« Previous Page Table of ContentsBusinesses in LipnoOccupation (Polish/French) Occupation (English) Jewish Name Address
Akuszerki (Sages femmes) Midwives   Galicka J. St. Rynek
      Hapke O.  
      Mazurrzak E.  
      Wasilewska M. Kosciuszki
      Zabrodzin E. Plocka.
Apteczne sklady (Drogueries) Drug Dealers   Czeslawski Hen. Kozia
    Jewish Kalksztejn Miecz. Plocka
Apteki (Pharmacies) Chemists   Pietka Tad. Kosciuszki.
Bednarze (Tonneliers) Coopers Jewish Brand G. Plocka
      Cegielski J Bulwarna  
      Ptaszynski J. Kilinskiego
      Plaszynski W. Kilinskiego
      Szczepankowski L. Staroskepska
      Targanski W. Polna
Blacharze (Ferblantiers) Braziers Jewish Krauze W. Stodolna
      Warlik L. Polna
Tissus (Tissus) Fabrics   Benet P. Plocka
      Biederka H. St. Rynek
    Jewish Gelbart D. St. Rynek
      Gradom Sz. St. Rynek
      Gruza E. St. Rynek
    Jewish Hamburger F. St. Rynak
      Klamka G. Rynek
      Konstam Ch. Kozia
    Jewish Kraut C.  
      Lesniewski A. Kozia
    Jewish Lipskier R. Kozim
      Makowicz H. St. Rynek
      Michalowski A. H. St. Rynek
      Minke I. Kilinskiego
      Pieprzynski N. St. Rynek
    Jewish Rubin M.  
      Sosnowski Sz. St. Rynek
    Jewish Szajnberg L. St. Rynek
      Tadelis M. St.Rynek
      Twardowski Plockia.
    Jewish Grynberg Ch. Mlynska
      Jurkiewiez L. St. Rynek
      Skrzypek G. Plocka.
Budowlane materjaly (Construction, materiaux de) Building Materials   Knciontek M. Plocka
      Leut M. Gdanska
    Jewish Rozenfeld A. Kosciuszki
Bydlo handel (Bestiaux, marchands de) Cattle Dealers Jewish Flajszhakier A.  
      Wilkans K. N, Rynek
Cegielnie (Briqueteries) Brickyards   Daniecki I.  
      Fersztet A.  
    Jewish Korn I.  
    Jewish Kramer H.  
    Jewish Samulewicz Marc.  
Cementowe wyroby fabryki (Ciment, fabriques de produits en) Cement Goods Factories   Barta W. Dobrzynska
      Lukowplci Raz. St.. Kepska
    Jewish Wynberg L. Rapackiego
Cieśle (Charpentiers) Carpenters   Czarnecki J. Gdanska
      Wszelaki F. Kol. Aleksandrowo
      Kaszubski J. Plocka
      Sobocinski .J. Sl. Kilinskiego
Cukry fabryki (Bonbons, fabriques de) Confectionery Mfrs. Jewish Orenbuch Sz. Gdanska
Cukiernie (Confiseurs) Confectioners' Shops Jewish Herzbein Abe Kosciuszki
      Wencel Janusz Kosciuszki,
Czapnicy (Casquettes, fabricants de) Cap Makers Jewish Jankilewicz J. Gdanska
    Jewish Lew J. Gdanska
    Jewish Lew L. Gdanska
      Rumanowski A. Rynkowa
    Jewish Grosman A. St. Rynek
Drukarnie (Imprimeries) Printers Jewish Lewin Pln. Kosciuszki
Drzewo (Bois) Wood   Kaminski A. Kosciuszki
      Koclolek M. Plocka
      Lent M. Gdanska
      Rak M. 3 Maja.
      Lonizer I Zawodne
    Jewish Wajabrot Staroskepska
Elektrownie (Usines electriques) Electricity Works   Electrownia Miejska 3 Maja.
Farby (Couleurs) Dyes   Dobrzynski I. Gdanska
    Jewish Nejmark F. Gdanska
Felczerzy (Barbiers chirurgiens) Medical Assistants   Budka Kosiuszki.
Fotograficzne zakłady (Photographes) Photographic Studios Jewish Bornsztajn M. A. Plocka
      Okaniewski J. Plocka
      "Rembrandt" wl.  
    Jewish Bornsztejn Kosciuszkowska
Fryzjerzy (Coiffeurs) Hairdressers Jewish Aleksnder J. Gdanska
    Jewish Berger F. Rynkowa
      Klejment J. Gdanska
      Knopkiewicz J. Koseiuszki
      Malanowski Z.  
    Jewish Najburg P. Gdanska
    Jewish Naiburg Sz. J. Gdnnska
      Sobiacki A. 3 Maja
      Sobiecki J. Plocka
      Sztankowski J. Plocka
    Jewish Ungier Rynkowa
Galanterja (Mercerie) Fancy Goods   Aleksander J. Gdanska
    Jewish Filipson R. Plocka
    Jewish Gutenberg S. St. Rynek
    Jewish Klajn S. St. Rynek
      Klamka I. Kilinskiego
    Jewish Klimberg M. Kosciuszki
      Lezniewski Z. St Rynek
    Jewish Lipskier R. Rynek
      Lopata E. St. Rynek
    Jewish Majer I. St. Rynek
    Jewish Najburg P. Gdanska
      Ozarow R. Plocka
    Jewish Senior E. Plocka
      Wydra P. St. Rynek
      Zawladower J. Gdanska
    Jewish Zonabend T. St. Rynek
    Jewish Grynszpan K. St. Rynek
    Jewish Herc H. J. Plocka
      "Oszczednos". wl. Czajka Plocka.
Garbarnie (Tanneries) Tanneries Jewish Florman N. Zawadzie.
Garncarze (Potiers) Potters   Fabryczki F. Polna
      Lawrenc N. 3 Maja.
Gazety (Journaux) Newspapers   Gazeta Urzedowa Wydzinlu Powiatowego.  
Geometrzy (Geometres) Land Surveying   Podezaski Aut.  
      Podcznski Jan Kosciuszki
      Skrobanski F. Plocka.
Herbaciarnie (The, debits de) Tea Rooms   Korytowska A. Plocka.
Hotele (Hotels) Hotels   Hotel Astorja wl. Koprowski Fr. Kosciuszki
      Hotel Polski Gdanska
      Hotel Warshawski wl Bynkoweski. Kosciuszki.
Introligatorzy (Relieurs) Book Binders Jewish Gold S Kosciuszki.
Jadlodajnie (Restaurants) Eating Houses   Adamkowski P. Gdanska
    Jewish Majzner  
      Ostrowska J. N. Rynek
      Wernerowicz J. N. Rynek
      Zwinzek Rzemieslniczy. Gdanska
Kamasznicze wyroby (Tiges pour chaussures) Shoe Pegs   Cyrkus Ch.. Plocka
    Jewish Holc Ch. Plocka
    Jewish Kirsztejn J. Kozia
      Lotte N. St. Rynek
      Panster D. Rynkowa
    Jewish Zelman I. St. Rynek
    Jewish Goldberg A.  
    Jewish Holc I. L.  
    Jewish Lewin J. J. Mlynska
    Jewish Mendelson A. Rapackiego.
Kamieniarsko rzeybiarsko przedsiebiorstwa (Sculpteurs statuaires) Sculptors (Stone)   Kuza Jan Gdanska
Kantory wymiany (Agents de change) Money Changing Offices   Ferszt P. Gdanska
Kapelusze damskie (Chapeaux pour dames) Ladies Hats   Czajka H. Plocka
      Raniszewska K. Plocka
    Jewish Taub R. Gdanska
    Jewish Herc H. J.  
Kasy oszczedności (Caisses d'epargne) Savings Banks   Ewangalicka Spoldzielnin Kredytowa Sp. z n. o.  
      Kasa Spoldzielcza Zydowska Sp. z o o..  
Kaszarnie (Gruaux, fabriques de) Groats Mfrs. Jewish Ickowicz A.. Gdanska
      Trzeinski P. Polna 6 .
Kinematografy (Cinematographes) Cinemas   "Pot lonia" vt Okoniewski Jan Kogciuszki.
Kolonjalne artykuly (Epiciers) Colonial Goods, Groceries Jewish Altman M.. Kozia
    Jewish Berger B. Nowy Rynek
    Jewish Brawerman Ch. Gdanska
    Jewish Bresler M. N. Rynek
    Jewish Brym J. N. Rynek
    Jewish Dancygier I. Kozia
      Drzewiecki F. Plocka
      Dzieganski Sz. 3 Maja
    Jewish Frank. Plocka
    Jewish Gold Sz. Kosciuszki
    Jewish Goldman R. Gdanska
    Jewish Gotlib N. Kiliniskiego
    Jewish Gutman J. St. Rynak
    Jewish Kadysz H. Przedmiescie
      Kalma Z. Nowy Rynek
      Kaman G. N. Rynek
      Karbowska J. Zawodzie
      Kon W. Rynkowa
      Kopulski T. Mlynska
    Jewish Kowadlo A. Ploc
      Krzeczanowski  
      Kukowski E. Kosciuszki
    Jewish Lewin M. Plocka
      Lis A.  
    Jewish Mondral C. Gdanska
    Jewish Nejmark F. Gdanska
      Orpikowski K Plocka
    Jewish Plockier W.  
    Jewish Rotman H. Mlyniska
      Siwek L. Nowy Rynek
      Skibicki M. Zawodzle
      Taca Gdanska
      Tomaszewski J. Plocka
    Jewish Walfisz. Torunska
      Wiebrowskj J. 3 Maja
      Zacharska E. Gdanska
      Zelechnowski W. 3 Maja
      ?  
      Gzarnecki I. Kosciuszkowska
      Damecka K. Kilinskiego
      Maslankowska M. Staroskewka
    Jewish Rotman J. Torunsku
    Jewish Szyfra A N. Rynek
      Wyseeki Wl. Gdufiakn.
Kolodzieje (Charrons) Wheelwrights   Gzapiewski F. 3.Maja
      Malinowski W. Gdanska
      Kowalski. M. Gdanska
      Szwaszkowski Wl. 3 Maja
Kominiarskie przedsiebiorstwa (Ramonage, entreprises de) Chimney Sweeping Companies   Strygner St. Gdanska
Konfekcja (Confections) Ready Made Clothing   Jeslen. Sz. St. Rynek
      Lesniewska M. St. Rynek
    Jewish Lipskier R. St. Rynek
      Lopata M. St. Rynek
Konie handel (Chevaux, marchands de) Horse Dealers Jewish Kohn Ide.  
Koszykarze (Vanniers) Basket Makers Jewish Szmit W.  
Kowale (Marechaleries) Smiths   Rojarski. Z.  
      Draiklewies J. 3 Maja.
Krawcy (Tailleurs) Tailors Jewish Bigelajzan I. Gdanska
    Jewish Landsman B. Rusiski
      Sampolinski Ch. Rynkowa
      Siwek M. Kosciuszki
      Szladower Ch. Gdanska
    Jewish Szwarcman I. Gdanska
    Jewish Erdfruch M. Zawodna
      Gorecki . W. Plocka
      Janowski W. Gdanska
      Karnhowski Z. Gdnska
      Podrygal D. Rapackiego
    Jewish Szwarc M. Mlynska.
Ksiegarnie (Librairies) Book Dealers   Ksiegarnia Lwl Turant Wl. Plocka
      Ksiegarnia Nauczycielstwa  
      Szkol Powszecbny Plocka
    Jewish Lewina D. Swie Kosciuszki.
Kuchenne naczynia (Articles de cuisine) Kitchen Utensils   Brazert.K. Plocka.
Kusxierze (Pelletiers) Furriers   Cudkiewicz S. Rapackiego,
Malarze (Peintres) Painters   Markowski T. Gdanska
      Ostrowicki J. Staszica
      Pejcz E. Gdans
    Jewish ZajdmCh. H. Plocka.
Maka (Farines) Flour Jewish Plockier D. 3 Maja.
Meble (Meubles) Frnitures Jewish Goldblum A. Plocka
    Jewish Herszhon A J. Plocka.
Mleczarskie z(Laiteries) Dairies   Spoldzieinia Mleczarska w Lipnie Sp. z o. o. 3 Maja
      Szklarska St. St. Rynek
Mlyny (Moulins) Mills   Bada W. Sukc
    Jewish Hoftman K. I .  
      Kramer H. Kochowicz
      W. i Udalowski. Sliwicki
Murarze (Macons) Mustard   Gurtowki  
      Kaniewski In.  
      Romanski L. Kilinskiego
      Warczachowski  
    Jewish Witerschain K. Nieszawska.
Nabial (Cremiers) Milk Products Jewish Aurbach J. Zawodzie
      Bandurek H. Czernikowo
    Jewish Boym S.  
      Elm .R. Kikolska
      Cyrkus M. Kozia
      Florenc H.  
      Florenc I . Kozia
      Gorecka S. Starokepska
      Jurek B. Rynkowa
      Jurek J.  
      Kon R. 3 Maja
      Podrygal S. Kozia
    Jewish Slomowicz I. Gdanska
      Zyk Ch. Gdanska
Nasiona (Graines) Seeds   Czeslawski i Henel A. Kozia
      Syndykat Ziem Dobrzynskiej.  
      Ulrich War szaua.
Obuwie (Chaussure) Footwear Jewish Blum . M. St. Rynek
      Golebicwski A. Klinakiego
    Jewish Lewkowicz H. Gdanska
      Pociecha A. Plocka
    Jewish Rotman. M. Plocka
      Wejchert S. Torunska.
      Walter H. Plocka.
Ogrodnicze zaklady (Etablissements horticoles) Gardening Firms   Gbryszewski Br. Jasirzebska
      Latowski J. Plocka
      Zdrojewski Winc. Kosciuszki
Olejarnie (Huileries) Oil Mfrs. Jewish Goldman.R. Mlynska
    Jewish Szperling Mar. Kozia.
Piekarnie (Boulangeries) Bakeries Jewish Fiszer Gdanska
      Gabryszowski Kilinskicgo
    Jewish Gelbert G. Rynkowa
    Jewish Goldberg J. Gdanska
      Kopczynski L. Gdanska
      Kurjer Sz. Gdanska
      Pachowicz S. N. Rynek
      Witecki C. Kosciuszk
      Zaborowska M. Torunska
      Zlotnicki. Ch . Gdanska,
      Galezak Wl. Staroskepska
      Gratkowski Raparkiego
      Korytowski T. Plocka
      Nawrocki. 3 Maja
      Orszt J. Gdanska
Piwiarnie (Brasseries) Beer Restaurants   Chrzanowska A. Plocka
      Cichocki J. N. Rynek
      Deske G. N. Rynek
      Debska A. Gdanska
    Jewish Gertman A. N. Rynek
      Goslicki F. Mlynska
      Impert J. St. Rynek
      Michalski W. N. Rynek
      Mikolajezewski Cz. Gdanska
      Polubiec P. Zawadzie
      Sikorski St.  
      Stoj E. Plocka
      Wernerowicz J. N. Rynek
Piwo (Biere) Beer   Browar i Slodownia we Wloclawku Plocka
      Piaskow skicgo  
      K. Sukc. Kosciuszki
      Michalski Wl. Park Miejski.
Pogrzebowe przedsiebiorstwa (Pompes funebres) Burial Societies   Dublasiewicr Stan. Plocka
      Twardowski A. Plocka.
      Binkowski A. 3 Maja
Powroynictwo (Cordires) Ropemakers   Potegowski J. N. Rynek
Prośb i tlumaczen biura (Petitions et traductions) Petitions & Translations   Brzezinski Z. Ploclca
      Dudzinski Wlad Plocka
    Jewish Lipskier Szm. St. Rynek
      Kasperski S. Gdanska
      Rathaus St. Rynec
    Jewish Sztokman J. Kosciuszki.
Przewozowe (Transports) Transports   Mondry J. Gdanska
      Saski J.  
Radjosprzet (Accessories pour la T.S.F.) Wireless; Radio;Wireless Telegraphy and Telephony Apparatus   "Radio w L.Jarebski J. Kosciuszki
Restauracje Restaurants   Goclicki R. Kosciuszki
      Gutowaki J. Staroskempaka
      Michalska M. N. Rynek
      Zakrzewska Euf. Mlynska
Rolnicze produkty ('Rroduits agricoles) Agriculteral Articals   Zmyslowski R. Plocka
      Spoldzielnia RolniczoHandlowaw Lipni E. Sp.zo.o
Rowery wynajem (location de bicycletts) Bicycle Hiring   Syndykat Rolniczy Ziemi Dobrzyoskiej A. A.odd Z. Gdanska
Ryby (poissons) Fish   Russok M.  
Rymarakie wyroby (bourreliers)   Jewish Blumberg J.  
      Jankowski J. N. Rynek
      Zychlinski J. Plocka.
Rzeźnicy (bouchers) Butchers   Ciszewski Z. Kosciuszki
      Flajszhakier D. Gdanska
      Jurek Ch. Gdanska
      Kartany M. N. Rynek
      Maszlak I. Gdanska
      Munter H. Zlota
      Pasniewski B. 3 Maja
      Sobiecki A. Kosciuszki
      Szatkowski W. N. Rynek
      Witecki J. 3 Mata
      Zbrojewska H. Mlynska
Samochadowa komunikacja (transports automobiles) Automobile Services   Zbrojaki W. Kilinsk
      Prylinski A. 3 Maja.
      Flajszakier A. L. Gdanska
      Kowalczyk J. Gdansaka
      Panster Moszi Mord. Gdansa
      Rudeki L. 3 Maja
Siodlarskie i rymarskie wyroby (bourreliers) Saddlery and Leather Goods   Turkowicz Abr. Kosciuszki
      Liaowski J. Gdanska
      Ostrowski J. Gdanska
      Sztuczynski W. Kilinskiego.
Skory (cuirs) Leather Jewish Blum J. Kozia
      Florman ChH. Kozia
    Jewish Goldberg A. Rynkowa
      Henszel C H.. Gdanska
    Jewish Holc I. St. Rynek
    Jewish Holcman I. Gdanaka
    Jewish Lewin A.St St. Rynek
      Ring A. St. Rynek
      Wejchert St. Mlynska
Spiryrtualja (spiritueux) Spirits   Ruszak Ch. Kozia
      Cznplinski M.I Monotral C. Gdanska
Spozywcze artykuly (comestibles) Articles of Food   Grajter J. St. Rynek
    Jewish Gold Kosciuszki
      Jaglinski J. Zawodzie
      Kroezman H. Zawodzie
      Michalski W. Polna
      Spoldzielnia Spozywcza Kolejarzyw Lipnie Sp.zo.o.
      Stoy I. Polna
      Szagun J. N. Rynek
      "Swit" Towarzystwo Spzywcze Spoldz Plocka
      Zacharska E. Gdanska
    Jewish Frydman Ch. Plocka
    Jewish Grosman I. J. Zawodzie
    Jewish Kadysz H. 3 Maja
      Kaman G. Kosciuszki
      Koral L. Dobrzynska
      Michalska Z. Polna
    Jewish Ruda T. Gdanska
      Sal J. Jastrzebska
      Szampanc H. Rynek
      Tnubenfeld A.  
Stolarze (menuisiers) Cabinet Makers   Gorecki P. Kilinskiego
      Goreclci W. Kilinskiego
      Jabs F. 3 Maja
      Kaman R. Kanenberg Nowy Rynek
      Keling J. Kilinskiego
      Winnicki F. Kilinskiego
      Zaborowski J. Kilinsklego.
Szewcy (cordonniers) Shoemakers   Baranowski W. Kilinslciego
      Bielanowski J. Kilinsldego
      Glowacki W. Kilinskiego
      Gorecki Fr. Plocka
      Kujawski K. Kilioskiego
      Mlotkowski H. Torunska
Szkfo I porcelana (verreries et porcelaines) Glass and Porcelain Dealers   Walter H. Bulwarna
      Binenfeldc H. Rynkowa
Slusarze (serruriers) Locksmiths   Eizenberg .S Z. Plocka
      Henszel M. Rynkowa.
    Jewish Freide J. Plocka
      Olems W. Gdanska
      Kaman A. N. Rynek
      Paradowaki S. Gdanska
      Wlodzimiersk I. R. Gdanska
Tapicerzy (tapissiers) Paperhangers, or Upholsterer   Surawski A. Gdanska
      Wunder J. N. Rynek
Tartaki (scieries); Planing Mills   Labedx A. Zawodzie.
Trumny (cercueils) Coffins   Binkowski A. 3 Maja
Tytoniowe wyroby (tabac) Tobacco Goods   Krentsig Kosciuszki
      Mordziak St. 3 Maja
    Jewish Rosenfeld A. Kosciuski
Ubezpieczeniowe agentury (agents d'assnrances) Insurance Agencies   Zelechowski W. 3 Maja.
Ubizpieczeniowe biura (assurance) Insurance Companies   Podcznaski J.To W.Ubezpieczanodognia Kosciuszki.
Ubrania gotowe (Vetements confectionnes) Suits (Ready Made)   Towarzystwo Ubezpieczen Wznjemnychoddx. Kosciuszki.
      Gudkiewicz SZ. Rynkowa
      Gudkowski I. Rynkowa
      Dinar A. Kozia
      Diogenes M. Przekop
      Dzielik. W. Kozia
    Jewish Holc A.  
      Kukawka B. Mokra
    Jewish Kurcman D. Rynkowa
      Puder St. Rynek
    Jewish Rozenwaks N. Gdanska
      Sluzewski J. St. Rynek
      Sluzewski S. Rynkowa
      Szajnberg J. Kozia
    Jewish Zelek C. Rynkowa
    Jewish Zelek L. St. Rynek
      Zychlinski. J. St. Rynek
      Lalek L St. Rynek
Wedliny (charcuterie) Pork Butchers' Goods   Sobiecki A. Kosciuszki
      Wilkans K. N. Rynek
Wiatraki (moulins a vent) Windmills   Trzcinski.  
Wodki (eaux de vie) Brandy   Dobrzynski. S. N. Rynek
      Grebacki W. 3 Maja
      Kukowski E., Kosciuszki
      Taca B. Plocka.
Zboza (Grains) Corm Jewish Adler S. Staszica
    Jewish Braun R. Kilinskiego
      Dziegalki Sx. 3 Maja
    Jewish Hartbrot D. Rynk
      Krzywanowski B. Kosciuszki
      Plockier D. 3 Maja
      Polakowski J. Nowy Rynek
      Siwek Sz. Caros
      Szmajewics E. Torunska
      Zygfryd K. N. Rynek
      Rudzki L. Zawodzie
      Ruszkowcki J. Gdanska
      Siwek S. Kosciuszki
      Syndykat Rolniczy Ziemi Dobrzynskicj S. A.
    Jewish Szwarc I. Kosciuszki
Zduni (fumistes) Stove Fitters   Fabrycki F. St. Rynek
      Fabrycki F. Stodolna
      Szynkiowicz Z. Gdanska
Zegarmistrze (horlogers) Clock and Watch Makers Jewish Borsztejn L. Kosciuszki
    Jewish Gelbart W. Kosciuszki
    Jewish Gelbart Z. Gdanska
    Jewish Goldblum E. Plocka
    Jewish Klajn B. Rynkowa
      Siwen F. N. Rynek
    Jewish Zajdner A. Kosciuszki.
Ziemioplody (produits du sol) Ground Fruit   Ruszkowski J. Gdanska
Zelazo (fers) Iron   Kraut M. Gerez
      Miedzigorski C.  
      Mlawer A. Plocka
      Ogrodewicz J. Gdanska
    Jewish Ruda L. Gdanska
    Jewish Sznicer Ch. Mlynska
      Winlarzki B. N. Rynek
    Jewish Adler F. Gdanska


« Previous Page Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Lipno, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Binny Lewis
This web page created by Max Heffler

Copyright © 1999-2019 by JewishGen, Inc.
Updated 13 Nov 2010 by OR