« Previous Page Table of Contents Next Page »Index of Names (Cont'd)Surnames Given Name Page
Vav return
VABUN Professor 245
VANA Miss 271

[Page 590]

WOHLHENDLER Adza 216
WOHLHENDLER Itshe 65, 275
WOHLHENDLER Ester 199
WOHLHENDLER M. 215
WOHLHENDLER Reb Shlomoh 198
WACZEWODA Berl 150
WOCHLTEL Adela 245
WALDFOGEL Abraham 168, 240, 241, 268, 269, 402, 207, 534, 537, 546, 548
WALDFOGEL Dov 534, 546
WALDFOGEL Yosef 567, 568
WALDFOGEL Yisroel 235, 240
WALDFOGEL Mordechai 159
WALDFOGEL Mordechai-Dovid 227, 238, 242
WALDFOGEL Shimeon 39, 168, 202, 206, 237, 459
  "Welwele the Water Carrier" 132
WALTER Wacek 268
WALCZEK   348
WALINSKI Emanuel 206
WALINSKI Leah'tshe 39, 69, 135, 173, 203
  Wolf the Rabbi 60
WOLF Yosef 203
  Wolf the small one 133
WOLKOWICZ Emanuel 207
WOLKOWICZ Zev 210, 211. 212
WOLKOWICZ Yeheil-Meir 459, 460, 479, 493
WOLKOWICZ M. 143, 175, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 229, 241, 246, 248, 254, 267
WAGDA G. 302
WAKS Reb Chaim-Eliezer 60, 87
WAKSMAN Abraham 402
WAKSMAN Abraham-Moishe 34, 143, 174, 184, 186, 187, 196, 229, 231, 238, 252, 459, 476
WAKSMAN Dovid 247
WAKSMAN Hela 370, 371
WAKSMAN Yehuda 290, 363, 366, 537, 548
WAKSMAN Yisroel 366, 383
WAKSMAN Michal 119, 132, 184, 192, 218, 237, 239, 458
WAKSMAN Mendl 119
WAKSMAN the Family 458
WAKSMAN Shlomoh 41, 206, 222, 531, 542
WAKSMAN Shlomoh-Gabriel 174, 181, 185, 201, 202, 205, 206, 259, 531, 532, 533, 534, 542, 543, 545, 546
WAKSMAN Sh.L. 180, 181, 300, 301, 362, 369, 371
WAKSMAN   167, 469
WARGON BEN-YITZHAK   404
WARGON Reb Chaim 37, 469
WARGON Yecheil 395, 401
WARGON Miriam 482
WARGON Reb Ruven 38
WARGON   405
WARHAFTIK Dr. 40, 366, 367
WARSAWSKI A. 193, 213, 214, 224
WARSAWSKI Chaya 218
WARSZACKI Yecheil 179, 185, 187, 478
WARSZACKI Sh. 175, 187
WIDISLAWSKI Gitl 190, 221
WIDISLAWSKI Dovid 181, 190, 218, 221
WIDISLAWSKI Y. 216
WIDISLAWSKI Yankl 402
WIDISLAWSKI Yakov 190, 220, 221
WIDISLAWSKI Leah 181, 190, 210, 221
WIDISLAWSKI Fishel 180
WOITORKEWICZ   318
WILMAN   250
WURCL Gitl 220
WITROWSKI Chaim 499, 501, 505, 507
WITROWSKI Y. 507
WIGOCKI Yakov 375
WIGOCKI Yosef 268, 375
WIGOCKI Eliash 395
WIGOCKI Pola 300, 361
WIDRAWICZ Leah 212
WITALSKI   137
WITENBERG A. 223
WITENBERG Berl 31, 33
WITENBERG Dina 217, 300, 362, 370
WITENBERG Hershl 167, 192, 293, 296, 300, 354, 362
WITENBERG Welwel 179, 413
WITENBERG Chaim 188, 189, 530, 543,
WITENBERG Yakov 34, 35, 39, 166, 173, 189, 194, 217, 261, 295, 300, 353, 362, 370
WITENBERG Yissachar 217, 298, 300, 356, 357, 362, 370
WITENBERG Leibl the Shamas (sexton/rabbi's assistant) 63, 155, 160
WITENBERG the Family 460
WITENBERG Manya 370, 414
WITENBERG Natan 413
WITENBERG S. 218
WITENBERG Miss 298, 300, 356, 362
WITENBERG Tzvi 219
WITENBERG Kuba 170
WITENBERG Shmuel-Leib 168, 231, 237, 238
WITENBERG Shifra 188, 190, 199, 212, 246, 266, 460, 530, 544
WILHELM Abraham 167, 170, 366, 394, 436, 521
WILHELM Ita 323
WILHELM Alter 523
WILHELM Gitl 300, 361
WILHELM Zelig 218, 317, 323, 364, 400
WILHELM Lewek 366
WILHELM Maniek 322
WILHELM the family 436
WILHELM Feiwel 167
WILHELM   133
WILNBERG Professor 204, 260
WILNER Arya 345
WILSON   204
WINDMAN Yitzhak 381
WINTER Abraham 135, 201, 259
WINTER Leibl 183, 247
WINTER Moishe 137, 275
WINTER E. 519
WINTER Shlomoh 201
WINER Arbe 40, 179, 259, 260, 261, 374
WINER Asher 68, 239
WINER B. 218
WINER Berek 268, 269
WINER Gobrish (Engineer) 252, 262, 296, 354
WINER Hela 189
WINER Heniek 218
WINER H. 247, 253
WINER Yakov 268, 299, 300, 351, 359, 361
WINER M. 499
WINER Madza 262
WINER Max 500
WINER N. 218
WINER F. 201, 218, 268
WINER Shmuel 39, 164
WINER Shlomoh 201
WISAMEK Staszek 373
WISOCKA   262
WIEWIURKA Abraham 67
WIELUNSKI Anek 268
WIELUNSKI D. 143, 167, 192, 194, 219, 221
WIELUNSKI Kuba 137
WIELUNSKI Shimek 201
WIERSZBICKI Shlomoh 295, 353
WIERNIK   383
WICENTOWSKI Yisroel 531, 546, 556, 557
WICENTOWSKI Tzvi 37, 201
WICENTOWSKI Ruchl 556, 557
WAJNAPEL Dr. 165, 194, 250
WAJNBAUM the Family 431
WAJNBERG Reb Berish 490
WAJNBERG Tusya 152, 186, 245, 253, 458, 459
WAJNBERG Ludwig 41, 152, 167, 173, 186, 239, 259, 260, 262, 270, 251, 275
WAJNBERG   218
WAJNTRAUB Reb Ahron 64
WAJNTRAUB Reb Yeheil the Rabbi 35, 51, 64, 228, 469, 471
WAJNTRAUB Reb Yakov-Dovid 35, 37, 38, 64, 120, 227, 240, 468, 469
WAJNTRAUB L. 179,259, 260, 261, 374
WAJNTRAUB Michal 493
WAJNTRAUB Reb Mordechai 64, 374
WAJNTRAUB Reb Noach the Rabbi 64, 529, 531, 542, 556
WAJNTRAUB Frimet 35, 120, 469
WAJNTRETER Yitzhak 143, 175, 182, 187, 188, 212, 524
WAJNTRETER Yeshayahu 187, 188
WAJNMAN Chana 221
WAJNMAN Yitzhak 520
WAJNMAN Yisroel 519
WAJNMAN Levi-Dov 100, 519
WAJNMAN Moishe 220, 520
WAJNMAN the Family 431
WAJNREICH Moishe 216, 229, 295, 299, 300, 353, 359, 361
WAJNSZTOK Shoshona 265
WAJNSZTOK   114, 210, 482
WAJS Henek 117, 235
WAJS Reb Moishe 93
WAJS Fishel 185, 196
WAJS and wife 515, 517
WAJS   152
WAJSBERG Abraham 272
WAJSBERG Tuvya 188
WAJSBERG Yama 209
WAJSBERG Yakov 374, 405
WAJSBERG Yosef 62
WAJSBERG Yisroel 482
WAJSLIC Yakov 267
WAJSENBERG   519
WAJSKOP   501
WEITZMAN Dr. Chaim 334
WAJCENBLAT Chana 216
WLADOWSKI Shlomoh 185

[Page 591]

WLASZCZAWSKI G. 208
WLASZCZAWSKI Gula 482
WLASZCZAWSKI Dwoyra 173
WLASZCZAWSKI Reb Yosef-Ber 254, 263, 268, 410
WLASZCZAWSKI Leibl 170, 227, 482, 523
WLASZCZAWSKI Moishe 582
WLASZCZAWSKI Tzina 206
WELFFRAJD Emanual the Rabbi of Przedborz 78, 80, 87, 490, 492
WELFFRAJD Reb Yeshayahu the Rabbi 489, 490, 491
WENGLONSKI Gitl 221
WENGLINSKI Yakov 183, 210, 220, 221
WENGLINSKI Leizer 521
WENGLINSKI (FEIERMAN) Malka 444
WENZEL   253
WERTHAJM Doba 216, 308
WERTHAJM Sholom-Dovid 198, 216
WRACLAWSKI Yenta 308
WRACLAWSKI Mindl 216
WRACLAWSKI Fradl 216, 308
 
Surnames Given Name Page
Zayin return
  Zaba and Dwoyra 276, 280
ZOBERMAN Abraham 501
ZOBERMAN H. 194
ZOBERMAN Yosef 170
ZOBERMAN Noach 69, 231
ZOBERMAN Feiwel 257
ZOBERMAN Shimeon 159
ZAGON Shachna 40
ZYONCZKOWSKI R. 247
ZYONCZKOWSKI   206
ZJONC Dov 228
ZIONC Reb Dovid 62, 235
ZALCMAN Chula 338
ZALCMAN Yehuda 184, 192, 196
ZALCMAN Yitzhak 408
ZALCMAN Pola 408
ZALCMAN Shimeon 245, 325, 332, 338
ZALCMAN   401, 516
ZAMBEK A. 193
ZAMBEK Hilel 34, 179, 184, 200, 295, 353, 530, 533, 542
ZAMBEK Chaya 179
ZAMBEK Sh. 206
ZANDBAND   62, 400
ZANDBERG Dovid-Shlomoh 279
ZANDBERG Dovid 105
ZANDBERG Chaim-Dovid 187
ZANDBERG Yehuda 70, 283
ZANDBERG Yosef 210
ZANDBERG Yehezkeil 251
ZANDBERG Eidl 67, 143
ZANDBERG Yakov 197
ZANDBERG Leibish 187, 205, 206, 258, 531, 542
ZANDBERG Manya 180
ZANDBERG Moishe 201, 202, 205, 206, 284, 355, 531, 542, 545
ZANDBERG Nechamya 69, 105, 121, 164, 228, 236
ZANDBERG Fishel 183, 220, 221
ZANDBERG R. 201
ZANDBERG   297, 372
ZASLOWSKI Arya 189
ZAKS Ahron 173, 530, 541
ZAKS Yitzhak 205, 283, 284
ZAKS Leibl 247, 267
ZAKS Manya 257
ZAKS Dr. Mieczislaw 296, 297, 299, 310, 354, 355, 359, 404
ZAKS Mrs. 135
ZAKS Regina 180, 245, 469
ZAKS Reb Shlomoh the Hazan (Cantor) 27, 28, 41, 50, 51, 63, 100, 106, 159, 173, 185, 205, 251, 260, 263, 267, 283, 284, 461, 469, 528, 539
ZARSKI Yakov 218
ZARSKI Lola 192
ZUKIN Chaim the Advocat (lawyer) 39, 174, 187, 257, 532, 543
ZILBER Reb Abraham 30
ZILBERBERG Yafa 199, 200
ZILBERBERG Leibl 184, 437, 480
ZILBERBERG F. 192, 219
ZILBERBERG Sh. 213
ZILBERMAN M. 501
ZILBERMAN Sara 557
ZILBERSZAC Icik 105
ZILBERSZAC Gabriel 131
ZILBERSZAC Hodl 131
ZILBERSZAC Henek 105
ZILBERSZAC Hershl 119, 514
ZILBERSZAC Zalman 119, 168, 227, 240, 241
ZILBERSZAC Reb Yeshayahu 105
ZILBERSZAC Yisroel 131
ZILBERSZAC Yosef 131
ZILBERSZAC Leibish 105, 227
ZILBERSZAC Shmuel 21, 46
ZILBERSZAC   164, 227, 229, 238, 300, 361, 383
ZILBERSZTAJN A.B. 170
ZILBERSZTAJN Abraham 414
ZILBERSZTAJN Avigdor 58
ZILBERSZTAJN Ita 187, 207, 482
ZILBERSZTAJN A. 208, 268, 269
ZILBERSZTAJN Dovid-Tzvi the rabbi 487
ZILBERSZTAJN Henech 394, 395, 400, 405, 414, 414, 415
ZILBERSZTAJN Chaya 188, 192, 212
ZILBERSZTAJN Yosef 270
ZILBERSZTAJN Y. 27, 50
ZILBERSZTAJN Yisroel 58
ZILBERSZTAJN Sendor 367
ZILBERSZTAJN Shmuel 269
ZILBERSZTAJN Sara 216
ZINGER Dovid-Yeheil 108, 123, 125, 214, 216
ZINGER Y.Ch. 231
ZINGER Yosef 105
ZINGER Mendl 41
ZISKIND D. 500
ZAJDMAN Aba 402
ZAJDMAN Gocek 375
ZAJDMAN Gershon 405
ZAJDMAN Hersh-Leib 230, 231, 295, 353, 404
ZAJDMAN Wolf 21
ZAJDMAN Yamele 412
ZAJDMAN Yakov 210
ZAJDMAN Natan 402
ZAJDMAN Solche 520
ZAJDMAN Rasha 67
ZAJDMAN Ruchl 218
ZAJDMAN Ruszka 405
ZAJDMAN Shmuel-Zainwel 235
ZAJDMAN   212, 216, 223, 311
  Zainwel the Melamed (religious teacher) 38
ZLATNIK Henek 543
ZLATNIK Yakov 569
ZLATNIK Reb Shmuel-Zainwel 569
ZNAJMIROWSKI Leon 165, 195, 295, 317, 353, 400, 401
ZNAJMIROWSKI Mrs. 217
ZNAJMIROWSKI G. 194
ZEIRA Tzvi 570
ZEIRA Shlomoh 129, 570
ZELWER A. 215
ZELWER Reb Henok-Henek 35, 60
ZELWER Ch. 214
ZELWER Reb Yisroel the religious judge 35, 60
ZELWER Reb Shmuel 35, 60
ZELWER the Rabbi 214, 215, 236, 241
ZELIGSON Yosef 189, 194, 217, 224
ZELIGSON Reb Yakov-Yehoshua 62, 228, 229, 235, 236
ZELIGFELD Reb Boruch-Mordechai the Scribe 115, 254
ZELIGFELD Yosef-Mendl 115, 116, 194, 254
ZELIMAN Z. 215, 216
ZELIMAN Yosef 217
ZELIMAN Mrs. 216
ZELIKOWICZ Ita 188, 212
ZELIKOWICZ U. 241
ZELIKOWICZ Meir and family 437
ZELIKOWICZ Moishe 414
ZEMEL Bluma 216
ZRUBAVEL Yakov 136, 204, 205, 206
ZORACH Shmuel 42
JABOTINSKI Zev 186
JABSKI A. 245
JOLANDZ Mrs. 394
JARNOWIECKI Abraham 227
JARNOWIECKI   194
JARSKI Leah 192, 219
JAREK   270
JUCHAWSKI   300, 362
JLUCHAWSKI A Pole 269
JELANKA Chava 199
 
Surnames Given Name Page
Chet return
CHABAD   76
  Chava 147
  Chava the Kleiner (small one) 206
  Choze (a visionary) the Admor (master) of Lublin 59, 76, 77, 78, 79, 80, 88 95, 101
CHURGIN   569
  Chaya 147
  Chaim Ben Eta the Rabbi 78
  Chaim the Rabbi of Chszanow 102
  Chaim the Rabbi of Wolbrom 492
  Chaim-Yakov "Wasele" 237
  Chaim-Dovid the Melamed (religious teacher) 264
  Chaim the Radziner 529
  Chaim the Shoykhet (ritual slaughterer) 55
  Chaimke the Rabbi of the Bonfire 80
CHMIELNICKI Reb Yakov-Yitzhak the Rabbi 495
  Henoch the Rabbi of Aleksander 77
  "Khesed Abraham" the Rabbi Reb Abraham Yissachar Hakohan the Admor (master) of Radomsk 25. 32. 49, 56, 58, 62, 89, 92, 94, 100, 104, 113, 122, 131, 156, 178, 228, 264, 415, 471
    25. 32. 49, 56, 58, 62, 89, 92, 94, 100, 104, 113, 122, 131, 156, 178, 228, 264, 415, 471

[Page 592]

HASSON Tamar 563
  "Chafetz-Chaim" the Rabbi 110
CHASZCOWSKI Dovid 175, 177, 184, 185, 189, 190, 194, 200, 210, 212, 213, 218, 253, 301, 314, 460, 461, 493
CHASZCOWSKI Miriam 290, 301, 306, 307, 308, 406
CHATUMI Chana 531
CHATUMI M. 205
 
Surnames Given Name Page
Tet return
T. Shlomoh 280
TOBIASZ Bronya 216
TOBIASZ Yitzhak 531, 542
TOBIASZ-SZTEJN Ruchl 247
TABENKIN Yitzhak 384, 386
  Tadek 224
  Tauba the "Rattler' 265
  Moshke's Taubele 132
TANSKI Eleizer 70, 133, 209
TACA Moishe 189
TAKORSZ Moishele 300, 361
TARTAKOWER Dr. 477
TARLA Dr. 189, 210
TARNOWSKI   49
  Tuvya the Gabai (Sexton) 84, 105, 113
TUCHMAJER the Girls 185
TUCHMAJER Hershl 196
TUCHMAJER Moishe 217
TUCHMAJER   411
TUNDAWSKI Moishe 571
TURIN Adam 286
TURNHAJM Reb Moishe 88
TURNER B. 247
TWERSKI Yoel 93
TWERSKI N. 276
TIBERG Abraham-Yakov 227, 274, 519
TIBERG Reb Bunim 487
TIBERG Wolf & Tzurl 517, 520
TIBERG Zasha 216
TIBERG Zisman 39, 66, 173, 200
TIBERG Yisroel 37, 121, 196
TIBERG Reb Moishe the Amdur (Master) 487
TIBERG Moishe 517, 531, 542
TIGER the Girls 185
TIGER Bela 245, 266
TIGER Chaim 431
TIGER Yehuda-Hersh 122, 191, 216, 226, 231, 239, 241, 293, 295, 299, 350, 359
TIGER Yeheil 202, 206, 207, 208, 476, 482
TIGER Yosef 122
TIGER Yitzhak 295, 353, 431
TIGER M. 224
TIGER Miriam 217
TIGER N. 181
TIGER Sara 180
TYL Itche 228, 272, 373
TYL Reb Meir 31, 228
TYL Sam 499
TINDL-TAUSUNG Dr. 260
TAJCHNER Abraham 220, 221
TAJCHNER Tadek 404
TAJCHNER Leibish 496
TAJCHNER Kuba 404
TAJCHNER Sh. 190, 220, 221
TAJCHNER Shlomoh 405
TAJCHNER   299, 359
TANAI-KOSZICKI   281
TELMAN Dora 374, 375
TELMAN Yakov 52
TELMAN Leah 175, 177, 178, 190, 200, 201, 533, 534
TEMER Dovid 413
  Temerl 41, 203, 204
TENENBOIM Dwoyra 132
TENENBOIM Zala 523
TENENBOIM Zindl 132
TENENBOIM Leah 216
TENENBOIM   212, 132
TENENBOIM Yelin 253, 314, 215
TENCER Reb Leizer 27, 30, 40, 50, 67, 111, 155, 461, 466
TEPERMAN   401
TKASZ   221
TRON Reb Yeheil 120, 174, 216, 531, 542, 559
TROTSKY   205
TRUSKOLAWSKI Aba 167
TRUSKOLAWSKI Belche 167, 257
TRUSKOLAWSKI Moishe 366
TRUSKOLAWSKI   194
TRAJMAN and Family 437
TREMBACKI   383
CZISZEK Efriom 213
CZERWIN   516
 
Surnames Given Name Page
Yod return
JACOBSON the Rabbi 212
YARBLUM Meir 206
YASZCZUMBSKI   34
  Eidl the Melamed (Religious teacher) 264
  Yoel Hersh 31, 47
YUDNHERC Eidl 203
YUDKEWICZ Abraham-Yitzhak 438
YUDKEWICZ G. 516
YUDKEWICZ Hilel 185, 196
YUDKEWICZ Hershl 170, 531
YUDKEWICZ Yakov 184, 530, 544
YUDKEWICZ Yeshayahu 559
YUDKEWICZ Mrs. 265
YUDKEWICZ Tzipora 408
YUDKEWICZ Reb Shlomoh 249
YUDKEWICZ   438
YUDKIN Moishe 133
YUSTMAN Bela 300, 361
YUSTMAN Dovid 300, 361
YUSTMAN Reb Mendl 300, 361, 402
YUSTMAN Family 438
YUSTMAN Reb Pinchas-Menachem 115
  Yosl Mashka's 67, 68, 70
  Yosl'a Levi 141
  Yosef-Ber the Melamed (religious teacher) 37, 38, 39
  Yosef HaLevi the Hasid, the Rabbi of Biala Cerkow 77
  Yosef-Boruch the Rabbi of Neistat 87, 97
  Yosef Tzadek (Righteous man) 131
YURBORSKI Shimeon 66, 292, 349
YURBORSKI   257, 529, 542
YURIS Dr. 41, 181, 182, 206, 213
YURKEWICZ Reb Yitzhak-Mendl 39
YOSZKEWICZ Lewek 42
  Yehezkeil the Rabbi of Yablonge 102
  Yehezkeil the Rabbi of Kuzmir 80, 97, 98, 126
  Yehezkeil Zainwel 31
  Yeheil 191
YMINI Benyamin 174, 184, 185, 392
YMINI B. 464, 467, 558
YMINI the Family 558
YELIN Mrs. 314
  Yentl 147
  Yentl the Lame one 68
  Yekl "Chanukah-Candles" 70
  Yakov-Yosef the Melamed (religious teacher) 69, 265
  Yekl -"Ragic" 236
  Yekl the Teamaker 122
  Yekl'e 250
  Yekl 133
  Yakov "Tepel Farfel's" 69
  Yakov the Rabbi of Lithuanian 75
  Yakov-Dovid the Rabbi of Walbosz 105
  Yakov-Yosef the Rabbi of Polna 77
  Yakov-Yitzhak Admor (Master) of Przysucha 527
  Yakov Gidzeler 117
  Yakov Hakohan 122
  Yakov of Podjaworek 495, 496
  Yitzhak the Tinsmith 167
  Yitzhak the Melamed (Religious teacher) 308
  Yitzhak-Shaya 37, 38
  Yitzhak-Mayer the Rabbi of Warka 60, 63, 79, 87, 487
  Yitzhak the Rabbi of Przysucha 75, 76, 79
  Yitzhak-Abraham the Rabbi of Pinczow 76
  Yitzhak-Mordechai Hakohan the Rabbi 93, 95, 97
  Yitzhak-Dovid the Rabbi of Szelkow 93
  Yitzhak-Feiwel 105
  Yitzhak Genendel's 105
YSZURUN Pesa 438, 494
  Yeshayahu the Baker 123
  Yeshayahu-Perec "the book binder" 32
  Yeshayahu'le the Rabbi of Przedborz 53, 79, 94, 229
  Yeshayahu'le the Rabbi of Konsk 118
  Yisroel 146
  Yisroel?Yitzhak Admor (Master) 64
  Yisroel the Preacher the Rabbi of Kozieniec 77
  Yisroel the Religious Judge 178
  Yissachar-Dov the Rabbi of Walborsz 88
 
Surnames Given Name Page
Kaf/Chaf return
CHADA Ruchl 212
CHAMISZWUNA   251
CHANAUGICZ   212
  Chaskele the Rabbi of Kuzmir (Kazimierz Dolny) 53
CHASKELEWICZ   374
CHASKELEWICZ   288
CHASKELEWICZ   165, 365
  Chatzkele "the Dandy" 151
KOHEN Dovid 476
KOHEN Dovid-Henek 123
KOHEN Doba 216
KOHEN Yehezkeil 393
KOHEN Yakov-Yosef 39, 48, 163, 165
KOHEN Moishe 298, 356
KOHEN Michal 41
KOHEN Misha 192
KOHEN M.A. 192
KOHEN Reb Natan 557
CHOJNOCKI Yeshayahu 250
CHOJNOCKI Moishe 170
CHOPAK-SLOWIAK Fela 442
CHLAPSKI Moishe 367

[Page 593]

  "Knesset Yehezkeil" the Rabbi Reb Yehezkeil the Admor of Radomsk 37, 39, 57, 68, 92, 93, 100, 104, 113, 122, 131, 145, 149, 156, 228, 415, 469, 485
KNA'ANI Abraham 189
CHENCZINSKI Zlata 404, 457
CHENCZINSKI Yakov 168, 169, 227, 240
CHENCZINSKI Yitzhak 457
CHENCZINSKI   369, 404
KATZ Asher 393, 394
KATZ Chana 393
KATZ Yadzja 218
KATZ Meir 366
KATZ R. 192
KATZENELSON Berl 276
KATZENELSON Yitzhak 552
KATZENELSON Ruchel 276
 
Surnames Given Name Page
Lamed return
LANSZICKI A. 175, 210, 212, 213
LAGLER Sadie 222
LAGER Philip 222, 503
LOFER Edward 250, 293, 295, 350, 353
LAZAR   327, 332, 337, 344
LACHMAN Reb Mendel 37, 110, 121, 169, 214, 238, 240, 241, 242, 297, 357, 459, 470, 471
LACHMAN Yitzhak 175, 189, 191, 193, 194, 196, 210, 212, 213, 214, 221, 460, 532, 544
LACHMAN Reb Rachmeil 470, 471
LACHMAN Reb Yisroel 470
LACHMAN Shmuel 175, 189, 191, 210, 212, 406, 560, 530, 533, 544, 545
LACHMAN   241, 400, 470
LANGNAS Dr. H. 194
LANDAU Ahron Eidl 108, 125
LANDAU Berish 119
LANDAU Chaim 402
LANDAU Reb Yeheil the Rabbi 30, 56, 58, 173, 528, 529, 537, 538, 539
LANDAU Yoske 31, 60
LANDAU Yehoshua 227
LANDAU Yakov 174, 375, 529, 542
LANDAU Yenkl 201
LANDAU Yitzhak 108, 125, 240
LANDAU Yizroel-Ahron 37
LANDAU Malka 217
LANDAU Reb Mendele 61, 117, 123
LANDAU Naftli-Hertz the Rabbi 489
LANDAU Rywka 216, 316, 526, 528, 539
LANDAU   216, 316
LANDNER Mrs. 369, 434
LANDES Chaya 197
LASKER Yizroel 485, 486
LASKER Michal 485
LOKER Berl 219
LORYE B. 245
LORYE Yatka 33, 52, 105, 110
LORYE Masha 33, 105, 143
LORYE Feiwel 187, 188, 189, 224
LORYE Ruth 199, 216
LUBETKIN Tzviah 387, 388
LUBELSKI Abraham 30
LUBELSKI Dr. 167, 309
LUBELSKI Wolf the Hazan (cantor) 21, 45
LUBRAK   194
LUDMIR Reb Shimeon 527, 531
LUDKEWICZ Anje 405
LEWI Hershel and Zeinwel 30
  Levi-Yitzhak the Rabbi of Berdichev 83
LEWINSON Abraham 276
LITKEWICZ Guta and Chana 375
LITKEWICZ Family 439
LITKEWICZ Cipa 216
LULU Leibel 250
LUSTIGER Ester 188
LUSTIGER Zalman 168
LUSTIGER Chaim 169, 227, 238, 241
LUSTIGER Tzvi 381
LUSZCZANOWSKI Rywka 188
LACHOWER Dwora 276
LIBERMAN Reb Abraham 198
LIBERMAN Adela 197
LIBERMAN Hilel 530, 533
LIBERMAN H. 215, 216, 482
LIBERMAN Yehuda 143, 170. 175. 180.181, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 211, 212, 213, 214, 219, 221, 246, 247, 266, 440, 528, 530, 532, 534, 535, 542, 546, 548, 549
LIBERMAN Yosef 220, 221
LIBERMAN Yakov 181, 182, 189, 190, 191, 219, 220, 221, 476, 477, 479
LIBERMAN Meir 34
LIBERMAN Mordechai 531
LIBERMAN Moishe 190, 221, 533
LIBERMAN the family 440, 441
LIBERMAN Pinchus 190, 221
LIBERMAN Ruwin 167, 173, 184, 196, 252
LIBERMAN Ruchl 181,219, 220, 221
LIBERMAN Shimeon 179, 269
LITMANOWICZ Abraham-Meir 116
LITMANOWICZ Beila 115
LITMANOWICZ Pintshe 178
LITMANOWICZ Pinchus 58
LITMANOWICZ Shlomoh 58, 116, 117
LITMANOWICZ   219, 398
LITMANOWICZ Yehezkeil 116, 119
LITMANOWICZ L. 215
LITMANOWICZ Reb. Lipman 30, 56, 57, 78, 89, 114. 115
LITMANOWICZ Reb Mendl 30, 565, 114, 115, 117
LITMAN Abraham 209
LITMAN Yakov Yosef and Sam 499
LITMAN   192
LICHT Reb Dovid Leibish 499
LICHTENSZTAJN A. 391, 397
LICHTENSZTAJN Mrs. 391
LICHTENSZTAJN Chaim ben Dovid 402
LICHTENSZTAJN Y. 245
LICHTENSZTAJN Family 440
LILIENBLUM   252
LIMAN Leibish Mendl 189
  Lipa 194
  Lipa Malamed (teacher) 38, 264
LIPL Pesach 239
LIPSZIC Abraham 136, 174, 202, 260, 531, 532, 542
LIPSZIC B. 212
LIPSZIC Reb Boruch Yitzhak the rabbi 528, 537
LIPSZIC Yocheved 212
LIPSZIC Dovid 207
LIPSZIC Reb Mendel 39, 70, 273
LIPSZIC Shmuel 374
LIPSZIC   250, 251, 544
  "Leibke Revolutionary" 148, 150, 151
  "Leibele the Water Carrier" 156
  "Leibele the Klezmer" 155, 461
LEIBOWICZ Shlomoh-Boruch 104
LEIBEK   306
LEIBEK H. 28, 52, 153, 288, 482
  Leizerke Hasan [cantor] 82, 97
LEIZEROWICZ Keila 325
LEDERMAN Abraham 235
LEDERMAN Royza 392
LEHMAN Chaim 198
LEHMAN Yosef 114, 235, 236, 534, 546
LEHMAN Yakov 374
LEHMAN Moishe-Benyamin 116, 120, 196, 198, 216, 224, 235
LEHMAN Pola 374
LEW Yitzhak 41, 203
LEWIN Leizer 41, 181, 183, 203, 220
LEWARTOWSKI   200
LEWINSKI   41
LEWENTAL   30
LEWKOWICZ A. 237, 261, 262
LEWKOWICZ Adolf 129, 168
LEWKOWICZ Ester 219
LEWKOWICZ Dovid 503, 505, 506, 507, 509
LEWKOWICZ Dave 222
LEWKOWICZ Dr. Hifek 262
LEWKOWICZ Chanania 39, 69, 71, 132, 257
LEWKOWICZ Meir 185
LEWKOWICZ Marek 250
LEWKOWICZ Moishe 27, 28, 30, 33, 34, 40, 41, 50, 63, 155, 173, 184, 200, 261, 461, 462, 466, 485, 503, 507
LEWKOWICZ Sadie 257
LECHNER Note and the Rabbi 489
LENIN   205
LENK   205
LENKOWICZ   393
LESING   260
 
Surnames Given Name Page
Mem return
  Meir-Ber 38
  Meir-Dovid 105
  Meir-Gabriel 134
  "Crazy Meirl" 105
MANDEL Abraham 219, 221
MANDEL Eliezer 247, 532, 543
MANDEL Tuvya 183, 189, 219, 220, 221
MANDELE   250
MENDELSZTAM Professsor 71
MANETA   375
MANETA Manya 305, 306, 307, 308
MANELA Advocat (Lawyer) 292, 295
MANELES Ruchel 210
MAS Yadsza 353, 355, 381
MASLAJNSKI Tzvi-Hirsh 500
MACKEWICZ Dr. Hifek 393
MARAWICZ   218
MARGESZES Dr. Sh. 503
MARGOLEWSKI B. 211
MARGOLEWSKI Dovid 185, 211, 533, 534, 545
MARGOLEWSKI Yehuda 39, 121
MARGOLEWSKI C. 143
MARZONOWICZ   251

[Page 594]

MARTENFELD Yissachar 399
MARTENFELD Meir 199
MARTENFELD Marya 343
MARTENFELD Marek 307
MARKOWICZ Alek 298, 356, 375
MARKOWICZ Aleksander 405
MARKOWICZ Dovid 213
MARKOWICZ Chaim 294, 299, 314, 317, 351, 353, 359
MARKOWICZ V. 227
MARKOWICZ Yadsza 394
MARKOWICZ Yakov 194
MARKOWICZ Yakov Dentist 297, 298, 310, 355, 356, 359
MARKOWICZ Yeshaiyahu 394
MARKOWICZ Manya 39, 242, 254
MARKOWICZ Mordechai 38
MARKOWICZ the family 441
MARKOWICZ N. 199
MAKOWICZ Nadya (WOLFOWICZ) 441
MARKOWICZ Akiva 375
MARKOWICZ Eliash 414
MARKOWICZ (Kuba) 404
MARKUS Professor Reb Ahron 24, 48, 81, 84, 85, 88, 89, 98, 528, 534
MARZON Golda 301
MARZON Yakov 301, 363
MARX Karl 208
MASZINSKI   69
MOSZKOWICZ Ahron 170, 221
MOSZKOWICZ Zlaty 216
MOSZKOWICZ Yakov-Shmuel 181, 189, 219, 221, 247, 541, 530, 544
MOSZKOWICZ Ita 181
MOSZKOWICZ L. 170, 207
MOSZKOWICZ L.M. 183
MOSZKOWICZ Mordechai 204, 208, 312, 482
MOSZKOWICZ the family 441
MOSZKOWICZ Etka 188
MOSZKOWICZ Fishel 269
MOSZKOWICZ Franya 407
MOSZKOWICZ Tz. 194
    520
  M.H. 391
KONIECPOLER M.H. - R. (Dovid) 163
  Maheral of Prague 76
MUSKAT Yeshaiyahu the Rabbi 87
MUSKARD   515, 516, 519
MITELMAN Dr. 30, 154, 238, 239, 252, 257, 270, 462, 502
MITELMAN Henrik 30
MITELMAN Kuba 30, 262
  Michal the water-carrier 34, 156, 184
  Michal Melamed 37, 154, 227, 248, 265, 462
MICHEL B.Y. 276
  Michalek 292, 349
MILYONER Itshe 170
MILYONER Moishe 170, 349
MINDICZ   163
MINSKI Abraham 27, 33, 50, 63, 173, 184
MINSKI Abrahamtshe 232, 234, 254, 462, 463, 559
MINSKI H. 218
MINSKI Y. 479
MINSKI Yissachar 199, 217, 224, 245, 290, 291, 346, 391, 397, 402, 405, 408
MINSKI M. 194
MINSKI Nechemia 295, 309, 311, 353, 402
MINSKI   218
MINC Dovid, Yehuda and Sarah 571
MINC Chaim 408
MINC Yosef 292, 293, 294, 295, 347, 349, 350, 351, 353
MINC Yisroel 292, 293, 294, 295, 347, 349, 350, 359
MINC   165
MINSZKEWICZ   400
  Mike 159
MEIZEL Berish 165, 184, 185
MEIZLISZ Dob Berish the Rabbi 24, 47
MEITLIS Itshe 210
MEITLIS Chana 216
MEITLIS M. 223, 268, 269
MEITLIS   165, 191
MEICHEROWSKI Abraham 365
MLINARSKI   212
MLINKOWICZ Itshe 523
MLINKOWICZ Moishe 395
  Malka the Midwife 239
  Menachem the Rabbi of Amshinow (Mszczonow) 94
  Menasha 203
MEDWYEDEW Frimet 69, 222
MEDWYEDEW Shimeon 70, 222, 258
MEDWYEDEW   385
MEJINSKI   209
MEDEM Wladimir 41, 136
MALECH Yakov 180
MENALE Yakov 220, 221
  Mendele the Rabbi 56
  Mendele the Rabbi of Otwock 58
  Mendele the Rabbi of Ger (Gora Kalwaria) 58
  Mendele the Admor of Kock 63, 78, 79, 80, 82, 114, 487
  Mendele the Admor of Strykow 64
  Mendele the Head of the Yeshiva 274
  Mendele the baker 150
  "Mendele" 337
MENDELSON   41
MENDELSON Senator 216
MERMERINSKI Yisroel 130, 200
MERKIN Yosef of Iyzbice 78
MERKIN Betzaleil 158
MERKIN Yisroel 157, 519, 520
MERKIN-STAMLER Fanny 520
MERKIN-MORGENSZTERN Cela and Ruchel 520
MERKIN Max Eric 203
MERKIN   223
  Moishe Lelewer the Rabbi 47, 53, 78, 79, 112, 495, 527, 537
  Moishe Lipa's 31
  Moishe "Korech" [book binder] 32
  Moishe the Rabbi 56
  Moishe the Rabbi of Kutno 75
  Moishe-Benyamin 104
  Moishe-Wolf ("Kazhal") 70, 411
  Moishe the Tinsmith 167
  Moishe-Itche the Guard 228, 229
 
Surnames Given Name Page
Nun return
NOWAK Shlomoh 523
NOMBERG Eleizer 65, 274
NOMBERG Hersh-Dovid 32, 64, 65, 115, 151, 152, 198, 252, 272, 273, 274, 275, 432, 503
NOMBERG Yehezkeil 65
NOMBERG Moishe 39, 65, 274, 275
NAMEN Dovid 211
NORDAU Dr. Max 178, 211
NARDMAN Leibel 37
NORMAN Sara 196
NORMBERG and wife 517
NASZELSKI   520
NOJMAN Dovid 210
NOJMAN Nuta 156
NOYSZTAT Melech 181, 380
  Nachum Hakohen the Rabbi 53
NUNBERG Esther and Dovid 558
NUNBERG Dov 572
NUNBERG Yakov-Yenkele the sabateur 532, 572
NUNBERG Perl 216
NUNBERG Family 532
NIGER Sh. 273
NYUMAN Shmuel 247
NILTUN Shaya 251
NISENBAUM Serka 367
NIEMIEC   253
NITSITSKI Dr. 309, 310
NIR Dr. Nachum (Rafalkes) 41, 206
NAJMAN A. 223
NAJMAN Y. M. 151
NAJMAN Sh. 143, 477, 479
NAJMAN Shlomoh 170, 181, 182, 183
NAJMAN Shmuel 180, 182, 183, 188, 191, 212, 214, 220
NAJMAN Sara 220, 221, 447
NAJMARK Ben-Shlomoh 201
NAJMARK Tosha 320
NAJMARK Yeheil-Dovid 69, 70, 164
NAJMARK Shlomoh 184, 196, 229, 256
NAJKRON Guta, Chana and Chava 442, 464, 520
NAJKRON Chaim-Benyamin 391, 397, 442, 463, 464
NAJKRON Yosef 55, 59, 69, 114, 119, 155, 163, 463
NAJKRON Ruwen 40, 168, 213, 218, 223, 235, 463
NAJKRON   217, 408
NAJSZTAT Moishe 499
NAJSZTETER Reb Yakov-Dovid 104
N.M.   274
NELER   295, 352
NEST Nisen 391, 392, 397
  Nusan-Dovid the Admor of Szidlowiec 90, 97
  "Nusan the Redhead" 70
 
Surnames Given Name Page
Samech return
SABA Zeeiv 100, 124
SABOTOWSKI Hercke 374
SABOTOWSKI Zeeiv 154, 268, 290, 372, 375, 534, 537, 545, 548
SABOTOWSKI Chaim 374
SABOTOWSKI M. 180
SABOTOWSKI Mordechai 374
SOBOL Ahron 21,45
SOBOL Dovid 233, 237, 408
SOBOL Nisen 217, 257, 358
SOBOL F. 194, 213, 239
SOBOL Rena 405
SOBOL Shlomoh 227, 268
SAWINSKI   317
  "Solche the Mesughene (crazy one)" 72, 200

[Page 595]

SOLECKI Rusza 222
SAMBER   212
SANDOMIRSKI Dudek 250, 414, 415
SANDOMIRSKI Malcha 209
SANDOMIRSKI Sara 415
SANDOMIRSKI   186
SANDEL Yosef 286
SASIL   148
SAFKOWER Reb Yosef 154, 236, 237
SAK Professor 181, 534, 546
SOKOLOW Nachum 33, 177, 178, 214, 276, 469
SOFER Yakov and Ruchel 530, 543, 559
SOFER Reb Yekel 33, 174, 185
SOFER Reb Leib-Fishel 33, 559
STON   516
STAROSTCKI   232
STOPNICKI A.Y. 196
STOPNICKI Ruchele 369
STRAWINSKI Eliezer 56
STRAWINSKI Tuvya-Leizer 31
STRAWINSKI Y. 185, 196
STRAWINSKI Miss 374
STUDNICKI Abraham 391, 397
STROZHINSKI Moishe 131
SILIWER Reb Yitzhak 115, 117
SIMON   234
SINGALOWSKI Dr. Ahron 69, 71
SIRATA Gershon 469
SIRKIN Dr. Nachman 173, 276, 337
SIRKISZ Reb Yual Dein (religious judge) 24, 35, 47
SIRKEWICZ Hershel 137
SEIDENBERG Zlata 447
SLAWIAK Yitzhak 167
SLAWIAK family 442
SLAWAK   366, 375
SLAWIAK Sala 69, 258
SLAMNITSKI M. 245
SLAMNITSKI Nuta 345
SEGAL Chana 190
SEGALOWICZ Z. 151
SEDLETSKI Harry 222
SELKEWICZ M. 507
SENDELMAN Dr. 499
SECEMSKI   213, 218, 503, 505, 506, 507
SECEMSKA-GIL   296, 297, 354, 355
SECEMSKI Marian 301
SAFRA A.Sh. 272
SKALKE Reb Mordechai 554
SKAMSKI   137
SKURNICKI Yehezkeil 181, 183, 214, 219, 220, 221, 224, 247, 266, 453
SKURKE Yaekl 155, 173
SKURKE Moishe 461
SKLADKOWSKI Dr. 234, 235

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Radomsko, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Max Heffler

Copyright © 1999-2023 by JewishGen, Inc.
Updated 21 Dec 2021 by OR