« Previous Page Table of Contents Next Page »Family Name First Name(s) Notes Page(s) Index Page
S  
Index
SABAKOWSKI Gedalya   99, 158, 261, 262, 263, 349, 365 424
SABAKOWSKI Jadzia   262 424
SABATKE Szlomo   26, 133, 134, 294, 370, 372 424
SAKS Gershon   98, 99 421
SAKS L. A.   396 421
SAKS Mosze Meir   97, 118 421
SAKS Rachel   262 421
SALNE B.   105, 106 424
SALOMON Beryl   84, 280 424
SALOMONOWICZ B.   91 424
SALOMONOWICZ Israel   15, 215 424
SALOWETICKI J.   159 424
SAMUELOWICZ Yehonatan   16 424
SANDSZEW Ruwen   90, 91 424
SANDSZEW Szmul   162, 259 424
SANDZER A. J.   96, 278 424
SANZIER Natan   48 424
SAPIR Dr.   388 424
SAPIR     122 424
SAPIR TIRUSZ Lea   259 424
SAPIRSZTAJN Dawid   283, 286 424
SAPIRSZTAJN Dorka   363 424
SAPIRSZTAJN Meir Berisz   248 424
SAPIRSZTAJN Riszka   363 424
SAPIRSZTAJN TURNHAJM Riwa   283 424
SEGAL Szymon   39 424
SEGAL Yehuda Lajb   39 424
SEGLOWICZ       424
SENDISZEW Meir Lemel   133, 294 424
SENDISZEW Moszel   133, 262, 377 424
SENDISZEW TALER Eda   158, 281, 293, 313 424
SERCARZ Dawid   25, 69, 11 424
SERCARZ Izydor   26, 84, 91, 93 424
SERCARZ Lazer   26, 168 424
SERCARZ M.   87 424
SERCARZ Moniek   388, 389 424
SHALOM-ALECHEM     55, 88, 91, 92, 93, 147, 178, 308, 373 428
Szlomo   son of Jozef 162 428
SHMUEL HANAGID     181 428
SIRKIN Nachman   290 424
SKOCZYLAS B. Z.   71 424
SKOCZYLAS Dawid   80, 164 424
SKOCZYLAS Eli   249 424
SKOCZYLAS Sara   269, 270 424
SKÓRA Szymon   282 424
SKORNICKI Chaya   259 424
SKORNICKI Fajvel   282 424
SKORNIK Dawid   29, 239 424
SOFER Yankel   245 424
SOFER Yehuda Lajb   138 424
SOKNIK Bela   22, 135 424
SOKOLOV Nachum   273, 324, 336 424
SOLTNIK Franka   359 424
SPEKTOR Pinie   240 424
SRIBNER Lajbish   241 424
STASZEWSKI Nechemia   80 424
STAWSKI Chaya   269, 283, 286 424
STAWSKI Gerszon   65, 68, 185 424
STOPNICKI Herszel   97, 165 424
STOPNICKI Lea   258 424
STOPNICKI Yidl   207 424
STOPNICKI Yitzhak   275 424
SUSZEK Lajbish   347 424
SUSZEK Lipa   239 424
SUSZEK Mosze   293 424
SUSZEK Szmul Ahron   247 424
SUSZEK Zysman   247 424
SZACKI Dr.   108, 219 427
SZAHAM (SZTAJNFELD) Mosze   164 427
SZAJER Hella   174 428
SZAJER Israel David   22 428
SZAJER J.   394 428
SZAJER     272 428
SZAJN Ajzik   168, 397 428
SZAJN Chaim   126, 138, 212, 297, 314, 318, 330, 331, 429 428
SZAJN Chana   126, 314, 318 428
SZAJN Cyrele   59, 62, 75, 118, 126, 159, 170, 172, 173, 257, 274, 314 428
SZAJN Marek   126, 257, 295, 314 428
SZAJN Mordechai   112, 331 428
SZAJN Mosze   75 428
SZAJN Szlomo   112, 140, 236, 331 428
SZAJN Yitzhak   112, 126, 172, 297, 330, 331 428
SZAJNERMAN Mordechai   187 428
SZAJNERMAN Yitzhak   262, 290 428
SZAJNTAL Bela   22 428
SZAJNTAL Blima   370 428
SZAJNTAL Chana   88, 89, 90, 106, 107, 150, 259, 308 428
SZAJNTAL Israel   359 428
SZALAC Walter   28, 134 427
SZAMBERG Mosze   358 428
SZANCER Dora   272 427
SZANCER Hella   201, 272 427
SZANCER Hella   357 427
SZANCER Mordechai   115 427
SZANCER Ovadia   17, 218 427
SZANCER S.   81 427
SZANCER Szlomo   172, 272 427
SZANCER   (teacher) 370 427
SZAPIR Avrahaml   80, 245 427
SZAPIR Gutshe   159 427
SZAPIRO Benjamin Yitzhak   21, 248 428
SZAPIRO Bunem   158 428
SZAPIRO Chaim   231, 339 428
SZAPIRO David (Yafet)   338, 339 428
SZAPIRO Dr. Yishayahu   285 428
SZAPIRO Ester   84 428
SZAPIRO Hendel   248 428
SZAPIRO Jakob Yitzhak   245 428
SZAPIRO Jankele   139, 140, 171, 235, 255, 256, 329 428
SZAPIRO Jozef   132, 387, 389 428
SZAPIRO Lea   260, 278 428
SZAPIRO Meir   16, 71, 218 428
SZAPIRO Mendel   29, 79, 139, 235, 255, 329 428
SZAPIRO Michael   248 428
SZAPIRO Szmelkes   80 428
SZAPIRO Tuvia   158 428
SZAPIRO Yechiel Rabbi 138, 163, 190, 230, 231 428
SZAPIRO Yechiel Meir   339 428
SZAPIRO Yechiel Michael   51, 138 428
SZAPIRO Yishayahu   246, 253 428
SZARF     272 428
SZASZTOK Eliezer   162 427
SZBANER Hillel   29, 79, 258, 335 421
SZEFTEL Sh.   90, 21, 93, 99 428
SZELCER Berish   255 428
SZELCER Szlomo   159 428
SZELSINGER Yechiel   186 428
SZENBERG Mosze   260, 278 428
SZENBERG P.   158 428
SZENBERG Wolf   358 428
SZENBERG Yidl   26, 235, 294 428
SZENBERG Yitzhak Meir   71, 79, 114, 138, 341 428
SZENEL M.   98 428
SZENOLD     294 428
SZEPS Elimelech   264 428
SZER Herman   129, 184 428
SZER Z.   272 428
SZERER Zygmund   162 428
SZERLING Mania   22 428
SZIF Basia   292 428
SZIFER Dr. Yitzhak   32, 215 428
SZITENBERG Eliezer   351 428
SZITENBERG Sara   258 428
SZITLOWSKI Chajm   60, 147, 310 421
SZLESINGER David   19, 219 428
SZLESINGER David   19, 219 428
SZLESINGER Szlomo   111, 239 428
SZLESINGER Szlomo   111, 239 428
SZLESINGER Yechiel   186 428
SZLIWOWICZ R.   396 428
SZLIWOWICZ R.   396 428
SZLONSKI     284 428
SZLYZER Berl   237 418
SZMELKES Gedalya Rabbi 121, 222 428
SZMETERLING-GILAD David   316 428
SZMIGROD Bashka   280 421
SZMIGROD Dawid   26, 85, 110, 280, 295 421
SZMIGROD Jakob   27 421
SZMIGROD Kuba   120, 122, 222 421
SZMIGROD Max   27, 280 421
SZMIGROD Moniek   322 421
SZMIGROD Zasha   22 421
SZNAJDER Natele   137 424
SZNAJDERMAN Dov   22, 65, 220 428
SZNAJDERMAN Szlomo   22, 120, 220, 265 428
SZNAJOR Avraham   248 428
SZNAJOR Yehuda   20, 257 428
SZNICER Yizthak   216 428
SZNICER     271 428
SZNIERSON Fiszel   124 428
SZOKES Chaim   164 427
SZOLBA Natan   287, 353, 355 428
SZOR Mosze Professor 211, 215 427
SZORER Chaim   312 428
SZOTKEWICZ Guta   338 421
SZPAJZER Jakob   269, 282 428
SZPAJZER Mendel   245, 246 428
SZPAJZER Mosze Zvi   258 428
SZPIGEL Hersz   262 428
SZPIGEL Mosze   245 428
SZPIGEL     268 428
SZPIGELMAN Henrich   245 428
SZPIGELMAN Jadza   358 428
SZPIGELMAN L.   64, 91, 93, 98, 106, 107, 219, 297, 304, 314 428
SZPIGELMAN M. J.   119 428
SZPIGELMAN     114, 168, 297 428
SZPIGLER Jakob   245 428
SZPILMAN     123 428
SZPINDLER     165 428
SZPIR     269 428
SZPORN Sara   284, 287 428
SZPOT Jakob   33 428
SZPRINCEK Jozef   120, 265, 316 428
SZPRINGER Herszl   231, 163, 344, 350, 351, 352, 364, 365 428
SZTAJER Ajzik   115 428
SZTAJER David   115 428
SZTAJER Mosze   61, 114, 235, 346 428
SZTAJER Pintshe   159, 346 428
SZTAJGER Yitzhak (Stanislav) Attorney 267, 279, 390 428
SZTAJN David   272 428
SZTAJNBERG Dr.   75 428
SZTAJNBERG     84, 85, 188 428
SZTAJNBOK     394 428
SZTAJNBRECHER     158 428
SZTAJNFELD Mordechai   22 428
SZTAJNHART Chaim Wolf   112, 140, 159, 237 428
SZTAJNHART Mosze   50 428
SZTAJNIC Gecel   115 428
SZTAJNIC Yehezkiel   124 428
SZTAJNKELLER H.   159 428
SZTATLER Berish   19, 26, 219 428
SZTATLER Hirszel   22, 26, 88, 89, 92, 97, 145, 265, 266, 267 428
SZTATLER Jakob   20, 28, 90, 91, 93 428
SZTATLER Karol   22, 83 428
SZTERENBERG N.   67, 162 428
SZTERENFELD Natan   387 428
SZTERN Adzia   293 428
SZTERN Hirszel   187 428
SZTERN Yechiel   296 428
SZTERN     99 428
SZTOKBAND A.   26 428
SZTORCHAJN Eliezer L.   48, 264 428
SZTORCHAJN Gecel   48 428
SZTORNER Ester   293 428
SZTRASBERG Israel   249 428
SZTRIKER Dr.   125 428
SZTROCHLIC Adele   274 428
SZTROCHLIC Avraham   280, 281, 282, 310, 312 428
SZTROCHLIC B.   118 428
SZTROCHLIC Chaim   244 428
SZTROCHLIC Herman   22, 70, 71, 90, 91, 92, 97, 257, 307, 352 428
SZTROCHLIC Israel   27, 278 428
SZTROCHLIC Nechama   293 428
SZTROCHLIC Zalman   126 428
SZTRUBEL     264 428
SZTRUSMAN Michael   57, 97, 98 428
SZUSTER Ahron Mendel   138 428
SZWAJCER Ahron   22 428
SZWAJCER Arie   22, 120, 123, 220, 265 428
SZWAJCER David   249 428
SZWAJCER Israel   338 428
SZWAJCER Jozef   71, 96 428
SZWAJCER M.   94, 96 428
SZWAJCER Mosze Lajb   136 428
SZWAJCER Mosze Nuta   116 428
SZWAJCER Pinchas   219 428
SZWAJCER Sh.   29, 30, 230 428
SZWAJCER Shmuel   277 428
SZWAJCER Wolf   208 428
SZWAJCER Yoel   126 428
SZWAJMER Jozef   287, 288 428
SZWAJMER M.   388, 393, 394 428
SZWANENFELD     162 427
SZWARC Andsze   370 427
SZWARC Dora   296 427
SZWARC Meir   20, 22, 90, 91, 257 427
SZWARC Zvi   169 427
SZWARC     111 427
SZWARCBERG Henrich   96 428
SZWARCBERG Pinchas   48, 51 428
SZWARCBOYM Alfred   112, 297, 353, 355 427
SZWARCBOYM Erika   196 427
SZWARCBOYM Jakob   285 427
SZWARCBOYM     272 428
SZWARCKOP     291 428
SZWINKELSZTAJN Szlomo   277 428
SZYDLOWER     93 428
SZYDLOWSKI Szlomo   239 428
SZYKMAN Lejzer   310 428
SZYKMAN W.   394 428
SZYRMAN Avraham Yitzhak   136, 250 428
SZYRMAN Pinchas   250 428
SZYWEK Israel   338 428
SZYWEK Mosze   116 428
 
Family Name First Name(s) Notes Page(s) Index Page
T  
Index
TAHUN Dr. Yoshua   311, 312 421
TAJCHNER Dr.   211 421
TAMASZEWER Yisrael   114 421
TAUB Rabbi Yechezkel   248 421
TAUBE Perez   235 421
TAUBE     277 421
TAUMAN Lejbl   248 421
TAUMAN Sara   260 421
TEBENKIN Yitzhak   22, 120, 261, 290 421
TELNER Hersch   78, 278 421
TELNER Hila   315 421
TELNER Rabbi Yoshele Dayan   19, 44, 63, 219, 236, 239, 328 421
TENENBAUM Aba   272 421
TENENBAUM Alter   22, 93, 159 422
TENENBAUM Avraham   159, 161 422
TENENBAUM Fela   103, 104 422
TENENBAUM Heniek   262, 292 422
TENENBAUM Herszel   27, 120 422
TENENBAUM Hinda   290 422
TENENBAUM L.   67 422
TENENBAUM Mendel   113 422
TENENBAUM Miriam   26, 91, 93, 294, 295, 297, 336 422
TENENBAUM Mordechai Jozef   258 422
TENENBAUM Motel   22, 91, 269, 261, 290, 387 422
TENENBAUM R.   94, 262 422
TENENBAUM Rachel   104 422
TENENBAUM Yehuda   258 422
TENENBERG Avraham   288, 359 422
TENENBERG Nachman   70, 71, 97, 257, 314 422
TENZER Berisz   21, 65 422
TENZER Yoshua Mosze   29 422
TERLO Gur Aryeh   330 422
TESTELIRER Efraim   48 422
TEWSKIWICZ Zerach   249 421
TIL Szlomo   114, 255 421
TISZLER Dawid   383 421
TORHEIM Rabbi Zemach   247 421
TORKOW Zygmont   105 421
TORNHEIM Chajm Yechiel   247 421
TORNHEIM Genia   292 421
TORNHEIM Rabbi Berisz   230, 247 421
TORNHEIM Rabbi Eliezer Meir   247 421
TORNHEIM Rabbi Jakob Mosze   247 421
TOROSZINSKI Dr.   101 421
TRATKOWER Dr. Aryeh   286, 315 422
TRAUB Avraham Mosze   118 422
TRAUB Eva   378 422
TRAUB Yisrael Lejb   26, 294, 295 422
TRAUB     79 422
TRIGER Chajm   388 422
TRISMAN Eliezer   56 422
TROPAUER Avraham   19, 219 422
TROPAUER Berta   26 422
TROPAUER Karol   120 422
TROPAUER Szmul   120 422
TROZKI Lejb   120 422
TRUMPELDOR Jozef   286 422
TUCHMEIR     277 421
TUCHSZNAJDER Frima   292 421
TUCHSZNAJDER Jozef   98, 99, 163 421
TUCHSZNAJDER-BRINNER Shoshana   293, 313 421
TURNER Dawid   29, 71, 80, 245 421
TURNER Tunia   292 421
TURNER Yehuda   271, 272 421
TUVJA Yisrael   137 421
TWERSKI Aharon Dawid   249 421
TWERSKI Mordechele   248 421
TWERSKI Nachum   317 421
 
Family Name First Name(s) Notes Page(s) Index Page
U  
Index
UNGER Dawid   113 417
UNGER L.   277 417
UNGER Mosze   277 417
UNGER Paltiel   35, 96, 119 417
URI Jakob   282, 310 417
USSISZKIN Menachem Mendel   123, 124, 223, 315 417
 
Family Name First Name(s) Notes Page(s) Index Page
V  
Index
VARDI (ROSENZWEIG) Szmul Dawid   378 421
VON WEISEL Dr. Ze'ev   273 420
 
Family Name First Name(s) Notes Page(s) Index Page
W  
Index
WACHTEL     317 421
WAJBACH Dr.   94 420
WAJCHERT Michael   311 420
WAJCMAN Aharon   282 421
WAJCMAN Dr.   20, 21 421
WAJCMAN     163 421
WAJDISLOWSKI Mosze   50, 91 420
WAJDISLOWSKI Sh.   94 420
WAJNBERG Adash   132, 280 420
WAJNBERG Eli Meir   248 420
WAJNBERG Z.   306 420
WAJNBLUM     112 420
WAJNER Arnold   20, 35 420
WAJNER Arthur   84, 85, 103, 104, 132, 397 420
WAJNER Avraham Daniel   50 420
WAJNER Chava   118 420
WAJNER Jakob   131 420
WAJNER Meir   50 420
WAJNER Mordechai   27, 120, 122, 123, 273 420
WAJNER Motek   132 420
WAJNER Solomon   57 420
WAJNER Yechiel   79, 118, 133, 139, 207, 318 420
WAJNGART Yoshua Lejb   19, 219, 248 420
WAJNRAJCH     79 420
WAJNRYB A.   159 420
WAJNRYB Mordechai   20 420
WAJNRYB Sara   259 420
WAJNRYB Shmelke   20 420
WAJNRYB Shoshana   283 420
WAJNRYB Yisrael Mosze   21, 65 420
WAJNSZTAJN Chajm Mosze   115 420
WAJNSZTAJN Jozef   115 420
WAJNSZTAJN     111 420
WAJNSZTOK A.   89 420
WAJNSZTOK Ch.   96 420
WAJNSZTOK Dawid   276 420
WAJNSZTOK Meir   84 420
WAJNSZTOK Yisheyahu   244 420
WAJNSZTOK Z.   98 420
WAJS Avraham Mordechai   80 420
WAJS Mordechai   139 420
WAJS Sh.   68 420
WAJS Jozef   267 420
WAJSBART Fishel   243 421
WAJSBART Mosze   80, 115 421
WAJSBEKER     277 421
WAJSBORT Mania   269 421
WAJSBORT Perchia   284 421
WAJSBORT Yonatan   285, 286, 312, 380 420
WAJSENFREUND Andzasha   370 420
WAJSENFREUND H.   94, 370 420
WAJSHAUS Blay Bella   285 421
WAJSLER Mosze   20 421
WAJSLER Nissan   51 421
WAJSMARK Zindel   51 421
WAKSBERG Arnold   124 420
WAKSBERG     162, 262 421
WALDERMAN Simcha Dawid   163 420
WALDMAN     207 420
WALTFRYD Aharon   282 421
WALTFRYD Avraham Mosze   244 421
WALTFRYD Yisheyahu   244 421
WANDERSMAN Herszel   346 421
WARCMAN Sh. H.   99 420
WARHAFTIG Z.   268 421
WARSZEWKSI Asher   296 421
WARSZEWKSI Chajm   388 421
WARSZEWKSI Riva   284 421
WASSERMAN Dr. Maximillian   69, 84, 85, 128, 369 420
WASZNICA Adolph   296 420
WASZNICA Chava   286 420
WATENBERG A. M.   20 420
WDOWINSKI Sh.   20, 257 420
WEBBER Max   124 421
WEINSTOCK S.   159 420
WEINZIHER Dr. Szlomo   24, 26, 40, 57, 58, 59, 60, 67, 69, 71, 93, 94, 95, 118, 135, 168, 169, 170, 172, 176, 188, 257, 297, 308, 311, 370 420
WEINZIHER Gustav   24, 25, 26, 69, 349, 370 420
WEINZIHER Samek   22, 135 420
WEIZENBERG Avraham   82, 162 420
WEIZENBERG Enshel   132, 266, 267, 280, 296 420
WEIZENBERG Yisrael Yitzhak   118 420
WEKSELMAN Chava   292 421
WEKSELMAN Herszel   88, 89 421
WEKSELMAN Yitzhak Yoel   97 421
WELNER Chajm   29, 71, 78, 258, 323, 325, 335, 387 421
WELNER N.   98 421
WELNER Wolf   98 421
WELNER Yisrael   258, 272 421
WERDYGER Aharon   270 421
WERDYGER Chanoch   285, 286 421
WERDYGER P.   91 421
WERDYGER Wolf   79, 80, 81, 239 421
WIDERMAN Feivel   57, 94, 197, 198, 266, 296 420
WIECENKOWSKI L. A.   98 421
WIGDOROWICZ Lea   284 420
WIGNASKI Mosze     420
WIGODSKI Lejbek   131, 264 420
WIGODSKI Stanislav   101, 104, 131, 296, 373 420
WIGODSKI Yitzhak   28, 65, 67, 68, 71, 75, 94, 93, 159, 173, 174, 210, 257, 284, 295, 297, 311, 312, 316, 332, 349, 373 420
WILAGA Hersch Natan   243, 258, 330, 335 420
WILBASZEWICZ     20 420
WILDER Chana   284, 293 420
WINDMAN Yechiel   335 420
WINTER Mosze   149, 276 420
WITKIN Jozef   221 421
WOLF Henrich   22, 26, 57, 266 420
WOLF Sala   370 420
WOLGRIN Dora   293 421
WOLGRIN Dr. Chajm   280, 281, 292 421
WOLGRIN Yakl   138, 159 421
WOLGRIN     269 421
WOLLHENDLER Chana   283, 285 420
WOLLHENDLER Levi   51 420
WOLLHENDLER Szlomo   267 420
WRACLOWSKI Yechiel   249 421
WRACLOWSKI     132 421
WRANCBERG Jozef   20, 133, 257, 294 421
 
Family Name First Name(s) Notes Page(s) Index Page
Z  
Index
ZABADE Rivele   133 421
ZABADE Welwele   133 421
ZABOWSKI Szlomo   122, 123 421
ZABOWSKI Jozef   27, 120 421
ZACHAR-BIALKA Naftali   292, 243 426
ZACHARIASZ G.   159 421
ZACHARIASZ Lipa   29 421
ZACHARICZ Szmul Lejb   357, 387 421
ZADERNOWSKI A.   163 421
ZAJANC Chajm Jozef   335 421
ZAJANC Michael   118 421
ZAJANC Motel   276 421
ZAJANC Y. B.   91, 168, 178, 280 421
ZAJDENBEUTEL Yechezkel   79 421
ZAJDMAN Hillel   339 421
ZAJDMAN Kalman   61, 97, 156 421
ZAJDMAN Mosze   26 421
ZAJDMAN     294 421
ZAJDNER Chajm Meir   29 421
ZAJTMAN Dawid   298, 310 421
ZALMANOWICZ Dawid   272 421
ZALMANOWICZ Jakob   141 421
ZALMANOWICZ     294 421
ZANIN M.   200 425
ZARCHI Yisrael   337 421
ZAUBERMAN Ch. H.   83, 98, 99 421
ZAUBERMAN Jakob   84, 133 421
ZAUBERMAN     89 421
ZAUROMPF Bella   260 421
ZELKOWICZ Dawid   272, 280 421
ZELZER Yisrael   163 421
ZEMACH Szlomo   120, 302 426
ZIELANY Ch.   67 421
ZILBERBERG Chajm M.   59, 62, 78, 258, 259 421
ZILBERBERG Kalman   26, 131, 294 421
ZILBERBERG Szlomo   29, 240 421
ZILBERBERG Y.   271 421
ZILBERFREUND M. L.   71 421
ZILBERG M.   336 421
ZILBERGOLD D.   98 421
ZILBERSZAC Chanoch   29, 62 421
ZILBERSZAC Dov Berisz   54, 62, 335 421
ZILBERSZAC Dr.   354, 370 421
ZILBERSZAC Esther   259, 260 421
ZILBERSZAC Yitzhak   260, 295, 297 421
ZILBERSZTAJN Avraham   118, 345, 353, 354 421
ZILBERSZTAJN Zvi   119, 387, 388, 389 421
ZINDORF Zipora   287 421
ZINGER Nechemia   388 421
ZITENFELD Aliza   344 421
ZITMAN Dawid   182, 281 421
ZLOTNIK Yisrael Aharon   383 421
ZMODSKI Szymon   26, 75, 93, 158, 257, 295, 320 421
ZONDLOWICZ Lejb   16, 218 421
ZONENFELD   Rabbi    
ZONENLICHT Avraham   267 421
ZONEWENT Yisrael   388 421
ZOPOWICZ Menachem   136, 251 421
ZRUBAWEL Jakob   120, 265, 316 421
ZUCHER Dawid   375 421
ZUR Zvi   388 425
ZVI MAMAGID   [The preacher] 234 425
ZWITKOWER Rabbi Szmul   234 421
ZWOROWSKI B.   396 421
ZWOROWSKI Shoshana   292 421
ZWOROWSKI     280 421
ZYDER Elchanan   79, 159, 162, 334 421
ZYGEL Helinka   272 421
ZYGEL Y.   273 421
ZYGELBAUM Szmul   275 421
ZYGELBAUM Zyskind   80, 96 421
ZYGRAJCH Dawid   115 421
ZYGRAJCH Fishel   115, 269, 282, 315 421
ZYGRAJCH Riva   293 421
ZYGRAJCH Yisrael   259 421
ZYGRAJCH Zusman   348 421
ZYGRAJCH     111 421
ZYSFELD     118 421
ZYSKIND Jakob   140 421
ZYSKIND Kalman   238 421
ZYSKIND Yankele   136, 237, 251 421
ZYSKIND Yechezkel   270 421
ZYSKIND Jozef   115 421
ZYSMAN M.   119 421


« Previous Page Table of Contents Next Page »This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Bedzin, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 10 May 2022 by LA