Spis Treści

[Str. 612-621]

Lista ofiar z Sefer Staszów

Tłumaczenie z języka hebrajskiego na język angielski Jean – Pierre Stroweis

Tłumaczenie z języka angielskiego Petra Verne

To pierwsza lista przetłumaczona z języka hebrajskiego przesz Stevena Weissa, przeglądnięta i poprawiona przez Jeana – Pierra Stroweisa dla zaznaczenia wymowy w języku polskim wg. Alexandera Beider'a “ Dictionary of Jewish Surname from the Kingdom of Poland” [przyp.tłum.[1] Ułożona według alfabetu łacińskiego. Wspomniano połowę ofiar z ogółu społeczności ( pozostali nie byli ujęci w księdze)

AICHEN Jechezkel, żona, Bejnisz i siostra
AJDELKOP Josef, żona i dzieci
AJZEN Mosze i żona
AJZENBERG Dawid, Tajme, Szlomo Melech, Faigele, Malkele, Rachel
AJZENBERG Frodel i dwie córki
AJZENBERG Herszel, Szaindel, Golda
AJZENBERG Josef, Chawa i rodzina
AJZENBERG Moshe, Chana, Israel, Jerachmiel, Majer
AJZENBERG Szmelke, Chana Rajzel, Batya, Moshe, Fajge, Ester Chana
AKERMAN Meszulam, Chana
ALBAUM Chaim, żona i dzieci
ALBUS Rajzel, Chana \i mąż, Dinai mąż, Jona i dzieci
APELBAUM Berl, Riwa i dziecko
APELBAUM matka i 2 córki
ASPIS Lejbus, Lea i dzieci
AWENOS Jechiel, Malka, Riwka, Szlomo, Tzwia
AWNER (Szuster), żona i dzieci
BAJCZER Ester, Chaimel, Sara
BAJCZER Itche (Yitzhak), żona i dzieci
BAJCZER Mosze,żona i dzieci
BAJCZER Zalman, żona i dzieci
BAJGIELOK Joszke, żona i dzieci
BAJGIELOK Mosze, Hillel, Recel, i dzieci
BAND Alter, Friwe, Israelke
BAUM Abram, Rajzel, Menachem, Chaya
BAUM Abram, żonai dzieci
BAUM Majer Pinchas, żona i rodzina
BAUM Simcha, żona , Jitzhak
BAUM Zalman, żona i rodzina
BEKER Gabriel, Lemel, Szifra, Miriam, Gitel, Betsalel, Leib Nuta, Abromele
BEKER Heniek, żona i dzieci
BEKER Israel Abram żona
BEKER Jakob
BEKER Lemel, żona i dzieci
BEKER Monyek
BEKER Ozer, żona , Jitsze, Mote, i jeszcze 3 dzieci
BEKER Pelek, żona i dzieci
BEKERSZPIEGEL Leib Hersz, żona i dzieci
BERGER Jeszaia, żona i dzieci
BERGER Jeszayahu, Dwora, Eli, Dobe, Szmuel, Jakob, Akiwa, Josef, Satse
BERGER Taube, Herszel, Gnendel, Szmuel, Bejle
BERGMAN Malka, Israel, Mosze, Jehuda, Leybus, Abram, Rachel, Chana, Jakob
BERLIN Jakob, Sprintze, Frajdel, Icek (Yitzhak), Szalom, Majer, Riwka, Szlomo Zalman, Taube Lea, Chana Mindel, Frajda
BERMAN Tziwia, mąż Abram i dzieci, Brajndel, mąż Zalmani syn , Perl Dwora, mąż Jakob Majer, Ester, mąż Kalman, Reyla, Majer
BESER Elimelech, Tzwia, Miriam, Gitel, Chaya
BINSZTOK Jehoszua, żona i dzieci
BINSZTOK Majer, Malka, Sprintza, Chaim, Alta, Kajla, Frajda
BINSZTOK Nuta, Braindel
BIRENBAUM Melech, żona i dzieci
BLANK Bluma, Sara
BLANK Sara, Icek (Yitzhak)
BLOCH Dawid, Frajda, Sara, Mendel, Berl, Alte
BLOCH Dawidel, Simcha Bunim
BLOCH Motel, Chana, Hadasa, Pesel, Bluma, Riwa
BLUM Lejbus, Fajga, Alta, Minke, Etela
BLUM Mosze, Hajla, Jehoszua, Minke, Ester
BLUMENFELD Mosze, żona and Mendel
BLUSZTAJN Josef, żona i dzieci
BLUSZTAJN Mosze, Szeyndel, Josef, Gitel, Pesia
BLUSZTAJN Noach, Chaya, Menachem, Majer
BLUSZTAJN Szmuel, Hadasa
BLUWOL Herszel, Chana, Icek (Yitzhak), Josef, Aron, Mosze, Sara, Ethel
BLUWOL Lejbus, Ita, Brajndel, Szajndel, Chana
BLUWOL Markel, Ethel
BLUWOL Welwel, żona i dzieci
BOGUCHWAL Mendel, żona i dzieci
BOMSZTIK Riwka
BOMSZTIK Szmerl, żona i dzieci
BOMSZTYK Chaim i rodzina
BOMSZTYK Jakob, Chaya, Szmuel, Lejbus, and Alta
BOMSZTYK Jentel
BORENSZTAJN Awigdor
BORENSZTAJN Eli i rodzina
BRENDZEL (siostra Matisa Fridmana) i rodzina
BRENDZEL Herszel, Mirel i dzieci
BRENDZEL Israel i żona
BRENDZEL-GROSSMAN i rodziny
BRONER Eliezer, Dina, Baruch, Dawid, Malka
BRONER Jeremia, Poua, Chaya, Berisz, Moszel
BRONER Mosze Mendel, Motel
BRONER Szalom, żona i dzieci
BRONER Wolf, Chana
BUCHBINDER Jeszaiah, Friwaj, Bejla, Michael, Fraide, Tzipora
BUCHHOLC Majer, Bajla i dzieci
BUCHMAN Ephraim Tzwi, Chaya Rajzel, Brajndel
BUCHMAN Ester, Chanele
BUCHMAN Sender, Sara, Jakob Dawid, Alta Rachel, Jitzhak, Josef, Hersz, Brajndel, Lea
BUCHMAN Szmuel, Simcha, Naten, Lea, Chaya, Irman Majer, Szlomo
BUCHWALD Alter, Sima
BUKSZPAN Ester Ita, i dzieci
BULWA Abisz, żona i dzieci
BYDLOWSKI Miriam Rachel
BYDLOWSKI Sprintze, Hinde
CEBULARZ Josel, żona , Szlomo, i rodzina
CHELMER Szmuel, i żona
CHENCINSKI Szmuel Dawid, Ester, Pinchas, żona Rodel i dzieci, Kalman, żona Chaya, Mendel, Golda, mąż i dzieci, Majer Herszel
CHILEWICZ Fajwel, Riwa, Sara, Perl, Fajgele Berl
CUKIER Eliahu, Riwka, Mosze, Bryna, Fajga, Szajndel, Binyamin, Herszel
CYMERMAN Josef, Chana, Itche (Yitzhak), Aba, Krajndel, Rachel, Gele
CYNAMON Welwel, Sara Bryntsze, Chaim, Gerszon, Chawa i dzieci
CYTRYN Dawid, Lea, Rochtsze, Majte, Jechiel Jakob, Chaim
CYTRYNBAUM Aszer, żona i dzieci
CYTRYNBAUM Mosze, Rosa i dzieci
CYTRYNBAUM Natan Majer, żona i dzieci
CZAPNIK Berl, Elke, Majer Eliezer, Rachma
CZWAJGIENBOK Mosze, Chaya Rajzel, Josel Pinchas, Chaim Baer, Szajndel, Rachel, Dawid, Fiszel, Simcha, Jakob
DAJTELBAUM Mosze, Lea, Frajdel
DAJTELCZWAIG Lejbus, żona i dzieci
DAMBROWSKI Miriam, Abramtche, Chawale, Sarele, Machtche
DIAMANT Abram, Tzluwa, Dawid, Jechezkel, Chaya, Szmuel, Pesel
DIAMANT Icek (Yitzhak), Sara Gitel i dzieci , Chaya Henya i dzieci, Rachel, mąż i dzieci
DIAMANT Lewi Icek (Yitzhak), Ajdel
DIKSZTAJN Chaia i dzieci
DULA Kalman, Taube i dzieci
DUNAJEC Akiwa i żona
DUNAJEC Herszel, Mosze, żona i dzieci
DUNAJEC Josele i żona
DYZENHAUS Abram, Chaya, Mendel i córka
DYZENHAUS Jechiel, żona, Sara, Rachel, Mosze
DYZENHAUS Jechurun, żona i dzieci
DYZENHAUS Joske, Chawa, Chaya
DYZENHAUS Mendel, żona i dzieci
DYZENHAUS Mordechai, Naomi, Mendel
ELIASZEWICZ Jesziehu, rodzice i rodzina
ERLICH Alter Eliahu, Sara Gele, Jehuda Szabtai, żona Zoszya/ ( przyp .tłum. – polski odpowiednik Zosia) , Erna, Pele, Chaim Tzwi, żona Ester, Israel, Jakob, Lea, Henya, Rachel
ERLICH Icek (Yitzhak) Majer, żona , Szalom i rodzina
ERLICH Icek (Yitzhak), Hindel, Abram
ERLICH Jechiel, Perl
ERLICHMAN Chaim Nuta, Malka, Etka, Baltsze, Mosze
ERLICHMAN Icek (Yitzhak), Hindel
ERTFRUCHT Ita Lea, Taube Szajndel, Sima, Mosze, Icek (Yitzhak), Bajla Chawa, Sprintza Bracha, Sara Zisel
EZRIEL (Sztumer), żona i dzieci
FEFER Awner, żonai dzieci
FEFER Chaim Hersz
FEFER Mosze i żona
FEFERMAN Eta, Liftsza
FEFERMAN Leibisz, Riwa, Szmuel Chaim
FEFERMAN Szalom, Chana, Frimit
FELDBERG Bat-Szewa, Jehudit, Chana Pesel
FELDBERG Taube
FELDLAUFER Herszel, Dina
FELDLAUFER Herszel, żona i dzieci
FELDLAUFER Mendel, Leibel (Lew)
FISZOF Leiba, Gitel
FLAJSZHAKIER Josef, żona i dzieci
FLAJSZHAKIER Leibel, żona, Chaya, Tzina i także 2 córki
FLAJSZHAKIER Leizer, żona i 2 synów
FLAJSZHAKIER Szlomo, żona, dzieci i rodzina
FLODERWASER Motya, Brajndel, Chana, Taube
FORSZTEHER, Szlomo, Raszel, Mendel, Meszulam, Jochewed
FRAJLICH Jakob Josef, żona i dzieci
FRYDMAN Chaim, Welke
FRYDMAN Dawid
FRYDMAN Eli, Etele
FRYDMAN rodzina
FRYDMAN Israel, żona , Eliahu Jakob i rodzina
FRYDMAN Jakob (Kofke), żona i dzieci
FRYDMAN Jona, żona i córka
FRYDMAN Lunke i Silwia
FRYDMAN Mendel i żona
FRYDMAN Motele, żona i dzieci
FRYDMAN Szimon, żona i dzieci
FUKS Ayzik, Dwora, Dawid
FUKS Herszel, żona i dzieci
FUKS Icek (Yitzhak), Bryna
FUKS Icek (Yitzhak), Naomi, Bracha, Frajda, Riwka, Fajga
FUKS Taube Chana
FUKS Tzipora, Leib
FUTERMAN Icek (Yitzhak) i rodzina
GELMAN Herszel, żona, Jechazkel, Poua, Riwtche, Blimtche, Chantche
GERSZT Benzion, żona i dzieci
GERSZT Israel, żona i dzieci
GINZBURG Josef Nechemia, Bajla, Riwka i dzieci
GLAT Jezekiel, żona , Dawid, Michael i rodzina
GLATSZTAJN Leibel, Rajzel, Bluma i dziecko , Bajla and family, Majer, Chaya i dzieci, Ester, Szlomo, Rachel
GLATSZTAJN Szmelke, żona i dzieci
GLIKLICH Josef, żona i dzieci
GLIKLICH Mosze, Chana, Nathaniel, Sara
GLIKLICH Szmuel Jakob, Chaya Lea, Chawa, mąż and Rachtche
GOLDBERG Berysz, Hinde, Chana, Hene, Ester i rodziny
GOLDBERG Chana
GOLDBERG Chaya, husband Zeew
GOLDBERG Jakob, Chaya, Ita, Riwka, Chana
GOLDBERG Jakob, Chaya, Josef, Chana
GOLDBERG Libe
GOLDBERG Szmuel, Chaya i rodziny
GOLDFARB Berl, i rodzina
GOLDFARB Chaim, Manya, Rachtche
GOLDFARB Mendel, żona i dzieci
GOLDFARB Szalom, żona i dzieci
GOLDFARB Szmuel, Gitel, Hene, Icek (Yitzhak) Natan, Ruth
GOLDFEDER Dawid i żona
GOLDFEDER Mordechai, Sprintze i dzieci
GOLDFEDER Szmuel, Chaya, Majer, Lewi, Taube
GOLDFLUS Mordechai, żona i dzieci
GOLDFLUS Motya, żona i dzieci
GOLDFLUS Szmuel, żona i dzieci
GOLDFLUS Wolf, Sara, Dwora, Ita, Gitel, Alta Tzirel, Mosze, Abram, Josef
GOLDGRUB Elimelech Josef, Fajga Bluma, Fiszel, Dawid, Mosze Szlomo, Hersz Chaim, Jehoszua, Awigdor, Mordechai
GOLDGRUB Leizer, żona i dzieci
GOLDHAR Abisz, Dowrele, i dzieci
GOLDHAR Chaim Majer, Pesel, Jona i dzieci z rodziny Herszkowicz
GOLDHAR Judel, żona i dzieci
GOLDHAR Majer Chana, i dzieci
GOLDHAR Simcha Joel, żona i dzieci
GOLDHAR Wolf, Chana, Chaya, Perel, Rachel, Jentel, Tzipa Etel, Leibel
GOLDLUST Jakob, żona i dzieci
GOLDSZTAJN Chaim Dawid, Chana Lea, Taube, Zlatela, Moszele
GOLDSZTAJN Cirel, Hersz Mendel, Baruch Dawid
GOLDWASER Mordechai, Chana, Leiba, Bajla, Szifra, Alte
GRAF Israel Hersz, żona i dzieci
GRAF Majer, żona , Jankel
GRINWALD Ayzik, żona i dzieci
GROSBERG Abram, Lea
GROSBERG Fajwel, Jona
GROSBERG Michael, żona i dzieci
GROSBERG Mordechai i żona
GROSBERG Sara, Chana, Mosze, Jakob
GROSHAUZ Zisman, żona i dzieci
GROSSMAN Alter, Malka, Jizchak Mendel, Sara, Chana Lea, Gitel, Mosze, Jechiel, Szmuel, Jehoszua, Pesach, Chona, Betsalel, Gitel, Eliezer, Chaya, Fiszel, Chaitche, Chaim, Golda, Bajla, Jakob, Rachel, Bajla, Israel, Zawal, Kajle, Sima
GRUSZEPS Awner, Peretz i dzieci
GRUSZEPS Saul, Taube, Brajndel, Lejbus, Bajla
GRUSZKA Josef i rodzice
GRYN Israel Leib, Naomi, Perl
GRYNBERG Mendel, żona i dzieci
GRYNGRAS Ephraim, Miriam, Abram, Lea
GRYNGRAS Naphtali, Dwora
GRYNGRAS Zalman, Eliezer, Szoszana, Leibel, Chana
GRYNWAL Ben-Zion, żona i dzieci
GRYNWAL Szimon, Sara Hinde, Gitel, Bajla, Taube, Lewi, Mosze, Miriam
GRYNWALD Awigdor, żona i dzieci
GRYNWALD Berele, żona i syn
GRYNWALD Mendel,żona , Icek (Yitzhak) i 2 córki
GRYNWALD Mosze i żona
GUTERBAUM Eliezer, Nacha, Pinchas, Gecel, Gitel, Ester
GUTERBAUM Majer Jakob, żona , Hilel, i dzieci
GUTERBAUM Pesach, Chaya, Pesel, Ayzik, Gitel
HAJMAN Anszel, Sale, Ester, Josef, Aron
HAJMAN Melech, żona i dzieci
HALPERN Aszer, Rachel, Dawid, Ephraim
HAUER Abromele, Rajzel, Jekutiel, Herszel, Jakob
HAUER Jechezkel, żona i dziecko
HAUER Rachel
HAUTMAN Fajwel, żona i dziecko
HAUTMAN Gitel, Szmuel Hersz, Kalmen Lejbus, Szlomo Dawid
HAUTMAN Judel, żona i dzieci
HENGIELTRAUB Zelik, Basza, Aron, Tzipa, Chanoch, Lea
HERCYK Reuben Baruch, Dina i dzieci
HERSZKOP Mordechai, Chaya, Sara, Alta, Tzpora, Eliezer, Jakob
HERSZKOWICZ Ayzik, Sima i dzieci
HERSZKOWICZ Mindel, Berl, Sima, Mosze
HERSZKOWICZ Szmuel, żona i dzieci
HIRSZBERG Joel, Pele i dzieci
HOFMAN Ester
HOFMAN Gecel i żona
HOFMAN Zalman, Szajndel, Awigdor
HORN Mosze
HORN Szmuel, żona i dzieci
HORNFELD Binyamin i zona
HORNFELD Herszel, Chana, Simcha, Sima
HOROWICZ Israelke, żona i dzieci
HOROWICZ Leibel i żona
HOROWICZ Rabbi Alter Eliezer i żona
HOROWICZ Rabbi Chaimel i rodzina
ISER Mosze, Rajzel, Hillel
JAROSLAWSKI Aron, Nesze i rodzina
JAROSLAWSKI Peretz, żona i dzieci
JASKOLKA Awner, żona i dzieci
JASKOLKA Dawid, żona i dzieci
JASKOLKA Gnende
JASKOLKA Israel, Chaya
JASKOLKA Israel, Riwka, Bajla, Keindel
JASKOLKA Joske, Priwe
JASKOLKA Majer Dawid, żona i dzieci
JASKOLKA Mordechai, Golda, Chaya
JASKOLKA Mosze Majer i żona
JASKOLKA Mosze, żona i dzieci
JOSKOWICZ Mosze i rodzina
JURKOWSKI Chana i Jona
KAC Aron, Riwka, Ephraim
KAC Berisz, Tzirel, Szmuel, Israel
KAC Mosze, żona i dzieci
KAC Sara Etele, Fiszel, Berl, córka i mąż
KAC Szlomo, Chana, Lea, Mordechai, Etel, Szalom, Brajndel
KAC Tzipa, mąż i dzieci
KALMAN rodzina
KANER Welwel, Riwka, Rachel
KANIS Mendel, Lea Fajga, Zala, Binele, Jehudit, Mosze
KARP Majer, Chana i dzieci
KARP Mosze, żona i dzieci
KARPEN Mindzsze i rodzina
KAUFMAN Dina, Pinchas, Majer Zelik, i córka
KAUFMAN Rajzel, Mordechai, Elimelech, Brajndel, Chana, Dina, Pessel, Rachel
KAUFMAN Saneh, Ester, Jechezkel, Israel Szmuel, Peske
KESTENBERG Josel, żona i rodzina
KIESTENBAUM Jehuda Leib, i rodzina
KIESTENBAUM Motke i rodzina
KIFEL Jehoszua i rodzina
KIFEL Lejbus i rodzina
KIRSZENBAUM Chaim, Tzirel, Chaya, Szosza
KIRSZENBAUM Majer Jakob, Rachel, Israel, Abram, Awigdor, Pessel
KIRSZENWURCEL Abram, żona , Dawid i córka
KIRSZENWURCEL Jakob, Sara, Taube, Hindel, Gitel, Jehudit, Jehuda
KIRSZENWURCEL Mosze Baer, żona i dzieci
KLAJNBERG Abram, Chana
KNOBEL Baruch, żona i dzieci
KNOBEL Israeltsze
KNOBEL Zalman
KOHEN Awisz, Malka i dzieci
KOHEN Bencion, żona i dzieci
KOHEN Majer, żona i dzieci
KOHEN Zeew, Ita, Dawid, Bajla
KOPLEWICZ Berl, Ester, Frimit, Majer
KORNBLUM Herszel, Manya i dzieci
KORNBLUM Szartse i rodzina
KOZIENICKI Mosze, Jechiel, Gele, Awigdor, Lea
KOZUCHOWICZ Eliezer, Chan, Chaya, Lea
KOZUCHOWICZ Jakob, Riwka, Szajndele
KOZUCHOWICZ Miriam, Jankel
KOZUCHOWICZ Mosze, Lea, Icek (Yitzhak), Binyamin
KOZUCHOWICZ Sara
KOZUCHOWICZ Szimon, żona i dzieci
KRAKAUER Majer, żona i dzieci
KRONGOLD Herschke, Lea, Rajzel
KRYGSZTAJN Abram Szmuel, Hinde, Chaya
KRYGSZTAJN Tzluwe, Judel, Witel, mąż Judel i dzieci , Jochewed, mąż Moszei dzieci , Royze, Szifra, Judel, Reuben
KUCHARSKI Mordechai Elimelech i rodzina
KUKIELKA Elimelech, Dwora i córka
KUMAN Ajdele, mąż i dzieci
KUPERBERG Josef, Sara i dzieci , Majer, Henya i dzieci , Kalmani dzieci , Taube, Mendel i dzieci
KWALWASER Motel
LADOWSKI Herszel i dzieci
LEDERMAN Tzipa, Aron Jona, Chana Gitel, Simacha i dzieci
LEMBERGER Jankel i rodzina
LENKOWICKI Mendel
LEWANDOWSKI Ayzik, żona i dzieci
LEWKOWICZ Abram Jakob, żona i 2 synów
LEWKOWICZ Henoch, Chana
LEWKOWICZ Kalman, Tzirel i rodzina
LEWKOWICZ Mendel, Sara i córka
LEWOWICZ Ben-Zion, Peske, Tzwi, Jona, Dawid, Binyamin
LEWOWICZ Itche (Yitzhak), Bajla i 2 córki
LEWOWICZ Rachel
LIEBERMAN Mosze, Hinde Rajzel, Alta, Frajda i także dwoje dzieci
LILIENBAUM Lejbus, Chana, Chaya, Hinde, Fajgel, Bluma, Riwka, Frumtsze
LINCFELD Jehoszua, żona i dzieci
LINKSMAN Mendel, Ajdel, Chaim Icek (Yitzhak), Kajndel
LIPMAN Zalman, Aba, Aron, Mosze, Szimon, Szaba, Ethel Rachel
LIPSZYC Bryna, mąż Jechiel i 2 dzieci
LIPSZYC Chaim Hersz, Gitel i 5 dzieci
LIPSZYC Jehuda, Riwka, Mosze, Israel Dawid
LIPSZYC Josef Zeew, Sara Leiba
LIPSZYC Mosze, Ester i dziecko
LIPSZYC Szlomo, Pesel, Lejbus
LOWCZYK Icek (Yitzhak),żona i dzieci ; rodzina Jeszaiahu LOWCZYK
LUBECKI Szmuel, Miriam, Muszkit, Icek (Yitzhak) Jakob, Ester
LUSTGARTEN Hersz Chaim, żona i dzieci
LYSZKIEWICZ Abram Ber i żona
LYSZKIEWICZ Noach i żona
LYSZKIEWICZ Szlomo, żona i dzieci
MAJSTERCZYK Jakob, Miriam, Bajla
MAJZELS Berisz, żona i dzieci
MAJZELS Jehoszua i zona
MAJZELS Sara Peryl
MANCZNIK Itche (Yitzhak), żona, Fanny, Szimon i córka
MANDEL Itche (Yitzhak), i żona
MANDEL Royza
MANDELZYS Icek (Yitzhak) Mendel, Ester rachel, Aba Leib, Golda
MANSDORF Leizer, Lea, Hersz Motel, Wolf, Jakob, Chana Golda, Sara Sprintse, Menere i dzieci
MANSDORF Pinchas, Chaya, Zelik, Herszel, Majer, Dawid, Rachel
MARDY zona i dzieci
MAUER Herszel, żona , Mosze i dzieci
MECKIER Israel, żona i dzieci
MECKIER Jechiel Josef, Sprintsze, Simcha, Szalom, Ester, Lea
MECKIER Simcha i żona
MEJLER Jankel, żona i dwóch synów
MENDEL (Awigdor Moyres), żona i dzieci
MER Menachem, Gitel, Chaim Szlomo, Dwora i także 3 dzieci
MERZEL Jakob, żona i dzieci
MERZEL Szmuel, Fajga, Itche (Yitzhak), Mosze, Bluma, Josef, Micha
MILGRAM Jechiel, żona i dzieci
MILGRAM Jehuda, żona i dzieci
MLOTEK Ajdel and Kalman
MORGENSZTERN Jechiel, Szifra, Bluma, Chaya Golda, Jehudit Rachel, Szlomo, Bajla, Motele
NACHTYGAL Reuben, Fajge
NACHTYGAL Zindel, Gitel, Alta, Riwka, Szmuel, Ester, Mosze
NAJBERG Betsalel, żona i dzieci
NAJMAN Jechiel i żona
NAPARSZTYK i matka
NISENBAUM Abram i zona
NISENCWAJG Nachmia, Rachel, Mosze, Icek (Yitzhak), Jesziehu
NISENFRUCHT Abram, Chaya Lea, Majer, żona Sprintzai dzieci , Limit, mąż Awner, Abram
NISENGARTEN Itche (Yitzhak), Mosze, Eliezer i siostra
NISENGARTEN Josef, Hindele i 2 córki
NISENGARTEN Mosze, Malka, Miriam i 3 dzieci , Ben-Zion, Rachel i dzieci
NISENGARTEN Pintsze, Tzarna, Dawid, Mosze, Riwsze
NUSSBAUM Chiltsze, Israel
OLSTER Israel, Szeindel, Herszel, Pesach, Faigel
OLSTER Nuta, Miriam
OSCAR Aszer i rodzina
PAGUREK Mosze, Malka
PANTIRER Icek (Yitzhak), Lea Royza, Szajndel, Malka Taube, Mosze
PANTIRER Royza, Chaya, mąż Jechieli dzieci , Ester Chana, mąż Israel, i dzieci , Szmuel Leib, Szajndel, Israel Majer i dzieci, Brajndel Fidel, Fajtsza, Szmuel, Gecel, Eta i dzieci, Rajzel, Eliahu i dzieci , Sara, Israel i dzieci
PANTIRER Szimon Joel i żona
PANTIRER, Szmuel i żona
PAS Abram, żona i dzieci
PAS Leibel, żona i dzieci
PENCZYNA rodzina
PLUZNIK Pesel, Icek (Yitzhak) Wolf
PODESZWA Jehoszua, Ethel, Bat-Szewa, Alta
PODESZWA Simcha i żona
PODESZWA Simcha, Fajga, Jehoszua, Ethel, Frajdel, Alta, Brajndel
POMERANCBLUM Abela, Kajndel
POMERANCBLUM Eliahu, żona i dzieci
POMERANCBLUM Eliahu, żona i syn
POMERANCBLUM Eliahu, żona , Jakob, Jechiel, Majer i 2 córki
POMERANCBLUM Mosze, Riwtsze, Blumela, Abramela
POMERANCBLUM Motel, żona i dzieci
PRAJS Henoch i rodzina
PRIZAND Josef, Mirel, Dawid, Hersz, Wolf i rodzina
RAFALOWICZ i trzy siostry
RAFALOWICZ Gecel, Tzerke, Mosze, Brybdel
RAJ Rajzel, Male, Manya
RAJCH Josef i żona
RAJCH Natan, żona i dzieci
RAJCHMAN Mordechai, Tzetel, Kalman
RAJCHMAN Simcha, żona , hirasz, Leib i córka
RAJMAN Mosze, Baltsze
RAJNSZTAJN Jetsze
RAJTER Aron Icek (Yitzhak), Riwka, Josel, Herszel Sima, Sprintsze, Rajzel
REYZMAN Mosze Josef, Bluma, Heleh, Pele
RIZENBERG Ben-Zion, żona i dzieci
RIZENBERG Melech, żona i dzieci
RIZENBERG Sara, Israelkei cóka , Chana, husband Berl i dzieci, Czarne
ROSEN Majer, Pese, Chaya, mąż Ephraim Fiszel
ROSENBAUM Antszel, żona i dzieci
ROSENBAUM Mordechai, Sara, Welwisz
ROSENBERG Chaim, Sprintza, Majer i 2 córki
ROSENBERG Jakob, Chana, Wita, Israel Dawid
ROSENBLUM Abram Aba, Male, Jechezkel, Riwka, Miriam
ROSENBLUM Jechiel, Dina, Rachtsze
ROSENBLUM Mosze, Rajzel, Josef, Alte, Hilel
ROSENCWAJG Jankel, żona i dzieci
ROSENCWAJG Jehoszua Wolf, Miriam, Bajla, Hadasa i także córka
ROSENCWAJG Mordechai, Sara, Rachel
ROSENGARTEN Ezriel, żona i rodzina
ROSENGARTEN Majer, żona i dzieci
ROSENGARTEN Mosze, Leib, Perl i dzieci
ROSENGARTEN Rajzel, Zelde, Gitel, Sara, Leib
ROSENMUTER Bluma, Chaim Baer, Sara, Szlomo, Etel
ROSENSZTOK Dawid, Toszke, Hindel, Mosze
ROSZER Mendel, Chana, Tzwi Jakob
ROTENBERG Abram Josel, Chaya, Leib Munisz
ROTENBERG Herszel, Lea
ROTENBERG Kopel, Frimit, Chaya
ROTENBERG Mordechai, Chana, Lucya
ROTENBERG Mosze, Henya Riwka, Baruch
RUBINSZON Josel i rodzina
RUBINSZTAJN Israel, Bajla, Mosze
RUDA Jakob, Malka, Zelik, Nacha, Teme
RZEZAK Antszel, żona , Ester, Abram, Majer
RZEZAK Perel, Szalom
SAMSONOWICZ Chaya, Tzwetel, Perl, Rachel
SAMSONOWICZ Leizer, żona i dzieci
SEGAL Chaya Malka, Mosze
SEGAL Israel Eliezer, Gitel, Bronya, Nina, Ester
SEGAL Israel Eliezer, żona , Kalman Lajbisz, Jerachmiel, żona i dzieci
SEGAL Itche (Yitzhak) Hersz i żona
SEGAL Jente, Dwora, Ezriel
SEGAL Romek, Dwora i dzieci
SEGAL Szalom, Guta, Jurik
SOLARZ Berl, Ester, Szajndel, mąż Josel Majer, Jechiel
SOLNIK Henya, Kalman, Szimon, Szajndel
SOLNIK Motel, żona i dzieci
SOSIEWICZ Bluma Henya, Alimelech, Jechiel, Tzwia, mąż Majeri dzieci , Esteri dzieci , Rajzel, Sprintza, Brajndel, mąż Ezriel i dzieci
SZAJNER Zalman, Kajle i dzieci
SZANIECKI Icek (Yitzhak), żona , Israel, Joske, Chaim
SZERMAN Jeszaiahu
SZIF Herszel, Gnendel, Mordechai, Frajda, Awisz, Lea, Riwka
SZIMELE Melamed
SZMAJSER Chana i dzieci
SZMAJSER Israel, żona , Chaymel
SZMAJSER Kona, żona i dzieci
SZMAJSER Leizer, żona i 2 synów
SZNIFER Ajdel, Chaya Hindei mąż , Simai mąż, Mendel, Sara Lea i dzieci, Dawid
SZNIFER Israel i Henele
SZNIFER Joel, Bajla, Ita, Chaya, Jakob
SZNIFER Leib Mendel, Rajzel, Sima, Mosze
SZNIFER Lejbus, i żona
SZNIFER Mosze Szalom, Riwka, Nachum, Lejbus, Israel, Dawid, Herszel, Chana
SZOLMAJSTER Majer, Basza, Hersz, Fajgel, Lewi
SZOLSZTYK Leizer, żona i dzieci
SZOOR Naftali, Tzetel, Krajndel, Ita, Sara, Lea, Fajwel
SZPIGIEL Josef, Fajga, Abba, Chaim, Riwa, Taube, Dwora, Pele, Mosze, Judel
SZPIGIEL Szmuel Jakob, Fajge, Malka, Aba, Miriam, Mosze, Gitel
SZPINRAD Josele, Bluma, Sara, Miriam
SZPIRO Szlomo, Lea, Mosze, Berisz, Binyamin Majer, Nacha
SZTAJNBAUM Jakob, żona i dzieci
SZTAJNBAUM Josef, żona i dzieci
SZTAJNBAUM Majer, żona i dzieci
SZTAJNBERG Mordechai, Lea, Szimon, Leib
SZTAJNBERG Motel, Leibe, Szimon
SZTAJNER Szmuel, żona , Chaim Baer, Jakob, Chaim, Baltsze, Welke
SZTAJNFELD Berl, Leibe, Sara Malka, Ester Motel
SZTAJNFELD Szimon Aszer, Chana, Baruch, Gita, Fajwel, Lejbus, Mindel
SZTAJNHART Saul, Miriam i dzieci
SZTALRYT Aron i żona
SZTALRYT Mordechai, Ester Riwka z 2 dzieci
SZTERENLICHT Ester Malka
SZTERNBERG Israel, Malka i córka
SZTERNBERG Mordechai Eliezer, Miriam Royza, Taube Chana, Henya
SZTERNZIS Baruch Dawid, Taube, Jehudit, Chana
SZTROM Majer, Itche (Yitzhak), Zalman, Szimon i córka
SZTROSENBERG Chaim, Bajla, Abram, Jehoszua, Rachel
SZUBMAN Israel Leib, (Rawi) i żona
SZULDMAN Josef, żona i dzieci
SZULDMAN Judel,żona i dzieci
SZULDMAN Leizer, i dzieci
SZULDMAN Szimon i dzieci
SZWARC Jechiel, żona i dzieci
SZWARC Leibel i zona
SZWUGIER Fajga Golda, Alta, Josel, Itchele (Yitzhak), Mosze
SZWUGIER Sara Hinde, Mosze Wolf, Bajla
SZWUGIER Szmuel, żona i dzieci
TARGOWNIK Jankel, Gitel i dzieci
TENENBAUM Abram Icek (Yitzhak), Rachel Ester, Bracha, Majer i także dwoje dzieci
TENENBAUM Abram, Chana Rachel, Mordechai, Mendel, Frajdel, i rodzina
TENENBAUM Israel Eliezer, Malka, Bracha
TENENBAUM Naphtali, Leiba
TENENWURCEL Betsalel, Chaya, Szalom, Bajnisz, Gele
TENENWURCEL Chaim, Chana, Beynisz, Gele, Szalom
TOCHTERMAN Ester, Herszel
TOKAZSZ Herszel, żona i córka
TOSKA Lea i mąż
TOYBENBLAT Majer, Bajla, Sara, mąż Szmuel, Abram, Altele, Riwka, Ester Rachel, Kalman i rodzina
TROPER Hindel, Sara, i także córka
TUCHMAN Itche (Yitzhak), Perl, Golda, Tzila
UNGIER Lejbus, Ester, Israel, żona i dzieci, Kopel
URBAJTEL Mosze, Chaya Lea
WAGNER Abram, Tzipa, Chana, Berisz, Mendel, żona Sara Lea i Chayele
WAGNER Herszel, Bluma, Gutsza, i Abram
WAGNER Herszel, Chana, Sarele, Mordechai
WAGNER Jankel, Riwka i dzieci
WAGNER Noach, Ajdeli rodzina ; Rodzice i rodzina Chaim Wagner.
WAJCBLUM Aszer, żona i dzieci
WAJCBLUM Ephraim, żona , Menachem, Szajndel, Binyamin, Majer, Rajzel
WAJCBLUM Israel, Raszel, Miriam
WAJL Awner, Ita, Bluma, Ephraim
WAJL Malka
WAJMAN Simcha Majer, żona , Mendel
WAJNBAUM Icek (Yitzhak), Rachel, Nachum, Josef, Frajdel, Bajla
WAJNBERG Bejnisz, Perl, Eliezer, Szlomo Dawid
WAJNBERG Dan
WAJNBERG Eliezer, Sara Riwka
WAJNBERG Josef, Golda, Krajndel, Royza, Chana, Malka, Jechiel, Kalman, Mendel
WAJNBERG Kalman, Dowsza, Gizele, Pinchas
WAJNBERG Perl
WAJNGARTEN Josel i zona
WAJNGARTEN Judel, żona i dzieci
WAJNRYB Jankel, Ajdel, Baltsze, Abram
WAJNSZTOK Awigdor, Fajga Lea, Mosze i dziecko
WAJNSZTOK Chaya Rachel, Hindele
WAJNSZTOK Szmeryl,
WAJSBLUM Aszer, Nisel
WAJSBRAUT Zalman, Fajga, Pinchas, Nuta i rodziny
WAJSDORF Brajndel, mąż i dzieci
WAKSMAN Jankel, żona i dzieci
WAKSMAN Sara Riwka
WARGIER Jechezkiel, Rajzel, Dwora, Chana, Rachel, Chaim
WARSZAWSKI Pesach, Bajla Riwka, Lejbus, żona i dzieci, Mordechai, Paltiel, Hinde
WASSERCIER Abramele, Rajzel, Tila, Chaya, Sprintze
WASSERCIER Israelke, Sarele i dzieci
WASSERCIER Zisman, żona i dzieci
WATMAN Leizer, żona i rodzina
WATMAN Nachman, Bajla, Eliezer, Mosze, Henye, Dowerele, Chaya
WEKSLER Szalom Szochne, Lea, Mosze Dawid i rodzina, Tuwia i rodzina, Lea Nicha, mąż Tuwia i dzieci
WEWERMAN Majer, żona i dzieci
WIECZNIK Abramele, Machtsze, Ester, Malka, Leibel, Bajla
WIECZNIK Szlomo Zalman, Fajgele, Chawa, Sara, Riwka, Icek (Yitzhak) Majer
WINCYGSTER Gerszon, żona i dzieci
WINER Golda, Chayte
WINER Herszel, Frymit
WINER Majer, Sara Matel, Chana, Manya
WINER Welwel, Nacha, Ester, Eliahu
WITENBERG Bajla Frajdel, syn i córka, Racheli rodzina , Herszele, syn i córka, Welwel, żona, syn i córka, Szmuel Chaim i rodzina
WITENBERG Herszel, Frajdel, Mosze Itche i dwie córki
WITENBERG Herszel, Marmel, Sara Rajzel, mąż Jakobi dziecko, Sasza, mąż Mosze Leib, Chaya, Rachel, Welwel, Dwora
WITENBERG Motel, Tzirel, Herszel
WITENBERG Reuben Zala, Pesel, Rachel, husband Alter, Rajzel, Tzipora, Icek (Yitzhak), Josef, Mosze, Tzirel i dziecko
WITENBERG Zala, Hersz, Joske, Liba
WITENBERG Zale, Bajla, Frajdel, Brajndel, Riwka, Basza, mąż Israel Abram, Pesel, Bluma, Mosze, Hadas
WOLBROMSKI Ajdel, Lea
WOLBROMSKI Hinde, mąż Mosze i dzieci
WOLBROMSKI Josze, Chanke, Icek (Yitzhak) Simon, Jerachmiel, Sima, Herszele
WOLBROMSKI Tzirel i dzieci
WOLMAN Aron, żona i dzieci
WOLMAN Ayzek, Chana, Binyamin, Jerachmiel
WOLMAN Herszel, Chana
WOLMAN Michael, żona I dzieci
WOLMAN Naphtali, Frajda, Trane
WORCELMAN Israel, Mindel, Rachel, Fajgel, Chaya, Antszel, Dawid, Judel
ZABNER, Chana, Chaya, Alter
ZAKS Szalom
ZALCBERG Jechiel Mosze, Serel
ZALCZMAN Szmuel, Gendel, Lea Mosze, Josef, Fajgel
ZANDPERL Perel
ZELCER Itsze, żona i dzieci
ZEMEL Eliakim, Chaya Rachel, Dwora
ZOBERMAN Elkana, Chaya i 3 dzieci
ZYLBERBERG Aron, Chana
ZYLBERBERG Icek (Yitzhak) Majer, Sara
ZYLBERBERG Leibel, Royza I także 2 siostry
ZYLBERBERG Majer, żona, Abram, Leibel
ZYLBERBERG Mosze, Dawid i córka
ZYLBERBERG Rubela, żona i dzieci
ZYLBERBERG Szalom, Sara
ZYLBERBERG Szmuel, Sima
ZYLBERBOGIEN Herszel, Ita i dzieci
ZYLBERBOGIEN Itche (Yitzhak) Majer, Hindele
ZYLBERBOGIEN Josef, żona I dzieci
ZYLBERSZTAJN Chaya, Malka, mąż Jechiel, Roytsza, Szlomo, Israel, Hersz, Gitel, mąż Mendel I dzieci
ZYLBERSZTAJN Mosze, Riwka, Dwora, Lea, Rachel, Jechiel
ZYNGIER Ephraim, żona , Dawid, Ester
ZYNGIER Jankele, żona i dzieci
ZYNGIER Mendel Leib, Foige
ZYSER Rafael Aron, Chana Fajgel, Majer, Chaim, Mosze, Judel, Nataniel, Frajda, mąż I dzieci
ZYSMAN Berl, Bajla, Fiszel, Sarale
 
Przypisy tłumacza
  1. szczegółowe poszukiwania poprzez - > http://jgsgb.org/pdfs/hoffman_JGSGB2013.pdf lub kontakt poprzez http://generationsweb.com/- Plymouth, MA 02360P: 888.666.1960F: 888.843.8953Meredith Hoffmanm hoffman@generationsweb.com return

 

Spis Treści


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Staszow, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Max G Heffler

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 22 Oct 2018 by MGH