczyński Moszek
 5. Feldsztajn Gitla
 6. Finkler Basia
 7. Frucht Masia
 8. Finkler Chaja
 9. Finkler Szejwa
 10. Gołębiowska Genia
 11. Goldlust Moszek
 12. Goldszajn Aba (?)
 13. Goldszajn Sura (?)
 14. Laskowski Kopel
 15. Luftman Josek
 16. Markson Chaskiel
 17. Paciorkowska Rojza
 18. Proszowska Gołda
 19. Rajzman Nucha
 20. Rapoport Zysla
 21. Rapoport Zysla-Lapides
 22. Rapoport Chaja
 23. Rajzman Moszek
 24. Rajzman Nycha
 25. Strawczyńska Ruchla
 26. Wikińska Mindla
 27. Wikiński Chaim-Szmul
 28. Wikiński Gabryel
 29. Wikiński Lejbuś
 30. Weltman Hinda
 31. Wodzisławska Mindla
 32. Wodzisławska Sura
 33. Wikiński Dawid
 34. Wajnsztok Abram
 35. Żarnowski Icek
 36. Żarnowska Mindla
 37. Żarnowska Estera
 38. Żarnowska Chuma
 39. Żarnowski Majer
 40. Żarnowski Wolf

1938
 1. Harendorf Estera
 2. Halperin Wolf
 3. Janklewicz Icek
 4. Kenigsztajn Chaja
 5. Kopel Majer-Chil
 6. Kopel Estera
 7. Laks Abram
 8. Luftman Adel
 9. Luftman Chaja
 10. Łapa Berek
 11. Miodecki Chaskiel
 12. Markson Jankiel
 13. Najlmiler Iser
 14. Promnicki Aron
 15. Promnicka Chaja
 16. Proszowski Mordka
 17. Rafałowicz Abram
 18. Rafałowicz Sura
 19. Rajzman Szmul
 20. Rubinowicz Ruchla
 21. Szczerba Abram
 22. Strawczyńska Maria
 23. Strawczyńska Pińcia
 24. Strawczyński Dawid
 25. Szkło Izrael
 26. Sosnowska Sura
 27. Trawa Lejbuś
 28. Trawa Minda
 29. Wikińska Estera
 30. Waldsztajn Ałda
 31. Waldsztajn Chaskiel
 32. Wikińska Mariem
 33. Wikiński Rachmil
 34. Wikiński Moszek
 35. Wikiński Chaim
 36. Weltman Blima
 37. Zylberberg Moszek
 38. Zylberberg Szmerek
 39. Zylberberg Zelik
 40. Żarnowska Mindla
 41. Żarnowski Szlama
 42. Żarnowski Moszek
 43. Żarnowska Złata

 

Śluby w Łopusznie

1874
 1. Chorensłup Herszek i Zylbersztajn Estera Ewa
 2. Kugler Eliasz Rafał i Frajman Małka
 3. Szkło Dawid i Skibowska Ruchla
 4. Sznajdrowicz Icek i Cymerman Ryfka

1875
 1. Herszkowicz Abram i Czałczyńska Ruchla
 2. Karpusiński Michael i Rajzman Vhana
 3. Rozenwald Majer i Charendorf Rywka
 4. Segal Pinku i Aleksandrowicz Chana
 5. Sosnowski jankiel i Charenzowska Rywka
 6. Strawczyński Dawid i Szkło Gołda
 7. Feder Moszek i Wajsblum Estera
 8. Feldsztajn Wolf i Rozenwald Rywka
 9. Henigman Mendel i Godfrid Rywka
 10. Charendorf Herszla i Cukier Ruchla

1876
 1. Białkowski Chil i Rajzman Małka
 2. Wajnryb Moszek i Manela Bajla
 3. Goldman Moszek i Albert Sura
 4. Linker Berek Weltman Estera
 5. Mortkowicz Mortka i Strawczyńska Małka
 6. Sztejnfeld Dawid i Feldsztajn Łaja

1877
 1. Kozłowski Moszek i Miodownik Sura
 2. Manela Moszek i Totelberg Małka
 3. Rutkowski Uryn i Miodownik Estera
 4. Sosnowski Mortka i Żarnowska Brandla
 5. Sztajnberg Icek i Cukier Rywka
 6. Chmielnicki Ludwik i Rozenwald Cywia

1878
 1. Blumenson Beniamin i Gołębiowska Rywka
 2. Wajngard Lejbus i Promnicka Rywka
 3. Gołębiowski Szoel i Osa Chawa
 4. Glajt Moszek i Czuchowska Estera
 5. Goldlust Lejbuś i Aleksander Rywka
 6. Kostersztajn Dawid i Płuciennik Łaja
 7. Miodecki Chaskiel i Rozenberg Gołda
 8. Głogowski Mortka i Szkło Pesla
 9. Rozenberg Aron i Markson Małka
 10. Zylberberg Josek i Handelman Szyfra
 11. Fajngelblum Lejbuś i Strawczyńska Małka
 12. Fajersztajn Abela i Rozenbaum Łaja
 13. Sztajnfeld Cyna i Feldsztajn Ruchla

1879
 1. Aleksander Moszek i Okowita Ruchla
 2. Blumenson Beniamin i Gołębiowska Chana
 3. Waldsztajn Izrael i Rosenberg Hindla
 4. Waks Berek i Rozensztajn Chana
 5. Linker Abram i Miłecka Rywka
 6. Młynarski Chaskiel i Zylbersztajn Łaja
 7. Oblęgorski Moszek i Zylberberg Frajdla
 8. Promnicki Lejba i Cukier Rywka
 9. Sosnowski Josek i Muler Rywka
 10. Frajman Icyk i Pięta Rywka
 11. Cukier Uryn Skibowska Chana

1880
 1. Blumenfeld Rachmil, Rozenblat Cyrla
 2. Wikiński Lejbuś, Cymerman Maria
 3. Kołtoński Lejzor, Sosnowska Sura
 4. Lewkowicz Izrael, Weltman Małka
 5. Minc Berek, Pintpulwer Emma

1881
 1. Bimko Icyk, Miodownik Łaja
 2. Weltman Herszel, Ruchla Markson
 3. Guterman Icyk, Rusienik Sura
 4. Pański Nuchym, Dutkiewicz Sura
 5. Lejtman Lewek, Goldryng Etel
 6. Lubelski Szaja, Ryng Gołda
 7. Miłecki Icek, Borensztajn Chaja
 8. Margualis Szmul, Szafir Chana
 9. Nutkowicz Dawid, Gotfrid Brandla
 10. Oblęgorski Icek, Zylberberg Estera
 11. Cukier Majer, Wajsblum Estera
 12. Sznylberg Icyk, Zylberberg Chaja
 13. Sznajderman Icyk, Medman Judesia

1882
 1. Albert Icek, Miodecka Rajzla
 2. Bebelski Kiwa, Sosnowska Ruchla
 3. Masłowski Aron, Czałczyńska Małka
 4. Frydman Szaja, Wajnryb Bajla
 5. Szmulewicz Aron, Aleksandrowicz Brandla

1883
 1. Biderman Zyskind, Osa Pesla
 2. Bodzechowski Joel, Rachtman Hania
 3. Weltman Berek, Gołębiowska Chindla
 4. Godfrid Icyk, Godfrid Chaja
 5. Garfinkel Josek, Blumensztajn Ruchla
 6. Miodownik Moszek, Boruchowicz Frandla
 7. Podliński Zelman, Strawczyńska Pesla
 8. Pański Mendel, Dutkiewicz Miłka
 9. Strawczyński Szmul, Konopkowicz Chana
 10. Finkelsztajn Szmul, Markson Rywka
 11. Czerchowski Icyk, Czerchowska Rajzla

1884
 1. Bebelski Ajzyk, Segal Szajndla
 2. Borkowski Nuchym, Borkowska Hania
 3. Gutwirt Hirsz, , Wajsblum Frajndla
 4. Żarnowski Mendel, Borensztajn Estera
 5. Krakowski Herszel, Ciapa Ruchla
 6. Lewkowicz Moszek, Rozencwajg Dyna
 7. Muzykant Herszla, Gołębiowska Tauba
 8. Mydlarz Majer, Zylberberg Gitla
 9. Rozenberg Mortka, Okowita Gitla
 10. Cukier Herszla, Borensztajn Małka
 11. Feder Aba, Waldsztajn Ruchla
 12. Feldsztajn Chaim, Cukier Łaja

1885
 1. Fruchtowicz Berek, Wikińska Estera
 2. Borensztajn Izrael, Frajman Tauba
 3. Wajsblum Uryn, Zylbersztajn Łaja
 4. Goldryng Moszek, Frydłowska Chana
 5. Gracman Wigdor, Szafir Estera
 6. Żarnowski Lejbuś, Wikińska Mindla
 7. Osa Nusym, Rozenberg Mindla
 8. Sosnowski Moszek, Strawczyńska Cyma
 9. Sas Chaim, Feldsztajn Fajgla
 10. Frucht Herszlik, Strawczyńska Łaja
 11. Szkło Lejzor, Frydłowska Cyrla

1886
 1. Waksman Chaim, Ryng Estera
 2. Wrocławski Josek, Albert Gitla
 3. Markowicz Lejba, Krajskopf Chawa
 4. Moszek Miodecki, Blumensztyk Cypla
 5. Cisłowski Mendel, Skibowska Maria

1887
 1. Albert Mendel, Elbirt Chaja
 2. Kkiewicz Mendel, Proszowska Ruchla,
 3. Barankiewicz Szmul, Altman Szajndla

1888
 1. Rusienk Chaim, Sosnowska Luba
 2. Feldman Abram, Frajnsztajn Ruchla

1889
 1. Borensztajn Majer, Wikińska Miłka
 2. Dajzman Alter, Szkło Gitla
 3. Zylbering Majer, Rozencwajg Maria
 4. Konotkowicz Szlama, Czerchowska Gitla
 5. Krakowski Todrys, Żarnowska Estera
 6. Marymont Fiszel, Rozenberg Łaja
 7. Miodecki Chemja, Gołębiowska Bajla
 8. Oblęgorski Jankiel, Oblęgorska Cymla
 9. Herberg Juda, Okowita Sura
 10. Cukier Icyk, Skibowska Chana
 11. Cukier Godel, Chmielnicka Gołda
 12. Szczerba Izrael, Borensztajn Ruchla
 13. Jakubowicz Chaskiel, Frydłowska Cyrla

1890
 1. Berger Szaja , Markson Estera
 2. Borkowski Calel, Mordkowicz Łaja
 3. Weltman Aminel, Miłecka Cypla
 4. Dembiński Abram, Zylberberg Cyrla
 5. Kenigsztajn Jankiel, Wikińska Frajndla
 6. Rajzman Herszel, Rajzman Małka,
 7. Rachtman Lejzor, Manela Małka
 8. Frydłowski Chaim, Aleksandrowicz Estera
 9. Czerchowski icyk, Konotkowicz Gitla
 10. Szkło Izrael, Borkowska Sura

1891
 1. Borensztajn Szlama, Krawczyk Łaja c. Izraela
 2. Zylberberg Zelik, Podlińska Chaja
 3. Sadowski Kalma, Goldryng Łaja
 4. Feldsztajn Josek, Krawczyk Łaja c. Joska
 5. Frajman Eliasz, Borensztajn Maria
 6. Szajndrowicz Herszla, Borensztajn Łaja

1892
 1. Aleksander Mnyl, Aleksandrowicz Frula
 2. Aleksandrowicz Berek, Klajnerman Chaja
 3. Wikiński Jankiel, Cukier Chawa
 4. Gutman Szlama, Weltman Chaja
 5. Rubinowicz Herszla, Charenzowska Gołda
 6. Rosberg Zelman, Blumensztajn Mindla
 7. Federman Icek, Feldsztajn Złata
 8. Ciapa Lejzor, Skurnicka Szajndla

1893
 1. Alterman Moszek, Skibowska sura
 2. Biedny Moszek, Wikińska Ruchla
 3. Gotlib Chaim, Szkło Pesla
 4. Rybowski icek, Abramowicz Rywka
 5. Sosnowski Froim, Wolanowska Chaja
 6. Sosnowski Zajnwel, Rusinek Ruchla
 7. Finkelsztajn Josek, Zylbersztajn Brajdla
 8. Horman Pinkus, Promnicka Luba

1894
 1. Arbesman Majer, Aleksander Estera
 2. Gołębiowski Josek, Gołębiowska Sura
 3. Goldfarb Josek, Czerchowska Kajla
 4. Guterman Chenoch, Ryng Mindla
 5. Osa Chenoch, Herszlikowicz Gołda
 6. Rozenfarb Jankiel, Aleksandrowicz Fajgla
 7. Ajzensztajn Emanuel, Włoszczowska Rajzla

1895
 1. Aleksandrowicz Herszla, Markowicz Kajma
 2. Aleksandrowicz Moszek, Aleksander Krusa
 3. Brzeski Mortka, Feldsztajn Łaja
 4. Wajnsztok Zajwel, Wajnryb Sura
 5. Gancarski Chaim, Płuciennik Sura
 6. Ostrowiecki Abram, Wierzchowska Bajla
 7. Strawczyński Icyk, Oblęgorska Maria
 8. Fajnsztajn Zelman, Wierzchowska Chana
 9. Szejer Szlama, Rozencwajg Małka

1896
 1. Brzeziński Lejzor, Szkło Minda
 2. Godfryd Lejzor, Blumensztajn Rajza
 3. Dutkiewicz Amiel, Cytryn Ruchla
 4. Żarnowski Szlama, Zylberberg Ruchla
 5. Żelazo Berek, Rozensztajn Chaja
 6. Strawczyński Moszek, Szlamowicz Cypla
 7. Rozenwald Szlama, Oblęgorska Ruchla
 8. Cukier Abram, Sosnowska Łaja
 9. Szlajfer Jankiel, Paciorkowska Ruchla

1897
 1. Albert Herszla, Szterenzys Gindel
 2. Wikiński kałma, Młynarska Tauba
 3. Wierzba Moszek, Miodownik Rajza
 4. Herszlowicz Abram, Jakubowicz Frymel
 5. Dutkiewicz Aron, Wajnryb Chaja
 6. Icykowicz Judka, Żarnowska Kajla
 7. Płuciennik Abram, Blumenson Estera
 8. Rajzman Herszla, CzCzuchowska Bajla
 9. Feldman Josek, Feldman Pesla
 10. Frajmich Uszer, Amburska Kajla
 11. Szulewicz Jankiel, Edelsztajn Fajgla

1898
 1. Borensztajn Jankiel, Strawczyńska Bajla
 2. Grinbaum Wolf, Borensztajn Rajza
 3. Gutman Kałma, Sosnowska Brandla
 4. Manela Icyk, Hirsz Estera
 5. Manela Rywen, Blat Cypla
 6. Podliński Lejbuś, Strawczyńska Chindla
 7. Rozencwajg Lejb, Kopel Chaja
 8. Sajkiewicz Abram, Markson Sura
 9. Feld Szoel, Okowita Łaja
 10. Feldsztajn Jankiel, Feldsztajn Ruchla

1899
 1. Waks Szlama, Aleksandrowicz Ajdla
 2. Donersztajn Gimel, Żarnowska Kajla
 3. Zylberminc Szlama, Gruszka Chaja
 4. Zylberman Moszek, Kopel Chinda
 5. Korman Josek, Kotlicka Gołda
 6. Koźliński Michel, Lejwan Małka
 7. Kasza jakub, Linker Dyna
 8. Machtyngier Nuszel, Manela Zysla
 9. Nawarski Kamil, Linker Estera
 10. Solnik Szul, Aleksander Chana
 11. Strawczyński Szmul, Wajskopf Chana
 12. Frajman Nusym, Dutkiewicz Perla
 13. Cukier Uryn, Promnicka Fajgla
 14. Cukierman Abram, Gołębiowska Jochwet

1900
 1. Arkusz Chilel, Miodownik Chana
 2. Wikiński Chaskiel, Krajskopf Ałta, Gitla
 3. Goldman Abram, Blumenson Gitla
 4. Gruszka Abram, Ickowicz Szajndla
 5. Ajnsztajn Aron, Moszkowicz Rajzla
 6. Zylberberg Moszek Podlińska Sura
 7. Kurcberg Boruch, Aleksandrowicz Gitla
 8. Furman Szmul, Kuprowicz Chawa
 9. Czerchowski Izrael, Szkło Mindla
 10. Henigman Estera

1901
 1. Aleksandrowicz Herszla, Lewkowicz Rajzla
 2. Borencwajg Mendel, Strawczyńska Chana
 3. Wikiński Dawid, Czałczyńska Gitla
 4. Gołębiowski Zelma, Rajzman Szajndla
 5. Gruszka Jankiel, Jakubowicz Chana
 6. Krakowski Mendel, Ciapa Sura
 7. Rajzman Josek, Strawczyńska Chana
 8. Fridbegr Icyk, Ryng Gitla
 9. Czerchowski Kasryl, Żelazo Chaja

1902
 1. Luft Zelman, Feder Rachela
 2. Paciorkowski Mortka, Herszlikowicz Ruchla
 3. Rafałowicz Herszla, Skibowska Rywka
 4. Rozenholz Lejbuś, Aleksandrowicz Gitla
 5. Sosnowski Szmul, Rozencwajg Chaja
 6. Teitenbaum Załma, Węgielnik Ruchla
 7. Szejn Zajdel, Gołębiowska Ruchla
 8. Heszel Moszek, Waldsztajn Chaja
 9. Frydłowski Dawid, Edelsztajn Gołda
 10. Frucht Szaja, Albert Majndla
 11. Cukier Chaim, Gołębiowska Gitla,
 12. Sztejnfeld Wolf, Weltman Frajdla

1903
 1. Albirt Szmul, Markson Chana
 2. Aplewicz Dawid, Aleksander Bajla
 3. Fridberg Abram, Strawczyńska Małka
 4. Kac Abram, Waldsztajn Chana
 5. Miodecki Szmul, Miodecka Pesla
 6. Pszenica Icyk, Strawczyńska Chana
 7. Rapoport Boruch, Cukier Ruchla
 8. Fajgenblat Szmul, Szkło Fajgla
 9. Fajgenblat Szmul, Aleksander Rywka
 10. Hercberg Szmul, okowita Bajla
 11. Szajowicz Josek, Borensztajn Pesla

1904
 1. Apelsztajn Chil, Feder Rywka
 2. Borkowski Simon, Mordkowicz Bajla
 3. Byk Mojsze, Fridman Chana
 4. Laskowski Michael, Strawczyńska Pesla
 5. Markson Szlama, Gołębiowska Chaja
 6. Pakuła Szlama, Albirt Maria
 7. Rajzman Herszel, Rajzman Kajla
 8. Strawczyński Wolf, Wikińska Pesla
 9. Fajgenblat Nuta, Feldsztajn Maria
 10. Szkło Fajwel, Żelazo Sura

1905
 1. Wikiński Moszek, Młynarska Ruda
 2. Wajgart Zelma, Promnicka Kajla
 3. Waksman Moszek, Miodownik Tauba
 4. Dudkiewicz Icyk, Goldmer Ita
 5. Żarnowski Lejbuś, Strawczyńska Kajla
 6. Kopel Majer Chil, Blumenson Dwojra
 7. Ossia Eliasz, Waksman Rywka

1906
 1. Biderman Izrael, Herszlikowicz Chaja
 2. Goldszajd Pinkus, Proszowska Chendla
 3. Goldszajd Jakub, Rywka Wikińska
 4. Kotlicki Mortka, Włoszczowska Ruda
 5. Kersztencwajg Szlama, Okowita Maria
 6. Lejwa Szaja, Miłecka Brandla
 7. Mendlowicz Berek, Strawczyńska Fajgla
 8. Plaster Icyk, Sosnowska Sura
 9. Rajzman Gindel, Szpira Gitla
 10. Rubinowicz Uryn, Rajzman Chawa

1907
 1. Rozensztajn Szlama, Cukier Maria
 2. Wajntraub Eliasz, Ciapa Bajla
 3. Gancarski Jankiel, Blumenson Gitla
 4. Fridman Abram, Skibowska Tauba
 5. Ojzen Bendet, pańska Chana
 6. Lewkowicz Chaskiel, Weltman Ruchla
 7. Macierkiewicz Lejbuś, Gołębiowska Chana
 8. Ryng Menachem, Gancarska Bajla
 9. Żarnowski Moszek, Aleksander Sura

1908
 1. Wikiński Wolf, Wikińska Rajzla
 2. Waks Josek, Cukier Pesla
 3. Gbaum Mordka, Borensztajn Chana
 4. Zylberberg Dawid, Rajzman Chana
 5. Korpsuk Aron, Aleksander Małka
 6. Luftman Abram, Chmielnicka Sura
 7. Przednówek Szmul, Dudkiewicz Maria
 8. Rajsztajn Jankiel, Jakubowicz Gitla
 9. Rozenberg Abram, Waldsztajn Mindla
 10. Rubinsztajn Jakow, Kestersztajn Chana
 11. Szwelgerberg Moszek, Feder Sura

1909
 1. Blumenson Beniamin, Sztejn Rywka
 2. Lubiński Szulim, Żarnowska Szajndla
 3. Proszowski Josek, Rajzman Ruchla
 4. Strawczyński Izrael, Strawczyńska Fajgla
 5. Sosnowski Majer, Czerchowska Sura
 6. Handelsman Szmul, Majzel Sura
 7. Horman Bajm, Sosnowska Sura
 8. Eizenberg Abram, Waksman Pesla

1910
 1. Amburski Chaim, Herszlikowicz Rojza
 2. Aleksander Lejba, Aleksander Perla
 3. ZajączkowskiM Chaim, Strawczyńska Ruchla
 4. Kenigsztajn Jankiel, Sosnowska Mindla
 5. Podliński Jankiel, Aleksandrowicz Łaja
 6. Strawczyński izrael, Podlińska Pesla
 7. Cukier Berek, Brzechowska Roza
 8. Fiszlewicz Szmul, Rajzman Dobvra
 9. Feder Moszek, Cukier Gitla
 10. Fiszelski Josek, Szkło Chana
 11. Szlezinger Lemiel, Cukier Sura

1911
 1. Grauman Moszek, Zilbering Chana
 2. Dutkiewicz Moszek, pańska Ruda
 3. Zylberberg Icek, Podlińska Maria
 4. Zyskind Jakow, Markson Łaja
 5. Nordon Szlama, Blumenson Chawa
 6. Rechtman Aron, Goldman Pesla
 7. Strawczyński Fajwel, Proszowska Ruchla
 8. Sztajnfeld Josek, Oblęgorska Chesia

1912
 1. Artman Berek, Konotkiewicz Rajza
 2. Brajsbrot Michael, Aleksander Gitla
 3. Dutkiewicz Amil, Zylberberg Chaja
 4. Machtyngier Mortla Strawczyńska Łaja
 5. Scisłowski majer Czerchowska Miłka
 6. Turski Gecel, Rajzman Chana
 7. Trzebiner Szlama, Feder Dyna
 8. Cukrowski Majer, Rajzman Rywka

1920
 1. Aleksander Icek, Lewkowicz Curla
 2. Goldszajd Salomon,Olsztejn Maria
 3. Gołębiowski Aba, Rechtman Łaja
 4. Goldfeder Nachman, Gołębiowska Mindla

1921
 1. Gancarski Jankiel, Gancarska Gitla
 2. Kałmowicz Jankiel, Kenigsztajn Sura
 3. Lewkowicz Jakub, Gruszka Chana
 4. Najmiler Dawid, Korngold Szajndla
 5. Laks Chil, Dębińska Chana
 6. Rozenblum Izrael, Dutkiewicz Pesla
 7. Wilczkowski Nuchym, Czerchowskla Sura

1923
 1. Frydman Chaskiel, Gancarska Estera
 2. Konotkiewicz Kasryl, Czerchowska Kajla
 3. Rybowski Dawid, Jakubowicz Gitla
 4. Rozencwajg Chaim, Rozencwajg Chaja

1924
 1. Ajhc Gecel, Żelazo Estera
 2. Rozensztajn Moszek, Lewkowicz Frajdla
 3. Rozencwajg Mordka, Cukier Rywka
 4. Kenigsztajn Majer, Sosnowska Leokadia
 5. Strawczyński Fajwel, Strawczyńska Chana

1925
 1. Aleksander Abram, Borensztajn Chawa
 2. Borensztajn Lejbuś, Podlińska Chaja
 3. Cukier Uryn, Cukier Estera
 4. Grosman Aron, Lejwand Estera
 5. Kapitulnik Izrael, Weltman Chaja Estera
 6. Laskowski Szlama, Żelazo Bajla
 7. Strawczyński Szewek, Charenzowska Frandla
 8. Szczerba Szmul, Cukier Sura

1926
 1. Hercygier Hilel, Wajnsztok Pesla
 2. Weltman Izrael, Wajnbaum Chana
 3. Zylberszac Szlama, Frucht Chaja

1927
 1. Cukier Chil, Rajzman Hinda

1928
 1. Oleśnicki Josek, Szkło Hinda

1929
 1. Janklewicz Abram, Strawczyńska Hinda

1930
 1. Gołębiowski Hilel, Herszkowicz Rywka Jenta

1931
 1. Cukier Josif, Rapoport Dina
 2. Ostrym Lejzor, Waldsztajn Łaja
 3. Strawczyński Lejbuś, Leśnicka Łaja

1933
 1. Albirt Izrael, Krakowska Kajla
 2. Borensztajn Hersz, Rajzman Szajndla
 3. Blumenson jankiel, Mondszein Brucha

1934
 1. Dutkiewicz Moszek, Waksman Basia
 2. Szlamowicz Abram, Kopel Ruchla

1935
 1. Rozenblat Szymon, Cukier Rywka
 2. Rozenbaum Szlama, Gancarski berek
 3. Sztajnszlajder Majer, Luftman Chana
 4. Wajnsztok Boruch, Cukier Frymeta

1936
 1. Blumenson Izrael, Lewit Ruchla
 2. Grynbaum Josef, Minc Gołda
 3. Rajzman Moszek, Proszowska Ruchla
 4. Strawczyński Icio, Strawczyńska Icha

1937
 1. Brajbort Abram, Ossja Pesla
 2. Feldsztajn Berek, Cukier Estera
 3. Frydman Zelman, Zylbersztajn Estera
 4. Halperin Chaim, Kopel Chana
 5. Kopel Jankiel, Zylbercan Chana
 6. Tauman Aron, Płuciennik Liba
 7. Żarnowski Chaim, Zarnowska Rojza
 8. Zarnowski Chaim Szmul, Chrzanowicz Chaja

1938
 1. Birenbaum Wigdor, Żarnowska Złata
 2. Cukier Moszek Zelik, Rafałowicz Szwa
 3. Chłopski Zucher, Finkler Liba
 4. Faktor Chil, Luftman Estera
 5. Paciorkowski Szukim, Cukier Raszka
 6. Strawczyński Dawid, Frucht Kajla
 7. Weltman Pinkus, Waldsztajn Estera
 8. Zylberberg Jakub, Aleksander Fajgla
 9. Wikiński Dawid, Cukier Maria

 

Zmarli w Łopusznie

1874
 1. Borensztajn Maria
 2. Cymerman Pesla
 3. Charenzowska Szajndla
 4. Gutman Josek
 5. Paciorkowska Dyna Rajza
 6. Paciorkowski Boruch
 7. Sosnowska Sura Estera
 8. Wajsblum Majer Lejba
 9. Żelazo Dawid
 10. Żelazo Izrael

1875
 1. Aleksander Chana
 2. Gołębiowska Chana
 3. Pięta Sura
 4. Płuciennik Chana
 5. Rozenwald Rywka
 6. Wajsblum Henoch
 7. Wajsblum Josek
 8. Wikińska Ewa
 9. Wikińska Chana

1876
 1. Albert Berek
 2. Aleksander Lejba
 3. Borkowski Icek
 4. Cerkowski Izrael
 5. Gutman Fryma
 6. Markson Efraim
 7. Miodownik Gitla
 8. Strawczyńska Chaja
 9. Wajsblum Szyfra
 10. Wikińska Chaja

1877
 1. Borkowska Liba
 2. Ciapa Szmul
 3. Feder Szyfra
 4. Guterman Icek
 5. Ryng Pesla
 6. Waldsztajn Chinda
 7. Żarnowski Lejba
 8. Żarnowski Wolf

1878
 1. Guterman Dwojra
 2. Cukrowicz Estera
 3. Czerchowski Izrael
 4. Dutkiewicz Chana
 5. Kadsztejn Estera
 6. Kozłowski Lejbuś
 7. Płuciennik Chana
 8. Rechtman Berek
 9. Zimerfeld Jankiel
 10. Zylbering Nacha

1879
 1. Aleksander Rajzla
 2. Blumenson Rywka
 3. Charenzowski Berek
 4. Cukier Mnyl
 5. Feldman Dobra
 6. Henman Abram
 7. Jakubowicz Jakub
 8. Krajskopf Brajdla
 9. Manela Etla
 10. Rozenblum Estera
 11. Rusinek Jochwet
 12. Skibowska Sura
 13. Sosnowska Chana
 14. Szkło Bajla
 15. Szkło Herszel
 16. Waldsztajn Chaja
 17. Waldsztajn Zelman
 18. Żarnowski Moszek

1880
 1. Albert Małka
 2. Cukier Ruchla
 3. Czałczyńska Sara
 4. Gerszonowicz Ruchla
 5. Gołębiowska Sura
 6. Gutman Dawid
 7. Gruszka Maria
 8. Oblęgorska Estera
 9. Weltman Chaja
 10. Żarnowska Ajdla

1881
 1. Albert Bajla
 2. Cyna Zysma
 3. Demba Herszek
 4. Feldsztajn Gitla
 5. Linker Pesla
 6. Pański Dawid
 7. Rajzman rachela
 8. Sznajdrowicz Berek
 9. Sznajdrowicz Rywka
 10. Wajnryb Moszek
 11. Wołnowski Abram
 12. Zylberberg Nacha

1882
 1. Gołębiowska Chana
 2. Gołębiowska Gitla
 3. Laskowska Sura
 4. Medman Małka
 5. Rajzman Frajndla
 6. Rozenblum Małka
 7. Rusinek Chaja
 8. Sztajnfeld Rywka
 9. Weltman Moszek
 10. Żarnowski Jankiel
 11. Żelazo Mnyl

1883
 1. Kotlicki Szaja
 2. Linker icek
 3. Łubiński Icio
 4. Rusinek Chanania
 5. Strawczyński Dawid
 6. Strawczyński Mortka
 7. Weltman Jankiel
 8. Zylberberg Moszek

1884
 1. Albert Izrael
 2. Blumenfeld Kopel
 3. Cukier Icyk
 4. Cukier Szajndla
 5. Gotfryd Chaim
 6. Gołębiowski Chaim
 7. Gutman Cyna
 8. Linker Chaskiel
 9. Herszlikowicz Szmul

1885
 1. Albert Chaim
 2. Aleksander Zyndel
 3. Borkowski Lejbuś
 4. Borensztajn Chaskiel
 5. Borensztajn Tauba
 6. Feldsztajn Moszek
 7. Fiszman SZmul
 8. Kozłowska Nacha
 9. Lewkowicz Herszla
 10. Markson Małka
 11. Promnicka Rajzla
 12. Rajzman Szmul
 13. Sznajdrowicz Perla
 14. Wołnowski Moszek s. Zelmana
 15. Wołnowski Moszek s. Lejzora
 16. Żelazo Kopel

1886
 1. Amburska Chaja
 2. Borensztajn Szlama
 3. Feldsztajn Perla
 4. Fiszkowicz Lewek
 5. Gutwirt Pinkus
 6. Henigman Chaim
 7. Krakowski Moszek
 8. Manela Pesla
 9. Szkło Tauba
 10. Szkło Szlama
 11. Zylbersztajn Szmelka
 12. Zylbersztajn Małka

1887
 1. Aleksandrowicz Aba
 2. Cukier Abram
 3. Cukier Icek
 4. Frajman Mendel
 5. Promnicki Moszek
 6. Rozencwajg Nuchym
 7. Rybowska Rywka
 8. Strawczyński Szmul
 9. Sznajdrowicz Pesla
 10. Weltman Rywka
 11. Zylberberg Gitla

1888
 1. Albert Izrael
 2. Bimka Szaja
 3. Borkowska Maria
 4. Cukier Estera
 5. Cukier Rajzla
 6. Gałęzowska Chaja
 7. Korpusiński Michael
 8. Młynarski icek
 9. Skibowski Wolf
 10. Sosnowski Chaim
 11. Szkło Szyfra

1889
 1. Aleksandrowicz Chenoch
 2. Biderman Sura
 3. Borensztajn Kisril
 4. Broks Herszla
 5. Dajzman Lejzor
 6. Gołębiowski Izrael
 7. Linker Icyk
 8. Notkowicz Rajzla
 9. Rozencwajg Chaja
 10. Wajsblum Josek
 11. Zilberberg Fryszel
 12. Żarnowski Abram-Lejba
 13. Żarnowski Abram

1890
 1. Albert Bajla
 2. Borkowska Frymet
 3. Borkowski Szmul
 4. Chęcińska Bajla
 5. Cym,erman Bajla
 6. Cukier Rywka
 7. Czerchowska Sura
 8. Czałczyński berek
 9. Wikiński Herszel
 10. Gotrrid Maria
 11. Gołębiowski Eliasz
 12. Irlecht Josek
 13. Markson Josek
 14. Matymont Łaja
 15. Promnicki Herszel
 16. Podlińska Łaja
 17. Rajzman Rywka
 18. Ryng Wigdor
 19. Szkło Fajgla

1891
 1. Borkowska Fajgla
 2. Barankiewicz Rajza
 3. Cymerman Icek
 4. Dutkiewicz Estera
 5. Konotkiewicz Jankiel
 6. Krakowska Sura
 7. Łubiński Pinkus
 8. Rajzman Josek
 9. Strawczyńska Sura
 10. Żarnowski Icek
 11. Żelazo Idesa

1892
 1. Borkowska Łaja
 2. Baks Aron
 3. Cukier Rywka
 4. Gruszka Nusym
 5. Żarnowski Icek
 6. Lejwan Jankiel
 7. Lewkowicz Chaja
 8. Miodownik Bajla
 9. Oblęgorska Cypla
 10. Promnicki Lejba

1893
 1. Borkowski Moszek
 2. Kotlicka Chana
 3. Korpusiński Jojsef
 4. Miodownik Bajla
 5. Rozenberg Sura
 6. Feder Jankiel
 7. Weltman Josek
 8. Weltman Gerszon
 9. Weltman Izrael
 10. Wikińska Liba
 11. Wikińska Rywka
 12. Wikińska Sura

1894
 1. Albert Chaja
 2. Arkusz Moszek
 3. Aleksandrowicz Dawid
 4. Brajndorf Brajndla
 5. Pięta Hinda
 6. Rusinek Moszek
 7. Sosnowski kalma
 8. Strawczyńska Sura
 9. Skibowska Chawa
 10. Szkło Szmul
 11. Waksman Sura
 12. Wajsblum Elka
 13. Wierzychowska Ruchla
 14. Wikiński Herszla
 15. Zylberberg

1895
 1. Amburska Małka
 2. Aleksander Lejzor
 3. Albert Maria
 4. Blumensztajn Chana
 5. Biedna Ruchla
 6. Chęciński berek
 7. Cukier Chaja
 8. Cukier Rajzla
 9. Cukier Jankiel
 10. Cukier Kałma
 11. Czałczyński JAnkiel
 12. Fedman Złata
 13. Weltman Rywka
 14. Gutman Chana
 15. Korpusiński Fajwel
 16. Linker Maria
 17. Markson Majloch
 18. Medman Perec
 19. Młynarski Abram
 20. Oblęgorska Frymet
 21. Oblęgorska Chaja
 22. Rybowski Abram
 23. Sosnowska Chana
 24. Strawczyński Szmuyl
 25. Szkło Zelek
 26. Szkło Wolf

1896
 1. Herszlikowicz Frymet
 2. Dębicki Nusym
 3. Fedman Izrael
 4. Frajman Gitla
 5. Frucht Sura
 6. Kostersztajn Jankiel
 7. Miodownik Jochwet
 8. Oblęgorski Izaak
 9. Oblęgorska Estera
 10. Osa Gołda
 11. Rozenberg Perec
 12. Rechtman Izrael
 13. Strawczyński Kałma
 14. Strawczyński Lejbuś
 15. Szkło Chaja
 16. Wierzychowska Chana
 17. Żelazo Moszek

1897
 1. Aleksandrowicz Szaja
 2. Borkowska Fajgla
 3. Borkowski Izrael
 4. Berger Estera
 5. Cukier Lejzor
 6. Cukier Szyja
 7. Linker Icyk
 8. Miodownik Sura
 9. Rajzman Icyk
 10. Rozenberg Bajla
 11. Rybowski Abram
 12. Strawczyńska Brandla
 13. Sosnowska Frajdla
 14. Szkło Lejzor

1898
 1. Aleksander Icek
 2. Aleksander Chana
 3. Borensztajn Lewek
 4. Charenzowski Abram
 5. Czerchowski Herszla
 6. Frajman Szmul
 7. Gołębiowska Chawa
 8. Grinbaum Lejbus
 9. Manela Izrael
 10. Rusinek Wolf
 11. Rybowski Zendel
 12. Rozencwajg Moszek
 13. Rajzman Chaja
 14. Strawczyński Szlama
 15. Sosnowski Szmul
 16. Szczerba Tojba

1899
 1. Aleksander Chaim
 2. Borensztajn Izrael
 3. Borensztajn Chana
 4. Borkowska Ela
 5. Cukier Łaja
 6. Cukier MOszek
 7. Feder Josek
 8. Feder Rajzla
 9. Feldsztajn Gindla
 10. Goldmer Sura
 11. Gołębiowska Chaja
 12. Gołębiowska Pesla
 13. Goldman Liwa
 14. Kochman Fajwel
 15. Miodownik Sura
 16. Miodecki Majer
 17. Płuciennik Josek
 18. Segal Chaja
 19. Strawczyński Judka
 20. Strawczyński Josek
 21. Strawczyński Zelik
 22. Szkło Izrael
 23. Szkło Judka
 24. Weltman Maria
 25. Wajsblum Abram
 26. Wolfsztajn Gołda
 27. Wolfsztajn Aron

1900
 1. Aleksander Abram
 2. Aleksandrowicz Kajla
 3. Blumenson Jankiel
 4. Charendorf Abram
 5. Icykowicz Rachela
 6. Konotkowicz Icyk
 7. Laskowska Złata
 8. Miodecka Gołda
 9. Miodownik Ruchla
 10. Miodownik Zajwel
 11. Majzel Maria
 12. Markiewicz Izrael
 13. Oblęgorski Abram
 14. Strawczyńska Nucha

1901
 1. Albert Herszla
 2. Aleksandrowicz Chaja
 3. Brzyski Icyk
 4. Chęciński Jankiel
 5. Cukier Josek
 6. Edelsztajn Szmul
 7. Grinbaum Abram
 8. Grinbaum Herszla
 9. Gołębiowski Chilel
 10. Gutman Wigdor
 11. Goldmer Beniamin
 12. Goldmer Chilel
 13. Goldmer Majer
 14. Krawczyk Izrael
 15. Markson Chaim
 16. Markson Icyk
 17. Miodownik Josek
 18. Sosnowski Mortka
 19. Sosnowski Zainwel
 20. Strawczyński Wolf
 21. Sznajdrowicz Icyk
 22. Szplit Rywka
 23. Waks Frajndla

1902
 1. Aleksandrowicz Lejbuś
 2. Wikiński Chilel
 3. Dutkiewicz Herszla
 4. Zylbersztajn Gitla
 5. Zylhorc Symcha
 6. Lewkowicz Herszla
 7. Młynarski Cyna
 8. Rybowska Rywka
 9. Rajzman Josek
 10. Feldsztajn Wigdor
 11. Szkło Lejba
 12. Ajzenberg Abram

1903
 1. Herszlikowicz Abram
 2. Gotesman Icyk
 3. Dziadek Chaja
 4. Kotlicki Michel
 5. Miodecka Cyrla
 6. Ryng Josek
 7. Rajzman Rywka
 8. Szrajman Izrael
 9. Hessel Abram
 10. Ciapa Kajla

1904
 1. Wikińska Hinda
 2. Gutman Szejwa
 3. Manela Izrael
 4. Ossia Ruchla
 5. Pański Ajzyk
 6. Rajzman Małka
 7. Ryng Towja
 8. Sosnowski Josek
 9. Strawczyński Szaja
 10. Skibowski Efroim
 11. Feldsztajn Fajwel
 12. Frajman Wolf
 13. Frucht Jakow
 14. Cukier Moszek

1905
 1. Borkowski Szul
 2. Blumensztajn Fajgla
 3. Bebelski Josek
 4. Waksman Icyk
 5. Waksman Chaim
 6. Waldsztajn Rywka
 7. Dudkiewicz Chaja
 8. Żelazo Chaja
 9. Zylberberg Mnyl
 10. Zylberberg Frymeta
 11. Kastersztajn Josek
 12. Konotkiewicz Rywka
 13. Markson Izrael
 14. Miodecki Boruch
 15. Okowita Zelman
 16. Potasiewicz Gołda
 17. Strawczyński Boruch
 18. Żarnowska Sura
 19. Żelazo Sura

1906
 1. Blumenfeld Gitla
 2. Borensztajn Manela
 3. Blumenson Chana
 4. Weltman Chaja
 5. Weltman Sura
 6. Waldsztajn Chaja
 7. Grinbaum Jakow
 8. Gołębiowski Icyk
 9. Rozencwajg Chaim
 10. Strawczyńska Chaja
 11. Rajzman Gendla
 12. Ciapa Kajla
 13. Szmulewicz Perla
 14. Waldsztajn Chinda

1907
 1. Bebelska Łaja
 2. Kotlicki Moszek
 3. Luftman Chaja
 4. Mortkowicz Herszla
 5. Proszowski Pinkus
 6. Podliński Zelik
 7. Płuciennik Eliasz
 8. Rusinek Mortka
 9. Strawczyńska Bajla

1908
 1. Aleksander Szmul
 2. Waldsztajn Szlama
 3. Gruszka Abram
 4. Zylberberg Sura
 5. Płuciennik Liba
 6. Rusinek Wolf
 7. Strawczyńska Chencia
 8. Strawczyński Dawid
 9. Feldsztajn Lejba
 10. Cukrowicz Kałma
 11. Żelazo Fajgla
 12. Linker Gitla
 13. Lewkowicz Gitla
 14. Ciapa Abram
 15. Szkło Mnyl
 16. Miłecka Estera
 17. Rajzman Sura

1909
 1. Gutman Herszla
 2. Krajskopf Małka
 3. Manela Rywen
 4. Medman Chana
 5. Najfeld Berek
 6. Rajzman Machul
 7. Rajzman Moszek
 8. Cukier Ruchla

1910
 1. Aleksander Jankiel
 2. Biderman Perla
 3. Waldsztajn Sura
 4. Wikiński Abela
 5. Gruszka Małka
 6. Dutkiewicz Ruchla
 7. Zylberberg Abram
 8. Kopel Gabriel
 9. Kenigsztajn Nacha
 10. Luftman Chil
 11. Feldsztajn Godel
 12. Cukier Abram

1911
 1. Aleksander Herszel
 2. Wikiński Jankiel
 3. Gołębiowska Łaja
 4. Duński lejb
 5. Promnicki Aron
 6. Rozencwajg Abram
 7. Jakubowicz Berek
 8. Kac Rachmil
 9. Miłecki Binem
 10. Ossia Szlama
 11. Podliński Moszek
 12. Strawczyńska Nacha
 13. Frajman Gdala

1912
 1. Aleksander Kajla
 2. Dutkiewicz Szyfra
 3. Markson Gitla
 4. Miodownik Lejbuś
 5. Rajzman Mnyl
 6. Rajzman Machul
 7. Strawczyński Zelik
 8. Strawczyński Szlama

1913-1919- ?

1920
 1. Brajbort Estera
 2. Bebelski Ejzyk
 3. Feldsztajn Fajwel
 4. Feldsztajn Abram
 5. Goldlust Chana
 6. Feldsztajn Frajndla
 7. Gołębiowski Berek
 8. Gancarski Lejbuś
 9. Klajner Josek
 10. Podlińska Nacha

1921
 1. Podlińska Chaja
 2. proszowska Nacha
 3. Proszowski Pinkus
 4. Rajzman Symcha
 5. Szkło Maria
 6. Luftman Maria
 7. Strawczyńska Gołda
 8. Strawczyńska Gfajgla
 9. Borkowski Perec

1922
 1. Ring Chawa
 2. Strawczyńska Frajdla

1923
 1. Piaster Fajgla
 2. Szajer Moszek

1924
 1. Blumenson Rywka
 2. Jakubowicz Frajdla
 3. Szajer Chil

1925
 1. Kapłan Frymeta
 2. Kapitulnik Chana Chinda
 3. Kopel Majer-Chil
 4. Strawczyńska Perla
 5. Szczerba Izrael
 6. Żarnowski Lejbuś

1926
 1. Aleksander Josek
 2. Frydlewska Gołda
 3. Debiński Szmul
 4. Kenigsztajn jankiel
 5. Proszowski Szulim
 6. Ścisłowska Maria
 7. Zylberberg Lejbuś

1927
 1. Borensztajn Achla
 2. Czerchowski Kasryl

1929
 1. Gruszka Całel
 2. Sosnowska Fajgla

1933
 1. Rozencwajg Icek
 2. Strawczyński Szmerek

1934
 1. Strawczyński Dawid

1935
 1. Frajman Icek
 2. GoŁębiowski manela
 3. Ginat Josek
 4. Żarnowski Moszek

1937
 1. Borensztajn Tauba
 2. Cukier Dobra
 3. Frajman Tauba
 4. Konotkiewicz Ruchla
 5. Weltman Berek

1938
 1. Aleksandrowicz Gołda
 2. Borkowski Judka
 3. Czerchowski Moszek Uryn

 

« Previous Page Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Łopuszno, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Max G Heffler

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 28 Jan 2012 by MGH