Table of Contents

List of Towns in Sefer Maramaros

(note: all names appear as spelled in Sefer Maramaros)

SIGET AREA

Jewish Hungarian Romanian Ruthenian Yiddish Page
Siget Máramaros-szighet Sighetul Marmatiei סיגט 3
Sepinka Szaplonca Sãpânta ספינקא 41
Kretsnif Karàcsonfalva; Tiszakarácsonfalva Crãciunesti קרעטשעניף 50
Berbest Bádfalva Berbesti ברבשט 56
Ober Rina Felsöróna Rona de Sus אויבר-רינה 59
Inter Rina Alsóróna Rona de Jos אונטר-רינה 60
Rona Sek Rónaszék Costiui רונא-סעק 62
Budest Budfalva Budesti בודשט 62
Remit Pálosremete Remeti רמיט 64
Julest Máragyulafalva Giulesti ז'יולשט 65
Sarasau Szarvaszó Sarasau סאראסאו 66
Okna Sugatag Aknasugatag Okna Sugatag אוקנה-שוגאטאג 67
Sugatag Falusugatag Sugatag-Sat שוגאטאג 68
Wad Farkasrév Vad וואד 68
Breb Bréb Breb ברעב 69
Kalinest Felsökálinfalva Calinesti קאלינשט 69
Wiresmort Tiszaveremart Virismort ווירישמורט 70
Depolya Hosszumezö Câmpulung la Tisa דעפאליע 71
Serb Szerfalva Sârbi סערב 72
Ferest Fejérfalva Feresti פערעשט 72
Desest Desze Desesti דעסעשט 73
Sanapotek Disznópataka Valea Porcului סאנאפאטאק 74
Hornicest Hernécs Hãrnicesti הארניצ'שט 74
Huten Hotinka Hoteni הוטן 76
Kracest Krácsfalva Crãcesti קראצ'שט 76

 

WISHO AREA

Jewish Hungarian Romanian Ruthenian Yiddish Page
Ober Wisho Felsövisó Viseul de Sus אויבר-ווישווה 81
Mitel Wisho Középvisó Viseul de Mijloc מיטל-ווישווה 115
Inter Wisho Alsóvisó Viseul de Jos אונטר-ווישווה 116
Borsa Borsa Borsa בורשה 136
Masif Majszin Moiseu מאסיף 164
Riskeve Visóoroszi Ruscova ריסקווה 177
Polien Riskeve Ruspolyána; Havasmezö Poienile de sub Munte פאליען-ריסקווה 180
Petreve Petrova Petrova פטריווה 184
Lerdine Leordina Leordina לרדינה 189
Krivei Ruszkirva; Oroszkö Repedea קריווה 192
Bistro Bistra Bisztra ביסטרא 193
Viso-Volgy Visóvölgy Valea Viseului ווישוי-ווילגי 195

 

DRAGOMIREST AREA

Jewish Hungarian Romanian Ruthenian Yiddish Page
Dragomirest Drágomérfalva Dragomiresti דראגמירשט 199
Rezavlia Rosália Rozavlea ריזאוולייה 204
Sicsel Izaszacsal Sãcel סיטשל 209
Birsanif Barcánfalva Bârsana בירסאניף 218
Selist Felsöszelistye Salistea de Sus סלישט 219
Strimtere Szurdok Srâmtura סטרימטרה 222
Sif Sajó Sieu שיעף 224
Kechnie Izakonyha Cuhca קעכניא 226
Yoid Jód Ieud יועד 229
Glod Glód Glod גלוד 232
Polien-Glod Sajómezö Poienile Glodului פאליען-גלאד 234
Butiza Batiza Botiza בוטיזה 234
Uncsest Váncsfalva Oncesti אונצ'שט 235
Slatina Izasópatak Slãtioara סלאטינה 236
Nanest Nánfalva Nanesti נאנעשט 236
Valeny Mikolapatak Valeni וואלען 237

 

HUST AREA

Jewish Hungarian Romanian Ruthenian Yiddish Page
Chust; Hust Huszt Chust חוסט 241
Iza Iza Iza איזא 267
Unter-Bistra Alsóbiztra Nizni Bystry אונטר-ביסטרא 268
Bereziv Berezna Berezovo בערעזיוו 269
Drahiv Kövesliget Drahova דראהיף 270
Danilev Husztofalva Danielovo דאניליף 273
Dolha Dolha Dovhé דולהא 274
Horints Herincse Hornicovo הארינטש 276
Valiatin Veléte Velatin וועליאטין 278
Visk Visk Vyskova nad Tisou ווישק 281
Zadna Zaenya; Zadnya Zadne זאדנע 283
Zlatarif Otvösfalu Zlatáry זלאטאריף 284
Lisitse Rokamezö Lisicovo ליסיטשע 285
Lipsa Lipcse Lipca ליפשא 286
Mikif Mihálka Krajnikov מיקיף 289
Nankif Husztköz Nankovo נאנקיף 289
Saldobus Száldobos Saldobos סאלדובוש 290
Sico-Branko Szuhabaranka Suchá-Bronka סיכע-בראנקי 290
Selist Alsószelistye Nizni Seliste סעלישטש 291
Polien-Lipsa Lipcsemezö Lipecka Palana פאליען-ליפשא 292
Kapasna Yernyes Kopasnovo קאפאשנע 292
Sikernica Szeklencze Sekernice סיקערניצא 293
Kereczky Kerecke Keregky קערעצקי 295
Kasely Kesellymezö Koselovo קאשעלי 297
Kusnicza Kovácsrét Kusnive קושניצא 298
Sandrif Osandarfalva Sandrovo שאנדריף 299

 

TECS AREA

Jewish Hungarian Romanian Ruthenian Yiddish Page
Tecs Técsö Tacovo טעטש 303
Igla Uglya Uhla איגלא 314
Bedevle Bedehaza Bedeval בידעוולא 317
Bicskof Nagybocskó Bocicoiul Mare Veliky Bockov ביטשקוף 320
Bilvaritz Kiskirva Belovarec; Malá Krivá בילוואריץ 328
Bistina Bustyháza Bustina בישטינע 329
Brister Brusztura Brustury בריסטר 338
Ganics Gánya Ganice גאניטש 340
Dibeve Dombó Dubové דיבווה 344
Harisof Rortieyes Szentmihaly Htusovo הרישוף 349
Dilif Dulfalva Dulovo דיליוו 350
Vilhovitz Irhócz Vulchovce ווילחוביץ 350
Vinif Vajnag Vonihofo וויניף 357
Vermezif Urmezo Ruski Pole ווערמעזיף 359
Teresif Tarackoz Teresva טרעסיף 360
Tereble Talaborfalu Terebla טערעבלא 364
Terneve Kökényes Trnovo nad Teresvon טרנווה 365
Csmolif Soman-Falva Comalovo טשעמאליף 380
Leh Szeleslonka SirokyLuh לעה 381
Mokra Germani Németmokra Nemecka Mokra מוקרה הגרמנית 381
Mokra Russki Oroszmokra Ruska Mokra מוקרה הרוסית 382
Novoseliza Taracujfalu Novoselice נובוסליצה 383
Niagova Nyagova Nagovo ניאגובה 384
Terisel Tereselpatak Teresová טערישעל 385
Neresniza Nyéresháza Neresnice נרסניצה 385
Padaflesa Pelesalja Podplesa פאדפלעשא 390
Kalin Alsokalinfalva Kaliny קאלין 390
Kolodna Darva Kolodne קולודנה 393
Krive Nagykirva Krive קריווע 394
Kenigsfeld Királymezö Ustcorna קעניגספעלד 395
Kerekheg Kerékhegy Okrouhlá קערעקהעג' 396
Krasnisora Taraczkraszna Krásná קראסנישורה 397
Kricsif Kricsfalva Kricovo קריטשיף 397

 

RACHOV AREA

Jewish Hungarian Romanian Ruthenian Yiddish Page
Rahov Rahó; Bocskó-rahó; Akna-Rahó; Berlebás Rahovo; Rachov; Vilhobad ראחוב 401
Ober Apsa Felsöapsa Vysni Apsa אויבר-אפשא 406
Unter Apsa Alsóapsa Nizni Apsa אונטר-אפשא 408
Behutz בעהוץ 411
Mitel Apsa Kozépapsa Stredni Apsa מיטל-אפשא 412
Apsicsa Kisapsa אפשיצה 414
Bogdan Tiszabogdány Bohdan בוגדאן 415
Bilin Bilin Bélin בילין 418
Trebusan Terebesfejerpatak Trebusany טרבושאן 419
Iasin Körösmezo Jasina יאסין 421
Leh Lunka Tisralunka Luh לעה-לונקה 428
Slatfina Aknaszlatina; Faluszlatina Doly Slatinská; Selo Slatina סלאטפינא 429
Polien-Kabileczky Gyertyanliget Kobylecka Polana פאליען-קאבילצקי 438
Polien-Kosoviczki Kaslomkzo Kosovska Polana פאליען-קוסוביצקי 441
Kvasi Tiszaborkut Kvasy קוואסי 442
Rasiska Rászocska Roszoska ראסישקע 443
Sdeh Lavan Tiszafeyeenyhaz Biserica Alba Bila Cirkev שדה לבן 444

 

VOLOVO AREA

Jewish Hungarian Romanian Ruthenian Yiddish Page
Volovo Okörmezö Volove וואלאווע 449
Ober Bistra Felsöbisztra Vysni Bystry אויבר-ביסטרא 455
Iska Iszka Izky איסקה 456
Bereznik Bereznek Bereznik בערעזניק 457
Bikivics Bukköspatak Bukovec ביקיוויץ 458
Huliatin Tarfalu Holatin הוליאטין 458
Vicski Vucskómezö Vuckovo וויטשקי 459
Torn Toronya Torun טורן 459
Tiska Csuszka Tuska טישקא 462
Lahoviz Lengyelszállás Lahovec לאחוביץ 463
Lizansk Cserjés Lozansky ליזאנסק 463
Maidan Majdánka Majdan מיידאן 464
Navaselicza Tarujfalu Novoselice נאוויסעליצע 469
Soimi Vizköz Sojmy סוימי 469
Seniver Alsószinevér Sinovirská Polana סיניווער 470
Seniver Felsoszinever Sinovir סיניווער 470
Studna Felsohidegpatak Vysni Studeny סטודנה 472
Studna Alsóhidegpatak Nizni Studeny סטודנה 472
Podobovitz Padóc Podobovec פודובוביץ 473
Filipetz Fülöpfalva Filipec פיליפעץ 474
Prislop Pereszlö Prislop פריסלופ 474
Kalicsava; Lazy; Horb Alsokalocsa Kolocava קאליטשאבע, לאזיס, הארב 476
Negreviz Felsökalocsa; Imsád Negrovec 477
Kalacsin Kelecsény Kelecin קאלאטשין 478
Ricske Kispatak Ricka ריטשקע 478
Rustuka Rosztoka Roztoka רוסטוקא 479
Ripina Repenye Repinné ריפינא 479

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Maramures Region, Ukraine     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 5 Mar 2013 by LA