« Previous Page Table of Contents Next Page »

The List of Tombstones (cont'd)

N - R

SURNAME GIVEN NAME FATHER MAIDEN HUSBAND YEAR NUMBER
NACHGANG Menachem Mendel         17176
NACHMANEWICZ Lea         21179
NACHMANOWICZ Chawa Dawid       05158
NACHMANOWICZ Szlomo         15108
NACHWANEWICZ Abram Hirsz       1915 25163
NAIBERGER Szaindel         13101
NAIGOLDBERG Ihoszua         13097
NAJBERG Szlomo Natan       1912 27152
NAJDELWAIM Chaim Meir         03096
NAJDORF Dow Berl         08175
NAJDORF Jacob Iechiel     1910 29164
NAWSKI Raizel Chaja       1924 09196
NERAICH Leibusz         34170
NIEDZWIEDZ Dawid         13182
NIEDZWIEDZ Mahla Cwi Hersz     1927 B17164
NIEDZWIEDZ Mosze Josef Jehuda       90043
NIEDZWIEDZ Szajndel Jakob     1903 35157
NIRENBERG Dawid S.. Cwi       23156
NISENBAM Nesza Abram Dawid   Eli   36195
NISENBAUM Abram Jacob       17201
NISENBAUM Cwi Herszel Abram     1915 24168
NISENBAUM Ester Naftali     1930 18126
NISENBAUM Miriam Dwora Cwi     1905 38196
NOMBERG Alte Machla Abram     1925 17151
NOMBERG Chana Iudel       1895 44173
NOWAK Cwi Jacob Juda     1910 16197
NOWOMIAST Mordechai       1910 26150
NOWOMIAST Rachel         18128
OBACH Chana Abraham     1905 40196
OBERCIGER Abram Zalman Menachem       c12172
OBERMAN Eliezer Szlomo Aszer Chaim       23159
OBERMAN Herszl         23160
OBERZANEK Frida         17105
OBERZANEK Mordhai Aszer Iosef     1934 12160
OISLENDER Sara Rivka Zeew       40171
OJERBACH Leibus         14120
OKNO Stanislaw       1948 13071
ONTEL Mendel         05101a
OPATOWSKI Ester Miriam Uziel Mosze       25186
OPMAN Katriel David Izak       52166
ORBACH Chai Riwka         03154
ORBACH Cwi Hirsz Jakob       40159
ORBACH Zeev Wolf Jakob     1905 40158
OSLENDER Ester Hinde         17113
OSTROWICZ Belle Idel       1910 21180
OZENBAUM Chana Lea Zvi     1917 17158
PAKIN Chaja Izak Zew       04150
PAKIN Cwi Zew Simcha     1912 26162
PAKULA Abram         17175
PAKULA Cwi       1908 90029
PAKULA Israel Mosze       03097
PAKULA Israel Nechamia         09102
PAKULA Izak Yehuda Laibusz       03091
PAKULA Josef       1911 24160
PAKULA Necha       1912 90050
PAKULA Rywka Juda       18115
PAKULA Rywka Blima         18096
PALBARD Chaim Wolf Nachum     1929 14112
PANOD Eliezer Noach Symcha Meir     1926 04097
PANTIL Bela Fajga Abram       A12171
PANTIL Hirsz Dan Zew     1911 24159
PANTIL Mosze Eliezer       1893 47166
PANTIL Szlomo         24158
PAPAN Dwora         40175
PAPIRMAN Sara Szlomo       35179
PAPIRMAN Szlomo Halewi       03088
PAPOWICZ Bine Israel Baruch     1920 10196
PARAFIN Brandel       1910 12180
PARKOWSKI Abram       1925 13180
PARKOWSKI Izak       1913 21154
PELC Jente Dawid     1932 15081
PENICH Chanoch Cwi Binyamin     1900 31151
PENICH Zew Dawid Chanoch     1901 44161
PESSESOWA           20087
PIAWIK Sara Szraga     1903 40199
PIETERKOWSKI Faige Eli Gerszon     1912 27159
PIETERKOWSKI Sara Rywka Izak   Dawid Cwi 1936 12165C
PIETERKOWSKI Szmuel         90019
PIETERKOWSKI Zelda Aidel Moisze       17166
PINKOSZWIC Mosze         23161
PIZICKI Abram Szymon     1915 26183
PIZICKI Leibusz       1905 42157
PIZICKI Witel         23172
PLACHTA Olga Hanoch Dawid     1916 22169
PLACHTA Sara Lea Ichiel     1908 35198
PLACHTA Zisel         06159
PLACHTE Aba Abram Israel       26153
PLAMKA Hendel Mosze Zelig   Josef 1915 A12179
PLAMKA Josef       1909 33177
PLATER Szlomo Laib         09079
PLATT Izak Dow         02096
PLESZEWSKI Sara Rywka     Zelig 1937 15078
POMERANC Baruch Aszer Zelig     1910 27160
PONAWSKI Izak       1919 15183
POPOWICZ Gitel Abram     1935 03168
PRAIZES Rywka       1920 10195
PRZEDECKA Halina Juda Laib     1910 22187
PSZERBARD Cwi Hersz         51160
PSZYTIK Benjamin Meir       1925 13195
PUNCZ Masza Rina       1905 46174
RAGDINSKI Gitel       1915 90030
RAICH Chana Cimel         18100
RAJCHMAN Fredil Juda Lazer     1936 C12165
RAJNGOLD Izak Mordechai         11104
RAJNGWIRC Chaja         35177
RAJZBAUM Perl Lea Efraim   Hilel Zalman 1917 12196
RAJZENBAUM Morzez       1925 04098
RAJZENBAUM Mosze       1925 04098
RANKMAT Sara         12204
RATNER Ester Rywka Izak       45190
RECHENSMAN Ester   Makow     13064
REDLICH Ciril Szifra Berisz       17106
REDLICH Israel         10151
REDLICH Nera Cwi Hersz   Wolf   40197
REDLICH Perl Liba       1912 25178
REKER Zlate Szaidel Pinchas       22168
RENBOIM Israel       1910 16200
ROCHBERGER Abram Jakub       1912 27194
ROMANOWICZ Beile         12193
ROMER Fajge Razel Aron       14168
ROTBERG Menachem Mendel       1915 27154
ROTBLAT Izak Szlomo     1933 16108
ROTEBERG Abram Menachem     1894 19202
ROTNAND Natan Dawid Mosze     1910 27162
ROZENBAM Mordechai       1917 26182
ROZENBAUM Cwi Hersz Ezra     1915 15185
ROZENBAUM Roza Naftali Hersz     1906 35155
ROZENBAUM Roze         03153
ROZENBAUM Sara       1939 17110
ROZENBAUM Sara Szewa Mosze       22186
ROZENBERG Abram         13201
ROZENBERG Abram Fiszel         09167
ROZENBERG Aron Dawid     1927 90016
ROZENBERG Chawa Lea       1910 23183
ROZENBERG Efraim Israel     1938 34184
ROZENBERG Ichezkel Abram Izak     1909 34183
ROZENBERG Israel Mosze Jechiel     1932 04087
ROZENBERG Izak       1932 90012
ROZENBERG Jakob Mosze Pinchas Aszer     1921 21160
ROZENBERG Josef Aron         11095
ROZENBERG Josef Aron Juda       56163
ROZENBERG Josef Dawid       1921 14020
ROZENBERG Panda       1913 23198
ROZENBERG Pesa Gitel         04205
ROZENBERG Tabe Raizel Dow Ber     1906 37198
ROZENBERG Zaken Dawid         14196
ROZENBLAT Ester Gitel Chaim Izak   Arie   22178
ROZENBLAT Rachel Lea Izak     1926  
ROZENBLIT Izak         098
ROZENBLUM Mendel         03095
ROZENBLUM Chaim Wolf Zew Dawid       15120
ROZENBLUM Chawa         34165
ROZENBLUM Etil Josef     1936 20041
ROZENBLUM Israel Aharon     1929 03094
ROZENBLUM Israel Zelig       1915 20184
ROZENBLUM Lea Izak     1862 90023
ROZENBLUM Miriam Simcha         10173
ROZENBLUM Mosze Juda Hirsz     1909 57163
ROZENBLUM Pesa Zew   Dawid 1903 34166
ROZENCWAJG Abram Meir     1927 32170
ROZENCWAJG Chaja Szaindel Izak   Cwi Mordechai 1936 C12168
ROZENCWAJG Deglia Izak     1938 01097
ROZENCWAJG Henia Jehudit Dawid       16165
ROZENCWAJG Michal       1914 22166
ROZENCWAJG Rachil Szlomo     1936 12185
ROZENCWAJG Rywka Lea         22174
ROZENCWAJG Salka Eliezer Hillel Chartmasrcow   1922 19167
ROZENMEHR Hinda         09170
ROZENSTERN Fridel Josef   Chaim Izak 1936 08065
ROZENTHAL Izak Josef     1917 17188
ROZETAL Faiwel Szraga         05098
RUBIN Aszer Anszil Jakob     1913 25161
RUBIN Malka       1937 18095
RUBIN Roza         19111
RUDIGER Emilie Lewin     1926 11022
RYTERBAND Chana Golda   Apelbaum     10174
RZESZEWSKI Perl Jachet Cwi Zew       19120

« Previous Page Table of Contents Next Page »


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Tomaszow, Poland     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Project Manager, Lance Ackerfeld
This web page created by Max Heffler

Copyright © 1999-2017 by JewishGen, Inc.

Updated 27 Oct 2009 by LA