« Previous Page Table of Contents

[Page 181]

Index

A
Abramowicz Dawid 113
Abramowicz Pikus 59
Abramowicz Wigdor 165
Adamczyk Mieczysław 26, 178
Ajchler Uszer 173
Ajchlers 15
Ajnsztajn 112
Ajzenberg 145
Ajzenberg Abram 21
Ajzenberg Abram Ber 23, 86
Ajzenberg Aron 29
Ajzenberg Chaim 29
Ajzenberg Lolek 146
Ajzenberg Moszek Dawid 23
Ajzenberg Pikus 165
Ajzenberg Uda 16, 144
Ajzenbergs 15
Albirt 108
Albirt Eliasz 165
Albirt Gitla 142
Albirt Izrael 142, 173
Albirt Leon 165
Albirt Maria 72
Alland Artur 154
Alpert Chil 165
Alpert Helena 73
Alpert Jechiele 73, 74, 82, 106, 128, 129, 139, 140, 143, 176
Alpert Mojżesz 130
Alpert Rywka 130
Alpert Szmul Dawid 129
Alter Mordechaj 19
Altschüler Liba Mania 59
Anders Władysław 154
Anyst Marian 40, 177
Apfelbaum Jakub 87, 173
Arczyński Marek 150, 151, 178
Arlosoroff Chaim 33
Aronowicz Bajla 132
Aronowicz Hercyk 132
Aronowicz Icek 132
Aronowicz Liba 132
Aronowicz Małka 132
Aronowicz Mechel 132
Aronowicz Moszek 132
Artwiński Stefan 30
 
B
Bahn Judel 158
Bahn Mojżesz 41, 56, 61, 85, 90, 91, 95, 116, 122, 123, 126, 127, 138, 143, 144, 145, 158, 165
Bakalarski Jankiel 143
Balcerek Wiesław 150, 151, 178
Balicka Cyrla 72
Balicka Natalia 132, 141, 143, 144, 145, 146, 157, 165
Balicka Rywka 165
Balicki Abram 165
Balicki Jakub 72, 173
Balwim Emanuel 173
Bałabuch Irena 178
Bałanowski Natan 156
Bandrowski Jan 133
Barankiewicz Alter 173
Barankiewicz Chaim 86
Barankiewicz Chil 130
Barankiewicz Perla 165
Barankiewicz Szlama 173
Baranowski Lejzor Berek 58
Barus Abram 110
Batorski Stanisław 150
Baum Icek 38, 165
Baum Mojżesz 165
Baum Moszek 38
Baumminger Róża 94, 178
Bekerman Estera 130, 142
Bekerman Dawid 158
Bekerman Judka 15, 142, 158, 165
Bekerman Kalma 142
Bekerman Mordka 130, 142
Bekermans 15, 38, 60, 165
Ber Icek 87
Ber Szaja 19
Berenstein Tatiana 41, 178 see Brustin Berenstein Tatiana
Berger 148
Bekowicz Menes 145
Berliner Mojżesz 22
Berling Zygmunt 154
Bester Arian 95
Białek Stanisław 133
Białobroda Alter 165
Białobroda Chaim 132
Białobroda Chaja 132, 165
Białobroda Estera 132
Białobroda Etla 132
Białobroda Icek 165
Białobroda Josek 132
Białobroda Kajdla 132
Białobroda Małka 132
Białobroda Nusyn 132
Białobroda Szandla 132
Białystok 150
Biderman Bajla 113
Biderman Chaim 113
Biderman Estera 113
Biedny Abram 23, 156, 165, 175
Biesaga Michał 131
Bilski Kurt Hary 60
Bimka Izrael 165
Binsztok Moryc 16
Birenbaum Mordka 165
Birnhak Alicja 24, 28, 36, 37, 38, 42, 51, 54, 59, 83, 84, 107, 111, 129, 130, 132, 138, 139, 140, 153, 156, 178, 182
Bischof 157
Blank Icek 173
Blank Izaak 98
Blum Wilhelm 119
Blumenfeld Chaim 165
Blumenfeld Icchak 19
Blumenfeld Rafał 8, 115, 116, 140, 165
Bogdan Walery 124
Bogdanowicz Anna see Wrońska Anna, 158
Bogdanowicz M. 79
Bogomolna Pesla 59
Bogomolna Ruchla 59
Bogomolna Ruda 59
Bogomolna Szyfra 59
Bogomolny Mendel 59
Bogomolny Mojżesz 59
Bogomolny Roman 59
Bojgen Wolf 152
Bońko Samuel 130
Bońko Szloma 38, 130, 165
Borensztajn Chana 146
Borensztajn Gucia 151
Borensztajn Mendel 22, 146
Borensztajn Józef 38, 165
Borkowski Fajwel 86
Borochow Ber 33, 39
Borzymińska Zofia 17, 22, 178
Brajbrot Izrael 130
Bramowicz Abel 87
Brauchitsch Walter 39
Braun Noe 17, 23
Braun Uszer 165
Breiner 127, 128
Bromer Hudesa 165
Bruk Lejbuś 173
Bruk Szlama 98
Brukier Szmul 38, 165
Bruner Henryk 39, 63, 67, 173
Bruners 15, 16, 67
Brustin - Berenstein Tatiana 53, 60, 178 see Berenstein Tatiana
Brykman Mojżesz 165
Bugajer Alona 132
Bugajer Bernard 29, 87, 142
Bugajer Chaja 132
Bugajer Chaim 87
Bugajer Chana 132
Bugajer Gedzia 145
Bugajer Icchak 132
Bugajer Józefa 87
Bugajer Majer 87
Bugajer Rachel 132
Bugajer Tauba 87
Bugajerowicz L. 29
Bugajers 15
Bunin Salomon 111
Burkant 60
Bursztyn Aron 22
Bursztyn Szmul 165
Buszkowski Władysław 51, 156
Bysiak Józef 63, 177
 
C
Ceberski Witold 103, 123, 124
Cecot Marian 86
Celer Ignacy 165
Celer Szymon 96, 107
Charendorf Rafał 173
Charendorf Szmul 165
Charin Aron 112
Charin Edward 173
Chamuszko Paweł 159
Chamuszko Stanisława 159
Cherszon Mieczysław 145
Chmielewska Chana 165
Chmielewska - Wertel Bajla 86
Chmielewski Berek 130
Chmielnicka Rachela 145
Chmielnicki Izrael 145
Chmielnicki Jakub 173
Chmielnicki Jankiel 72
Chodnikiewicz Maria 38, 43, 177
Churchil Winston 32
Cichoń Kazimierz 44, 89, 92, 125, 150, 177
Cieśla Izrael 165
Cukier Berek 38, 165
Cukier Szaja 22
Cukierman Beniamin 96
Cukierman Chandla 96
Cukierman Estera 96
Cukierman Halina 160
Cukierman Icek 87
Cukierman Judka 31, 170
Cukierman Lejwa 96
Cukierman Rachela 169
Cukierman Szajndla 96
Cukiermans 14, 15, 87
Cwajgiel Liba 87
Cymer Henryk 148
Cymerman Alter 173
Cymerman Szmul 173
Cymrot Brandla 165
Cymrot Mordka 130
Cymrot Perla 165
Cymrot Szlama 173
Cynamon Henryk 158
Cytryn 139
Cytryn Boruch 73
Cytryn Moszek 173
Cytryn Cyna 31
Czarny Icek 98, 173
Czerwces 158
Czerwiec Franciszek 152
 
D
Dajbog Maria 110
Dajtelcwajg Fiszel 86
Dajtelcwajgs 61
Datner Szymon 17
Dębskis 15
Dębski Chaim 142
Dębski Icek 142, 165
Dębski Jakub Moszek 38
Dębski Josek 39, 131, 142, 173
Dębski Moszek  
Diament Nachman 116, 148
Dizenhaus Chawa 165
Dreschel Hans 63, 78
Drukarz Chawa 165
Dubna Mordka 59
Dutkiewicz Mendel 38, 165
Dwojra Igra 37
Działowski Izrael 165
Dziura Icek 37
 
E
Ehrlich Alter 20, 29, 32
Ehrlich Jerzy 37, 43, 164
Ehrlich Julian 44, 164
Ehrlich Sara 142
Ehrlich Szaja 110
Ehrlich Dorota 31
Ehrlichs 15, 16, 66
Eichenbaum Juda 98
Eiger Antoni 154, 183
Eincher 66
Eisenberg Dawid 140
Eisenbergs 13, 61
Eizenberg Abram 144
Ejzenberg Abram 165
Ejzenberg Hersz 130
Ejzenberg Pinkus 38, 165
Elbaum Mojsze 72
Elbirt Mendel 165
Elbirt Moszek 173
Eliasiewicz Chaim 165
Eljasiewicz Szmul 38
Elkes Luisa 145
Elkint 145
Ellenberg Abram 165
Ellenbogen 31
Ellencweig Chaja 87
Ellencweig Gabriel 87
Ellencweig Maks 25, 29, 39, 87, 173
Ellencweig Samuel 87
Ellencweig Zofia 87
Ellencweigs 61, 132
Englender Szapsia 165
Englerd Gitla 165
Erpalbaum Chaim 165
Essig Karl 151
 
F
Fajersztajn Zelik 98
Fajgenblat Gołda 165
Fajgenblat Henoch 173
Fajgl 112
Fajgla Anna 131
Fajks Edward 159
Fajner Henryk 165
Fajnkopf Hudesa 147
Fajnkopf Józef 147
Fajnkuchen Dawid 165
Fajnmeser Becelel 146
Fąfara Eugeniusz 148, 150, 157, 158, 178
Feder Sara 130
Federman Chaim 87
Feldgajer Henoch 59 see Pinczewski Henoch
Feldman Izaak 152, 159
Feldsztajn Jankiel 165
Ferster Moszek 169
Ferster Salomon 165
Feuer Salomon 17, 170
Figa Fiszel 165
Figa Lejbuś 130
Fijałkowski Kazimierz 103
Finkielstein Lejzor 173
Finkielsztajn Abram 132
Finkielsztajn Cyrla 132
Finkielsztajn Dora 165
Finkielsztajn Helena 132
Finkielsztajn Josek 132
Finkielsztajn Machel 38, 165
Finkielsztajn Sara 165
Finkielsztajn Szapsia 132
Finkler Chaim Uszer 19, 109
Finkler Icchak 123, 130
Finkler Lejzor 19
Finkler Pikus 20
Firley Zygmunt 159, 178
Fisz Mojżesz 165
Fiszer Anna 87
Fiszer Helena 159
Fiszgarten Daniel 147, 149, 157
Fiszman Józef 23
Fisztenberg Alter 87
Fisztenberg Estera 130
Fisztenberg Feder 130
Fisztenberg Małka 130
Fisztenberg Sara 130
Fisztenberg Uda 130
Fitel Mojżesz 144
Fleszler Alfred 165
Fleszler Ida 169
Fleszler Jerzy vel Juda 16, 31, 37, 43, 44, 154, 169, 170
Fleszler Szymon 42, 165
Flint Chana 147
Frajman Aron 130
Frajtag Alter 165
Frajtag Artur 38
Frajtag Majer 71
Franecki Jan 56, 178
Frank Hans 48, 56, 118, 178
Frejzynger Herman 16, 170
Fried Majer Icek 130
Fried Perla 165
Fried Pesla 165
Frieds vel Fryds 15, 60
Friedenson Chaja 72
Friedman Attorney 130
Fruks Henryk 16, 39, 173
Fryd Bajla 37, 147
Fryd Blima 110
Frydman Berek 165
Frydman Chaim 165
Frydman Dawid 158, 173
Frydman Frynusia 160
Frydman Icek 130, 146
Frydman Joel 173
Frydman Lejba 165
Frydman Szloma 130
Fryds vel Frieds 15, 60
Fryszman Dawid 34
Fuchs Zyndel 23
Fudala M. 159
Fuks Marian 11, 179
Fuks Majer 38
Fuks Szloma 165
Furnal Irena 38, 179
Fuss 92, 151
Füstenberg Alter 154
 
G
Gabrider Nachemiasz 71
Ganoth Zvi 8, 177 see Gringras Henryk
Garlicki Nuchim 173
Garnfinkiel Dawid 130
Garnfiniel Fiszel 173
Garnfiniel Hercyk 130
Garnfinkiel Izaak 152, 159
Garnfinkiel Jankiel 130
Garnfinkiel Moszek 98
Garnfinkiel Sara 165
Garnfinkiel Symeon 130
Garnfinkiel Szoel 87
Garnfinkiel Wolf 173
Gayer Hans 95, 122, 124, 126, 127, 128, 135, 141, 144
Gebrider Teodorys 98
Gerat Szmul 72
Gerbers 157
German Alter 165
Gerszonowicz Samuel 152, 165
Gertler Abram 132
Gertler Bajla 132
Gertler Gitla 132
Gertler H. 112
Gertler Hersz 112, 132
Gertler Idesa 132
Gertler Kalman 132
Gertler Mordka 165
Gertler Regina 71
Gestenfeld Hersz 86
Ginsberg Jachweta 170
Glazer Henoch 86
Gliksman Feliks 147
Globocnik Odill 119, 184
Głowacki Stefan 141
Gnat Asna 59
Gnat Bajla 53
Gnat Chawa 59
Gnat Doba 59
Gnat Kajdla 59
Gnat Kałma 59
Gnat Lejbuś 38
Gnats 59
Goldbach Rachela 165
Goldberg Adela 72
Goldberg Mojżesz 86
Goldberg Perla 87
Goldberg Zulia 145
Goldbergs 61, 95
Goldblum Aron 132, 145
Goldblum Chana 132
Goldblum Dawid 132
Goldblum Eliasz 173
Goldblum Josek 132
Goldblum Józio 145
Goldblum Pinkus 132
Goldblum Zelik 132
Goldblums 13
Goldfarb Izaak 59
Goldfarb Wolf Hersz 86
Goldfryd Hersz 71
Goldgrób Celel 130
Goldgrób Fiszel 53
Goldgrób Lejbuś 165
Goldgrób Łaja Ruchla 53
Goldlust Judka 98
Goldman Abram 53
Goldman Bima 19
Goldman Calel 165
Goldman Lola 165
Goldman Mordka 165
Goldman Saul 165
Goldman Symcha 17, 165
Goldman Szaja 19
Goldman Szmul 23
Goldmans 165
Goldret Estera 130
Goldstein Jakub 143, 144
Goldszajd Aba 37
Goldszajd Herszel 166
Goldszajd Sara 37
Goldszajder Aba 166
Goldszajder Szapsia 23
Goldszmidt Małka 29
Goldsztajn Ales 23
Goldsztajn Izrael 166
Goldsztajn Jakub 16
Goldwasser Gustaw 16, 61
Goldwasser Julian 166
Goldwassers 86
Galendziner Jakub 113
Golombek Heinrych 61
Gołębiowskis 15, 87
Gołębiowski Chaim Josek 142
Gołębiowski Herszel 53
Gołębiowski Saul 53
Gorlicki Nuchyn 98
Gostyńska Mindla 130
Gostyński Jakub 130
Gotfryd Icek 166
Gotfryd Majer Izrael 42
Gotfryd Szloma 95
Gotlieb Abram 173
Gotlieb Aron 98
Gotlieb Bajla 132
Gotlieb Chaim 132
Gotlieb Hendel 132
Gotlieb Jakub 132
Gotlieb Lea 132
Gotlieb Liba 132
Gotlieb Michał 132
Gotlieb Sara 132
Gotliebs 132, 139
Gozdur Stanisław 113
Goździńska Rozalia 147
Goździński Mordka Lejba 42
Göring Herman 59
Górskis 158
Górski Leon 158
Górski Marian 158
Górski Mosze 158
Graber Jankiel 151
Grajsblat Cynia 59
Grajsblat Zlata 59
Grajsblats 59
Granek Chaim 166
Granek Szaja 130
Graubart Boruch 26, 34
Graubart Chaja 166
Graubart Sara 145
Grauzes 15, 60
Graze Ulrich 61, 71
Green Marian 40, 94, 179
Grinberg Ruchla 142
Gringras Adolf 37
Gringras Eliza 37
Gringras Fajgla 37
Gringras Hana 37
Gringras Henryk 8, 37, 42, 154, 155 vel Zvi Ganoth
Gringras Julian 37
Gringras Kopel 37
Gringras Leopold 37, 60, 142, 155, 165
Gringras Lila 37
Gringras Lola 37, 155
Gringras Maryla 37, 60
Gringras Maurycy 37, 60, 142, 154, 155, 165
Gringras Ruth 37
Gringrases 25, 113, 155, 165
Goldfeld Rachela 166
Gros Szaja 22, 58
Grosberg Pola 145
Grosman Chaja 116
Grostal Feliks 61, 84
Grostals 25, 86, 113
Grudziński - Herling Gustaw 38, 164, 179
Grünbergowie 15, 60
Grynberg Józef 145
Grynberg Michał 52, 72, 158, 159, 178
Grynberg Nuta 166
Grynberg Zewusz 145
Grynblat Aron 166
Grynszpan Abram 96
Grynszpan Bajla 132
Grynszpan Estera 96
Grynszpan Hersz 18, 132
Grynszpan Rywka 166
Grynszpan Szloma 71, 96
Grynszpan Szulim 132
Grynszpans 131
Gucia 126
Guldon Romana 178
Gurewicz Majer 113
Gurewicz Zygmunt 145
Gustek Marian 94, 95
Gutman Aszer 166
Gutman Hersz 166
Gutman Icek 30
Gutman Juda 86
Gutman Mojżesz 147
Gutman Naftula 87
Guttman Gienek 128
Gutmans 92
Gyfrys Bronisław 145
 
H
Hachman Sara Rywka 59
Haim 60, 185
Hajman Hilda 59
Halperin Józef 160
Handelsman Izrael 173
Harkawi Gerszon 16, 42, 43, 87, 94
Hausler Szaja 26
Hefland Adam 120, 122, 133, 138
Hefler Icek 173
Helfgot Mindla 166
Henisz 96
Henl Jadwiga 13, 157, 178
Herling Zyzla 166
Herman 108
Herman Aba 166
Herszkowicz Abram 98, 173
Herszkowicz Fiszel 39, 61, 173
Herszkowicz Izrael 39, 61, 170, 173
Herszkowicz Lejb Abram 173
Herszkowicz Lejzor 166
Herszkowicz Teodorys 39, 61, 173
Herszkowiczes 13
Herszman Lejb 166
Hertz Aleksander 13, 178
Herzl Teodor 33
Hescheles 106
Himmler Heinrych 101, 119
Hirszman 139
Hirszman Fajgla 110
Hirszman Lejba 98
Hirszon Bajla 16
Hitler Adolf 32, 36, 44, 106
Hochberg Alter (Horberg) 18, 34, 132, 169
Hochberg Becelel 132
Hochberg Icchak 132
Hochberg Izrael 132
Hochberg Jakub 132
Hochberg Jechel 132
Hochberg Kajdla 132
Hochberg Raja 132
Hoffer Gerda 176
Hoffman Abram 166
Hoffman Ojzer 147
Hofman Anna 145
Hofman Szmul 86
Holcman Dwojra 166
Holcman Jakub 166
Holzkener Chana 87
Horberg Chaim 166
Horberg Natalia 166
Horowicz Lejb 166
 
I
Ickowicz Aron 98
Ickowicz Herszel 160
Ickowicz Jakub 98, 173
Idzikowski Bolesław 158
 
J
Jakubowicz Jankiel 42
Jankielewskis 13
Jarosz Stanisław 133
Jarzwicka Chana 145
Jarzwicka Estera 146
Jaskiel Mirla 166
Jasny Majer 173
Jerzmanowski Jerzy 130, 143, 178
Jędrzejewicz Zdzisław 133
Jodłowska Anna 147
Johnson Paul 32, 178
Jokiel Wincenty 23
Joskowicz Andrzej 159
Joskowicz Aron 152
Joskowicz Bluma 152, 166
Joskowicz Chana 130
Joskowicz Henoch 130
Joskowicz Henryk 152
Joskowicz Jakub 152
Joskowicz Jankiel 130
Jurkowska Estera 158
Jurkowski Izaak 158
 
K
Kaczmarek Czesław 18, 19, 43
Kaczyński Ajzyk 98
Kagan J. 178
Kahane Dawid 15
Kahane Icek 15, 37, 165
Kahane Mojżesz 15, 37, 165
Kahane Szarlota 37, 154, 165
Kahans 13, 165
Kajner Mendel 166
Kajzer Chana 86
Kajzer Samuel 71
Kajzer Estera 31
Kaminer Brandla 71
Kaminer Henoch 20, 166
Kaminer Malina 37
Kaminer Mordka Fiszel 20, 29, 109, 169
Kaminer Mosze 23, 166
Kamrat Henryk 166
Kaner Alter 132, 166
Kaner Chaja 71
Kaner Fajgla 132
Kaner Icek 132
Kaner Izrael 132
Kaner Jakub 98
Kaner Mania 130
Kaner Maria 146
Kaner Mordka 166
Kaner Naftuli 38
Kaner Nuchim 132
Kaner Rywka 166
Kaner Sara 132
Kaner Sender 132
Kaner Szymon 38
Kanerzuker Chana 131
Kanerzuker Icek 131
Kantor Icek Majer 42
Kapłan Rywka 58
Karolczak Jadwiga 51, 159, 179
Karp Chaja 166
Karp Sara 166
Karp Szmul 166
Kasrilewicz Ryszarda 145
Katz Dwojra 166
Kaufman Mojżesz 169
Kerbel Gizela 145
Kerbel Sara 145
Kersz Szloma 166
Kestenberg Izrael 19
Kestenberg Mordka 86
Kestenbergs 15
Kiersz Izer 166
Kiersz Mendel 166
Kiersz Mojżesz 53
Kirsz Gienia 148
Kirsz Leon 148
Kirsz Szlama 148
Kirszenbaum Abram 22, 170
Kirszenbaum Laja 166
Kiryk Feliks 179
Klajberg Dawid 145
Klajman Chaskiel 166
Klajnberg Renata 146
Klajnerowicz Maria 166
Kleinberg 107
Kleinberger Straus 144
Klotz Anton 60, 186
Kluska Kalman 21, 173
Kluska Wolf 17, 21
Kluzek Edward 150
Knobel Dawid 173
Knobel Eliasz 166
Kny Franz 60
Kochen 142
Kochen Chil 166
Kochen Mojżesz 158
Kochen Mordka 166
Kochen Fiszel 173
Kohen Rywka 87
Kohn Abram 170
Kohn Izaak 21
Kohn Jakub 86
Kohn Szaja 86
Kolodziejczyk Barbara 37, 38, 43, 179
Konig Jaküb 98
Königstein Mojżesz 166
Konisberg Bajla 132
Konisberg Boruch 132
Konisberg Fiszel 132
Konisberg Mordka 132
Konisberg Moszek 132
Konisberg Nuchym 132
Konisberg Tauba 132
Kopel 108
Kopel Icek 84
Kopel Joel 71
Kopel Natalia 152
Kopf Lucjan 20
Korenwasser Chaskiel 166
Korona Fajwel 166
Kosterski Władysław 133
Kotlicki Yaacov 9
Kotlicki Herszel 37
Kowalik Jan 113
Kozłowski Henryk 39, 177
Kozubek Aniela 152
Kozubek Jan 152
Kozubek Marian 152
Kozubek Stanisław 152, 157
Kozubek Zofia 152
Kozubeks 157, 158
Krajzman Cyrla 131
Krajzman Łaja 166
Krakowski 98
Krauz Maria 16
Krauze 39
Krauze Chaim 107, 169
Krauze Henryk 87, 95
Krawczyk Cypla 53
Krawczyk Estera 166
Krawczyk Wincenty 41
Król Czesław 93, 156, 177
Król Stanislaw 28, 84, 113, 177
Kryształ Abram 166
Krzepicki Abraham 134, 178
Ksawers 158
Księski Dawid 32
Kubiak A. 146, 179
Kundera Antoni 157
Kuperberg Icek 166
Kuperberg Jakub 173
Kuperberg Mojżesz 53
Kuperberg Wolf 166
Kuperminc Herclik 144
Kupferberg Rachmil 27
Kurc Anna 131
Kurc Fajgla 131
Kurc Gabriel 131
Kurc Godel 131
Kurc Małka 166
Kuźmierska Jenta 166
 
L
Lado 145
Laks Alter 166
Laks Boruch 15
Laks Brandla 53
Laks Icek 113
Laks Lejba 113
Laks Majloch 173
Laks Mojżesz 53
Laks Sara 145
Laks Szmalka 142
Lamberg Chaim 166
Lamberg Estera 166
Lamberg Izer 166
Lamcha Zygfryd 148, 157
Landau Józef 26
Lander Mindla 145
Lang 66
Lapa 158
Lasch Karl 66
Lebensztajn Szaja 71
Lebertowski Dawid 166
Lechowicz Małgorzata 12
Lederman Abraham 132
Lederman Balcia 132
Lederman Debora 132
Lederman Ela 132
Lederman Fajgla 132
Lederman Gitla 132
Lederman Hersz 166
Lederman Natan 160
Lederman Nissan 132
Lederman Rajchel 132
Lederman Sara 145
Lederman Szloma 132
Lederman Tomasz 132
Lederman Zajwel 132
Leichter Chaim 166
Leichter Cyna 166
Lejwa Szaja 166
Lenczer Szmul Moszek 86
Lerer Dawid 160
Lerer Moszek 111
Leśnicki Szymon 173
Leśniewski Chuna 132
Leśniewska Perla 131
Leśniewski Abram 166
Leśniewski Dawid 173
Leśniewski Josek 132
Leśniewski Józef 131
Leśniewski Motel 53, 131
Leśniewski Tobiasz 132
Leśniewskis 132
Lew Adolf 21, 29
Lew Beniamin 29, 34, 169
Lew Bernard 173
Lewartowski Dawid 8
Lewartowski Szmul 173
Lewek Henryk 113
Lewenstein Nuchym 166
Lewensztajn Joachim 131
Lewensztajn Szmul 98
Lewis 13, 15, 67
Lewi Helena 64, 143
Lewi Herman 17, 23, 63, 64, 68, 104, 107, 108, 109, 119, 122, 135, 138, 139, 142, 143, 153
Lewi J. 112
Lewi Lejb 166
Lewin Izaak 16
Lewin Josek 110
Lewinson Józef 16, 29, 31, 100, 144, 170
Lewit 98
Lewit Efroim 71
Lewkowicz Gerszon 66, 98, 166
Libertowski Dawid 166
Lieberman Chaja 166
Liepfeld Sender 60
Lipszyc Herszel 166, 187
Lipszyc Mendel 23
Lipszyc Mieczysław 165
Lipszyc Szmul 166
Lipszyces 15, 44, 165
Lis Dawid 173
Listgarten Jojne 86
Lubecki Moszek 173
Lubelski Mieczysław 43
Lubelski Moszek 98
Lubochiński Josek 37, 155
Luksemburg Idel 166
 
Ł
Łajewski Lejzor 166
Łaskawski Jan 38, 41, 42
 
M
Mach 150
Machtynger Majer 142
Machtynger Maria 101, 165
Machtynger Mordka 142
Machtynger Szmarla 142
Machtyngers 15, 60, 157, 165
Maciągowski M. 159
Majerzon Józef 166
Majski Iwan 154
Maleszewski Jaxa Lucjan 67
Maliniak Jankiel 142
Maliniak Stefan 142
Maliniaks 15
Małecki Ryszard 52, 179
Mały Becelel 132
Mały Fajgla 132
Mały Hersz 132
Mały Jankiel 132
Mały Josek 132
Mały Mendel 132
Mały Moszek 132
Mały Nuchim 166
Mandel Wiliam 8
Manela Mojżesz 59
Manela Regina 166
Manela Szmul 166
Manela Nysel 166
Manela Jakub 16
Mansfeld 148
Mardeusz Anna 96, 103, 123, 177
Markiewicz Szmul 173
Markowitz Irving 34
Markowitz Kurt 61
Marksons 15, 87
Marrus Michael 179
Massalska Stanisława 84
Massalski Adam 8, 39, 54, 60, 76, 101, 114, 131, 144, 179
Mauerberger Adolf 27, 30, 130, 131
Mauerberger Tekla 169
Mayer Gerulf 95, 124
Mącarz Abram 173
Meducka Marta 25, 27, 179 see Pawlina -Meducka Marta
Meducki Stanisław 8, 60, 67, 101, 114, 144, 176, 179
Meer Moszek 32
Mendelbojm Ewa 145
Mendlewicz Chaim 151
Mendlewicz Chana 151, 166
Mendlewicz Lejzor 173
Mendlewicz Mojżesz 151, 173
Mendlewicz Władysław 151, 166
Mendrowska Cyrla 86
Mendrowski Moszek 86
Meppen Chawa 166
Meszberg Lejzor 42
Miernik Józef 131
Mikołajczyk - Kurowska Zofia 51
Mikułowski Mendel 166
Milke 148
Miller Maria 166
Minc Henryk 93
Minc Lila 145
Mincberg Abram 170, 173
Mincberg Estera 96, 166
Mincberg Icek 101, 166
Mincberg Izaak 166
Mincberg Lejzor 131, 173
Minc Róża 112
Minc Małka 17, 24
Minc Sara 17, 24
Mintz Mojżesz 166
Mintzes 15
Misiek Kazimierz 104
Młynarczyk Jan 24, 179
Morawiec Barbara 166
Morawiec Lejzor 166
Mordka Uszer 72
Mordkowicz Mordka 22
Mordkowiczes 13
Morgensztern Josek 71
Morgenszterns 132
Moszenberg Boruch 29
Moszenberg Perla 131
Moszenberg Chil 166
Moszenberg Josek 16
Moszkowicz Aron 170
Moszkowicz Gitla 61
Moszkowicz Hilel 166
Moszkowiczes 15
Moszkowska Helena 63
Moszkowski W. 63
Mundsztuk Izaak 173
Muszyńska G. Teofila 14, 36, 177
Muszynski Jan 84, 157
Mydlarz Kiwa 160
 
N
Natulewicz 147
Najman Barbara 166
Najman Izrael 166
Najmiller Majloch 16
Naumiuk Jan 22, 179
Nawarski Judka 86
Nejman Josek 98
Neuman 68
Niebelski Hersz 26
Nissengarten Chaskiel 166
Nissengartens 38
Nosek Franciszek 133
Nosek Jan 83, 133
Nowak Henryk 63, 67
Nowak Irena 37, 165
Nowak Jerzy 165
Nowak Piotr 37, 165
Nowak Stefan 37, 67, 142, 165
Nowak Teofil 159
Nowak Maria Stefania 67
Nowaks 15, 67, 165
Nowakowski Dawid 118
Nuchim Pesla 166
Nusynowicz Hilel 37
Nusynowicz Szmul 15
Nysel Manela 166
 
O
Obarzańska Róża 131
Obarzański Icek 37, 42, 60, 110
Ocal Herszel 173
Olejarczyk S. 159, 188
Opara Henryk 36, 38, 93, 177
Opatowski Majer 28, 42
Opel Kazimierz 158
Ornuch Kazimierz 142
Orzech Chaim 173
Orzechowska Blima 166
Osia Gitla 166
Ostrowicz Szloma 166
Ostrowicz Herman 147, 173
Owsianis 15
Okoń Władysław 74, 178
 
P
Pachl Sara 31
Paciorkowski Josek 166
Paciorkowski Icek 23
Pacławski Jan 38, 179
Passyrman Aba 166
Passyrman Chaim 173
Passyrman Nuchym 173
Passyrman Jankiel 20
Pawlina - Meducka Marta 26, 179 see Meducka Marta
Pawłowski Jakub 59
Pelc Janusz 84, 165
Pelc Jerzy (Jurek) 37, 42, 155
Pelc Mojżesz 12, 16, 23, 29, 30, 31, 37, 38, 42, 43, 49, 50, 51, 54, 59, 63, 84, 87, 91, 94, 95, 153, 156, 169, 170
Pelc Pola 31, 37, 54
Pelcs 165, 176
Perec Icchak Lejb 25
Perl Lejzor 166
Perl Mendel 16
Perl Mindla 166
Petuch Bolesław 60
Piasecki Adam 155
Piasecki Herszel 173
Piasecki Seweryn 8, 45, 155
Piękuś Jadwiga 110, 147
Pinczewski Henoch vel Felgajer 59
Piotrowski Abram 17
Piotrowski Berek 29
Pisiewicz J. 159
Piłsudski Józef 30, 36, 49, 165
Pius XI 19
Piwko Abram 32
Pleszewski Moszek 173
Płockower Ruta 166
Płotnicka Froma 116
Płótno Boruch 149
Płótno Naftula 166
Podstopnicki Jankiel 113
Polak Elizer 144
Polut S. 157
Pomerancblum Icek 166
Pomerancblum Lejzor 166
Pomerancblum Wolf 166
Popiel T. 124, 179
Posłuszny Chaim 166
Prajs Dawid 173
Prajs Estera 96, 113
Prajs Herszel 173
Prajses 15
Preis Blima 37
Preis Chaim 142
Preis Herszel 131
Preis Idel 170
Preis Izaak 166
Preis Jechele 20
Preis Sara 37
Proszowska Irena 145
Proszowska Hendla 166
Proszowski Dawid 50
Proszowski Icek 160
Proszowska Jankiel 126
Przednówek Szmul Elisz 173
Przeworski Zelman 131
Pyszczyński Jan 133
 
R
Rabinowicz Apolonia see Sowińska Apolonia, 104
Rabinowicz Cejmach 19
Rabinowicz Efroim 19
Rabinowicz Rywka 165
Rabinowiczes 15, 165
Racławski Wacław 61, 98
Rafałowicz 98
Rajzman Frajda 37, 110
Rajzman Izaak 17, 23
Rajzman Lejzor 37, 110
Rajzman Mordka 166
Rajzman Szlama 166
Rajzman Sara 24
Rakowski Srul 116
Rapaport Bajla 98
Rapaport Dora 169
Rapaport Dwojra 72, 87
Rapoport Abela 18, 19, 29, 34, 41, 74, 75, 98, 109, 126, 169, 170
Rapoport Boruch 126
Rapoport Boruch Mordka 127
Rapoport Hersz 23
Rapoport Gutman 18
Rapoport Sara 31, 126, 169
Rapoport Zyzla 127
Rappaport Dwojra 142
Rawicki Markus 23, 169
Rawicki Nikodem 95
Recht Lejb 166
Redliński F. 141
Reisman Leia 142
Reisman Lejzor 142
Reitter Leon 87, 127, 144, 145
Reitter Zofia 145
Rejsmans 131
Rembiszewska Stefania 31
Rewins 61
Richter Abram 166
Ringielblum Emanuel 102, 177
Rodal Etla 61
Rodal Leon 21, 34
Rokicki A. 49, 177
Rosenblum Dawid 173
Rosenfeld Mosze 166
Rosenkranz Jechiel 166
Rotenberg Chaja 71
Rotenberg Dawid 17
Rotenberg Idel 155
Rotenberg Ita 142
Rotenberg Izrael 98
Rotenberg Jakub 23
Rotenberg Laks 98
Rotenberg Mojżesz 155, 160
Rotenbergs 13
Rotman Henryk 37
Rotman Jerzy 37, 42, 43
Rotman Tadeusz 42, 43, 144
Rotman Szloma 16, 39, 74, 87, 144, 173
Rotman - Kadera Henryk 37, 74
Rotman Roman 144
Rotman Wanda 144
Rotmans 165
Rottner Eisig 16
Rottsztajn Szlama 86, 173
Rozenberg Dawid 16, 23
Rozenberg Izrael 142
Rozenberg Lejzor 131
Rozenberg Marek 106, 107, 189
Rozenberg Mindla 166
Rozenberg Szymon 173
Rozenblat Zelik 131
Rozenblum Abram 173
Rozenblum Eliasz 21
Rozenblum Estera 86, 166
Rozenblum Izrael 173
Rozenblum Lejb 166
Rozenblum Smycha 166
Rozencwajg Gizela 146
Rozencwajg Janusz 145
Rozencwajg Chaim 147
Rozencweig Chil 166
Rozenek Łaja 166
Rozenholces 132
Rozenholc Josek 173
Rozenholc Moszek 173
Rozenholc Rachmil 15, 60, 98
Rozenkranc Chil 21
Rozenkranc Fajgla 169
Rozenwald Lejbuś 86
Rozenwald Lejzor see Rozenberg Lejzor, 131
Rozenwald Józef 166
Różycka Cejwa 166
Rożycki Mojżesz 158
Röchling 59
Rubinowicz Dawid 94, 115, 178
Rubinstein Bajla 166
Rubinstein Joachim 166
Rubinstein Mindla 166
Rubinstein Pesla 166
Rubinsztajn Aron 131
Rubinsztajn Sara 131
Rubinsztajns 38
Rubinsztein Eli 152, 159
Rumpel Mathias 104, 107, 110, 113, 114, 124, 126, 127, 135, 145
Rusiecki Władysław 41
Rusinek Maciej 158
Russak Antoni 17
Ruszkowski Wojciech 156
Rutkowska Rywka 86
Rutkowski Adam 41, 52, 119, 140, 178, 179
Rutkowski Aron 130
Rutkowski Chil 130
Rutkowski Moszek 38
Rutkowski Mojżesz 166
Rutman Abraham 132
Rutman Chaim 132
Rutman Chil 173
Rutman Helena 132
Rutman Jonasz 132
Rutman Rachela 132
Rutman Szlama 173
Rylski Tadeusz 133
Rymarz Józef 158
 
S
Sachs 92
Sadowska Lidia 160
Sadowski Zbigniew 83, 177
Sakowska R. 118, 179
Salomonowicz Salomon 87
Sandał Kałma 53
Sandał Rywka 53
Sanderska 124
Sases 146
Saubel Chana 73
Saubel Saul 73
Sawa Stefan 159
Schatz 160
Schindler Bruno 74, 108, 126, 131
Schliecht 148
Schmeterling 106, 107
Schneider Hugo 59
Schögarth Eberhard 101
Schör Gustaw 61
Schulz Egon 60
Schülzer Izaak 74
Senderska Helena 159
Sendrowicz Abram 132
Sendrowicz Froim 132
Sendrowicz Jankiel 132
Sendrowicz Majer 132
Sendrowicz Menes 132
Sercerzes 62
Serwetnik Beniamin 16, 107, 129
Serwetnik Liliana 94, 107, 127, 129, 130, 176
Serwetnik Oskar 39, 94, 129, 173
Sędek Aleksander 114
Sędek Bogumił 95
Sikora Władysław 158
Sikorski Jan 38, 40, 43, 49, 95, 179
Sikorski Władysław 154
Siniarowska Frymeta 166
Skalniak Franciszek 49, 179
Skórecki Józef 23
Skrzyniarz Róża 141
Skrzyniarz Zygmunt 141
Skrzypek Józef 87, 179
Sławecki Lejba 150
Sobel Grisza 27
Sobol Adam 38
Sokołow Nachum 34
Sokołowska Herszel 38
Sokołowski 154
Sokołowski Chil 166
Sokołowski Kalman 98
Sokołowski Moszek 38
Sokołowski Rywen 166
Solarz Mojżesz 23
Solarz Moszek 166
Sołomanik Etla 16
Sonczow Hersz 38, 166
Sosnowski Wolf 166
Sowińska Apolonia 104, 110, 111
Sowiński Mieczysław 54, 92, 93, 177
Spiro Moszek 166
Spiro Zelman 166
Stabholz Henryk 144
Stalin Józef 154
Staszewski I 55
Stein Jadwiga 83
Stein Janina 83
Stein Witold 81, 83, 156
Steiner Paul 67, 68
Steleck 148
Sternfeld Chaim 166
Stradowska Stefania 156, 177
Straus 144
Strawczyńska Perla 98, 166
Strawczyński Lejba 73
Strawczyński Moszek 110
Strawczyński Szlama 152, 159
Strawczyński Szmul 170, 173
Strosberg Gołda 71
Strosberg Henoch 86
Strosberg Szlama 173
Strumw Alicja 37, 160 see Birnhak Alicja
Strumw Guta 37
Strumw Henryk 37
Strumw Oskar 37, 39, 43, 51, 107, 156, 165, 173
Strumws 156, 165
Styczeń Stanisław 67, 190
Sworowski Czesław 61
Sylberman Dawid 71, 86
Szafir Herszel 145
Szafir Ruchla 166
Szajndla Chana 166
Szajnfeld Moszek 174
Szała Mojżesz 166
Szapiro Adam 159
Szapiro Cwi 19
Szapsiewicz Majer 166
Szarogreder Henryk 37, 166
Szarogreder Leon 28, 123, 174
Szatz 150
Szatz Jakub 20, 87, 107, 144
Szaynok Barbara 179
Szczekociński Dawid 8, 156, 166
Szczęśniak Andrzej 154, 176
Szczęśniak Edward 140, 157
Szczęśniak 133
Szeftel Aba 166
Szenfeld Chaim 170
Szenfeld Jakub 87
Szilberg Mendel 142
Szlafman Mosiej 166
Szlamowicz Berek 174
Szlezynger Chil 166
Szmeterling Lusia 58
Szmulewicz A. 112
Szmulewicz Chaskiel 71
Szmulewicz Cyrla 166
Szmulewicz Izaak 22
Szmulewicz Izrael 166
Szmulewiczes 38
Szperling Zew 166
Szpiegel Gustaw 141
Szpiegel Nusyn 62
Szpiegelglas Mordka 30
Szpiegelglas Zyzla 166
Szpilman Boruch 113
Szpilman Estera 113
Szpiro Abram 152, 159
Szpiro Chaja 131
Szrant Karol 43
Sztajner Szulim 174
Sztarkman Juma 166
Sztern Bencjan 71
Sztrenfeld Jakub 29
Sztyfter Gabriel 16
Szuster Stanisław 61
Szwaicar Hersz 71
Szwarc Herman 113
Szwarcbard Stefan 152
Szwer Hudesa 166
Szydłowski Lejba 71
Szydłowski Lejbuś 86
Szydłowski Szmul 98
Szykman Jakub 166
Szykman Jankiel 87
Szymszalewicz Ita 113
Szyndler Leokadia 23
 
Ś
Śledzianowski Jan 18, 19, 43, 179
Śliwa Kazimierz 60, 61, 157
Śliwińska Leonia 158
Śliwiński Bolesław 158
Śliwiński Zygmunt 141, 158
Śpiewak 152
Światło Cesia 166
Świeczarczyk Abram 166
Świeczarczyk Ruchla 71
 
T
Taborowicz Jan 86
Tajc Paja 59
Tajtelbaum Mordka 73
Tajtelbaum Menesa 166
Tanewurcel Aleksander 32
Tarabuła Leontyna 159
Targownik Abram 130
Targownik Carka 130
Targownik Józef 167
Tarkieltaub Blina 73
Tarkieltaub Icek 73
Tarkieltaub Jankiel 73
Tauman Abram 142, 167
Tauman Lejzor 72, 173
Tauman Izaak 170
Tauman Lea 169
Tauman Szeftel 174
Tchórz Zdzisław 39, 177
Tekele Frajda 59
Tenenbaum Brandla 167
Tenenbaum Chaim 15, 167, 173
Tenenbaum Icek 98
Tenenbaum Jakub 60
Tenenbaum Moszek 72, 173
Tenenbaum Nusyn 142
Tenenbaums 15
Tenenblat Mordka 167
Tepfer Pesla 167
Thomas Ernst 95, 96, 120, 122, 127, 128, 129, 135
ojta Szprynca 110
Tokowicz Aria 72
Tomala 96
Tomaszewski Jerzy 8, 118, 179
Tomiczek Wiktor 151
Trajman Aron 131
Trajster Mojżesz 22
Trajster Neoch 42
Treiger 26, 139
Trejger Mojżesz 26
Trocki Lew 31
Trumpeldor Jehuda 21
Tuch Uszer 144
Tuchwurcel Josek 167
Twerski Lejb 173
Tysan Mojżesz 53
 
U
Urbach Estera 132
Urbach Gitla 53
Urbach Jakub 132
Urbach Josek 167
Urbach Lea 132
Urbach Lejbuś 53
Urbach Rafał 167
Urbach Rywka 53
Urbach Sara 132
Urbachs 60
Urbajtel Berek 37
Urbajtel Jankiel 29
Urbajtel Josek 155
Urbajtel Józef 15
Urbajtel Maria 87
Urbajtel Regina 87
Urbajtel Sara 167
Urbajtls 15, 60
Urbańska Krystyna 115, 179
Urbański Krzysztof 17, 179
Urbański Stanisław 84
Uszeroweicz Aron 160
Utschik Ottokar 160
 
V
Vogelhut Bruno 59
Vogt Wilhelm 61
Voss Otto 141, 191
 
W
Wajcman Fajgla 86
Wajcman Jakub 98
Wajnberg Dora 86
Wajnberg Felicja 145
Wajnberg Jakub 87, 98, 173
Wajncwajg Abram 22
Wajner Beniamin 59
Wajner Sara 59
Wajnryb Boruch 16
Wajnsztok Beniamin 132
Wajnsztok Estera 132
Wajnsztok Hersz 132
Wajnsztok Mendel 26
Wajnsztok Sara 132
Wajnsztok Uryś 132
Wajsbrot Chaja 167
Wajsman Moszek 167
Wajsman Szaja 84
Waksbaum Izrael 131
Waksman Frymeta 167
Wakszlak Chaim 132
Wakszlak Icchak 132
Wakszlak Lea 132
Wakszlak Mordechaj 132
Wakszlak Natan 132
Wakszlak Rachela 132
Walden Estera 96
Walden Moszek Mendel 86
Waldiferent Karol 145
Wallisch Róża 83
Wall Hinda 167
Warbrun 83
Wargoń Jakub 167
Warszawiak Chaim 110
Warszlak Stanisław 61
Wasser Alter 173
Wasser Zelda 167
Wasser Zelik 152
Weber 96
Weber Stefan 113, 124
Weiner Frantz 61
Weinstadt 142
Weisbrot Chaim 37, 167
Weisenfreud Adolf 16, 87
Weizmann Chaim 33, 179
Weltman Hilel 87
Weltman Chil 22
Wenda Zygmunt 31
Wendler Richard 40
Wenus Józef 150
Wiatrak Franciszek 152
Wierzchowski Bolesław 116, 177
Wikiński Majer 110
Wilk Eliasz 23
Wilner Abraham 164
Wilner Cyrl 142
Wilner Eliasz 23, 131
Wilners 14, 15, 16, 61, 164
Wirtz 116
Wiśniewska Lejwa 167
Wittlin Jakub 173
Wittlin Laura 59
Wittlin Mendel 37
Wittlin Michał 20
Włodomer Froim 71
Włoszczowski Abram 23, 73
Włoszczowski Mojżesz 73
Włoszczowski Wolf 167
Wodzisławska Gołda 167
Wodzisławska Sara 111
Wodzisławski Abram 111
Wodzisławski Zelman 53
Wohl Estera 73
Wohlschuluger Erich 135, 139
Wojas Stanisław 43
Wójtowicz S. 124
Wolczyński 158
Wolden Aron 86
Wolf Alter 142
Wolfowicz Szabsa 110
Wolfsztat Szajndla 167
Wolgan Robert 61
Wolman Stefania 17
Wrona Zenon 176
Wrońska Anna 158 see Bogdanowicz Anna
Wroński Paweł 86, 159, 178
Wroński Tadeusz 84, 156
Wygnańskis 86
Wygnańska Chana 23
Wygnańska Juda 73
Wygnańska Mindla 167
Wygnańska Róża 53
Wygnański K. 83
Wygodny Jankiel 110
Wysocka Maria 177
 
Z
Zabłocki 145
Zagajskis 164
Zagajska Chaja 87, 170
Zagajska Chana 131
Zagajska Cypla 87
Zagajska Dwojra 131
Zagajska Etla 87, 109
Zagajska Ruth 131
Zagajska Sara 87
Zagajski Chaim 87, 142
Zagajski Eliasz 142, 164, 169, 170
Zagajski Henryk 29, 87, 142, 164
Zagajski Herszel 17, 23, 29, 87, 109, 169, 170
Zagajski Mieczysław 142, 164
Zagajskis 17, 87, 164
Zając Fiszel 167
Zając Franciszek 84
Zając Majer 167
Zając Perla 167
Zając Ruchla 167
Zajączkowskis 152
Zajączkowska Brandla 110
Zajączkowska Idesa 132
Zajączkowska Mina 132
Zajączkowska Róża 132
Zajączkowska Rywka 131, 132
Zajączkowska Towa 132
Zajączkowski Josek 37, 155
Zajączkowski Józef 132
Zajączkowski Leon 37, 167
Zajączkowski Szlama 131
Zajączkowski Tobiasz 167
Zajdenwasser Blima 167
Zajderman Motek 160
Zajdner Majer 160
Zalcberg Fajgla 167
Zalcberg Hersz 173
Zalcberg Szaja 40, 41, 71, 125, 139, 143, 146
Zalcberg Władysław 116
Zasada Jan 41
Zasada Józef 126
Zawadzki 95, 158
Ząbek Edmund 84
Ząbek Teofil 84
Zeisler Gertruda 8, 89, 91, 100, 108, 111, 112, 113
Zeisler Maks 89
Zelinger Bernard 8, 131, 146, 152, 158, 159, 161, 165
Zelinger Danuta 160
Zelinger Róża 165
Zelinger Zofia 160, 192
Zelinger Henryk 8, 160, 165
Zelinger Salomon 21, 37, 159, 165
Zelingers 61
Zelmanowicz Perla 167
Zieliński Izaak 17
Zieliński Moryc 20
Zieliński Stanisław 74, 179
Zielonedrzewo Frymeta 131
Zielonedrzewo Mojżesz 38, 167
Zielonedrzewo Zelman 131
Zielony Chaim 20
Zilberberg Szmul 110
Zilberings 15
Zilberman Josek 98
Zilberszpic Czarka 167
Zilbersztajn Abram 132
Zilbersztajn Chana 132
Zilbersztajn Cirla 132
Zilbersztajn Józef 132
Zilbersztajn Majer Binem 110
Zilbersztajn Mojżesz 132
Zilbersztajn Mordechaj 132
Zilbersztajn Mosze 132
Zimmer Izydor 16, 87
Zimmerman Fritz 60
Zimnicki Izydor 167
Zimnowoda Stefania 24, 169
Zimnowoda Władysław 24
Zimnowoda Rozalia 25, 59
Zimoląg - Szczepańska Wacława 82, 83, 86, 131, 134, 135, 178
Złoto Emanuel 146, 167
Złoto Moszek 169
Zoberman Frymusz 145
Zuch Feliks 142
Zunsztajn Sara 98
Zunsztajn Szaja 98
Zwinkler Mojżesz 167
Zwolski Czesław 43, 179
Zylberberg Ala Jetla 59
Zylberberg Dawid 71, 98
Zylberberg Eliasz 173
Zylberberg Icek 167
Zylberberg Jankiel 151
Zylberberg Josek 15, 173
Zylberberg Perla 167
Zylberberg Rafał 71, 167
Zylberberg Szmul 73, 167
Zylberberg Wolf 167
Zylberberg Ewa 31
Zylberg Jakub 98
Zylbering Szymon 142
Zylberings 15, 60
Zylberüng Wolf 167
Zylberman Izrael 173
Zylbermagiel Lejb 173
Zylberstein Mordka 73
Zylberstein Szlama 173
Zylberszlak Stanisław 27, 37, 43, 170
Zylberszpic Majer 173
Zylbersztajn Alter 96
Zylbersztajn Bajla 73
Zylbersztajn Dawid 167
Zylbersztajn Dora 146
Zylbersztajn Josek 110, 167
Zylbersztajn Nina 145
Zylbersztajn Nuchyn 73
Zylbersztajn Sara 37, 167
Zylbersztajn Estera 21
Zylbersztein 123, 154
Zylbersztein Mordka 73
Zyscholz Etla 167
Zysholzes 38
Zysman Artur 156 (Bruno Jasieński)
 
Ż
Żabotyński Włodzimierz 20, 21
Żarnecki Abram 167
Żaroń Piotr 154, 179
Żebrowski Rafał 17, 178
Żernicki Adam 38
Żółta Bajla 130
Żuchowska Frymeta 110
Żuchowski Majer 110
Żyto Mojżesz 152

 

« Previous Page Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Kielce, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2022 by JewishGen, Inc.
Updated 18 Feb 2012 by LA