Table of Contents Next Page »
[Page 160]

List of the Jewish Community members in Wloszczowa,
who paid annual tax (year 1933)


Note: The list contents surname, forename, place of living, sometimes fathers name (syn=son of) and the occupation/profession.


Name Occupation Occupation (translation) Place
Abramowicz Jojny krawiec tailor Wloszczowa
Adelista Abram wlasciciel drukarni owner of a printing-firm Wloszczowa
Ajdels Szmul zegarmistrz watchmaker Wloszczowa
Ajnchort Zysia nauczyciel teacher Wloszczowa
Apelewicz Szlama kupiec merchant Wloszczowa
Apelewicz Wigdor szewc shoemaker Wloszczowa
Apelewicz Jakob Szmul handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Apelewicz Nusyn szewc shoemaker Wloszczowa
Apelsztajn Nuta Lejb przemyslowiec industrialist Wloszczowa
Apelsztajn Chaskiel kupiec merchant Wloszczowa
Apelsztajn Jakob kupiec merchant Wloszczowa
Apelsztajn Tobjasz Berek kupiec merchant Wloszczowa
Apelsztajn Abram kupiec merchant Wloszczowa
Apelsztajn Nuta syn Szaji kupiec merchant Wloszczowa
Apelsztajn Rochma kupiec merchant Wloszczowa
Apelsztajn Tobjasz syn Chaskla kupiec merchant Wloszczowa
Apelsztajn Tobjasz syn Rywena kupiec merchant Wloszczowa
Ajchler Mordka handlarz peddler, tradesman Radkow
Bajgelman Abram Jakob kupiec merchant Wloszczowa
Bebelski Izrael furman farm wagon driver Wloszczowa
Benclowicz Froim Szulim kupiec merchant Wloszczowa
Beser Szymcha szewc shoemaker Wloszczowa
Beser Nusyn szewc shoemaker Wloszczowa
Beser Moszek krawiec tailor Wloszczowa
Bergier Szylim krawiec tailor Wloszczowa
Bergier Symcha Binem kupiec merchant Wloszczowa
Bimka Henoch kupiec merchant Wloszczowa
Bimka Szlama kupiec merchant Wloszczowa
Blacharz Moszek rzeznik butcher Wloszczowa
Blumenfeld Mordka Berek handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Blumenfrucht Abram Jakob kupiec merchant Wloszczowa
Borensztajn Sana emeryt retired Wloszczowa
Borensztajn Josek kupiec merchant Wloszczowa
Borensztajn Nachma kupiec merchant Wloszczowa
Borensztajn Laja kupiec merchant Wloszczowa
Borensztajn Arja kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Breskin Jozef lekarz doctor Wloszczowa
Borszewski Lejzor fryzjer barber, hairdresser Wloszczowa
Bekierman Zysma Joel wlasciciel nieruchomosci owner of property Wloszczowa
Borensztajn Aba handlarz peddler, tradesman Oleszno
Blumensztain Chaim handlarz peddler, tradesman Oleszno
Bekier Wolf Zelik handlarz peddler, tradesman Radkow
Bekier Jankiel handlarz peddler, tradesman Radkow
Bilczewski Zajnwel kupiec merchant Radkow
Borkowski Szymek szewc shoemaker Krasocin
Bejman Calel szewc shoemaker Krasocin
Brajtbort Mordka kupiec merchant Krasocin
Brajtbort Hilel kupiec merchant Krasocin
Brajtbort Jankiel rolnik farmer Krasocin
Borkowski Mojzesz rolnik farmer Krasocin
Bryn Abram rzeznik butcher Secemin
Braun… kupiec merchant Lodz
Cukierman Nusyn czapnik capmaker Wloszczowa
Cukierman Szmul Majer kupiec merchant Wloszczowa
Czalczynski Kasryel powroznik rope maker Wloszczowa
Czaryski Herszlik handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Czaryski Majer syn Herszlika kupiec merchant Wloszczowa
Czaryski Abram Dawid kupiec merchant Wloszczowa
Czaryski Majer syn Judki kupiec merchant Wloszczowa
Czaryski Symcha kupiec merchant Wloszczowa
Czaryski Abram kupiec merchant Wloszczowa
Czaryski Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Cytrynbaum Jankiel kupiec merchant Wloszczowa
Czostkowski Sojek krawiec tailor Wloszczowa
Ciszewski Jankiel stolarz carpenter Wloszczowa
Czaryska Marja kupcowa merchant's wife Kluczewsko
Czaryski Fajwel szewc shoemaker Radkow
Cisielski Lejbus handlarz peddler, tradesman Dabie
Czarnolas ... kupiec merchant Czestochowa
Cholewa Alter kantor cantor Wloszczowa
Chorensztajn Mendel Icyk kupiec merchant Wloszczowa
Chmielewski Herszlik kupiec merchant Wloszczowa
Chmielewska Pesa     Wloszczowa
Chmielewski Abram Iser szewc shoemaker Wloszczowa
Chmielewski Szaja krawiec tailor Wloszczowa
Chmielewski Wolf Lejb wlasciciel nieruchomosci owner of property Secemin
Chorzewski Abram handlarz peddler, tradesman Secemin
Checinska Laja wlasciciel nieruchomosci owner of property Miechow
Dajczman Chil garbarz tanner Wloszczowa
Dajczman Izrael Hercel garbarz tanner Wloszczowa
Dajczman Berek garbarz tanner Wloszczowa
Dajczman Judka kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Dajczman Emanuel kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Dancygier Majer handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Dancygier Szoel syn Dawida kupiec merchant Wloszczowa
Dancygier Mordka piekarz baker Wloszczowa
Dancygier Szauel syn Szmula piekarz baker Wloszczowa
Dancygier Machel kupiec merchant Wloszczowa
Dancygier Icek Berek kupiec merchant Wloszczowa
Dancygier Frymeta kupiec merchant Wloszczowa
Dab Sura kupiec merchant Wloszczowa
Dembowski Majer garbarz tanner Wloszczowa
Dembowski Hilel garbarz tanner Wloszczowa
Dembowski Mordka kupiec merchant Wloszczowa
Deszynski Zysia stolarz carpenter Wloszczowa
Deszynski Symcha kupiec merchant Wloszczowa
Djament Lejbus szewc shoemaker Wloszczowa
Djament Majer Dawid kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Djament Herszlik szewc shoemaker Wloszczowa
Dresler Wolf Lejb krawiec tailor Wloszczowa
Dresler Sandel krawiec tailor Wloszczowa
Dutkiewicz Aron kupiec merchant Wloszczowa
Dyzenhauz Icyk kupiec merchant Wloszczowa
Dyzenhauz Abram kupiec merchant Wloszczowa
Dziadek Moszek Mordka kupiec merchant Wloszczowa
Donski Fiszel kupiec merchant Wloszczowa
Dytman Gawryel kupiec merchant Wloszczowa
Dytman Jankiel kupiec merchant Wloszczowa
Dolinski Jozef urzednik clerk Chrzastow
Dytman Lejbus handlarz peddler, tradesman Chrzastow
Dytman Moszek handlarz peddler, tradesman Chrzastow
Dembowski Icyk handlarz peddler, tradesman Oleszno
Dembowski Symcha syn Icyka handlarz peddler, tradesman Oleszno
Dembowski Boruch handlarz peddler, tradesman Oleszno
Dytman Benjamin handlarz peddler, tradesman Radkow
Djamentsztajn Izrael szewc shoemaker Secemin
Ejzenberg Abram Perec kupiec merchant Wloszczowa
Ejzykowicz Izrael kupiec merchant Wloszczowa
Fajgelman Chaskiel krawiec tailor Wloszczowa
Fajgenblat Jakob Josek furman farm wagon driver Wloszczowa
Fajgenblat Hilel szewc shoemaker Wloszczowa
Fajgenblat Judka piekarz baker Wloszczowa
Federman Aron Dawid szewc shoemaker Wloszczowa
Federman Icyk szewc shoemaker Wloszczowa
Fiszof Majer Dawid Berek kupiec merchant Lodz
Fiszof Chaja kupiec merchant Wloszczowa
Fiszof Szmul walkarz baker's assistant Wloszczowa
Frajman Jankiel rzeznik butcher Wloszczowa
Frajmowicz Abram krawiec tailor Wloszczowa
Frajmowicz Fajwel krawiec tailor Wloszczowa
Frajmowicz Chaskiel krawiec tailor Wloszczowa
Frajmowicz Majer krawiec tailor Wloszczowa
Frydman Symcha Binem kupiec merchant Wloszczowa
Frydman Perla kupiec merchant Wloszczowa
Frydrych Izrael szewc shoemaker Wloszczowa
Faktor Dawida handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Fabrykant Sura wlasciciel real. owner of property Kluczewsko
Feldzensztajn Jakob krawiec tailor Kurzelow
Fejgenblat Szmul Hersz kupiec merchant Radkow
Fejgenblat Judka kupiec merchant Radkow
Fejgenblat Majer wlasciciel nieruchomosci owner of property Dabie
Fajtel Chaim Dawid kupiec merchant Secemin
Faktor Abram handlarz peddler, tradesman Krasocin
Frydman Jakob wlasciciel real. owner of property Kielce
Garbarski Wolf kupiec merchant Wloszczowa
Garfinkiel Aba szewc shoemaker Wloszczowa
Garfinkiel Majer Hersz szewc shoemaker Wloszczowa
Garfinkiel Dawid nauczyciel teacher Wloszczowa
Gelbart Jakob wlasciciel nieruchomosci owner of property Wloszczowa
Gliksman Izrael kupiec merchant Wloszczowa
Ginsberg Lejbus kupiec merchant Wloszczowa
Ginsberg Kalma kupiec merchant Wloszczowa
Ginsberg Abram Siapsal kupiec merchant Wloszczowa
Goldberg Aron Dawid kupiec merchant Wloszczowa
Goldberg Fiszel kupiec merchant Wloszczowa
Goldberg Aron syn Michela kupiec merchant Wloszczowa
Goldberg Jakob syn Izraela kupiec merchant Wloszczowa
Goldberg Jakob syn Herszlika kupiec merchant Wloszczowa
Goldberg Fajgla Mala kupiec merchant Wloszczowa
Gitler Jankiel Hersz kupiec merchant Wloszczowa
Goldfeld Herszlik piekarz baker Wloszczowa
Goldman Chaim kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Goldman Abram kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Goldsztajn Chil krawiec tailor Wloszczowa
Goldsztajn Szlama kupiec merchant Wloszczowa
Goluchowski Szymon Jojny piekarz baker Wloszczowa
Goslawski Majlich piekarz baker Wloszczowa
Gotlib Izrael syn Szymona handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Gotlib Icyk syn Szymona kupiec merchant Wloszczowa
Gotlib Icyk Dawid kupiec merchant Wloszczowa
Gotlib Jakob Hersz kupiec merchant Wloszczowa
Graus Szmul piekarz baker Wloszczowa
Graus Abram kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Graus Josek szewc shoemaker Wloszczowa
Graus Lejzor kupiec merchant Wloszczowa
Grundman Chaim Chaskiel kupiec merchant Wloszczowa
Grundman Abram Icyk handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Grundman Moszek szkolnik teacher Wloszczowa
Grundman Michel handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Grynblat Dawid kupiec merchant Wloszczowa
Grynblat Zysia handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Grynblat Szlama handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Grynblat Mordka handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Gutenberg Jakob kupiec merchant Wloszczowa
Gutenberg Josek handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Guterman Lejzor kupiec merchant Wloszczowa
Guterman Lejbus kupiec merchant Wloszczowa
Guterman Jankiel     Wloszczowa
Guterman Izrael Dawid kupiec merchant Wloszczowa
Groswaser Abram handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Grabarz Sandel krawiec tailor Wloszczowa
Gruszka Szmul handlarz peddler, tradesman Chrzastow
Gruszka Lejbus handlarz peddler, tradesman Chrzastow
Gotlib Nuta handlarz peddler, tradesman Kluczewsko
Gotlib Chemja handlarz peddler, tradesman Kluczewsko
Gelbart Henryk handlarz peddler, tradesman Kluczewsko
Belbart Jakob wlasciciel real. owner of property Bedzin
Grosfeld Judka handlarz peddler, tradesman Oleszno
Graus Lejzor handlarz peddler, tradesman Radkow
Gruszka Dawid kupiec merchant Secemin
Gwiazdy Abram pachciarz tenant Wloszczowa
Grundman Szlama krawiec tailor Krasocin
Grundman Moszek Chaim handlarz peddler, tradesman Krasocin
Gotlib Lejb przemyslowiec industrialist Kielce
Goldblum Jakob wlasciciel realn. owner of property Kielce
Goldblum Icyk wlasciciel realn. owner of property Kielce
Goldblum Jakob wlasciciel realn. owner of property Czestochowa
Hercberg Josek kupiec merchant Wloszczowa
Hofman Szmul garbarz tanner Wloszczowa
Hofman Icyk garbarz tanner Wloszczowa
Hofman Abram Beer kupiec merchant Wloszczowa
Holc Mendel Jakob kupiec merchant Wloszczowa
Helemer Moszek Hersz kupiec merchant Wloszczowa
Hercberg Szmul rzeznik butcher Kurzelow
Hercberg Chaim Josek rzeznik butcher Kurzelow
Hercberg Pinkus handlarz peddler, tradesman Kurzelow
Hercberg Mordka handlarz peddler, tradesman Kurzelow
Hercberg Icyk handlarz peddler, tradesman Kurzelow
Hercberg Izrael syn Herszlika handlarz peddler, tradesman Kurzelow
Hercberg Joel syn Herszlika handlarz peddler, tradesman Kurzelow
Hercberg Herszlik syn Joela kupiec merchant Kurzelow
Hercberg Judka Joel syn Moszka handlarz peddler, tradesman Kurzelow
Ickowicz Jankiel handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Jakobowicz Icyk fryzjer barber, hairdresser Wloszczowa
Janklewicz Szlama handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Janklowicz Szymon handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Izraelewicz Icyk handlarz peddler, tradesman Secemin
Janklewicz Szmul Hersz rolnik farmer Krasocin
Janklewicz Machel rolnik farmer Krasocin
Kaczka Abram Fiszel rolnik farmer Wloszczowa
Kaczka Szmul kupiec merchant Wloszczowa
Kaczka Moritz kupiec merchant Wloszczowa
Kaczka Mordka Janas kupiec merchant Wloszczowa
Kaczka Szmul Hersz furman farm wagon driver Wloszczowa
Kapelusznik Pinkus bez zajec no profession Wloszczowa
Kapelusznik Moszek piekarz baker Wloszczowa
Kapelusznik Zalma Kopel kupiec merchant Wloszczowa
Kaufman Zalma piekarz baker Wloszczowa
Kaufman Fajwel piekarz baker Wloszczowa
Kimelman Abram Szyja handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Kimelman Tobjasz Berek kupiec merchant Wloszczowa
Kirsz Ajzyk krawiec tailor Wloszczowa
Klajman Dawid kupiec merchant Wloszczowa
Klajman Herszlik kupiec merchant Wloszczowa
Klajman Michel kupiec merchant Wloszczowa
Klajman Szmul kupiec merchant Wloszczowa
Klajman Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Kochen V. Nowomiejsji Josef kupiec merchant Wloszczowa
Korenberg Zajnwel szewc shoemaker Wloszczowa
Korenberg Rachmil szewc shoemaker Wloszczowa
Korenfeld Mendel przemyslowiec industrialist Wloszczowa
Korenfeld Izaak kupiec merchant Wloszczowa
Koziminski Moszek szewc shoemaker Wloszczowa
Koziminski Gerszon szewc shoemaker Wloszczowa
Koziminski Herszlik handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Koziminski Michel Icyk szewc shoemaker Wloszczowa
Kozuch Majer Moszek handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Krajcer Aron Wolf czapnik capmaker Wloszczowa
Krakauer Josek kupiec merchant Wloszczowa
Krakowski Gerszon handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Krakowski Moszek Hersz szewc shoemaker Wloszczowa
Krakowski Izrael kupiec merchant Wloszczowa
Krakowski Lejbus kupiec merchant Wloszczowa
Krakowski Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Kreps Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Krysa Josek krawiec tailor Wloszczowa
Krysa Kopel krawiec tailor Wloszczowa
Kuczynski Chaim handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Kuperminc Szmul kupiec merchant Wloszczowa
Kuperminc Jankiel kupiec merchant Wloszczowa
Kuperminc Mnil kupiec merchant Wloszczowa
Kuperminc Izrael kupiec merchant Wloszczowa
Kuperminc Szmul syn Mnila kupiec merchant Wloszczowa
Kuperminc Moszek piekarz baker Wloszczowa
Kuperminc Icyk Sender kupiec merchant Wloszczowa
Kuperminc Nusy kupiec merchant Wloszczowa
Kuperminc Hilel kupiec merchant Wloszczowa
Kurc Abram szewc shoemaker Wloszczowa
Kurc Izrael Szymon kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Kuzecki Fajwel krawiec tailor Wloszczowa
Kuzecki Chaim krawiec tailor Wloszczowa
Kuzecki Mojzesz krawiec tailor Wloszczowa
Kotlicki Chaskiel wlasciciel nieruchomosci owner of property Czestochowa
Karmiol Moritz wlasciciel realn. owner of property Czestochowa
Karmiol Gucia wlasciciel realn. owner of property Czestochowa
Kuperminc CH. kupiec merchant Przedborz
Kapelusznik Izrael kupiec merchant Kluczewsko
Kuperminc Icyk Majer kupiec merchant Kurzelow
Kuperminc Naftula rzeznik butcher Kurzelow
Klajn Binem Mendel rzezak butcher Kurzelow
Kac Icyk handlarz peddler, tradesman Radkow
Kaufman Dawid Litman handlarz peddler, tradesman Radkow
Kaufman Moszek krawiec tailor Radkow
Kaufman Izrael Herszlik krawiec tailor Radkow
Kac Rubin krawiec tailor Radkow
Kapelusznik Zajnwel handlarz peddler, tradesman Secemin
Kaczka Ksyl handlarz peddler, tradesman Secemin
Koziminski Janas krawiec tailor Kluczewsko
Klajman Izaak przemyslowiec industrialist Kielce
Lajchter Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Lajchter Abram kupiec merchant Wloszczowa
Lajchter Judka kupiec merchant Wloszczowa
Lajchter Icyk kupiec merchant Wloszczowa
Lajchter Machel kupiec merchant Wloszczowa
Lajchter Chil Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Lajchter Chaim Chil kupiec merchant Wloszczowa
Landau Paltyel kupiec merchant Wloszczowa
Landau Szymon handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Lasocki Szyja pisarz author Wloszczowa
Lederman Hilel kupiec merchant Wloszczowa
Lederman Szmul Hersz garbarz tanner Wloszczowa
Lederman Lejb kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Lencner Icyk rzeznik butcher Wloszczowa
Lenczner Nusyn rzeznik butcher Wloszczowa
Lenczner Herszlik kupiec merchant Wloszczowa
Lewkowicz Froim Hersz nauczyciel teacher Wloszczowa
Lewkowicz Machel krawiec tailor Wloszczowa
Lewkowicz Herszlik krawiec tailor Wloszczowa
Lewkowicz Mordka syn Herszlika krawiec tailor Wloszczowa
Liberman Mosek Eljasz kupiec merchant Wloszczowa
Liberman Dwojra kupcowa merchant's wife Wloszczowa
Liberman Wolf kupiec merchant Wloszczowa
Liberman Fiszel malarz painter Wloszczowa
Lichtensztajn Szaja Majer kupiec merchant Wloszczowa
Litmanowicz Zajnwel rzeznik butcher Wloszczowa
Litmanowicz Dawid Lejzor rzeznik butcher Wloszczowa
Lajchter Smul handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Laczkowski Mordka Josek nauczyciel teacher Wloszczowa
Ladner Rajzla wlasciciel nieruchomosci owner of property Wloszczowa
Lederman Jakob Dawid kupiec merchant Oleszno
Lenczner Dawid handlarz peddler, tradesman Radkow
Lewkowicz Mordka Aron krawiec tailor Radkow
Lapa Abram pachciarz tenant Wloszczowa
Lenczner Abram pachciarz tenant Wloszczowa
Lewkowicz Hilel handlarz peddler, tradesman Krasocin
Laska Moszek handlarz peddler, tradesman Secemin
Laczkowski Moszek handlarz peddler, tradesman Secemin
Majzels Josek kupiec merchant Wloszczowa
Majzels Abram urzednik clerk Wloszczowa
Manela Moszek Lejb kupiec merchant Wloszczowa
Manela Szlama kupiec merchant Wloszczowa
Manela Majer Berek kupiec merchant Wloszczowa
Manela Josek kupiec merchant Wloszczowa
Markiewicz Icyk Hersz fryzjer barber, hairdresser Wloszczowa
Markiewicz Abram Mordka handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Markiewiecki(?) Szaja kupiec merchant Wloszczowa
Mentlik Szaja kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Mentlik Moszek kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Milechamn Emanuel zegarmistrz watchmaker Wloszczowa
Minc Aron Herszlik kupiec merchant Wloszczowa
Minc Icyk kupiec merchant Wloszczowa
Minc Aron Icyk kupiec merchant Wloszczowa
Minc Szyja kupiec merchant Wloszczowa
Minc Lejzor kupiec merchant Wloszczowa
Minc Frymeta kupiec merchant Wloszczowa
Mincberg Jakob kupiec merchant Wloszczowa
Mokrauer Salomon lekarz doctor Wloszczowa
Monowicz Chaim kupiec merchant Wloszczowa
Monowicz Icyk krawiec tailor Wloszczowa
Miodownik Dyna Laja wlasciciel nieruchomosci owner of property Wloszczowa
Moszkowicz Wolf kupiec merchant Wloszczowa
Moszkowicz Icyk Zajnwel blacharz tinsmith Wloszczowa
Mozes Mendel handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Mozes Icyk handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Muszynski Lejbus krawiec tailor Wloszczowa
Miedianogora Cyna rolnik farmer Kluczewsko
Marczyk Jankiel krawiec tailor Kurzelow
Muszynski Nuchym krawiec tailor Secemin
Muszynski Icyk Eljasz krawiec tailor Secemin
Moszkowicz Aron Josek wlasciciel realn. owner of property Kielce
Mass ... kupiec merchant Czestochowa
Nachimzon Wolf buchalter bookkeeper Wloszczowa
Najman Moszek krawiec tailor Wloszczowa
Najman Bajnisz krawiec tailor Wloszczowa
Najman Chaskiel krawiec tailor Wloszczowa
Nidzinski Jankiel kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Nowak Uryn handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Nowak Izrael handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Nowak Hilel handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Nutkiewicz Chaim Cwi handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Nowarski Aron Pinkus handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Nieznanowski Pinkus szewc shoemaker Wloszczowa
Niski Moszek handlarz peddler, tradesman Secemin
Najman Icyk kupiec merchant Kurzelow
Najfeld Chaim kupiec merchant Koniecpol
Okowita Uryn handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Okowita Alter Gerszon szewc shoemaker Wloszczowa
Opatowski Majer nauczyciel teacher Wloszczowa
Orbach Joachim Majer kupiec merchant Wloszczowa
Owieczka Herszlik piekarz baker Kurzelow
Owieczka Chaskiel handlarz peddler, tradesman Kurzelow
Organkiewicz Nuta handlarz peddler, tradesman Radkow
Pacanowski Szlama kupiec merchant Wloszczowa
Pacanowki Siapsia - Chemja kupiec merchant Wloszczowa
Pacanowski Abram Lejbus kupiec merchant Wloszczowa
Pacanowski Abram Joel kupiec merchant Wloszczowa
Pacanowski Izrael Siapsial czapnik capmaker Wloszczowa
Pacanowski Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Pacanowski Calel kupiec merchant Wloszczowa
Pacanowski Izrael kupiec merchant Wloszczowa
Pacanowski Majlich kupiec merchant Wloszczowa
Pacanowski Janas piekarz baker Wloszczowa
Pacanowski Herszlik handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Pacanowski Abram Isacher kupiec merchant Wloszczowa
Pasternak Nuta nauczyciel teacher Wloszczowa
Perelsztajn Moszek krawiec tailor Wloszczowa
Picele Izrael handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Pieczysty Szymon Szmul krawiec tailor Wloszczowa
Pieczysty Abram fotograf photographer Wloszczowa
Pieczysty Symcha krawiec tailor Wloszczowa
Pieczysty Moszek Szmul krawiec tailor Wloszczowa
Pieczysty Szlama syn Moszka Szmula krawiec tailor Wloszczowa
Plawner Moszek handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Plawner Chana wlasciciel nieruchomosci owner of property Wloszczowa
Potasiewicz Abram kupiec merchant Wloszczowa
Prajs Jakob kupiec merchant Wloszczowa
Przednowek Jakob wlasciciel nieruchomosci owner of property Wloszczowa
Pasternak Icyk handlarz peddler, tradesman Oleszno
Pomeranc Icyk kamasznik leather-stitcher Secemin
Placzek Szlama handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rafalowicz Dawid kupiec merchant Wloszczowa
Rafalowicz Izrael kupiec merchant Wloszczowa
Rajchman Izaak przemyslowiec industrialist Wloszczowa
Rajzman Moszek Hersz szewc shoemaker Wloszczowa
Rapoport Dawid kupiec merchant Wloszczowa
Rapoport Zajnwel kupiec merchant Wloszczowa
Rapoport Wigdor kupiec merchant Wloszczowa
Rapoport Abram Aron kupiec merchant Wloszczowa
Rapoport Emanuel Majer kupiec merchant Wloszczowa
Rembichowski Rywen handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rembichowski Boruch garbarz tanner Wloszczowa
Rogowski Moszek nauczyciel teacher Wloszczowa
Rozen Chaskiel kupiec merchant Wloszczowa
Rozenbaum Jankiel kupiec merchant Wloszczowa
Rozenbaum Icyk handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozenbaum Szlama krawiec tailor Wloszczowa
Rozenberg Icyk Fajwel krawiec tailor Wloszczowa
Rozenberg Dawid handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozenberg Szlama krawiec tailor Wloszczowa
Rozenberg Lejbus krawiec tailor Wloszczowa
Rozenberg Szaja krawiec tailor Wloszczowa
Rozenberg Abram krawiec tailor Wloszczowa
Rozenberg Kalma Lejbus handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozenberg Abram Lejbus cukiernik confectioner Wloszczowa
Rozenberg Josek syn Arona szewc shoemaker Wloszczowa
Rozenberg Szmul blacharz tinsmith Wloszczowa
Rozenberg Moszek Josek blacharz tinsmith Wloszczowa
Rozenberg Chemja handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozenblat Szaja kupiec merchant Wloszczowa
Rozenblum Tobjasz Berek handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozenblum Dawid handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozenblum Szmul handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozenblum Chaim Majer handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozencwajg Froim handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozenholc Lejzor kupiec merchant Wloszczowa
Rozenzon Benjamin kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Rotenstajn Izrael Icyk szewc shoemaker Wloszczowa
Rotensztajn Gerszon szewc shoemaker Wloszczowa
Rygier Fajwel syn Chuny kupiec merchant Wloszczowa
Rygier Wolf kupiec merchant Wloszczowa
Rygier Szmul kupiec merchant Wloszczowa
Rygier Chuna kupiec merchant Wloszczowa
Rygier Nusyn rzeznik butcher Wloszczowa
Rygier Abram Icyk rzeznik butcher Wloszczowa
Rygier Icyk rzeznik butcher Wloszczowa
Rygier Szlama syn Arona rzeznik butcher Wloszczowa
Rygier Alter Pinkus rzeznik butcher Wloszczowa
Rygier Abram Szmul krawiec tailor Wloszczowa
Rygier Szlama syn Altara krawiec tailor Wloszczowa
Rubinsztajn Chil tokarz lathe hand, turner Wloszczowa
Rubinsztajn Izrael szewc shoemaker Wloszczowa
Rubinsztajn Motel kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Rusin Judka blacharz tinsmith Wloszczowa
Rybak Majer kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Romankiewicz Moszek handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozen ... kupiec (skreslony) merchant (struck off [the list]) Przedborz
Rozencwajg Hercka rolnik farmer Oleszno
Rozenblat Dawid kupiec merchant Radkow
Romjany Wolf kupiec merchant Wloszczowa
Rajzman Kasryel handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Rozanski Herszlik handlarz peddler, tradesman Kluczewsko
Romankiewicz Calel rolnik farmer Krasocin
Romankiewicz Herszlik Beer syn Calela kupiec merchant Krasocin
Romankiewicz Chana zona Arona kupiec merchant Krasocin
Romankiewicz Szlama szewc shoemaker Krasocin
Romankiewicz Mordka krawiec tailor Krasocin
Rajzman Szmul handlarz peddler, tradesman Krasocin
Rajzman Lejzor przemyslowiec industrialist Kielce
Rozenberg Lejzor przemyslowiec industrialist Kielce
Rubin Aron kupiec merchant Kielce
Rozenbaum Josek kupiec merchant Czestochowa
Solowicz Jankiel nauczyciel teacher Wloszczowa
Solowicz Szlama krawiec tailor Wloszczowa
Spirytus Pinkus kupiec merchant Wloszczowa
Spirytus Chaim kupiec merchant Wloszczowa
Staszewski Alter Dawid rzezak butcher Wloszczowa
Sylman Lejzor handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Sliwinski Jankiel szewc shoemaker Wloszczowa
Secemski Ojzer piekarz baker Secemin
Szajewicz Idel Siamsia handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Szajnberg Wolf handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Szajnberg Mordka Majer handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Szapsiowski Judka kupiec merchant Wloszczowa
Szapsiowski Ajzyk kupiec merchant Wloszczowa
Szatan Josek kupiec merchant Wloszczowa
Szerman Fiszel kupiec merchant Wloszczowa
Szerman Izrael kupiec merchant Wloszczowa
Szerman Szymon kupiec merchant Wloszczowa
Szerman Zalma nauczyciel teacher Wloszczowa
Szklarz Gitla Laja handlarka merchant (female) Wloszczowa
Szklarz Wolf szewc shoemaker Wloszczowa
Szlamkowicz Szlama szewc shoemaker Wloszczowa
Szlamkowicz Lejbus szewc shoemaker Wloszczowa
Szlamkowicz Szmul syn Arona garbarz tanner Wloszczowa
Szlamkowicz Henoch Dawid syn Arona garbarz tanner Wloszczowa
Szlamkowicz Dawid syn Ejzyka garbarz tanner Wloszczowa
Szlamkowicz Szmul Hersz syn Ejzyka garbarz tanner Wloszczowa
Szlamkowicz Zelik syn Szmula Hersza krawiec tailor Wloszczowa
Sztajn Szmul piekarz baker Wloszczowa
Sztajn Icyk Majer handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Sztajnkeler Szlama nauczyciel teacher Wloszczowa
Sztajnkeler Tobjasz Berek nauczyciel teacher Wloszczowa
Sztern Zelik rzeznik butcher Wloszczowa
Szterenszysz Gawryel kupiec merchant Wloszczowa
Szyldhauz Wolf kupiec merchant Wloszczowa
Szyldhauz Aron kupiec merchant Wloszczowa
Szyldhauz Zajnwel kupiec merchant Wloszczowa
Szyldhauz Efroim kupiec merchant Wloszczowa
Szerenszysz Ajzyk przemyslowiec industrialist Czestochowa
Szwarcwald O. H. I J. D. przemyslowiec (skresleni) industrialist (struck off [the list]) Lwow
Sztarkman Moszek urzednik clerk Oleszno
Szklo Moszek syn Szpryncy handlarz peddler, tradesman Radkow
Szklo Moszek syn Perli handlarz peddler, tradesman Radkow
Szapsiowski Jakob handlarz peddler, tradesman Radkow
Szapsiowski Chaim handlarz peddler, tradesman Radkow
Szapsiowski Joel syn Moszka handlarz peddler, tradesman Radkow
Szlamowicz Berek handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Tajtelbaum Lejb kupiec merchant Wloszczowa
Tarnowski Emanuel felczer hospital attendant Wloszczowa
Tanenbaum Lejb kupiec merchant Wloszczowa
Tenenbaum Mosek Szmul handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Tener Szlama krawiec tailor Wloszczowa
Trzeszniewski Herszlik szewc shoemaker Kluczewsko
Topor Boruch krawiec tailor Kluczewsko
Tenenbaum Dawid kupiec merchant Secemin
Urbach Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Urbach Alter Bajnisz kupiec merchant Wloszczowa
Urbach Alter kupiec merchant Wloszczowa
Wajcman Calel wlasciciel realnosci owner of property Miechow
Wajl Jakob kupiec merchant Wloszczowa
Wajnberg Lejbus kupiec merchant Wloszczowa
Wajngarten Herszlik kupiec merchant Wloszczowa
Wajngarten Hilka rzeznik butcher Wloszczowa
Wajngarten Chil Abram handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Wajnrajch Motel czapnik capmaker Wloszczowa
Wajnryb Iser wlasciciel nieruchomosci owner of property Sedziszow
Wajnryb Dawid krawiec tailor Wloszczowa
Wajnryb Icyk kupiec merchant Wloszczowa
Wajnryb Szmul kupiec merchant Wloszczowa
Wajnryb Abram Lejbus kupiec merchant Wloszczowa
Wajntrob Szlama rzezak butcher Wloszczowa
Wajntrob Mordka Majer wlasciciel nieruchomosci owner of property Wloszczowa
Wajntrob Mordka kupiec merchant Wloszczowa
Wajntrob Chaim Mordka szewc shoemaker Wloszczowa
Wajntrob Chaim Zysia kamasznik leather-stitcher Wloszczowa
Wajntrob Aron handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Wajsbort Mordka szewc shoemaker Wloszczowa
Wajsbort Pinkus rzeznik butcher Wloszczowa
Wajsbort Tobjasz Berek handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Wajsbort Rafal Kalma handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Waldfojgel Chaim Lejb kupiec merchant Wloszczowa
Warszawski Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Wollberg Moszek handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Watynski Benjamin stolarz carpenter Wloszczowa
Wykinski Mordka Szmul stolarz carpenter Wloszczowa
Wyslicki Icyk kupiec merchant Wloszczowa
Wyszynski Izrael kupiec merchant Wloszczowa
Wyszynski Hilel kupiec merchant Wloszczowa
Wajnsztajn Mendel kupiec merchant Dabrowa
Wajsfelner M... kupiec merchant Czestochowa
Wajsbort Chaim handlarz peddler, tradesman Kluczewsko
Wiernik Symcha kupiec merchant Kurzelow
Wajntrob Dawid rolnik farmer Oleszno
Wajnrob Jakob Boruch handlarz peddler, tradesman Oleszno
Wajntrob Abram piekarz baker Oleszno
Wajntrob Szmul kupiec merchant Oleszno
Wajntrob Jankiel syn Szmula handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Weltman Chil urzednik clerk Oleszno
Wajsberg Chaim Szymon handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Wygnanski Eljasz kupiec merchant Radkow
Wajsbort Mordka kupiec merchant Secemin
Wajsbort Lejbus kupiec merchant Secemin
Wajsbort Jankiel kupiec merchant Secemin
Wajntrob Szaja rolnik farmer Krasocin
Wajntrob Dawid syn Szaji handlarz peddler, tradesman Krasocin
Wajntrob Herszlik syn Abrama handlarz peddler, tradesman Krasocin
Wajntrob Moszek handlarz peddler, tradesman Radkow
Zajac Lejzor piekarz baker Wloszczowa
Zajac Abram kupiec merchant Wloszczowa
Zajaczkowski Icyk garbarz tanner Wloszczowa
Zajaczkowski Rywen szewc shoemaker Wloszczowa
Zajaczkowski Moszek kupiec merchant Wloszczowa
Zajaczkowski Josek kupiec merchant Wloszczowa
Zalcberg Abram Icyk kupiec merchant Wloszczowa
Zalcman Jakob Majer wlasciciel drukarni owner of a printing-firm Wloszczowa
Zalcman Szmul Majer kupiec merchant Wloszczowa
Zaligman Szlama kupiec merchant Wloszczowa
Zemel Aba kupiec merchant Wloszczowa
Zemel Moritz sekretarz gminy community's secretary Wloszczowa
Zemel Mordka handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Zemel Fiszel handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Zemel Chaim handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Zajaczkowski Ezryel malarz painter Wloszczowa
Zajaczkowski Heszel malarz painter Wloszczowa
Zylberminc Lipa handlarz peddler, tradesman Wloszczowa
Zylberminc Icyk szewc shoemaker Wloszczowa
Zylberminc Berek szewc shoemaker Wloszczowa
Zylberminc Szlama szewc shoemaker Wloszczowa
Zylbersztajn Emanuel kupiec merchant Wloszczowa
Zylbersztajn Mordka kupiec merchant Wloszczowa
Zysman Rywen introligator bookbinder Wloszczowa
Zysman Abram introligator bookbinder Wloszczowa
Zwierz Dawid szewc shoemaker Wloszczowa
Zyskind Icyk kupiec merchant Wloszczowa
Znajmirowska Chaja wlasciciel nieruchomosci owner of property Wloszczowa
Zoladz Abram kupiec merchant Wloszczowa
Zelkier Lejbus rzeznik butcher Kurzelow
Zajaczkowski Aron Abram rzeznik butcher Kurzelow
Zylberberg Mordka Uszer handlarz peddler, tradesman Oleszno
Zylberminc Josek handlarz peddler, tradesman Radkow
Zylberminc Aron Hersz handlarz peddler, tradesman Radkow
Zylbersztajn Szlama kupiec merchant Secemin
Zarecki Moszek szewc shoemaker Oleszno
Zoladz Lejb kupiec merchant SeceminTable of Contents Next Page »This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Wloszczowa, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Lance Ackerfeld
This web page created by Osnat Ramaty

Copyright © 1999-2019 by JewishGen, Inc.
Updated 17 Feb 2003 by LA