« Previous Page Table of Contents
[Page 190]

Index of People


Index of the people Page
Abramski Chimen 142
Aleichem Szalom (wlasc. Szalom Rabinowicz) 106
Aleksander II 19
Apelowicz Szlama 72
Apelstein 74, 75, 83
Apelsztajn Abram 71
Apelsztajn Ber-Chaja 125
Apelsztajn Chaskiel 125
Apelsztajn Hilel 125, 130
Apelsztajn Manoel 125
Apelsztajn Moszek Wolf 71
Apelsztajn Natan Jehuda 125
Apelsztajn Nuta 25, 40, 59, 64, 77, 79, 101
Apelsztajn Pesa 125
Apelsztajn R. 72
Apelsztajn Regina 125
Apelsztajn Szmul 125
Apelsztajn Szyja 38
Apelsztajn Tobiasz Berek 71
Apelsztajnowie 128, 129
Asz Szalom 106
Augustynik Grzegorz ks. 67
Badziak Kazimierz 134.137
Balfour James 45
Barcinski Florian 71,84,137
Bartel Kazimierz 55
Beer Henryk (Hirsz) 119
Biberstein Aleksander 137
Biberstein I. 137
Bimka Jochweta 75
Blachsztajn Chaim 31, 38, 40, 41
Blachsztajn Josyf Chaim 33,39
Blumenfeld Rafal 42.142
Bobrowski Czeslaw 36
Borensztajn Jakub 35
Borensztajn Sana 35
Borzykowski Szlama 106
Borzyminska Zofia 21, 92, 96, 101, 143
Brafmann 137
Bronsztein Szyja 137
Caban Wieslaw 17, 138, 141
Cala Alicja 138
Chlebowski Bogdan 9,16, 142
Chmielewski Dawid 72
Chmielnicki B. 180
Chojnowski A. 138
Cohen Abraham 89.138
Cymerman Szajndla 127
Czaryski Zyd z Wloszczowy 74
Dajczman Wolf 103
Dancygier Majer 72
Dobroszycki Lucjan 92, 139
Doerffer Antoni 73, 74, 124, 137
Dybiec Julian 106
Edelist Abram 77, 79, 97
Eisenbach Artur 19.138
Eisenstein Miriam 138
Erlich Maika 127
Fargel Aleksander 119, 122
Fargel Chaim 120
Finkler Chaim Uszer 12, 39, 40,41, 182
Fuks Marian 88, 97, 138
Giberman Jozef 80
Ginsberg Kalma 23,83
Golczewski F. 138
Goldman Abram 97
Goldsztajn Chil 97
Goldsztajn Szlama 25,59
Gotlieb Icek 79, 131
Grabski Starnslaw 52
Grabski Wladyslaw 52
Grunbaum 56
Grundman Moszek 103
Grynberg M. 138
Grzywna Jozef 138
Guldon Zenon 10, 16, 138, 139, 140
Gutman Izrael 139
Gwiazda Sobla 34
HaCohen Reuven 181
Hafftka A. 108
Halamner Fiszel 38
Haller gen. 46
Haltz (HaLevi) Abraham Aron 38, 39, 181
Heller C. 139
Hertz (Eldelis) Szymon . 17,26, 38, .39, 40, 41, 181
Herzog E. ; 66.143
Hoffman Z. 138
Horn. M 138
Hungert G. 139
Iranek-Osmecki Kazimierz 139
Izrael Szymon Kurc 52
Jachimczyk Maciej 142
Janaczek Stanislaw 12, 14, 67
Jaroszek Kazimierz 139
Jehuda Natan 130
Jelonek Czesiaw 139
Jerzmanowski Jerzy 137
Jeske-Choinski Teodor 137
Johnpoll B.K. 139
Julek zwany Krwawym (Erdman) 185
Kaczka Blima (Blimcia) 95
Kaczka Fiszel (Fisiel) 95
Kaczka Mordka Jonasz 49
Kaczka Moszek 73,83
Kaczka Motyka 49, 85
Kaminska-Szmaj Ida 139
Karscy 74
Kawalec W. 139
Khaun Walenty ks. 67, 96, 133, 136
Kimelman Wolf 38,41
Kirshenblatt-Gimblett Barbara 92, 139
Kirszrot J. 139
Kiryk Feliks 96, 142, 143
Kleczynski J. 16
Kluczycki F. 16
Kochen Josef 120
Konstenberg Chil 48
Kopel Chaja 98
Kornfeld Mendel 77
Kowalska-Glikman Stefania 141
Krajewska Monika 139
Krakowski Izrael 72
Krasowski Krzysztof 139
Krzystanek Karol 16.138
Kulczykowski Mariusz 106, 139
Kuperminc Jakub 97
Kwietniewscy 105
Landau Jakub 125
Landau Pantyl 64
Landau Samuel 125
Leszczynski A. 140
Leszczynski Rafal 68, 84, 140
Liberman Fiszel 86
Lichtensztajn Szaja Majer 72
Litewski Stanislaw 134, 137
Madajczyk Czeslaw 56
Majerowicz M. 49
Majewski Aleksander ks. 68, 140
Maliszewski J. 140
Malczynski Edmund 75
Manelewicz Henoch 34
Marcinkowski Stanislaw 140
Markowski B. 140
Markowski Mieczyslaw . 10, 71, 140, 141, 142.
Marcus Joseph 56, 140
Maczynski Tadeusz 122, 124, 125
Meducka Marta 10, 108, 109, 139, 1,40
Mendel Menachem Mozes 25, 26, 41, 48, 59, 60
Mendelson Ezra 54, 140
Michelson L. 80
Minc Mosiek 54
Minz Szlama 77
Miodowy Dawid 79
Mojzesz, Zyd wloszczowski 16
Nakielskl Abram 79
Naumiak J. 141
Nedza Julita 141
Niemojewscy 73, 83
Notkowski A. 141
Obwarzanek 74
Olszewski Daniel ks. 96, 141
Orlikowski S. 107
Pastuszka Stefan Jozef 141
Pawlowski Artur 10, 13, 102, 122, 125
Penkalla Adam 13, 141
Perec I. L. 106
Perelman J. 141
Piatkowski Sebastian 139
Pieczysty Abram 92
Pieczysty Szmul 33
Pilsudski Jozef 56
Pinchuk Beri C. 141
Polonsky Antony 140, 141, 142
Poznanski Karol 84
Prystorowa Janina 35
Przypkowski Feliks 119
Przypkowski Tadeusz 119
Puti Wieslaw 134, 137
Radziwill Krzysztof 74
Rajchman Icek 25
Rajchman Josef 127
Rajchman Mordka 54
Rapoport Abela rabin Kielc 34
Renz Regina 9, 10,13,69,71,72,75, 79, 109, 139, 141, 142
Robak Stanislaw 86
Romankiewicz Abram 127
Ropel Gawryel 38
Rosenblum Chaim Majer 97
Rozenberg Abram 75
Rozenberg Josek 34
Rozenson Benjamin 72
Rubinsztajn Chil 25, 64, 79, 97
Rumiana pachciarka zyd. 74
Schoenfeld Joachim 142
Shlomo z Radomska 181
Siapsiowski Joel 127
Sieroslawski Tomasz ks. 142
Sikorski Wladyslaw 52
Singer Izaak Bashevis 106
Sosnowski P 72
Staszewski Alter Dawid 35
Stepkowski Waclaw 85
Stepkowska - Szwed Maria 73, 83, 85, 137
Strawczynski Zalma 46
Szabat Barbara 96, 102, 103, 142
Szczygiel R. 142
Szetach (ben) Szymon 101
Szydlowski Henryk 68
Slezak Robert 10, 66, 133
Tartakower A. 108
Tomaszewski Jerzy 20, 36, 101, 138, 140
Unikowska Cypra 127
Unterman Alan 7, 89, 142
Urbanski Krzysztof 42, 142
Wajntrob Herszlik 39
Wajntrob Szlama 34
Waldfogel Ch. L. 97
Wasiutynski Bohdan 142
Wein Abraham 12, 103
Weining N. 143
Wiech Stanislaw 10
Wielopolski Aleksander 19
Wisniewski Jan ks. 143
Witt Jehoshua 12, 17
Yissacar Dov 181
Yiskhok Yisroel (syn Shmuela Zindla) 92
Zajaczkowski Heszel 86
Zajaczkowski Icek 25
Zajaczkowski Szaja 54
Zalcman Jakub Majer 77
Zalcman Jakub 80
Zalcman Lejbus 79
Zalewska Gabriela 143
Zborowski M. 66.143
Zemel Aba 75
Zilbersztajn Mordka Dawid 25, 59
Zimolag-Szczepanska Waclawa 95, 137
Zvi Dov 181
Zvi Shmuel 181
Zylbersztajn Izrael 79
Zbikowski Andrzej 143
Zebrowski Rafal 21, 92, 96, 101, 143
Zabotynski Wlodzimierz 54


« Previous Page Table of ContentsThis material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Wloszczowa, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2019 by JewishGen, Inc.
Updated 11 Feb 2003 by OR