ספר טרונוגרוד
לזיכרון הקהילה היהודית שנחרבה

(טרנוגדרוד, פולין)


50° 22' / 22° 45'

עריכה: שמעון קאנץ

תל אביב, 1966


 

זהו תרגום מ”ספר טרונוגרוד“

עריכה: שמעון קאנץ, אירגון יוצאי טרנוגרוד והסביבה בישראל,
בארצות הברית ובאנגליה,תל אביב 1966 (עברית, יידיש, 592 עמ')


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.


 

English

 

רשימת  פרקים

סבל לא אנושי (בל יתואר) ושנאה שלמה יצחק שפרונג 335
פאטעק – גורני משה שפרונג 524

 


 Yizkor Book Project    JewishGen Home Page  


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
Emerita Yizkor Book Project Manager, Joyce Field
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2021 by JewishGen, Inc.
Updated 5 Jun 2021 by LA