DOMY V KEŽMARKU, V KTORÝCH ŽILI ALEBO PRACOVALI ČLENOVIA ŽIDOVSKEJ KOMUNITY V R. 1918 – 1950

Houses in Kezmarok in which people of the Jewish community lived or worked in the years 1918-1950.

Hviezdoslavova ulica (IHviezdoslavova Street):

 

1.         Offenberg – zásobovateľ s potravinami, MUDr. Kornhauser – ordinácia (Oswaldov dom)

4.         B. Glücksmann – železiarstvo - 1894, 1930     

7.         Liebermann – hostinec, za ním Seinwellová (Tátrayho dom) – r. 1921 v súpise obyvateľstva majiteľ domu Heinrich Liebermann, r. 1931 vdova Liebermannová

9.         (Dom Tátray)

13.       (Kintzler – riaditeľ školy)

17.       Rudolf Herz – obchod s potravinami 1931, majiteľom domu už r. 1911, Freyer Moric otvára v auguste 1931 kaviareň a reštauráciu, arizoval Lámoš

19.       Jakub Korngold už v r. 1897, majiteľ 1921 – pekár, syn Dávid, vdova Korngoldová už 1925, Korngold J. otvoril r. 1930 vedľa vdovy cukráreň

23.       Dom už neexistuje: Glücksmann – železiarstvo

25.       Dom už neexistuje – JUDr. Ján Szántó

27.              Dom už neexistuje – Stotter

 

 

(Ulica Jakuba Kraya – domy neexistujú –  Samu Kornhauser, Adolf Friedmann, Holzer Izidor - prenájom vaňových a parných kúpeľov Židovskej obce – 1909. Dnes J.Kraya č. 22 – dom Bednarčíkovej je bývalá Ľubická 10 – p.č. 234, pred 1939 dom obýval Marcus Singer a manželka Ružena rod. Wechsberger, od ich dedičov dcéry Heleny Neumann z Košíc a Ervina Lesného z Blavy dom r. 1947 kúpil Ladislav Pospíšil – dcéra Ľudmila Bednarčíková)

 

 

Hlavné námestie:

 

2.                  JUDr. Mikuláš Moskovitz, Aranka  Janowitzová – obchod s parfémom (r. 1925 na Alexandrovej)

4.         Lazar Grossmann - stavebniny - vznikol 1900, 1921 v súpise obyvateľov ako majiteľ domu -  r. 1940 arizoval Ján Gallik, Bródy – železiarstvo /?/ alebo stavebný materiál

5.         Hochhauser - krajčírstvo

8.         Goldstein Markus – kaviareň Zita 1925, 1932 (dom Szepessiho)

9.         (Strompfov dom)

10.              Bernard Zinsler – majiteľ domu 1911, Grünbaum Viliam - kníhtlač – 1919, 1938 (+ v Treblinke), Schechtmann

11.       Anton Dávid - reštaurácia vznikla 1905,  r. 1940 prevzal Jozef  Storch. Býval

            tu Móric Herz, učiteľ (Ambrózyho dom)

12.       (Palencsárov dom)

14.       Fried, Maibaum, Kornhauserová, Horn, Ferdinand Kohn – obchod, Spitzer- Székely, Schechter (Palencsárov dom)

15.       Ignác Winczer - odevy, látky - vznik 1895, Zuckerkandl

16.              Riemer Moric porcelán r. 1905

17.              (Dom Thern)

18.              Mozes Vogelmann – majiteľ domu 1921, obchod Morica Vogelmanna so zmiešaným tovaromj arizoval r. 1941 Pavol Humeník, 1946 prevzal obchod späť Samuel Vogelmann, dedič

19.       Fischgrund – krajčír, Bergsmannová (dom Karátsonyho)

21.       Simon Kohn – textil (dom ing. Zubera)

22.       NN – textil (Guhrov dom)

23.       Jeti Herz  (dom Valentina)

24.       Izidor Hartmann - nábytok - hoci udáva vznik r. 1884, podľa novín Karpathen-Post vzniká v septembri 1885 v dome Badányiho,  r. 1927 Hlavné nám. 24, ďalej

tu bývali: Sándorfyová, Grün, dr. Zoltán Arje a  syn Kleinhändlera

25.       Etela Markovich s manželom Maximilánom vlastníci domu 1921, r. 1931 len ona sama,  sídlil tam aj taxikár Kornhauser, pôvodne aj Dickmann

27.       Max Fenster – krajčír, majiteľ domu 1931

28.              MUDr. Leopold Teichner

29.       Weingarten Salamon - vdova po ňom - trezory – 1934 (Hollentonerov dom)

30.       Storch – krajčír (Prandlov dom)

32.       Jolana Kovácsová – trafika, založené 1918, Margita Kovácsová – parfuméria (dom krajčíra Csaplovicsa, od neho kúpil Arje, potom predal ing. Zwickerovi)

33.       Jelinek (manželka Židovka) – obchod so športovými potrebami, Friedmann (pracoval u Baťu, ktorému dom patril), r. 1907 pred Baťom Adolf Maibaum - obuva

35.       Dr. Neugröschl (dom JUDr. Weissa)

36.       Freyer Adolf - hotel – majiteľ domu 1921, Jozef Löwy - hotel Freyer má r. 1920, od 4.novembra 1933 prenajal Max Herskowitz z Levkoviec, za Slov.štátu Nietsch Matej

38.       Bergsmann – obchod s mäsom, Hans Vogelmann – zelenina, majiteľ domu pred vojnou MUDr. Ernest Teichner, predtým ešte r. 1931 majiteľ Donat Hermann a 1933 dom Hansa Vogelmanna, vzadu Spitzer

39.      Alexander Riesz - majiteľ domu 1931

40.       Grosswirth - bryndziareň

41.       Jakub Kleinberger – obchod s drevom a nábytkom – 1926, Roth (dom Wawreka, od   1911 Genersicha)

42.              Dr. Albin Littmann - majiteľ(Spišskonovoveská banka)

44.              Salamon Fuchs – majiteľ 1931, dom prebudoval ing. Bárkányi, ktorý mal za ženu dcéru dr. Marka Szántóa – ich dcéra Possová, býval tu JUDr. Ernest Rolný, Hermann Wellner - holičstvo - 1932, 1934, Polgár Benyő

46.       Riemer – sklenár, ordinácia MUDr. Bardossa (Badányiho dom)

48.       Móric Freyer – hostinec, Weisz – obuvník, Meller – víno. Hore dr. Székely, vzadu(?) Alexander Weil – autodielňa. Dom kúpil Armin Bergmann, majiteľom je už v súpise r. 1921.

49.       Alexander Wellner – holič, Salamon Fuchs (?) –  módny odevný tovar – 1912, Štefan kleinberger, dole Roth  (dom Skladányiho)

50.       Kohn – textil (dom Villányiho)

52.       Ignác Dickmann - motory, predaj áut - 1925, 1927, v súpise r. 1921 majiteľ

53.       Engländer – Klapholz, Sichermann Herman - obchod s kožušinami – 1925, Goldstein – majiteľ 1921, Artur Goldman – majiteľ 1931

54.       Löwi + Löwinger (roku 1924 sa uvádza sa Löwinger bratia - koloniálny tovar)-  obchod s potravinami, Fried - vývarovňa (Skarijovszky – klobúky – dom Maťašovského)

56.       Adolf Gruber - zlatník, hodinár - 1925, 1931,  Auerfeld, majiteľ Móric Holländer už v súpise 1921, zbieral železo, r. 1931 Júlia Holländerová – arizoval Gula

58.       JUDr. Ignác Szántó – majiteľ už v súpise 1921, PhMr. Kornhauser, potom Fabry

60.       JUDr. Mark Szántó – majiteľ už r. 1921, Ziegler – textil, Grün – hlavná trafika

62.       PhMr. Marcel Komor – lekáreň (Szenczyho dom)

64.              Gottehrer – cukríky – volaný aj Zuckerlkönig, vzadu Lenz, Politzer Selma  klobučnícky salón otvára 1. júla 1931 (Kalivodov dom)

68.       (Dom Scholtza)

70.       Wiener (býval) (Uljanov dom a Schreterova cukráreň)

72.       Wiener – obchod s textilom, býval aj Szőnyi

74.       Kohn – textil (Mikolikov dom)

78.       Majiteľ 1897 Armin Pollák, r. 1921 Max Reich, po 1945 Forrai

82.       Stieglitz Rudolf - predajňa rádií – 1932, Tarnowski majiteľ, býval Janowitz

84.       (Dom Emeritzy)

86.       (Dom Karparského spolku a Slobodomurárska lóža)

90- 92. Alica Ballová  po r. 1945 (Kellerov dom)

94.       Viliam Goldschcin – majiteľ 1931, Jozef Goldschein a Moses Gerhardt– kožušníctvo, ktoré v 40. rokoch arizoval Jozef Kassay

98.       Maximilián Engelhardt – obchod s drevom, majiteľ domu v súpise1921, Bloch

 

 

Hradné námestie:

 

1.         Šimon Färber – majiteľ v súpise 1931, vzadu Storch (?)

2.         Hammerschlag - vzadu

3.         Engel – potraviny (Kochov dom)

4.         Spitzerová - šička

6.         Adolf Bergmann, majiteľ 1921

8.                  Benjamin Blaser – mäsiar, majiteľ už 1921  (potom Dupszky)

10.       Benjamin Blaser vlastnil r. 1921 aj tento dom, Moric Buchführer - kožušník - 1920

17.       Adolf Glück – potraviny, majiteľ v súpise 1921, r. 1931 len jeho vdova, vo dvore Wertheimer

22.              Elias

31.       Grünburg – rabín, akomajiteľ sa r. 1931 uvádza Filip Hartmann

32.              Hedviga Weisová otvorila ženský módny salón v októbri 1925

 

(Zbúrané domy pri hrade Pasternak, Bernard Zinn - maliar – 1919 -  Thökölyho nám. 5 – dnes Hlavné nám. 39?, Salamon Köhn – Thökölyho nám. 7, Izák Färber – Thökölyho nám,. 16)

 

 

Ulica dr. Alexandra:

 

1.         Kleinhändlerová (Wawrekov dom)

2.         Kleinhändler (Wildburgov dom)

4.         Marek Friedmann a Július – pečiatky, majitelia v súpise 1931, Dezider Friedmann, Vogel

5.                  Adolf Grossberg, majiteľ 1921, 1931 len vdova Mária Grossbergová – ručná práce, Hammerschlag – pekár, Kintzlinger - klampiar

6.                  Lazar Grossmann – majiteľ 1921, Salamon Grossberg 1931

7.                  M.Rosenzweig majiteľ 1921 – vzadu (Baštova 6?), Jetty Schönfeldová majiteľka 1931, Deutsch

8.         Birnbaum (Oswaldov dom)

9.         Rajský – Rosenzweig (Groszov dom)

10.       Dávid Perlroth – bazár, majiteľ v súpise 1921, 1931 vdova Perlrothová

11.       Izák Wurm -majiteľ 1921, Leopold Zuckerkandel – textil, býval JUDr. Engel, Gassner

13.       Z. Perlroth – zlatník a hodinár, dielňa založená r. 1886, na poschodí A. Perlroth – dentista, r. 1921 majiteľka vdova Sally Perlroth (ich matka?), 1949 predané Humeníkovi

14.       Móric Goldmann – bryndziareň (Maukschov dom) Kedysi Goldman Moric-poľnohospodárske potreby-aj bryndziareň - 1920-Starý trh 7 a Kossuth Lajos utca 47)

15. alebo 17.    Rudolf Goldmann –majiteľ 1911, Goldmannová – majiteľka 1921, vdova Ignáca Frieda majiteľka 1931

16.       Graus - liehoviny

17.       Eliáš Lichtenberg – majiteľ v súpise 1921 - hostinec

20.       Altman Bernát - kožiar, linoleum – 1932, majiteľ už v súpise 1921

23.       Izidor Goldmann – potraviny

30.       JUDr. Alfonz Kiss – majiteľ 1931, otec Armin Klein – majiteľ 1921 

32.       Gärtner – Karol Kopolovitsch, Forscher

34.       Katscher – Freund (Húžikov dom)

36.       (Hužikov dom)

37.       (staré číslo) Natan Zolman majiteľ r. 1931

39.              (staré číslo) Lazar Neugröschl – majiteľ 1921 – syráreň a bryndziareň

40.              Mandel - obuvník

41.                          (staré číslo) Lazar Neugröschl – majiteľ 1921

42.       Alexander – majiteľ píly, Kornhauser - učiteľ

44.       (Kieferov dom)

45.       (staré číslo) Izák Goldmann – majiteľ 1921

46.       (Kieferov dom)

47.       (kedysi)  Silbenhändler Juraj – obchod (Alexyho dom)

51.       (kedysi) Forrai, dr. Trnka, Braun (Alexandrov dom)

53.       (kedysi Beckov dom)

55.       (kedysi) Samuel Kleinberger v dome už r. 1897 – hostinec

57.       (kedysi Krejza – 2. od konca)

59.       (kedysi Almássy – 1. od konca)

 

Okrem toho tu ešte bývali v zbúraných domoch Brodman, Groswirth, Schein, Lax, Stern, Gross, Krieger a za Hotelovou akadémiou Herbst.

 

 

(Baštová ulica -  už neexistujúce domy: Schönfeld, Krieger – obchod s obilím, Meller, Indich, Birnbaum, Roth – Schloss, Steiner – hostinec)

 

 

Starý trh:

 

1.                  (Danielis, r. 1901 kúpil od neho Kiefer)

2.         (Kiefer)

3.         (Mici Hönsch – kvetinárstvo)

4.         (Tribalčík – kominár, od neho kúpil dr. Andrej Pitoňák, terajší majiteľ Richtarčík)

5.         Färber – majiteľ 1921, Leopold Seinwell a Artúr Goldmann – majitelia 1931 (od nich kúpil Mikuláš Mlaka)

6.         Móric Grossberg – zámočník –majitelia už v súpise 1921

7.         Artúr Goldmann – majiteľ 1921, mäsiar (neskôr Barnáš)

8.         (Vojtech Mayer, fotograf)

9.         Altmann (predtým prof. Tschörner)

10.       (Horváth, Makovský)  

11.       (prof. Robert Weisser)

12.       Moric Frey, krajčír

13.       (Michal Burkovič, obuvník)

14.       (Johann Klimcsák, zámočník)

15.       (Viktor Kastner, úradník)

16.       (Kilian – zámočník)

17.       Grünová majiteľka 1921, Max Winter 1931, Szerena Winter z Rimavskej Soboty otvorila  fotosalón v septembri 1932, Grosz – krčma, arizoval Orosz (neskôr býval Krisch)

18.       (Mahr, Králik)

19.       (Alexander Kredatusz)

20.       (Schmidt, Janisch)

21.       (Kazsimir – Weiss)

22.       (Paula Marčišáková, Dzifčák)

23.       Jozef jakubovič – krčma

24.       (Weiss – Kazsimír, Gyurcsik, Černík)

25.       (Katolícky kruh)

26.       (Jozef Oravec, pekár)

27.       (Scholtz – pekár)

28.       (Pavol Laczus – predtým č. 325?)

29.       (Husz)

30.

31.       (Czirjak – zámočník)

32.

33.       (Roth-Csaplovics)

34.       Dr. Tomáš Kiss

35.

36.       (Mrozeková, Hayde, Járossy???)

37.      

38.       (Krejza)

39.      

40.       (Kornel Schwartz)

41.      

42.       (Júlia Luxová)

43.       (Bílek, Konček)

44.       (Alexander Marušinský, Galovič)

45.       (Bittner – zámočník – dom už chýba)

46.       (Bývalé kasíno)

47.       (Sedlacsek, Muschko, Mestské kultúrne stredisko)

48.       (Ferdinand Witko – krajčír)

49.       (Pavla Kredatusová)

50.       (Weidner – pekár)

51.       (Kudlák)

52.

53.

54.       Salamon Weltman – majiteľ 1921

55.

56.       (Ján Heldák – policajt)

57.       Klein – krčma

 

58.      

59.       (Bátor)

60.

61.

(62.      dom chýba, prechod pri krčme k hradu)

63.

65.

67.

69.

71.

73.

(75.      dom už chýba – Janíková)

 

 

Nová ulica:

 

(Číslovanie končí pred krčmou, ktorá je dnes č. 37 – nové číslo 33, potom chýbajúce dom, 33 sa kedysi rovnalo 43, 39 by bol Pilát a 41 Zwick – oba domy zbúrané)

 

1.         (Glaser – za školou)

2.         (za Mizdošom – ten je č. 26)

(Medzi č. 4 a 6 mohli byť dva domy)

9.         (Thinschmidt)

(Medzi č. 14 a 12 mohli byť tri domy)

14.       (Kalafut, Suranovský)

16.       Steiner - krčma

17.       Arje ?

20.(kedysi 24) Zinn Adolf prevzal r. 1930 čistiareň po Marte Schwarz, založenú r. 1898, Nová 20 - r. 1931 sa sťahuje  na Hlavné nám. 86, ale 1932 znova na Novej 20

37.       Krčma Gymnázium – Kohn

 

 

Ulica Požiarnikov:

(Staré číslovanie)

 

4.         Dr. Alfonz Kiss – majiteľ 1931

6.         Izák Färber – majiteľ 1931

7.         Artúr Goldmann – majiteľ 1921

 

Pramene:

 

1. Rozprávanie p. Lea Kovácsa

2. Súpisy remeselníkov z Zipser Bote a Karpathen Post

3. Súpisy obyvateľov mesta z r. 1911, 1921, 1931

4. Staré fotografie Kežmarku

5. Dokumenty kežmarského múzea

           

(Mená v zátvorkách nepatria členom židovskej komunity)