« Previous Page Table of Contents Next Page »

Index to the English translation of the Zgierz Yizkor Book (cont.)

Notes
[1] contents unclear
[2] Petje not certain about name
[3] added by Petje in [...] brackets
Polish spelling was used as most frequently found in vital records, even if incorrect
Index refers to the pagination of the published English translation which is different from the page reference in the web site
zd. = z domu [nee]
Initial “Y.” can be in Polish A., I., J., Ch., D., H., R., S. or Sz.
ABD - Ab Beit Din / Head of the Rabbinical Court / Przewodniczący Sądu Rabinackiego

Surname Given Name/s Nazwisko Imię / imiona Page / Strona
Rabbi of Amstrow   return Rabbi of Amstow [possibly Nachum ASH 1858-1936] [3] Rabin Mstowa [prawdopodobnie: Nachum ASZ 1858-1936] [3] 431
RABINOWICZ Sh. P. RABINOWICZ Sz. P. 265, 352
RABINOWICZ Yisrael Moshe RABINOWICZ Izrael Moszek 244, 248
RADER Rachel RADER / REDER Rachel 596
RADGOWSKI Michael RADOGOWSKI Michał 114
RADOGOWSKA Rozka RADOGOWSKA Różka 266
RADZINSKI Kazimierz RADZIŃSKI / RADZYŃSKI Kazimierz 18
RADZINSKI Aharon RADZIŃSKI / RADZYŃSKI Aron 696
RADZINSKI nee SHEVACH Leahle RADZIŃSKA zd. SZEJWACH Łaja 695, 696
RAFAELSKI   RAFALSKI   50
RAKOCZ nee KUPERMAN Yaffa (Sheina Eidel) bat Mendel RAKOCZ zd. KUPERMAN Jaffa (Szajna Ajdla) Mendlówna 686
RAMISH German family RAMISCH / RAMISZ rodzina niemiecka 373
Ranak [3] see KROCHMAL [3] Ranak [3] zob. KROCHMAL [3] 327
RAPPAPORT Golda RAPAPORT / RAPOPORT Gołda 627
RAPPAPORT Meir, Rabbi in Krakow RAPAPORT / RAPOPORT Majer, rabin w Krakowie 432
RAPPAPORT Shaul, married Sara bat Gaon Shmuel BORNSZTEJN RAPAPORT / RAPOPORT Szoel, mąż Sury, córki gaona Szmula BORENSZTAJNA 321
RAPPAPORT Y. RAPAPORT / RAPOPORT   493
RAPPAPORT Yechiel Yitzchak, Rabbi of Zychlin and Janiszow, son-in-law of Michael Mendel ROZENBERG RAPAPORT / RAPOPORT Chil Icek, rabin Żychlina i Janiszowa, zięć Michała Mendla ROZENBERGA 179, 242
RAPPAPORT nee BORNSZTEJN Sara bat Gaon Shmuel BORNSZTEJN, wife of Shaul RAPAPORT zd. BORENSZTAJN Sura córka gaona Szmula, żona Szoela 321
RASZYNSKI councilor, lawyer RASZYŃSKI radny, adwokat 28, 36
Reb Leibish   Reb Lajbuś   325
Reb Yalke, Rabbi   Reb Jalke, rabin Jalke / Jakub 182
Reb Yitzchak teacher Reb Icek nauczyciel 652
REICHENBERG Nathan RAJCHENBERG Natan 234
REICHERT A. RAJCHERT A. 239
REICHERT Avigdor ben Moshe RAJCHERT Wigdor Moszkowicz 687
REICHERT E. RAJCHERT E. 261
REICHERT Eliezer Chaim, married Ruchama bat Chanoch KRISZK RAJCHERT Lajzer Chaim, mąż Rochmy Henochównej KRYSZEK 418, 419
REICHERT Ezra ben Avigdor RAJCHERT Ezra Wigdorowicz 687
REICHERT Ezra ben Zeev Eliahu and Machla RAJCHERT Ezra syn Wolfa Eliasza i Machli 420, 426, 427
REICHERT Miss A. RAJCHERT Panna A. 258, 261
REICHERT Miss M. RAJCHERT Panna M. 258
REICHERT Miss Y. RAJCHERT Panna J. 261
REICHERT Moshe ben Avigdor RAJCHERT Moszek Wigdorowicz 687
REICHERT Tamar bat Yisrael Yitzchak RAJCHERT Tema córka Izrael Icka 444
REICHERT Tania RAJCHERT Tania 258
REICHERT Yehudit bat Wolf REICHERT Hudesa Wolfówna 224, 227
REICHERT Yisrael Yitzchak, Prof. RAJCHERT Izrael Icek, prof. 443
REICHERT Zeev Eliahu ben Eliezer Chaim, born 1882 Ozorkow, married Machla bat Moshe of Dronzwa (Makow), brother-in-law of Michael Zeev REICHERT and Tzvi TENENBAUM RAJCHERT Wolf Elia syn Lajzera Chaima, ur. 1882 w Ozorkowie, mąż Machli Moszkównej z Drążewa (Maków), szwagier Michała Wolfa RAJCHERTA i Hersza TENENBAUMA 98, 100, 101, 117, 200, 223, 235, 237, 239, 259, 376, 405, 415, 418-426, 428, 435, 443, 574
REICHERT Zeev Michael ben Avraham Gershon of Dronzwa, born 1861 in Kodkow, brother-in-law of Zeev Eliahu REICHERT, married Eida bat Eliezer Chaim REICHERT RAJCHERT Wolf Michał syn Abrama Gerszona z Drążewa, ur. 1861 w Kotkowie, szwagier Wolfa Eli RAJCHERTA, mąż Ajdli córka Lajzera Chaima REICHERTA 101, 235, 237, 419, 421-424, 428, 443, 574
REICHERT Zelig RAJCHERT Zelik 259, 260, 443, 444
REICHERT   RAJCHERT   172, 238, 244, 262, 444, 583, 585
REICHERT nee KRISZK Ruchama bat Chanoch, wife of Eliezer Chaim RAJCHERT zd. KRYSZEK Rochma Henochówna, żona Lajzera Chaima 419
REICHERT nee MILSTEIN Ava, wife of Avigdor RAJCHERT zd. MILSZTAJN Ewa Wigdorowa 687
REICHERT nee REICHERT Eida bat Moshe of Dronzwa, sister of Machla REICHERT, wife of Michael Zeev REICHERT zd. RAJCHERT Ajdla Moszkówna z Drążewa, siostra Machli REICHERT, żona Michała Wolfa 422, 425, 426, 428, 443
REICHERT nee REICHERT Machla bat Moshe of Dronzwa, wife of Zeev Eliahu REICHERT zd. REICHERT Machla Moszkówna z Drążewa, żona Wolfa Eli 419, 422, 425, 426, 428, 443
REICHMAN Wolf RAJCHMAN Wolf 184, 185, 503
REIFMAN   RAJFMAN   328
REISIN Zalman RAJZEN Zalman 341
REISMAN Avraham Moshe RAJZMAN Abram Moszek 703
REISMAN Chaya bat Avraham Moshe RAJZMAN Chaja córka Abrama Moszka 703
REISMAN Feiga bat Avraham Moshe RAJZMAN Fajga córka Abrama Moszka 703
REISMAN Fruma bat Avraham Moshe RAJZMAN Frymeta córka Abrama Moszka 703
REISMAN Tzirel bat Avraham Moshe RAJZMAN Cyrla córka Abrama Moszka 703
REISMAN nee SARKOWIAK Perel bat Yaakov Yitzchak RAJZMAN zd. SIERAKOWIAK Perla córka Jakuba Icka 703
REMBELINSKI / REMBIELINSKI Rajmund REMBIELIŃSKI Rajmund 15-17, 22-24, 27, 38
Reuven Yitzchak [IZRAEL] [3] son of the holy Rabbi Shalom [IZRAEL], ABD of Piątek, son-in-law of Gaon Natan [FRENKEL] of Staszow, father of Dvora, 2nd wife of Shalom Tzvi HaKOHEN [3] Rywen Icek [IZRAEL] [3] syn świętego rabina Szulima [IZRAELA], ABD Piątku, zięć Gaona Natana [FRENKLA] z Staszowa, ojciec Dwojry, drugiej żony Szulima Hersza KOHNA [3] 303
REUVENI David REUWENI Dawid 350
REWERSKI   REWERSKI   201
REZNIK Moshe RZEŹNIK Moszek 113, 114, 174
RING Shimon RYNG Szymon 96-98, 121, 173, 203
RING Yaakov RYNG Jakub 688
RING nee -- Baltsha, wife of Yaakov RYNG zd. -- Balcia Jakubowa 688
RINGELBUM Emanuel RINGELBUM Emanuel 473, 506, 508, 511, 541, 554, 742
RODZINEK Avraham Yaakov RODZYNEK Abram Jakub 497
ROIZENMAN Gedalyahu, father-in-law of Leib SZCUPAK ROZENMAN Gedalie, teść Lajba SZCZUPAKA 234
ROIZMAN Mordechai ROZMAN Mordka 264
ROMMEL Erwin ROMMEL Erwin 386
ROSEN Meir ROSEN Majer 692
ROSEN nee RUS Chaya Roiza bat Fishel, wife of Meir ROSEN zd. RUS / RUSS Chaja Rojza Fiszlówna, żona Majera 692
ROSENBERG Bracha ROZENBERG Brucha 613
ROSENBERG Feiga bat Leib ROZENBERG Fajga Lajbówna 694
ROSENBERG Freda ROZENBERG Frajda 694
ROSENBERG Leah bat Meir Leib ROZENBERG Łaja córka Majera Lajba 613
ROSENBERG Leibish (White Leibish) ROZENBERG Lajbuś (Biały Lajb) 113, 116, 174, 179, 253
ROSENBERG Mania bat Leib, married Mordechai ROZENBERG Mania Lajbówna, wyszła za Mordkę 694
ROSENBERG Meir Leib ben Isser ROZENBERG Majer Lajb Iserowicz 613
ROSENBERG Shmuel ROZENBERG Szmul 694
ROSENBERG Zisel bat Leib ROZENBERG Zysla Lajbówna 694
ROSENBERG   ROZENBERG   534
ROSENBERG Michael ROZENBERG Michał 610
ROSENBERG / ROSENBAUM pharmacist ROZENBERG / ROZENBAUM aptekarz 497, 498, 500, 502, 546
ROSENBERG nee -- Pessa Leah bat Leib, married Shmuel ROZENBERG zd. -- Pessa Łaja Lajbówna, żona Szmula 694
ROSENBERG nee -- Reizen, wife of Leib ROZENBERG zd. -- Rajzla Lajbowa 694
ROSENBERG nee BRIN Male ROZENBERG zd. BRYN Mała 610
ROSENBERG nee WROBEL Adela ROZENBERG zd. WRÓBEL Adela / Ajdla 613
ROSENBLATT Avigdor ROZENBLAT Wigdor 115, 245
ROSENBLATT Fela bat Kalman Baruch ROZENBLAT Fela córka Kalmana Borucha 689
ROSENBLATT Kalman Baruch ben Yitzchak Shmuel ROZENBLAT Kalman Boruch syn Icka Szmula 688, 690
ROSENBLATT Lula bat Kalman Baruch ROZENBLAT Lula córka Kalmana Borucha 689, 690
ROSENBLATT Michla bat Yitzchak Shmuel ROZENBLAT Michla, córka Icka Szmula 688, 690
ROSENBLATT Refael Mendel ben Kalman Baruch ROZENBLAT Rafał Mendel syn Kalmana Borucha 689
ROSENBLATT Ruth bat Yisrael Wolf ROZENBLAT Rywka córka Izraela Wolfa 689
ROSENBLATT Yisrael Wolf ben Kalman Baruch ROZENBLAT Izrael Wolf syn Kalmana Borucha 688
ROSENBLATT Yitzchak Shmuel ben Kalman Baruch ROZENBLAT Icek Szmul syn Kalmana Borucha 688, 690
ROSENBLATT nee ERLICH Lea Ronia, wife of Yitzchak Shmuel ROZENBLAT zd. ERLICH Łaja Ronia, żona Icka Szmula 688, 690
ROSENBLATT nee GOTSCHAL Rivka bat Yechezkel and Itta, wife of Kalman Baruch ROZENBLAT zd. GOTSZAL Rywka córka Chaskla i Ity, żona Kalmana Borucha 688
ROSENBLATT nee LEVI Dvora, wife of Yisrael Wolf ROZENBLAT zd. LEWI Dwojra, żona Izraela Wolfa 689
ROSENBLUM Yitzchak Shmuel ROZENBLUM Icek Szmul 602, 688
ROSENBLUM nee BLANK Hinda ROZENBLUM zd. BLANK Hinda 602
ROSENES Naftali Moshe, shochet ROZENES Natali Moszek, rzezak 112
ROSENMAN Shraga (Pawek) ROZENMAN Fajwel (Pawełek) 661
ROSENMAN nee SRIBNIK Leah (Lausha) ROZENMAN zd. SREBRNIK Łaja 661
ROSENSTRAUCH Frimet ROZENSZTRAUCH Frymeta 594
ROSENSTRAUCH Tzvi ROZENSZTRAUCH Hersz 594
ROSENSTRAUCH Yaakov / Yankel ROZENSZTRAUCH Jakub / Jankiel 114, 122, 251
ROSENSTRAUCH Yehuda ROZENSZTRAUCH Juda 594
ROSENSTRAUCH Nachum ROZENSZTRAUCH Nuchem 644
ROSENSTRAUCH nee JAKUBOWICZ Leah bat Hirsh ROZENSZTRAUCH zd. JAKUBOWICZ Łaja Herszkówna 644
ROSENZWEIG Anshel Alec ROZENCWAJG Anszel Alek 607
ROSENZWEIG Herman ROZENCWAJG Herman 531
ROSENZWEIG Moshe ROZENCWAJG Moszek 687
ROSENZWEIG Y. ROZENCWAJG   100, 254
ROSENZWEIG Yaakov Leib ROZENCWAJG Jakub Lajb 113
ROSENZWEIG Zelig ROZENCWAJG Zelik 607
ROSENZWEIG   ROZENCWAJG   246
ROSENZWEIG bee SHEINIAK Sara ROZENCWAJG zd. SZAJNIAK Sura 607
ROSENZWEIG nee ZAONCE Dvora, wife of Moshe ROZENCWAJG zd. ZAJĄC / ZAJONC Dwojra Moszkowa 687
ROSES Chaim Zalman ROZES Chaim Zalman 508
ROSOWICZ Yisrael Moshe ben Avraham RÓZIEWICZ Izrael Moszek Abramowicz 127
ROTAPEL   ROTAPEL   255, 617
ROTENBERG Chaim of Skryhiczyn ROTENBERG Chaim z Skryhiczyna 404
ROTENBERG Sh. ROTENBERG Sz. 115
ROTENBERG tailor ROTENBERG krawiec 566
ROTER nee GOLDBERG Esther Erica ROTER zd. GOLDBERG Estera Erika 604
ROTHSCHILD Benjamin, Baron ROTSZYLD Benjamin, Baron 136, 422
ROTHSCHILD James ROTSZYLD James [Juda?] 365
ROTKOP   ROTKOP(F)   234
ROTKOPF Avraham Dov ben Yaakov and Esther Ita ROTKOP(F) Abram Ber syn Jakuba i Estery Ity 691
ROTKOPF Esther Ita ROTKOP(F) Estera Ita 691
ROTKOPF Rachel bat Avraham Dov ROTKOP(F) Ruchla córka Abrama Bera 691
ROTKOPF Yaakov ROTKOP(F) Jakub 691
ROTKOPF nee ZELNIK Mindel bat Avraham Yaakov and Frumet, wife of Avraham Dov ROTKOP(F) zd. CELNIK Mindla córka Abram Jakub i Frymety, żona Abrama Bera 691
ROTKOPF-ROTKOWSKI Shmuel Asher ROTKOP(F)-RUTKOWSKI Szmul Uszer 692
ROZALSKI Adam ROZALSKI Adam 549, 550, 559
ROZALSKI Avigdor ROZALSKI Wigdor 198
ROZALSKI Avigdor, uncle of Dov GRAND, married Golda SPERLING ROZALSKI Wigdor, wuj Bera GRANDA, mąż Gołdy SZPERLING 112, 502, 561, 599
ROZALSKI Chana ROZALSKA Chana 599
ROZALSKI Rivka Rachel ROZALSKI Rywka Ruchla 598
ROZALSKI Sara ROZALSKA Sura 599
ROZALSKI Yitzchak ROZALSKI Icek 598
ROZALSKI nee SPERLING Golda, wife of Avigdor ROZALSKA zd. SZPERLING Gołda Wigdorowa 599
ROZANSKI Sh. RÓŻAŃSKI Sz. 475
ROZENBERG A., teacher ROZENBERG A., nauczycielka 221
ROZENBERG L. ROZENBERG L. 200
ROZENBERG Leibel ROZENBERG Lajb 555, 556, 694
ROZENBERG M. ROZENBERG M. 200
ROZENBERG Meir Leib ROZENBERG Majer Lajb 275
ROZENBERG Michael Mendel ben Leibish ROZENBERG Michał Mendel Lajbowicz 179
ROZENBERG Yehuda Leib ROZENBERG Juda Lajb 275
ROZENBERG Eugenia, teacher ROZENBERG Eugenia, nauczycielka 220
ROZENBLAT Moshe ROZENBLAT Moszek 245, 246
ROZENBLUM Mrs. ROZENBLUM Pani 258
ROZENFELD   ROZENFELD   243
ROZENMAN Feivel ROZENMAN Fajwel 255
ROZENMAN Gita, teacher ROZENMAN Gitla, nauczycielka 219-221
ROZENMAN R. ROZENMAN R. 265
ROZENOWICZ Yisrael Moshe ROZANOWICZ Izrael Moszek 88, 101, 131
ROZENSHEIN   ROZENSZAJN   243
ROZENSTRAUCH Adasz Avraham ben Shalom and Daya, grandson of Natan ADER, great-grandson of Leib PARIZER ROZENSZTRAUCH Adaś Abram, syn Szulima i Dachy, wnuk Natana ADERA, prawnuk Lajba PARYZERA 516, 529, 592
ROZENSTRAUCH Arash ROZENSZTRAUCH Arasz XV
ROZENSTRAUCH Chanan ROZENSZTRAUCH Chanane 199
ROZENSTRAUCH Nachum ROZENSZTRAUCH Nuchem 691
ROZENSTRAUCH Shalom Zygmunt, married Daya ADER ROZENSZTRAUCH Szulim Zugmunt, mąż Dachy ADER 592
ROZENSTRAUCH Shaul ROZENSZTRAUCH Szoel 691
ROZENSTRAUCH Ulesh ben Shalom and Daya ROZENSZTRAUCH Ulesz syn Szulima i Dachy 592
ROZENSTRAUCH Liba, wife of Tanchum ROZENSZTRAUCH Liba Tanchemowa 691
ROZENSTRAUCH Tanchum ROZENSZTRAUCH Tanchem 691
ROZENSTRAUCH nee ADER Daya (Dacha) bat Nathan, wife of Shalom Zygmunt ROZENSZTRAUCH zd. ADER Daja (Dacha) Natanówna, żona Szulima Zygmunta 529, 592
ROZENSTRAUCH nee BIGELEISEN Chana bat Tanchum and Liba, wife of Nachum ROZENSZTRAUCH zd. BIGIELAJZEN Chana córka Tanchema i Liby, żona Nuchema 691
ROZENSTRAUCH nee ZELNIK Miriam, wife of Shaul ROZENSZTRAUCH zd. CELNIK Mariem Szoelowa 691
ROZENSTREICH   ROZENSZTRAUCH   278
ROZENTAL Yankel (Julius), father-in-law of Avraham EIGER ROZENTAL Jankiel (Juliusz), teść Abrama EJGERA 378
ROZENZWEIG Hirsch ROZENCWAJG Hersz 694
ROZLASKA Ch. ROZALSKA Ch. 272
ROZMAN Gedalia ben Meir ROZMAN Gedalie Majerowicz 693
ROZMAN Miss G. ROZMAN Panna G. 261
ROZMAN Mordechai ROZMAN Mordka 694, 736
ROZMAN Motel / Mordechai ROZMAN Motel / Mordka 264, 266, 267
ROZMAN Pinchas ROZMAN Pinkus 694
ROZMAN nee SCHNEPS Pessa, wife of Gedalia ROZMAN zd. SZEPS Pessa Gedalowa 693
RSZEPKOWICZ Zygmunt RZEPKOWICZ Zygmunt 50
RUBENSTEIN Leib Leon RUBINSZTAJN Lajb Leon 687
RUBENSTEIN Michael RUBINSZTAJN Michał 687
RUBENSTEIN Shlomo RUBINSZTAJN Szlama 687
RUBENSTEIN Yosef, Dr. RUBINSZTAJN Jozef dr 687
RUBENSZTEJN M. N. RUBINSZTAJN M. N. 200
RUBENSZTEJN Walk RUBINSZTAJN Wołek 49
RUBIN Chana RUBIN Chana 272
RUBIN director Lodzer Old City School RUBIN dyrektor łodzkiej Szkoły Starego Miasta 234
RUBIN   RUBIN   243
RUBIN nee GRINFARB Rachel RUBIN zd. GRYNFARB Ruchla 674
RUBIN-BRZEZINSKI A. RUBIN-BRZEZIŃSKI A. 178
RUBINSON Avraham Meir RUBINZON Majer 114
RUBINSTEIN Leon RUBINSZTAJN Leon XII, 259, 734, 735
RUBINSTEIN Marcus (Mordechai) RUBINSZTAJN Markus (Mordechaj / Mordka) 78
RUBINSTEIN Yossel, married Malkale RUBINSZTAJN Josek, mąż Małki 93, 170, 372, 373, 687
RUBINSZTEJN Baltsha, wife of Leizer RUBINSZTAJN Balcia Lajzerowa 687
RUBINSZTEJN Leizer ben Yossel RUBINSZTAJN Lajzer Joskowicz 373, 687
RUBINSZTEJN Leon RUBINSZTAJN Leon 259, 260, 262, 487-490
RUBINSZTEJN Malkale, wife of Yossel RUBINSZTAJN Małka Joskowa 687
RUBINSZTEJN Meir ben Yossel RUBINSZTAJN Majer Joskowicz 373
RUDOWSKI Pole with German wife RUDOWSKI Polak z żoną niemiecką 374
RUS Chaim Zalman ben Fishel RUS / RUSS Chaim Zalman Fiszlowicz 692
RUS Chaim Zalman ben Fishel, brother-in-law of Yechiel Meir KOTEK RUS / RUSS Chaim Zalman Fiszlowicz, szwagier Chila Majera KOTKA 509
RUS Esther RUS / RUSS Estera 249
RUS Fishel RUS / RUSS Fiszel 437, 438, 509, 580, 581, 692
RUS Moshe Nechemia ben Fishel RUS / RUSS Moszek Chemie Fiszlowicz 692
RUS Yaakov RUS / RUSS Jakub 693
RUS nee -- Perel, wife of Fishel RUS / RUSS Perla Fiszlowa 692
RUSAK Leon, teacher RUSAK / RUSEK Leon, nauczyciel 219-221
RUSINOW / ROSINOW Yehuda A. (Leibel / Leon) RUSINOW Juda A. (Lajb / Leon) 174, 199, 235, 237, 240, 241, 252, 384, 415, 532, 569
RUSS Esther Keila RUS / RUSS Estera Kajla 673
RUTKOWSKI A. RUTKOWSKI A. 508
RZORKOWSKI / RZURKOWSKI Jozef ŻURKOWSKI Jozef 62, 174, 219
SACHAROV   return Miguel SACHAROW Miguel / Michał 475
SADOKERSKI David / Jakob SADOKIERSKI Dawid / Jakub 60, 64, 739
SAPIR Sinai, Rabbi and Gaon of Brzeziny SAPIR Sinaj, rabin i gaon Brzezin 288, 318
SAR P. SZER P. 266
Sara bat Breina HaKOHEN Sura córka Brajny KOHN 304
SARKOWIAK Aida bat Leibish SIERAKOWIAK Hinda Lajbówna 703
SARKOWIAK Avigdor Yechezkel ben Yaakov Yitzchak SIERAKOWIAK Wigdor Chaskiel syn Jakuba Icka 702, 703
SARKOWIAK Avraham ben Avigdor Yechezkel SIERAKOWIAK Abram syn Wigdora Chaskla 702
SARKOWIAK Berel Dov ben Avigdor Yechezkel SIERAKOWIAK Berek syn Wigdora Chaskla 702
SARKOWIAK Chaya SIERAKOWIAK Chaja 702
SARKOWIAK Chaya bat Avigdor Yechezkel SIERAKOWIAK Chaja córka Wigdora Chaskla 702
SARKOWIAK Eliakim Noach ben Avigdor Yechezkel SIERAKOWIAK Eliokim Noech syn Wigdora Chaskla 702, 703
SARKOWIAK Fishel ben Leibish SIERAKOWIAK Fiszel Lajbowicz 702, 704
SARKOWIAK Fishel ben Yaakov Yitzchak SIERAKOWIAK Fiszel syn Jakuba Icka 703
SARKOWIAK Hinda bat Leibish SIERAKOWIAK Hinda Lajbówna 703
SARKOWIAK Leah bat Fishel SIERAKOWIAK Łaja Fiszlówna 703
SARKOWIAK Leibish ben Yaakov Yitzchak SIERAKOWIAK Lajb syn Jakuba Icka 703
SARKOWIAK Mala bat Fishel SIERAKOWIAK Mala Fiszlówna 703
SARKOWIAK Menachem Mendel ben Avigdor Yechezkel SIERAKOWIAK Mendel syn Wigdora Chaskla 702
SARKOWIAK Moshe ben Fishel SIERAKOWIAK Moszek Fiszlowicz 702, 704
SARKOWIAK Rivka Rachel SIERAKOWIAK Rywka Ruchla 702
SARKOWIAK Sara bat Fishel SIERAKOWIAK Sura Fiszlówna 703
SARKOWIAK Simcha Binem ben Avigdor Yechezkel SIERAKOWIAK Symcha Binem syn Wigdora Chaskla 702, 703
SARKOWIAK Yaakov Yitzchak SIERAKOWIAK Jakub Icek 702
SARKOWIAK nee -- Malka, wife of Fishel SIERAKOWIAK zd. -- Ajdla Fiszlowa 703
SARKOWIAK nee BIALOSTOCKI Tzirel, wife of Yaakov Yitzchak SIERAKOWIAK zd. BIAŁOSTOCKA Cyrla, żona Jakuba Icka 702, 703
SARKOWIAK nee BLANK Leah, wife of Leibish SIERAKOWIAK zd. BLANK Łaja Lajbowa 703
SARKOWIAK nee KOLBERT Rivka Rachel, wife of Avigdor Yechezkel SIERAKOWIAK zd. GELBART Rywka Ruchla, żona Wigdora Chaskla 702, 703
SARKOWIAK nee SHIMSHOWICZ Chana Rivka bat Yosef, wife of Fiszel SIERAKOWIAK zd. SZYMSIOWICZ Chana Rywka Jozefówna, żona Fiszla 702, 704
SAWELSON master weaver SAWELZON mistrz tkacki 373
SCHILLER   SZYLER   191, 341
SCHLESER Henech SZLESER Henoch 115
SCHNEPPER Shimshon SZNAPER Szymszon 86
SCHOPENHAUER   SZOPENHAUER   317
SCHORR Tzvi Hirsch [1530-1586], Gaon [3] SZOR Hersz [1530-1586], gaon [3] 402
SCHREIER Jewish physician SZRAJER lekarz żydowski 94
SCHULTZ German industrial SZULC niemiecki przemysłowiec 93
SCHWARTZ [3] see SZWARC [3] SCHWARTZ [3] zob. SZWARC [3] 740
SCHWARTZBARD Eliahu SZWARCBART Eliasz 100
SCHWARTZBARD Getzel SZWARCBART Gecel 113, 114
SCHWARTZBARD Menashe SZWARCBART Menasze 100, 223, 236, 238, 240, 415, 571
SCHWARTZBART A. SZWARCBART A. 100
SCHWARTZMAN Maurice SZWARCMAN Maurice / Moryc 557
SCHWARTZMAN Mrs. SZWARCMAN Pani 558
SCZARANSKI   SZCZARAŃSKI   719
SCZARANSKY Binyamin SZCZARAŃSKI Benjamin 101, 244, 415, 435
SCZARANSKY Binyamin ben Moshe SZCZARAŃSKI Benjamin Moszkowicz 707
SCZARANSKY Chana SZCZARAŃSKA Chana XII
SCZARANSKY Meir ben Binyamin, Rabbi, died 1973 in Israel SZCZARAŃSKI Majer Benjaminowicz, rabin, zm. 1973 w Izraelu 115, 245, 248, 249, 432, 460-462
SCZARANSKY Moshe SZCZARAŃSKI Moszek 707
SCZARANSKY Yitzchak SZCZARAŃSKI Icek XI, XII, XIII, XIV, XV, 174, 221, 268, 271, 277, 432, 438, 439, 472, 473, 736
SCZUPAK Leib, son-in-law of Gedalyahu ROIZENMAN SZCZUPAK Lajb, zięć Gedalia ROZENMANA 234
SCZUPAK   SZCZUPAK   171
SEEMAN-SZWARC Mary / Miriam bat Aleksander SEEMAN-SZWARC Mary / Mariem Aleksandrówna 361-363, 751-755
SEGAL Chaim Itche SEGAŁ Chaim Icze 100, 102, 176, 234
SEGAL Chaim Yitzchak ben Chanoch SEGAŁ Chaim Icek Henochowicz 641
SEGAL Chanoch SEGAŁ Henoch 641
SEGAL David ben Chanoch SEGAŁ Dawid Henochowicz 641
SEGAL Dorka SEGAŁ Dorka / Dwojra 641
SEGAL Esther SEGAŁ Estera 641
SEGAL Frania SEGAŁ Frania 641
SEGAL Meir SEGAŁ Majer 641
SEGAL Mendel SEGAŁ Mendel 641
SEGAL Mendel ben Yeshayahu Henech SEGAŁ Mendel syn Szai Henocha 609
SEGAL Moshe SEGAŁ Moszek 641
SEGAL Yeshaya Henech SEGAŁ Szaja Henoch 114
SEGAL   SEGAŁ   255
SEGAL nee BER Keila SEGAŁ zd. BER Kajla 641
SEGAL nee GLAZER Sala / Sara SEGAŁ zd. GLAZER Sala / Sura 609, 641
SEGAL nee PRASHKER Dora SEGAŁ zd. PRASZKIER Dora / Dwojra 641
SEGAL nee WEINZIMMER Sima SEGAŁ zd. WAJNCYMER Syma 641
SENDEROWICZ Shmuel SENDEROWICZ Szmul 83
Sfas Emet [Rabbi Yehuda Aryeh Leib ALTER, known by the title of his main work Sfas Emet] [3] Sfas Emet [Rabin Juda Arie Lajb ALTER, znany po tytule swojego głównego dzieła “Sfas Emet”] [3] 430
SHABSHOWICZ Nathan David ben Yehuda SZAPSIOWICZ Natan Dawid Judkowicz 114, 177
SHACHAR Shmuel SZACHER Szmul XV, 467
SHACHAR nee SHEVACH Esther bat Avraham SZACHER zd. SZEJWACH Estera Abramówna 697
SHAFIR A. SZAFIR A. 57
SHAIAK Abraham ben Nathan SZAJAK Abram Natanowicz 694
SHAIAK Chaim Itche ben Yerachmiel SZAJAK Chaim Icze Rachmilowicz 694
SHAIAK Chaimel ben Nathan SZAJAK Chaim Natanowicz 694
SHAIAK Efraim ben Nathan SZAJAK Efroim Natanowicz 694
SHAIAK Eliezer ben Yerachmiel SZAJAK Lajzer Rachmilowicz 694
SHAIAK Naomi bat Yerachmiel SZAJAK Noma Rachmilówna 694
SHAIAK Nathan ben Yerachmiel SZAJAK Natan Rachmilowicz 694
SHAIAK Shmuel ben Eliezer SZAJAK Szmul Lajzerowicz 694
SHAIAK Tova bat Yerachmiel SZAJAK Gitla Rachmilówna 694
SHAIAK Yerachmiel ben Eliezer SZAJAK Rachmil Lajzerowicz 694
SHAIAK Yerachmiel ben Nathan SZAJAK Rachmil Natanowicz 694
SHAIAK Zalman ben Eliezer SZAJAK Zalman Lajzerowicz 694
SHAIAK nee -- Chaya SZAJAK zd. -- Chaja 694
SHAIAK nee -- Esther Rachel, wife of Nathan SZAJAK zd. -- Estera Ruchla Natanowa 694
SHAIAK nee -- Malka, wife of Eliezer SZAJAK zd. -- Małka Lajzerowa 694
Shalom Shalom [Rokeach] [1770-1855], Rabbi of Belz [3] Szalom Szalom [Rokeach] [1770-1855], admor Bełza [3] 455
Shalom [IZRAEL] [3] Shalom [ca. 1805-1868], Rabbi and ABD of Piątek [3] Szulim [IZRAEL] [3] Szulim [ca. 1805-1868], rabin i ABD Piątku [3] 303
Shalom Aleichem   Szalom Aleichem   140
Shalom Henech [3] see BOMES Shalom Henech [3] Szulim Henoch [3] zob. BOMS Szulim Henoch [3]  
Shalom Mechel porter Szulim Michał tragarz 149
Szpiro Avraham Yitzchak ben Rafael Yaakov Szpiro / SZPIRO Abram Icek syn Rafała Jakuba 369, 371
Szpiro Hena Glicka, granddaughter of Yosef Hirsch Szpiro / SZPIRO Hena Glika, wnuczka Jozefa Hersza 369
Szpiro M., Rabbi of Lublin [Yehuda Meir 1887-1943] [3] Szpiro / SZPIRO M., rabin Lublina [Juda Majer 1887-1943] [3] 454
Szpiro Moshe ben Rafael Yaakov Szpiro / SZPIRO Moszek syn Rafała Jakuba 371
Szpiro Rafael Yaakov ben Yosef Hirsch, married Rivka, died 1901 Szpiro / SZPIRO Rafał Jakub syn Jozefa Hersza, mąż Rywki, zm. 1901 369-370
Szpiro Rivka bat Rafael Yaakov [1] Szpiro / SZPIRO Rywka córka Rafała Jakuba [1] 369
Szpiro Rivka, wife of Rafael Yaakov, “Roitsha Di Shpirita” [1] Szpiro / SZPIRO Rywka, żona Rafała Jakuba, “Ładna Rojca” [1] 371
Szpiro Tzvi [1840-1898], the Sirvintdai Rabbi, “Hershel the Crazy”, Prof. Herman Schapira of the Heidelberg University [3] Szpiro / SZPIRO Hersz [1840-1898], rabin, “Szalony Herszel”, Prof. Herman Schapira z Uniwersytetu w Heidelbergu [3] 331, 335
Szpiro Yosef Hirsch ben Rafael Yaakov Szpiro / SZPIRO Jozef Hersz syn Rafała Jakuba 370, 371
Szpiro Yosef Tzvi / Yosef Hirsch HaKohen from Aleksandrow, died 1878 Szpiro / SZPIRO Jozef Hersz HaKohen z Aleksandrowa, zm. 1878 113, 114, 244, 368-371, 415
Szpiro   Szpiro / SZPIRO   755
SHAPIRO Yeshayahu ben Yaakov Szpiro / SZPIRO Szaja Jakubowicz 89, 229, 231, 252
SHATZKY Y., Dr. SZACKI dr 493
SHEINFELD Moshe SZAJNFELD Moszek 433
SHEINIAK Menashe SZAJNIAK Menasze 607
SHEINIAK nee KOLSKI Lea SZAJNIAK zd. KOLSKA Łaja 607
SHENER Tzvi SZENER Hersz VI
SHEVACH Avraham ben Shalom Tzvi SZEJWACH Abram syn Szulima Hersza 653, 695, 731, 735, 736
SHEVACH Chava Rachel SZEJWACH Chawa Ruchla 653
SHEVACH Lipman SZEJWACH Lipman 695, 696
SHEVACH Mendel SZEJWACH Mendel 695, 696
SHEVACH Perl Dina bat Shalom Tzvi SZEJWACH Perla Dyna córka Szulima Hersza 653, 695
SHEVACH Rachle SZEJWACH Ruchla 696
SHEVACH Shalom Tzvi ben Yaakov and Rivla SZEJWACH Szulim Hersz syn Jakuba i Rywki 653, 695
SHEVACH Shmuel SZEJWACH Szmul 653, 695
SHEVACH Vove Wolf SZEJWACH Wolf 695, 696
SHEVACH Yaakov SZEJWACH Jakub 695, 696
SHEVACH Yechiel SZEJWACH Chil 691
SHEVACH nee -- Esther, wife of Lipman SZEJWACH zd. -- Estera Lipmanowa 696
SHEVACH nee -- Rivla SZEJWACH zd. -- Rywka 695, 696
SHEVACH nee -- Simaleh, wife of Wolf SZEJWACH zd. -- Symele Wolfowa 696
SHEVACH nee HOLTZMAN Chava Rachel, wife of Shalom Tzvi SZEJWACH zd. HOLCMAN Chawa Ruchla, żona Szulima Hersza 695
SHEVACH nee ROTKOPF Rivka Leah bat Avraham Dov, wife of Yechiel SZEJWACH zd. ROTKOPF Rywka Łaja córka Abrama Bera, żona Chila 691
SHEVACH nee ZIMMERMAN Chana, wife of Avraham SZEJWACH zd. CYMERMAN Chana Abramowa 697
SHIF-KIRSTEIN T. SZYF-KIRSZTAJN T. lub C. 735
Shikele the Warsawer   Szykele (Szyja) Warszawiak   186
SHILOH (SHILEK) Janina SZYLAK Janina 710
SHILOH (SHILEK) Morris SZYLAK Moszek 710
SHILOH (SHILEK) Yaakov ben Morris and Janina SZYLAK Jakub syn Moszka i Janiny 710
SHIMSHOWICZ Esther bat Yosef SZYMSIOWICZ Estera Jozefówna 704
SHIMSHOWICZ Feiga bat Yosef SZYMSIOWICZ Fajga Jozefówna 704
SHIMSHOWICZ Moshe SZYMSIOWICZ Moszek 704
SHIMSHOWICZ Moshe ben Yisrael Yitzchak SZYMSIOWICZ Moszek syn Izraela Icka 704
SHIMSHOWICZ Moshe ben Yosef SZYMSIOWICZ Moszek Jozefowicz 704
SHIMSHOWICZ Rachel SZYMSIOWICZ Ruchla 704
SHIMSHOWICZ Reizele bat Yisrael Yitzchak SZYMSIOWICZ Rajzla córka Izraela Icka 704
SHIMSHOWICZ Yisrael Yitzchak ben Yosef SZYMSIOWICZ Izrael Icek Jozefowicz 704
SHIMSHOWICZ Yosef ben Moshe and Mirel SZYMSIOWICZ Jozef syn Moszka i Mirli 704
SHIMSHOWICZ nee -- Masha, wife of Yosef SZYMSIOWICZ Masza Jozefowa 704
SHIMSHOWICZ nee -- Mirel SZYMSIOWICZ zd. -- Mirla 704
SHINAR Mr., grandson of Avraham Hirsch GLICKSMAN SZNER Pan, wnuk Abrama Hersza GLIKSMANA 152
SHLOMOWICZ Eliezer SZLAMOWICZ Lajzer 114
SHLOMOWICZ shochet SZLAMOWICZ rzezak 112
SHLUMIEL Avraham SZLUMIEL Abram 114, 233, 375
SHLUMIEL Eliezer SZLUMIEL Lajzer 176, 436, 503
SHMIDNIAKOW Yisrael of Liskowica SZMIETNIKOW Izrael z Łyszkowic 665
Shmuel blind Shmuel's orchard Szmul sad ślepego Szmula 186
SHNEUR Zalman SZNEUR / SZNEJER Zalman 398
SHTIBEL editor SZTYBEL wydawca 396
SHTOKFISH David, editor SZTOKFISZ Dawid, wydawca IV, VII, 735
SHULMAN Kalman SZULMAN Kalman 207
SHVARTOG Aharon SZWERTAG Aron 557
SIBIRSIA P. SYBIRSKA F. 265
SIEDLAWSKI   SZYDŁOWSKI   111
SIEDLOWSKI Mania bat Yisrael SZYDŁOWSKA Mania Izraelówna 699
SIEDLOWSKI Max ben Yisrael SZYDŁOWSKI Maks Izraelowicz 699
SIEDLOWSKI Michael ben Yisrael SZYDŁOWSKI Michał Izraelowicz 699
SIEDLOWSKI Miriam (Marishka) bat Moshe Asher SZYDŁOWSKA Mariem (Maryśka) córka Moszka Uszer 698
SIEDLOWSKI Moshe SZYDŁOWSKI Moszek 237, 502, 510
SIEDLOWSKI Moshe Asher ben Yisrael SZYDŁOWSKI Moszek Uszer Izraelowicz 698
SIEDLOWSKI Rozia bat Yisrael SZYDŁOWSKA Rojza Izraelówna 699
SIEDLOWSKI Shmuel (Salek) ben Moshe Asher SZYDŁOWSKI Szmul (Salek) syn Moszka Uszer 698
SIEDLOWSKI Yisrael SZYDŁOWSKI Izrael 698
SIEDLOWSKI nee SORZON Ratza, wife of Moshe Asher SZYDŁOWSKA zd. SORAZON Raca, żona Moszka Uszera 698
Simcha butcher from Janow Podlaski Symcha rzeźnik z Janowa Podlaskiego 551
Simcha Bunim [Bonhart] Rabbi of Przysucha [1765-1827] [3] Symcha Bunim [Bonhart] rabin Przysuchy [1765-1827] [3] 285, 293, 328
SINIAWSKI school director SINIAWSKI dyrektor szkoły 375
SINOTOV Vladimir Mikhalovich SINOTOW Władimir Michałowicz 551
SIRKES Avraham SYRKIS Abram 657
SIRKES Avraham ben Eliezer SYRKIS Abram Lajzerowicz 732, 735
SIRKES Chaim ben Avraham SYRKIS Chaim Abramowicz 656
SIRKES Chaim ben Mordechai SYRKIS Chaim Mordkowicz 657
SIRKES Daniel ben Shlomo (1882-1965), married Nechama bat Yaakov BLASS SYRKIS Daniel Szlamowicz (1882-1965), mąż Nechy Matli Jakubównej BLAS 98-100, 102, 103, 105, 106, 118, 119, 173, 179, 242, 248, 403-405, 407-410, 436, 572, 657, 658
SIRKES Daniel, grandfather of Shlomo SYRKIS Daniel, dziadek Szlamy 401
SIRKES Dvosia SYRKIS Dwojra / Dwosia 658
SIRKES Eliezer ben Daniel SYRKIS Lajzer Danielowicz 401
SIRKES Eliezer ben Shlomo (1881-1952), married Chaya bat Chaim ROTENBERG SYRKIS Lajzer Szlamowicz (1881-1952), mąż Chai Chaimównej ROTENBERG 88, 97, 98, 100, 102, 103, 112, 125, 127, 131, 244, 245, 248, 249, 304, 403-407, 539, 572, 573, 656, 733
SIRKES F. SYRKIS F. XIII
SIRKES factory “Sirkes & Eiger” SYRKIS fabryka “Sirkes & Eiger” 36, 176, 376, 379, 402, 576
SIRKES factory “Sirkes & Sirkes” (of Eliezer and Daniel) SYRKIS fabryka “Sirkes & Sirkes” (Lajzera i Daniela) 404
SIRKES Ita SYRKIS Ita 658
SIRKES Leibel ben Eliezer, married Chana bat Binyamin FOGEL SYRKIS Lajb Lajzerowicz, mąż Chany Benjaminównej FOGEL 410, 656, 658
SIRKES M. SYRKIS M. 265
SIRKES Miriam SYRKIS Mariem 657
SIRKES Mordechai SYRKIS Mordka 656
SIRKES Mordechai ben Daniel SYRKIS Mordka Danielowicz 657
SIRKES Moshe Mendel ben Mordechai SYRKIS Moszek Mendel Mordkowicz 657
SIRKES Peretz SYRKIS Perec 657
SIRKES Peretz ben Shlomo SYRKIS Perec Szlamowicz 403
SIRKES Pinchas SYRKIS Pinkus 657
SIRKES Pinchas ben Eliezer SYRKIS Pinkus Lajzerowicz 491, 658, 735, 736
SIRKES Pinchas ben Shlomo SYRKIS Pinkus Szlamowicz 403, 432, 433
SIRKES Pinia SYRKIS Pina 658
SIRKES R. SYRKIS R. 265
SIRKES Rachel bat Daniel SYRKIS Ruchla Danielówna 657
SIRKES Ruth SYRKIS Rywka / Ruta 263, 265
SIRKES Sara bat Leibel and Chana SYRKIS Sura córka Lajba i Chany 410, 656, 658
SIRKES Shlomo ben Eliezer, b. 1860 in Yaryshev (Mohilev Podolsk), married Sara bat Mordechai HELMAN, died 1943 in Israel SYRKIS Szlama Lajzerowicz, ur. 1860 w Jaryszewie (Mogilew Podolski), mąż Sury Mordkównej HELMAN, zm. 1943 w Izraelu 88, 98, 112, 114, 115, 127, 131, 173, 180, 200, 244, 249, 374, 379, 401-402, 405, 406, 656, 657, 756
SIRKES Shmuel SYRKIS Szmul 657
SIRKES Tzvi ben Shlomo SYRKIS Hersz Szlamowicz 403, 658
SIRKES Yaakov Aviezer ben Daniel SYRKIS Jakub Awiezer Danielowicz 657
SIRKES Yehudit SYRKIS Idesa 657
SIRKES Yoel SYRKIS Joel 402
SIRKES   SYRKIS   588
SIRKES nee -- Chana bat Menachem SYRKIS zd. -- Chana Mendlówna 656
SIRKES nee BLASS Nechama Matel bat Yaakov Aviezer, wife of Daniel SYRKIS zd. BLAS Necha Matla córka Jakuba Awiezera, żona Daniela 408, 410, 657, 658
SIRKES nee FOGEL Chana bat Binyamin SYRKIS zd. FOGIEL Chana Benjaminówna 410, 656
SIRKES nee HELMAN Sara bat Mordechai, wife of Shlomo SYRKIS zd. HELMAN Sura Mordkówna, żona Szlamy 404, 656, 657
SIRKES nee ROTENBERG Chaya bat Chaim, descendant of the Gra (the Vilna Gaon), wife of Eliezer SIRKES SYRKIS zd. ROTENBERG Chaja Chaimówna, potomek Gra (gaona Wilna), żona Lajzera SYRKISA 404, 656, 658
SIRKES nee STRYKOWSKI Fela bat Tzadok, wife of Avraham SIRKES zd. STRYKOWSKA Fela Cudkówna, żona Abrama 657
SIRKIS Chama SYRKIS Chama 203
SIRKIS Chaya, wife of Eliezer SYRKIS Chaja Lajzerowa 247
SIRKIS Leibel SYRKIS Lajb 224, 237
SIRKIS Mordechai SYRKIS Mordka 245
SIRKIS Pinchas SYRKIS Pinkus 245, 325
SIV [= SUE] [3] Izen [= Eugène] [3] SUE Eugeniusz / Eug?ne 207
SKALSKI Manes SKALSKI Manes 30, 305
SKALSKI / SKILSKI   SKALSKI   11, 20
SKERNIEWICZER Zalman SKIERNIEWICZER Zalman 185
SKOROKA Z. SKÓRKA Z. 115
SKOSOWSKI Abraham SKOSOWSKI Abram 102, 171, 236, 240, 241
SKOSOWSKI Aryeh SKOSOWSKI Arie / Lajb 654
SKOSOWSKI Avraham SKOSOWSKI Abram 654
SKOSOWSKI B. SKOSOWSKI B. 254
SKOSOWSKI Baruch SKOSOWSKI Boruch 278, 280
SKOSOWSKI Baruch SKOSOWSKI Boruch 654
SKOSOWSKI Bella SKOSOWSKA Bajla 654
SKOSOWSKI David SKOSOWSKI Dawid 654
SKOSOWSKI grandson of Zalman Feldscher [GRUNDWALD] [3] SKOSOWSKI wnuk Zalmana Felczera [GRUNDWALDA] [3] 501
SKOSOWSKI Moshe SKOSOWSKI Moszek 113, 200
SKOSOWSKI Moshe Meir SKOSOWSKI Moszek Majer 654
SKOSOWSKI Noach SKOSOWSKI Noech 654
SKOSOWSKI Sh. SKOSOWSKI Sz. 266
SKOSOWSKI Yaakov SKOSOWSKI Jakub 260-263
SKOSOWSKI Yaakov SKOSOWSKI Jakub 654
SKOSOWSKI Yeshayahu SKOSOWSKI Szaja 654
SKOSOWSKI Yitzchak SKOSOWSKI Icek 654
SKOSOWSKI Z. SKOSOWSKI Z. / W. 265
SKOSOWSKI Zeev SKOSOWSKI Wolf 654
SKOSOWSKI nee LEWKOWITZ Tzesia SKOSOWSKA zd. LEWKOWICZ Cesia 654
SKOSOWSKI nee ZUCKER Sara Hinda SKOSOWSKA zd. CUKIER Sura Hinda 654
SKURKA H. SKÓRKA H. 281
SKYDELL Carol W. SKYDELL Carol W. X
SLAM / SLAMA / SLOMA / SLUMA / SŁOMA / STOMA Lewka / Lewek / Avraham Leib SŁOMA Lewek / Abram Lajb 14, 15, 29
SLODKOWICZ Chana bat Wolf SŁODKIEWICZ Chana Wolfówna 665
SLODKOWICZ Eli David SŁODKIEWICZ Elia Dawid 655
SLODKOWICZ Masha bat Wolf SŁODKIEWICZ Masza Wolfówna 665
SLODKOWICZ Meir ben Wolf SŁODKIEWICZ Majer Wolfowicz 665
SLODKOWICZ Moshe Aharon SŁODKIEWICZ Moszek Aron 665
SLODKOWICZ Nachum SŁODKIEWICZ Nuchem 665
SLODKOWICZ Refael SŁODKIEWICZ Rafał 655
SLODKOWICZ Tovtzia SŁODKIEWICZ Towcia / Gitla 665
SLODKOWICZ Wolf ben Moshe Aharon SŁODKIEWICZ Wolf syn Moszka Arona 655, 665
SLODKOWICZ Yitzchak SŁODKIEWICZ Icek 665
SLODKOWICZ Yocheved bat Wolf SŁODKIEWICZ Jochwet Wolfówna 665
SLODKOWICZ / SLODKEWICZ Shmuel ben Wolf SŁODKIEWICZ Szmul Wolfowicz 665, 728, 735
SLODKOWICZ nee MICHOWITZ Mina bat Avraham Leibish and Necha Blima SŁODKIEWICZ zd. MICHOWICZ Mina córka Abrama Lajba i Nechy Blimy 655
SLODKOWICZ nee SHMIDNIAKOW Freda Rachel bat Yisrael SŁODKIEWICZ zd. SZMIETNIKOW Frajda Ruchla Izraelówna 665
SLODKOWICZ nee SPERLING Mania SŁODKIEWICZ zd. SZPERLING Mania 665
SLONIMSKI Chaim Zelig SŁONIMSKI Chaim Zelik 335
SLOTKOWICZ Shlomo SŁODKOWICZ / SŁODKIEWICZ Szlama 170, 560
SLUSZEWSKI president of the magistrate in Zgierz SŁUŻEWSKI przewodniczący Rady Miasta Zgierza 94
SMOLENSKI Peretz SMOLEŃSKI Perec 331, 335, 344
SOCHACZEWSKI Zanwil SOCHACZEWSKI Zanwel 112
SOKOLOW Nachum, writer, editor SOKOŁOW Nuchem, pisarz, wydawca 88, 328, 329, 335, 342, 347, 352, 365, 387, 392, 395, 396, 445
SOLOMONOWICZ Lewek SALOMONOWICZ Lewek 19
SPECTOR Yitzchak Elchanan [1817-1896], Rabbi of Kovno [3] SPEKTOR Icek Chanane [1817-1896], rabin Kowna [3] 136, 741
SPEKTOR M. of Warsaw SPEKTOR M. z Warszawy 365
SPENCER   SPENCER   317
SPENGLER Oswald SPENGLER Oswald 300
SPERLING A. Y. SZPERLING A. 112
SPERLING Aharon SZPERLING Aron 95
SPERLING Aharon ben Avigdor Meir and Tuna SZPERLING Aron syn Wigdora Majera i Tuny 701
SPERLING Avigdor Meir SZPERLING Wigdor Majer 701
SPERLING Glika SZPERLING Glika 95
SPERLING Lea, aunt of Mordechai GRAND SZPERLING Łaja, ciocia Mordki GRANDA 546, 547
SPERLING Tuna, wife of Avigdor Meir SZPERLING Tuna, żona Wigdora Majera 701
SPERLING nee HARON Glicka (Genia) bat Leibel and Feiga Rivka, wife of Aharon SZPERLING zd. HARON Glika (Genia) córka Lajba i Fajgi Rywki, żona Arona 701, 732
SPERLING-HALPERN Chaya SZPERLING-HALPERN Chaja XI, 171, 262, 264, 266, 701, 735, 736
SPERLING-Szpiro Rachel, granddaughter of Leibel HARON SZPERLING Szpiro Ruchla, wnuczka Lajba HARONA XII, 258, 265, 701
SPIEGEL Yeshayahu SZPIGIEL Szaja XIV, 364
SPIEWAK   ŚPIEWAK   499
SPINOZA   SPINOZA   300
SPIWAK Nathan ŚPIEWAK Natan 260
SPIWAK Yoel ŚPIEWAK Joel 113
SREBNIK Leib SREBRNIK / SREBNIK Lajb 165, 274, 275, 502, 545
SREBNIK Moshe Yaakov SREBRNIK / SREBNIK Moszek Jakub 271, 713, 719
SRIBNIK B. SREBRNIK / SREBNIK B. 165
SRIBNIK Baruch ben Shimon Henech SREBRNIK / SREBNIK Boruch syn Szymona Henocha 662
SRIBNIK Leibish ben Nathan Nota, “Leibish Bialer”, Rabbi of Biala SREBRNIK / SREBNIK Lajbuś Natanowicz, “Lajbuś Bialer”, rabin Białej 659, 662
SRIBNIK Leibish Leon SREBRNIK / SREBNIK Lajbuś Leon 662
SRIBNIK Leibish Melech ben Shimon, married Guta BUMES SREBRNIK / SREBNIK Lajbuś Majlich Szymonowicz, mąż Gitli BOMS 659, 660
SRIBNIK Mindel Chaya bat Shimon SREBRNIK / SREBNIK Mindla Chaja Szymonówna 661
SRIBNIK Moshe SREBRNIK / SREBNIK Moszek 662
SRIBNIK Moshe Yaakov ben Shimon SREBRNIK / SREBNIK Moszek Jakub Szymonowicz 661, 662, 669
SRIBNIK Nathan Nota ben “Leibish Bialer”, Rabbi of Biala, brother of Noach SREBRNIK / SREBNIK Natan Nuta syn “Lajbusia Bialera”, rabin Białej, brat Noecha 659, 662
SRIBNIK Nathan Nota ben Leibish “Bialer” SREBRNIK / SREBNIK Natan Nuta Lajbusiowicz 659
SRIBNIK Noach ben Shimon Henech SREBRNIK / SREBNIK Noech syn Szymona Henocha 662
SRIBNIK Noach, Rabbi of Pieczenia [=Piaseczno], “Noach Pieczener”, brother of Nathan Nota [3] SREBRNIK / SREBNIK Noech, rabin Piaseczna, “Noech Piaseczner”, brat Natana Nuty [3] 662
SRIBNIK Shimon ben Nathan Nota, married Sheindel KOPEL SREBRNIK / SREBNIK Szymon syn Natana Nuty, mąż Szajndli KOPEL 98, 659
SRIBNIK Shimon Henech ben Leibish SREBRNIK / SREBNIK Szymon Henoch Lajbusiowicz 662
SRIBNIK nee BERKOWITZ wife of Baruch SREBRNIK zd. BERKOWICZ żona Borucha 662
SRIBNIK nee BUMES Guta bat Tovia Kopel, wife of Leibish Melech SREBRNIK zd. BOMS Gitla córka Towie Kopla, żona Lajbusia Majlicha 659
SRIBNIK nee KOPEL Sheindel bat Moshe Yaakov SREBRNIK zd. KOPEL Szajndla córka Moszka Jakuba 659, 669
SRIBNIK nee LANDAU Leah (Lehka) bat Shimon, wife of Leibish SREBRNIK zd. LANDAU Łaja Szymonówna, żona Lajbusia 662
SRIBNIK nee WARSHAWSKI Rivka SREBRNIK zd. WARSZAWSKA Rywka 662
SRKOWOWSKI B. SIERAKOWSKI B. 165
SROBKA Mordechai ŚRUBKA Mordka 503, 567
SROWKA Ch. N. ŚRUBKA Ch. N. 115
STACHOWICZ see GELBARD Izabela STACHOWICZ zob. GELBARD Izabela 361
STANISLAVSKI policeman STANISŁAWSKI policjant 569
STASZICZ / STASZIC Stanislaw, priest STASZIC Stanisław, ksiądz 12, 16, 17, 20, 24, 41, 42
STEFANSKI Father STEFAŃSKI Ojciec 106
STEIN nee BERLINER Chava SZTAJN zd. BERLINER Chawa 601
STEINBACH Binyamin SZTAJNBACH Benjamin 33
STEINBERG Yaakov, poet SZTAJNBERG Jakub, poeta 398
STEINBOK Baruch SZTAJNBOK Boruch 29, 30, 92, 305
STEINBOK Moshe SZTAJNBOK Moszek 29, 92
STERMAN Dr. SZTERMAN dr 424
STOWSKI Avraham AMSTOWSKI / MSTOWSKI ? Abram 276
STRELIGER Mordechai STRELIGER Mordechaj 489
STRIKOWSKI Izidor STRYKOWSKI Izydor 200
STROHBACH Volksdeutscher, mayor of Zgierz SZTROBACH folksdojtsz, prezydent Zgierza 498, 545
STRYKOWSKI Daniel STRYKOWSKA Daniel 657
STRYKOWSKI Isadore STRYKOWSKI Izydor / Icek 114
STRYKOWSKI Mindel STRYKOWSKA Mindla 657
STRYKOWSKI Moshe ben Lipman STRYKOWSKI Moszek Lipmanowicz 656
STRYKOWSKI Y. STRYKOWSKI   96, 97, 121, 740
STRYKOWSKI nee SIRKES Hena STRYKOWSKA zd. SYRKIS Hena 656
SWARTZBARD Aliza SZWARCBART Aliza 625
SWARTZBARD Menashe ben Eliahu SZWARCBART Menasze Eliaszowicz 625
SWARTZBARD nee WEINSTEIN Altshe SZWARCBART zd. WAJNSZTAJN Alcie 625
SZAPIR   Szpiro / SZPIRO   274
Szpiro Moshe Natan, ABD of Kozienice Szpiro / SZPIRO Moszek Natan, rabin i ABD Kozienic 318
Szpiro Yaakov Szpiro / SZPIRO Jakub 268, 270, 432
Szpiro   Szpiro / SZPIRO   588
SZAPIRO B.? Szpiro / SZPIRO B.? 199
SZAPIRO David, Rabbi Szpiro / SZPIRO Dawid, rabin 245
SZAPSZOWICZ D. SZAPSIOWICZ D. 200
SZAPSZOWICZ Franka SZAPSIOWICZ Franka 264, 736
SZAPSZOWICZ Mordechai SZAPSIOWICZ Mordka 236, 241, 415
SZAPSZOWICZ P. SZAPSIOWICZ P. 246
SZAPSZOWICZ Reuven SZAPSIOWICZ Rywen 237, 255
SZAPSZOWICZ Sh. SZAPSIOWICZ Sz. 735
SZAPSZOWICZ Shimshon SZAPSIOWICZ Szymszon 432
SZAPSZOWICZ Shlomo ben Yehuda SZAPSIOWICZ Szlama Judkowicz 177
SZAPSZOWICZ Yehuda (Yudel) SZAPSIOWICZ Juda (Judel) 177
SZAPSZOWICZ   SZAPSIOWICZ   240
SZARANSKI B. SZCZARAŃSKI B. 200
SZARANSKI Chana SZCZARAŃSKA Chana 203, 204
SZARANSKY Avraham, oldest son of the Gaon of Vilna SZCZARAŃSKI Abram, najstarszy syn gaona z Wilna 460
SZARANSKY Binyamin ben Yitzchak, Rabbi, married Chava bat Nota HEINSDORF SZCZARAŃSKI Benjamin Ickowicz, rabin, mąż Chawy Nutównej HAJNSDORF 457, 460, 600
SZARANSKY Mordechai ben Avraham SZCZARAŃSKI Mordka Abramowicz 460
SZARANSKY Moshe ben Yitzchak, head of the community in Lublin SZCZARAŃSKI Moszek Ickowicz, przełożony Kahału w Lublinie 460
SZARANSKY Shlomo ben Yitzchak, head of the community in Siedlce SZCZARAŃSKI Szlama Ickowicz, przełożony Kahału w Siedlcu 460
SZARANSKY weaver SZCZARAŃSKI tkacz 93
SZARANSKY Yehuda Leib ben Binyamin, married Dvora bat Mendel BLAUSZTEJN of Zyrardow SZCZARAŃSKI Juda Lajb Benjamonowicz, mąż Dwojry Mendlównej BLAUSTZEJN z Żyrardowa 457, 458, 459
SZARANSKY Yitzchak ben Mordechai of Lithuania, “Itche Kovner”, grandson of Zecharia Mendel of Jaroslawow SZCZARAŃSKI Izak Mordkowicz z Litwy, “Icze Kowner”, wnuk Zachariasza Mendla z Jarosławowa 457, 460
SZARANSKY nee BLAUSZTEJN Dvora bat Mendel, wife of Yehuda Leib SZCZARAŃSKA zd. BLAUSZTAJN Dwojra Mendlówna, żona Judy Lajba 459
SZARANSKY nee HEINSDORF Chava bat Nota, wife of Binyamin SZARANSKY SZCZARAŃSKA zd. HAJNSDORF Chawa Nutkównej, żona Benjamina 460
SZARKOWIAK Leibush SIERAKOWIAK / SZERKOWIAK Lajbuś 100
SZARKOWIAK Simcha SIERAKOWIAK / SZERKOWIAK Symcha 272
SZARKOWIAK   SIERAKOWIAK / SZERKOWIAK   272
SZATAN Yaakov Aharon HaKohen, Rabbi of Lutomiersk, father-in-law of Shalom Tzvi HaKOHEN SZATAN / SZATEN Jakub Aron HaKohen, rabin Lutomierska, teść Szulima Hersza KOHNA 283-285
SZATSZOWICZ Feivel SZAPSIOWICZ Fajwel 245
SZEINHOLTZ B. SZAJNHOLC B. 266
SZEINHOLTZ   SZAJNHOLC   272
SZEPS Menachem Mendel ben Moshe Yaakov SZEPS Mendel syn Moszka Jakuba 700
SZEPS Moshe Yaakov SZEPS Moszek Jakub 700
SZEPS Shmuel ben Menachem Mendel SZEPS Szmul Mendlowicz 700
SZEPS Simcha ben Moshe Yaakov SZEPS Symcha syn Moszka Jakuba 700
SZEPS Yosef ben Menachem Mendel SZEPS Jozef Mendlowicz 700
SZEPS Yosef ben Moshe Yaakov SZEPS Jozef syn Moszka Jakuba 700
SZEPS nee SCHWARTZMAN Rivka bat Yisrael Moshe, wife of Menachem Mendel SZEPS zd. SZWARCMAN Rywka córka Izrael Moszka, żona Mendla 700
SZER G. SZER G. 199
SZERAKOWSKI   SIERAKOWIAK / SZERKOWIAK   713
SZERMAN Shlomo SZERMAN Szlama 282
SZERODZKII Izak SIERADZKI Izak 122
SZERPINSKI Shmuel SIERPIŃSKI Szmul 62
SZEWACH Avraham SZEJWACH Abram 271, 272
SZEWACH Mordechai SZEJWACH Mordka 267
SZIDLOWSKI A. SZYDŁOWSKA A. 265
SZIDLOWSKI Michael SZYDŁOWSKI Michał 233, 240, 268, 415
SZIDLOWSKI S. SZYDŁOWSKI S. 274
SZIDLOWSKI Y. SZYDŁOWSKI   200
SZIETONSKI Wolf ŚMIETAŃSKI Wolf 501
SZIRDZKI [SIERADZKI] Binyamin SIERADZKI Benjamin 266
SZIWICZ Wolf SZEJWACH ? Wolf 675
SZIWICZ nee FRUGEL Esther bat Yisrael, wife of Wolf SZEJWACH ? zd. FROGIEL Estera Izraelówna, żona Wolfa 675
SZKLARCYK Simcha SZKLARCZYK Symcha 433
SZLASER nee SCZARANSKI Chana, bat Binyamin SCZARANSKI SZLESER zd. SZCZARAŃSZKA Chana, córka Benjamina 248
SZMIETANSKI Adzia ŚMIETAŃSKA Adzia 599
SZMIETANSKI Bluma ŚMIETAŃSKA Blima 599
SZMIETANSKI Chana ŚMIETAŃSKA Chana 599
SZMIETANSKI Wolf, married Bela ROZALSKI ŚMIETAŃSKI Wolf, mąż Bajli ROZALSKIEJ 112, 562, 599
SZMIETANSKI nee ROZALSKI Bela ŚMIETAŃSKA zd. ROZALSKA Bajla Wolfowa 599
SZNEKIEWICZ Henryk SIENKIEWICZ Henryk 7
SZPERLING Adam SZPERLING Adam 198
SZPERLING Glicka SZPERLING Glika 258
SZRAKOWIAK P. SIERAKOWIAK P. 266
SZRAKOWIAK Sh. SIERAKOWIAK Sz. 266
SZREINER Max SZRAJNER Maks 91
SZROWKO A. ŚRUBKA A. 272
SZROWKO M. ŚRUBKA M. 253
SZROWKO Sh. ŚRUBKA Sz. 272
SZTACHELBERG Binyamin ben Leizer SZTACHELBERG Benjamin Lajzerowicz 245, 687
SZTACHELBERG Leizer, son-in-law of Yossel RUBINSZTEJN SZTACHELBERG Lajzer, zięć Joska RUBINSZTAJNA 373, 687
SZTACHELBERG nee -- Yachtshe, wife of Leizer SZTACHELBERG zd. -- Jachet Lajzerowa 687
SZTERNSKI   SZCZARAŃSKI   588
SZTIKGOLD E.? SZTYKGOLD K. or I. 200
SZULC Chaim SZULC Chaim 507
SZUMACHER Yisrael SZUMACHER Izrael 227, 271
SZWARC Agatha SZWARC Agata 342
SZWARC Aleksander ben Yissachar SZWARC Aleksander Sucherowicz 342, 349, 354, 752
SZWARC Avraham Yehuda SZWARC Abram Juda 688
SZWARC Baruch ben Avraham Yehuda SZWARC Boruch syn Abrama Judy 688
SZWARC David ben Hersz Ber SZWARC Dawid syn Hersza Bera 349, 752
SZWARC Doubi ben David SZWARC Doubi Dawidowicz 341, 350, 752
SZWARC Elimelech HaKohen SZWARC Majlich HaKohen 464
SZWARC Herman SZWARC Herman 233
SZWARC Hersz Ber / Dov ben Yissachar SZWARC Hersz Ber Sucherowicz 63-65, 344, 349, 354, 751, 752
SZWARC Hirsch Dov, father of Yissachar SZWARC Hersz Ber, ojciec Suchera 357, 359
SZWARC Kaufman ben Avraham Yehuda SZWARC Kaufman syn Abrama Judy 688
SZWARC Lola bat Avraham Yehuda SZWARC Lola córka Abrama Icka 688
SZWARC Manya (Miriam) bat Yissachar SZWARC Mania (Mariem) Sucherówna 342, 348, 354, 751
SZWARC Marek (Mordechai) ben Yissachar , painter and sculptor SZWARC Marek (Mordka) Sucherowicz, malarz i rzeźbiarz 68, 223, 226, 227, 240, 248, 249, 342, 354, 388, 568, 570, 751, 755
SZWARC Meir SZWARC Majer 114, 502
SZWARC Roza, 1st wife of Simcha / Szymek SZWARC Róża, 1. żona Symchy (Szymka) 342, 751
SZWARC Rysio SZWARC Rysio 752
SZWARC Sally, wife of Kaufman SZWARC Sala Kaufmanowa 688
SZWARC Shmuel ben Yissachar and Sara nee GLICKSMAN SZWARC Szmul syn Suchera i Sury zd. GLIKSMAN XIII, 147, 342, 344, 354, 364-368, 375, 388, 580, 751, 755
SZWARC Simcha (Szymek) ben Yissachar SZWARC Symcha (Szymek) Sucherowicz 142, 342, 348, 354, 751
SZWARC Sura (Salomea) SZWARC Sura (Salomea) 751, 752
SZWARC Wladek ben Hersz Ber SZWARC Władek syn Hersza Bera 752
SZWARC Woltek (Wolf) ben Yissachar SZWARC Wołek (Wolf) Sucherowicz 142
SZWARC Yisrael Yitzchak ben Avraham Yehuda SZWARC Izrael Icek syn Abrama Judy 688
SZWARC Yissachar SZWARC Sucher 63, 95, 99
SZWARC Yissachar Moshe ben Hirsch Dov and Miriam nee GLICKSMAN (1859-1939) SZWARC Sucher Moszek syn Hersza Bera i Mariem zd. GLIKSMAN (1859-1939) 63, 68, 89, 96, 100-104, 106, 114, 117, 118, 121, 142, 147, 200, 213, 217, 227, 235-239, 244, 256, 273, 334, 337, 338, 340-364, 367, 368, 374, 379, 381, 387, 388, 392, 395, 417, 419, 425, 436, 442, 445, 506, 514, 570, 580, 751, 753
SZWARC Yosef ben Avraham Yehuda SZWARC Jozef syn Abrama Judy 688
SZWARC Zosia SZWARC Zosia 752
SZWARC nee -- Pessa Gittel, wife of Avraham Yehuda SZWARC zd. -- Pessa Gitla, żona Abrama Judy 688
SZWARC nee -- Rasha, wife of Yisrael Yitzchak SZWARC zd. -- Rasza, żona Izraela Icka 688
SZWARC nee GLICKSMAN Mariem SZWARC zd. GLIKSMAN Mariem 344
SZWARC nee GLICKSMAN Sara bat Wolf and Zise SZWARC zd. GLIKSMAN Sura córka Wolfa i Zysli 344, 346, 351, 364
SZWARCBARD Yehuda Leib SZWARCBART Juda Lajb 275
SZWARCBERG M. SZWARCBERG M. 241
SZWEIG Yosef, Dr. SZWAJG Jozef, dr 268
SZWIRCZ mayor of Zgierz ŚWIERCZ prezydent Zgierza 406, 502, 574
SZYK Arthur SZYK Artur 162
SZYMANSKI   SZYMAŃSKI   234, 585

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Zgierz, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 20 Feb 2010 by LA