Table of Contents Next Page »

Kolomyya - Ukraine

In Memory of Those Who Perished in the Holocaust

With a Sorrowful Heart We Eternalize the Memory
of the Holy Martyrs of Our City


Aleph Return
Avner [Awner], Feibush Binyamin
  Avner, Sima
  Avner, Aharon Wolf
  Avner, Yenta
  Avner, Berish
  Avner, Feyge
  Avner, Riva
  Avner, Hilda
  Avner, Hirsh
  Avner, Salke
  Avner, Chana
  Avner, Mendel
  Avner, Tzivia
  Avner, Zayde
  Avner, Sara
  Avner, Leib
  Avner, Blima
  Adler, Leon (Arye)
  Adler, Clara (Chaya)
  Adler, Oscar
  Adler, Zigmund (Ze'ev)
  Adler, Manya (Miriam)
  Adlerstein-Agra, Yosef
  Aberlender [Oberlender], Israel
  Aberlender, Pesye-Olga
  Aberlender, Henich
  Aberlender, Mintzi (Tager family)
  Aberlender, Zisie (Tager family)
  Auerheber, Yosef
  Auerheber, Berta (Grebler)
  Aringer [Orringer], Yitzchak-Isaac
  Aringer, Tova
  Aringer, Meir
  Aringer, Berta and her children
  Aringer, Meir
  Aringer, Malka
  Aiger, Leib
  Eisenkraft, Moshe
  Eisenkraft, Tzvi
  Eisenkraft, Ela
  Eisenkraft, Mosya (Bernhaut)
  Eisner, Motl
  Eisner, Esther and family
  Eisner, David
  Eisner, Shifra
  Eiferman, Gitl
  Eiferman, Sara
  Eiferman, Bracha
  Eiferman, Naftali
  Eiferman, Shlomo
  Eiferman, Yehuda
  Eiferman, Baruch
  Eiferman, Blanca
  Eiferman, Munis
  Eiferman, Zev- Wolf
  Eiferman, Yosef
  Eiferman, Leib
  Eiferman, Bayltsi (Bitter)
  Eiferman, Sonya
  Eiferman, Moshe
  Eiferman, Mechel
  Eiferman, Etty
  Eiferman, Shmuel
  Eiferman, Fruma
  Eiferman, Tcharka
  Eiferman, Frieda
  Eiferman, Meir
  Eiferman-Petrover, Chaim Leib
  Eiferman-Petrover, Leah
  Eiferman-Petrover, Bronya
  Eiferman-Petrover, Bilha
  Eiferman-Petrover, Sara
  Axelberg, Leora (Salpeter)
  Anzlberg, Aharon
  Anzlberg, Leah
  Anzlberg, Dora
  Anzlberg, Ida
  Axelrod, Mendl
  Artzt, Herman
  Artzt, Peni
  Aschkenazy, Yonah
  Aschkenazy, Chaya (Bitter)
  Aschkenazy, Avraham
  Aschkenazy, Moshe

Bet Return
Buchman, Fridit
  Buchman, Riva
  Buchman, Yitzchak
  Buchman, Sara
  Baumel, David
  Baumel, Miriam
  Baumel, Moshe
  Baumel, Dvora and child [girl]
  Buchheim, David
  Buchheim, Clara
  Buchhalter, Feivl
  Buchhalter, Ruchel
  Buchhalter, Frima
  Buchhalter, Gitl
  Buchhalter, Perl
  Buchhalter, Babche
  Buchhalter, Moshe
  Buchhalter brothers- entire family cut down
  Buchhalter, Dora (Lachs)
  Buchwald, Imanuel
  Buchwald, Sara Batya (Likwornik)
  Buchner, Frieda
  Buchner, Yosef
  Buchner, Natan
  Buchner, Stella
  Buchner, Falda
  Bongold, Hirsh
  Bongold, David
  Bongold, Meir
  Bongold, Shelka
  Bitter, Dr. Wolf
  Bongold, Regina
  Borten, Etta Leah
  Borten, Berta
  Borten, Mina
  Borten, Max
  Borten, Sala (Grebler)
  Borten, Munye
  Borten, Salek
  Borten, Chaim
  Borten, Leon
  Borten, Genia (Tzeiger)
  Borten, Ephraim Magister [Polish academic degree]
  Borten, Henik-Lazar
  Borten, Berta (Grunberg family)
  Borten, Maltche
  Borten, Etl (Schpindel) and family
  Borten, Elka
  Borten, Yetty (Grumer) and family
  Borten, Perl (and family)
  Biber, Mendl
  Biber, Fruma (Kuperman) and her children
  Bigger, Dr. Julius
  Biber, Dr. Henrik
  Biber, Dr. Y. M.
  Bittman, Zalmen
  Bittman, Berl
  Bittmen, Leib
  Bitter, Gedalihu
  Bitter, Miriam
  Bitter, Yosef
  Bitter, Dvora
  Bitter, Meshulam
  Bitter, Yehosha, son of Gedalihu
  Bitter, Tzvi-Hirsh
  Bitter, Sonya (Heger)
  Bitter, Chana
  Bitter, Yehoshe (son of Tzvi)
  Bitter, Gadlihu (son of Tzvi)
  Bitter, Yaakov
  Bitter, Giza (Preminger)
  Bitter, Natan
  Bitter, Gedalihu (son of Yaakov)
  Bitter, Salka
  Bitter, Moshe
  Bitter, Fruma (Hecht)
  Bitter, Hela
  Beidof, Yitzchak Naftali--Halevi
  Baidaff, Bilha
  Baidaff, Arye-Halevi
  Baidaff, Rosa
  Baidaff, Dr. Natan Halevi
  Beiser, Meir and family
  Binder, Shelke
  Birnboim [or Birnbaum], Moshe
  Birnboim, Rivke
  Birnboim, Chana
  Birnboim, Yitzchak Isaac
  Birnboim, Yitzchak
  Birnboim, Malka
  Birnboim, Toiba
  Birnboim, Nachman
  Birnboim, Hasia
  Becher, Shaintziye ( Weintraub)
  Bal, Shimshon
  Bal, Gila
  Bal, Shlomo
  Bloch, Tzipporah
  Bloch, Leib ( from Zablatov)
  Bloch, Ruchel (Feder)
  Bletterfeind (Wollenstein), Pesach
  Bletterfeind, Miriam
  Bletterfeind, Yetty
  Bletterfeind, Chaim
  Bletterfeind, Ephraim
  Bletterfeind, Chaya (Keisch)
  Bletterfeind, Norbert
  Bletterfeind, Shaul
  Blitz, Sabina
  Blitzer, Tzvi
  Blitzer, Fayge
  Blitzer, Yehoshua
  Blitzer, Yosef
  Blitzer, Feibush
  Blecher, Gershon and family
  Blecher, Chaim
  Blecher, Chana (Rath)
  Blecher, David
  Blecher, Soni
  Blecher, Sheva
  Blecher, Hela
  Blecher, Israel
  Bank, Mordechai
  Bank, Leah
  Bank, Yosef
  Bank, Golda
  Bank, Avraham
  Bank, Fala
  Bank, Mendl
  Braver, Malka
  Braver, Moshe
  Braver, Zelig (son of Zeev), his wife and their four children
  Brunwasser, Shmuel
  Brunwasser, Chaya (Dalfen)
  Brunwasser, Berta
  Brunwasser, Regina
  Brunwasser, Bronya
  Brunwasser, Herman
  Brunwasser, Gusta
  Brunwasser, Fishl
  Brunwasser, Sally
  Brunwasser, Max
  Brenner, Netty
  Brenner, Yenti
  Brenner, Mondzia
  Baruch, Sara (Bongold)
  Baruch, Shlomo
  Brettler, Tuvia Gedalia
  Brettler, Latzi
  Brettler, Yitzchak
  Brettler, Yehudit
  Brettler, Chana Malka
  Brettler, Bzalel
  Brettler, Naftali
  Brettler, Yehuda
  Brettler, Etke (Ramler)
  Brettler, Nella
  Brettler, Meir Zusia
  Brettler, Yente
  Brettler, Ezriel
  Brettler, Yitzchak Zeev
  Brettler, Adela (Schiff)
  Brettler, Shimshon
  Brettler, Shlomo
  Brettler, Tsilia
  Brettler, Avraham
  Brettler, Ephraim
  Brettler, Nachman
  Brettler, Rachel
  Brettler, Danzia
  Brettler, Dora
  Brettler, Beni
  Brettler, Rishin
  Brettler, Lily
  Brettler, Raisi
  Brettler, Babtchi
  Brettler, Shaike
  Brettler, Dina
  Brecher, Avraham
  Brecher, Rivka (Baumel)
  Brecher, Mendl
  Brecher, Bilha
  Brecher, Tanya
  Brecher, Munia
  Brecher, Avraham
  Baran-Karf (and family)
  Brandes, Frieda
  Brandes, Zlata
  Brandes, Ben-Zion
  Brandes, Sara
  Becher, Dr. David
  Bernhaut, Yosef
  Bernhaut, Ester
  Bernhaut, Mendl
  Bernhaut, Shoshana (Roz'ka)
  Bernhaut-Zeichner, Israel Meir
  Bernhaut, Tsilia
  Bernhaut-Zeichner, Chaim
  Bernhaut, Alter
  Bernhaut, Zayde
  Bernhaut, Mendl
  Bernhaut, Fruma
  Bernhaut, Minka
  Bernhaut, Fanny
  Bernhaut, Shaulik
  Bernhaut, Yosef
  Bernhaut, Dr. B
  Bernstein, Moshe
  Bernstein, Raza
  Bernstein, Chana
  Bernstein, Simcha
  Bernstein, Etl

Gimmel Return
Gugik, David and family
  Gugik, Koppel and family
  Gugik, Chaim and family
  Guttman, Etl (Salpeter)
  Gottfried, Dr. Oscar
  Gold, Yola (Grun)
  Goldman, Leib
  Goldman, Hilda
  Goldman, Chaitze
  Goldfeld, Moshe
  Goldfeld, Yente Sara
  Goldfeld, Zalman (Zumek)
  Goldstein, Izieu
  Goldstein, Yekl
  Goldstein, Tzilia (Hirsch)
  Goldstein, Yaakov
  Goldstein, Etl
  Goldstein, Moshe
  Goldstein, Fishl
  Goldstein, Yetty
  Goldfeld, Morris
  Grosfeld, Malvina (Feuerstein)
  Grun, Chaim -Yehosha
  Grun, Fayge
  Greif (Family)
  Gartenlaub, Ozer
  Gartenlaub, Bilha
  Gartenlaub, Moshe Shaul
  Gartenlaub, Chana
  Gartenlaub, Motl
  Gartenlaub, Shlomo
  Gelbart, Dr. Meir
  Gelbart, Anna
  Gelbart, [Glaser] Emilia (Mund)
  Glazer, Yehuda
  Glazer, Libka (Henig)
  Glazer, Yaakov
  Glazer, Yitzchak
  Glazer, Chana
  Glazer, Peretz
  Glazer, Moshe
  Glazer, Arye
  Glazer, Elka
  Glazer, Ruchel
  Groner, Meir
  Groner, Etke
  Grebler, Sara
  Grebler, Berta (Uhrheber)
  Grebler, Roza (Kandel)
  Grebler, Yechiel-Michal
  Grebler, Roza
  Grebler, Mina
  Grebler, Gabriel
  Grebler, Shaindl (Knall) and the children
  Grebler, Rutie
  Gredinger, Eliyahu
  Gredinger, Shaindl (daughter of Lantner)
  Gredinger, Klara (daughter of A. Lantner)
  Gredinger, Muni (son of A. Lantner)
  Grumer, Yitzchak
  Grumer, Ester
  Grumer, Shaindl
  Grumer, Dina
  Grumer, Shela
  Grumer, Bronya
  Grumer, David
  Grumer, Dvora
  Grumer, Moshe
  Grunwerg, Menachem-Mendl
  Gross, Dr.
  Grossbach, Moshe
  Grossbach, Miriam
  Grossbach, Hersh
  Grossbach, Yakov
  Grossbach, Mechel
  Grossbach, Gitl
  Gertner, Moshe
  Gertner, Ruchl
  Gertner, Zeev
  Grun, Meir
  Grun, Raisel
  Grun, Kalman
  Grun, Chaim Yehoshua
  Grun, Fayge
  Grunberg, David
  Grunberg, Henia
  Grunberg, Kayle
  Grunberg, Yitzchak
  Grunberg, Chana
  Grunberg, Aharon
  Gerstenhaber, Fruma (Rosenkranz)
  Gerstenhaber, Shimeon
  Gerstenhaber, Ruchel
  Gerstenhaber, Bilha (Bayltziye)
  Gerstenhaber, Bronya

Dalet Return
David, Shmuel
  David, Henia
  David, Shlomo
  David, Chaya
  Daitsch, Moses (Moshe)
  Daitsch, Rivka
  Daitsch, Norbert
  Daitsch, Max
  Daitsch, Emanuel
  Daitsch (Hershkowitz), Zofia
  Daitsch (Hershkowitz), Charlotta
  Daitsch (Hershkowitz), Edvard
  Daitsch (Hershkowitz), Regina
  Dorn, Zishe-Netta
  Dorn, Frieda
  Dorn, Moshe
  Dorn, Netta
  Dorfman, Yehosha
  Dorfman, Frieda
  Dorfman, Roza
  Dorfman, Perl
  Diener, Fayge
  Diener, Zelda
  Diener, Eliezer (Lazar)
  Diener, Motl
  Diener, Shlomo
  Dicker, Babtzie
  Dicker, Avraham
  Dalfen [Dalfin], Nataniel
  Dalfen, Mina
  Dalfen, Sara
  Dalfen, Leah
  Dalfen, Chaya (Clara)
  Dalfen, Batya
  Dalfen, Chaya
  Dalfen, Berta
  Dalfen, Rivka
  Drimer, Yehosha
  Drimer, Chana
  Drimer, Dvora
  Drezner, Israel
  Drezner, Etl (Auerbach family) from Rozhnov
  Drezner, Yonah and family
  Drezner, Sara (wife of Dr. Bergman)
  Drezner, Hentzi
  Drezner, Aharon
  Drezner, Hadassah
  Drezner, Raizl (daughter of Gabriel)
  Drezner, Gabriel
  Drezner, Asher (son of Mechel)
  Drezner, Raizl (daughter of Moshe)
  Drezner, Fayge
  Drezner, Mechel (son of Asher)
  Drezner, Moshe (son of Mechel)
  Drezner, Malka
  Drezner, Bozya
  Drezner, Mechel (son of Moshe)
  Drezner, Hirsh (son of Michal)
  Drezner, Leah
  Drezner, Mechel (son of Hirsh)
  Drezner, Tzipporah
  Drezner, Berel (son of Michal)
  Drezner, Sara
  Drezner, Mechel (son of Berel)

Hay Return
Hebel, Shmuel
  Hebel, Babl
  Hebel, Shaindl
  Habicht, Herman
  Habicht, Adela (Feuerstein)
  Habicht, Dania
  Haberman, Zve Ben-David
  Haber, Mordechai
  Haber, Ruchel
  Haber, Leib
  Haber, Israel
  Haber, Hirsch
  Haber, Mechel
  Hamer, Mechel
  Hamer, Hertzl
  Hamer, Abba
  Hamer, Frieda
  Hamer, Dr. David
  Hamer, Binyamin and family
  Heger, Zusya
  Heger, Shoshana
  Heger, Hadassah
  Heger, Fishl and family
  Hacker, Yitzchak
  Hacker, Gitl
  Hacker, Etil
  Hacker, Shabtai
  Hacker, Toiba
  Hacker, Hirsch
  Hacker, Rozia
  Hacker, Molly, and child [son]
  Hacker, Moshe
  Hacker, Shaindl
  Hacker, Itzye
  Hacker, Eliezer
  Hacker, Ruchel (Hornstein)
  Hacker, Lotty
  Hacker, Fayge
  Hacker, Betty
  Hacker, Hela
  Hacker, David
  Hacker, Fayge
  Hacker, Mundzye
  Heger, Shmuel
  Heger, Shaindl
  Heger, Israel-Leib
  Heger, Babele
  Heger, Kalman-Dov (son of Reb Mechel)
  Heger, Yente-Chaya
  Heger, Yosef-Isaac
  Heger, Kayle ( Gluckstern)
  Heger, Meir
  Heger, Etke
  Heger, Nissan
  Heger, Fayge (Osterzetzer)
  Heger, Yehudit
  Heger, Itzye (Yitzchak)
  Heger, Sara
  Heger, Meir
  Heger, Hela (and their little daughter)
  (Jaged family)
  Hudisch, Alexander (son of Philip)
  Hudisch, David
  Hudisch, Hinde-Raizel
  Hudisch, Mina
  Hudisch, Emilia
  Hudisch, Etke
  Hudisch, Fania
  Huczneker, Sonia
  Huczneker, Zipporah
  Huczneker, Yitzchak
  Hoysman [Huysman], Dr. Wolf
  MGR Hoysman, Chaya
  Hoysman, Mantsie (Tenenzapf)
  Hoysknecht, Dov
  Hoysknecht, Sara
  Hoysknecht, Nachman
  Hoysknecht, Kayle
  Hoysknecht, Shmuel
  Hoysknecht, Bluma (Heger)
  Hoysknecht, Wolf
  Hoysknecht, (--) (Langer)
  Holder, Bluma (Ramler)
  Holles, Antonia
  Holles, Paulina
  Hundert, Arye
  Hundert, Etl
  Hundert, Zvi
  Hundert, Clara
  Hundert, Tantzya
  Hundert, Shlomo
  Hundert, Izye
  Henig, Herman-Zvi
  Henig, Chaya
  Henig, Chana
  Henig, Pinchas (Boorshtin)
  Hoffman, Baba
  Hoffman, Sara
  Hoffman, Gitzye
  Hoffman, Nusye
  Hoffman, Nissan
  Hoffman, Yitzchak
  Hoffman, Avigdor
  Hoffman, Chana
  Hoffer, Pinchas (Hecht)
  Horowitz, David
  Horowitz, Leah
  Horowitz, Frieda (Stern)
  Horowitz, Bryna
  Horowitz, Fayge
  Horowitz, Alter
  Horowitz, Nachum
  Horowitz, Dvora and their children
  Horowitz, Mordechai
  Horowitz, Bianca
  Horowitz, Shmerl
  Horowitz, Molly
  Horowitz, Rosa
  Horowitz, Baruch (Bunya)
  Horowitz, Ester
  Horowitz, Meir
  Horowitz, Moshe
  Horowitz, Sally
  Horowitz, Sylvia
  Horowitz, Nushka
  Horowitz, Rivka (wife of Shmuel)
  Horowitz, Pepi (daughter of Shmuel)
  Horowitz, Yitzchak (son of Shmuel)
  Horowitz, Mani (with family)
  Horowitz, Raisl
  Horowitz, Mendl
  Horowitz, Urtche
  Horowitz, Sasya
  Hornreich, Priveh (Ziegelbaum)
  Hazelkorn, Herzl
  Hazelkorn, Sara
  Hilsenrath, Ezriel (Felsenstein)
  Hisenrath, Rivka Leah
  Hilsenrath, Israel
  Hilsenrath, Rivka
  Hilsenrath, Binyamin
  Hilsenrath, Berta (Kutban)
  Hilsenrath, Sara
  Hilsenrath, Esther
  Hilsenrath, Meir Zundl
  Hilsenrath, Leah
  Hilsenrath, David
  Hilsenrath, Gusta
  Hilsenrath, Sala
  Hilsenrath, Sender and his family
  Hilsenrath, Avigdor-Binyamin
  Hilsenrath, Henia
  Hilsenrath, Zelig (son of Israel)
  Hilsenrath, Julia
  Hilsenrath, Herman
  Hilsenrath, Elka (Zamler)
  Hilsenrath, Zelig (son of Herman)
  Hilsenrath, Yaakov
  Hilsenrath, Yehudit
  Hilsenrath, Aharon
  Hilsenrath, Brucha
  Hilsenrath, Sara
  Hilsenrath, Bayla
  Hilsenrath, David
  Hilsenrath, Sender
  Hilsenrath, Leib
  Hilsenrath, Moshe
  Hilsenrath, Henia
  Hilsenrath, Shmuel and his family
  Hilsenrath, Joseph and his family
  Hilsenrath, Tonia
  Hilsenrath, Berish and family
  Hibler, Yetty (wife of Moshe)
  Hibler, Rafael (son of Moshe)
  Hibler, Rafael
  Hibler, Mindl
  Hibler, David
  Hibler, Ruchl
  Hibler, Dvora
  Heineman, Frieda (Schneeberger)
  Heyman, Chaim
  Heyman, Ruchl (Grunwerg) and their children
  Hiram, Baruch
  Hiram, Roza (Eisner)
  Hiram, Frieda
  Hiram, Kalman (Fishl)
  Hiram, Yetty
  Hiram, Munye
  Hiram, Philip
  Hiram, Etke
  Hiram, Maximilian
  Hirashevsky, Abba
  Hirashevsky, Ruchl (Moesner)
  Hirashevsky, Zanvl
  Hirsch, Leib
  Hirsch, Zipporah (Heller)
  Hirsch, Clara
  Hirsch, Moshe Yitzchak
  Hirsch, Chaim
  Hirsch, Bronia
  Hirsch, Rivka
  Hirsch, Moshe Mendl
  Hirsch, Yosef
  Hirsch, Yitzchak Halevi
  Hirsch, Leah
  Hirsch, Shimon
  Hirsch, Tsilia (Ettinger)
  Hirsch, Menachem Dov (son of Shimon)
  Hirsch, Frieda
  Hirsch, Shlomo-Halevi
  Hirsch, Bayle (Feuer)
  Hirsch, Mala
  Hirsch, Menachem Dov (son of Shlomo)
  Hirsch, Hersh Harry
  Hirsch, Shmuel Halevi
  Hirsch, Pepi (Perla) (Drimer)
  Hecht, Shlomo
  Hecht, Risia (Bitter)
  Hecht, Shmuel
  Hecht, Sofia (Reinisch)
  Hecht, Betka (Ringelblum)
  Hecht, Milka
  Hecht, Moshe and his family
  Hecht, Koppel and family
  Hecht, Pinchas (from Yablanov) (son of Mechel Leib)
  Hecht, Berta
  Hecht, Chana (daughter of Mechel Leib)
  Hecht, Hanoch (son of Pinchas)
  Hecht, Henia (Schissel)
  Hecht, Pinchas (son of Hanoch)
  Hecht, Perl
  Hecht, Mechel
  Hecht, Brandl
  Hecht, Yaakov (son of Yaakov)
  Hecht, Shaindl (Kamil)
  Hecht, Sara'le
  Hecht, Perla (Fogel)
  Hecht, Ruchl'le
  Hecht, Pinchas (Yosl)
  Hecht, Tantzia (Lautman)
  Halberg, Leib
  Halberg, Miriam
  Halem, Ori
  Halem, Sara (Tager)
  Halperin, Tuli
  Halperin, Leah (Hacker)
  Halperin, Fredzia
  Halperin, Marian
  Heller, Dr. Yitzchak
  Heller, Elizer
  Heller, Etl
  Heller, Ruchl
  Heller, Moshe
  Heller, Shlomo, son of Eliezer
  Heller, Zipporah (Hirsch)
  Heller, Zelig
  Heller, Yota (Weiner)
  Heller, Tova
  Heller, Yente
  Heller, Shlomo (Meir)
  Heller, Yosef, son of Nachum-Meir
  Heller, Chana, daughter of Yosef
  Heller, Shlomo, son of Yosef
  Heller, Liba
  Heller, Chana
  Heller, Berish
  Heller, Tova
  Heller, Shlomo
  Heller, Frieda
  Heller, Sala
  Heller, Tzvi
  Heller, Ruchl
  Heller, Mechel
  Heller, Bayle and her three children
  Heller, Mendel
  Heller, Sara and son
  Heller, Meir
  Henig, Shraga Feivel
  Henig, Chaya
  Henig, Batya
  Henigsberg, David
  Henigsberg, Shprintze
  Henigsberg, Herzel
  Henigsberg, Nechmia
  Henigsberg, Feivel
  Henigsberg, Shmerl
  Henigsberg, Chaim
  Henigsberg, Kayle
  Hessel, Dr. Avner
  Hessel, Baruch Bernard
  Hessel, Ester
  Hartman Family
  Hartman, Chava, their daughter
  Hartman, their son
  Herness, Alter
  Herness, Chana
  Herness, Eita
  Herness, Perl
  Herness, Avraham
  Herness, Dvora
  Herness, Ruchl
  Herz [or Hertz], Tzvi
  Herz, Ruchl
  Herz, Mechel
  Herz, Bayle, and three children
  Herz, Mendel
  Herz, Sara and son
  Herz, Meir and family
  Hartzen and his family
  Hershowitz, Chaim
  Hershowitz, Clara (from Warsaw)

Vov Return
Waller, Pepi (from the Kupferman household) and her [3] children:
  Waller, Ella
  Waller, Bayle
  Waller, Ayda
  Wagner, Shmuel and his family
  Weiser, Yaakov
  Weber, Gitl (Horn)
  Weber, Israel
  Weber, Chana
  Weber, Wolf
  Weisel, Baruch
  Weisel, Ruchl (Hacker)
  Weiselberg, Yitzchak
  Weiselberg, Raza
  Weiselberg, Sara
  Weiselberg, Fanny
  Weiselberg, Yaakov (Shalom)
  Weiselberg, Bronya
  Weiselberg, Max
  Weiselberg, Yehuda (Shalom)
  Weiselberg, Luba
  Weiselberg, Guta
  Weiselberg, Micah
  Wiznitzer, Yaakov
  Wiznitzer, Clara
  Wiznitzer, Roza (Ziegler)
  Wiznitzer, Fruma
  Wiznitzer, Ruchl
  Wittman, Yaakov
  Wittman, Yosef
  Wittman, Shayni
  Wittman, Ben-Zion
  Weiser, Nachman
  Weiser, Malka
  Weitz, Aharon
  Weitz, Leah
  Weitz, Chana
  Weitz, Munye
  Wilf, Yeshayahu
  Wilf, Yenta
  Wilf, Toiba
  Wilf, Roza
  Wilf, Berta (Faust)
  Wilf, Janina
  Weinberg Family
  Weingarten, Ester
  Weingarten, Moshe and his family
  Weingarten, Dov
  Weingarten, Sara
  Weingarten, Mundzia
  Windwehr, Sofia
  Windwehr, Eygon
  Windwehr, Alex
  Winwehr, Dvora
  Windwehr, Israel
  Windwehr, Yechezkel
  Windwehr, Efraim
  Weinheber, Yaakov
  Weinheber, Eli Yael
  Weinheber, Meshulam
  Weinheber, Moshe
  Weintraub, Brucha
  Wechter, Binyamin
  Wechter, Ester
  Wechter, Rivke [Regina]
  Wechter, Avraham
  Wechter, Yosef
  Wechter, Gitl [Giza]
  Wechter, Mendel
  Wechter, Berel-Mayer
  Wechter, Sureh
  Wechter, Chaye Hugeh
  Willner, Hirsh
  Willner, Blanca (Frankel)
  Willner, Matilda
  Willner, Moshe and his wife
  Willner, Gitaleh
  Willner, Naftali and his family
  Weiner, Eliezer
  Weiner, Sara
  Weiner, Ingalf, son of Eliezer
  Weiner, Ruti
  Weiner, Yosef
  Weiner, Ani
  Weiner, Sara
  Weiner, Ingalf, son of Yosef
  Weiner, Ruti, daughter of Yosef
  Weiner, Shlomo
  Weiner, Tzipa
  Weiner, Simale
  Weiner, Shlomo
  Weiner, Ester (Koish)
  Weiner, Yitzchak
  Weiner, Bilha (Bayle)
  Weiner, Leib
  Weiner, Bilha (Bayle)
  Weiner, Leah
  Weiner, Roza
  Weisglass, Ela-Yula
  Weisglass, Danusia
  Weissman, Shimshon
  Weissman, Etl and her family
  Wechter, Moshe
  Wechter, Bluma
  Wechter, Tsirl
  Wechter, Leib
  Waldman, Frieda
  Waller, Meir
  Weltzer, Ben-Zion
  Weltzer, Fanke
  Wallerstein, Shaike
  Wallerstein, Moshe
  Weltzer, Israel
  Weltzer, Sasi, wife of Singer and their children
  Weltzer, Manya
  Weltzer, Adela
  Weltzer, Pinchas
  Weltzer, Leora
  Weltzer, Driza
  Weltzer, Andzia
  Wachs, Hersh
  Wachs, Dvora (Weiner)
  Wachs, Chaya
  Wachs, Chaim
  Wachs, Yosef
  Wachs, Leeza (Grunwerg)

Zion Return
Zager [or Sager], Yosef
  Zager, Esther (Grun)
  Zager, Israel
  Zager, Dov
  Zamerfreund, Moshe
  Zamerfreund, Motsi
  Zamerfreund, Yehoshua
  Zamerfreund, Yetty
  Zamerfreund, Rozi
  Zager [Zorger], Shimon
  Zerger, Ruchl
  Zerger, Sali
  Zeidman [or Seidman], Clara (Schpindel)
  Zeidman, Alexander
  Zeidman, Mina (Ettinger)
  Zinger [or Singer], Dr.
  Zeidman, Chaya
  Zeidman, Moshe
  Zeidman, Mordechai
  Zeidman, Regina (Heller)
  Zinger, Itzik (son of Binyamin)
  Zinger, Yehudit
  Zinger, Etl
  Zinger, Pepi
  Zinger, Lazar (Eliezer)
  Zinger, Ruchl
  Zinger, Chana
  Zinger, Elka
  Zinger, Pesye
  Zinger, Shlomo
  Ziskind [or Susskind], Isser (and his family)
  Ziskind, David (fallen in battle)

Tet Return
Taub, Meir
  Taub, Chava (Ornstein)
  Taub, Mendel
  Taub, Chana
  Taub, Chaim
  Taub, Shaindl
  Taub, Roza (Tzell)
  Tager, Ruchl, daughter of Zalman and Sara
  Tager, Chana, daughter of Zalman and Sara
  Tager, Aharon Yeshayahu
  Taker, Pinchas
  Taker, Ruchl
  Taker, Regina
  Taker, Avraham
  Taker, Toni
  Taker, Chana
  Taker, Eliezer (Lazar)
  Turman, Chaya Shifra
  Turman, Libshe
  Turman, Mordechai
  Turman, Golda
  Turman, Etke
  Turman, Tonia
  Turman, Asye
  Teitelbaum, Aharon
  Teitelbaum, Chaya
  Teitelbaum, Chaim
  Teitelbaum, Salka (Freier)
  Teitelbaum, Gusta (Meisner)
  Teitelbaum, Pepi
  Teitelbaum, Genya
  Teig, Chaya
  Teicher, Moshe
  Teicher, Yeti
  Teicher, Yaakov
  Teicher, Mantzi (Schechter) and son
  Teicher, Betty (Sheinfeld) and daughter
  Teicher, Fishl
  Teicher, Yehosha Leib and his family
  Teicher, Baruch and his family
  Teicher, Dr. Zigmund
  Tindel, Munya
  Tindel, Rivka (Kuperman) and their children
  Tindel, Leib
  Tindel, Sosya
  Tindel, Pepi
  Tindel, Sara
  Tindel, Natan and his family
  Tindel, Shimeon and his family
  Tur, Moshe and his family
  Tishler, Chaskel
  Tishler, Izak
  Tishler, Yaakov
  Tishler, Herzl
  Tishler, Avshe
  Tishler, Gershon
  Tishler, Shmuel
  Tenenbaum, Mia (Thau)
  Tannenzapf, Menachem
  Tannenzapf, Yehudit
  Tannenzpaf, Ruchl (Meltzer)
  Tannenzapf, Manya (Hausman)
  Tannenzapf, Yosef (son of Menachem)
  Tannenzapf, Nissan
  Tannenzapf, Feivel Natan
  Tannenzapf, Yosef (Ben-Yehuda)
  Tannenzapf, Shumki
  Tannenzapf, Yitzchak
  Tannenzapf, Efraim
  Tannenhaus, Yehuda
  Tannenhaus, Berta
  Tepper, Dr.
  Tepper, Efraim and his family
  Tepper, Moshe,
  Tepper, Yota and her family
  Tepper, Koppel
  Tepper, Chaya
  Tepper, Shlomo
  Tepper, Rivka
  Tepper, Chana
  Tepper, Yosef
  Tepper, Eliyahu
  Tratner, Wolf
  Tratner, Yosef
  Trachtenberg, Dr.

Yud Return
Uhrman, Perl
  Yavitz, Chaim and all the children of his family

Coph Return
Kahan [Cohen], Rivka
  Kahan, Lotza
  Kahan, Alter
  Kahan, Sima
  Kahana, Dr. Ester
  Kahana Buchhalter, Hanoch
  Kahana Buchhalter, Henia
  Kasban [Katvan], Efraim Fishl
  Kasban, Ester
  Kasban, Mordechai and his family
  Kasban, Miriam
  Kasban, Shalom
  Kasban, Etty and her family
  Kasban, Avraham and his family
  Kasban, Meir and family
  Kasban, Shlomo
  Kasban, Henzel and her family
  Kasban, Munya and family
  Kasban, Meir
  Kasban, Sosia (Landman)

Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Kolomyya, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Max Heffler

Copyright © 1999-2023 by JewishGen, Inc.
Updated 15 Jun 2004 by LA