Spis Treści

[Str. 633-641]

W Okolicach Staszowa

Połaniec Lista ofiar

Translated by Michael Gottlieb

INGBER Chana
BERGER Moshe; Miriam; Chanah; Itta
HOROWITZ Chaya; Avraham Chaim; Meir Yehuda
WEINBERG Gutman; Raizel; Yechiel; Perel
WEISBROT Yaakov Meir; Yitzchak; Roza; Basya; Itta; Miriam
WEITZMAN Chaim; Roza; Malka; Keila
VERTHEIM Nachum
LOWENSTEIN Tsutel
LOIFER Ephraim Fishel; Freida; Avraham; Alta; Feigel'ah
LIFSHITZ Eliezer; Dinah; Michoel; Malka; Tuva; Eizik; Yosef; Avraham; Chaim Yosef; Yisroel Dovid
LANDGARTEN Yosef; Rivka Chava; Moshe; Chana Raizel; Miriam; Yaakov; Avraham; Chava
SULENIK Shmuel
FUKS Yosef; Cherna
FASS Aryeh; Sarah; Yechiel; Yitzchak Elchanan
FRIEDMAN Feiga; Leibel
ZUCKER Chava
KAMAN Leibush
KNUBEL Yehoshua; Falla; Miriam; Ezriel; Mendel; Herschel; Chaim
SCHLACHTER Yechiel Dovid; Rachel; Moshe Arish; Esther; Chana; Miriam Shaindel; Yehudis
SHNIPPER Nechemya; Sarah; Akiva; Menachem; Yisroel; Yaakov; Rachel; Nissel

( Uwaga: nazwiska na liście są typowe dla “nazwisk rodowych” - rodziców)


[Str. 642-643]

Osiek - synowie i córki - ofiary nazistów

Tłumaczenie język hebrajski – język angielski Jean-Pierre Stroweis

Tłumaczenie na język polski Petra Verne

Oddaj im, Panie, zapłatę według uczynków ich rąk (Lm 3,64)
[przyp. tłum. J-P. S. - j. ang – lista z oryginału w języku hebrajskim ułożona według alfabetu łacińskiego. Pisownia/wymowa nazwisk zgodna z Alexander Beider'a “ Dictionary of Jewish Surnames from the Kingdom of Poland” (przyp.tłum P.V.[1] nawiązuje do transliteracji z języka hebrajskiego/ ubogi jidish]

BERL Iccie Meir, Malka i dzieci
BLACHSZTAJN Benyamin, Faigele i dzieci
BLACHSZTAJN Mordechai, Gitel i dzieci
BLACHSZTAJN Shlomo, jego żona i dzieci
CYNAMON Schachna, Mali i córki
CYTRON Shmuel, Yarel i dzieci
CYTRON Yeshayahu, Frida i dzieci
EINHORN Moshe, Frumit i dzieci
EINHORN Ya'akov (the shochet), żona i dzieci
ERLICH Shmuel, Alte i dzieci Esther Raizel i córki
FRYMAN Natan, żona i dzieci
FUKS Mendel, Rachel i dzieci
GOLDHAR Eliahu, Tova
GROSHAUZ Benyamin, Malka (ERLICH) i dzieci
GROSHAUZ Chaim Yechiel, żona i dzieci
GROSHAUZ Eliahu, Lea i dzieci
GROSHAUZ Levi, Hadassah i dzieci
GROSHAUZ Meirel, Rachele i dzieci
GROSHAUZ Motek
GROSHAUZ Ya'akov, Rachel Lea i dzieci
GROSHAUZ Zvi, Rachtsche i dzieci
HAMER Zvi, żona i dzieci
ICCHE Meir, żona i dzieci
INGBIR … Etel
KLAJNER Aaron (melamed), żona i dzieci
KLAJNER Hirsh Meir, Sarale i dzieci
KLAJNER Hirsh Meir, Sarale i dzieci
KLAJNER Malkele (Judel Jatchis)
KLAJNER Mula, Chantche i dzieci
KLAJNER Ya'akov (“Ya'atchi”), Raizeke i dzieci
KOCHEN Aaron, Rivka i dzieci
KOCHEN David, Fajga Rachel i dzieci
KOCHEN Simcha i dzieci
KOCHEN Yehiel, żona i dzieci
KOCHEN Zelig, Frida i dzieci
KOIFMAN Abrahamtche i Hindele
KRUGER Scheindel i Zvi
LANDGARTEN Avraham, Rachel i dzieci
LOTERSZPIL Godel (rytualny rzeżnik)), żona i dzieci
NACHUMOWICZ Mindel i synowie
NACHUMOWICZ Moshe, żona i dzieci
NACHUMOWICZ Nachum, żona i dzieci
NACHUMOWICZ Schamai i dzieci
NACHUMOWICZ Zadok i dzieci
PIPEK Shmuel (dairyman), żona i dzieci
RAJCHMAN Lejbus, żona i dzieci
RAJFER Lejbus, Pessel i dzieci
RAJFER Shlomo, Rachel i dzieci
RAJFER Shmuel, Idel i dzieci
RAJFER Zvi, Etel i dzieci
RAPAPORT Mendel, Sara i dzieci
ROZNER Moshe, żona i dzieci
RUBIN Doba i dzieci
RUBIN Yosef Leib, Malka i dzieci
SZNEUR Bluma Raizel i dzieci
SZNEUR Eliezer, Rivka, Mendel
SZNIFER Mordechai, Fajga i dzieci
SZTARKMAN Brajndel i dzieci
SZTARKMAN Rivka i dzieci
SZTARKMAN Shimshon i Frida
SZWAJCMAN Lejbus, Yente i dzieci
TREFLER Moshe, Raizel i dzieci
WAJNFELD Moshe, Rosa i dzieci
WAJNRIB Ya'akov, Bluma i dzieci
WAJSBLUM Eliezer, żona i dzieci
WAJSBLUM Gelle i dzieci
ZAJFMAN Meir, Fajga
ZYLBERBERG Motel, Lea i dzieci
ZYLBERBERG Shmuel Josel, Rachel i dzieci
ZYLBERBERG Yehuda, Sara i Anchel
ZYLBERBERG Zysman, Bluma i dzieci

 

Przypisy tłumacza
  1. szczegółowe poszukiwania poprzez - > http://jgsgb.org/pdfs/hoffman_JGSGB2013.pdf lub kontakt poprzez http://generationsweb.com/- Plymouth, MA 02360P: 888.666.1960F: 888.843.8953Meredith Hoffmanm hoffman@generationsweb.com return

 

Spis Treści


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Staszow, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Max G Heffler

Copyright © 1999-2023 by JewishGen, Inc.
Updated 22 Oct 2018 by MGH