Księga Pamiątkowa Garwolin

[str 289-293]

Rodacy z Garwolina którzy zginęli w Holokauście

Wykaz 1

 

Z hebrajskiego i jidysz na czeski przełożyli
Judith i Michael Dunayevsky
Z czeskiego przełożył Andrzej Ciesla


ARONSON Chaja-Rochla (Lejbl) mąż? dzieci: Sara i Oszer
UFGANG Lejbel-Iczeles żona Fajga dzieci: Berisz, Szymon, Szosze, Rochla, Leja
ANGLISTER Nachmen żona Ryfka dzieci: Rochla, Fajga, i Izrael-Lejb
FRIDMAN Sara mąż Jekel dzieci
OPENHAJM Chaim Kalman żona Furia synowie Motel i Eli i jego żona Elke z dziećmi
ASZLAK Jakub żona Rachela dzieci: Jechiel, Szmuel, Zelik, Fajga i Frajda
UFGANG

Machla (Lejbla Iczela)  
BOROWSKI Abraham-Cwi żona Roza córki: Ruhme i jej mąż Szymon, córka Fajgele jej dzieci: Mojsze, Estera, Izaak, Szlojma, Boruch
BOROWSKI Jehoszua (czapnik)   synowie: Welwel, Pinja, Szlojma , Jekl, Manes
BURSZTYN Eli żona Fajga-Bluma dzieci: Szejndla-Estera, Izrael, Hersz-Wolf, Mordka-Zysze
BURSZTYN Menachem żona Gitla  
BLAS Symcha-Bunem żonaTajbel-Menucha dzieci: Chaja, Rochla
BLAS Meir   córki: Sara, Minda, Chaja, Rochcze,
BLANK Jakub żona Hadasa dzieci: Chaim-Ebenezer, Szlojma, Symcha-Bunem, Chana
BERMAN Abraham żona Chana synowie: Meir, Juda,
BRUKARZ Chaim -Dawid   i rodzina
BRAW Symcha-Ebenezer    
BRIW Motel żona syn Mojsze z żoną Dobe, córka Motla Ryfka z mężem Hercbergerem, dwóch synów Motla: Szmuel i Josel z getta w Parysowie -wszyscy zginęli w Treblince.Syn Motla Jehoszua przeżył.Z żóną Chają emigrowali do Kanady
GOLDBERG Chaim-Eliezer, “szojchet” i “bodek”   żona Rochla, dzieci Rafael, Mojsze-Mendel, Chaja-Estera i Zelda
GONTARSKI Pinkas żona Estera-Bajla dzieci: Bluma, Herszel, Fiszel -zginęli w gettcie warszawskim
GUBER Mordka żona Chana dzieci: Szmuel-Izaak, Dobe, Roza, Jekl, Herszel, Hene, Chaim-Mendel, Josef
GUTERMAN Friwe   i rodzina
GUTFRID Ajzyk żona Rochel dzieci: Dawid-Welwel, Chaim-Lazar.Abraham-Mordka,
GUTFRID Joel żona dzieci: Izrael, Arn, Herszel, Welwel, Zlata-Hilda, Roza,
GRINGLAS Hersz żona  
GREJCAR Izrael-Welwel żona Etke  
HIRSZFELD Abraham żona Sara dzieci: Wolf-Itcze, Fajgele, Nechama, Chaja
HERC Mojsze żona Rochla dzieci: Pejsa, Hodel, Lejb, Szymon, Oszer, Ita.Przeżyli Meir i Izrael
HERC Mendel żona Rochla dzieci: Motel, Jechiel, Josef
HOCHBERG Nossen-Dawid żona Sara-Estera (Ete) dzieci: Judis, Kajla (mąż Lejb Rozenberg) , Zelda, Chana i jej mąż Mojsze ich dzieci.Chaim Lejzer Hochberg i rodzina.Ryfka mieszka w Izraelu
WOLMAN Eliezer żona Nechama Syn Monisz-Menachem i żoną Itką
WOLFOWICZ Josef żona Cwyja  
WAMPAN Mendel żona Ryfka córki: Miriam, Perla, Rochla, Szajndla, Cypojra.Syn Joszua zmarł w Izraelu.Szejndla i dwoje dzieci.Cypojra wraz z dzieckiem ukrywala sie na wsi koło Grawolina.Przed samym wyzwoleniem wydał ją faszystom młody Polak.Rozstrzelana przez Nimeców.
WASERMAN Jankiel   i rodzina
WASERCUG Berek żona dzieci i brat Jojne-Arnt
WAJNBLUD Mojsze-Mordka żona Sara syn Abraham-Abe, działacz Mizrachi.Córki Estera, Ryfka, Frejdla i Fajga
WAJNBLUD Rafael żona Miriam (córka Herszla) Mieszkańcy miasteczka , kórzy przezyli opowiadali, że w dzień wybuchu wojny, w piątek (8 września 1939) reb.Rafael biegł do domu chasydów górskokalwaryjskich aby ocalić zwoje Tory.Jak wiadomo nie mieli oni dzieci.Reb.Rafael i jego żona przepisali zwój Tory i podarowali go do domu górskokalwaryjskich chasydów.Ci sami świadkowie widzieli go na drugi dzień w czasie szabasu, na polach za miastem wraz z najdroższym dla niego zwojem Tory

N E K R O L O G

Na wieczną pamiątkę moich drogich rodziców Mojsze Jakuba ROTMANA urodzonego w Garwolinie, mojej drogiej siostry z mężem i dziećmi oraz moich braci. Wszyscy zginęli z rąk niemieckich morderców. Niechaj pamięć ich będzie błogosławiona na wieki.

Jochewed WILDENBERG z Garwolina.Zamieszkały w Paryżu.

ZYLBERSZTAJN Fiszel (Fiszel-pisarz) żona Fajga dzieci Manis, Elimelech, Sara, Roza, Golda, Josef.Manis i Roza zginęłi w Warszawie.Elimelech w Lubline.Sara i Golda w Rykach.Przeżyło tylko dwoch: Mojsze (w Izraelu) i Jechiel (w Kanadzie)
ZYNGIER Mojsze żona Sara-Ryfka dzieci: Frajda, Bajla, Lejb, i Motel.Wszyscy zginęli w Treblince
HILMAN Szlojme-Jechiel żona Chodes córki Ryfka-Sara i Dora.Rodzice zginęli w pierwszy dzień wojny w Garwolinie.Siostry Sara, Dora i Ryfka zginęły w gettcie warszawskim
TENENBOJM rabin Jeszaja-Klonimus.syn rabina reb.Oszera Federmana.   Dzieci: Arn, Fajga, Elchanan.Córki: Dwojra, Szyfra-Nechama, Cyle.Chana w Izraelu
JONTEF Mendel żona Leja dzieci: Chancze, Mojsze, Ryfka, Sara, Matatjasz (zmarł w Izraelu) Judis, Jechaje-w Izraelu

ZWIĄZEK MŁODZIEŻOWY “ ZUKUNFT”

1. Chejne LEWIN zginęła w Warszawie przed wojną
2. Lejb BERNHOLZ brak informacji
3. Estera GUTFRAJND zginęła 1939-1945
4. Eliezer WASERMAN zginął w warszawskim gettcie
5. Mordka ROTMAN mieszka w Toronto. Przeszedł przez obozy koncentracyjne w Niemczech. Stracił pierwszą żonę Fajgele GOTFRYD z Garwolina oraz dzieci.
6. Leja WAJSBROD -mieszka w New Yorku
7. Lejb SZYFKE - mieszka w Paryżu
8. Chana SZWARCSZTAJN zginęła 1939-1945
9. Szejndla LEWIN-przeżyła w Rosji. Dzisiaj w Paryżu.
10. Herszel JEDWAB-dostal się do Rosji jeszcze przed wojną
11. Sorele HILMAN zginęła 1939-1945
12. Bluma WAJSBORD-przeżyła wojnę w Rosji. Po wojnie dostała się do Toronta (Kanada) . Zginęła tragicznie w pożarze fabryki w której pracowała.
13. Jentel GOTFRYD-zmarła w Clermont Ferrand
LANDAU Towia żona Fajga dzieci Chana i Frejda
LAKSMAN Szmuel Rochla dzieci: Izrael-Mendel, Ryfka
LEWIN Izaak żona Estera-Golda Zginęli w Falenicy koło Warszawy. Syn Nachman-Fajwel (Szrage) i jego żona oraz 4 dzieci zginęli w warszawskim gettcie. Córka Jachcze (Jochewet) zmarła tragicznie w Warszawie jeszcze przed wojną. Przeżyli synMeir-Szolem LEWIN (Izrael) , córka Ryfka PERKAL-LEWIN (Kanada) oraz córka Szajndla SZARFHARC-LEWIN (Francja)
MINC Mojsze-Josef żona Chana-Ite synowie Arn, Welwel, Eli, Jakub i córka Sara z mężem Izaelem Izaakiem i dziećmi Majtele i Fajgele
NOCHGIELD Chaja-Golda mąż Herszel Sojfer dwóch synów: Mojsze i Lechejlech (zmarł 1921) Chaja Golda miała z pierwszego małżeństwa jeszcze troje dzieci: Sara, Chana i Jakub
      Pierwsza żona Aleksandra-Zysze (Natana) Ningolda Judis i dwie córeczki Kochela i Ester zginęły w Treblince.
SAFIRSZTAJN Szlojme żona Rochla dzieci Dawid, Chana, Dwojra z rodzinami.
SOKÓŁ Mendel żona Perla dzieci Ojzer i Symcha z rodzinami
SOKÓŁ

Jankew-Menachem żona Perla-Chinka brat Oszer-Josef, Boan Symcha-Bunen. Synowie Ojzera. Dzieci Chaimke i Herszel
PAFOWER Becalel żona Szejndla synowie Abraham-Szmuel, Mojsze, Elijachu. Przeżył syn Izrael (w Izraelu)
PRÓCHNICKI Mojsze żona Asne-Rochla Chawa PRÓCHNICKI (z domu TERANGIEL)
PRÓŻNIAK Szlojme żona Mala dzieci: Lustig-Mojsze z żona Chanele i dzećmi, Bojman-Izrael z żoną Miriam i ich syn. (Informacja od Szlojme Nacyszon (Szlang)
PITKIEWICZ Zalmen żona Ryfka dzieci: Sara, Roza, Eli-Meir, Chaim, Dawid, Perla i Ajzyk-wszyscy zastrzelenie przez nazistów W Otwocku. Z rodziny przeżył Fajwel Pitkowicz (Kanada) I Chana (Izrael)
FISZMAN Aron żona Chaja-Rochla syn Szymon-Josef z żoną, syn Aron i córka Gitla. Przeżyli syn Mojsze i córka Cypojra (Izrael)
FISZMAN Lejbl żona Ejdel  
ARGENBOJM Abraham żona Miriam córki Malka i Chana. Przeżył syn Chaim (Izrael)
ARGENBOJM Jakub żona Szyfra dzieci: Szlojme, Izrael, Ryfka, Malka. Przeżyli Meir i Mojsze (Izrael)
ARGENBOJM Mojsze-Aron żona Henia dzieci Leja, Motel-Menache, Abraham. Przeżyli Lajbusz i Sara (Izrael)

Szlojme FEDELMAN
 

Fajwel FEDELMAN
   
FELDMAN Fajwel (Szrage) żona Sora zginęła w pierwszy dzień wojny kiedy bomba spadła na ich dom. Wraz z nią zginął jej szwagier Mendel Feldman (”Mendel Szames”) Fajwel i córka Itke wywiezieni byli po likwidacji getta w Parysowie do Treblinki. Jego syn dołączył do partyzantów i walczył w kolicach Garwolina. Według ostatnich informacji zginął bezpośrednio przed końcem wojny. Z rodziny przeżyło dwóch braci: Nojem i Joszua
FELDMAN

Jakub  
FRIDMAN Pinkas żona Miriam dzieci Mojsze, Sara, Cyril, Chinke, Rochcze, Josef i Ruben
PITKOWICZ Zalmen żona Ryfka dzieci: Sara i Roza
CUKIERMAN Pinkas żona Rochla-Leja Dzieci: Chawa, Jojchewet, Etel, Tema, Perla i Izaak
CYMBEROWICZ Majlech żona Fajga  
KAWER Jakub żona Sara i rodzina
KOPYTO Mendel   i rodzina: syn Mojsze-Kopl, jego żona Malech i syn Jojel
KLAJMAN Nossen-Dawid (”szojchet” i “bodek”)   żona Elka-Hinda, dzieci: Sara-Leja, jej mąż Abraham-Mendel i ich dzieci: Itka, Estera, Basza-Hodes, Mejlech, Chaja-Ryfka, Abraham. Synowie: Alter i Mojsze (w Izraelu)
KLAJNBOIM Aron żona Fajga-Leja córka Gitla z mężem Dawidem i dzieci: Mojsze i Fajga. Syn Mojsze-Eliezer z żoną Perla i dzieci: Gitla, Miriam, Aron. Syn Arona Meir przeżył (Izrael)
KLAJMAN Dawid żona Sara dzieci: Mojsze-Gerszon, Frejdla, Ryfka, Fojcyje, Fajga, Chawa, Welwel i Bajla
KLAJNMAN Jakub żona Lea dzieci: Ester-Roza, Szmuel Jojsef, Fajwel i Izaak
KLAJNMAN Herszel żona Chawa dzieci: Josel-Kopl jego żona Mala i syn Jojel
RADOSZYŃSCY

Awrum, Chaim, Eli  
KELMAN Josef żona Gele dzieci: Sara, Ite, Miriam, Mojsze. Przeżyli synowie: Meir (Boliwia) , Pinja (Izrael)
KELMAN Janew-Ber żona Broche dzieci: Abe, Mojsze, Bajle, Rochla, Szyja, Chana
ROBAK Mordka-Baruch żona Chaja dzieci: Chawa, Sara, Chana, Mer-Szolem i ich rodziny
ROBAK

  Żona Chaja-Rocha ROBAK z domu ARONSON. Szwagrowa Lejecze ARONSON. Córka Sorele, syn Oszer. Wszyscy zginęli
RADOSZYŃSKI Symcha żona Jente dzieci: Fajgele, Sara, Chaim i Abraham.
ROZENBERG Herszel żona Chaja syn Abraham i żona Perla, Jakub-Izaak, Gnedndel i Rajzla. Przeżyła córka Chana KARPMAN (w Izraelu)
ROZENBERG Jakub żona Toiwe dzieci: Chaim-Meir, Sara, Herszel-Izaak, Gedalia, Lejb. Przeżyli synowie: Oszer, Nachman i Abraham.
ROTMAN Oszer żona Szejndla-Rochla dzieci: Mojsze-Lozer, Chaim-Dawid, Sara, Jente, Chaja-Rojza
ROTERMAN Jechiel   i rodzina
ROTFUS Rosel   i rodzina
ROTFUS Lejb syn Welwela-Joska   i rodzina
ROCHMAN Eliezer żona Alte dzieci: Jakub-Izaak, Chaja, Sara. Maszan, Bajla, Berele i ich rodziny
RAPOPORT Mojsze żona Sara dzieci: Dawid, Szyja, Manis, Hodes, Chana i ich rodziny
RAPOPORT Uziel żona Zlata dzieci
RUBIN Matytjahu żona Sara syn Jaakow jego żona Chana, dzieci Towa, Chana, Perla, Mojsze, Symcha. Córka Chaja, która zmarła w Izraelu. Przeżyli synowie Lejb (Juda) i Meir (Jechiel)
SZWARC Szolem żona Brajndla  
SZAJN Chanina-Nossen żona Estera-Golda dzieci: Kajla, Lejbusz z rodzinami. Przeżyła córka Broche i syn Baruch (Izrael)
SZTABOWICZ

Meir Szolem  

LISTA GARWOLINIAN, KTÓRZY ZGINĘLl W AUSCHWITZ

1. Chaim GOLDBERG syn Fiszel  
2. Elijachu MILLER syn Szabsaj  
3. Jidel MILLER   z żoną i synem
4. Manys RAPAPORT   z żoną i dzieckiem
5. Tema KAUFMAN   i rodzina
6. Sara FRIDMAN   i rodzina
7. Chawa ROTSZTEJN    
8. Moja żona z dwojgiem dzieci (M. R)      


Przez cały czas pobytu w obozach szukałem garwoliniaków. Spotkałem tylko dwóch:
1. syna Asny Rochly, mlekarki (imienia syna nie pamiętam)
2. syna Jecheskiela GONCZARA. Myślę, że miał na imię Abraham


Garwolinianie odwiezieni do Treblinki z getta w Parysowie Getto w Parysowie było zlikwidowane pierwszego dnia chol ha-moed na Sukot w roku 1942. Ja i moja żona ukryliśmy sie we wsi Jagodne niedaleko Garwolina. Tam przebywaliśmy do końca 1944 roku, kiedy to armia rosyjska zajęła okolicę. Chcę jeszcze dodać, że przedtem w Parysowie przebywali jeszcze garwoliniacy, których nazwiska zapamiętałem:
Lejbusz ROTFUS żonai i dzieci
Szlojme ROTFUS żona i dziećmi
Izrael ROTFUS żona i dzieci
Efraim FINKELSZTEJN żona Rojza i dzieci
Josel HOFENBERG żona Sara-Ryfka i dzieci
Chana GRYNBERG i dzieci
Mojsze BUDZIŃSKI żona Sara
Szlojme KLAJNMAN z żoną
Abraham KLAJMAN z żoną
Zelik GRAJCAR z żoną i dziećmi  
Josek ŚLIWKA z żoną Sima i dziećmi
Chaim   i Eliezer
Abraham RADOSZYŃSKI z żoną Miriam, synami Lejbl i Chaim oraz córką Rochla
Izrael RAPOPORT z żoną i pięciorgiem dziećmi
Izaak RAPOPORT z żoną i dziećmi
Josel RAJNFLAJSZ z żoną i dwojgiem dzieci
Pinja RAJNFLAJSZ z żoną i dwojgiem dzieci
Mojsze BEJMAN z żoną i dziećmi


Nazwisk pozostałych nie pamiętam. Myślę, że wymienieni garwolińscy Żydzi zginęli razem z parysowskimi w obozie w Treblince.
1. Rodzice mojej szwagrowej zginęli w gettcie warszawskim.
2. Mojsze GOTFRYD zginął w gettcie warszawskim
3. Dawid GOTFRYD z żoną i córką
4. Pese GOTFRYD z żoną i dzieckiem
5. Rojza GOTFRYD z mężem i dzieckiem
6. Szlojme WINEKUR zginął w łagrach rosyjskich

 

[str 296-298]

Rodacy z Garwolina

Lista sporządzona z pamięci jest niepełna

 

Z hebrajskiego i jidysz na czeski przełożyli
Judith i Michael Dunayevsky
Z czeskiego przełożył Andrzej Ciesla


ARONSON Juda-Lejb zmarł w Izraelu
  Perl zmarła w Izraelu
  Grunne  
  Chaja-Rochla  
  Leja  
  Sora  
  Oszer  
  Miriam  
OJSLENDER Motel z rodziną
UFGANG Lejbel-Berisz  
  Fajga  
  Rochla  
  Leja  
  Mechle  
  Mojsze  
  Sora  
UFENCHAIM Chaim-Kalmen  
  Purje  
  Dawid  
  Mirel  
  Eliou  
  Elka 2 córki
  Becalel  
  Moruhe  
  Jone  
URBACH Mendel z rodziną
URENSZTEJN Icchok-Dawid z rodziną
  Mojsze z rodziną
ORZEŁ Eliezer z rodziną
OSZLAG Welwel  
  Zelik  
  Fajga  
  Frajda  
  Jakub  
  Rochla  
  Jechiel  
  Szmuel  
EJDELS Szlojme z rodziną
AJZENSZTAJN Chaim z rodziną
AJZENSZLUS Ischar-Ber z rodziną
AKERMAN Jakub z rodziną
BOREK Szymszon  
  Izrael  
  Henech  
  Gerszon  
  Chana  
  Dawid  
  Fajga  
BUDZYŃSKI Mojsze z rodziną
BOJMAN Mojsze z rodziną
  Izrael  
  Miriam (Szlang)  
  "Arn"  
BOROWSKI Abraham-Cwi  
  Rojza  
  Arie  
  Jehoszua  
  Welwel  
  Pinkas  
  Szlojma  
  Jakub  
  Rochme  
  Szymon  
  Manys  
  Fajgele  
  Mojsze  
  Estera  
  Icchok  
  Szlojme  
  Baruch  
BORENSZTAJN Jakub z żoną i córkami
  Mendel  
  Henech  
  Chaim z rodziną
  Rajzla  
BURSZTYN Elijachu  
  Fajga-Bluma  
  Szejndla  
  Estera  
  Izrael  
  Herszel-Wolf  
  Mendel  
  Mordka  
  Zisze  
  Icchok  
  Meir  
  Chana  
  Henech  
  Gitla  
  Michel  
BEJGIELMAN Gerszon  
  Dobe  
  Izrael-Icchok  
  Arn-Bern  
  Fajga  
  Chana  
  Isaschar-Zalman  
  Chana  
  Irachmiel  
BAJTEL Mosze z rodziną
BLAS Meir  
  Josef  
  Symcha-Bunim  
  Tajbel-Menucha  
  Chaja  
  Hinda  
  Sora  
BLANK Jakub z rodziną
  Josef  
  Nechama z rodziną
  Eliezer z rodziną
BLUMAN Jakub z rodziną
  Mojsze z rodziną
  Izrael-Herszel z rodziną
BERMAN Abraham  
  Chana  
  Meir  
  Juda  
BERNHOLC Mojsze  
  Wite-Estera  
  Abraham z rodziną
  Josef-Lejb z rodziną
BERLOZ   z rodziną
BRAUN Jakub z rodziną
BRUNER Fajgele  
  Rochla  
BRUKARZ Chaim-Dawid z rodziną
  Elijachu z rodziną
BRIW Mojsze  
  Dobe  
  Szmuel  
  Ryfka  
BESER Icchok z rodziną
BRAM Symcha z matką i z rodzina
GUBER Mordka  
  Chana  
  Szmuel  
  Rojza  
  Jakub  
  Herszel  
  Henia  
  Chaim-Mendel  
  Josef  
GONTARSKI Pinkas  
  Estera  
  Bajla  
  Bluma  
  Herszel  
  Fiszel  
GUTOWIZNA Chaim-Dawid z rodziną
GUTSZMIT Jekusiel  
GOTFRID Jojel  
  IZRAEL  
  Arn  
  Herszel  
  Welwel  
  Zlata  
  Hilda  
  Rojza  
  Ajzyk  
  Mojsze  
  Jakub  
  Rajzla  
  Dawid-Welwel  
  Chaim-Eliezer  
  Abraham  
  Mordka  
  Szlojme  
  Miriam  
GUTERMAN Friwe  
  Jonasen z rodziną
GOLDBERG Motel  
  Rochla  
  Chaim-Eliezer  
  Rafael  
  Mosze  
  Mendel  
  Chaja-Estera  
  Lajcze  
  Perla  
  Fiszel  
  Lejba  
GOLDHAMER Jakub z rodziną
GORDON Jakub z rodziną
GURFINKIEL Mordka z rodziną
  Benjamin z rodziną
  Josef z rodziną
  Miriam  
  Chana  
GINSBURG Rochla  
  Joszua  
  Fajga  
  Chana  
GRAJDER Mordka z rodziną
GRAJCAR Zelik z rodziną
  Mojsze z rodziną
  Wolf  
  Etke  
GRYMER Icchok  
GRYNGLAS Herszel z żoną
GRYNWALD Symcha z rodzina
GRYNFAS Herszel z rodziną
  Benjamin z rodziną
DOMB Berysz z rodziną
  Eliezer  
DELEKUBIC Efraim z rodziną
  Izrael-Lejb  
  Mojsze z rodziną
DZIALUBSKI Iljachu z rodzina
HOCHBERG Arn  
  Matetijachu  
  Kajla  
  Nossen-Dawid  
  Sora-Estera  
  Chaim-Eliezer  
  Judis  
  Dwojra  
  Chana  
  Zelda  
  Kajla  
HANDKAN Berl z rodziną
  Juda z rodzina
HOFENBERG Josef z rodziną
  Szlojma  
HUBERMAN Abraham z rodziną
HASENSZPRUNG Jakub z rodziną
HIRSZFELD Abraham  
  Sora  
  Wolf-Icze z rodziną
  Fajgele  
  Chaja  
  Nechama  
HENDLER Mendel z rodziną
HEFNER Mojsze z rodziną
  Welwel z rodziną
HERC Mendel  
  Rochla  
  Motel  
HERC Mojsze  
  Rochla  
  Pesa  
  Odel  
  Szymon  
  Oszer  
  Ita  
WÓDKA Abraham  
  Judel  
  Hersz  
  Ryfka  
  Arn  
  Josef  
  Pinia  
WAMPAN Abraham  
  Jechoszua  
  Josef  
  Izrael  
  Mendel  
  Ryfka  
  Miriam-Perla  
  Estera-Rochla-Leja  
  Szejndla  
  Cypojra  
  Mendel  
  Jojsef-Abraham  
  Eliezer  
WASERMAN Jakub z rodziną
  Jechiel z rodziną
WASERNIS Mendel z rodziną
WASERCUG Jakub  
  Cyril  
  Berech z rodziną
  Arn-Jojne z rodziną
     
WARSZAWSKI Szlojme-Jakub  
  Arie z rodziną
WARSZAWER Gerszon  
  Szlojme  
  Jakub  
  Szlojme z rodziną
  Jakub z rodziną
WOLMAN Eliezer z rodziną
WOLF Arn z rodziną
  Meir  
WOLFOWICZ Josef  
  Cwija  
WAJNBLUD Herszel-Dawid  
  Michal-Etke  
  Mojsze  
  Sora  
  Rafael  
  Mojsze  
  Sora  
  Ada  
  Estera  
  Ryfka  
  Fradel  
  Fajga  
  Izrael  
  Lejba  
  Hersz  
WAJSBROT Lewi z rodziną
WISZNIEWOLF   z rodziną
WINICKI Jeszaje z rodziną
  Menech z rodziną
ZACHAROWICZ Lejba  
  Ryfka  
  Fajga  
  Mojsze  
ZYLBER Malka  
ZYLBERMEL Jakub z rodziną
  Szlojme z rodziną
  Rojza z rodziną
ZYLBERSZTAJN Arje  
  Mojsze  
  Fiszla  
  Fajga  
  Elimelech  
  Sora-Rojza  
  Mania  
  Josef  
  Manys  
ZYNGIER Mojsze z rodziną
  Frajda  
  Morka  
ZYSKIND Fajwla  
  Szmul-Lejb  
  Fajga  
  Josef  
  Estera-Malka  
HILMAN Szlojme z rodziną
  Jechiel z rodziną
  Szmuel z rodziną
  Jehoszua z rodziną
HELDENBERG Szymszon-Dawid z rodziną
TYKOCIŃSKI Szamaj z rodziną
  Jechiel z rodziną
  Szmuel z rodziną
  Jehoszua z rodziną
TENENBOJM Jeszaje-Klonimus  
  Ita  
  Chanech  
  Morka  
  Bunim  
  Dwojra  
  Szyfra  
  Nechama  
TENENBOJM Izrael  
  Balcze  
  Arn  
  Fajgele  
  Elichanan  
TERANGIEL Ita  
  Rochla  
  Szlojme  
TROMER Jakub  
  Perec  
TRASTERMAN Mojsze  
  Chaja  
  Dawid  
  Lejbel  
  Icchok  
  Leja  
JONTEF Mendel  
  Lajcze  
  Mojsze  
  Matetijachu  
  Chaim  
  Jakub  
  Chana  
JEDWAB Symcha  
  Herszel  
  Jakub  
  Elijachu  
  Szlojme  
  Herszel  
  Ryfka  
  Fajcze  
  Welwel  
  Chawa  
  Balcze  
  Zalman-Josef  
LANGER Josef  
  Szolem z rodziną
Landoj Tewia  
  Fajga  
  Chaja  
  Frajda  
  Izrael-Herszel  
  Ryfka  
  Rochla  
LEWIN Icchok  
  Estera-Golda  
  Szajndla  
  Nachman  
  Szraga  
  Chana  
LONDON Jechiel z rodzina
LUSTIG Lejzer z żoną
  Mojsze  
  Chana (Szlang)  
  Aren  
  Sora  
LAKSMAN Szmuel  
  Rochla-Leja  
  Aleksander  
  Abraham-Szolem  
  Aleksander  
  Ita  
  Izrael-Mendel  
  Ryfka-Rajzla  
LIPIŃSKI Eliezer  
  Ditla  
  Abraham  
  Fajga  
  Tojwa  
LEMPER Josek  
MADANES Becalel z rodziną
  Mendel z rodzina
MANDELEJL Lejba z rodzina
MARGALIM Awisz z rodzina
MOKOTOW Jechiel-Towie  
  Rochla  
  Dan  
  Mojsze z rodziną
  Lejba  
  Oszer  
MAJNSTER Izrael-Hersz  
  Welwel  
MAJNSTER Hersz-Dawid  
MINC Mojsze-Jojsef  
  Chana-Ita  
  Dawid  
  Fajga  
  Izrael  
  Welwel  
  Elijachu  
  Jakub  
  Arn  
  Sora (Kirszenbojm)  
  Matele  
  Fajgele  
  Arn  
  Izrael-Icchok (Lerman)  
MENACHEM Monisz z rodziną
  Etke  
  Pola  
MIÓDZYLEWSKI Nossen-Dawid  
  Chana i ich synowie
MESYNG Jakub-Hersz z rodziną
  Eliezer  
NOWICKI Rouwen z rodziną
NOCHGIELD Herszel  
  Golda  
  Mojsze  
  Jakub  
  Sora  
  Chana  
NAJDORF Gimpel z rodziną
SAFIRSZTAJN Szlojme  
  Rochla  
  Dawid  
  Chana  
  Dwojra  
SOKÓŁ Hendel  
  Perla  
  Jojsef  
  Symcha  
  Szejndla  
  Sima (Truman)  
SOKOŁOWER Jojne z rodziną
STOŁOWSKI Chana  
POPOWER Becalel  
  Szejndla  
  Abraham-Szmuel  
  Mojsze-Elijachu  
PUTERMAN Szmuel-Jakub  
PITKOWICZ Zalman  
  Ryfka  
  Sora  
  Chana  
  Dawid  
  Perla  
  Eli-Meir  
  Chana  
  Ryfka  
  Gitla  
  Mendel  
  Jojchewet  
  Rochla  
FANGENBOJM Mojsze-Josef  
  Chaja  
  Mojsze-Jechiel  
  Mojsze-Arn  
  Jakub  
  Szyfra  
  Menachem  
  Leja  
  Szlojme  
  Izrael  
  Ryfka  
  Malka  
  Abraham  
  Miriam  
  Malka  
  Chana  
  Abraham  
  Jakub  
FAJNZYLBER Eliezer z rodziną
FAJERSZTAJN Chaim-Joszua z rodziną
FINKIELSZTAJN Arn-Eliezer  
  Jechoszua  
  Jakub-Szolem z rodziną
FISZMAN Lejba  
  Ryfka  
  Perla  
  Mojsze  
  Cwija  
  Arn  
  Chaja-Rochla  
  Szymon-Josef  
  Arn  
  Gitla  
  Miriam  
  Ejdla  
FLAM Lejbisz z rodziną
  Jakub z rodziną
  Elijachu  
FEDERMAN Oszer  
  Herszel  
  Fradl  
  Chawa  
  Mojsze  
  Brocha  
  Izrael-Joszua  
  Miriam  
  Nechama  
FELDMAN Dawid z rodziną
  Josef z rodziną
  Mendel z rodziną
  Fajwel z rodziną
  Sora z rodziną
  Itka z rodziną
  Mojsze z rodziną
  Szlojma z rodziną
  Izrael-Herszel z rodziną
FELHENDLER Sender  
FINKELSZTEJN Arje  
  Perla  
  Jakub  
PERLSZTEJN Gecel z rodziną
PRÓŻNIAK Szlojme-Meir  
  Rochla  
  Mala  
  Rojze  
  Jakub-Mordka  
  Herszel  
  Eliezer-Zelik  
  Abraham  
  Mojsze  
  Pinkas  
  Ryfka  
  Mendel  
  Sora  
FRYDMAN Pinkas  
  Miriam  
  Mojsze  
  Sora  
  Cyril  
  Honka  
  Ruczie  
  Josef  
  Rouwen  
PERKAL Josef  
CUKIERMAN Pinkas  
  Rochla  
  Leja  
  Icchok  
  Mojsze  
CYTRON Szmuel  
  Elijachu z rodziną
CYMBEROWICZ Elimelech  
  Fajga  
  Cadok  
  Chawa  
CZERNIAK Juda-Lejb z rodziną
KAWER Dawid z żoną
  Jakub  
  Sora i dzieci
KARPMAN Szmuel z rodziną
  Estera  
  Joszua  
KAS Nosen z żoną
  Mojsze z rodziną
  Fajga z synem
KOMIDANT Motke  
KUPERMINC Lejzer z rodziną
KLAJMAN Dawid-Meir  
  Sora  
  Mojsze-Gerszon  
  Zelda  
KLAJMAN Abraham  
  Szlojma  
  Chawa-Rochla  
  Chaim-Welwel  
  Leja  
  Dwojra  
  Eidia  
  Basia  
  Jakub-Ber  
  Leja  
  Estera-Rojza  
  Szmuel-Josef  
  Fajwel-Icchok  
KLAJMAN Nossen  
  Elka-Hinda  
  Basze-Hodis  
  Sora-Leja  
  Elimelech  
  Chaja-Ryfka  
  Herszel  
  Chawa-Rochla  
KLAJNMAN Mojsze-Chaim  
  Josef-Kopel  
  Abrahamcze  
  Hancze  
  Jakub  
  Leja  
  Ester-Rojza  
  Szmuel  
  Josef  
  Fajwel-Icchok  
  Gita  
  Dawid  
  Karul  
KIRSZENBOJM Tewia  
  Dwojra  
  Lejba  
  Chana  
  Sora  
  Mordka-Menachem  
  Jakub  
  Icchok  
  Mendel  
KIEZMAN Lejba  
  Zlata  
  Herszel-Mojsze  
  Jakub-Ber  
  Brocha  
  Abraham  
  Mojsze  
  Balcze  
  Rochla  
  Josef  
  Gele  
  Sora  
  Ita  
  Josef  
  Miriam  
  Mojsze  
  Izrael  
  Sora  
KLAJNBOJM Arn  
  Gitla jej mąż Dawid KOJFMAN
  Mojsze  
  Fajga  
  Mojsze-Eliezer  
  Perla  
  Gitla  
  Miriam  
  Fajga  
  Sora  
  Chaim  
  Abraham  
ROZENBOJM Symcha z rodziną
  Josef  
  Jakub-Josef  
  Tobe  
  Chaim-Meir  
  Sora  
  Hersz-Gedalia  
  Lejba  
  Herszel  
  Abraham  
  Arn  
  Dawid  
ROSA Dawid  
  Ita  
  Frajda-Rochla  
  Sora  
  Rajzel  
  Szmuel-Arje  
  Jankiel  
  Herszel  
RAPOPORT Hersz-Dawid z rodziną
  Uziel z rodziną
  Zlata  
  Mojsze z rodziną
  Sora z rodziną
  Dawid z rodziną
  Jeszaje z rodziną
  Manys  
  Odes  
  Mojsze z rodziną
ROCHWELD Symcha z rodziną
ROCHMAN Arie  
  Mojsze  
  Szejndla  
ROBAK Motek-Bara  
  Chaja (z rodziny ARONSON)  
  Chawa  
  Sora  
  Chana  
  Miriam  
  Meir-Szolem z rodziną
  Rajzla z rodziną
RUBINS Izrael  
RUBINS Matatjasz  
  Sora  
  Jakub  
  Henia  
RUBIN Chawa  
  Toba  
  Chana  
  Mojsze  
  Symcha  
ROTMAN Abraham z rodziną
  Jechiel z rodziną
ROTENBERG Abraham-Mordka z rodziną
ROTERMAN Jakub  
  Rochla  
  Jehosze-Oszer  
  Szejndla  
  Rochla  
  Mojsze  
  Chaja-Rojza  
  Chaim-Dawid  
  Sora-Jenta  
ROTFARB Menech z rodziną
ROTFUS Lejba z rodziną
  Josef z rodziną
ROCHMAN Herszel z rodziną
  Eliezer  
  Alte  
  Sora  
  Hasza  
  Bajla  
  Perla  
ROTSZTEJN Mojsze  
  Tewia z rodziną
RUSZNIEWSKI Tobe z rodziną
  Szmuel z rodziną
RAJZE Lipa z żoną
  Dawid-Josef  
  Abraham  
  Estera  
RAJNFLAJSZ Pinkas  
  Sora  
  Rajzla z rodziną
RYFLANSKI Abraham-Lejzer z rodziną
SZARFHARC Jeszaja  
  Rochla  
  Jerachmiel  
  Awigdor  
  Kajla  
SZWARC Mendel z rodziną
  Szolem z rodziną
  Szmuel z rodziną
  Brandla  
ŚWIATŁO Meir  
  Broche-Leja  
  Teme  
  Mojsze-Abraham  
  Icchok  
SZTAJN Mojsze z rodziną
  Juda-Lejf z rodziną
SZAJN Hanine-Nossen  
  Estera-Golda  
  Kajle z rodziną
  Lejbisz z rodziną
ŚLIWKA Hersz-Dawid  
  Josef z rodziną
  Chaim-Eliezer  
  Motel  
  Meir  
SZERMAN Nossen z rodzina
SZAPIRO Nechamie  
SZAPIRO Rabin Izrael syn rabina Zelika-Eliezera z Kozienic, jego żona Jochewet-Estera, ich córka Rajzla z mężem

 

Księga Pamiątkowa Garwolin


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Garwolin, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2022 by JewishGen, Inc.
Updated 7 Aug 2010 by LA