Kolomyya - Lista Platnikow Skladki

Occupations - Translation Guide - Polish-English

This table is intended to be used as a translation guide for the Kolomyya 1939 Kehila Dues Database.  Because the transcribers were provided with instructions to transcribe the data exactly as it appeared, the original Polish data will include spelling errors and any other mistakes that may have been made when the information was originally documented. The table includes the original spelling of the occupations, the English translation, and the suggested corrections to the original Polish spellings.  For other Polish-English occupation translation guides, see the JewishGen InfoFiles.

Original PolishEnglish TranslationSuggested Polish
??d dentystSome kind of dentist 
adwokatLawyer 
ajent asekarInsurance represenativeAgent asekuracyjny
ajent handl.Marketing representativeAgent handlowy
ajent handlowyMarketing representativeAgent handlowy
aptekarzPharmacist 
asesor poia-k??
blacharzTinsmith 
budowniczyConstruction 
czapkarzCapmaker 
dentystDentist 
dorozkarzCab driver 
drukarzPrinter 
dzierz budynBuilding lesseeDzierzawca budynku
emeryt inz kolej / emeryt ruzkolejRetired railway clerk or engineer 
emeryt noh prantretired ? ??
emeryt notariat starostwaretired ? ??
emeryt urzednik handlowyretired marketing clerkEmerytowany urzednik handlowy
emerytowany urzednikRetired clerk 
enier urzednik magistrJunior city hall clerk 
enier urzednik nizy??Junior clerk 
fabr kapelHat manufacturerFabrykant kapeluszy
fabr mydlaSoap ManufacturerFabrykant mydla
fabr parasoliUmbrelas ManufacturerFabrykant parasoli
fabr swiecCandle Manufacturer Fabrykant swiec
fabr szelekExpanders ManufacturerFabrykant szelek
fabr win owocowFruit wine ManufacturerFabrykant win owocowych
fabr wody sadoweySoda Water Manufacturer 
faktorBroker 
fotografPhotographer 
fryzjerBarber 
hotelierHotelier 
introligBookbinderintroligator
inzynerEngineer 
jubilerJeweller 
kamienarzStonemasterKamieniarz
kanc sadowyCourt office clerk 
kand notarjArticling notary 
kand pharmArticling pharmacist 
kand adwokArticling lawyer 
kantor wymianyCurrency exchange 
kawiarnikCoffee shop owner 
kotlarzBoilermaker 
krawczynaDressmakerKrawcowa?
krawiecTailor 
kupcowaMerchant (femin) 
kupcyMerchants 
kupiecMerchant 
kusznierzFurier 
lakiernikVarnish maker 
lekarzMedical doctor 
lekarz dentystMedical doctor dentist 
m kupiecBuyer 
malarz pokojowyHouse painter 
mechanikMechanic 
modniarkaMilliner 
murarzBricklayer 
mzynea??
nagskiel hebrHebrew TeacherNauczyciel hebrajskiego
naucicielTeacherNauczyciel
nauciciel hebrHebrew TeacherNauczyciel hebrajskiego
olejnikOil (vegetable) maker  
optykOptician 
piekarniaBakery 
piekarzBaker 
praliniaLaundry 
pralniaLaundry 
prof gimnHigh school teacherProfesor gimnazjalny
profesor gimn.High school teacherProfesor gimnazjalny
przemyslIndustry 
radca sadowySolicitor 
restauracjaRestaurant 
restauratorRestaurant owner 
rolnikFarmer 
rzezakMohel 
rzeznickaButcher (feminine)rzeczniczka
rzeznikButcher 
sitkarzSieve maker 
spedytorExpeditorekspedytor
stolarzCabinet maker 
szew Shoemaker 
szewcShoemaker 
szklarzGlass maker 
szotkarz / szotharzCabinet makerStolarz
szynkTavern (bar) 
szynkarkaTavern (?) 
szynkarzTavern owner (male) 
szynkarzyTavern owner (feminine) 
tkaczWeaver 
tokarzMechanic (lathe) 
urzedn sadowyCourt clerk 
urzednikClerk 
urzednik geom.Surveyor office clerk 
urzednik kolejowaRalway clerkUrxzednik biura geometry
urzednik magistrCity Hall clerkUrzednik kolejowy
urzednik majistr / magistrCity Hall clerkUrzednik magistratu
urzednik pocztPost Office clerk 
urzednik prywPrivate clerk 
urzednik prywatnyPrivate clerk 
urzednik starostoProvincial administration office clerk 
urzednik starostwaProvincial administration office clerkUrzednik starostwa
wlasc aptekiPharmacy owner 
wlasc dobrLandowner 
wlasc garbarniTannery ownerWlasciciel dobr
wlasc mlynGrain Mill ownerWlasciciel garbarni
wlasc mlynaGrain Mill ownerWlasciciel mlynu
wlasc polomer??Owner (of ?)Wlasciciel mlynu
wlasc realnReal estate owner 
wlasc realnosciReal estate owner 
wyrob firanekWindow coverings manufacturing 
wyrob win owocowFruit wine ManufacturerWytworna firanek
wyter firanekWindow coverings manufacturing 
zakl realShopWytworna firanek
ZawodProfession (occupation)Zaklad?
zegarmWatchmakerZegarmistrz
JewishGen Holocaust Database
Last updated Oct 7 2003 by WSB